Svaté přijímání a jeho souvislost s čarodějnictvím a kanibalismem

14.12.2020 v Symbolika 48

Přemýšleli jste nad tím, odkud se vzaly rituály prováděné v kostelech? Také jste se zarazili, když farář prohlásil ,,Krev kristova, tělo kristovo“ a pak pil z poháru a jedl oplatky? Také jste si kladli otázku, proč nikoho neděsí tento symbolický kanibalismus? Pokládali jste ty nepříjemné otázky, na které církev nemá odpověď? Já ano.Každý kdo se trošku zajímá o historii ví, že křesťanství (i jakékoli jiné náboženství) je uměle vytvořený nástroj pro ovládání lidí. Moc církve v moderní době, je jen směšný malý zlomek toho, čím vládla v minulosti. V dobách, kdy bylo potřeba našim předkům násilně vnutit toto parazitické náboženství a dostat jim z hlav pohanství a pohanské bohy, bylo mnoho prvků, které vidíme při dnešních kostelních rituálech, převzato právě z těch kruhů, proti kterým církev tak moc brojila a jejichž členy vraždila, pronásledovala a upalovala.

Vždycky jsem přemýšlela nad věcmi, které se v kostelech děly a zdály se mi podezřelé už odmalička. Například na mě nepůsobily dobře všudypřítomné kříže. Koukat se dvě hodiny na zkrvavenou sochu umírajícího Ježíše přibitého na kříži, ve mně opravdu nevyvolávalo pocity požehnanosti a přítomnosti boha, ale spíš depresi a úzkost.


Babička vždycky říkala, že kříž je symbolem vzkříšení, ale když jsem logicky odpověděla, že Ježíš přece na kříži umřel a z mrtvých vstal až potom v jeskyni, tak jak může být kříž symbolem vzkříšení, odpověď jsem na to nedostala.
Kdybychom v tom hledali logiku, nosili by věřící na krku místo křížů kamínky, nebo repliky Ježíšovy hrobky z polyresinu, ale kříž rozhodně ne. Když ale nosí kříž, ukřižovávají se.

Podle mě je pravda úplně jinde. Ta ukřižovaná mrtvola na kříži tam visí proto, aby si pak lidé, až jednou umřou a zjistí, že se celou dobu klaněli Satanovi a denně na mších přijímali lidskou oběť, nedivili a nemohli si stěžovat, že jim tu pravdu nikdo neřekl.
,,Však jsme vám to ukázali v symbolech, celou dobu jste to měli před očima přibité na stěně, tak na co si teď stěžujete? Tu zkrvavenou mrtvolu jste uctívali a požírali dobrovolně, reklamace tudíž neuznáváme… jo ták, že jste to nepochopili? To ale není náš problém.“ By byla odpověď v jejich posmrtném životě.

Také mě iritovalo, že mi v kostele na jednu stranu říkali, že Ježíš vidí všechno a bůh je všudypřítomný, ale musela jsem za nimi chodit povinně do kostela, což jsem nenáviděla. V kostele byla zima, tvrdé lavice, sedění a poslouchání jsem měla dost přes den ve škole… V lese, v přírodě, na zahradě, jsem přítomnost nějakých posvátných duchů skutečně cítila a dodnes ji cítím, ale v kostele na mě padla taková divná depresivní atmosféra. Všechno bylo strojené a neustále jste byli pod drobnohledem babek štípaček, které – jakmile jste udělali krok někam jinam než se patří – se na vás dívaly jak skupina supů nepříjemným pichlavým pohledem.
Kde se vzal obraz dobrotivých laskavých křesťanů, co by mouše neublížili, to taky nevím, protože jsem ho nikdy nezažila a to jsem po kostelech strávila poměrně hodně času. Protestanti ani katolíci nebyli o nic lepší, tam byla taky jedna toxická osobnost za druhou. Ale hlavně když se shromáždění rozpustilo a babky vylezly z kostela, začaly pomlouvat všechny své známé i neznámé, kouřit a mluvit sprostě.

Náboženství v sobě žádnou logiku nemá. Dokonce i příběh o zrození, zabití a vzkříšení Ježíše, vykradli z jiných kultur. To jsem chtěla připomenout spíše na úvod. Dnešní článek chci hlavně věnovat části obětního rituálu prováděného za oltářem, který představuje symbolický kanibalismus – požírání Ježíšova těla a pití jeho krve. Jestli vás to ještě nikdy netrklo, tak dávejte dobrý pozor.

První svaté přijímání. To zajímavé začíná v čase 1:17:

Slyšíme projev o tom, že Ježíš před smrtí při poslední večeři vzal chléb, požehnal ho, rozlámal, rozdal přísedícím a řekl: ,,Vezměte a jezte z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Poté vzal kalich s vínem, požehnal bohu a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.“

V kostele vedoucí rituálu zasvěcuje oplatky jako kusy lidského těla a zasvěcuje víno jako lidskou krev. Z poháru se napije pouze tento vedoucí a přísedícím hostům nabízí pouze oplatky, které jim vkládá do úst. Předtím, než věřící pozře oplatku kus lidského těla, je mu opakovaně řečeno ,,tělo Kristovo“ a přijímající odpovídá ,,amen“. To znamená, že se věřící vědomě, s opětovným souhlasem, úžastní symbolicky prováděného kanibalismu.

Vždycky mi přišlo podezřelé, že to věřícím nevadí a že je to samotné nenapadne. Připadalo mi opravdu divné, že se někdo nechá utýrat na kříži, řekne že na sebe bere špatné skutky všech lidí kteří se ještě ani nenarodili (což je také logicky naprostý nesmysl) a ti věřící se mu odvděčí tím, že po celém světě několikrát denně symbolicky požírají jeho tělo a pijí jeho krev, místo aby ho nechali aspoň po smrti v klidu. A připadá jim to normální a tváří se u toho svatě.

Jak už bylo řečeno mnohokrát, církev je velká vykradačka starých pohanských rituálů a legend i z jiných kultur napříč kontinenty. Odkud se asi inspirovali s tím vínem a oplatkem? Budete se divit, ale staré pohanské čarodějnice měly rituál přijímání, kterým uctívaly duchy a své staré bohy. To znamená, že církvi, která proti nim tak hystericky bojovala, vůbec nebylo blbé z tohoto – podle nich ,,falešného a od Satana“ – náboženství, vykrást jejich rituál a přidat si do něho kanibalismus, protože (jak jsem už psala v jiném článku) je náboženství čistě reptiliánský vynález a reptiliáni se přesně tímto živí.

Svaté přijímání, které můžete vidět v kostele, je napodobenina čarodějnického rituálu, který se prokázaně prováděl už 5000 let př.n.l.

Svaté přijímání podle pohanských čarodějnic
Myšlenka požití posvátného pokrmu a nápoje při oslavě božstva, je stará několik tisíc let a není omezena na jedno jediné náboženství. V čarodějnictví existují dva typy přijímání: Mezi sebou v kruhu, nebo jako oslava boha, či ducha. Většina skupin má pro tyto účely speciální poháry a tácy. Tomuto rituálu říkají ,,Oplatek a víno“.
Dříve se k tomuto účelu pekl chléb ve tvaru ženského těla, květiny, nebo ptáka. Nejstarší vzorky tohoto chleba pocházejí z doby 5000 let př. n. l. dle Marije Gimbutasové, což byla litevsko-americká archeoložka známá svými výzkumy z neolitu a doby bronzové.
V dnešní době se sabatové cukroví nejčastěji formuje do tvaru měsíce a hvězd.

Původní rituál s názvem Oplatek a víno se v čarodějnické komunitě prováděl (a dodnes provádí) před dokončením obřadu. (Což je zajímavé, protože i v kostelech se obětuje až k závěru.) Tác s oplatky a vínem se obvykle pokládá vedle oltáře. Většina Wiccanů je i zakrývá bílým plátnem – což dělá i plagiátorka církev. Jakmile jsou připraveni, přemístí tác na oltáře a plátno sundají.

Podrží ruce nad pohárem a prohlásí (smyslově) ,,Ze slunce do vína, z vína do hroznů, ve jménu pána a paní, žehnám tento nápoj, staniž se.“ Přitom vizualizují a žehnají nápoj světlem. Někteří přitom používají jako ukazovátko dýku. Jiní pracují holýma rukama.
Vedoucí rituálu se napije z poháru jako první (to dělají i v kostelech) a u toho si představuje, jak do něj spolu se zasvěceným vínem proniká světlo, které odstraňuje z jeho organismu všechno destruktivní. Poté pohár podá do kruhu jinému členovi a řekne mu: ,,Nechť nikdy nežízníš.“ Ten se napije, pronese stejnou větu k dalšímu členovi kterého má vedle sebe a takto koluje jeden pohár v celém kruhu.

Rituálně si takto navzájem žehnají a přijímají energii. Zdůrazňuji, že v tomto původním rituálu se nevyskytují žádné krvavé oběti, to si tam přidala církev sama.

Poté stejnou metodu uplatní i na chléb (nebo oplatky). Podrží ruce nad oplatku a řeknou (smyslově): ,,Z měsíce do stonku, ze stonku do zrna, žehnám tento chléb ve jménu pána a paní, staniž se.“
Vizualizují světlo a žehnají jako u vína. S větou ,,Nechť nikdy nehladovíš“ vedoucí rituálu ochutná kousek chleba, poté podává dalšímu členovi a opakuje mu větu ,,nechť nikdy nehladovíš“. S touto větou si pak členové postupně předají chléb v kruhu.
V některých skupinách se může postup mírně lišit, ale věta je pořád stejná a všichni členové ochutnají víno i chleba a navzájem si popřejí hojnost.

V porovnání s církví, která rituál převzala a vložila si do něj kanibalismus, mi tisíce let starý rituál pohanských čarodějnic, nebo dnešních Wiccanů, připadá mnohem mírumilovnější a sympatičtější, než to co se děje v dnešních kostelech za všudypřítomné krvácející mrtvoly visící na kříži s trnovou korunou na hlavě. Vždyť je to výsměch lidstvu, úplná parodie.

I na toto jsem se kdysi ptala, jestli to není divné, jíst něco, co má být za Kristovo tělo. Odpověď byla, že se to dělá proto, aby věřící byl taky tak svatý, aby na něho ,,přešla svatost z Ježíše“… co vám to připomíná? Ano. Kanibalové přece sežerou srdce své oběti, aby do nich přešla jeho síla. Je to stejný koncept.

I když jsem povinně musela na mše, oplatku mi nikdy nedali, protože abyste na ni získali právo, musíte předtím absolvovat jiný rituál, který vás k tomu oprávní. Pokud jste ho neabsolvovali, oplatku nikdy na běžné mši nedostanete, ale musíte jít taky do fronty a dostanete alespoň křížek na čelo (když už se nemůžete úžastnit rituálního požírání lidského těla, tak vám alespoň uzavřou třetí oko). Jednou mi oplatek málem dali, ale babička vykřikla ,,ne!“ a dala mi ruku před ústa, jakoby se měl zbořit vesmír, pokud by tenhle nehotový křesťan měl dostat kus z Kristova těla, bez příslušného opravňujícího rituálu.

Pokud vás zajímá, jak vypadá druhá část pohanského rituálu, tak v té druhé části jde o obětování potravy vzyvanému duchu.
Pokud obřad probíhá venku, obětuje se bohům těsně před koncem rituálu rozlitím trošky vína na zem a taktéž rozdrobením kousku chleba, nebo oplatku na zem. Když rituál probíhá v místnosti, obětuje se do předem připravených požehnaných nádob, jejichž obsah se poté vylije a vysype před dům. Přitom je odříkávána modlitba, která uctívá duchy všech světových stran.
Ani ve druhé části tudíž nefiguruje žádná krev ani maso, natož pak lidské.

Je vtipné, jak někdo, kdo se na všechny strany ohání tím, že zná jediného pravého boha a všichni ostatní to mají špatně a všichni ostatní uctívají ďábla, má ve skutečnosti svou víru postavenou na vykrádání jiných kultur, do toho rituálně provozuje lidské oběti, jedna krvavá mrtvola mu dokonce visí i na zdi.
Jak už to tak bývá, vše bylo lidstvu řečeno opačně.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-12-14 02:18:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

upřímně, já se divím, že v dnešním světě křesťanství ještě vůbec nějak přežívá.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-14 09:38:22
Ikona diskutujiciho
sipka

na babičkách, které v tom byly vychované ano

Ikona diskutujiciho izairi 2020-12-14 10:08:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvano, Alu, to byste se divily kolik mladých chodí do kostela. BOHUŽEL. Ale snad lidi prozřou,i když u těch úplně zaslepených s tím asi počítat nemůžeme.

Ikona diskutujiciho Král Miroslav 2020-12-25 09:44:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Na druhou stranu je třeba říci, že křesťané jsou více slušní než běžná populace. Bude to dáno strachem z boha, který církev šíří. Zde trp a tam v nebi budeš žít navěky. Jinak se dostaneš do pekla.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-25 10:15:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejsou slušnější, jsou stejní jako všichni ostatní lidé. Někteří jsou horší, jiní trochu lepší. Víra není charakter a charakter je vrozený.

Ikona diskutujiciho Pavel 2020-12-14 08:36:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět nádherný článek. Děkuji.

Ikona diskutujiciho Danny 2020-12-14 09:01:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Křesťanství mi nedávalo nikdy smysl a jsem ráda, že mě nikdy nenutili chodit do kostela. Jsem z dědiny a v době, kdy jsem byla děcko, někteří moji vrstevníci museli chodit na nátlak prarodičů. Jen mě mrzí, že jsem byla pokřtěná. Rodina z máminy strany jsou naprostí pohani, ale z tátovy strany už chodili do kostela, takže jsem to schytala.

Já bych řekla, že hodně lidí k té víře přistupuje tak, že „je to moc složité na nás prosté lidi, tak držme pusy a poslouchejme, co farář říká a nepokládejme všetečné otázky. On tomu rozumí líp.“ Stejné to je i co se týče zdraví. Většina lidí nechává zodpovědnost na doktorech, protože oni tomu přece rozumí líp.

Jinak znám osobně asi jedinou křesťanku, co je opravdu zlatá a hodná. Pak jsem měla ještě spolužačku z věřící rodiny – nevim, jestli věřila, ale do kostela chodila. Ranařka, co mě a spolužačku provokovala a měla na nás blbé kecy, jenom proto, že jsme introvertky, co se drží stranou. Všechny pomlouvala, ve škole měla problémy, v každé větě kur…, pi…., prd…., kráva, vole, ale „sakra“ nebo „proboha“ by nikdy neřekla, protože to je nekřesťanské a její babičku by mrzelo, kdyby tak mluvila. Děsná osoba. Náhodou jsme obě z okolí Uherského Brodu, z kama je to video.

Ikona diskutujiciho Eva 2020-12-14 11:02:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemáte prosím návod, jak odejít z církve a zřeknout se jak křtin tak přijímání? Dlouho, opravdu dlouho nad tím přemýšlím a tento článek je poslední tečka. Moc Vám děkuji

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-14 11:22:30
Ikona diskutujiciho
sipka

toto je návod na oficiální (úřední) vystoupení: https://aluska.org/jak-vystoupit-z-katolicke-cirkve-presny-navod/

a v knize Anděl strážný je návod ne energetické odblokování křížů a křtu: https://www.alue.cz/p/andel-strazny-alue-k-loskotova/

Ikona diskutujiciho Král Miroslav 2020-12-25 09:40:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Vás někdo nutil vstoupit ? Je to přece každého věc, přesvědčení, v co věří. Věřte čemu chcete a do kostela přestaňte chodit. Nebo máte smlouvu s ďáblem, že když…tak…? Jste přece dospělý člověk !!!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-25 10:16:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano miroslave, my jsme byli donuceni vstoupit nedobrovolně a bez našeho svolení. Protože tě pokřtí jako měsíční miminko aby ses nemohl bránit a od té doby jsi oficiálně zapsán jako člen!

Ikona diskutujiciho Alžbeta 2020-12-25 09:48:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Na internetu som raz čítala veľmi zaujímavý článok jedného vysoko postaveného cirkevného hodnostára, ktorý pôsobil vo Vatikáne a po tom čo zistil, aké praktiky sa tam používajú vystúpil z cirkvi. Napísala som si návod, čo treba urobiť, ak sa chcem zriecť „sviatosti krstu“.
Najprv sa treba spojiť so svojim Vyšším Ja a potom vysloviť:
Ja …krsné meno … s mojím večným a božským vedomím, mám zámer odpojiť
-moje fyzické telo
-moje éterické telo
-moje astrálne telo
-moje emocionálne telo
-moje mentálne telo
-moje kauzálne telo
-moje spirituálne telo
a všetky moje doposiaľ neznáme telá ako aj celú moju multidimenziálnu bytosť od každej sviatosti krstu, ktorú som niekedy prijala a rozpustiť tak na všetkých úrovniach s ňou spojené manipulácie, najmä znak kríža, pečať, záchytnú udičku, programy a v láske a vďačnosti ich transformovať v božskom zdroji. TERAZ!
3x mala by si cítiť očistu … ak nie treba ešte 1-2 x dohromady 5x

Ikona diskutujiciho Emily 2020-12-14 13:15:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to pakárna, no. Nejhorší mi ale stejně přijde fakt, že je to úplně jasné a na očích a ti lidi se budou rvát za svou „pravdu“ jako by na tom jejich život záležel. Ale sama jsem si v životě prošla ochočovácí fází a přes mou nejlepší kamarádku jsem se málem nechala naverbovat do církve (alespoň, že to nebyli katolíci). Takže sama vím, že když třeba dítě nalákají na tábory, písničky, společenské hry, je docela lehké se chytnout.
Kdyby tu přiletěl nějaký mimozemšťan (no :DDD, teďka slouží pro účely představení problému z jiného úhlu pohledu :D) a někdo mu vysvětlil křesťanství, tak by se po vyslechnutí příběhu o tomhle týpkovi všemu totálně vysmál. A však taky že jo.

Mě tak napadlo – vánoční cukroví = stejný symbol jako oplatka? 😀 Když už se blíží ty saturnálie… To zase bude v kolektivním nevědomí binec. 🙁 (I když ony přímo jsou ty vánoční oplatky, co se konzumují u štědrovečerní večeře. Já je vždycky odmítala z nevysvětlitelných důvodů jíst. Teď už asi vím, proč. Můj žaludek něco čul. :D)

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-12-14 14:02:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nie som veriaci ani pokrstený a keby sa cirkev s kostolmi zrušila asi by ma to nejak neštvalo, neviem či nejak reálne pomáhajú ľuďom. V kostole som bol pár krát s babkou ako decko a nič zlého som na tom nevidel, je to v podstate forma meditácie. Divné až nechutné mi pripadalo akurát to požieranie oplátiek a svätená voda ktorá bola naliata v niečom vo vchode do kostola a všetci si do toho namáčali prsty. Týmto dvom veciam som sa vyhýbal a do fronty som nikdy nešiel. Aj tak by mi tú oplátku asi nedali a nevedel som ani či mám za to poďakovať alebo čo sa tam má povedať. Ale v izbe kde som spával mala babka na nočnom stolíku plastovú pannu Máriu naplnenú svätenou vodou a nad tým zrkadlo, tak som si s tou vodou pred zrkadlom urobil krížik na čelo. To som robil len zopár večerov čo som tam bol na prázdninách tak snáď je to neškodné.

Ikona diskutujiciho Tinka 2020-12-14 14:44:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Miluji tvoje originální články, vždycky si je užiju nejvíce. 🙂
Kostely jsou krásné…z venku, uvnitř je tma a puch. Když jsem byla mladší měla jsem takové hovězí nápady jako přidat se ke katolíkům. V době mého duchovního hledání. Naštěstí mě to nechytilo více, protože Bible se nedá číst a modlitby nějak nefungují 🙂. …

Ikona diskutujiciho Kája 2020-12-14 15:12:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavý pohled na věc, díky za něj.

Ikona diskutujiciho claudie 2020-12-14 19:38:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

My máme doma dřevěný kříž s ukřižovaným Ježíšem v obýváku na stěně. Vždycky ve mně vyvolává smutek. Nemám šanci ho sundat, protože je od babičky, darovaný s láskou a vím jistě, že nikdo by nepochopil proč ho tam nechci. Existuje nějaký rituál, který by tu smutnou energii, která z něho vyzařuje zrušil, aniž bych ho musela sundat? Jinak děkuju za článek. Jsou v něm postřehy, které už mě mockrát taky napadly.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-14 19:58:13
Ikona diskutujiciho
sipka

jedině sundat, není jiná možnost

Ikona diskutujiciho aves 2020-12-14 20:25:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hmm, něco jako přijímání probíhá i v tibetském buddhismu (ganapúdža). A jí se tam i maso. Spousta nejrůznějších spirituálních směrů sdílí podobné věci. To je rozhodně zajímavé. Čerpáme jako lidstvo z jednoho zdroje. V tibetském buddhismu funguje i transformace v mocnější bytost než je pozemský člověk. Co z archetypů a symboliky udělala církev a nejrůznější organizovaná náboženství je jiná. Všechno je tak snadné zneužít, protože jen málokdo opravdu chápe, oč se jedná.

Ikona diskutujiciho standa 2020-12-14 20:48:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Psíček obhospodaří nohu svého pánička, kdežto církev včechny ovečky najednou.

Ikona diskutujiciho ue 2020-12-14 22:18:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taká malá úvaha: Čo ak Ježiš skutočne žil, bol vyššia bytosť a zomrel za hriechy ľudi. Ak sa reptiliáni/archonti živia negatívnymi pocitmi, potom je našou obranou voči nim život v láske. Sú však ľudia ktorí nie sú natoľko vyspelí aby v nej dokázali žiť, sú však dostatočne vyspelí aby uverili v Ježiša. Ak skončí ľudstvo v čipovej totalite a Ježiš sa vráti aby to zastavil, čo ak zachráni tích ktorí v neho uverili – zaplatí reptiliánom svojím utrpením ktoré „nazbieral“ smrťou na kríži. Také negatívne pocity od vyššej bytosti môžu byť hostinou v porovnaní s utrpením obyčajného človeka. Z pohľadu reptilov môže byť prijímanie oplátiek znamením: „To su tí za ktorích bude platiť Ježiš svojím utrpením“. Dostatočne zrelé bytosti sa vymania sami ako napr. Budha, stredne vyspelé bytosti budú vykúpené Ježišom ak uveria, prízemný materialisti zostanú ako žrádlo pre reptilov/satana/archontov. Je to len úvaha, budem rád za pripomienky, diky.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-14 23:38:34
Ikona diskutujiciho
sipka

nemůže fungovat, zákony vesmíru platí pro všechny lidi stejné a toto nedává vůbec smysl

Ikona diskutujiciho Gallifrey 2020-12-16 23:54:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Ue, to je veľmi zaujímavá myšlienka. Ďakujem.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-12-14 22:22:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to odekřtěni mi přijde složité stačí se ho zříct ve jménu vesmíru se zříkám křtu a to navždy proč u všeho dělat složité rituály ste nejdokonalejší bytosti ve vesmíru vyslovte přání atak se stane vesmír vás té kledby křtu okamžitě sprostí

Ikona diskutujiciho aťa 2020-12-15 13:25:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V predškolskom veku bolo obdobie, keď som s babkou chodila každú nedeľu do kostola .S katolíčkou. Neprežehnávala som sa sv. vodou, nekľakala si, nemodlila sa a ešte som svoje konanie komentovala, že ja nemusím lebo som … Sesternici, ktorá bola staršia ako ja a chodila so mnou na prechádzky, som sa stále pýtala, prečo má ježiško žlté topánočky. Ten na kríži. Ja som ho videla v plášti, v takom bordovom a v topánočkách. Rada som sa na neho v tom mojom zvedavom období pozerala. U nás, evanjelická dedina, niečo také nebolo. Povyrástla som a jeden raz, keď som išla k babke popri kríži, pozrela som sa naň. Prekvapenie. Žiaden plášť, žiadne topánočky, klasický ukrižovaný.

Ikona diskutujiciho leeth 2020-12-15 15:49:28
Ikona diskutujiciho
sipka

To je krásné, moc by mě bavilo od Vás číst více věcí.. <3 🙂

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-12-15 22:08:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

alue nezrychlil se zas čas protože den doslova utíká jak blázen a to utíka i v práci což býva neobvyklé já problém vše stíhat to hodiny doslova lítají a v noci defakto nemohu spát a pokud usnu tak to je polospánek plný snů a docela živých a některé jsou i nepříjemné nesouvisí to s energiemi co ted proudí na zemi

Ikona diskutujiciho Elena 2020-12-17 06:38:25
Ikona diskutujiciho
sipka

V tento den jsem měla stejný problém a bylo neskutečně těžko….

Ikona diskutujiciho ajuška 2020-12-18 18:03:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajimalo by mne…proc za komunismu byla cirkev a kostely tabu…Nebylo to sice pokud pamatuji uplne zakazane…ale pro tehdejsi rezim chozeni do kostela bylo jako stigma….Komuniste nechteli,aby lide verili…Tak me jen napadlo—proc?? Jinak muj zazitek–mela jsem obdobi asi rok az dva–kdy mne kostely fascinovali a v te dobe jsem i hodne cestovala…nebylo mistecka,kde bych se nehnala do kostela nasat atmosferu,zapalit svicku a tak nejak neznale se pomodlit…V tehle dobe se mi neskutecne darilo uplne vsechno…pak jsem narazila na velmi stary a zvlastni kostelik–okolnosti a misto asi nejsou dulezite..tenkrat jsem si velmi prala byt silna..prala jsem si silu(nee fyzickou) –nasledujici roky od toho dne bych neprala nikomu…ten kamen v kostele mi prani splnil–ovsem takovou formou…:-) Tolik kopancu od zivota-co jsem tenkrat dostala…noo a ano-dnes uz jsem silna….ale kdybych tenkrat tusila,jakym zpusobem se me prani vyplni–nikdy bych to nechtela…

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-12-18 20:21:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Medzi kresťanstvom a komunizmom je podstatnejší rozdiel jedine v tom že v krestanstve uznavaju ako najvyššiu inštanciu Boha a v komunizme nejaku fyzicku osobu ako bol lenin. Tak mozno preto, na to by musel odpovedat nejaky komunista. Inak moja babka je veriaca a za komunizmu i darovala peniaze na opravu kostola a nikdy nehovorila o komunistoch v zlom, že by jej nejak bránili vo viere. V tej dobe chodilo do kostola viac ludi než dnes. Bývam pri ulici kadiaľ každý rok chodí náboženský sprievod a každý rok je tam menej ľudí. Takže by ma skôr zaujímalo prečo veriacich ovečiek tak ubúda.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-18 21:12:13
Ikona diskutujiciho
sipka

protože s dostupností informací v rozsahu jako dnes, je mnohem těžší oblbovat lidi… kdo má rozum, nespadne do toho. dřív byla jiná doba, co ti řekli v tv nebo v novinách či v kostele, to bylo svaté, protože ses nic jiného jinde nedozvěděl… maximálně ještě knihovna

Ikona diskutujiciho Lady Jane 2020-12-25 01:37:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výborný film z roku 1999 Stigmata, natočeno údajně na základě skutečných událostí, nálezu prvního evangelia psaného samotným Ježíšem. Poselství určené lidem znějící naprosto jasně: „Království boží je v tobě a všude kolem tebe, nikoliv v budovách ze dřeva a kamene. Rozsekni kus dřeva a já tam budu. Nadzvedni kámen a nalezneš mě.“

Ikona diskutujiciho Lady Jane 2020-12-25 01:41:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

mariankosnac: Přečtěte si Tajné dějiny Jezuitů a možná budete velmi překvapen, kdo stojí za projektem komunismu 😉

Ikona diskutujiciho Mafi10 2020-12-25 03:48:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aj v modlitbu si prepísali na svoj ciel… a neuveď nás do pokušenia…kto? Boh? do pokušenia? Treba byť ostražitý…

Ikona diskutujiciho Vítězslav Crha 2020-12-25 10:56:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Aluško, vážím si Tvé moudrosti a názorovosti na světské věci okolo nás. Od malička si říkám to samé. Souzním s Tvými názory a jsem zde rád na tomto webu. Přeji hezké svátky slunovratu a mnoho dalších zajímavých článků.

Ikona diskutujiciho Stanislav Furda 2020-12-25 14:00:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na úvod:
Uctívání Satana gestem „el cornuto“ (paroháč): https://www.youtube.com/watch?v=1pleGOszMkA
V starých „pohanských“ kultúrach ( „pohanský“ = „nekresťanský“ v zmysle rituálov RKC ) kultúrach sa šli ľudia do chrámu spojiť s Bohom, uctiť si ho a radovať sa s ním, nie uctievať smrť, utrpenie, vinu… a neustále sebaobviňovanie. V chrámoch sa tešili a robili rituály znovuzrodenia prírody, života, radosti účasti s Bohom. Dnes, keď vojdete do kostola, ako keby ste vošli do krypty…
Choďte napríklad do Hinduistického chrámu, tam ich svätí tančia, hrajú na nástrojoch, radujú sa ( vrátane milovania )…Ich sochy sú nádherne čisté, žiarivé, veslé… pozrite sa na sochy „kresťanských svätých“… Vysvetlite mi ten nezmysel, že tu na zemi musím trpieť, trpieť, trpieť, odriekať si zdravé radosti života, aby som potom v nebi hýril, užíval si a radoval sa.
Ježiša by určite nikto nenasledoval, ak by to bol sadomasochysta, ktorý straší ľudí peklom, nanucuje im utrpenie… Konieckoncov, Ježiš to bol mladý človek, ktorý chodil s učenníkmi a aj pil víno a jedol baránka – teda hodoval a užíval si život s učením múdrosti a duchovna. Konieckoncov, prečítajte si Jánovo evanjelium a dočítate sa ako skončí cirkev…
Boh, Ježiš, duchovno…, to ÁNO, ale nie v duchu týrania, utrpenia, smrti a nezmyselných satanských rituálov, ktoré vykonávajú chlapi v sukniach a s prísnym, od ľudí sa dištancujúcim výzorom !
Nie je tu priestor, ale v krátkosti parafrázujem: „Ja som Tvoj Boh prísny, žiarlivý, trestajúci…“ či tak nejako sa píše v Starom zákone.. To je Satan, nie Boh !

Ikona diskutujiciho tonino 2020-12-25 17:16:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemýľte si kresťanstvo s cirkevníctvom…Kresťanstvo = náuka Krista, teda žitie podľa slov Krista a cirkevníctvo = náuka cirkvi, ktorá si vyložila slová Krista podľa seba, aby tak mala nepozorných pod svojím dohľadom skrze tieto výklady, ktoré neraz odporujú tomu, o čom hovoril a hlásal sám Syn Boží Ježiš Kristus…

“ Kto poctivo hľadá pravdu, ten ju aj nachádza, kto povrchne, ten končí aj napríklad v cirkvách, kultoch, sektách, združeniach, teda v pasci temna v rôznych podobách, nehovoriac o najväčšej sekte, ktorá tu dodnes je na zemi, ktoré sa pýši názvom materializmus…“

Ikona diskutujiciho Milan 2020-12-25 18:07:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Staro egyptský boh zla Set, tiež známy pod menom Amon. Dnes ho uznávajú pod menami Jahve, Allah, alebo Sat-An. Kresťania nepoznajú meno svojho boha. Ježiš hovoril o Otcovi, ktorý je na nebesiach. Má sa posvätiť jeho meno, ktoré nám neprezradil. Meno otca. Nie pána. Nie boha. Církev ale hovorí o pánu bohu. Nespomína jeho meno! Ale kresťania veľmi dobre poznajú jeho meno. Jeho menom končia svoje modlitby. Amen-Amon.

Ikona diskutujiciho mirkan 2020-12-26 06:04:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím, bude se to možná jevit jako nadnesené, kdysi, bylo to tuším na Zelené hoře jsem v duchu řekl, kdy už tě z toho kříže konečně sundají, chci tě vidět v v očích lidí, které potkávám. cítím to tak, tož opatrujte se …..

Ikona diskutujiciho n_ergy 2020-12-26 09:38:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravim, tento clanok je istina sama. Ked som sa opytal chlapika, kto napisal bibliu ze je taka svata, nevedel.
No ano lebo tie zvytky z ktorych je zostavena su proroctva ktore su spojene, pozmenene, prifarbene. Uz len maloco je original ak vobec. Na slovach totiz zalezii.. 🙂

Ikona diskutujiciho Juraj 2020-12-27 10:23:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to všetko nesmierny podvod, ktorý zapríčinil a zapríčiňuje utrpenie ľudí na celej Zemi. Nič iné, len prostriedok na ovládanie primitívnych ľudí. Pretože človek s funkčnou logikou nemôže v mozgu prijať tie drísty, ktoré sú základom tejto viery. Viera je iracionálna. Ten, kto ochotne príjme už len fakt, že Máriu oplodnil nejaký duch, ktorý dovtedy a odvtedy už nemal chuť na sex je somarina. Celá existencia živých bytostí, nevynímajúc rastlinstvo je založená na spojení samičích a samčích buniek. A myšlienka na panenstvo Márie, ktorá porodila je ďalšia hlúposť, ktorú uverí len obmedzená myseľ.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-27 10:44:54
Ikona diskutujiciho
sipka

… a hlavně je to ukradený mýtický děj o vzniku bohů z jiných kultur, které mají to samé, akorát s jinými jmény 😀 chápeš, bible je vykradačka jiných kultur a jiných náboženství, je to poslepované leporelo, plagiát, napodobenina.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2020-12-27 11:50:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím že duchovia nemajú sexuálnu potrebu. Ale v prípade potreby by možno dokázali oplodniť. Takže by som tomu že Máriu oplodnil nejaký svätý duch skoro i veril. A to ani nie som veriaci.

Ikona diskutujiciho Juraj 2020-12-27 20:30:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Viem o tom, že r. 2021 vyjde kniha Helena a jej dynastia, kde autor veľmi plasticky a dramaticky vykreslil celý proces vzniku katolíckej viery a Vatikánskej cirkvi. To bude poprask, až to vyjde!

Ikona diskutujiciho Juraj 2021-01-07 17:34:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na Slovensku odmietli vydať román Helena a jej dynastia. Pravdepodobne kvôli „nevhodnej“ tematike – o zákulisí vzniku dnešného kresťanstva a najmä o existencii arianizmu nielen na Slovensku, ale v celej strednej Europe a o tom, že tzv. svätá Helena žila pravdepodobne aj na Slovensku a to pomerne dlho v exile práve kvôli tomu, že ona sama bola ariánka a musela ujsť z Ríma, aby prežila. Je to aj o jej synovi, Konštantínovi Veľkom, čo všetko postváral pre to, aby mohol zaviesť toto náboženstvo.
Viete mi, prosím, poradiť nakladateľstvo v Čechách, ktoré by pravdepodobne tento román bolo ochotné vydať?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-07 17:38:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Když na to uděláš sbírku nebo startup nebo si do toho dáš svoje peníze, tak ti to vytiskne každá tiskárna a sazeče můžeš normálně najmout externě. Ale do knihkupectví to pak asi nedáš, musíš to pak dealovat sám na sebe, protože bys na tom prodělal. Oni si berou 40% z knihy.

Ikona diskutujiciho Petr 2021-01-25 07:03:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Cíkev převzala pohanské zvyky a rituály a ne to, co je napsáno v Bibli.
https://www.youtube.com/watch?v=Gvta5BMEzl4

Ikona diskutujiciho NoName 2021-02-09 11:47:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro třetí komentář od shora

Já už vím co jsem dělala špatně…doufám že to neovlivní celý můj život (protoze jsem ještě mladá). Ale škoda že jsem toto udělala, ale naštěstí nejsem pokřtěná…ufff

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek