Proč většina lidí nepřejde do Zlatého věku

21.10.2023 v Poselství 53

Země probíhá obrovskou globální změnou, o které většina lidí vůbec netuší a neuvědomuje si ji. Tento článek navazuje na předchozí, který popisuje důvod příchodu světelných bytostí na planetu Zemi a jejich úkol. I toto pokračování je opět založeno na výzkumu Dolores Cannon. Nejsem originální zdroj těchto poznatků, popisuju co jsem zjistila a doplňuji to svými myšlenkami, nebo zkušenostmi. Jádro tohoto sdělení vychází z výzkumu Dolores, která se zabývala hypnoterapií. Její metoda se jmenuje quantum healing hypnosis technique, zkratkou QHHT.Pokud vám předchozí článek o svědectví 10.000 osob pod hypnózou utekl, tak se k němu vraťte, protože obsahuje klíčové sdělení, bez kterého nebude toto pokračování kompletní a můžete se v jeho významu ztrácet.

O čem je koncept nové Země? Lidstvo má za úkol se rozvinout a pozvednout do vyšší úrovně vědomí. Výsledkem má být vznik nové supercivilizace, která má být založena na vzájemné lásce a pomoci. O tomto mluvily osoby v hluboké hypnóze, když podstupovaly metodu QHHT.

Země, neboli Gaia, je žijící vědomá bytost. Naše fyzická planeta je kompletně živá a velice inteligentní. Duše, které cítí spojení s matkou Zemí, sem přišly, aby asistovaly při její transformaci. Země se aktuálně dostává ze staré linie do nové. Stará linie se změně brání a představuje vše temné, co udržuje lidstvo ve slabosti a stagnaci. Nová Země, která se formuje, přichází v podobě světelných bytostí, které pozvedávají vědomí lidstva. Jinými slovy bychom to svým duálním pojetím světa mohli vidět jako boj dobra se zlem.

Navštívit spřízněný e-shop Alue.cz: Nabízíme výrobky pro duševní a tělesnou pohodu, s dodáním už od 69kč!

To, jestli si uvědomujeme co se děje a jestli dovolíme, aby se posilovala stará realita, je otázka naší volby. Každý člověk volí tím, jak myslí a žije. Když slyšíte o tom, že probíhá válka o lidskou mysl, je tím myšlen boj starého světa proti novému. Protože to, která strana vítězí, nerozhodují papaláši tam někde nahoře, ale rozhodují o tom běžní občané a jejich stupeň vědomí. Dokonce si o tom rozhoduje každý člověk sám, individuálně.

V aktuální populaci je velmi podporován egoismus a materialismus, který velmi věrně demonstrují sociální média. Instagram, TikTok, obecně to jsou místa kde se hlavně oceňuje kolik máte peněz, jak jste mladí a krásní, jak jste slavní a kolik máte followerů. Sebestřednost, sobectví a povrchnost jsou projevem starého systému. Já, já, jenom já. To je 3D.

Prakticky to není nijak neznámý koncept. Vzpomeňte si třeba na klasické české pohádky, na kterých jsme všichni vyrůstali. Tam nám bylo jasně řečeno, na čem záleží a čemu se máme skutečně vyhýbat. V pohádkách je skrytá obrovská moudrost. Třeba nenažraný král ze Zlatovlásky byl perfektní předobraz 3D mentality. A také podle toho skončil blbě. Další výborný příklad je Trautenberk z Krkonošských pohádek, který chtěl všechno jenom pro sebe, na všechny kašlal, ale hory nakonec všechno bohatství nadělily chudým a skromným poddaným… Kdo by to byl řekl, že tyhle věci můžou být skutečně pravda a že nám říkají, co máme dělat se svým životem?

Nová Země bude o spojení, otevřenosti, sebepřijetí. Je potřeba pochopit, že Nová Země a Zlatý věk už jsou utvořeny a už jsou tady. Čas je iluze, vše se děje v přítomném okamžiku. To jediné, co se od nás vyžaduje je, abychom se na tuto realitu kolektivně přeladili a vešli do ní. Už je to připraveno a je to předpovězeno deseti tisíci dokumentovanými svědectvími.

Není vhodné na cokoli čekat. Soustřeďte své vědomí a svou energii tam, kde je největší přínos, kde je nejvíce dobra, kde cítíte nejvyšší energii. V žádném případě nebuďte pasivní a nečekejte s rukama složenýma v klíně. Nečekejte na žádného spasitele, který za vás všechno udělá, protože ten spasitel jste vy sami. Nevytvářejte si v hlavě děsivé destrukční scénáře, modelujte krásné věci a udržujte se konstantně na nejvyšší frekvenci.

Podle výzkumu Dolores má dojít k rozdělení 3D a 5D světů. Tyto dva světy se od sebe oddělí. Je potřeba si uvědomit, že Dolores zemřela v roce 2014 a působila hlavně mezi lety 1950-1970, takže její budoucnost je naše přítomnost. K tomuto dělení už dochází. To je to, když lidé odchází z vašeho života, protože jste na ně moc přecitlivělí, jste moc velcí konspirátoři, nelíbí se jim váš příliš zdravý životní styl, nelíbí se jim, když na sobě pracujete a nastavujete jim zrcadlo, ve kterém vidí svoji vlastní obludnost.
Zároveň ale do vašeho života přichází noví lidé, kteří vás ve vaší vyšší frekvenci podporují a kteří vás chápou.

3D a 5D je stav mysli a energie. Není to (zatím) fyzická záležitost. Přesto máte už dnes pocit, že na tu druhou realitu koukáte jako přes sklo. Je vám duševně vzdálená a je vám vnitřně cizí. Hledíte na tu bezduchost, nevědomost, nebo primitivismus a nerozumíte, jak v dnešní době, při všech těch možnostech samovzdělávání, někdo ještě pořád může dělat tohleto…

Pokládáte si otázku, jestli patříte do staré, nebo do nové země? Podívejte se, jací lidé (konkrétně jaké jejich jednání) jsou vám cizí a podívejte se, do čeho dáváte energii, co považujete za důležité.
Jste užiteční pro společnost? Sloužíte své komunitě? Jste hodní na své nejbližší? Kolika lidem jste v životě pomohli, dali jim něco pro radost, nebo zadarmo, když jste viděli, že to opravdu potřebují?

Nikdo nad vámi vám nediktuje, kam patříte. Nikdo neříká ty jsi špatný a ty jsi lepší než ten první. Je to vaše vlastní vědomá volba. Vy sami si rozhodujete, kam patříte. Nikdo vás nesoudí a nikdo vás netřídí. Sami se rozhodujete a děláte to každý den, i ve chvíli, kdy si to neuvědomujete.

O příchodu nové Země mluví mnohé zdroje. Například je to kniha The Law of One (Do češtiny je přeložená jako Zákon jednoty, Ra materiál), je to Dolores Cannon, je to Eckhart Tolle, nebo Darryl Anka Bashar. Dolores napsala vyloženě knihu o oddělení 3D a 5D. Tyto dva světy se začnou oddělovat a postupně budou od sebe navzájem stále více vzdáleny. Podle toho, do jaké reality patříte, na základě svého myšlení a své energie, v takové realitě nakonec zůstanete. Má to co dělat s přestupem do paralelních realit, o kterých jsem nedávno psala.
Pokud jste si také pokládali otázku typu „Ok, tak teda Zlatý věk, ale jak to má prakticky, konkrétně proběhnout?“ Podle Dolores, respektive podle výpovědí jejích klientů, je to rozdělení do dvou realit.

Mnoho lidí se tam nedostane, protože na to jednoduše kašlou. Protože jsou zlí, protože pořád útočí na druhé lidi a považují je za své rivaly, protože pořád nepochopili, co je na světě opravdu důležité. Že to není hmota. Nakřečkovat co nejvíc a pak si to snad vzít s sebou do hrobu. Protože jsou emočně zablokovaní a nechtějí na sobě pracovat, nechtějí opustit nefunkční vzorce. Vyhovuje jim nenávist.
Mohli byste namítat, že jsou někteří lidé jen nevědomí, ale někteří jsou opravdu zlí. Jak vysvětlíte vraždy a znásilnění? Jak vysvětlíte násilné útoky na oběti, které nikomu neublížily? Toto je starý svět, který se snaží potlačit vznik nového. Vy vidíte oběti, krev, násilí, říkáte si jaká je to hrůza, ale to jsou symptomy. Ve skutečnosti se hraje o něco mnohem, mnohem většího.

Lidé, kteří jsou na vás zlí, kteří vás udržují v nízkovibračních stavech, kteří vám dělají zle, plivou na vás, kteří na vás aktivně útočí a ohrožují vaše poslání, vaši práci a váš život, jsou projevem starého světa, který proti vám bojuje proto, že nechce ztratit stávající status quo. Tito lidé patří do starého světa a také v něm zůstanou. Neobviňujte se za to že na vás někdo útočí a neptejte se, jestli jste snad měli něco udělat co jste neudělali, nebo měli říct něco co jste neřekli, nebo jestli jste byli špatně pochopeni… nechte to plavat, protože to jsou nízké vibrace, které nechcete. Jděte dál. Můžete se proti nim bránit, protože být dobrý člověk neznamená dělat někomu boxovací pytel. Ale nepolevujte a neuhýbejte ze své vznešené cesty, protože jste na ní potřební. Každý jedinec se počítá a záleží na tom, aby to nevzdal.

Mnoho lidí, kteří se považují za duchovní, žijí pořád v mentalitě oddělenosti, protože vidí ve svém odvětví rivaly a snaží se je zničit, poplivat, přetáhnout jim zákazníky, házejí špínu a ukazují prstem. To je ale také projev starého světa. Dokud nepochopíte, že sami tuto globální práci nevykonáte, že jste součástí kolektivu a že ty další lidi co dělají to samé co vy potřebujete, tak nemůžete patřit do nového věku. Protože nový věk je o sdílení, pomoci a propojenosti. Tam se nikdo s nikým hašteřit nebude.

V nové zemi bude důležité pouze a jedině to, kolika lidem (nebo i zvířatům samozřejmě) jste aktivně svou činností pomohli. Kolika potřebným jste dali co potřebovali. Kolik jste toho darovali. Kolik svého času jste investovali do bezplatné práce prostě proto, že to někdo potřeboval, nebo protože jste to považovali za společensky potřebné a prospěšné.

Máte dobré srdce? Patříte do Nového věku. Pokračuje ve své práci a nenechte se ničím odradit.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho SilverSis 2023-10-21 01:42:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V posledních týdnech mě intenzivně zasahují vzpomínky na toxické osoby z doby před deseti lety. Dávno jsem měla klid, věnuju se meditaci, ale odněkud z podvědomí se vynořují nejbolestnější vzpomínky a nevím, co s tím mám dělat. Jsem z toho už i podrážděná a to nebývám.

Ikona diskutujiciho Barbara 2023-10-21 09:29:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám to hodně podobně. Je třeba vydržet, nepoddat se negativnímu náhledu a pak se to najednou jakoby „přeprogramuje“. Zavlní a rozpustí. Najednou jsou vzpomínky na toho člověka bez emocí. A objeví se další ke zpracování… o))))

Ikona diskutujiciho Diana 2023-10-21 12:31:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám to podobně. Mé dětství bylo extrémně traumatizující, ale nikdy jsem to nevnímala, nikdy mnou necloumaly vzpomínky. Teprve poslední tři měsíce mám každý týden aspoň jeden nový flashback. Beru to jako formu léčebného procesu a nechávám to být.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-21 13:07:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Prohlub a zpomal dýchání (vydáš signál svému nervovému systému, že jsi v pořádku a nic se ti neděje), přejdi do jiné místnosti a změň aktivitu. Pokud nepolevuje, přijmi to. Řekni si, že je to normální reakce, a pozoruj ji. Když se na ni budeš jen dívat, dřív odejde a bude mít menší tendenci se vracet. Pokud nepomáhá, pomaličku jemně si oběma rukama chytni ušní boltce a jemně si s nimi 3-5x pomalu zakruž. Jemně, nesmí to bolet. V uších končí nervus vagus a toto cvičení ho namasíruje a uvolní tenzi. V krizi pomáhá strčit hlavu pod studenou vodu, nebo vzít do ruky silný přírodní křištál a pod kohoutek dát ruku s křišťálem. Pomalé dýchání a přijetí své emoce jako normální reakce na utrpení je základ. Pokud se vnitřně zatneš, zasekává se to v tobě a bude se to vracet při spouštěcích podnětech, což může být cokoli, co ti připomíná dětství. Afirmace jsou taky skvělé.

Ikona diskutujiciho Mária Sarkerová 2023-10-22 14:20:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý deň. Tiež sa mi to deje. Pred štyrmi mesiacmi som sa rozisla s toxickym partnerom. A často ma teraz prenasleduju v myslienkach jeho rodicia a deti. Najprv je to tazke lebo prichadzajuv zlom. Citim okolo seba ciernu hmlu a zlu energiu. A potom mam pocit akoby ma prosili aby som to vsetko co oni sposobili napravila.

Ikona diskutujiciho sm 2023-10-22 18:52:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Prosím vás vždyť je to úplně jednoduché. Je třeba si každý den na pár minut v klidu sednout, zavřít oči a představovat si průběhy těch vzpomínek. Ty nepříjemné věci. Přehrávat si je v mysli jako film. Takhle když to budete dělat měsíc, dva, na konci zjistíte, že u vás tyto vzpomínky již nevyvolávají žádnou emocionální odezvu. Budou tzv. vyčištěny. Vysoce primitivní a extrémně jednoduchý 100% funkční přístup. Obecně se tomu říká abreakce, katarze – mj. úplně stejný princip popsala za „svůj“ v knize Cesta Brandon Bays. Je to jednoduché, avšak ne snadné. Proto to většina lidí neudělá. Raději nepříjemné myšlenky zapudí a soustředí se na něco jiného. Což je to nejhorší, co mohou udělat, protože tyto myšlenky je později stejně dostihnou a bude to horší. Jinak těžší to mají obecně holky, neboť je mezi nimi daleko více emočních feťáků. Tzn. je třeba tu nechuť překonat. Směle do toho a bude to den za dnem snažší 🙂

Ikona diskutujiciho Elii 2023-10-21 07:33:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den, Alue. Děkuji za článek. Odmalička jsem cítila, že by to mělo být jinak. Vztahy v rodině, vztahy mezi lidmi. Cítila jsem potřebu pomáhat, podporovat. V dospělosti jsem se vydala svou cestou a byla mnoho let sama. Mnohokrát jsem to chtěla vzdát. Než jsem „pochopila“ měla jsem kolem sebe lidi, kteří to chápali jako mou slabost… Vytrvala jsem, vzdělávala se, dále jsem na sobě „pracovala“. Nevzdala jsem to 🙂 Boj dobra se zlem skutečně probíhá. Zakusila jsem to. Někdy to bylo těžké. Je potřeba zůstat silná/silný. Je potřeba vytrvat.

Ikona diskutujiciho Pavel 2023-10-21 08:25:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět nádherný článek . Děkuji

Ikona diskutujiciho Všechny vedou do Říma 2023-10-21 09:33:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Říká se jedno staré pořekadlo, přísloví, kam vedou všechny cesty. Ať už jsme takoví a nebo takoví. Ať už jsme na této a nebo na tam té cestě. Máte-li pocit, že jste na té svojí cestě udělali něco špatně, tak si prostě jenom řeknete: „Hej, to je dobrý, to jsou jenom špatný vibrace a ty my nechceme a tak na to prostě zapomeneme a půjdeme dál.“ ? 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-21 09:49:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud jsi něco ve svém životě udělal špatně, neseš následky. Můžou být v podobě dluhů, rozpadlého vztahu, nebo našláplé špatné dějové linie, na které by jsi být ideálně neměl. Špatným rozhodnutím člověk nejvíc poškodí sám sebe, někdy ale bere s sebou další lidi. Pokud jsi ublížil jedinci, omluv se mu a pokud možno naprav jeho škody. Pokud jsi se provinil proti nějaké skupině, odčiň to. Jelikož následek vlastního špatného rozhodnutí je velmi reálný a obvykle i velmi fyzický, není prakticky ani možné si říkat, že jsou to jenom nějaké vibrace. A je jedno, jestli to špatné rozhodnutí byl prostě omyl, neznalost, nebo zlý úmysl proti někomu. Pokud něco nefunguje, přirozeně se to snažíš spravit. Některé věci spravit nejdou, to už je život. Čas nezahojí všechny rány. Některé věci se samy od sebe nezmění, pokud s nimi člověk nic nedělá.
Tvůj komentář vypadá, jakoby sis chtěl jen rýpnout z principu s nesmyslným dotazem na téma ignorantství, aniž by jsi pochopil, nebo četl článek, který se takovému tématu ani nevěnuje. Pokud jsi ho dočetl třeba do půlky a vzbudil v tobě vlnu odporu, potřebu rýpat a vymýšlet neexistující problémy, zastav se a zeptej se, co v tobě tuto potřebu spouští, protože je to projev aktivního stínového já.

Výborné články jak pracovat se stínovým já najdeš zde:

https://aluska.org/poznejte-sve-stinove-ja/
https://aluska.org/stinove-ja-zpusoby-jak-prijmout-svou-vnitrni-temnotu/

Rádo se stalo.

Ikona diskutujiciho Všechny vedou do Říma 2023-10-21 10:54:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak děkuji. Jen konstatuji. Nerýpu. Ani autor nemusí být vždy neomylný. 🙂
Jo. Kdyby se k sobě chovali všichni hezky, tak by nebylo, co řešit.
Ale kdy budeme tak daleko?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-21 11:41:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Na takový svět nečekej, protože spontánně nepřijde. Tvoř ho. Filtruj toxické lidi a obklopuj se těmi, kteří tě posilují a podporují. Zlé lidi budeš vždycky potkávat. Na tobě ale záleží, jestli je ve svém životě necháš. Že ti někdo dá facku, tomu třeba předejít nemůžeš, ale můžeš si zvolit, jestli mu dáš taky jednu, jestli rychle odejdeš a odizoluješ se od tohoto toxinu, nebo jestli se necháš fackovat dál.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-10-21 09:54:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

při čtení jsme si vzpomněl na Corbettovy reporty
velký cestovní reset
digitální gulag
https://otevrisvoumysl.cz/?s=corbett

Ikona diskutujiciho Dalimil 2023-10-21 09:54:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tesat do kamene… Děkuju za tento článek. Hodně mě povzbudil.

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-10-21 11:18:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po přečtení nadpisu mi zabylo líto lidí, kteří se do 5D nedostanou, ale po přečtení celého článku mi to dává smysl. Všichni si volíme svou cestu…

Mimochodem, tohle je parádní synchronicita. Včera jsem byl totiž na procházce a začal jsem si spontánně říkat afirmaci „Žiji ten nejkonstruktivnější osud, který v tomto životě mohu žít. Děkuji.“ a dneska zde vyjde takový parádní článek!

Ikona diskutujiciho stenly919 2023-10-21 11:54:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímalo by mně, jestli do nového světa mají šanci přejít i lidé , kteří se nechali naočkovat proti kovidu, nebo jestli je to konečná. Poznal jsem řadu skvělých lidí, kteří se bohužel nechali naočkovat, někteří toho litují a některým je to putna. Ale většina z nich je furt stejná a snaží se pomáhat a přitom září vnitřně. Co myslítě vy ostatní, je to už pevně dané, že naočkovaní do nového světa nepřijdou ?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-21 12:17:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Osobně bych se vyvarovala těchto úvah, protože tě můžou dovést k hodně temným duševním stavům a k hodně temným scénářům. Pokud dotyčný člověk není vyloženě škodolibý šmejd, násilník a vrah, pak není černobílý. A kdo jsme my, abychom lavírovali nad tím, jestli někdo má, nebo nemá možnost, právo, nebo jestli něco zvládne. Ten člověk si to rozhodne sám. Není na nás, abysme ho někam třídili. Pokud to vezmeme z pozice zmíněného výzkumu, zdravotní stav jedince není popisován jako něco, co by o tom rozhodovalo. Rozhoduje ale jeho mentalita a jeho styl života. Jestli do toho stylu života spadají nebo nespadají zdravotní volby, není výslovně řečeno. Je to věc k zamyšlení. A moje úvaha mě přivádí i k otázce, jaký je rozdíl mezi člověkem, který se nechal bodnout a mezi někým, kdo se prožere ke skoro smrti, má 200 kilo, ale bodnout se nedal. Jsou si ti dva rovnocenní? Má to vůbec nějakou váhu? … Nech to koňovi, ten má větší hlavu.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-21 12:05:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ťažko povedať s akou entitou sa Dolores Cannon rozprávala. Prípad Bashar nám ukazuje, že ľudskými ústami môže hovoriť entita z unárneho priestoru. V minulosti sa týmto veciam hovorilo spiritizmus. Novšie podanie rovnakej veci to nazýva astrál. Ako treba rozumieť astrálu je dobre dokumentované tu: https://wandsofhorus.ru/seth-factor
V dokumente Dolores Cannon – Rozhovory s Nostradamem rozpráva, že ľudstvo prežije a bude pokračovať ďalej, ale bude mnoho strát. Tejto vete rozumejú tí, ktorí vedia, že pre svoju záchranu musia niečo urobiť, tak ako Jef Bazzos, Lady Gaga, Zooey Deschanel, George Clooney, Post Malone a mnohí iní. Pri konci minulého cyklu, zániku Atlantídy iba Biblický Noe vedel čo je potrebné urobiť aby sa zachránil. Teraz by sme nerozmýšlali o prechode do 5D keď by sa to jemu a mnohým iným nepodarilo. My sme potomkovia tých, ktorí prežili minulú katastrofu. Všetky duše, ktoré odídu sa nebudú mať do čoho inkarnovať ak to nikto neprežije. Budú musieť čakať milióny rokov keď sa znova vyvinie homo sapiens.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-21 12:18:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Knihy Dolores mapují výpovědi klientů v hluboké hypnóze. Nejednalo se o spiritistické seance, ani channelingy. Doporučuji přečíst si článek celý, včetně předešlého: https://aluska.org/10-000-osob-v-hluboke-hypnoze-popsalo-shodne-poselstvi-o-budoucnosti-lidstva-a-skutecnem-duvodu-proc-jsme-tady/

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-21 12:36:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Nečítal som knihy, ale mám pozreté všetky videodokumenty Dolores Cannon.. Ona je presvedčená, že pri niektorých terapiách komunikovala s Nostradamom, ale nemusí to tak byť. Klienti boli to, čo nazývame médium. Rovnaké médium je aj prípad Bashar.

Ikona diskutujiciho Jirka 2023-10-22 11:46:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Dolores a její práce neznám. Obecně ale někteří autoři uvažují, s kým vlastně hypnotizér mluví, zejména v hlubších fázích hypnózy. S jinou částí osobnosti hypnotizovaného? S jeho vyšším Já, které si pamatuje minulé životy? Nebo jednoduše s jinými, cizími entitami, které si můžou díky tomu, že člověk v hypnóze je nějak částečně mimo, dočasně(?) půjčit jeho mysl?
A proč že tolik lidí vypovídá konkrétnímu hypnotizérovi stejně (viz citovaná Dolores), zatímco jiní mají potíže jeho závěry zopakovat? Proč ne třeba proto, že stejná entita se drží v blízkosti daného hypnotizéra a povídá si s ním tedy skrze hypnotizované lidi vlastně vždy stejná bytost, bez ohledu na to, koho právě uvedl do transu?
Názor na to nemám, ale s ohledem na průběh hluboké hypnózy jsou to celkem logické úvahy.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-22 13:04:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Rozhodni se intuitivně. Buď s tebou obsah emočně zarezonoval, nebo ne. Pokud nerezonuješ, pak se tě to netýká a v tom případě je to vlastně jedno. Článek nepopisuje něco, co by se týkalo každého člověka na světě. Takže je v pořádku, pokud v tom žádný význam nevidíš.

Ikona diskutujiciho Diana 2023-10-21 12:54:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To oddělení realit mi připomíná Tajemství projektu Sparticle, dětský seriál o tom, že se vědci snažili najít paralelní realitu a omylem přitom oddělili svět dospělých a svět dětí mladších 15 let. Ve světě dětí přitom zůstala jedna paní, která měla transplantované srdce od malého kluka. Děti, které ten den slavily patnáctiny, uvízly v meziprostoru. Je mi jasné, že přechod do 5D bude o něčem jiném, ale prostě mi to ten seriál připomnělo…

Mimochodem… Tohle nevím, jak formulovat, ale vzpomněla jsem si na nějakou skupinku (o existenci boha velmi přesvědčených) lidí, kteří říkali, že musí dělat dobré věci, aby je měl pámbíček rád. Ne aby bylo na Zemi dobře, aby byl Bůh hrdý na lidstvo. Oni dělali dobré skutky zcela zištně, prý aby si je Bůh oblíbil a aby měli v nebi oproti ostatním nějaké výhody či co. Svým způsobem doufám, že tento typ křesťanů nepřejde do 5D. Pomáhající klidně, ale z přesvědčení, ne kvůli výhodám…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-21 13:28:33
Ikona diskutujiciho
sipka

To je vnější motivace. Budu jednat morálně, protože to ježíš nerad vidí, bůh mě zatratí a já se bojím jejich trestu a odmítnutí. Stejný princip se používá na neposlušné dětičky, když si nechtějí napsat úkoly, nebo uklidit pokojíček. Jestli to neuděláš, dostaneš na prdel a vypneme ti televizi. To není duchovno. Přesto mnoho lidí kostel vyhledává, protože kostel se všemi svými pravidly poskytuje dojem bezpečného prostoru, kde jsou jasně daná pravidla a jasně nastavený systém odměny a trestu. Také tam probíhají rituály, které se časem ani místem nemění, mají stále stejnou formu. Opakovaný rituál opět vyvolává dojem pořádku a bezpečí. Někdo v určitou dobu pije čaj, někdo klečí v kostele – obojí je upevňující uklidňující rituál… Což je věc, kterou mnozí mohli v dětství postrádat a proto není divné, že jim takové prostředí imponuje. Člověk bez bezpečného zázemí totiž nemůže plnohodnotně dozrát a toto se pak prodlužuje dál do dospělosti. V horších případech do stáří. Je to druh kompenzace a je otázka, jestli proti tomu má smysl brojit. Kdyby to nepotřebovali, tak by tam nechodili. Navíc destruktivní energie některým lidem dělají dobře. To samé platí i pro jakoukoli sektu. Většinou to tam funguje stejně, akorát místo kostela vypadá jejich cvičák jinak, třeba byt v paneláčku. Na prostředí ani tolik nezáleží. Celé to vychází z přirozené a zdravé lidské potřeby někam patřit a mít nějakou komfortní zónu, akorát se bohužel někdy člověk chytí blbé party. Pokud nikoho nemáš a nikam nepatříš, riziko že chytneš nějakou nezdravou skupinu je vysoké.

Ikona diskutujiciho Jarka 2023-10-21 17:11:56
Ikona diskutujiciho
sipka

ALU ty rituály v kostele…. když jsem byla malá a musela jsem chodit do kostela, tak jsem přemýšlela proč pořád dokola se dělá to stejný každý den…. říká se při mši: „Tělo Kristovo a krev Kristova“ …do toho všude svíce, vykuřování kadidlem, osazenstvo opakuje co farář řekne anebo mu odpovídá. Za pár let jsem pochopila co to je rituál.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-21 19:34:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Má to dvě roviny. Jedna je energetická, metafyzická, okultní… a pak je rovina psychologická. Na okultní rovině odevzdávají energii. Na psychologické rovině hledají bezpečný prostor, kde mohou odevzdat břemeno odpovědnosti za sebe, na instituci, které to perfektně vyhovuje.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-21 20:28:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Rituály sa zvrhli na niečo, čo to nikdy nebolo. Základnými dôvodmi všetkých týchto tradícií, zvykov a obetí zvierat bolo, aby Boh mohol komunikovať s človekom, keď sa rozhodol. To znamenalo, že veľkňaz musel udržiavať hladinu dymu vo svätostánku na správnej úrovni, aby bolo možné počuť Boží hlas, keď chcel komunikovať. Veľkňaz alebo iný kňaz sedel pred archou a počkal, kým nepočuje hlas, potom zapísal, čo počul, a oznámil to. Tu ide hlavne o to, že kňazi, ktorí boli zároveň prorokmi, neoznamovali svoje sny ani psychické dojmy. Mali hlásiť len to, čo im Boh povedal alebo ukázal, keď sedeli pred archou. To je dôvod, prečo Hebrejci považovali za hrdelný zločin, ak niekto vyhlasuje, že má vízie od Boha, ale klame len preto, aby sa zdal dôležitý. Archa bola technologické zariadenie pre komunikáciu s Bohom. Vo svojej podstate veľký reproduktor Tesla typu a holografický projektor. Tabuľka kadidla bola kľúčovým komponentom, aby archa fungovala ako komunikačný nástroj. Jeho hlavným účelom bolo vytvoriť dym, ktorý naplní vrch svätostánku, až kým dym nedosiahne úroveň krytu archy. Účelom bolo uistiť sa, že dvaja cherubíni boli v oblaku dymu. Okrem dobytka, kôz, jahniat a iných zvierat obetovaných na oltár pálili aj tuk aby vytvorili hodne dymu. Dym sa používal v princípe ako premietacie plátno.

Ikona diskutujiciho Jirka 2023-10-22 11:36:51
Ikona diskutujiciho
sipka

možná tedy tenhle pohled na věc:
1) lepší dobro z donucení, než žádné
2) když dělají „dobro z donucení“ mají přitom šanci, že se jim to zalíbí, zapomenou na nucení a začnou postupně dělat dobro, protože si všimnou, že je krásné i pro ně
3) je to prostě vývojová fáze, u malých dětí přirozená a když ji některý dospělý pořád potřebuje, tak tedy holt potřebuje, furt je to lepší, než aby začal „zlobit“

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-22 13:02:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, je lepší mít psa na vodítku, pokud by jinak někoho pokousal. Proto ty věci už nevidím tak černobíle. Ano, církev je špatná, kostel je destruktivní atd atd, o tom jsem vydala spoustu článků. Ale zřejmě to tady má svůj význam, jinak by tam lidé nechodili.

Ikona diskutujiciho vcelka 2023-10-21 13:21:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, v pohadkach je hodne moudra. Uz jako malou holku mne hamiznost a necitlivost tohoto krale desila .

https://m.youtube.com/watch?v=3p20NpC6Ty0&pp=ygUSa3LDoWwgYSBza8WZw610ZWsg

Ikona diskutujiciho kuku 2023-10-22 08:47:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Také pohádka: “ Bylo jednou jedno dítě a mělo jednu pohádku. Lidé mu jich ale vyprávěli mnoho dalších a tak měl o čem přemýšlet. Nakonec se chtěl vrátit, protože poznal, že je na místě, kde nic neplatí,… ani peníze. Spal ve své posteli a uvažoval, že odejde z těla, když tu náhle uslyšel nějaký dívčí hlas, který mu tvrdě sdělil, že je muž a když na Zemi nesplní svůj úkol, ztratí ji asi navždy. Začal plakat z té krutosti vyžadované tou, kterou asi někdy miloval. Pak ráno vstal a začal čelit situaci. Tak se z něho stal muž a vůdce těch, kteří ještě byli s Bohem. “ . kk.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-10-22 00:19:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

DD, tedy „dost dobré“, Alue, ale měla byste si uvědomit, že radit jiné civilizaci jak jednat, je s otazníkem. Obecně lze tvrdit, že ženy jsou jiná civilizace a my „lidé“, protože až na vítané výjimky určují reálný svět samci svou fyzickou silou, bychom s nimi měli být zadobře. Jde o dipólovost, na které existuje náš vesmír. Jste opak se stejnou orientací, vedoucí k rovnováze pokud v harmonii. To asi tedy i na obranu rovnoprávného postavení žen.

Trochu mám s Vámi problém, Alue, protože myslím, že jste příliš inteligentní na to, abych s Vámi polemizoval, a zároveň bych Vás tedy chtěl požádat, abyste použila Vaše ženské senzory a „radary“ a nedala striktně jen na slova, která píši, protože jak asi víte, rozumět si při stejné nebo obdobné inteligenci navzájem, mezi mužem a ženou, je téměř vyloučené. Důvod už jsem zmínil. Vašimi ženskými senzory jsou především pochva, intuice a tělo celkově, protože vy ženy ho vnímáte jako plochu na které probíhá kontaktní děj a ono vám říká-signalizuje, jak se věc má, zda je ten muž dost „dobrý“.

To oddělení sfér už opravdu probíhá. Všimněte si faktu středověkých herců, kteří toužili hrát před králem. Jde jen o příklad vyjádřený v několika historických filmech, takže snad známý a snadno představitelný. To protože ten král završoval lid státu, respektive království. Nejde o to, kdo jakou vykonává státní funkci, vždy jde o skutečnou pravdu, tedy o skutečně toho, koho lid uznal za krále,… v dnešní vývojově vyspělejší době. A představte si, že ten „král“ zmizel. Je to katastrofa? A má to nějaký význam, nebo dopad? Ano, to skutečně má a zásadní. Náhle totiž zmizel vůdce a „ovce“ už nemají vedení a tápou. Logickým výsledkem je snaha „ovcí“ začlenit se pod jiného, třeba pod strukturu, která jim zajistí to vedení i na jejich úkor, protože mít vládce-vůdce, je lidskou přirozeností, potřebou a nezbytností. Česko ho nachází v EU.

Asi nyní skončím, uvidím, jestli neobtěžuji. Myslete na senzory, Alue, skoro jsem ještě nezačal a Vás si vážím. kuku.

Ikona diskutujiciho Roman 2023-10-22 12:57:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Buďte tak laskav pane úchyle a neobtěžujte moji ženu s vašimi oplzlostmi. Nejsme na vás ani trochu zvědaví.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-10-22 20:10:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Prostě to čtěte znova a znova, Romane. kk.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-23 09:44:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Roman má lepší věci na práci, než slintat na internetu nad ženami, které nemůže mít. Možná by ses mohl inspirovat místo ztrapňování se. Já na tebe taky nejsem zvědavá.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-10-23 14:50:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Kontakt s námi mimozemskými civilizacemi tedy nevyšel, beru to na vědomí, Alue. Pokud ještě někdo bude reagovat na mé příspěvky, dovolím si zareagovat i já. Jinak, Alue, všechna čest, píšete o super věcech a fakt dobře. Děkuji. kk.

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-22 07:44:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proboha, stále mluvíte o přechodu do Zlatého věku a přitom vůbec nesledujete reálné děje ve světě.
Kdybyste totiž sledovali realitu, tak už by vám muselo být dávno jasné, že Zlatý věk bude jen pro několik miliardářů – všichni ostatní budou jen očipované ovečky…
Ty současné války jsou jen o om, že několik supů se rve o území, kde bude jeho sféra vlivu a tam si budou dělat, co budou chtít.
ČR bude spadat pod Brusel a to je asi to nejhloupější centrum na světě, protože dělá vše pro to, aby normální běloch byl zničen a nahražen ***.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-22 16:34:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemyslím, že to tak bude. Duchovne ladení ľudia budú mať zlatý vek v nehmotnej podobe tam kam odídu. Výkvet národa v podobe elity dosť ťažko, možno iba niektorí. Existuje ale trieda vyvolených a to podľa môjho názoru budú hlavne špičkoví vedci zo všetkých vedných oborov aby bola zachovaná kontinuita vedeckého poznania, ďalej technici, ktorý vedia stroje vyrábať a opravovať, nakoniec všetok obslužný personál a niečo z armády. Ostatní bežní ľudia podľa toho, ako vyhodnotia to, čomu sa hovorí „Veľký reset“. Po resete nebudú žiadne vlády ani cirkvi, žiadne zákony ani aparát na vymáhanie poslušnosti, všetky dlhy budú odpustené. Zlatý vek v hmotnej podobe bude až po dobe ľadovej o hodne storočí po udalosti, tak ako to bolo na začiatku súčasného cyklu. Elite nebola povedaná pravda o udalosti, vedia len to, že to bude veľká slnečná erupcia a to dáva tušiť, že s nimi sa nepočíta. Budú obetovaní tak, ako mnohí iní.

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-22 17:00:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Tato „povídání o příchodu zlatého věku“ tu jsou už minimálně 2000 let a furt nic.
Je to takové šidítko pro ty, kteří zcela nepropadli hmotě, aby se alespoň na něco těšili.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-22 20:48:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Zlatý vek nastane až v ďaľšom cykle 12000 ročnej periódy a ide o to, že kedy. Platón hovoril o štyroch opakujúcih sa vekoch. Zlatý, Strieborný, Bronzový a železný (temný). My sme v súčasnosti vo veku železnom (dobe temna). V skutočnosti to môže byť trocha komplikovanejšie ako je naznačené tu: https://www.bibhudevmisra.com/2012/07/end-of-kali-yuga-in-2025-unraveling.html

Ikona diskutujiciho Dalimil 2023-10-22 13:06:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to skvělej článek. Děkuju. Pro tyhle sem rád chodím.

Ikona diskutujiciho Jituš 2023-10-22 13:07:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Možná nepřejdou a je to tak v pořádku. Třeba by jim nový systém ani nevyhovoval.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-22 22:58:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdysi (cca kolem roku 2014 asi?) se mi zdál sen o tom, že jsem šla na sraz s (dnes už bývalými) kamarády, kteří mě ale nevnímali = neviděli ani neslyšeli, protože se rozdělily reality. Dnes si myslím, že šance, že dojde k tomuto masivnímu oddělení realit, je 50:50 (existují i jiné možnosti, co by se mohlo stát = jak by Zlatý věk mohl přijít).

Třídění a oddělení lidí podle charakteru však probíhá neustále (i když to nejste schopní vnímat – například žena stárne na nevědomé úrovni proto, aby prověřila svého milého, jestli s ní je kvůli tělu nebo kvůli duši..nebo obojímu..takže když jeho láska při horším vzhledu „vyprchá“, pokračování jejich vztahu po reinkarnaci do nového mladého těla nebude). Jiná žena je unesená na nevědomé úrovni proto, že to muže prověří, jestli si najde náhradu (a až se ta původní vrátí, tak kterou bude chtít?). Události, které se dějí, nevědomě prověřují VOLBU a charakter všech zúčastněných. Např. muž, který si našel jinou ženu a měl ji stejně rád/radši jako jeho předčasně zesnulou manželku, už ve všech budoucích životech bývalou ženu nikdy nepotká = jejich reality se navždy oddělily (ale jeho „nová“ mu dá pravděpodobně podobnou zkoušku, takže pokud má špatný charakter a u každé ztráty přejde k další ženě, jen aby si užil, asi není schopný duševní lásky, takže bude žít ve světě bez žen či sice s ženami, ale žádná ho nebude chtít). Nebo jiný muž si třeba vybírá stále stejnou duši za partnerku, jenže to není jeho twinflame.. Takže to dělá blbě, i když se „snaží“ o lásku k duši=nepomíjivému. Pohlaví samozřejmě můžeme otočit, protože ženy procházejí podobnými zkouškami.

Přitom by bylo jednoduché řešení, kdyby si lidi nevybírali partnery podle vzhledu, bydliště, kulturních zvyklostí, aktuálního traumatu – ale podle duše. Tím by odpadly reinkarnační zkoušky (s vymazáním paměti). Pokud už někdo umí vybírat podle duše, tak další fází je se naučit rozpoznat a vybrat twinflame (tedy naprosto stejnou rezonanci duše). Nebo si nevybírat nic (=být převážně single) a jenom žít co nejvíc podle sebe s tím, že takto by se k nám měl twinflame automaticky po čase přidat. Právě při životě podle předchozí věty k celkovému rozdělení realit nedojde, zatímco při vyřazování nevhodných kandidátů na základě jejich důležité minulé volby by k rozdělení došlo. Podle mě je lepší scénář, ve kterém k rozdělení nedojde (a všichni přejdou do Zlatého věku), takže ten se stane.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-23 10:14:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Já ti nějak nevím kiano… co když prostě někdo není na vztah zralý, nechápe hodnotu člověka, nebo je to jednoduše idiot. Co když žena stárne, protože i muž stárne, i kočka stárne, strom stárne – protože je to tady normální a stárnou všichni.
Vztah je o souznění dvou lidí. Pokud byl o tělu, nebyl to vztah, ale jenom poblouznění, dočasná zamilovanost.
Pokud má jeden partner potřebu toho druhého zkoušet, testovat, žádat od něj důkazy, je to znak nezralosti a nedůvěry. Takový člověk není na vztah připravený.
A jisté také je, že žena, která se stane obětí trestného činu, rozhodně nemyslí na to, jestli si její partner najde jinou. Ta se jenom modlí, nebo snaží, aby to přežila.

Vybírat partnera podle duše opomíjí praktické stránky vztahu a soužití. Například, nemůžeš si vybírat partnera podle duše, pokud jsi zralá žena co chce mít děti. V takovém případě musí mít partner odpovídající věk. Nemůže to být děda a nemůže to být dítě. Život má vyšší nároky.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-23 21:14:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Já to beru tak, že na jiných planetách je hojnost, takže by se měly děti rodit tam = do tohoto systému není nutnost rodit děti (pokud nejsou dobré podmínky mezi něž patří i pravý partner). Dále na jiných planetách na sebe twinflame čekají když by se jeden násilně reinkarnoval (i když tam k vraždám nedochází..). Takže to beru z pohledu celkového vesmíru (nepodřídila jsem se zdejšímu fungování). Ale je pravda, že zde bohužel existuje zlo, a to mi můj teoretický přístup dokáže nabourat (ale ne zkazit).

Jinak ten můj předchozí příspěvek byla jen teorie (ještě úplně jistě nevím, jestli to je pravda).. Zjistila jsem, že s tím zlem to pravda není (=že zlo bohužel neslouží k testování charakteru a kompatibility; ale mohlo by!!). Jakože když už tu zlo je, tak než bude přemoženo a odstraněno, ať vybírá oběti takto. Toto jsem řekla illuminátům (jelikož se odmítali změnit k dobru) a býv. illum souhlasil (že tedy budou oběti vybírat od nejhoršího charakteru) – jestli to však všichni z DS takto začali dělat.. Jenom řekl, že když proti nim bude někdo bojovat (např. bílé klobouky), tak i když bude mít dobrý charakter, tak mu to nepomůže. Proto by měli sami illumináti likvidovat obchodníky s adrenochromem (protože jen u dospělých lze posuzovat charakter). Illumináti (černá šlechta) natočili film o (asi) nejznámější rodině černé šlechty, ve kterém odsoudili obchod s dětmi a ukázali, že když to někdo z nich bude dělat, sami ho zabijí. Pravděpodobně to „podle mé rady“ dělají až teď proto, že mají na kahánku (takže to není podle mojí rady, ale snaží se „spolupracovat“, že by jim to třeba mohlo snížit trest).

Stejně bych ale chtěla, aby celý DS vyhladil někdo co nejrychleji, ať nejsou oběti DS žádné (i lidi se špatným charakterem mají právo na život). Pokud bych ale měla možnost to ovlivnit, tak než aby vybírali oběti náhodně (nebo od těch nejnevinnějších = dětí), tak ať to berou podle špatného charakteru, a zároveň se modlím, ať jsou poraženi co nejdřív.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-23 21:29:10
Ikona diskutujiciho
sipka

* býv illum. nepředpověděl, že ten, kdo proti nim bude bojovat, se bude nazývat „bílé klobouky“ (jen věděl, že proti nim někdo bojuje/bude bojovat – jen o Rusku věděl, že budou bojovat, protože to už tenkrát asi sdělili) – jinak ale „předpověděl“ hodně věcí, které DS plánovala a staly se (takže to nebyla předpověď, pouze znalost DS plánů) – ale např. o pandemii mi nic neříkal

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-10-23 15:01:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

zvláštní všichni zde mluvíte o oddělování reality že hodně lidí zustane ve 3D hrstka odejde do 5D z mého hlediska by to bylo velice nepraktické a pro lidi velice složité obzvláště emočně protože by stratili své známé a blízké kteří na tu úroven o kousek nedosáhly to já mám lepší teorii která je daleko logičtější.

Mám velký důvod se domnívat že přejdou nakonec všichni a 3D realita zcela zanikne když se na to podíváte podrobně tak zjistíte že tato planeta neustále zvyšuje vybrace a táhne sebou i ostatní lidi a mění postupně i jejich chování a jak tato planeta neustale v budoucnu bude zvyšovat nakonec i sebezlejší lidi se změní sami to ted citíte na sobě začínáte si uvědomovat co vše jste udělali špatně nejednou je vám líto chyb kterých vám kdysi líto nebylo nakonec 5D nebude stát nic v cestě

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-23 18:02:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Všichni, a k čemu by ti ten přechod potom byl. Zase by tam byli ti stejní vydřiduši jako jsou zde nyní. Proboha, začněte trochu přemýšlet.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-23 16:00:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Máš pravdu, všetci prejdú. Mnoho ich prejde do štruktúry, ktorú pripravil sám najvyšší stvoriteľ. Môžeme jej hovoriť trebárs „Nová zem“. Je ale nepochopiteľné, že 4D sa jaksi nespomína, pritom je známe, že vývojové stupne nie je možné preskakovať. To naznačuje, že mnohí sa stanú dušami. Povedal by som, že planéta na fyzickej úrovni 3D nezanikne.

Ikona diskutujiciho martin ****** 2023-10-24 19:25:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět přínosné a zajímavé čtení, ve kterém zaznělo něco, co už jsem tak nějak věděl dávno. konkrétně myslím ten odstavec, který začíná: „Lidé, kteří jsou na vás zlí,…“. Jednou jsem měl příležitost spočítat jednomu chytrolínovi jeho hloupé řeči z dřívější doby, ale nic jsem neřekl, hlavou mi proběhlu, že bude lepší se nehádat. Už jsem tady četl více článků, ve kterých zaznělo něco co jsem už věděl. Na mně je páchána destrukce snad už od narození, ale vždy jsem si myslel svoje, nesrovnával jsem se s osatními, ani si nehrál na oběť a nechodil někomu brečet na rameno a fungoval jsem normálně dál. Když už jsem něco udělal co vypadalo jako sranda, asi abych se zalíbil spolužákům, tak jsem pak byl naštvaný sám na sebe, protože jsem si pak uvědomil, že je to destrukce, která ke mně nepatří, bez ohledu, že na mně ti spolužáci destrukci také páchali. Nejsem, nechci být a minimálně se snažím nebýt jako ti ostatní.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-25 10:41:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Martine, být nekonfliktní člověk je super, ale rozhodně jsou situace, kdy je potřeba umět se ozvat a vyříkat si to. Protože kdybys vždycky na všechno mlčel, že se nebudeš hádat, tak si z tebe lidi můžou zkoušet dělat rohožku a spoléhat na to, že všechno přijmeš a neohradíš se. Já se v životě spíš řídím myšlenkou, že nesmím spoléhat na to, že druhý člověk čte moje myšlenky, nebo že druhý člověk automaticky chápe moje pocity a potřeby. Takže jsem se naučila narovinu bez jakýchkoli emočních výlevů nebo výčitek/urážek konkrétně popsat jak se cítím, co mi vyhovuje a co chci. Když o nic nejde, klidně mlčet a nechat okolí ať se handrkuje o barvě svetru. Ale pokud o něco jde, vyjádřit svoje stanovisko. Pokud někdo útočí, bránit se a nenastavovat druhou tvář, protože když nastavíš, tak tu druhou ránu zákonitě dostaneš a nikdo ti za to nepogratuluje, ani nepoděkuje. Nikdo nikdy nepřijde a neocení tvoji statečnost, jak sis nechal šlapat za krk, nebo jak ses nenechal vyprovokovat a nechal sis všechno v sobě. Takto se vytváří respekt.

Ikona diskutujiciho martin ****** 2023-10-26 17:13:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za přínosnou reakci. Zas tak extrémní jsem to neměl. Byly to takové menší věci, ale ve větším počtu na dlouhém časovém úseku. Já bych víc bránil svá práva, jak před blbci, tak před autoritami, ale mě vždy zastaví různé věci. Když jsem byl dítě, tak můžou zavolat sociálku, teď by mně mohli vyhodit z práce. Když není záložní řešení tak se těžko říká co si člověk myslí, zejméná když nehrozí zastání od druhých a tahám sám na konci provazu. Teď už nějakou dobu mi nikdo nic neřekl, nevím jestli je to tím, že jsem na tyto situace připraven nebo jsem si nějaký respekt vytvořil svými činy. Daleko víc než mlčení mi vadí, že ti blbci (+-3) možná žijí v mylné představě, že ty jejich hloupé řeči splnili účel. Tu příležitost s tím chytrolínem jsem neměl promarnit, protože se vlastně chytil do své vlastní pasti. A tady mě zastavuje další věc, abych pak sám nepáchal nějakou destrukci, když budu na někoho číhat, jestli se pak má smysl snažit se být konstruktivní duchovní bytostí. Mně stále něco říká, že bych měl různé věci udělat určitým způsobem, abych netvořil destrukci, ale bránit bych se měl. Kdybych byl v dřívější době se současným myšlením, udělal bych některé věci jinak.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-27 11:32:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Jasné, je potřeba to vždycky přizpůsobit momentální situaci. Ale když se člověk naučí dobře handrkovat, dají se říct i nepříjemné věci bez toho, že by se druhá strana urazila, nebo postavila na zadní. Zjednodušeně, osekat fakta od všech emocí/domněnek a sdělit jen samotnou situaci, tak jak fyzicky je, bez toho že by se ze situace kdokoli obvinil, nebo se něco vyčítalo. Někdy je to ale jak chodit po minovém poli.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek