tomáš marný: Jak funguje hra v Matrixu 4.díl / Vzkaz Indigové dívenky po 10 letech

23.12.2019 v Matrix 11

Nyní se dostáváme k velmi důležité kapitole, která konstruktivní bytosti určitě povznese, naopak temné síly začnou řádit. Právě dnes, při přečtení předposledního článku o tom co se momentálně v Hotelu Země děje, Vám začnou být naprosto jasná mnou neustále opakovaná slova: VŠEMU JE NA PLANETĚ ZEMI ÚPLNĚ JINAK. Tvrdil jsem to vždy, už odmala….Sedněte si prosím pohodlně, dejte si kávičku a nějaký dobrý zákusek, keksík nebo vánoční cukroví či bonbónek a začněte číst v klidu a pohodlí.

Začnu větami z knihy Pravda mezi nebem a zemí od neexistujícího muže RO man ZE man neboli ROSE man, muž který neexistuje.

Strana 251. Je to 5. odstavec zeshora. Cituji:

,,Přišla doba, kdy se začíná splňovat to, pro co jsi se zrodil na planetu Zemi.“ Začal Gabriel sdělovat svému chráněnci. Sděluje tadesco i Vám všem čtenářům.

,,Jen velmi málo lidí dnes tuší, jaký boj mezi temnotou a světlem je doopravdy veden na poli této sluneční soustavy. Před tebou budou vedením světla v nejbližší době odkryty karty mocných tohoto světa. Proto tě chci ještě jednou podpořit, abys nesešel z cesty. Až přijde ten pravý okamžik, spadne i tobě duchovní páska z očí a ty poznáš, kým doopravdy jsi. 

Stvoření má své zákony, kterým ses před začátkem své mise dobrovolně podvolil, a proto zatím prozřít nemůžeš. Proto jsem tu já, abych ti částečně pomohl, než se splní to, co bylo v dávných dobách zaslíbeno.“

Platí i pro všechny čtenáře tohoto článku a následujícího.

Na úvod bych rád vysvětlil důležitou okolnost. Přestavte si, že jste velká rodina  (všichni jsme velká rodina)  a rada starších (je jich 7) moudrých a zkušených sedí u kulatého stolu. Vládne zde jenom láska a dobro. Neznají zlo. Mají zájem založit nový dokonalejší systém a domlouvají se, jak by měl vypadat. A protože panuje mnoho názorů a nejsou si jistí výsledkem, domluví se, že si vše vyzkouší simultánně. Je to prý nejlepší řešení, jak něco vybudovat a přitom neopakovat a nedělat chyby. Vybudovat to, co bude mít nejdelší životaschopnost ve vesmíru celogalakticky. Proto se rada ,,starších“ u kulatého stolu rozdělí pro tuhle (nebezpečnou hru) na ty konstruktivní a destruktivní. (Nezapomeňte, že všichni jsou si naprosto rovni, všech 7 členů.) Jeden člen této skupiny, který má u všech největší vážnost a je nejmoudřejší z nich, navrhl že zůstane sám proti zbytku sedících u kulatého stolu. Všichni souhlasili. Zbylá část, šest jeho bratrů, se rozhodlo hrát destrukci až do všech krajních mezí, která se postupně ke konci hry bude stupňovat ad absurdum a bude i popírat  svůj vlastní systém. (A nyní se právě v této době nacházíme, nikdo už nic nechápe.)

Jedná se o hru celovesmírné důležitosti a pro budoucnost lidstva neopakovatelnou. Buďte rádi, že se jí můžete dobrovolně zúčastnit a zahrát, i když mnozí nyní budou nadávat….

A protože jsme tak obrovská rodina v celém vesmíru, která má mnoho biliónů (korektně napsáno nespočet) bytostí po celém vesmíru a v podstatě jsme všichni bratři a sestry, bylo nám radou sedmi dovoleno se této simultánní hry zúčastnit. Dobrovolně zúčastnit, kdo chtěl. Proto existuje ta známá „fronta duší“ na ,,Hotel Země“, jak se ve skutečnosti i jmenuje.

Proběhlo to následovně:

Konstruktivní síla vesmíru má neustále ten stejný zájem, i když ji zde byli lidé schopni nazývat zavádějícím slovem ,,Bůh“, jak to určilo 6 padlých andělů (kteří se tak sami nazvali). Do role těch ,,zlých“ se oddělila skupina, která si dala název 6 padlých andělů a vytvořila tím skupinu nebo také tým, která bude bojovat proti dobru až do konečného výsledku. Protože nový systém spolu konfigurují s tím nejvyšším v ,,radě starších“, bylo nutné vyhovět oběma stranám. Byla tedy nastavena pravidla hry, platící pevně pro obě strany.

Jak se dostanete do nebezpečné hry na planetu Zemi (nazvala ji i tak vědma z MATRIXU jak říkal architekt, matka MATRIXU) a jak se dostanete zase zpět, bylo povoleno zčásti ukázat destruktivní stranou prostřednictvím skupiny Imperio, kterou jsem dešifroval v článku Mé setkání s indigovou dívenkou asi před 11 lety. Je to vstup do hry, do které jste všichni přišli dobrovolně (tak dnes nikdo nenadávejte a nestěžujte si) a dobrovolně odcházíte zpět. Nic zde není skutečné. Je to simulace, opět opakuji. Ten, který Vás zde na planetu Zemi přivede, jste vy sami, stejně tak jako Váš průvodce na planetě Zemi je Vaše pravá hemisféra a její pokyny, které jste měli neustále poslouchat. Při odchodu ze hry Vás opět Váš průvodce odvádí z této hry. Jste to vy sami!!!!! Někteří mu říkají ,,anděl“, ,,smrt“ či ,,smrtka“. Je to ale nesprávné označení. Lidem byl tímto záměrně nahnán strach. Žádost destruktivní strany, abyste se neustále báli. Všeho, i svého odchodu ze hry.  Po smrti si nic nemůžete vzít s sebou, protože to ani neexistuje. JSTE POUZE VE VELMI NEBEZPEČNÉ HŘE. Vše je jenom simulace. Vše je jenom PROGRAM A NIC VÍC. Vám se nemůže nic stát.

Nezapomeňte, že čas neexistuje. Byl nasimulován jen pro tuhle nebezpečnou hru. Proto několik milionů let na naší planetě kde, hra trvá, je pouze několik zlomků vteřin pro tvůrce nové civilizace. Vím, že pro Vás je to naprosto nepředstavitelné.

Rada zlých povolila pro radu dobrých 144.000 konstruktivních bytostí (světelných bytostí) s tím, že tuhle hru stejně nemohou vyhrát a simultánně si ji vyzkouší. Zároveň jim bylo povoleno symbolicky ukazovat lidem pravdu pomocí SCI-FI (pravdivých filmů), NĚKTERÝCH VÝJIMEČNĚ PRAVDIVÝCH KNÍŽEK, pohádek nebo videoklipů atd. Však víte, že v pohádkách je vždy ta největší pravda, ale kdo by jí přece dnes věřil, že ano? Konstruktivní síly vesmíru mohou sdělovat poselství lidstvu také prostřednictvím některých vystoupení, která jsou zasvěcená konstruktivním světlým silám, ale jenom omezeně a v hádankách. Nic ale nesmějí říkat otevřeně, až u konce časů to platit nebude….

Neustále jsem opakoval, že ke konci časů musejí lidem říci pravdu. Byl to požadavek konstruktivní síly, který povolila rada samozvaných destruktivních šesti padlých andělů pro tuhle hru.

Žijeme v systému, který je počítačová simulace. Já tu nejsem, ani vy zde nejste. Každý člověk je zde dosazený jako postava, přitom jeho skutečný zdroj je v úplně jiné dimenzi. Postava, se kterou se zde po planetě pohybujete, je jen malá částečka Vaší skutečné duše a Vaší skutečné bytosti. To, co se jeví jako hmota, čas a prostor, je ve skutečnosti program. Jaký program, kdo a proč ho vytvořil? Účastníme se experimentu, ve kterém má buď vyhrát lidstvo nad stroji a založit novou civilizaci a Zlatý věk, nebo mají vyhrát stroje nad lidmi a šestý matrix má skončit pro lidstvo špatně, destruktivně.

Šest padlých andělů (destruktivní rada) se domluvila s radou konstruktivní, že je možné hrát hru jenom do 6. MATRIXU a zde musí být rozhodnuto. Všech 5 předešlých MATRIXŮ bylo zničeno atomovou válkou, která je možná pouze a jenom v MATRIXU.

Ještě jednou pro důležitost opakuji: Účastníme se ohromného celoplanetárního experimentu, který ve vesmíru nemá obdoby, ve kterém má buď vyhrát lidstvo nad stroji a založit novou civilizaci a Zlatý věk, nebo mají vyhrát stroje nad lidmi a šestý matrix má skončit pro lidstvo špatně, destruktivně.

Tímto hra končí. Hraje se o tyto dvě možnosti, kdy na jedné straně šachovnice je Konstruktivní síla vesmíru spolu se 144.000 světelnými bytostmi a dalšími konstruktivními lidmi a na druhé straně šachovnice jako protichůdná síla stojí „šest padlých andělů“ spolu se všemi nástrahami systému, který má lidstvo ničit a oblbnout a navádět na špatné věci. Tyto nástrahy jsme si už dostatečně vysvětlovali v předchozích dílech. Pochopte, že Váš hlavní úkol je NYNÍ rozhodnout o osudu této planety a o osudu posledního matrixu. A pozor!!!!! opakuji, zúčastníme se toho všichni. Vy všichni jste za to zodpovědni.

Když si to vezmete z pohledu univerza, tak nakonec ani šest padlých andělů není zlých. (jsou to velice konstruktivní bytosti) Jsou zlí tady pro lidstvo v rámci daného experimentu, kdy ve skutečnosti jen plní svůj daný úkol ve hře. Protože bez protichůdné síly zla, by experiment v Hotelu Země nemohl vůbec proběhnout. A přesně tak byla nazvána tato hra: Hotel Země.
Proto se také říká, že šest padlých andělů jsou nádherné a velmi inteligentní bytosti. Pokud Vám to vždycky připadalo divné a nelogické – jak může být zlá bytost nádherná?! – toto je odpověď.

Odpověď najdete také v knize, která Vám byla napsána neznámým autorem: Roman Zeman – Pravda mezi nebem a Zemí. Vše jsem v minulosti komentoval a rozebíral. Dívka, která se setkala v této knize v Německu na zámku s padlým andělem říkala, že to byla úžasná a nádherná bytost a něco tak krásného a nádherného ještě neviděla. Toť vysvětlení.

Je kriticky důležité, aby všichni lidé, kteří jdou v současné době proti MATRIXU, jsou konstruktivní a snaží se skutečně pomáhat druhým a otvírat jim oči, vytrvali ve své práci a nenechali se strhnout do Matrixu a nezačali myslet destruktivně. Zatím nad temnou silou vedeme, ale může se to změnit, výsledek ještě není rozhodnutý. Nenechte se zblbnout různými cyniky a lidmi, kteří myslí pouze logikou a budou Vám vykládat, že když se rozhodujete intuitivně, veříte na anděly, nedáváte si k hlavě mobil abyste ochránili svou šišinku mozkovou před nebezpečným ozářením a žijete zdravě, tak že jste naivní, exoti a mimo. Nenechte si nakukat, že věříte na pohádky a že skutečný svět je někde jinde. To jsou přesně ti agenti Smithové z Matrixu, kteří Vás mají uvrhnout zpátky do nevědomosti a do chaosu. Abyste začali ztrácet čas s blbostmi a nezabývali se tím, co je skutečně důležité. Abyste ani vy, ani Vaši nejbližší, nemohli naplnit svůj osud a přejít do Zlatého věku lidstva. Je to těsně před náma. Pamatujte, že na každém jediném člověku záleží a každý jedinec, který stojí na správné straně šachovnice, může rozhodnout o osudu celého tohoto i nového světa. Ale pozor! Do nového systému přejdou pouze konstruktivní lidé. Nikdo z těch, kdo druhým záměrně ubližoval, nepřejde. Budoucnost Zlatého věku je zde připravena pouze pro hodné a laskavé lidi.

V posledním 5. dílu vysvětlím, jak na to bytosti, které jednaly destruktivně, doplatí. A dozvíte se také, že destruktivní strana (šest padlých andělů) dala některým destruktivně jednajícím bytostem na planetě Zemi do kapsy na poslední záchranu „ŽOLÍKA“. Když ho vytáhnou, velice pomohou konstruktivní straně.
Co bude odměnou za konstruktivní život a hledání v Hotelu Země, se také dočtete v posledním dílu.

Nenechte se otrávit a nenechte ohrozit své důležité poslání nějakými závistivci, posměváčky, pomluvami a agenty z Matrixu. Přesně od toho tady jsou se svým skepticismem, výsměchem, pomluvami a závistí, aby Vás odlákali a odradili od toho nejdůležitějšího. Aby Vám vzali energii a čas, aby Vám vzali motivaci, abyste už neměli sílu a abyste ztratili správný směr. Pamatujte si, že pokud padnete vy na své cestě, padnou s Vámi často i další lidé, které byste jinak přivedli na správnou cestu, nebo jim pomůžete se na ní udržet.

Nedávno jsem byl v Rusku a setkal jsem se s velice zajímavým pánem, kterého ale nemůžu blíže popisovat. Vysvětlil mi, že nedávno objevili v ohromně velkých podzemních laboratořích naprosto úžasnou věc, která mimochodem také potvrzuje to, co jsem výše napsal. To, že tu ve skutečnosti nejsme, ale žijeme v jakémsi programu, který simuluje svět. V dané laboratoři umí za použití speciální technologie zkomprimovat hologram lidské bytosti a vytvořit tak živého klona, který má vlastnosti přesně jako člověk. Nenarodil se, nepřiletěl v UFO talíři, prostě se zhmotnil v laboratoři a člověk byl hotov. Kdybychom nežili v simulaci, takový vynález by nikdy nemohl fungovat!!!!! Takže z pokusného člověka se dá udělat libovolný počet jeho vlastních kopií. (Viz. Matrix a klonování agenta Smithe. Vše Vám bylo ukázáno.)

Ve filmové sérii MATRIX řekli lidem pravdu. V prvním díle vystupuje chlapeček se lžičkou. Pamatujete si, co Neovi říká? ,,Nesnaž se ohnout lžíci, je to nemožné. Raději se snaž uvědomit si pravdu. Lžíce tu není. Pak pochopíš, že to co se ohýbá, není lžíce. Jsi to ty sám.“ Z toho jasně vyplývá, že nejenom lžíce, ale ani chlapeček, ani Neo, ani Vy sami tady nejste. Nic z toho není skutečné. Vědma v Matrixu zastupuje roli Vaší pravé intuitivní hemisféry. A Architekt matrixu zastupuje levou logickou hemisféru. Však také na konci 3. dílu slibuje matce MATRIXU, vědmě, že všechny bytosti, které se budou chtít odpojit, nechá jít. A na otázku jestli dodrží slovo, odpoví že není člověk…..

Tato série je v podstatě pokračování velice starého článku, na který jsem se mnohokrát odkazoval ,,Mé setkání s indigovou dívenkou„. Při našem nedávném setkání mi řekla (kromě mnoha dalších věcí které jste si už právě mohli přečíst výše), že skoro nikdo z lidí vůbec nechápe, o co se tady ve skutečnosti jedná, že jde o výsledek obrovské geniální hry, a že zde probíhá boj mezi dobrem a zlem, mezi lidmi a stroji. Mezi intuicí a logikou… Místo aby se lidé vědomě do této hry zapojili, táhli za jeden provaz a jasně ukázali na čí straně jsou, že nad nimi stroje ani logika nezvítězí, tak jenom ztrácí čas, dohadují se o nesmyslech a žijou jako ve snu.

Lidé jsou zvětšiny už tak zmanipulovaní systémem, že nejenomže považují dobré za špatné a pravdu za lež, ale dokonce nenávidí, pomlouvají a útočí na ty, kteří se je snaží chránit na konstruktivní cestě a přenést je do Zlatého věku. Řekla mi při setkání, že o to se jednalo i v roce 2012. Všichni jsme čekali na přestup, ke kterému nedošlo. Nenaplnili jsme kritické množství uvědomělých osob a energie tudíž neseply. Nastalo velké zklamání pro ty kteří se těšili na změnu a velký výsměch ze strany skeptiků a zaprodaných agentů matrixu. ,,Tak vidíte vy blázni, 2012 je pryč a nic se nestalo! cha cha!“ Ale lidé, kteří myslí intuitivně, neztratili víru ani naději. Měli jsme několik dalších let času na to, abychom se probudili. Aby se objevilo ještě více konstruktivních lidí, kteří procitnou a uvidí pravdu. Nemusí se probudit úplně celé lidstvo, proto se rozhodně nenechte zdemotivovat Vaším okolím. Přechod do Zlatého věku je stále možný, nic není ztraceno, rokem 2012 nic neskončilo. Ba naopak, tuto možnost máme stále otevřenou a aktivuje se ve chvíli, kdy nás bude dostatek.

A jak vlastně funguje příchod těch 144.000 bytostí? Jednoduše: Člověk, který všechno pochopil a úspěšně vše absolvoval (tedy úspěšně obešel obě destruktivní pyramidy „obrovské nástrahy a lákadla MATRIXU“ popsané ve třetím díle), se dostane do druhé úrovně bytí. To je ta zmíněná druhá místnost na konci prvního levelu s pyramidami, do které vedou kouzelné dveře. Když se dostanete za tyto dveře do vyšší úrovně, dostanete nabídku. Může do Vás vstoupit vysoce konstruktivní bytost, která bude s Vaší pomocí plnit misi v tomto simulovaném světě. Stanete se tak prostředníkem pro jednu ze 144.000 světelných bytostí, která ovládá řadu zajímavých mimosmyslových schopností, díky kterým ,,napáchá“ mnoho konstruktivního a zachrání mnoho dalších lidí od destruktivních pyramid a smutných osudů. Možnosti jsou dvě, buď si s danou bytostí vyměníte tělo a duši úplně, nebo pouze částečně. Ale ovládajícím prvkem je daná bytost, už ne Vy. Jste jakoby dva v jednom těle, ale můžete to odmítnout – to však zatím nikdo neudělal, protože ta možnost je tak nádherná, že do toho všichni jdou a jsou šťastní, že mohou opustit tento systém a přenechat fyzické tělo bytosti, která dokáže takto úžasné věci.

Nyní se určitě zeptáte, jak se to ta vybraná bytost, která prošla kolem pyramid, dozví? Protože jsem od indigové dívenky dostal svolení, ukážu Vám tady, jak se to dělá. Podívejte se přesně na minutu 1:17.
V níže uvedeném videoklipu si prosím všimněte kulatého stolu, člověka sedícího u něho, mnicha který mu ukazuje cestu a šesti dalších bytostí, které si též sednou ke stolu. A název videoklipu je Cesta Cesta. Že by hledání????? A kolik náhod se tu sešlo dohromady???? Náhody neexistují.


Mimochodem Indigová dívenka, na jejíž přání píšu tento seriál, také umí mávnutím ruky před Vámi udělat velkoplošnou „obrazovku“ ve 3D a ukázat tak některé děje, které uzná pro Vás za nutné a vhodné. Je to jako panoramatický film na celou stěnu. Ale skoro nikdo se k ní nedostane. Z pochopitelných důvodů.

Ukázali Vám to ale také ve filmu MIB 3. Přesně od minuty 3:33 zde, kde Griffin zcela stejným způsobem ukazuje, co vidí v budoucnosti:

Konstruktivní síla vesmíru chce tímto gigantickým pokusem dokázat dokonalost člověka a fakt, že když si udrží svůj konstruktivní záměr a svoji cestu, tak může být silnější a mocnější, než jakékoliv stroje. Vstup druhé duše do člověka, ve druhém stupni bytí, je však omezen na počet 144.000 světelných bytostí. Tím konstruktivní síla Vesmíru získává velkou výhodu při boji o konec systému a nastolení nové civilizace, která přechází do tzv. 5D. Dostanou se tam ale jenom konstruktivní lidé!

Bylo by dobré opustit nemístné hlášky typu: ,,Karma je zdarma“ (Karma totiž vůbec neexistuje), ,,Boží mlýny melou pomalu ale jistě“,  ,,Na něco přece musím umřít“, ,,Musíte věřit vědě, už to bylo VĚDCI vynalezeno“ a mnohé další nesmysly, které jste se naučili papouškovat ve škole až do zblbnutí. Tyto hlouposti ukončí někdy důležitý rozhovor a odstřelíte tím sami sebe. Šest padlých andělů vymyslelo tento program geniálně….

Dále byly zavedeny v podvodné knize „BIBLI“ (kladivo na lidstvo) fráze o tom, že: „KE KONCI ČASŮ SE OBJEVÍ MNOHO FALEŠNÝCH PROROKŮ“. Bylo to uděláno programem od šesti padlých andělů proto, aby lidé ničemu a hlavně ani sami sobě nevěřili. A těm, co by mohli uvěřit, byl dán klín mezi Vaši pravou a levou hemisféru.

A všimněte si také jedné zajímavé okolnosti, že KARDINÁL JUDAS, který byl a je pravou rukou šesti ,,padlých andělů“, hovořil v roce 2003 o skutečnostech, které se odehrají. Ano, všechny se odehrály až na poslední Armagedon, kterým by hra skončila a zvítězily by stroje nad lidmi. Vám konstruktivním by se ale nic nestalo a destruktivní bytosti by prošly s následky. Pohovoříme o nich v poslední části.

p.s. Náš web záměrně nese název podle určité skupiny lidí, kteří mají lidstvu co říct. ,,Thiú discí“, ve třech filmech s názvem Kardinál Judas najdete vysvětlení, co to znamená.
Z pochopitelných důvodů nemůžeme uvádět veškeré odkazy a důkazy na to co zde bylo řečeno, je to na napsání nejedné knihy!!!!
Děkuji.

napsal tm

pokračování příště

Komentáře

Ikona diskutujiciho Jarmil 2019-12-23 15:29:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Klobouk dolu. Je to borec. Jsem rad za uveřejnění seriálu pana T.M.. Díky Alue.

Ikona diskutujiciho Marcel 2019-12-23 20:37:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„Vstup druhé duše do člověka, ve druhém stupni bytí, je však omezen na počet 144.000 světelných bytostí.“
Kde som to už počul, tých 144.000 ľudí. Aha viem, u Jehovistov. Iba 144.000 vyvolených, tých, ktorí boli najvernejší sa zachráni v UFE a ubzikne do vesmíru, keď bude koniec sveta-Zeme.
Mne to tá číslovka pripomína.
Stále čakáme na konce sveta (bolo ich už toľko, že ich nikto ani nevšimol) a aj teraz v tomto článku to vyzerá podobne – blíži sa koniec.
Koniec bude, keď sa tu vyhladíme navzájom atómovou apokalypsou. Ale či k tomu dôjde a kedy? To zatiaľ nikto nevie. A vôbec, skôr sem smeruje liberalizmus a globalizmus – túžba ovládnuť celý svet – ale nie vojensky, ale ekonomicky a cez „nástroj“, ktorý sa volá „ľudské práva“.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-12-24 12:38:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Jehovisti neveria na UFO.

Ikona diskutujiciho Sebastian 2019-12-23 22:41:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, je to presne tak, citim to a sam by som to lepsie nepovedal.
Dakujem, ze mas ten dar.

Ikona diskutujiciho Peace 2019-12-24 12:59:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc děkuji za tento díl. Dává to relativně smysl, ALE při bližším uvědomění je tam pár věcí které nesedí.
1) asi nejdůležitější bod – pokud těch 7 bytostí nejsou ta nejvyšší energie vesmíru, co zná vše (protože potřebují ten systém vyzkoušet jak bude fungovat, pokud by byli „dokonalí“ nepotřebovali by nic zkoušet), tak kdo je ještě nad nimi?
2) když my jsme jenom naší malou částí zde v Matrixu, kde je naše celková bytost?
3) pokud jde o vytvořený systém ve kterém žijeme a oni jej naprogramovali s nejlepším svědomím a až pak se rozdělili na dobré a zlé, proč mi spíše připadá že systém byl vytvořenou tou zlou skupinkou? Např. už jen to že pro přežití musíme zabít ať už rostliny nebo zvířata, lidé umírají a další destruktivní věci. Třeba i gravitace je podle mě moc silná, když se člověk jen svým vlastním pádem na rovině může zabít..
4) je trošku rozpor v tom jak tm píše, že kdo se dostane do druhého levelu, tak do něj může vstoupit konstruktivní bytost a původní bytost už může ze hry odejít. Dále se pak píše, že jakmile dojde k ukončení hry, ti co byli na konstruktivní straně pak budou žít ve „zlatých časech“ dále v této hře. Nedává to smysl, proč by se někdo (a píše se že většina to tak udělá) odcházel odsud a přenechal zcela tělo konstruktivní bytosti, když může v těle částečně zůstat a dočkat se pak zlatých časů a nebo naopak proč po ukončení hry se všichni konstruktivní nevrátí do své plné bytosti místo zůstávání dál ve hře která byla vlastně dohrána?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-12-24 14:25:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Člověk je multidimenzionální bytost. Některé bytosti jsou skrz sedm, ty pokročilé skrz devět. V článku je taky napsané, že právě ta vyměnená duše v člověku pomůže mnoha dalším lidem v systému, protože má pokročilé schopnosti. Hra ještě není dohraná, jsme sice před jejím koncem, ale to neznamená, že je rozhodnuto. Vyměněná duše pak už existuje ve vyšších dimenzích a do zlatých časů se dostane také, ale to už jsme v pátém díle seriálu.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-12-24 18:01:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ptala jsem se tm
v komentáři
když všechno je
program,tak kde je
vlastně ta skutečná
realita,kde jsme ve
skutečnosti my.
Napsal mi,že se vše
dozvím v 5tém dílu,
který se připravuje
a bude také úderný.
Tak se na článek
už moc těším.

Ikona diskutujiciho Kamea 2019-12-26 11:57:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hľadaním pravdy sa zaoberám už tridsať rokov. A s prvými troma dielmi absolútne súhlasím. Doposiaľ sa mi však vždy stalo, že keď som prenikal hlbšie do králičej nory a myslel si, že už som pravdu našiel, sa neskôr ukázalo, že ide o ďalšiu ,sofistikovanejšiu lož. Pravá hemisféra mi napovedá, že informácie vo štvrtom pokračovaní opäť naberajú podobný smer. Počkám si na piate pokračovanie a uvidíme kam to povedie

Ikona diskutujiciho Veron 2020-01-09 22:40:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Niečo úžasné, tak pravdivé a hlboké. Veľké Ďakujem TM za všetky informácie!!!

Ikona diskutujiciho NoName 2021-02-08 14:21:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Áááha….no, myslíte že existuje druhá šance pro lidi, kteří tomu podlehli, ale uvědomili si, že je to špatné, tak toho nechali a „přeprogramovali se“ na tu pravou část hemisféri?

Dik za osvětlijící článek.😀

Ikona diskutujiciho Král Miroslav 2021-04-19 12:08:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Intuice mi říká, že dobro musí v konečném důsledku vždy vyhrát. Podle toho žijí.
Logiku ve škole zlikvidovali, pak lékama a hexavakcínou. Kdyby lidé uvažovali logicky, nenechali by se testovat a očkovat. Jenźe naše společnost je zdebilizovaná, IQ šumící trávy se říkâ. Doktoři se naučí nazpaměť vše, co potřebují k výkonu povolàní, ale neumí domýšlet konce svého počínání, viz článek TM o začínající lékařce a jejím prvním zabitým člověkem.
Úplně vše, co se tu odehrává, je „počítačová hra“ té nejvyšší inteligence. A tento stvořitel si hraje. Určuje, která duchovní bytost kam půjde, kam se vtělí. A karma existuje, vyplývá to z té Tomášové zatracované logiky, možná záměrně. Když je duši ukázán celý život i smrt, tak je vše dáno dopředu. I zde udávaná hra 6ti padlých andělů, ti také patří do této hry. A duše si musí, ne že dobrovolně, dnes to může být jinak dle tohoto překotného dění, vtělit do daného života za účelem poznání. Z tohoto důvodu musí existovat zlo, aby bylo možné poznat dobro a naopak. Proto bylo v minulosti tolik válek a mrtvých. A těch 144 tisíc vyvolených ? Jo, připomíná to Jehovity v převlečených kabátech. Tato jejich teze trvá už 150 let. Tak co vám napovídá intuice ? Kde je pravda ?

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek