Temné poselství filmu Hokus Pokus 2

15.3.2023 v Symbolika 12

Disneyho film „Hocus Pocus 2″ je naprostým opakem původního filmu „Hocus Pocus“ z roku 1993. V původním filmu jsou padouši tři čarodějnice, které uctívají ďábla a žerou děti. Ve filmu „Hocus Pocus 2″ jsou naopak oslavovány jako silné ženy… i přesto, že stále chtějí vábit a žrát děti. Následující článek popisuje temnou agendu tohoto pokračování a obsahuje spoilery.Bylo nebylo, jednoho sychravého říjnového večera hledá rodina film, který by si pustila na Disney+. Najednou se na obrazovce objeví Hocus Pocus 2 a všechny naplní radostí! Děti jsou zaujaty barevnou miniaturou, zatímco rodiče nostalgicky vzpomínají na původní Hocus Pocus z roku 1993. Rodina si tedy udělá popcorn, sedne si na gauč a pustí si tento strašidelný (ale pro děti vhodný) film, který všechny určitě naladí na halloweenskou atmosféru… A pak přijde INDOKTRINACE.

Hocus Pocus 2 totiž nebyl natočen jen pro pobavení. Vysvětluje dětem důležité společenské problémy. Mísí pojmy feminismus a sesterství se satanismem a čarodějnictvím v nesvatém guláši, který je servírován nic netušícím dětem po celém světě.

V mnoha ohledech je Hocus Pocus 2 přesným opakem původního filmu Hocus Pocus. Ve filmu z roku 1993 jsou čarodějnice bezpochyby za padouchy. Proč? Protože uctívají ďábla a žerou děti. To je přece dost pádný důvod, ne? Pak svým jedinečným a hloupým způsobem pustoší současný Salem. I když jsou zábavné, čarodějnice je třeba navždy vyhnat, protože pořád LÁKAJÍ A ŽEROU DĚTI.


Je to už 29 let, co někdo zapálil svíci s černým plamenem a přivedl tak zpět k životu sestry ze 17. století, které prahnou po pomstě. Nyní to jsou tři středoškolské studentky, které musí před svítáním v předvečer svátku Všech svatých zabránit nenasytným čarodějnicím v tom, aby způsobily v Salemu novou spoušť.

Ve filmu Hokus Pokus 2 je to ale mnohem složitější. Čarodějnice sice stále uctívají ďábla a žerou děti, ale tentokrát k tomu mají své důvody. Už to nejsou prokleté zvrácené čarodějnice, ale silné a mocné ženy, které jsou jenom nepochopené.
Hokus Pokus 2 od diváka zkrátka chce, aby se postavil na stranu čarodějnic. Aby toho dosáhl, začíná příběhem o původu, díky němuž jsou čarodějnice divákům sympatické.

Příběh o původu čarodějnic
Na začátku původního Hocus Pocus zabijí staré strašidelné čarodějnice mladou dívku tím, že z ní vysají životní sílu. Když se čarodějnicím vrátí jejich mladistvý vzhled, kdákají jako harpyje, čímž divákům jasně ukazují, že jsou padouši.

Ve filmu Hocus Pocus 2 je tomu přesně naopak. Film začíná v Salemu roku 1653 mladou verzí sester Sandersonových. Na začátku filmu slaví mladá Winifred Sandersonová se svými dvěma sestrami šestnácté narozeniny. Oslava je však přerušena, když na jejich dveře zaklepe reverend vesnice a nařídí Winifred, aby se provdala za nějakého chlapce, který se jí nelíbí. Když Winifred odmítne, reverend nařídí, aby byly sestry vyhozeny z vesnice.

Reverend je vyobrazen jako despotická a ignorantská postava. Pro diváky představuje křesťanství. Hned v úvodních scénách jsou diváci nuceni postavit se na stranu čarodějnic proti reverendovi a církvi obecně. Vše, co následuje, pokračuje ve stejné „levotočivé cestě“.

Když tři sestry uprchnou do lesa, uslyší strašidelnou píseň, kterou čarodějnice zpívají, aby nalákaly děti: „Pojďte dětičky, odvedu vás do kouzelné země“.
To je ústřední píseň okultní elity. A pak se objeví starší čarodějnice. V původním Hocus Pocus jsou čarodějnice ošklivé a groteskní. V Hocus Pocus 2 je ale dospělá čarodějnice, kterou vidíme, okouzlující, silná žena. Také má na šatech Vševidoucí oko, které naznačuje její příslušnost k okultní elitě.

Nejprve se pokusí sestry otrávit a sežrat, pak si čarodějnice uvědomí, že dívky jsou ve skutečnosti mladé potenciální čarodějnice. Dá proto Winifred dárek k 16. narozeninám. Je jím kniha kouzel s tradičním převalem z lidské kůže, zprostředkovaná samotným ďáblem. Na knize je samozřejmě jedno oko.

Když tři sestry listují širokou škálou mocných kouzel, která tato kniha obsahuje, uvědomí si, že se nyní mohou pomstít vesnici, která je vyhnala. V tu chvíli si uvědomí, že Satan je vlastně v pohodě.

Starší čarodějka také sestrám řekne: „Jednoho dne bude Salem patřit nám.“ V celém filmu se pak objevují zmínky o tom, že si čarodějnice „vezmou Salem zpět“. To proto, že ve skutečném světě byl Salem místem nechvalně proslulých čarodějnických procesů.
Salemské čarodějnické procesy byly sérií soudních jednání a stíhání osob obviněných z čarodějnictví v koloniálním Massachusetts v období od února 1692 do května 1693. Obviněno bylo více než 200 osob. Třicet osob bylo shledáno vinnými a 19 z nich bylo popraveno oběšením (14 žen a 5 mužů). Tento film je vlastně o čarodějnicích, které znovu ovládly Salem. A dělá jim skvělé PR.

Matka čarodějnice se v jednu chvíli také diví, proč svět nemá čarodějnice příliš v lásce. Mladá Mary jí odpoví: „Možná proto, že jíte děti?“
Starší čarodějnice pohotově odpoví: „Jak jinak máme zůstat mladé a neskutečně krásné?“
Touto odpovědí se kanibalistické metody starší čarodějnice prezentují jako něco posilujícího. Je to způsob, jak normalizovat skutečnou posedlost okultní elity (viz adrenochrom).

Pak se sestry vrátí do vesnice a pomocí Ďáblovy knihy kouzel vypálí reverendův dům. Winifred s radostí sleduje, jak dům hoří, a reverend křičí, že je to „Satanovo dílo“.

Pro děti, jejichž celý život je založen na tom, že jim rodiče něco nedovolí, je sledování této scény katarzí. Černá magie dala těmto dívkám moc pomstít se utlačovatelským dospělým a děti, které se na to dívají, si myslí, že je to cool.

V původním filmu Hocus Pocus z roku 1993  je hrdinou Max Dennison, chytrý a odvážný dospívající chlapec, který se postaví zlým čarodějnicím čelem. Hrdinové původního filmu jsou tři obyčejné děti, které prostě nechtějí být sežrány.


V Hocus Pocus 2 je ale všechno úplně jinak. Hlavními hrdinkami filmu Hocus Pocus 2 jsou Becca a Izzy, dvě dospívající dívky, které jsou fascinovány čarodějnictvím. Oči na Izzyině košili (vlevo) symbolicky odkazují na oko na šatech starší čarodějnice ze začátku příběhu. Jsou na její straně.


Ve filmu Hocus Pocus 2 je hlavním mužským hrdinou nemotorný blázen jménem Mike. Nejenže je vyobrazen jako zbytečný, zbabělý idiot, ale také neustále uráží Beccu a Izzy. Pokaždé, když Mike něco řekne, kamera okamžitě přejde na dívky, které nevěřícně kroutí očima nad jeho idiotismem. V roce 2022 nemohou být mužští protagonisté silní, hrdinští nebo dokonce chytří. Musí to být pitomci. Mužnost je špatná. Čarodějky jsou dobré.
Protože Mike je představitelem toxické maskulinity, Becca považuje za normální si s ním zahrávat. A tak ho během hodiny vyděsí tím, že mu zašeptá falešné zaklínadlo, které končí slovem „seitan“… což zní jako „Satan“.
Mikeova přítelkyně pak řekne Becce, že její kouzlo končilo slovem, které znělo jako „Satan“. V celém filmu Hocus Pocus 2 se objevují výrazy jako „Svatý Lucifer“ a „U Luciferova nehtu“.
Neustálé vzývání satanských entit v dětském filmu z dílny společnosti Disney působí poněkud nepatřičně. Je však zcela v souladu s programem elity normalizovat vše satanské.

Přesně stejný vzorec se objevil v seriálu Sabrinina děsivá dobrodružství Chilling Adventures of Sabrina. V tomto seriálu společnosti Netflix o dospívající čarodějnici neustále slyšíme výrazy jako „svatý satan“. Čarodějnictví je tam také vykresleno jako mocný nástroj k posílení postavení žen, zatímco téměř všichni muži v seriálu jsou pitomci, které je třeba potrestat. V seriálu přímo figuruje satan v typické kozlí podobě a pro normálního diváka je pro svou strašlivou temnotu, všudypřítomné zlo a extrémní posedlost satanismem nekoukatelný.

Ve filmu Hocus Pocus 2 rádoby čarodějky nechtěně přivedou o halloweenské noci sestry Sandersonovy zpět k životu tím, že provedou rituál. Na rozdíl od jejich vzhledu z roku 1993 jsou čarodějnice v roce 2022 vítány jako superhvězdy.

Superhvězdné čarodějnice
V prvním díle Hocus Pocus nejsou čarodějnice v Salemu vítány, protože lákají a žerou děti. V Hocus Pocus 2 je to jinak. Jakmile jsou čarodějnice vyvolány dospívajícími dívkami, čarodějnice předvedou zábavné představení.

Text jejich úvodní písně je docela výmluvný: „Běhaly jsme divoce a byly jsme tak haněny. Vychovávaly jsme Kaina, dokud nás nevyhnali. Ale časy se mění a my teď útočíme. Jo, kouzlo tě zasáhne. Protože čarodějnice jsou zpět.“

Ve filmu Hocus Pocus 2 se objevuje téma „časy se mění“. Zatímco v prvním Hocus Pocus byly čarodějnice zlé, v roce 2022 se děj změnil. Dnes jsou čarodějnice hodné a film je neustále obhajuje.
Například v jednom okamžiku jedna z postav řekne, že čarodějnice jsou zlé, protože vábí a žerou děti a jiná postava je okamžitě obhajuje: „Jen proto, že musely. Víte, předběhly svou dobu a byly nepochopeny. Pak byl proti nim celý svět. Ale podívejte se, teď je všichni milují“.

Jo, doba se změnila. Když sestry Sandersonovy navštíví Salem v roce 2022, uvědomí si, že je město zbožňuje. Čarodějnice se setkávají s teenagery, kteří jsou oblečeni jako ony, protože je uctívají. A tak si udělají selfie. Páni, ty čarodějnice jsou tak cool a relevantní.
Později se čarodějnice ocitnou na halloweenském festivalu v Salemu. Zjistí, že se koná soutěž o nejlepší dvojníky sester Sandersonových. Samozřejmě, že tam musel být i tým drag queens. Disney musí dětem představit i tuto genderově zmatenou agendu. (video níže)

Po soutěži sestry Sandersonovy předvedou píseň, která dav očaruje. Tento záběr mladých lidí, kterým čarodějnická píseň ovládá mysl, je výstižným znázorněním masových médií vymývajících dětem mozky svou satanistickou agendou.

Píseň obsahuje verš: Tak či onak, tě dostaneme.“
Opakující se téma únosu dětí je samo o sobě zneklidňující. Ještě horší však je, když si uvědomíme, že čarodějnice ve skutečnosti nejsou zobrazeny jako zlé.
Navíc spirála v nápisu  názvu filmu Hocus Pocus 2 je dost podobná spirále, která se používá k identifikaci pe***ilů ve spisech FBI.

Sestry Sandersonovy pak pomocí dětí s ovládnutou myslí vyhledají starostu Salemu, protože ho chtějí zabít. Je totiž potomkem reverenda. Starosta je však otcem kamarádky Beccy a Izzy. Takže Becca a Izzy musí čarodějnice zastavit… tím, že se samy stanou čarodějnicemi.

Z hrdinek filmu vznikne nový čarodějnický coven
V původním Hocus Pocus získali hrdinové Ďáblovu knihu kouzel a byli v pokušení ji použít proti čarodějnicím. Kocour Binx je však zastaví a zlostně vykřikne: „Z té knihy nemůže vzejít nic dobrého! Chápeš to?“ A tím to skončilo. Kniha byla prostě zlá, a tak ji nepoužili. Hlavní hrdinové nakonec čarodějnice vyženou pomocí starého dobrého důvtipu a odvahy.

Ve filmu Hocus Pocus 2 je to přesně naopak. Ďáblova kniha kouzel ve skutečnosti zachraňuje situaci. Na konci filmu Becca a její kamarádky čtou z knihy kouzel, aby se zbavili sester Sandersonových. Nyní utvořily nový coven.

Dívka vlevo je dcera starosty, který je potomkem reverenda. Porušila puritánský rodokmen své rodiny a přestoupila na stranu čarodějnic-zla.

Vzhledem k tomu, že sestry Sandersonovy jsou v Hokus Pokus 2 za sympatické postavy, jsou ze Salemu vyhnány velmi mírným způsobem. Místo toho, aby je upálili, Winifred se důstojně shledá se svými sestrami. Na konci filmu se Winifred dočká emotivního rozloučení, když zmizí v kouzelném víru, zatímco v pozadí hraje dojemná hudba. Dokonce i Ďáblově knize u toho ukápne slza.

Čarodějnice zkrátka nikdy nebyly ve skutečnosti „ty špatné“. Byly to nepochopené ženy, které si vážily významu sesterství.
Film končí tím, že tři dospívající dívky jdou vedle sebe, přesně jako sestry Sandersonovy.

Ponaučení z příběhu? Zlo zvítězilo.
Srovnání původního Hocus Pocus s Hocus Pocus 2 odhaluje naprostý zvrat morálky a hodnot, které masmédia v 21. století zprostředkovávají dětem. Přestože jsou čarodějnice posedlé lákáním a pojídáním dětí, aby si zachovaly mládí, film je vykresluje jako sympatické, silné ženy. Skutečnost, že za čarodějnické schopnosti zaprodaly svou duši ďáblu, byla v prvním filmu velkým problémem. Ve druhém filmu to není problém. Vůbec ne.

Zbytek filmu je o dospívajících dívkách, které objevují čarodějné schopnosti a radosti z vytvoření čarodějnického covenu. Z toho samozřejmě vyplývá, že se nakonec budou muset podřídit Satanovi a žrát děti, aby zůstaly naživu. Ale hej, je rok 2022. To nám už teď nevadí.

Takže rodina, která se prostě chtěla podívat na zábavný halloweenský film, byla nakonec podrobena indoktrinaci, která vyvrcholila tím, že tři dospívající dívky v příběhu konvertovaly k satanismu a diváci z toho měli radost.

překlad www.aluska.org 2023 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Robert 2023-03-15 10:08:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu super překlad děkuju

Ikona diskutujiciho Dalimil 2023-03-15 10:09:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Film jsem viděl. Jakoby to skončí *dobře* ale ve skutečnosti vidíme mocenský boj zla se zlem kdy nový mladý coven nahradí ten starý.

Ikona diskutujiciho Pinokio 2023-03-15 10:12:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě na tomto filmu taky zaujal tlak na smíšenost. V novodobých filmech jakmile máte trio tak minimálně jeden musí být černoch druhý musí být asiat nebo latino a třetí běloch. Pořád stejná šablona. Je to nuda. Tady by to ani tak nebilo do očí ale když to nacpali do Witchera který se odehrává v Polsku tak jsem měl chuť to vypnout. Inkluze na úkor autentičnosti. au.

Ikona diskutujiciho Fialka 2023-03-16 10:02:18
Ikona diskutujiciho
sipka

na dnešní filmy už se nedá dívat :-/

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-03-15 13:04:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Multikulti, LGB, silné ženy alebo nejak postihnutá ostatnými odsudzovaná osoba musí dnes byť povinne v každom filme – inak američania nedajú peniaze na film. Ja už na nové filmy ani nepozerám, je to nuda, stále to isté. Mňa dostal film Tvář vody kde je natvrdo dobrý reptilián ktorého držia niekde zavretého a silná žena ktorá ho chce oslobodiť. Inak to bol ešte celkom dobrý romantický film. Teraz letí film Veľryba o tlstom chlápkovi ktorý sedí doma pri obrazovke, pozerá gay filmy a nevychádza von – takto má asi podľa elít vyzerať chlap budúcnosti…

Ikona diskutujiciho Danny 2023-03-15 18:58:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Ne tak úplně k tématu, i když docela jo…. Právě u toho filmu Velryba stojí za to zmínit, že hlavní roli hraje Brendan Fraser, který byl kdysi hvězda, ale pak zapadnul, protože prý začal mluvit o tom, že byl v mládí zneužívaný holywoodskýma úchylama. A teď po 15 letech bum! hraje hlavní roli ve filmu, o kterém je dost slyšet, a dokonce za to má Oscara. Hodně lidí, co na něm vyrůstali, mu to přeje, ale já z toho mám blbý pocit. Myslím, že Oscara nedostane nikdo jen tak a za talent vůbec.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-03-15 19:09:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Viděla jsem o něm video a bylo moc smutný. Hlavní roli ve filmu mu přeju, ale… taky si říkám bůh ví jak to je, co je za tím, jestli spíš Brendan neměl pověsit celou věc na hřebíček a prostě žít normální život, když to pro něho očividně byla hrozná psychická zátěž.
To video je mimochodem tady: https://www.youtube.com/watch?v=CPXvkCs77Wo

Ikona diskutujiciho Luz 2023-03-21 07:27:36
Ikona diskutujiciho
sipka

To, že se několik posledních let ve filmech objevuje téma silných žen jako hrdinek, které jsou důležité, oceňuji. Po desítky let to bylo hodně nevyvážené. Často velmi málo ženských postav a často byly ve starých filmech zobrazované takovým způsobem, že i jako dítě jsem si toho nemohla nevšimnout, že to je nedůstojné, a bylo mi z toho trapno. Když tam jsou jako jednoduché bytosti, které mají funkci eye candy a sexuálního objektu pro hrdinu. Za to jsem ráda, že se to změnilo a že je možné najít více ženských postav, které jsou chytré, schopné, důležité v tom, že něco umí a jsou to i akční hrdinky, ne jen spoře oděné prostoduché krásky. Ne že by nikdy dřív neexistovaly zajímavé a nestereotypní ženské postavy, ale bylo jich docela málo ve srovnání s muži a kluky.
I když teda málokdy koukám na něco nového z posledních let (kromě Star wars seriálů). Je toho moc a málokdy me něco zaujme. Ty, co zmiňuješ, neznám.
Hokus pokus znám jenom ten původní, bylo to docela zábavné, ale nic, co bych musela vidět znovu. A bylo debilní, jak tam během filmu několikrát museli zdůraznit, že ten kluk je panic, jako kdyby to bylo něco pozoruhodného, přitom mu bylo tak 15-16??

Ikona diskutujiciho Sára 2023-03-15 14:12:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky mi přijde, že některé filmy se snaží manipulovat děti. Dceru jsem nechávala dívat na stanici ČT :D, kde jsou pořady pro děti bez reklam. Ale poslední dobou mě tam začal hodně rozčilovat seriál o dívce androidovi Frankie, která chodí do školy normálně s lidmi a je velmi oblíbená… Taky mi to přijde jako manipulace podobně jako Hokus Pokus.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-03-16 09:47:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Musí se ošetřit mladí i starší. Na dospělé zase připravili interaktivní počítačovou hru o androidech co vypadají jako lidi. Hra končí jejich vzpourou a morálka a logika hry hráče donutí postavit se na stranu strojů a bojovat proti lidem. Protože lidi jsou zlí a roboti jsou tam utlačovaní.

Ikona diskutujiciho Koblih 2023-03-16 10:01:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Jmenuje se to detroit become human. Viděl jsem to celý a bylo těžký tomu nepodlehnout a nezačít robotům fandit. Uvažováním té hry bych ale byl za padoucha co podporuje nehumánní zacházení s androidy. Hra se vás snaží celou dobu přesvědčit o tom že androidi mají city a proto jsou jako lidé.
https://www.youtube.com/watch?v=JxLqG0FfvwI

Ikona diskutujiciho Trabant 2023-03-16 09:44:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

U nás asi hokus pokus až takový terno nikdy nebyl ale v USA z toho mají úplně kultovní film a vznikla spousta remaků na lákací song z toho filmu.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek