Matrix 5+1: Cesta k odpojení

28.7.2022 v Matrix 8

Předpokládejme, že matrix neprogramuje lidské životy úplně, ale jen určité události a možné reakce na ně. Humaton má sice předurčený osud, tento osud má však nespočet různých variant. To znamená, že UI neví kdo člověk je a nemůže mu to říct. Pouze se to snaží vypočítat podle podvědomí a povahy dotyčného.
Osud se začíná měnit, když do Matrixu začnou zasahovat bojovníci, probuzení a vidoucí, kteří nejednají logicky, ale intuitivně. Umělá inteligence totiž nedokáže jejich kroky předvídat. Kreativita a intuice je pro ni nevypočitatelná a tudíž nebezpečná.Ve filmu Matrix je zajímavý moment, kdy Neo mluví s Morfeem po telefonu na začátku filmu a Morfeus, přestože ví co mají agenti za lubem, mu říká, že neví co mu udělají. Pak vede Nea k tomu, aby agentům unikl. Říká mu, že musí přesně udělat co řekne a má se odhodlat ke zdánlivě nemožnému skoku. Protože Morfeus je vidoucí, ví jak Neo pravděpodobně bude reagovat, přesto ho této zkoušce vystaví, aby mu ukázal, že skutečně vidí do budoucnosti a čte v kódu. Dokud Neo Morfeovy pokyny následoval, byl před agenty v bezpečí. Jakmile však dovolil, aby ho ovládnul strach a pochybnosti, je dopaden.

V následném zajetí agentů se z Thomasova světa stává noční můra, když mu dají implantát – štěnici. I když už se Neo chová jako bojovník, je stále připojený a stále ho ovládá rozum. A protože to, co mu agenti udělají, nedává smysl, usoudí, že mu asi přeskočilo. Jenomže ve skutečnosti si právě začíná uvědomovat pravdu.

I přesto má stále Neo na výběr, když mu v další části filmu, když sedí s Trinity, Switch a Apocem v autě, nabídne Switch rozcestí větou: „Teď máš jenom dvě možnosti. Zůstaň, nebo vypadni.“
Tak jako ve filmu i ve skutečném světě se bojovník setkává s křižovatkami, které umí pořádně zamávat s jeho osudem a do určité doby má na výběr znova usnout – o což se Matrix rafinovaně snaží. Vrátit ho zpátky na starou kolej.

Bojovníci v Matrixu vědí, že je třeba moudře nakládat s energií a tu si šetří, aby jim ji Matrix nekradl přes ty svoje udičky a lákadla. Mají tak obrovskou výhodu oproti připojeným. Každý čin který udělají, sleduje nějaký plán a přitom se zdá, že se té hry účastní stejně jako všichni ostatní. To je však pouhé zdání. Protože vědí, že nic z toho se ve skutečnosti neděje, motivuje bojovníky něco zcela jiného, než humatomy.
Pro bojovníky, probuzené a potenciální vidoucí je samotná existence druhem umění. Když si uvědomili, že vše co prožili a co si o sobě mysleli, je už jen zbytková vzpomínka a fikce o něčem co se ve skutečném světě nestalo, pak začne ta skutečná holografická hra.

Pravidla pro čerpání síly a Odpojení
K odpojení u bojovníka dochází postupně. Kdyby to udělal naráz, mohl by přijít o rozum. Zde je návod, který vám sice měli dát do ruky když jste se narodili, ale buďte rádi že ho dostanete teď a tady. Většina připojených se k němu nikdy nedostane a i kdyby ho měli přímo před sebou, tak ho neuvidí, protože ho nepochopí, nebo se tomu zasmějou.

Všechno v Matrixu je potřeba umět využít
Protože bojovník ví, že racionální svět Matrixu má za úkol ho zavádět a klamat, nebere si nic osobně. Nevěří tomu co vidí, ale chová se tak, že je to skutečné.  Díky tomu není ničím posedlý ani se ničeho nebojí. A protože ví, že Matrix používá jeho vlastní mysl jako šablonu, přijímá odpovědnost za všechno co ho frustruje a každý problém bere jako výzvu: Příležitost vyzkoušet svoji zdatnost a důvtip.
Protože bojovníci vědí, že žijí v Matrixu, berou každou událost, i úplně drobnou, jako poselství, znamení, předzvěst a podle toho naplánují svůj další krok. Postupují strategicky. Uvědomují si, že žijí v dravém prostředí a chovají se podle toho. Dokážou využít každé příležitosti a protože na ničem nevisí, dokážou našlapovat zlehka, nebo odmítnout nějakou výzvu jako nežádoucí, nebo pod jejich úroveň. Vzhledem k tomu, že Matrix je zároveň jejich důmyslným protivníkem a malým tyranem, vždy oceňují jeho snahu jim zavařit. Podstatou bojového umění je také poznat svého nepřítele.

Bojovníci se s nikým nesrovnávají a neberou si věci osobně
Nedovolí, aby jim něco proniklo pod kůži, protože vědí, že to není skutečné. Neúčastní se mocenských her tak jako humatoni, ani s nimi na jejich úrovni nesoutěží. Kdyby to udělali, znamenalo by to, že přijímají Matrix jako realitu a podvolují se jeho pravidlům. Bojovník se vyhýbá vynášení soudů, je tolerantní a trpělivý. Kdyby se však nějaký humaton pokusil připravit ho o energii, zničit ho nebo ho zatáhnout do své špinavé hry, bez váhání s ním zatočí. Bojovníkovi ve skutečnosti nikdo nic nemůže udělat, pokud si je svými kroky jistý a drží se správné strategie. Tehdy neuklouzne. Bojovníci jsou nemilosrdní především sami k sobě. Nic je nemůže urazit, protože urazit někoho, kdo tady vlastně není, je nemožné. Bojovníci nemají názory a přesvědčení, které by museli obhajovat, proto je nelze ani napadnout a znejistět.

Vymazali se
Když bojovníci pochopili pravdu a konečně si odpověděli na otázku co je to Matrix, začali chápat svůj život jako fikci. Příběh, který vymyslel někdo jiný a oni na to měli vliv jen minimálně. Jejich život byl závislý na pocitu vlastního já, které bylo samo sobě iluzí. Bylo produktem jejich rutiny, zkušeností a návyků. A proto to vše mohou bojovníci svobodně vymazat, kdy se jim zachce. Jednoduše vyloží celý náklad svých zkušeností a vyhodí je na skládku jako starý bordel. Dokážou vymazat vše, co jim Matrix vnutil a podstrčil, protože chápou, že to není skutečné a nejsou to oni. Zahalí se tak pláštěm tajemství. Zbaví se zhoubného návyku přemýšlet pořád jenom sám o sobě. Jejich myšlenky pocházejí z Matrixu a ten jim přece nedokáže říct, kdo skutečně jsou. Myšlenky tak časem přestanou být tak naléhavé, když je bojovník stejně neposlouchá, načež bojovník začne pochybovat o tom, kým teda vlastně je, když ne to Já, které původně znal. Nyní se může přetvořit v někoho jiného, lepšího, dokonce dokonalého.

pokračování seriálu zde: Matrix 7: Pravidla pro čerpání síly

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Květa 2022-07-28 09:11:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji. Je to úžasný seriál. ❤

Ikona diskutujiciho Ema 2022-07-28 10:04:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

❤️

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-07-28 12:05:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně, úžasný seriál. Někdy už bývá matrix únavný až nesnesitelný ale zároveň i vzrušující. Ale skvělá zprává je, že starý se bortí a vzniká nový mnohem sympatičtější. Vypadá to, že se ten starý ne a ne zhroutit, ale každým dnem odpadávají silnější a silnější větve. A rozhodně už můžeme odpočítávat jen měsíce, ne roky. Možná bych použil hlášku do roka a do dne a je to všechno za námi, to už se dá vydržet ne? Navíc každým dnem dostáváme signály rozpouštějících se starých energií a přicházejících nových. Bude to přesně jako na konci filmu FreeGuy. Připravte se psychicky na podzim, budou nás chtít ještě co nejvíc zlomit, ale jediná smysluplná reakce bude už je konečně pořádně s rozběhem kopnout do pr…..

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-07-28 12:06:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proto mám pocit, že můj celý život je jen iluze.

Ikona diskutujiciho Sagali 2022-07-28 12:23:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Áno….toto nám treba čítať….toto nám treba vedieť….toto nám treba robiť
Ďakujeme Aluška

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-07-28 12:34:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A co pak budeme vlastně dělat?, no přece co budeme chtít.

Ikona diskutujiciho petr 2022-07-29 12:06:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je síla. Přesně tohle jsem potřeboval díky!

Ikona diskutujiciho Přemek 2022-07-29 12:21:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejde až tak o nás a to, co vnímáme jako skutečnost zakletí ve frekvenci 3D, ale o to, že v srdci je láska a v duši světlo. To je pojítko s tím, co přichází na vyšších frekvenčních úrovních.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek