Nakolik člověku poskytuje jeho duchovní úroveň ochranu proti zlým duchům?

18.9.2021 v Bytosti 6

Duchové na nás mohou působit mnoha způsoby, a to jak po stránce materiální, tak i po stránce psychické a duchovní. K nápravě problému, který je způsoben duchem (duchovní příčina), potřebujeme duchovní typ léčby. Zvýšení naší duchovní úrovně je klíčovým faktorem, který nás chrání před útoky zlých duchů. Platí zde zásada, že kdo je duchovně silnější, vyhrává.Přečtěte si také: Co je to duchovní úroveň

Podívejme se, jak tento princip funguje prakticky:
Prvním příkladem je člověk, který díky své duchovní praxi dosáhl 40% duchovní úrovně. Pokud na něj zaútočí obyčejný duch na 25 % duchovní úrovni, účinek útoku na něj bude velmi omezený, nebo zanedbatelný.

Předpokládejme však, že obyčejný duch (na 25 % duchovní úrovni) jedná na příkaz mocnějších duchů, jako je například jemnohmotný temný mág (māntrik) z nižších oblastí pekla. Situace by se pro stejnou výše uvedenou osobu (na 40 % duchovní úrovni) mohla nepříznivě změnit. Nehmotní temní mágové někdy využívají k plnění úkolů obyčejné duchy a také jim dodávají potřebnou temnou energii, která může způsobit potíže i osobě na vyšší duchovní úrovni, než je obyčejný duch.
V případě pekelných oblastí platí, že čím nižší je oblast, tím vyšší je intenzita temnoty. Například sedmá oblast pekla leží níže než prvních šest oblastí a hostí zlé duchy s nejvyšší duchovní silou, tedy s nejvyšší úrovní černé energie.

Dokonce i lidé, kteří jsou na vysoké duchovní úrovni, jsou vystaveni útoku duchů vyšší úrovně. Zde duchové nemohou ovlivnit mysl a intelekt dotyčných, protože v různé míře splynuli s Jednotou. Proto se zaměřují na fyzické tělo těchto lidí. Je známo, že vysoce duchovní lidé zažívají vážné fyzické úrazy, spojené s krvácením, nebo se ztrátou životní energie (Prāṇa-shakti, čchi), v důsledku potíží způsobených zlými duchy vyšší úrovně.

Duchovně hledajícím, kteří se věnují duchovní praxi pro dobro společnosti, hrozí v porovnání s těmi, kdo vykonávají pouze individuální duchovní praxi, obzvláště velké riziko napadení duchy. Avšak hledající, kteří skutečně slouží straně dobra tím, že se snaží šířit duchovnost v rámci své duchovní praxe pro dobro společnosti, se dostávají ve větší míře pod ochranu a dostává se jim požehnání v podobě zvýšené ochrany před zlými duchy.

Následující tabulka uvádí podrobnosti o trápení, které člověk zažívá v důsledku útoků zlých duchů, v závislosti na jeho duchovní úrovni a typu duchovní praxe:

Útrapy způsobené zlými duchy v závislosti na duchovní úrovni člověka

 Duchovní úroveň  Individuální duchovní  cesta ↓  Duchovní cesta ve  prospěch lidstva ↓
 Regiony astrál a peklo  Závažnost útoků v %  Regiony astrál a peklo  Závažnost útoků v %
 20%  Zesnulí předkové  10%  Zesnulí předkové  10%
 30%  Zesnulí předkové  10%  Zesnulí předkové a astrál  20%
 40%  Zesnulí předkové  20%  Astrál a 1. + 2. úroveň pekla  30%
 50%  Astrál  25%  3. úroveň pekla  35%
 60%  Astrál a 1. úroveň pekla  30%  4. úroveň pekla  40%
 70%  2. úroveň pekla  40%  5. úroveň pekla  50%
 80%  3. úroveň pekla  30%  6. úroveň pekla  70%
 90%  4. úroveň pekla  10%  7. úroveň pekla  80%
 100%  Bez útoků  0%  0%  0%

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že:
S rostoucí duchovní úrovní je osoba zároveň napadána duchy vyšší úrovně. Je to proto, že je odolná vůči útokům duchů s duchovní úrovní nižší než 10 % podle jeho vlastní duchovní úrovně. Například osoba na 40% duchovní úrovni není ovlivněna útokem ducha s duchovní úrovní nižší než 30%.

Útrapy způsobené duchy, kterými trpí osoby na nižší duchovní úrovni, jsou převážně způsobeny jemnohmotnými těly jejich zesnulých předků s nevyspořádanou minulostí a psychikou. To platí zejména o osobách vykonávajících individuální duchovní praxi.

Ve sloupci ,,Regiony astrál a peklo“ je uvedena jemnohmotná rovina existence, ze které zhoubní duchové pocházejí. Může to být buď z astrálu, nebo z jedné ze sedmi oblastí pekla. Čísla ve sloupci odkazují na úroveň pekla. Čím nižší je oblast pekla, například šestka a sedmička, tím mocnější je útočící duch.

Osoby, které se v rámci své duchovní praxe věnují šíření spirituality ve prospěch společnosti, jsou zlými duchy napadány s větší intenzitou, ale zároveň se jim dostává dodatečné ochrany shora.
Na druhou stranu se útoky na osoby vykonávající individuální duchovní praxi po dosažení duchovní úrovně 70 % snižují, protože na ně zlí duchové nechtějí zbytečně plýtvat energií. Lidé, kteří si hledí svého a duchovní praxi vykonávají pouze pro své vlastní dobro, nepředstavují pro zlé duchy žádnou podstatnou hrozbu.
Na druhou stranu lidé šířící duchovní praxi pomáhají zvyšovat duchovní úroveň celé společnosti. To je přímou hrozbou pro zlé duchy, protože tím ztrácí moc nad lidmi a své zdroje potravy.

Sloupec ,,Závažnost útoků v %“ odkazuje na závažnost trápení, kterému člověk čelí z důvodu napadení zlým duchem. Závažnost utrpení je na stupnici od 0 do 100 %, kde 100 % znamená smrt osoby.

Duchovní ochrana, která zahrnuje lidi vykonávající individuální duchovní praxi a lidi vykonávající duchovní praxi pro společnost, je asi o 10% až 20% silnější, než síla útoku zlých duchů. Ochrana je pro všechny stejně dostupná, ale lidé s vyšší duchovní úrovní a ti, kteří vykonávají duchovní praxi v zájmu společnosti, ji díky svému menšímu duchovnímu egu mohou přijímat více.
To ale neznamená, že by člověk byl zcela nedotčen, protože je jeho ochrana silnější.

Duchovní ochrana zahrnuje:
– Učinění útoku méně obtěžujícím, takže člověk je schopen snášet tyto útrapy lépe.
– Záchrana života dané osoby.
– V případě lidí, kteří vykonávají duchovní praxi pro dobro společnosti, probíhá také předávání duchovní energie, protože potřebují více duchovní energie pro další šíření. To je jeden z důvodů, proč je duchovní ochrana větší u osob vykonávajících duchovní praxi za účelem šíření duchovnosti ve společnosti, druhý důvod je, že útoky na ně jsou závažnější.

Lidé, kteří nevykonávají duchovní praxi, nejsou schopni získat potřebnou ochranu. Důvodem je to, že je kolem jejich duše mnoho ega, nebo temnoty. V důsledku toho je přijatá ochrana menší, než útok zlého ducha. Kvůli tomu mohou zlí duchové způsobit v životě těchto lidí spoušť na fyzické, emocionální, intelektuální a duchovní úrovni.

© www.aluska.org 2021

 Komentáře

Ikona diskutujiciho izairi 2021-09-18 18:30:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvano? Jsi v pořádku? Teď jsem si uvědomila,že tady už dlouho od tebe nebyl žádný komentář.Prosím ozvi se,jestli jsi ok.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2021-09-18 20:50:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím, poslední dobou mám docela náročný sociální život a nějak nemam potřebu cokoliv komentovat kdekoliv bc ještě do toho všeho píšu a už jsem z toho nějak unavená 🤣 prostě jen čtu a relaxuju. potřebu všude cpát svůj názor jsem měla jen jako teenager 😇

ale děkuji za péči jsem v poho 😊

Ikona diskutujiciho izairi 2021-09-18 22:09:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvano,tak to je fajn,že jsi v poho 🙂

Ikona diskutujiciho Erik 2021-09-19 12:46:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavý princip přinesl Bruno Gröning,který žil v neustálém pronásledování temna…nicméně mi připadá,že došel konce cesty. Ten namísto bojů,usiloval o proměnu zlých v dobré.
Tedy se bránil,ale nebojoval se snahou zničit,ale pomoci.
Proměnu zla v dobro,považuji za poslední a nejvyšší level.
Už tehdy-po druhé světové,cítil,že 9 z 10 lidí je napojených černým vláknem…a snažil se to obrátit.

– aktuálně se snaží o naopak boj Dan Landa,aktivitou zlatý špendlík…no myslím,že optimální je odebrat ničitelům jejich zbraně a požít v náš prospěch.Tedy princip AIKIDO
Zdaru zdar všem

Ikona diskutujiciho matyas 2021-09-19 17:34:03
Ikona diskutujiciho
sipka

No počkej, co vím tak Bruno s temnotou pracoval…Najdi si to tady na stránkách, asi budeš nepříjemně překvapen.

Ikona diskutujiciho Emily 2021-09-19 16:08:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nad tímhle tématem jsem už pěkně dlouho fárala. Tady mě napadá otázka – dejme tomu, že máme člověka na hodně vysoké úrovni, a oni na něj už takhle nemohou – mohou tedy dle zákonů Vesmíru napadat a obtěžovat jeho blízké, aby mu tak ublížili? Třeba jeho děti? Docela mě to děsí, že by to mohl odskákat někdo jiný.

Taky, jak třeba brání ego v přijetí pomoci? Třeba bloky, nezpracpvaná traumata před kterými člověk utíká, nebo prostě takové to – blbooost, to neexistujeeee. Nebo vše a ještě další aspekty jako životní styl dohromady?

Jak to tak píšu, napadá mě více a více otázek 😀 Třeba, dělají to tak, že toho člověka přetáhnou na temnou stranu a on potom, co si předtím získal důvěru spousty lidí, třeba začne hlásat nějakou krávovinu, co je naopak poškozuje? Měla jsem ku příkladu pár oblíbených youtuberek a najednou jsem s nimi a jejich novým contentem přestala úplně rezonovat a potom jsem třeba zjistila, že se jedna z nich nechala zasvětit do reiki… :///

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek