Úrovně šestého smyslu a jejich spojitost se schopností identifikovat škodlivé duchy

22.2.2023 v Bytosti 2

Poměrně často se na internetu setkáváme s obrázky nebo fotografiemi, na kterých jsou zachyceny podoby duchů. Tyto fotografie většinou poskytují rozmazaný pohled na paranormální aktivity kolem nás. Pravdou ale je, že duchové na nás působí téměř neustále, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. V některých případech může být tento dopad poměrně dramatický, například když se posedlá osoba chová násilně, nebo když zažijeme noční sexuální napadení neviditelnou entitou. V jiných případech zase duchové vytvářejí finanční nebo manželské problémy.Zachycení paranormální aktivity na film nebo schopnost vidět rozostřenou tvář ducha je jen špičkou ledovce v chápání jemnohmotné dimenze. Jde o velmi povrchní úroveň porozumění činnosti duchů. Jak se náš šestý smysl (schopnost jemnohmotného vnímání) rozvíjí, začínáme tuto aktivitu chápat a vnímat podrobněji, spolu s důvody, proč k tomu vůbec dochází.

Podívejme se spolu na různé (postupně se prohlubující) úrovně šestého smyslu (schopnosti vnímání parapsychologicky nebo mimosmyslově) ve vztahu ke světu duchů:

Úroveň 1: Na této úrovni jsme schopni prostřednictvím svých mimosmyslových schopností vnímat hrubý vliv duchů. Může to mít podobu pochopení příčinnosti konkrétního problému, jako je manželská disharmonie nebo škrábanec na kůži či zdi bez zjevné příčiny atd., jako důsledek působení duchů.

Pro účely pochopení relativního rozdílu mezi jednotlivými úrovněmi považujme schopnost vnímat na této úrovni za 1 jednotku. Různé typy obrazů duchů zachycených na fotografii či filmu, by spadaly mezi 1. a 2. úroveň.

Úroveň 2: Na této úrovni jsme schopni vnímat podoby duchů, detailně nebo zhruba. Můžeme například detailně vidět, jak duch vypadá. V porovnání s 1. úrovní by relativní schopnost šestého smyslu, kterou bychom k tomuto levelu vnímání potřebovali, odpovídala 1000 jednotkám.

Úroveň 3: Zde jsme schopni vnímat detaily mysli ducha, tj. pocity a emoce ducha. Můžeme například vnímat, že se duch na postiženého dívá zlostně. Zvýšená schopnost šestého smyslu potřebná k vnímání tohoto jevu by odpovídala 100 000 jednotkám ve srovnání s první úrovní.

Úroveň 4: Na ještě vyšší úrovni jsme schopni vnímat detaily intelektu ducha, jako například, že duch útočí na osobu specifickou metodou, třeba používá konkrétní slabý aspekt v člověku jako zbraň proti němu samotnému. Vnímat tolik prostřednictvím našich psychických schopností by odpovídalo jednomu milionu jednotek ve srovnání s první úrovní.

Úroveň 5: Pochopení důvodu konkrétního činu ducha. Tato schopnost by odpovídala deseti milionům jednotek.

Úroveň 5+1: Schopnost vnímání nadřazeného ducha nebo jemnohmotného čaroděje, který nařídil duchovi nižší úrovně zaútočit na postiženou osobu, a také vedoucího ducha nad ním, který to nařídil nadřazenému duchovi a poskytuje mu černou energii, nezbytnou pro tento proces, způsobující utrpení člověka. Tatovou schopnost mají velmi osvícení, vysoce duchovně rozvinutí lidé.

Následující schéma pro lepší pochopení vyobrazuje různé úrovně vnímání, které člověk může mít, a relativní schopnost šestého smyslu:

 Zesilující úroveň šestého smyslu  Popis úrovně  Úroveň a šestý smysl v jednotkách
  |  Hrubohmotné projevy  1. level, 1 jednotka  Pochopení vlivu ducha na povrchové úrovni
  |  Rozeznání podoby ducha  2. level, 1000 jednotek  Pochopení vlivu ducha na povrchové úrovni
  |  Pochopení detailů mysli ducha  3. level, 100 000 jednotek  Pochopení kauzálních faktorů skrytých za útoky ducha
  |  Pochopení inteligence ducha  4. level, milion jednotek  Pochopení kauzálních faktorů skrytých za útoky ducha
  |  Pochopení důvodů jednání ducha  5. level, deset milionů jednotek  Pochopení kauzálních faktorů skrytých za útoky ducha
  ↓  Identifikace toho, kdo ducha ovládá, nebo posílá  5+1 level, nejvyšší úroveň  Pochopení kauzálních faktorů skrytých za útoky ducha

Podle uvedeného diagramu chápeme, že existuje mnoho úrovní spojených se schopností vnímání duchů. Abychom mohli vnímat různé úrovně příčinných faktorů, potřebujeme exponenciálně rostoucí šestý smysl, neboli rozvinuté parapsychologické schopnosti.

Duchovně hledající, kteří vykonávají duchovní praxi a mají aktivovaný šestý smysl, mohou vnímat a podávat zprávy o následujících podrobnostech týkajících se duchů a jejich činnosti:
Hrubá i jemnohmotná příčina činnosti ducha?
Kolik černé energie je používáno a vysíláno?
Je použita okultní věda (černá magie)?
Kolik vitální síly (čchi) je z oběti odčerpáváno?
Jak funguje mechanismus útoků?
Jaký je to druh ducha?
Co je cíl útoků?
Je duch veden a posílán vyšší instancí?
Z jakého temného regionu duch přišel?

Pokud je požádáno vícero hledajících, kteří se navzájem neznají, aby provedli jemnohmotnou diagnostiku jedné události, jejich závěry budou jednotné. (pokud ne, tak se nejedná o dobře trénované osoby s rozvinutým šestým smyslem)
Když známe podrobnosti o útočícím duchovi, můžeme proti němu naplánovat účinná opatření přesně na míru. Proto je účast takto nadaného člověka naprosto neocenitelná. Může nám poskytnout detaily, na které pozorováním a odvozováním problému sami nepřijdeme.

Řešíte otázku, jestli čelíte útokům zlého ducha? Udělejte si bezplatný test ZDE

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho František 2023-02-23 09:28:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak si myslím že většina senzibilních osob bude asi spíš mezi levelem 2 až 3. A i to je výkon.

Ikona diskutujiciho Vlaďka 2023-02-23 09:30:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro mě bylo celkem nové info že jsou vyšší duchové kteří posílají ty nižší batohy. Měla jsem za to že ty útoky jsou víceméně nahodilé ale dává smysl že se tím spíš sleduje nějaký účel pokud si o to někdo vysloveně neřekl třeba tím že lezl po hřbitovech.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek