Matrix 2: Biorobotí pravidla

20.7.2022 v Matrix 24

Veškeré frustrace, zoufalství, existenciální panika, nuda, neklid, paranoia, ztráta identity, pocity neskutečnosti, pocity že jsme v pasti, že nás někdo v našem životě blokuje, že proti nám intrikuje a klame nás, pocity naprosté zbytečnosti a bezvýznamnosti, které doprovázejí jedince v 21. století, začínají dávat smysl, pokud na ně pohlížíme v kontextu sdělení filmu Matrix.
Matrix je kolektivním snem, vrcholným mýtickým příběhem. Je to příběh o samé podstatě lidství. Matrix je cesta, na které duše skrze utrpení přijde sama k sobě a dojde k osvícení.Nespočet diváků je přesvědčeno o tom, že film skrývá tajemství, která mohou rozluštit jen ti, kteří mají oči aby viděli. Jsou zde tajemství o nabytí síly, osvícení a osvobození. Matrix je zkrátka víc, než jen pouhým filmem.

Mechanické prostředí postmoderní konzumní společnosti, kterou vytvořili obyčejní lidé je realitou, která je ve skutečnosti pastí, jež má izolovat své obyvatele od pravdivější, širší a bohatší interpretace, v níž spolu všechno souvisí a spolupracuje. Matrix je prostředí, ve kterém žijeme a které udržujeme každou svou myšlenkou, přestože mnohé z nich ani nejsou naše vlastní. Je to svět tvořený skrze strach a racionalitu, vězení prostoupené strádáním, nepřátelstvím, zmatky, odporem a zoufalstvím. Není to žádné dětské hřiště. A pokud to je hra, tak jen málokoho baví, dost možná i proto, že nám při příchodu nikdo nesdělil pravidla.

Biorobotí pravidla v Matrixu
Bioroboti, neboli humatoni, jsou spící lidé žijící plně v matrixu. Když si představíte film, tak oni jsou křovíčko v pozadí, které dokresluje celkový obraz. Takto vypadá svět a jeho pravidla podle připojených spáčů:

Hlavně být nenápadný.
Vaše cíle musí být obvyklými cíli, které mají lidé okolo. Vaše názory zásadně nejsou vaše, ale odněkud jste je převzali, abyste ostatní lidi nemátli a zapadli do kolektivu. Z toho důvodu raději ani neříkáte, co si opravdu myslíte. To co říkáte, si často ani nemyslíte. Upřímnost je totiž společensky nevhodná a mnohdy i nebezpečná. Pokud chcete mít dobré vztahy s vaším okolím, udržujte stabilní neměnný výraz.

Jste to co vlastníte.
Připojení lidé jsou sběratelé. Myslí si, že čím více toho nashromáždí, tím si jich okolí bude víc vážit. Hlavně pokud jsou to předměty zbytečné. Podle biorobota čím víc doplňků má, tím má údajně komplexnější osobnost. Černé lesklé předměty jako mobily a brýle jsou cool. Cílem však není osobnost překrýt, ale naopak nahradit chybějící osobnost povrchní fasádou. Pokud máte nablýskané BMW se spoustou doplňků, koho bude zajímat, jestli moc žere?

Nejvíc záleží na tom, co si o vás myslí druzí.
Hlavní motivací biorobotů je být oblíbený. Čím víc lidí je má rádo, tím jsou důležitější i sami pro sebe. A protože připojení lidé nemají rádi to čemu nerozumí, je potřeba být přímý, jednoduchý, předvídatelný a vyhýbat se originálním a neobvyklým myšlenkám. Připojení se starají hlavně sami o sebe, takže ani nesmíte příliš zasahovat do prostoru jiné osoby. Při rozhovoru se vyhýbejte očnímu kontaktu, osobní otázky pokládejte jen výjimečně a naslouchat nikomu nemusíte. Připojený člověk nenaslouchá, spíš čeká na pauzu v rozhovoru, aby se do ní mohl vecpat. Není tudíž ani žádoucí věnovat přílišnou pozornost pocitům druhých, protože by tím mohli znejistět.

Silné emoce zásadně potlačovat.
Protože humatoni potřebují, aby byli oblíbení, snaží se potlačovat své emoce a být co nejvíce mírní, ohleduplní a zdvořilí. Čemukoliv, co by mohlo jiného urazit se snaží vyhýbat, protože připojení lidé se urážejí velice snadno, protože jsou strašně přecitlivělí. Vlastně se nestarají o nic jiného, než o své vlastní pocity. I zlost je třeba potlačit, aby si druhý nevšiml, že vás urazil. Bude sice vnímat, že je něco špatně, ale nebude vědět, proč. Necháte ho v nejistotě a pochybnosti a zachováte si svou mírnou tvář. Připojení lidé si jen málokdy dovolí prožít opravdové silné emoce jako je vztek a smutek, místo toho dávají přednost emocím náhradním, jako je znechucení, rozladění, výčitky, arogance, sebelítost, opovržení a lehce zastřené nepřátelství, což jsou v matrixové společnosti známky skutečného charakteru.

Srovnávejte se s ostatními.
Každý je jedinečný, výjimečný a proto je důležitější, než ti ostatní. Cílem biorobota je se při každé příležitosti povyšovat. Čím více dokáže ponižovat druhé a vyvolat v nich pocit méněcennosti, tím se bude cítit nadřazenější. V aréně matrixu se potkávají jednotlivá ega, která mezi sebou soupeří. A kdo dokáže protivníka ponížit, získá nad ním moc. Soutěživí bioroboti zakládají svou sebeúctu na zisku, úspěchu a poctách.  Veškerá moc znamená kontrolu a ovládání ostatních. Čím více moci dokáže biorobot ukrást ostatním, tím více jí má on. A naopak, čím více moci mají ostatní nad vámi, tím méně jí máte vy nad nimi. Ega se vymezují srovnáváním se s ostatními prostřednictvím vnějších faktorů a nikoli skrze pocit vlastní hodnoty. Ego soutěží s ostatními egy, vyhraje jen jeden a vítěz bere vše. Proto stojí připojení lidé jeden proti druhému v boji kdo s koho nikoli v rámci přežití fyzického těla, ale zejména v rámci svého ega. Nejčastěji tudíž vůči ostatním pociťují vrozené a pečlivě skrývané nepřátelství.

Nejvyšší metou osobních aspirací v Matrixu je sláva
Připojení lidé mají tři cíle: úspěch, slávu a bohatství. Všechny tři mají společný motiv. Pokud jich totiž dosáhnou, získají moc nad ostatními. Když přimějete hodně lidí aby vás uctívali, ukradnete jim určitý objem moci. Sláva je konečnou metou připojených, i když jí dosáhne jen hrstka, protože je předpokladem k dosažení dalších dvou cílů. Sláva dá bohatství i úspěch a přitom připojeného vynese na vyšší úroveň skutečné moci. Když nám svět závidí, můžeme si být jistí svou nadřazeností a přitom jimi v skrytu duše opovrhujeme. Naše ego je pak nadřazené, je bohem ve vlastním světě. Ale většina připojených lidí se tomuto cíli může těšit pouze prostřednictvím jiných lidí a jejich uctíváním. Na tento vrchol dosáhne málokdo.

Připojení musí někoho uctívat a někoho ponižovat.
Aby závist vůči privilegovanému jedinci nekazila jejich radost z toho, že ho zároveň obdivují, je potřeba v nich udržovat iluzi toho, že jednou také dosáhnou takto vysoko. V přirozenosti připojených lidí je uctívat to, čemu zároveň zlořečí a zlořečit tomu, co uctívají. V jádru veškeré jejich činnosti je pocit sebepohrdání a bezvýznamnosti. Připojení lidé vzhlížejí k těm, vůči kterým se cítí být méněcenní a toto uctívání jim skýtá potěšení. Zároveň s opovržením shlížejí na ty, které vnímají jako podřadné a toto ponižování je také uspokojuje.  Přitom všem ale prohlašují, že jsou si všichni lidé rovni.

pokračování seriálu ZDE

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Astrid 2022-07-20 06:12:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Při pročítání tohoto článku jsem přemýšlela o lidech ze svého okolí, kteří se chovají tímto způsobem a bohužel je to tak. Lidé odmítají prožívat silné emoce, bojí se svých démonů a potom to dopadá, tak že svou vnitřní hnilobu hází po lidech. Můj kamarád mi říká, že všechno intenzivně prožívám, ale nejde být povrchní. Člověk se musí jedině obrnit před nánosem všech těch názorů od lidí, kteří potřebují ventilovat zlo uvnitř sebe. Hlavně nechápu, jak je podporováno násilí třeba ve filmech nebo jakým způsobem je zjednodušován jazyk. Stačilo mi vidět začátek zatím posledního dílu Thora.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-07-20 09:27:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsem si toho všiml. Připojení mají ze silných emocí strach. Některé to znepokojuje a děsí tak že jsou schopní začít se ti kvůli tomu i vyhýbat aniž bys projevila jakoukoli formu nepřátelství nebo neúcty vůči nim. Nesnesou takového člověka vedle sebe. Je na ně až moc intenzivní a mohl by je náhodou probudit.

Ikona diskutujiciho Danny 2022-07-20 07:16:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Perfektní článek, už se těším na další díly.

„A pokud to je hra, tak jen málokoho baví…“ -svatá pravda 😀 Kdybych mohla, odstupuju a vracím se, z kama jsem přišla (ať už je to kdekoli). Je to náročné pro nás, co si aspoň trochu uvědomujeme, o co se tady hraje a co je všechno špatně, všechny ty lži, manipulace, povrchnost. Je to náročné hlavně kvůli těm biorobotům, kteří nás všechny vedou do propasti. Pořád doufám, že se vše v dobré obrátí.

Ikona diskutujiciho hanka 2022-07-21 08:02:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlasím. Mám chvíle kdy si říkám že už mě hra nebaví, protože ačkoli tady pravidla jsou, druhá strana je vůbec nerespektuje a takové nedůstojné podmínky nemám zapotřebí snášet. A že z nás s prominutím dělají blbce, to mi vadí nejvíc, bohužel většinová populace k tomu přispívá protože to dokonce vítá. Smutný pohled.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-21 09:16:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Dlouho jsem hrála čistě podle pravidel své výchovy. Čestnost, morálka, slušnost, nevracet úder, s kým se pohádáš s tím se zase usmiř. Bohužel jsem zjistila, že tato křesťanská výchova je funkční pouze pokud máš proti sobě slušné lidi se stejnými hodnotami. Pak je tady obrovská skupina šmejdů, kteří nejenom že tato pravidla neznají, ani podle nich nehrají a když zjistí že ty ano, ještě toho začnou zneužívat. Dokonce ten program z výchovy, že se máš umět omluvit, usmířit se a podat si ruku, se mi sakra vymstilo když jsem vzala zpátky někoho kdo mě už nejednou podrazil. Podrazáka nikdy nebrat zpátky. Tohle je vadný program. Myslím že to spíš chtěli rodiče aby děcko nemělo nikde konflikty a nebylo problémové ale pro praktický život je to spíš na škodu. Lepší je umět rozdávat facky.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-07-21 10:39:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Zatracenci půjdou kam patří. Jestli si někdo z nich myslel že ničit druhým lidem život je jejich právo tak nejenom že za to budou platit ale hlavně prohráli hru v matrixu a už jim nic nepomůže.

Ikona diskutujiciho hanka 2022-07-21 22:18:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky se učím mít ostřejší lokty, není možné nechat si líbit všechno. Když jdu do rizikové situace, připomínám si, buď ve střehu, buď pozorná, může nastat útok, snaha o manipulaci a podobně. Mimo domov vlastně nemůžu být sama sebou, uvolnit se. Je to tady těžké.

Ikona diskutujiciho Vašek 2022-07-20 09:02:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lidi už nikdo nemusí cvičit. Lidé jsou sami sobě cvičiteli od kolíbky po rakev.

Ikona diskutujiciho Petros 2022-07-20 09:22:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale když s nimi tu hru na přetvářku nechcete hrát tak se tváří že jste špatní. Když jsem byl malej tak jsem rychle zjistil že skoro všechny děcka považují za kamarádství to že na sebe dělají podrazy a navzájem se ponižují a napadají. Když jsem pochopil že to je přátelství tak jak ho místní společnost chápe odmítl jsem to a nestýkal jsem se s nimi protože jsem z toho byl akorát frustrovanej. A co myslíte. Podle matky jsem byl nespolečenský arogantní a odtažitý, cvičila mě tak abych se cítil špatně za to že se nechci stýkat s humatony. Později jsem pochopil že není nic špatně se mnou jenom se mě okolí o tom snažilo přesvědčit protože humatoni a programy si navzájem kryjí záda a kdo nezapadá toho se pokoušejí vyšachovat.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-07-22 23:18:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně, tomu se říká socializace. Ve skutečnosti je „socializace“ o tom, že lidi předstírají přátelství nebo že jsou spolu v pohodě a zároveň spolu skrytě bojují, snaží se vyhrát a být víc než ostatní nebo se dokonce vzájemně nenávidí. A nejhorší na tom je, že ta socializace jakoby nikdy nekončí, člověk se prý musí furt s takovými lidmi bavit a neustále toto zažívat.. Že by se měly děti povinně socializovat, aby toto (=tu přetvářku) uměly. Samozřejmě v dospělosti už si to rozhodne každý sám, ale do práce/zaměstnání musí skoro každý chodit a tam nejde téměř o nic jiného než o toto (člověk tam musí trávit 8h denně s tím, že mu někdo přidělí nějakou naprosto zbytečnou činnost a jde tam především pouze mocenské hry s kolegy nebo případně s klienty/zákazníky). Fakt nuda.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-23 08:36:39
Ikona diskutujiciho
sipka

To je trefná myšlenka. Přitom je zcela možné zdravě se socializovat, získávat správné návyky při komunikaci s lidmi, aniž by ses musela přetvařovat, nebo někomu lézt do zadku. Ale mezi děckama se to prostě nenosí a rodiče to nechtějí vidět.

A pak ta situace, kdy vyrosteš a zjistíš že můžeš – za přijetí konsekvencí samozřejmě – kohokoli libovolně poslat někam a nikdo ti za to už nemůže nic, to je taky silný moment. Ale spousta lidí na to nepřijde a drží si toxiny pořád ve svém životě dál. Protože jim ten dětský program zůstal.

Ikona diskutujiciho vap 2022-07-24 10:09:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Já měl kupodivu v dětství několik relativně dobrých kamarádů, ale i nějaké nepřátelé ( a to i neznámé z ulice či ze školy), s kterýma jsem se nekamrádil, jen jsme se občas potkávali.Socializace je výborná věc, jenže to by lidi museli být na normální duševní úrovni a né tohle, co je reálně okolo nás.Je dost lidí, kteří vysloveně nejsou špatní, ale jsou prostě oproti mě někde jinde-typický matrixáci.To, že někdo nezapadá, je jen proto, že není mezi svými lidmi, což osobně považuju za kletbu.
Typický matrixáci se projevují také tak, že vysloveně žijí výsledkama fotbalu či hokeje, pro ně děsně důležité údaje.To mě někde v restauraci či na ulici kolikrát zastavili, zda nevím, kolik to je.Když jsem nevěděl, tak se na mě koukali vykuleně stylem jako co si to dovoluju nevědět.Zbožnuju tyhle hov-da, co neumí pochopit, že každý máme jiné zájmy.Existenci takových lidí už považuju za ďáblův zločin.Těmto lidem bych dal povinně studovat listinu základních práv a svobod-podle mě by jí měli v základech učit už na školách.

Ikona diskutujiciho Aleš 2022-07-20 09:29:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

I když nejsem s těch kteří by tomu 100% věřili ale baví mě to číst a popravdě potkávám v mém životě víc lidí kteří tomu věří. Každopádně velkou inspirací Matrixu bylo anime Ghost in the Shell které jde ještě víc do hloubky, hlavně ta původní komiksová série. A pak tu máme ještě další médium co se rozrůstá a to jsou videohry třeba Cyberpunk 2077 přímo nahrazení konstruktu osobnosti u hlavní postavy a i když má hra mnoho konců tak duše hlavní postavy je vždy nahrazena konstruktem nebo zemře. Pokud nemáš ráda hry koukni na nějaké video které jde čistě po příběhu. Mimochodem ten konstrukt hraje také Keanu Reeves.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-07-20 09:31:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podobně jsem přišla o hodně kamarádů. Vždycky jsem se v nějaké fázi zastavila a došlo mi že jenom ztrácím čas. Že žiju v představě že správný člověk má kamarády má jich hodně a chodí s nimi na pivo a po kavárnách .. jenomže ve skutečnosti je to jenom způsob jak zabíjet svůj čas tlacháním o počasí a čí dítě se jak vykakalo. Že by ten den vlastně vyšel nastejno kdybych mluvila ty tři hodiny do zdi. Začala jsem si všímat co je smysluplný vztah který mě obohacuje a co mi jenom odvádí pryč energii a začala jsem to fakt třídit. Ve výsledku mám přátele na které je spoleh a zároveň mám volný čas pro sebe a můžu to využít plodně. Stačilo to osekat.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-07-20 09:33:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Tím jsi absolvovala určitou fázi ve svém odpojení a začala sis šetřit energii.

Ikona diskutujiciho Květa 2022-07-20 12:34:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě docela děsí jak už i desetileté děti jsou perfektně naprogramové systémem. Jak vám ukazují v mobilu různé polonahé ženy na podiích a s jiskřičkami v očích vám zapáleně říkají že strašně moc chtějí být slavní. Je to smutné. Jediná skutečná životní hodnota jsou vřelé vztahy s nejbližšími, láska a vnitřní klid. Nikdo to dnešní děti neučí. Dneska je vychovávají jutubři s velkými čísly na počítadle.

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-07-20 15:13:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vidím v tom své okolí. I já jsem pro své okolí ta divná. Honit se za nějakou slávou, porovnávat se s druhými, že ten druhý je lepší, úspěšnější než já? Destruktivita doma od otce, který poslouchá Xaver rádio, vím, jak to vlastně je s iluzi poblitiky. V tomrádiu neřeknou pravdu o námořník praví, viz rajchl, neřeknou, co je námořní právo, jak vzniklo, jak se odpojit. Prostě nic.

Ikona diskutujiciho Tom 2022-07-21 19:34:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě se zalíbila ta věta „Naše ego je pak nadřazené, je bohem ve vlastním světě.“ 😀 Takhle jsem to podané ještě neslyšel. Můj dojem poslední dobou je ten, že se tu tak nějak nedá s těmi napojenými žít. Hodně moc se lidé rozdělují do dvou naprosto odlišných skupin s jiným náhledem na svět. Nevím, jestli má tady také někdo takový pocit. A nemám dojem, že by jim bylo nějak pomoci. Prostě úplná marnost někomu něco vysvětlovat. A táhnou svět do bažiny.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-21 20:00:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Dneska jsem zažila výborný matrix. V zatáčce mi vlezl přímo pod auto týpek asi 60 let. Celou dobu co jsem stála na brzdě tak troubím a brzdím i očima. Moje auto neumí stát na místě, to si prostě dojede. Vůbec se nerozhlídl, ani se na mě nepodíval jak šel – přitom celou dobu troubím a ještě než vlezl do mýho pruhu tak už jsem troubila a vůbec mu to nevadilo – stihl to asi o metr, nebo půlmetr. Když přešel můj pruh tak jsem vedle něho zastavila (skoro na něm) a pak teprve se otočil. Měl úplně prázdný výraz, vodové tupé oči a něco trochu blemtal. Neslyšela jsem co, protože jsem na něho křičela jestli je úplný debil. Šlo vidět že v té hlavě vůbec nic není. Dokonalé vakuum. Dřív jsem řešila otázku jak je tohle možné. Jak můžou takoví idioti dojít až do stáří v tak nebezpečném světě. Ale když chápeš matrix, tak chápeš i co znamená tenhle tupý prázdný výraz.

Ikona diskutujiciho Tom 2022-07-22 06:23:23
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 Tak to je drsné. Kdybys toho debila sejmua, tak budeš mít navíc problémy. A víš co mi to připomnělo? Já si delší dobu už všímám toho, že tihleti debilové a jejich ostatní varianty při své aktivitě produkují velkou spoustu problémů. Třeba konkrétně je to vidět u nás v práci. Nevím, jestli to tak bylo vždycky a já to jen neviděl, ale poslední tři roky je to jak soutěž o to, kdo toho rozvrátí víc. Jako mám pocit, že ten náš pracovní kolektiv drží pohromadě už jen formální slušnost, protože bychom se tam jinka začali hromadně posílat do prdele. A v podstatě je to fakt čistě jenom o tom, že jedna část hraje tuhletu covidovo politckou matrixovou hru, zatímco tě druhé části je z toho na zvracení. Zajímavý je ovšem fakt, že těch biorobotků poslušných, uvědomnělých a hlavně všehoschopných je tak 70 procent. Ten zbytek je na hraně a neví, případně patří naprosto na opačnou stranu. V životě jsem to neviděl tak vyhrocené a rozdělené. A to nás čeká další veselý podzim a já nevím, co ti biorobotci zase budou vyvádět a jakou buzerací nám zpestří pracovní prostředí. Má někdo tady představu to tom, co lze očekávat na podzim? Já mám obavu, že začne opět nějaké epidemické divadlo, tentokrát vylepšené o nějaké nápadité buzerační prvky. …. asi bude časem lepší víc šlapat na plyn a pouštět stěrače. 😀

Ikona diskutujiciho Diana Catalina 2022-07-22 09:00:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Tom: Šedesátá šestá „chip free“ dávka, neočkovaní nesmí do obchodu, a vůbec, Češi smí do obchodu až poté, co si nakoupí Ukrajinci, tak jako za covidu býval vymezený čas, kdy smí nakupovat jen důchodci. Náhubky FFP2 budou prohlášeny za neúčinné a proti covidu bude fungovat jedině libovolný hadřík přes čuňu s modrožlutou vlajkou. 🙂😂

Ikona diskutujiciho Tom 2022-07-22 12:20:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Diana: 😀 nooo .. abys nebyla daleko od pravdy .. 😀 Hlavní bude ta modrožlutá .. to bude vstupenka i do pekla, nejen do obochodu. 🙂

Ikona diskutujiciho vap 2022-07-23 14:17:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já byl původně matrixový.Jenže problém byl v tom, že jsem neuměl být zákeřný šmejd, takže jsem mezi běžné matrixáky stejně nezapadal, spíš si ze mě dělali oběť (což v jisté formě přetrvává dodnes).Potom jsem vydedukoval, že pravidla matrixu jsou vlastně jen takové kraviny a že svět by mohl fungovat i jinak a lépe.
Projevem matrixu je třeba vydírání přes módu.Aby holky chtěly kluka (či opačně) tak se musí pořídit značkové oblečení, kšiltovku, sluneční brýle, pařit si v létě hnáty (voňavé spreje to přeci vyřeší) ve značkových teniskách, obklopit se moderní technikou atd.Další projev dnešního matrixu je celoplošné pejskařství (specialita ČR).Někde jsem četl, že že nějaká pubertální kačena se na někoho dívala špatně proto, že nevlastní a nechce psa.O co tady šlo? Smrdutý byznys množíren.Obecně vzato, reklamy jsou v pořádku, ale nesmějí překročit jistou ETICKOU mez, protože pak se jedná o narušování osobních svobod a individuality druhých „diktátem kapitálu“ a ztrácíme spoustu svobod, jenž nám zaručuje listina základních práv a svobod.Příkladem je třeba nevlastnit mobil-žádný zákon přeci neukládá povinnost ho vlastnit.Matrixový program ovšem pracuje tak, aby nevlastníky různě znevýdňoval, již si na většině služeb nezaloží emaily, budou mít problémy při shánění nového zaměstnání, nezaloží si snad ani většinu účtů na peníze, přitom dneska peníze na ruku většina zaměstnavatelů nedá.To ten program právě chce takové lidi ŠIKANOZNĚ vytlačit někam do buše.Matrixový program je silně protiústavní a zdá se, že státní moc to vůbec nevzrušuje!!! Když jsem šel nedávno do nemocnice na drobný zákrok, tak paní na registraci málem omdlela z toho, že nemám mobil, ty brďo, to byl emoční šok až to skoro povalilo i mě.Reakce jakobych tam přišel bez oblečení.V podstatě se dá říci, že matrix mě šikanoval už v době, když jsem býval jeho vledop.delka, právě proto jsem stal buřičem.Ted se mi mstí společenskou ostrakizací a magickými útoky.Pozor, pozor, moje názory mohou být nebezpečné standartní lidské matrixové deb-litě.Po tomto příspěvku možná přijde opět čarovný útok (již jsem zvyklý).Taky se mi jednou stalo, na jistém nejmenovaném serveru, kde bývaly diskuze úplně bez registrace (dnes už tam nejsou žádné).Dovolil jsem si do jednoho příspěvku napsat doslova „imb-cilní dnešní dobo a světe….“, asi to pak smazali nevím.Víckrát jsem tam něco kritizoval, ale nikoho neurážel.Potom jsem za pár dní chtěl psát jiný příspěvek a ejhle po odkliknutí mi na obrazovce vyjelo, že společnost vlastnící ten server si nepřeje, abych tam psal.(copak? něčí kuří očíčko?)To musel být blok na úrovni ID počítače či IP adresy a ještě se vzkazem přes celou obrazovku.PS: Slovo imb-cilní je psychologický výraz, né vulgarismus i když se to jako vulgarismus obecně bere.Proto jsem tam dal raději pomlčku, ale v učebnicích psychologie to píšou naplno bez cenzury.Stejné je to se slovy de-il, id-ot.

Ikona diskutujiciho Luboš 2022-08-21 23:31:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím všechny reakce na matrix a s ním související život od vydání filmu až po současnost ačkoliv nejsem člověk který by
psal komentáře alespon zkusím popsat při prvním podívání mi zaujal děj červená nebo modrá pilulka myšlenkově. Efekty triky
to bylo hezké ale až to druhé .Byl jsem zamyslen a překvapen co chtěli autoři filmu říci s takovým předstihem tušil jsem kam bylo mířeno ale není moc lidí ani dnes .Po přečtení komentářů zvláště od Alue K Loskotová taky hodně člověk potkává lidi kteří jedou stalé to samé a marná snaha někomu něco vysvetlit okamžitě je člověk naštvaný nebo cítí tu bezmoc že to ty dotyční nechápou nebo nechtějí slyšet .Stále věřím že dobro a charakterní chování je mezi nami a ty co to vidí jinak jednoduše odejdou.Jednoduché poučení podrazáka nebrat zpátky on sám se vyřadí .A opravdových kamarádů kteří jsou na stejné nebo podobné vlně je hodně málo na prstech jedné ruky by se dalo spočítat a jestli je jich více a pletu se tak jenom dobře .Některé věci se nedají slovy vysvetlit možná ano intuice takzvaný šestý smysl to asi nejde naučit to v nás prostě je a vyzařuje to z člověka jako maják.A když se potom takový lidé potkají tak to je skvělé a vyzařují energii do prostoru a mohou ovlivnit ostatní kteří mají otevřenou mysl . A dobro zvítězí

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek