Telepatie: Jak číst druhým lidem myšlenky

8.11.2020 v Návody 5

,,Kéž bych ti dokázal číst myšlenky.“ To je fráze, kterou jsme téměř všichni už někdy řekli, nebo si ji mysleli. Bez ohledu na to, jak dobře své blízké známe, to co se děje v jejich hlavách, je pro nás většinou zahaleno tajemstvím. Ale skutečně je myšlení druhého člověka tak nedosažitelné?Vůbec ne. Víme, že existuje empatie, emoční inteligence, díky níž je jedinec citlivý na emoce jiné osoby a dokáže v nich výborně číst. Existuje však také telepatie, což je schopnost doslova ,,přečíst“ něčí myšlenku. Může k tomu docházet i spontánně.

Pro některé vědce je pokus o dosažení schopnosti telepatie čistá pseudověda. A přesto oficiální věda tento fenomén stále zkoumá. Telepatie vzbudila zájem vědců a umělců. Experimentovaly s ní osobnosti jako Sigmund Freud, Thomas Huxley nebo Oscar Wilde.

Astrální smysly
Základních smyslů je 5: Zrak, sluch, chuť, čich a hmat. Přesto lidská bytost disponuje ještě dalšími dvěma druhy smyslů, které náleží jemnější formě porozumění a vnímání.
Zatímco je pět základních smyslů spojeno s fyzickým tělem, existují také smysly, které jsou spojené s astrálním tělem. Říká se jim „astrální smysly“.
Astrální smysly jsou spojeny s intuicí, kreativitou a emocemi.

Ztracené smysly
U trénovaného nebo hypersenzitivního člověka astrální smysly doplňují ty fyzické. Takový člověk může přejít vnímáním z fyzického do astrálního světa, aniž by vyloženě rozlišoval mezi těmito dvěma úrovněmi.

Člověk umí také vycítit přítomnost živých bytostí a má telepatický smysl. Tyto smysly se nacházejí u vyšších forem života a u všech lidských bytostí.

Civilizovaný člověk však tyto smysly příliš nevyužívá a ve skutečnosti ani ostatní naše smysly nejsou dnes tak významné, jako dříve. Je to proto, že logické uvažování, které je ve společnosti preferováno nejvíce, nikterak nepomáhá zostřit naše ostatní smysly, ani naše duševní síly. A jak už to tak bývá, co se nepoužívá, to zakrňuje.
Naše jemné smysly zostříme pouze tím, že se je budeme snažit co nejvíce používat.

Vibrace
Telepatie je založená na existenci astrálních smyslů. Naše myšlenky jsou vibrace, které lze zachytit naším telepatickým smyslem.
Vědecky je to možné. Jak mohou stroje skenovat naše mozky a interpretovat výsledky, aby vysvětlily, jak se cítíme, nebo co si myslíme?

Telepatie dokáže zprávy vysílat i přijímat. Ale děje se to jedině na úrovni, kdy už jsou naše mentální smysly natolik rozvinuté, že umí tyto vlny přijímat. Mnoho lidí také prožilo telepatii, když měli sníženou úroveň aktivity svého mozku. V polospánku, ve spánku, nebo při meditaci.

Jak cvičit telepatii
Chcete číst mysl ostatních? Zde je základní návod. Telepatie vyžaduje studium, trpělivost, predispozice a víru. Ne každý může této schopnosti dosáhnout.

Věřte tomu
Je nemožné dokázat něco, čemu nevěříte z celého svého srdce. Telepatie vyžaduje, abyste během praktikování uměli vypnout logickou mysl. Jedině tak se vaše jemné smysly reaktivují. Víra hory přenáší a telepatie je skutečná!

Aktivujte třetí oko
Je důležitá aktivace třetího oka, centra vhledu a intuice. Třetí oko je totiž základ telepatického smyslu. U civilizovaného člověka třetí oko (neboli šišinka) zakrňuje, kalcifikuje, nebo se poškozuje umělým zářením a mnohdy je třeba ji ozdravit. Téma podrobněji rozebírám v seriálu Šišinka mozková nebo v knize Anděl strážný.

Najděte si partnera na procvičování
V začátku je užitečné spolupracovat s osobou, která s vámi sdílí stejné přání. Zkuste cvičit společně.

Jak začít:
Spolupracujte prováděním snadných testů.
Najděte si klidnou místnost, kde vás nikdo nebude vyrušovat.

Začněte emocemi: Jedna osoba by si měla na začátku vnitřně vyvolávat pocity. Jako jsou hněv, chtíč, bolest, nadšení, smutek, radost atd. Druhý se je pak bude snažit zachytit.
Vyhýbejte se abstraktním a příliš komplikovaným myšlenkám, protože jsou příliš složité, než aby se daly zachytit na začátku, když to ještě nemáte zvládnuté.

Můžete také zkusit „vidět“, co váš partner tajně píše do poznámkového bloku, nebo jaké předměty si v mysli představí.

Jedna osoba by měla být odesílatel a jedna příjemce. Každý den se držte jedné role, další den si můžete role vyměnit.

Při cvičení se ujistěte, že jste oba v klidném rozpoložení. Než začnete cvičit, můžete společně meditovat, abyste se uvolnili.

Klíč k úspěchu není přehnaně dlouho zkoušet do naprostého vyčerpání, ale opakovat cvičení ideálně každý den, nebo pravidelně.

Zapisujte si každý úspěch a postup.

Vysílejte impulzy
Pokud jste sami, pokuste se vyslat své mozkové vlny směrem k předmětu, nebo k osobě. Například před sebe postavte misku s vodou. Pokuste se na jejím povrchu vytvořit myslí malé vlnky.
Nebo pošlete podobné vlnky na listy rostliny, které máte doma.
V metru nebo autobuse si vyberte cestujícího a pošlete mu myšlenku. Nedívejte se přímo na tuto osobu, ale zkontrolujte, jestli se na vás obrátí, jestli to zachytí.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Hana 2020-11-08 06:57:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě se teď v týdnu stala docela zvláštní věc, nevím jestli to souviselo s telepatií nebo s něčím jiným….čekala jsem dopoledne balíček od ppl a najednou v jednu chvíli jsem dostala z ničeho nic myšlenku nebo spíš vnuknutí, takovou představu, kdy jsem viděla kurýra jak už je u nás před domem a chystá se mi volat ať si jdu pro balík.. a fakt během snad tak pěti vteřin se mi na mobilu objevilo číslo, vzala jsem to a ozval se pán “dobrý den pplko jsem u vás před barákem” 😀…ten den jsem byla v práci a balíček mi přebíral někdo jiný, takže jsem nemohla nijak poznat že už je fakt před tím barákem…občas se mi tyhle “drobné náhody” dějí a nikdy mě to asi nepřestane fascinovat.

Ikona diskutujiciho Elis 2022-08-03 00:22:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Není pravda že je to jen návyk, ano může být ale dle popisu mi to tak nepřijde. Taky se mi čes od času stane něco podobného a nemyslím si že by to měl být nějaký návyk…

Ikona diskutujiciho Anton 2020-11-30 07:40:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

PPL……1.chodí skoro stale ve stejnou dobu…..2.když se pár minut omešká,tak na něj myslíme „kde je“….to je jenom návyk.

Ikona diskutujiciho Amia 2020-11-30 16:47:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Není vůbec pěkně znát myšlenky druhých. Stačí pocity. Párkrát jsem takto slyšela a od té doby se tomu vyhybam

Ikona diskutujiciho David 2020-12-02 21:30:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Není jednoduché být empat, alespoň ze začátku než se s energiemi naučíte pracovat…. Pak však mohou být ve vašem životě , ale i lidem ve vašem okolí velmi prospěšné 😉🍀
Ovšem taková práce na sobě nikdy nekončí-stava se to vaší vědomou součástí a šlechtění to využívají pro prospěch všech 🍀

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek