Přestup do vyššího stavu vědomí

21.9.2023 v Poselství 9

Největší záhadou na světě je naše vlastní existence. Kdo jsme, odkud pocházíme, kam směřujeme poté co zemřeme a jaká je naše pravá podstata?
Když na něco zaměříme pozornost, začne se to před námi objevovat. Když se díváme na věci kolem nás, vidíme je jako pevnou hmotu, ale ve skutečnosti jsou to vlny energie a tato energie představuje mnoho různých druhů reality. Fyzický svět, jak ho vidíme, není realitou.Realita nemá začátek ani konec, neexistuje v prostoru a čase. Prostor ani čas ve skutečnosti neexistují… Jedinou pravou realitou v neskutečném světě je Vědomí.

Naše existence a existence všeho, co vidíme kolem, je závislá na vašem vnímání. Vaše vědomí jsou vaše zkušenosti, myšlenky, emoce atd., které řídí váš vlastní vesmír. Toto tvoří vaši identitu.
Všechno vnější vidíme odděleně od nás samotných, ale to je jen iluze. Všichni jsme jedno vědomí, které současně pozorujeme a jsme pozorováni. Nejsme kapkou vody v oceánu, jsme celým oceánem v této kapce.

Když zvýšíte svou vibraci, zvýšíte své vědomí a uvědomění. To znamená, že začnete vidět věci takové, jaké skutečně jsou… A to je to, co se právě teď děje s kolektivním lidstvem.

Závoj se zvedá, prolamujeme těžké programování, kterým jsme byli po celou naši existenci zatížení. Naše zastaralé vědomí začíná přecházet do vyšších realit. Probouzení našeho vědomí a aktivace spících částí DNA, je to, co způsobuje, že se původní lidská bytost stává bdělou multidimenzionální bytostí.

Nyní můžete vidět, k čemu se ve skutečnosti používá organizované náboženství, společenské programování, toxiny ve vzduchu, jídle, vodě, atd.
Je to všechno děláno záměrně proto, aby mocipáni udrželi naše vědomí na velmi nízkých vibracích. Abychom zůstali otupělí a tím pádem
snadno ovladatelní.

Vědomí nemá hranice, je to podstata našeho bytí a základ, na kterém vznikají naše zkušenosti, myšlenky a emoce. Formuje náš individuální vesmír a spojuje nás s širším kolektivním vědomím. Iluze oddělenosti se rozbije, když se probudíme k pochopení, že jsme všichni propojeni, jako různé vlny ve stejném obrovském oceánu vědomí.

Každý z nás je jedinečným vyjádřením celku a naše pravá identita přesahuje omezení našeho individuálního já.

Současné probouzení kolektivního lidského vědomí znamená transformační posun na naší společné cestě.
Toto probuzení neprobíhá bez odporu. Různé vnější faktory na nás působí tak, abychom setrvali ve starém programování. Jak se však probouzí stále více jedinců, kontrolní mechanismy, které doposud fungovaly spolehlivě, začínají ztrácet moc.

Pokud se potýkáte s něčím těžkým, pamatujte: Skutečný důvod za tím vším je něco úplně jiného. Záměr systému je udržet vás zaneprázdněné a rozrušené. Vše ostatní jsou zástupné scénáře, které se vám míhají před očima, abyste si nemohli uvědomit pravdu skrytou za nimi.

© aluska.org 2023

  

Komentáře

Ikona diskutujiciho Simi 2023-09-21 01:52:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

My sme sa presťahovali do Austrálie a úplne cítim, že je to tu na nižšej úrovni (ohľadom vedomia) než v Česku. S ľuďmi si tu nedokážem rozumieť, nedokážeme sa pochopiť (rečou to nie je). Čo my už dávno vieme, tu ešte len objavujú, alebo to ešte objavené nie je. Bola to dobrá skúsenosť, ktorá mi vo veľa veciach otvorila oči, ale najradšej by som sa vrátila naspäť do Európy. Ľudia sú tam na úplne inej vlne. Síce sa k sebe chovajú horšie, ale sú viac uvedomelí.

Ikona diskutujiciho Marcel 2023-09-21 18:07:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja by som najradšej býval na samote u lesa. A to môžeš spraviť aj v Austrálií. Ale tak, keď máš taký pocit, že by si sa mala vrátiť. Ale nie je to tu tiež ružové. Preto pre mňa je ideálne bývať bez ľudí okolo. Ako počas dňa môžem byť s ľuďmi, ale bývanie chcem bez široko ďaleko.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-09-21 04:04:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za tento článek, zrovna jsem o něčem trochu podobném přemýšlela. Hlavně závěr je 1000%!!

„Pokud se potýkáte s něčím těžkým, pamatujte: Skutečný důvod za tím vším je něco úplně jiného. Záměr systému je udržet vás zaneprázdněné a rozrušené. Vše ostatní jsou zástupné scénáře, které se vám míhají před očima, abyste si nemohli uvědomit pravdu skrytou za nimi.“

Ikona diskutujiciho Ana 2023-09-21 05:33:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ako to tu nefunguje, a ako by správne malo, je pekne vysvetlené v knihe Celestínske proroctvo. Systém tu je už skutočne tak deštruktívne prepracovaný, že pracuje proti ľuďom a na ich zotročení. Ľudia sú zahltení povinnosťami a médiami, aby bola systematicky odpútavaná ich pozornosť od podstaty, od ich duchovného rozvoja a sústredená na to materiálne, až si na to ľudia zvyknú a považujú za normálne, hoci cítia, že niečo nie je ok a nie sú šťastní, čo je pochopiteľné, lebo šťastie je rovnováha a pre jej dosiahnutie sa treba venovať nielen našej telesnej stránke, ale aj tej duchovnej stránke osobnosti. Treba bezpodmienečne milovať a mať pozitívne zmýšľanie i pocity, ako aj pestovať zdravé vzťahy s ostatnými a nie strácať všetok čas iba na matériu a boj s jej umelo vytváranými problémami.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-09-21 11:37:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proces probuzení lidstva byl nastartován a nelze ho již zastavit.

Ikona diskutujiciho Pavel 2023-09-21 18:39:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět nádherný článek. Děkuji

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-09-22 09:19:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za krásný článek 🙂

Ikona diskutujiciho Amos 2023-09-24 20:19:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mňa by zaujímalo, že ak my všetci sme jedným spoločným vedomím, kto alebo čo sú zač tie programy, ten systém. Kto alebo čo ich vytvorilo a za akým účelom?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-24 21:18:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Seriál Matrix jsi četl? Je to hodně podrobné a na hodně dílů.
https://aluska.org/matrix-1-cervena-pilulka/

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek