Matrix 3: Motivační faktory připojených

22.7.2022 v Matrix 30

Chamtivost: Podněcuje k hromadění majetku, jako jsou peníze, potraviny, sexuální partneři, vědomosti, či moc. Jelikož chamtivost předpokládá nadbytek je pro toto nutkavé hromadění typická touha po věcech, které člověk ve skutečnosti nepotřebuje, nebo mu nepřinášejí užitek. Cílem chamtivosti je získat věci, díky kterým se biorobot může srovnávat s ostatními, kteří toho mají méně. Chamtivost je průmysl. Žene člověka až na samé hranice jeho možností, i kdyby měl kvůli tomu zemřít. Chamtivost slouží zejména k udržování lidí v připojeném stavu, protože je zcela zaměřená navenek. Čím je člověk duchovně prázdnější, tím víc potřebuje vyplnit svůj život různými předměty. Matrix se díky tomu drží v chodu.Chtíč: Touha po sexuálním uspokojení je pro připojené lidi rovněž primární. Není to však touha vyvolaná hormonálně, protože připojení jedinci, kteří jsou součástí soukolí matrixu, překročili hranici své přirozené živočišné tělesnosti. Nepohání je tudíž biologické, ale emocionální a psychologické potřeby. Z touhy po sexu, původně zdravé a přirozené, se stala touha ega po vlastním povyšování. Proto čím více sexuálních partnerů biorobot má, tím více vzroste jeho sebevědomí, tím je silnější, tím větší má moc. Jeho sexuální uspokojení tedy musí obsahovat i trochu opovržení a ponížení partnera, aby se tak vyloučila možnost skutečného duševního souznění. Takové souznění by totiž mohlo být pro biorobota fatální. Empatie s sebou nese oslabení ega a potlačení vlastní důležitosti, takže sexuální chtíč biorobotů nepochází z potřeby hlubokého svazku ale z potřeby nad někým dominovat.

Ambice: Úzce souvisí s chamtivostí a slouží k vybičování připojeného člověka do maximálního výkonu. Tyto ambice jsou zásadně směřovány směrem ven. Úspěch přece nejde měřit nějakým subjektivním pocitem spokojenosti, ale jedině ujišťováním od ostatních, že je člověk úspěšný. A pokud by se náhodou objevily pochybnosti, že je to jen pozlátko, takový hlásek musí být hned umlčen nákupem předmětů a sháněním podnětů, které biorobota rozptýlí a utěší. Matrix nám říká, o co máme usilovat, jak to máme získat a co je měřítko úspěšnosti. Každý kdo to zpochybní, musí z kola ven.

Závist: Touha lidského ega být tím, čím není. Závistí se posiluje chamtivost, chtíč a ambice a to pak tvoří hnací motor celého biorobotího života. Protože je jeho ego ze své podstaty nejisté, nestabilní a zmítané pochybnostmi a sebepohrdáním, je jasné, že biorobot touží být vším, čím není. Závist také přiživuje oheň vrozeného nepřátelství a dodává biorobotům sílu bojovat proti konkurenci. Ega nadřazených připojených připomínají těm podřadným, že jsou méněcenní a to je pro méněcenné podnět k tomu, aby lstí a klamem koupili nebo uloupili cokoli, co zvedne jejich hodnotu aby se ostatním vyrovnali a ideálně je i předčili.

Vlastní důležitost a sebelítost: Vzhledem k tomu, že hrdost předpokládá sebevědomí a uznávání vlastní ctnosti, schopnosti a zásluhy – a jelikož takového povědomí nejsou připojení lidé schopni, protože zcela odmítají zamýšlet se nad vlastními životy –  mohou sami sebe hodnotit pouze prostřednictvím srovnávání se s ostatními, přičemž vždy dospějí k závěru, že jsou důležitější, než všichni ostatní. Jejich pocity, myšlenky, názory, jsou podle nich mnohem důležitější než ostatních, přestože ve skutečnosti vůbec nejsou. Pocit vlastní důležitosti je vlastní všem připojeným, a nutí je myslet jenom sami na sebe, brát všechno co prožijí smrtelně vážně a na zkušenosti ostatních pohlíží s pohrdavou lhostejností, nebo s povýšenou útrpností. Vlastní důležitost je ve skutečnosti sebelítost, která se maskuje zdůrazňováním vlastního významu. Je to způsob, jakým připojení lidé skrývají sami před sebou i před ostatními oslabující, ochromující pohrdání sami sebou. Proto je to ve společnosti matrixu zřejmě nejcennější podsouvaná vlastnost. Připojení lidé milují pocit sebelítosti, protože přikrmuje jejich přesvědčení, že si zaslouží lepší život, aniž by si museli přiznat, že si ty podmínky vytvořili sami.

Scénka z filmu Free Guy: Probuzený zkouší novou možnost (chtěl bych kapučíno místo své obvyklé kávy), kterou humatom nezná. Systém okamžitě reaguje zvýšenou pozorností a sedící policista vyhrožuje zastřelením. Nakonec probuzený pochopí, že jsou projevy kreativity nežádoucí a předstírá, že si jenom dělal srandu, aby se systém uklidnil. Všimněte si, že to samé dělá okolí i ve snu, když se v něm proberete a pochopíte, že jenom spíte.

Znechucení: Připojení lidé potlačují své skutečné emoce, protože silné emoce, dobré i špatné, jako smutek a hněv, mají v matrixu nežádoucí efekt: Ego se pod jejich nátlakem mění a transformuje. Všichni připojení mají silné ego, které představuje jejich bod připojení k Matrixu. Je to jejich hlavní spojovací uzlina. Proto si dovolují pouze emoce, které neohrožují jejich ego. A protože jsou ze své podstaty nastavení nepřátelsky, nejlepší takovou náhradní emocí je znechucení. Tráví ve znechuceném rozpoložení většinu svého života, Matrix toho využívá a pocit znechucení v nich posiluje různými otravnými maličkostmi jako nefunkční budka na jízdenky, obal co nejde sundat ani otevřít, nebo opožděné autobusy. Matrix a jeho bioroboti toto vše vytvořili proto, aby se vyvolalo co nejvíce znechucení. A samozřejmě že čím znechucenější člověk je, tím se cítí být důležitější a tím je i domýšlivější.

Lenost: Všichni připojení lidé jsou apatičtí, neteční a líní. Matrix podporuje ambice, společenský vzestup a materiální zisky, ostře však odrazuje od všeho, co by připomínalo skutečnou snahu, vůli, nebo disciplínu. Proto se tak upevňují vnější cíle. Slávy a bohatství se dá dosáhnout, aniž by člověk musel budovat svůj charakter, nebo vnitřní sílu (stačí říct do televize něco vtipného nebo hodně kroutit zadkem a je to). Hlavně aby se udržel žádaný stupeň samolibosti a neusilovat o skutečnou změnu. Trvalá stagnace je totiž podstatou Matrixu, bez ní by nemohl existovat. Tato stagnace je závislá na iluzi, že ke změně dochází, zatímco se odvádí pozornost připojených od jejich neutěšeného stavu. Proto jsou neustále rozptylováni vnějšími podněty, cíli, touhami, strachy. Díky tomu opomíjejí své vnitřní potřeby a stagnují. Jsou fyzicky a materiálně aktivní, překonávají překážky, ale na duchovní úrovni jsou zcela pasivní až do takové míry, že jim zcela (až na světlé výjimky) zakrněla schopnost tvůrčí představivosti – a té se Matrix skutečně bojí.

Když si to shrneme, připojení lidé – což jsou v praxi v podstatě skoro všichni, zejména pokud žijí v civilizované společnosti – hrají hru na sdílenou realitu a hrají ji podle pravidel, která si sami nevymysleli, ani je nikdy vědomě neodsouhlasili.  Většinou si ani neuvědomují, že podle nějakých pravidel hrají a že taková pravidla existují.

Sdílená realita Matrixu funguje tak, že ji prvně musíme pochopit, abychom ji pak mohli přetvářet, porušovat, nebo obcházet. Naprostá většina připojených si takovou možnost nikdy neuvědomila. Prvním krokem ke svobodě je přiznání, že nejsme svobodní, což je pro většinu připojených velice těžké.

Většina připojených věří v boha i ďábla a v osud i svobodnou vůli naráz, přitom se vlastně tyto věci vyvracejí. Světu buď vládne bůh nebo ďábel, oba vládnout nemůžou. A buď jsou naše kroky vedeny osudem, nebo se rozhodujeme sami svou vůlí.
Existuje i třetí možnost a tou je teorie, že bůh a ďábel spolu jakýmsi tajemným způsobem spolupracují, kdy ďábel je něco jako vězeňský dozorce, který lidstvu brání v tom, aby se dostalo k bohu, pokud tedy jedinec neprokáže, že je na to dost chytrý. A v takovém případě skutečné svobodné vůle dosáhne jen několik málo jedinců.
A právě zde přichází na scénu bojovník – probuzený člověk, který se Matrixu postaví.

pokračování seriálu ZDE


© aluska.org 2022Komentáře

Ikona diskutujiciho ela clarici 2022-07-22 09:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A ja se nemuzu zbavit dojmu.ze satan snad ani neni.ale je to ego co se za nej schovava a vydava,

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-22 10:29:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Podívej se na film Constantine. Je to tam. https://www.youtube.com/watch?v=IubZSA7h-0c

Ikona diskutujiciho astrei 2022-07-22 11:10:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Je zajímavé, že Keanu Reeves hrál v tolika symbolických a hlubokých filmech…

Ikona diskutujiciho tauri 2022-07-22 14:33:16
Ikona diskutujiciho
sipka

astrei:
Viděl jsi s ním filmek Dokonalé repliky?
Něco jako Šestý den.
https://www.csfd.cz/film/265273-dokonale-repliky/galerie/

Ikona diskutujiciho astrei 2022-07-22 19:53:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Páni, díky za doporučení! Ten určitě zkouknu.

Ikona diskutujiciho Danny 2022-07-22 09:03:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Při čtení se mi vybavili lidi, o kterých mi kdysi říkala mamka. Jedna rodina, kterou zná, má dvě auta. Jedno „obyčejné“ starší, kterým jezdí na běžné pochůzky (asi do obchodu,atd.) a druhé „hezčí luxusnější“, kterým jezdí asi tam, kde chtějí na někoho udělat dojem, že na to přece mají. Ti známí jsou prý tacoví, že si na tyhle materiální věci potrpí.
No a pak mi ještě vyprávěla o rodině, co měla dvě kuchyně. První starou kuchyň měli někde ve sklepě a tu normálně používali, ale pak měli druhou krásnou spravenou, do které ani nechodili a ta byla na ukazování návštěvám. 😀
Já jsem dostávala záchvat smíchu, když jsem to slyšela. Jsem si říkala, jak si někdo může tak strašně potrpět na to, aby ostatním dokazoval (nebo předstíral), že má na luxusní věci. (Mimochodem, jde o lidi z vesnic/menších měst.) No ale zároveň je to smutné a taky děsivé, když si uvědomíme, že ti lidi tuhle materiální stránku života pokládají za tak důležitou.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-22 10:34:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Někdy stačí i životní zkušenost aby člověk pochopil že nemá smysl být rozežranej. Jezdívala jsem s velkým autem. Byl problém se s ním na mnoha místech vytočit, na úzkých silnicích jsem byla nervozní. Pak jsem přešla na druhý auto, malý a pochopila jsem že je to mnohem lepší. Není problém se vytočit, zaparkovat, není problém na úzké silnici a u starýho auta tě netrápí jestli se někde škrábne lak. Dřív jsem měla velký oči a pořád jsem chtěla suv a pak jsem pochopila že vlastně suv vůbec nechci, že se mi to jenom líbí ale auto přece není věc na parádu. Taky jsem postupně zjistila že čím víc věcí člověk má tím má víc starostí protože se o to všechno musí starat a udržovat to. Že je nakonec lepší nechat někde holej kout nebo oželet nějakou blbinu co tě stejně za dva roky přestane bavit a pak už ti jenom žere čas a energii. A když vidím jak lidi s novýma autama strašně nervujou kvůli halouzce nebo kamínku, tak už vůbec nemám chuť jezdit v novým. Přece nebudu plýtvat svou energií na takovou blbost. Na nějakej lak na autě a ještě z toho mít stres.

Ale je pravda že bioroboti to mají jako životní styl. Babky u nás na vesnici jsou schopný se zastavit uprostřed silnice jenom aby pomluvy jinou sousedku že si koupila novou kuchyň. 😀 Nechápu co je na tom zajímavé.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-07-22 09:21:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Otázka spíš zní, jak z toho ven a jak přežít v tomto Matrixu..hlupáků je čím dál víc. Není to s nimi už jednoduché a ohrožuje to i náš život. Takže stejně to budeme muset nějak řešit a větší rázností. Takže na silnici jedině obrňák a do ulice katany. Jedině tak přežijeme zombíky..Nebo napadá někoho něco jinýho? Věčně nemůžeme ustupovat, jinak sami spadneme ze skály.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-22 10:37:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Nechápu tento koment. Článek žádné zombíky nepopisuje. Nespletl sis web?

Ikona diskutujiciho Diana Catalina 2022-07-22 13:29:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám pocit, že to byla spíše metafora. Hlubocí spáči jsou opravdu jako zombie, akorát místo mozků se ženou za majetkem. A nakonec, i ten mozek žerou, i když ne doslova.

Ale ten komentář mi připomněl jednu věc. Hrozně bych chtěla jít bydlet do lesů s nějakou komunitou. Žili bychom jako pravěcí lidé. Pořád na území ČR, ale žádná práce ani žádná podpora, prakticky bych pro stát neexistovala, akorát bych si bydlela v lese a pomáhala, s čím by bylo potřeba. Nevíte někdo o nějaké podobné komunitě?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-22 14:13:57
Ikona diskutujiciho
sipka

To nejde 🙂 Stát tě má vedenou pod RČ, máš občanku a i když se ze všeho odhlásíš tak máš pořád povinnost platit zdravotní. Leda bys jakoby „odjela do zahraničí“ a odhlásila se, pak ale pojišťovna chce doložit důkazy a když ti to nesežerou, tak ti naúčtují penále. A když ti to sežerou, tak ve chvíli kdy se ti něco stane nebudou vědět co s tebou mají dělat bez kartičky pojištěnce. Navíc ten pozemek kde bys jakoby byla nadivoko, nebo les, musí být soukromý a platí se z něj daně, na to potřebuješ peníze. Chceš být soběstačná a zemědělčit? Jasný můžeš, ale na to potřebuješ techniku, opět odlesněný pozemek, osivo, potřebuješ zvířata – ta opět něco stojí + veterina a ještě musíš kupovat krmivo.
Navíc máš od listopadu do dubna zimu takže potřebuješ někde bydlet, i kdyby v nezkolaudované chatě bez vody a elektriky a chodila bys na suchej, tak ta chata taky stojí peníze. Musí ji přece někdo za něco postavit. A mýt všechno jenom čistou vodou taky nemůžeš. Jinak bude všechno mastný a smradlavý.

Ikona diskutujiciho adria 2022-07-22 14:24:23
Ikona diskutujiciho
sipka

tady si myslím, že zmiňuje popíchance, protože původní plán byla „zombie apokalypsa“ včetně – tedy všichni napíchaní a těm se taky změní myšlení

Ikona diskutujiciho tauri 2022-07-22 14:29:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že jsem reagoval na svůj koment, ale asi se někam poděl :))
Jen si občas nejsem jist, protože někdy napíšu něco dlouhýho a nakonec to zavřu…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-22 14:37:36
Ikona diskutujiciho
sipka

nic jsem ti nemazala, myslím že jsi to neodeslal

Ikona diskutujiciho tauri 2022-07-22 15:26:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Haha, tak stalo se 🙂
Ne jen jsem psal, že žádný rozdíl, mezi zombíky a bioroboty není. A reagoval jsem na správný web :))
Oba typy jsou vlastně vnitřně mrtví a nikomu moc nechybí..když vynechám jejich práci, že když umře pekař, tak nebudou rohlíky, jasně..ale když vidím, většinu opíchanců, jak se chovají, tak z nich nic necítím a asi většině chybět nebudou. Na silnici jsou to hovada a v životě vyrábí jen problémy…takže jaký je mezi nimi rozdíl, když požírají tento svět, či svoji oběť. Nic konstruktivního vlastně kloudně neumí, jen plní příkazy..Podívej, kolik lidí má v dnešní době ještě nápady. Kolik lidí se usměje občas na druhé. Je black Friday a oni se mezi sebou porvou, jako smyslů zbavení..tohle živá bytost nedělá. Tak proto, jaký je vlastně mezi nimi rozdíl…Když vidí z jejich pohledu „slabšího“ jedince a jsou schopní ho šikanovat, kdy se každý postupně přidává, protože je jiný, tak takhle jsou ale vyobrazení zombie. Zombie vždy napadne zdravého jedince a postupně se přidává další, protože po napadení už není čistý, ale jako oni. To samé platí pro agenty Matrixu. Tam bylo jasně řečeno „přidej se“.
Pokud je každý pak kopie, tak se chová jako Emo, nebo punk, manager či jiné podoby, aby byl jiný a přitom je zase jen klon určité skupiny. Protože vše je tady paradox. Člověk bojuje za něco a přitom se stává tím, proti čemu bojuje. Jakmile člověk přestane mít nápady, být tvůrčí, nedokáže si už poradit..je zase už jen agent matrixu a nezajímavý jak pro agenty, tak pro zombie.
Jak jsem sem dával odkazy na filmy Divergence a Rezistence, objevil jsem ještě třetí díl Aliance. Tam bylo pokračování, že se snažili lidi dostat zpět na čistou a nepokaženou DNA. Proto byla holka 100% divergentní a dokázala si poradit.
Tak mě tam i trochu naskakovali opíchanci, kteří budou mit mutované děti a třeba to může být stejný případ. Bude se později hledat pouze čistý jedinec, aby zachránil lidstvo.
https://www.csfd.cz/film/368714-aliance/recenze/

Ikona diskutujiciho Tom 2022-07-22 20:54:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Dianu: S těmi lesními komunitami je to fakt složité. Pokud jsem četl a dobře pochopil, nějaké takové komunity jsou v Rusku. Ale jak Alue poznamenala, je to problém. Doslova po všech stránkách. Prý to tam zas tak moc skvělé není. Spíš se tam mnohým rozplynuly sny. Není to jen o přání, ale je s tím spojena hromada věcí. Musíš zajistit vzdělání dětem, lékařskou péči a podobně. Jde i o celou koncepci směrování a rozvoje té komunity. Materiální stránka je kapitola sama o sobě. Takže ta komunita, aby fungovala, po všech stránkách, včetně zajištění obživy, by musela být hodně velká, aby to mělo nějakou úroveň. Pak je to už takové malé společenství, ale to se tam musí všichni k…a moc snažit. Nějaký zahálkový greenpeace s hulením trávy by v žádném případě nefungoval. Jde to ale ve tvém případě vyřešit jinak. Můžeš se naučit pobývat v lese jen na určitou dobu. Před pár lety jsem tady na to téma napsal asi dva články. Možná to tu ještě je v nějakém archivu. Já to tak občas dělám. Prča je, že čím víc covidu, tím míň lidí bylo v lese. Něco jako .. čím víc pruhů, tím víc Adidas. No a pochopitelně, potkal jsem tam nakonec pouze sobě podobné lidi, pokud jsem už někoho potkal. Takže se neboj, něco si o tom přečti, sežeň základní vybavení a šup do toho. A možná z toho budeš mít i něco, s čím jsi nikdy nepočítala. 🙂 I na youtube jsou videa od nějaké kočeny někde ze severu, co takhle pobývala v divočině, tak se můžeš inspirovat. Ale je toho tam víc. Přes covid, místo toho, aby lidé chodili ven, tak to všechno bylo zalezlé doma jak krtci. Když jsem šel třeba s batohem přes vesnice, tak to vypadalo jak zombie apokalypsa, prostě nikdo nikde. To prostě nepochopím. Asi hledali doma spásu. A si piš, že to bylo venku fajn. 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-22 21:22:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo a to jsem ještě ve svém praktickém výkladu opomněla skutečnost, že se v každé skupině najde idiot, který ji začne rozrývat. Ideálně více idiotů. Matrix se tím brání proti podobným projektům. Byly i v čr, byly o tom dokumenty, no když jsem to slyšela, co si tam lidi dělali za problémy, hrůza.

V současném systému je únosný koncept mít malý domek na vesnici na zahradě, mít to svoje, žádný podnájem ať nehoníš pořád peníze a žít podle toho skromně. To je největší svoboda. Nějaká komunita kde je všechno všech, je věc na pár let než se to rozpadne. Vlastní obdělávatelný pozemek je teoreticky na furt. Člověk by měl myslet dlouhodobě a ne jenom na příštích pár let.

Ikona diskutujiciho Tom 2022-07-22 22:16:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo přesně tak. Film o tom jsem neviděl a mohlo to být dost zajímavé. Problém idiotů v komunitě je věc, kterou jsme naprosto opomněli zmínit. 😀 To by tam musela být fakt pevná pravidla, jinak letíš přes zeď. A ta pravidla hádám ještě nejsou vymyšlená, aby to fungovalo. Asi by to byla výzva. 😀 Navíc by se to dalo uzavřít otázkou, jak moc by ta komunita musela být otevřená okolí. A jak by to fungovalo? Protože od okolí zcela odřezaná komunita je v dnešní době dost utopie. To by byl návrat do středověku. Nebo by to skončilo tak, že by člověk seděl vedle chatrče v odrbaných hadrech, na špinavých nohách rozedrané tenisky z popelnice a v ruce by dřímal iPad. 😀 Ten koncept domku s dostatečným pozemkem je také podle mě jediný udržitelný koncept. Tam by měli směřovat všichni a navzájem si pomáhat a spolupracovat. To je rozumná cesta. 🙂 Prostě vybudovat si rozumný komfort, přiměřenou soběstačnost a zabývat se něčím rozumným. A mít děti a mít z toho všeho radost. 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-23 08:47:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to hodně let. Byl to film o skupině lidí asi 25 osob, kteří se sešli na soukromém pozemku, tam si udělali chatičky, chýše a společně hospodařili. Pánové chodili do práce a ženy přes den makaly na té osadě. Večer se scházeli hráli hry, zpívali si, povídali. Řekneš si idylka, tam chci patřit.
Jenomže pak tam přišla nová skupinka a ti byli strašně konfliktní, začali intrikovat, závidět a postupně tu komunitu rozvrtali tak, že skoro všichni znechuceně odešli – včetně těch škodičů – a zůstaly tam už jenom dvě skupinky které to původně spolu zakládaly, tak že asi 6-8 lidí. A vyprávěli zklamaně o tom jak ten koncept byl fajn, jak to zkrachovalo na špatných lidech, že to nedokázali předvídat a jak v té komunitě už byli tak je nešlo natvrdo vyhodit protože jejich vliv byl chronicky zhoubný, tudíž dlouhodobě špatně pozorovatelný. A biolidičkové taky nebývají moc lidi od rány. Na to musíš mít povahu vyhodit někomu věci oknem a zamknout vchod. A i když to uděláš tak ten člověk nemusí odejít 🙂 zůstane ti brečet pod oknem a začne tě vydírat.

Vím ještě o jiném konceptu, měla to být skupina 4 domů, komunita kde se opět pracuje, pojištění se platí, ale měla fungovat nějaká sousedská a komunitní výpomoc. A to zkrachovalo už při koupi pozemku, jedna skupinka shrábla podvodem prachy, zdrhla a na výstavbu ani nedošlo. A všechno to prý byli velcí kamarádi 🙂

Jak chceš udělat větší komunitu bez šmejdů? 80% populace má destruktivní energii a skuteční toxinové se navíc projeví až časem. Asi za půlrok až rok se přestanou přetvařovat a rozbalí to na plné pecky že se pak nestačíš ani divit. Kdo zvažujete komunitu, jděte do toho, ale udělejte si ji s nejlepším kamarádem, s lidma které dlouhodobě znáte a máte je ověřené a pak mezi sebe nikoho nového už nikdy neberte. Protože pokud budete nabírat, přijdou toxini a máte po projektu. Dřív tohle měly velké rodiny které žily společně, dneska se izolovaní jednotlivci snaží to nějak suplovat, ale bacha na leporelo, je to tenký led.

Ikona diskutujiciho Tom 2022-07-23 20:02:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Alue: To je fakt dost zajímavé téma ty komunity a příčiny jejich krachu. Na to bys mohla napsat článek. Hodně zajímavé. Dokonce mě udivuje i to, že podle tebe má tak 80% populace destruktivní energii. Jen nevím, jestli se dá tupost považovat za energii. 😀 Podle mě je to přesně tak. Já osobně bych odhadoval, že nejméně 70% to je určitě. Přes covid jsme se snažili s kolegou v práci různým způsobem spočítat, kolik lidí je tak nepoddajných, že se nedá vydírat očkováním. Uvedu přídklad. Třeba vedení dělalo v práci nějakou anketu a z jedné otázky se to dalo odhadnout, nebo jsem se dostal k evidenci očkovaných zaměstnanců a tam byla čísla naprosto trvdá, nebo jsme se dozvěděli o počtu očkovaných a neočkovaných z jiné firmy, nebo jsme se to snažili odhadnout z okolí našich známých. Dost mě překvapilo, že ve všech případech to vycházelo přibližně na 10% naprosto nepoddajné populace. Takže nám v luftě lítá zhruba 10 až 20 procent lidí, kteří jsou možná někde na hraně a nechají se zlomit až po dlouhé době. Zbytek … prokazatelně všehoschopný a nemorální bioroboti. Pár kolegů jsme zkoušeli konfrontovat s různými důkazy a pozorovali pak už jenom jejich reakce. To byla věc, která mě tenkrát fakt dost udivila. Vůbec je to nezajímalo, ani si to často nedočetli nebo se nedodívali na video, vůbec je nezajímal jakýkoliv jiný názor, jen kolem toho začali naprosto tupě žvanit sračky z televize jak naprogramovaní kokoti a to bylo všechno. Nebo byly případy, že si něco vyslechli, ale vůbec to nedokázali nějak vyhodnotit v hlavě. Prostě nevyvodili žádný závěr, prostě žádná změna chování nebo názoru.Konfrontace s faktem, že to očkování zmrzačilo lidi, je nechalo naprosto chladným a bez zájmu. Prostě jsem naprosto přišel o iluze, kdo jsou lidé okolo mě a pochopil jsem dokonale, co je to ten biorobot. Prostě armáda papoušků bez vlastního úsudku a názoru. Zklamání sice dolelo, přišli jsem o drtivou většinu tak zvaných „přátel“, ale díky za to. Tyhle lidi vedle sebe mít nechceš a vkládat do nich důvěru už vůbec ne. A jejich destruktivní vliv můžu rovněž potvrdit z vlastní zkušenosti. Protože nic nechápou, tak jakoukoliv věc, nebo způsob práce, který je jim předán, tak místo toho, aby to udržovali v dobrém stavu nebo dodržovali lepší kavlitu práce, tak pochopitelně to začnou dělat po svém s takovým zvláštním arogantním přístupem, ja to vyhovuje jim, bez ohledu na to, že tím kurví všechno okolo. Ale oni jsou v klidu, vůbec je to netrápí, protože to nevidí a ani je to nezajímá. 🙂 Tak to je moje smutná zkušenost s těma blbama. Slušně to nazvat bohužel nejde. Za tři roky problémů po nich zůstala fakt jenom zkáza. Nic dobrého nedokázali vytvořit. Jenom všchno udělali horším. 🙁

Ikona diskutujiciho Tom 2022-07-23 22:39:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Dodatek. K té velké komunitě. Velká asi nejde. To nemám představu, jak by to fungovalo, když by tam nalezlo 80% biorobotů. To by asi fakt nešlo. Pravda, že i v normálním životě to jde často od desíti k pěti a člověk řeší akorát hromadu problémů, které mu nadělají druzí. Proto je lepší spoléhat na sebe. Už dávno mi řekl jeden můj známý, který už umřel (to jsem byl mladé tele): „Nejdřív se postarej o sebe a teprve potom se starej o druhé.“ A měl pravdu. Držel jsem se toho a vyplatilo se mi to hodně. Jinak bych byl dneska v mnohem větších sračkách. 🙂 A doporučuji všem mladým lidem tady, aby se tohoto přísloví pevně drželi. Vyplatí se to. 🙂

Ikona diskutujiciho markéta nikol 2022-07-22 12:09:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mojí kamarádky sestra je vdaná, má s manželem dvě děti. Kamarádka mi vyprávěla, že sestry rodina se porovnáváji s druhou úspěšnější rodinou. Například ta druhá rodina si koupila bazén pro děti, sestra kamarádky s manželem koupili taky, a takto to šlo dlouho, az sestra moji kamarádky skončili dluzích.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-07-22 12:41:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Za blbost se platí.

Ikona diskutujiciho Astrid 2022-07-22 14:22:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Člověk je vlastně zajatcem státu, protože jsem taky přemýšlela o životě v lese. Mám tam svoji chýši, ale když vidím jaké jsou k tomu podmínky, tak mě přešla chuť

Ikona diskutujiciho mif 2022-07-23 11:08:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na mě pasuje ta lenost :-).

Ikona diskutujiciho josef 2022-07-23 14:12:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co se týče hromadění věcí, majetku, deda na Slovensku říkal:
,,S holou r*ťou si sa narodil a s holou r*ťou aj odídeš“.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-07-23 21:30:36
Ikona diskutujiciho
sipka

To sice ano, ale ne každý chce žít středověkem a chce se něco naučit..Většina lidí, co vůbec nic nepotřebuje, nemá ani co nabídnout, protože nic neumí obsluhovat a žije ve špíně.
Spíš jde o to mit jen to, co člověk potřebuje k životu a růstu své duše. Pochybuju, že tam bude patřit inteligentní vysavač, nebo všude po baráku kamery za desítky tisíc. Nebo nejlepší auto jen na cestu do práce a na nákupy.

Ikona diskutujiciho Uno Universus 2022-07-24 21:10:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pisatel tohoto clanku provedl hlubokou psychologickou analyzu lidi dneska. Sdilim tento clanek, kde jsem a ctu ho porad dokola, protoze je moudry. Miluji tento clanek a proto se zapisuji jako odberatel do budoucna. Uno

Ikona diskutujiciho hanka 2022-09-25 19:13:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak jsem v článku narazila na zmínku o sebevědomí a o tom, že si ho připojení budují mimojiné tím, že mají hodně sexuálních partnerů, začala jsem přemýšlet o tom, na čem vlastně stavím svoje sebevědomí já. Člověk má nějakou představu o sobě, o tom, co dokázal a co má za zkušenosti a podle toho jak sebe hodnotí, si utváří sebevědomí. Já jsem teďka v momentě, kdy si začínám uvědomovat, že věci, kterých jsem dosáhla, pro mě přestávají mít hodnotu, a tím pádem moje sebevědomí je tím narušeno, protože to co jsem dřív považovala za úspěch a dosažení cílů, zároveň utvářelo moje sebevědomí. A teďka když to začínám zpochybňovat a říkat si že možná chci něco jiného, cítím se hrozně zranitelná protože se ocitám vlastně s prázdnýma rukama. A tak se zamýšlím nad tím, co je vlastně to skutečné sebevědomí – a myslím si že se zakládá na tom, že jsem v životě udělala určité významné kroky a rozhodnutí, kde se projevil můj charakter, síla, že jsem si stála za svým, že jsem se nebála atd. Momentálně asi nemůžu sebevědomí stavět na tom, co jsem dokázala, protože to mi začíná připadat bezvýznamné. Naopak na významu získávají dobré vlastnosti, které popisuje tato série. Možná ten strach o vlastní identitu a strach o vlastní sebevědomí je to, co lidi drží v Matrixu. Protože kdyby zpochybnili hodnotu toho, čeho v životě dosáhli, co by jim zbylo? Nic. Přesně ten pocit jsem si zažila a zažívám, že mi vlastně nic nezbylo. Že jsem sice něco vybudovala, ale není to jaksi ono, a tudíž nemám nic a cítím se proto zranitelná. Má s tím některý čtenář zkušenost? Nejvíc kuriozní je, že společnost nás neustále utvrzuje v tom, jak jsme dobří a úspěšní a čeho jsme dosáhli, člověk se až příliš spoléhá na to, jak ho hodnotí ostatní. Ostatní vidí velkou hodnotu ve výsledcích mojí práce, já až tak ne. Vypadá to z mojí strany jako nevděk a je to pro mě matoucí.

Ikona diskutujiciho Hotové Těsto 2024-03-30 13:59:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvělá práce při vysvětlování složitého tématu tak jasně.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek