Podoby Saturna napříč historií Asie

5.7.2021 v Symbolika 9

V dnešním článku se podíváme na to, jakou má Saturn spojitost s božstvy, modlami či postavami jako jsou Buddha, Kijun, Herkules, Adar, Asar, Brahma, Šiva, Višnu, Varuna, Noach a dalšími.
Poznámka pro čtenáře na úvod: Pokud jste v tématice noví, doporučuji vám, abyste se vrátili ke starším článkům, které vysvětlují pojem Saturn od počátku. Najdete přes vyhledávání pod heslem ,,Saturn“- zde. První série se jmenuje ,,Saturn v okultní symbolice“, tady je první díl. Sérii pak rozšiřuje dvojčlánek ,,Podoby Saturna (Satana) napříč dějinami a národy„. Bez znalosti předchozích dílů je možné, že nepochopíte kontext tohoto článku a bude se vám to zdát divoké, jedná se totiž o pokračování a heslovité doplnění již vysvětleného.Saturn, starodávný solární bůh – sluneční vládce nebes, byl ve starověkém Řecku považován za boha času, jménem Kronos. Mezi Féničany byl Kronos, řecký titán, pán světa a otec boha Dia, známý pod jménem El nebo Il.
Punický Il byl planetárním bohem Saturnem. Každý z nich je synem nebes a země; každý je rodičem trojitého potomstva; každý z nich zmrzačil svého otce. Féničané byli Indo-Skythové, kteří migrovali nejprve z horní Indie do Babylónu, a potom z Babylónu do Palestiny. Indo-Skythové byli v každém období uctívači Buddhy (známého také jako Buddah či Buddha; slovo budha představuje zcela osvícenou bytost, jako přídavné jméno znamená ,,probuzen, vědom, inteligentní, moudrý“, jako podstatné jméno představuje poznání, moudrého muže) či Menu, a obě modly stále označují pojmem Ila (čte se jako Il). Indo-skytský Ila je fénický Il a Il je řecký Kronos, ve starém Římě známý jako Saturn.

Fénický autor Sanchuniathon řekl, že ,,Kronos a Il jsou týmž božstvem“. Francouzský archeolog Lenorman říkal totéž o Chronosovi (Kronos) a chaldejském Ilovi.

Buddha je solární modla – vyskytují se při něm prvky slunečního uctívání. Asijský Buddha není nikdo jiný než Kijun (také Chiun, Kiyyun, Kijjún), jehož hvězda je zmiňovaná v Písmu starozákonného proroka Amose a který byl ztotožněn se Saturnem, nebo se s ním spojoval.
Tato hvězda je Diluviánskou hvězdou perského solárního boha jménem Mithra a muže-býka jménem Tascher (taser).
Perský vševidoucí strážce pravdy, dobytka, úrody a vod Mithra, římský Mithras nebo Tascher či Aboudad, je stejným božstvem jako Mahabab nebo Buddha.


Buddha. Všimněte si jeho pozice rukou na obou obrázích. Symbolizují Satana. Bafomet v klasickém vyobrazení zaujímá stejné pozice rukou.

Bůh, kterého klasičtí autoři označovali jménem Kronos nebo Saturn, byl označován Peršany a Araby jménem Chivan, což je zřejmě totéž pojmenování jako Chiun či Kijun u Amose. Kijun je Raifan – Saturn.
Planeta Saturn je považována za ochránce a spřízněnce Židů. Kijun je blízkovýchodní bůh Kaivan, který je ztělesněním Saturna.
Kajwan (Kaiwan, Kaiamanu) je v mezopotámské akadštině a ve staré syrštině výraz odkazující na planetu Saturn. Pojem Chiun se píše i jako Kiun, Kiona, či Kyon.
S těmito pojmy jsou spřízněná slova jako Cane, Chan, Kan nebo Khan, které byly přetvořeny do slov jako Ken, Kyn, Cohen, Cahan, které znamenají Hlava, Vůdce, Princ, Král a s nimiž se setkáme ve velké části Asie a Evropy.
Slovo Kan, neboli Khan, bylo používáno v souvislosti s čestným titulem v Tartárii. Se slovy Chiun nebo Kiun se spojují staroperská slova Kaian či Kain, které značily dynastii princů.

Mezi Skýty a starověkými Tartary představoval Chiun slunce a také se jím označoval den. Chion byl Achiah Asur Achiah, ‚Žijící bůh času‘, egyptský bůh bouře, chaosu, násilí, pouště a cizinců Set (známý také jako Setes, Sutekh, Setekh, Suty, Sutech, Seth) či římský bůh tvoření, zániku a bohatství Saturn.

Hexagram, okultní symbol spojován se Saturnem, patří mezi solární symboly. Indická modla jménem Tandayudhaswámí byla zobrazována tak, že na zádech nosila zavěšený solární kotouč se symbolem hexagramu.
Solárnímu božstvu byly zasvěcené modly jako kanaánitský bůh spojován s lidskými oběťmi Moloch (‚Král‘), asyrský sluneční bůh Adramelech, biblické solární božstvo Anamelech, semitský sluneční bůh Baal, biblický Kijun neboli Remfan a byli ztotožnění s mezopotámským bohem rostlinstva Tammuzem, který reprezentuje planetu Saturn.

Bůh Adramelech (také Adramelech, Adramelek nebo Adar-malik), podle Starého zákona modla Samaritánů, byl později ztotožněn přímo s Molochem.
Italský učenec Gyraldus řekl, že Egypťané nazývali Herkula, který byl v mytologii největším hrdinou řeckých mýtů a bájí, ve svém jazyce slovem ,,Chon“, které je velmi podobné slovu Chiun. Hvězda Chiunova, neboli Remfanova, byla ztotožňována se sluncem, slunečním božstvem.
Herkules (také Herakles) je Chon, Refam (slovo Refaim či Rephaim označuje Obry) a značí slunce.

Saturn je v pohanské teologii sluncem, které bylo známé jako Moloch, Melech nebo Milch. Toto slunce bylo někdy nazýváno Baal, někdy Jupiter, jindy Saturn.
Féničané nazývali Jupiter (také Iuppiter, IOVIS), římského boha nebes, hromu a krále bohů, pojmem Baal-Samen. Baal-Samen, semitský blízkovýchodní bůh nebes, byl známý také jako Ba’al Samin, Ba’alsamem, Baal Šamim, Beelsamin, či Beel-Samin.
Baal-Rešef, či pouze Rešef, byl kanaánitským solárním božstvem a bohem pohromy; v biblické hebrejštině slovo ,,rešef“ představuje oheň, blesk, horečku, mor a nákazu.

Bůh Asar (egyptský bůh slunce, posmrtného života, podsvětí, mrtvých, proměny, vzkříšení a obnovy Osiris), Asur nebo Adar je identický s Bilu (Ilu) a Bilit. Adar, bůh ohně a tepla, který byl později ztotožněn se Saturnem, byl oslovován jako Ka-ai-va-nu – Uznávaný.
Je to Sandan – Nápověda a Amósův Kijun. Byl zobrazován jako okřídlený býk s lidskou hlavou.
Adar-bojovník, slunce jihu a poledne, koresponduje s palestinským a fénickým Molochem, který byl uspokojován lidskými oběťmi a požíráním úrody země.

Varuna

Hindové označovali Saturna jménem Varuna. Původně byl bůh Varuna považován za slunce, byl hlavním bohem z kategorie slunečních bohů Áditja a spojoval se s védským Mitrou, ochráncem smluv a dohod; později se stal bohem moře.
Nebeský bůh Varuna seděl ve své lesknoucí se pýše a slávě ve stodveřovém paláci. Okem boha Varuny bylo slunce, jeho dechem byl vítr. Varuna, jako hindský Saturn, byl žlutý stařec v pekle. Byl i védským strážcem práva svědomí a patronem lékařů. Byl původním vůdčím bohem ve védickém panteonu, ale jeho pozici nahradil bůh všech bohů i bůh bouře, blesku, deště a slunce Indra, a Varuna potom vymizel, když nadvládu získal bůh rozkladných kosmických sil a ničitel všeho, co brání duchovnímu vývinu, Šiva (též Šivah), který je identický s mezopotámských Bélou (také Belos, Belus), pohanským solárním Baalem, Jehovou Sabbaothem a římským Saturnem.

Mezi další saturnsko-sluneční božstva, zmiňovaná v hindských Védách, patří Savitar (stvořitelské slunce se zlatýma rukama), Mithra (denní slunce), Bhagat (starý perský sluneční bůh), Ariaman, Pusan ​​(védský bůh slunce), Agni (bůh slunce a ohně), také Surya (bůh slunce, který je totožný s Asurou).

Sluneční božstvo vztahující se k Saturnu je reprezentováno trojitou formou, a představuje ho v hindském panteonu Brahma (reprezentuje sílu slunce), Šiva (reprezentuje spravedlnost) a Višnu (reprezentuje moudrost). Saturn, neboli Set, je hadí božstvo, které bylo ztotožněno s hinduistickým bohem Šivou a jinými božstvy , která mají atributy připisované hadovi.

Podle anglického historika a teologa George Smitha je Saturn ztotožňován s biblickým Noem či Noachem. Francouzský učenec Bochartus říkal, že existuje nejméně čtrnáct analogií mezi Noemem a pohanským Saturnem.
Saturn byl například obecně známý jako předek či rodič lidského rodu, stejně jako Noe či Noach. Saturn byl král, Noe byl kazatel spravedlnosti. Sázení révy se přisuzuje pohanskému Saturnovi a podle Písma také Noemovi. Říká se, že Saturn a Rhea byli zrozeni z Thetis nebo z Oceánu, což je narážka na Noeho a jeho společníky unikající před Velkou potopou; proto je loď symbolem Saturna.
Saturn sežral své děti, což reprezentuje destrukci starého světa způsobenou Velkou potopou, před kterou Noe unikl.
Spisovatel John Heaton Gouldhawke ve své knize Sluneční alegorie z roku 1855 napsal, že ,,Noe je alegorií pro slunce“.
Anglický teolog George Stanley Faber říkal, že Saturn je stejné božstvo jako římský bůh začátků, bran, přechodů, duality a konců Janus, bůh Kronos, nebo biblický Noe.
Noe je solárním symbolem stejně jako Manu, nebo Sisuthrus či Xisuthrus (babylonský Noe).

překlad © www.aluska.org 2021 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho marmaris 2021-07-05 11:10:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pan Oláh má v této tematice pěkný hokej. V prvním dílu o Saturnovi se píše, že Šiva je etiopské božstvo, což je blbost. Trojice hinduistických bohů (INDIE) je Brahma-Stvořitel; Višnu-Udržovatel a Šiva-Ničitel. Každý z těchto bohů má velmi mnoho podob a atributů. Možná by jakési podobě Satana, což je sám o sobě nesmysl, vyprodukovaný ve středověku ke strašení katolíků, odpovídal Šiva ve tvaru Rudry, možná Jáma, ten měl ovšem manželku Yamunu a je pánem podsvětí, což vlastně taky neodpovídá. To by ovšem pan Oláh musel nastudovat všechny Védy včetně Rgvéd a poté by zjistil, že hinduistická božstva nelze nacpat do jednoduché a směšné škatulky s názvem Saturn-Satan. Kršna nemá se Saturnem nic společného. Tyhle články jsou pěkný trapas. To píšu jako absolvent vš. studia teologie.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-07-05 11:44:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Obecný závěr je takový – a z těchto rozborů to také vyplývá – že náboženství a božstva jsou satanská, určená k manipulaci lidí. Mají spousty jmen a podob, ale jejich účel je stále stejný: Zblbnout lidi. To je v kostce celý dnešní článek.

Ikona diskutujiciho marmaris 2021-07-05 13:24:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Obecný závěr je sice pěkná věc, ale cesta, která k němu vede, je plná neuvěřitelných chyb. Ostatně toto poznání se dá sdělit jednodušeji a tím pádem i s menším rizikem oněch neuvěřitelných nesmyslů. Co se týče božstev, tak ta vznikla na základě boje dávných lidí s přírodou nebo i jiných událostí, které přesahovaly lidský rozměr. Účel původního božstva nebyl zblbnout lidi, ale pomoci jim komunikovat nějakou formou s oněmi přesahujícími jevy. Například původní Šiva-Pašupati byl bohem stád, to znamená, že obřady byly zaměřeny na cíl bohatého lovu. To ostatně známe i z jeskynních maleb u nás. Ostatní „zblbnutí“ lidí v rámci křesťanství se dělo v důsledku teologicko-filozofických sporů v církvi, která se na základě nich i rozštěpila na západní a východní. Později na základě upevňování moci církve. Ale toto nemá s původními božstvy nic společného.

Ikona diskutujiciho izairi 2021-07-05 15:38:14
Ikona diskutujiciho
sipka

marmaris:
Krásné komentáře,zvlášť ten první. Já byla kdysi krišňačka,ale jen tři roky,pak jsem poznala Ježíše a stala se na pár let protestantkou,a pak na dlouho katoličkou. Ta ŘK církev to byla opravdu chyba,ale i když jsem pak už věděla co je to za zmetky (ti nahoře,ne obyčejní věřící) tak jsem ještě pár let nebyla schopna odejít (bála jsem se,že mě ten „milosrdný Bůh“ potrestá). Teď jsem už volná a na církev a Boha jsem opravdu zanevřela,a je to poznat i z komentářů. Když tady nebo na tadescu začne někdo velebit křesťanství a Boha (Ježíše),tak já úplně vypěním. Ale s Krišnou je to jiné,to byly jedny z nejkrásnějších roků mého života. Nevrátím se,to bych teď už nemohla,ale nikdy nezapomenu. Ne že by nebyly žádné problémy,ale to krásné mnohonásobně převažovalo (já tenkrát žila na farmě Krišnův dvůr) a určitě nevěřím že je Krišna satan.

Ikona diskutujiciho marmaris 2021-07-06 00:46:27
Ikona diskutujiciho
sipka

izairi
Děkuji za váš pěkný komentář. Ona katolická církev je spíš taková jakoby polovojenská organizace. Vybudovali si za těch dva tisíce let velmi podivuhodný systém. Přetvářka tak velmi kvete, ale najdou se i vzácní lidé. Krišnovci mě jednu dobu dost přitahovali, ale dal jsem přednost individuální cestě před skupinou. Totéž jsem udělal i v ŘK církvi, i když před studiem jsem musel jako jiní uchazeči splnit požadovanou praxi a účastnit se skupinového života. Stálo to za to, protože jsem zjistil, jak to celé funguje. To ale nic nezměnilo na tom, že jsem byl a zůstal srdcem hinduistou. Vlastně to studium a vše byla rada mého guru a měl pravdu. Řekl mi, že nejdříve musím poznat teologické systémy své kultury, abych se dostal k pochopení jádra hindu. Od Krišnovců kupuji stále posvátnou vodu z Gangy. Věnuji se šivaismu. Přeji vám zdraví a štěstí. Namaste.

Ikona diskutujiciho anelie 2021-07-06 09:36:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Hlásím se jako další příznivce Krišny:-) Vzpomínky na něj mám spojené s narozením své dcery, kdy jsem si čas při kojení krátila sledováním indického seriálu Mahabharata, kde jsem se o Krišnovi a jeho životě dozvěděla a téměř se do něho zamilovala. V současnosti, podobně jako píše marmaris, jsem se rozhodla nejdřív prostudovat náboženství naší kultury, a začala judaismem, knihy od Adin Steinsaltz. Jsem fascinována. Je to tak zajímavé a tak mě to oslovilo, že nevím, za jak dlouho se posunu dál. Taky ale nemám chuť být součástí žádného společenství, ani jsem nikdy nebyla, ráda funguju jako samostatná jednotka.

Ikona diskutujiciho Kamila 2021-07-05 19:55:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Perfektní -aby byl článek pochopen je potřeba nastudovat Saturnsky mýtus. Jinak to může vyznít pro ty co netuší co je Saturnsky mýtus jako blabol. Na YouTube např. Thunderbolt project. Děkuji. Skvělá práce.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2021-07-05 20:05:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Máš Alue nějaký názor na film Barbar Conan? Hlavní týpek tam má v jednu chvíli hadí zorničky a celý je to takový hadí kult. Ale pak jim to tam Arnold Schwarzenegger pěkně vykosí a žili spolu šťastně až do smrti.

Ikona diskutujiciho Petra N. 2021-07-11 18:20:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek je změtí jmen různých „božstev“ a bájných hrdinů. Pověsti (potažmo náboženské systémy) obecně popisují určité archetypy, jejich atributy a způsob projevu/fungování. Archetypů je omezené množství, proto báje napříč světem a kulturami hovoří vpodstatě pořád o tomtéž. Stejně jako pohádky. Článek považuji za zbytečný, většina lidí, kteří v dětství četli pohádky tyto věci intuitivně cítí. Archetypy velice dobře popsal již C. G. Jung, pokud se o to snaží kdokoliv další po něm, jedná se už jen o nošení sov do Athén..

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek