Vliv minulých životů na osobnost člověka

1.2.2023 v Spiritualita 13

Duchovní stránka naší mysli je aspekt, který je důležitý rozebrat pro plné pochopení toho, proč mohou různí lidé reagovat na stejnou situaci jiným způsobem. To, jak lidé reagují na situace, může být i někdy v rozporu s jejich osobností.
Člověk se skládá z mnoha různých aspektů. Jsou to fyzické tělo, životní energie (a její míra), mysl, intelekt, jemnohmotné tělo a duše. Duše je vyšší (božský) princip, který je přítomen v každém člověku. Mysl je sídlem našich pocitů, emocí, tužeb a je jedním z nejsilnějších činitelů ovlivňujících naši osobnost.Mysl člověka se skládá ze tří částí:
– Vědomá mysl: Je to část našich myšlenek a pocitů, kterou si přímo uvědomujeme. Tvoří odhadem jenom 10% naší celkové mysli. Vědomou mysl z velké části ovládá naše podvědomí. Je to něco jako výkladní skříň podvědomí.
– Podvědomá mysl: V sobě nese nesčetné množství vjemů vytvořených událostmi v tomto a minulých životech (nebo minulých existencích, každý z vás sem odněkud přišel, i kdyby tu byl inkarnovaný poprvé). Například člověk může mít pomstychtivou povahu kvůli hluboce zakořeněným myšlenkám na pomstu, které byly zase vytvořeny a posíleny významnými minulými událostmi v tomto životě nebo v některém z minulých životů.
– Nadvědomí: Je to hlas našeho vyššího Já, naší duše (intuice). Míra jeho vlivu na váš život, jak moc se jím necháme ovlivňovat, je otázka předpokladů, volby a povahy člověka. Čím větší má vliv, tím lépe pro nás. Většinu lidí ale ovládá podvědomí a hlas vyššího Já, ke své vlastní smůle, považují za mýtus a výmysl duhových duchovních lidiček.

Většina lidí prožila v matrixu zvaném Země mnoho životů. Opakovaně sem přicházejí, aby něco našli, něco dokázali, aby si vyřídili účty. Dle mých dat je účast na tomto projektu pro lidi dobrovolná, ale je mnoho jedinců, kteří věří, že cyklus reinkarnace dobrovolný není.
Podle toho, jak žili v minulých životech a jak v každém z nich dosáhli své vůle, se utvářela i osobnost lidí. Osobnostní rysy se v podvědomí neustále utvářejí a posilují na základě činů a myšlenek v daném životě.

Pokud bychom se podívali na minulé životy průměrného člověka, který se inkarnuje opakovaně a jejich vliv na jeho osobnostní vady, byl by poměr vlivu zhruba  následující:

 Minulé životy a jejich příspění k osobnostním defektům (*1)  Zátěž v procentech
 Posledních 1000 životů  30%
 Posledních 7 životů  61%
 Aktuální život  9%

*1 – Čísla jsou orientační, protože každý člověk má za sebou jedinečnou historii.

Vezměme si jako příklad nějakého povahového defektu velkou vznětlivost člověka v jeho současném životě. Jako batole může projevovat svůj hněv v podobě intenzivních záchvatů vzteku. Jsou děti, které se umí vztekat tak moc, že se začnou dusit a modrat. Je důležité si uvědomit, že osobnostní vada hněvu nezačala náhle v samotném tomto životě. Ve skutečnosti se jedná o poznatek, který se v průběhu předchozích životů posiloval a utvářel.
Je to i vysvětlení na otázku, kterou si asi zákonitě každý položí: Proč jsou některá miminka klidná a skoro nepláčou, zatímco jiná ječí a vztekají se až do zalknutí.

30% jeho vzteklé povahy může být způsobeno tím, že si tuto poruchu vypěstoval. Třeba v průběhu posledních 1000 životů reagoval vztekem na různé situace. Tím, že aktivně nepracoval na snižování svého hněvu, bylo umožněno, aby se v průběhu dalších životů tento problém nekontrolovaně zhoršoval.
Posledních 7 životů (61% ), mohlo toto chování ještě více upevnit.
Proto byl hněv v době narození v současném životě již hluboce zakořeněný. V průběhu současného života se tento příkladový člověk setkává s řadou dalších situací, které v něm mohou vyvolat hněvivou reakci, a tím se vada opět posiluje. Jeho vzteklé reakce však pouze z 9 % odpovídají dané situaci. V průměru 91% povahy (nebo osobnostní vady) bylo způsobeno minulými životy.
Je to odpověď na otázku, proč stejná situace někoho vyděsí k smrti, někoho strašně naštve a někdo se nad ní zasměje.

Čím silnější jsou destruktivní dojmy, jako je hněv, nenávist a žárlivost, tím více je vědomá mysl bombardována destruktivními myšlenkami, což člověka zanechává v neustálém stavu rozrušení a neštěstí.

V podvědomé mysli jsou také uložené poznatky potřebné k završení osudu v současném životě. Jsou vázány i na seznam nevyřízených účtů.
Osud je část života, kterou člověk nemůže ovlivnit. Řídí ho štěstí nebo neštěstí, které zkrátka musíme podstoupit a je ovlivněn zásluhami i prohřešky z minulosti. Orientačně je asi 65 % lidského života předurčeno, ale je to hodně individuální, u některých lidí je to i 98% a kdo převzal osud do svých rukou, se může pohybovat i mezi 5-20%.
Osud, s nímž jsme sem přišli, má zásadní vliv na to, zda prožíváme šťastný život nebo ne. Další hlavní zdroj duševní bolesti v aktuálním životě jsou osobnostní vady člověka.

Čtěte také:
Jak překonat nepříznivý osud
Jak si vzpomenout na minulý život

I když s danou osobou například nemáme nevyřízené účty, mohou osobnostní vady vyvolat nesprávné jednání, které jí způsobí bolest, a vytváří tak dluhopis, který jednou budeme muset zaplatit i s chlupama. Pokud druhým lidem způsobíme neštěstí, vyšleme mnoho destruktivní energie, která se vrátí zpět. Proto i my pak budeme muset projít neštěstím. Nemusí být stejné, může přijít i v podobě nemoci, neplodnosti, rozpadu manželství atd.

Destruktivní bytosti velmi často využívají osobnostní vady ve svůj prospěch a pro ovládání daného člověka. Předpokládejme, že hněvivost u modelového člověka je v určité situaci 5 jednotek, ale destruktivní bytosti a jejich energie to mohou zvýšit až na 9 nebo 10 jednotek. To způsobí nepřiměřenou reakci a všechno je pak mnohem horší.
Například při prudké hádce mezi manželi je destruktivní vlivy mohou přimět, aby ze vzteku říkali vulgarismy, které způsobí trvalé poškození jejich vztahu.

Osobnostní vady jsou zranitelná místa v člověku a mohou být použity jako vstupní body, kterými ho mohou destruktivní energie ovlivňovat a ovládat.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Nyo 2023-02-01 07:27:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé. A platí to i s dobrými rysy?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-01 07:47:37
Ikona diskutujiciho
sipka

no jistě 🙂

Ikona diskutujiciho Nyo 2023-02-01 11:02:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě ještě téma leží v hlavě a jedno mi přijde smutné a sice ten princip, že si pořád chodíme něco odplácet.
Řekněme, že mě matka přišla do dětství potýrat, protože jsem jí něco hnusného vyvedla kdysi já.
Takže teď to mám nechat být, odpustit ji – nebo ji mám přijít potýrat zase já do dalšího života? A znova a pořád dokola?
Lze ten kolotoč odplat dle této teorie přetnout?
A když sama za sebe tomu člověku odpustím a v příštím životě nebudu mít nejmenší zájem na tom se s ním už vidět… jemu tedy projde jeho současné činění bez trestu a šlo jen o srovnání účtu, abych já si zažila jako týrané dítě to své zasloužené?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-01 18:55:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Některé duchovní směry a některá náboženství takto jak píšeš vykládají karmu, podle mých poznatků je však pravda mnohem pestřejší a spletitější. Měla jsem dřív více jednostranný a zjednodušený pohled, ale jak se začaly sbírat další poznatky, pochopila jsem, že to byla jenom nějaká malá část z mnohem většího celku a nejde ji vztahovat paušálně na všechny případy. Ve výsledku to má každý trochu jinak, vyznat se v tom může jen on sám a to ještě hooooodně špatně, protože má vymazanou paměť.

Proto bych se i jen preventivně, bez ohledu na to kdyby to náhodou u někoho byla pravda, zcela vyhýbala jakémukoli obviňování ve stylu že si za to člověk může sám, že měl blbou rodinu, zlou mamku, že ho někdo znásilnil, okradl, podvedl atd…, protože celý příběh prostě neznáš a čím víc sraček sama projdeš, tím větší pak máš pochopení a soucit pro druhé lidi a jejich vlastní příběhy a osudy. Nejvíc soudí, pomlouvají, odsuzují a hází špínu ti, kteří nic nechápou a jsou naprosto nezralí.

Mnoho lidí, kteří tu prožívají těžké smolné životy a umírají brzo, to nemají proto že by udělali něco zlého v minulém životě, ale proto, že jsou nepohodlní pro drakonický systém, strhávají s sebou další lidi, vytvářejí chyby v programech protože se chovají nepředvídatelně… a někdo je prostě prokletý.

Určitě nesouhlasím s tím, že by sem kdokoli vstupoval povinně a nesouzním ani s teorií o přenosu viny mezi životy. Když se nad celou touto myšlenkou opravdu hluboce zamyslíš a dojdeš až do konce, dojdeš k závěru, že nedává smysl a není použitelná pro reálný život. Určitou inspiraci můžeš vidět u lidí, kteří tomu opravdu věří a po té cestě jdou – odhazují zbraně do pole, muchy sežerte mě, odplatím si to něco… co jsem možná nikdy ani neudělal ale věřím že asi ano. Kolik životů je budou žrát mouchy, aby se z pomyslného povinného splácení dluhu vyprostili?
Jestli si spolu dva chtějí něco dořešit, nebo byli spolu na něčem domluvení OK, ale tento cyklus co popisuješ mi smysl určitě nedává a považuji to za matrixový program, slepou uličku. Určitě to, kým jsi byla, odkud pochází tvá duše, z jaké jsi planety a jaký jsi tam měla režim, tě dnes ovlivňuje, jaká jsi co tě zajímá a fascinuje čeho se bojíš, ale ne ve smyslu přenosu viny.

Do toho si ještě přidej že je tu mnoho lidí jenom na výsadku a přesto mají smůlu jako prase. Takže místo obviňování sebe sama je lepší se ptát, co se tomuto světu na tobě nelíbí. Moc protiproudní, moc alternativní, moc duchovní, moc konstruktivní, moc činorodá, moc hodná – to se tady nenosí. Dokonce i sami lidi to nesnášejí, když je někdo slušný, protože jim ukazuje jejich vnitřní špínu.

Tvé mamce možná časem odpustíš úplně přirozeně, protože ti po letech může život ukázat, čemu čelila, jaká témata musela řešit a že někdy je život opravdu extrémě náročný a člověk se může dostat z idylky na naprosté dno lusknutím prstu. Stačí jeden magor a je to hned. Já už jsem k tomuto uvědomění došla a spousta věcí se najednou ukázala v jiném světle. Nebudeš si nikdy říkat že to bylo ok, protože nebylo. Ale budeš schopná pochopit, proč ten člověk jednal tak jak jednal. Co ho k tomu dotlačilo, čemu musel čelit.
Všichni nejsou duševně silní. Když v sobě tu sílu a houževnatost nemáš, propadneš při určité vyšší míře tlaku do destrukce – duševní poruchy, schízy, drogy, agrese, nenávist, závist, sebevražda, alkoholismus, domácí násilí atd.

Cesta, jak se vypořádat se svou minulostí, není obvinění sebe sama, ale snaha podívat se na svět očima toho člověka který jednal neadekvátně a pochopit jeho motiv a jeho mentalitu. Když ho pochopíš, vztek a ukřivděnost tě opustí a nebude to nátlakem. Pochopíš, že ten člověk na nic lepšího prostě neměl.

Ikona diskutujiciho LenQa 2023-02-01 20:33:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně v tomhle pomohla kniha Svítání. Je to spíš líp uzpůsobený pro mladé čtenáře, ale fakt jsem v sobě s vedením z té knihy dokázala odpovědi a pochopení najít.

Ikona diskutujiciho Karel 2023-02-01 20:36:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, tvou mámu neznám tak nebudu říkat jaká byla nebo nebyla ale určitě bych souhlasil s tím že bez ohledu na to co konkrétně dělala to prostě neuměla líp. Někteří lidi se neumí chovat dobře a zejména to neumí pod vlivem přepracovanosti a stresu. A rodičovství je obrovsky vyčerpávající na všech úrovních života. Zní to napsaný blbě ale když si tu zkušenost přestaneš brát osobně a řekneš si že se tak chovala kvůli sobě, že prostě ona měla nějaký problém tak by ti mohlo být líp.

Ikona diskutujiciho Karel 2023-02-01 20:39:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to tady v článku i vysvětlený že se člověk chová minimálně podle situace ale jeho reakce řídí hlavně podvědomý program. To znamená že jsi za její chování nebyla zodpovědná. Byl to její boj a ty jsi bohužel byla na ráně. Určitě jsi jí nic neudělala a není na tobě žádná vina. Takhle to můžeš v klidu uzavřít.

Ikona diskutujiciho Květa 2023-02-01 20:46:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Určitě se sem nebudete muset povinně vracet abyste si s mámou vyřídila účty v dalším životě. Přijměte tuto hroznou životní lekci jako něco co vás zocelilo. Byla to pro vás obrovská škola života která vám přinesla moudrost houževnatost a pochopení problémů jiných lidí. Když jste měla těžké dětství dá se předpokládat že jste skromná soucitná a umíte si vážit toho co máte. To jsou obrovské charakterové kvality které má dnes bohužel málo lidí a ty se pilují zejména v těžkých časech. Jste tu a to znamená že jste tu lekci zvládla, prospěla jste s vyznamenáním a není proto důvod se opakovaně trápit. Přeji vám mnoho štěstí a slunce do života 🌻

Ikona diskutujiciho B.T. 2023-02-01 14:31:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K českým a československým dějinám, ve směru tématu:
https://hledani.gnosis.cz/prezident-z-trunu/
Student kdysi vzal na svou obranu, proti pánovitému řediteli, pohrabáč. Meč nebyl po ruce. Některé vlastnosti, získané v předchozím životě, můžeme hledat v tom dalším.

Ikona diskutujiciho Q 2023-02-01 20:31:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to výborně vysvětleno a líbí se mi že to je opět pružně popsaný. Že se neškatulkuje a neháže vina. K těm nevyrovnaným účtům. Chápu že kdyby mě někdo dneska zabil tak se dost možná budu chtít znova inkarnovat abych si ho mohl najít a nakopat mu za to prdel. Ale v reálu si v nové inkarnaci nebudu ten záměr pamatovat a ten co mě zabil si to odskáče úplně jinak. Třeba dožil úplně sám s cirhozou a amputovanou nohou. Taky ale nesouhlasím s tím že by mě někdo povinně nutil se znova inkarnovat abych mu tu prdel nakopat mohl ale bylo by to moje rozhodnutí.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-02-03 10:29:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to moc zajímavě podané. Vždycky jsem přemýšlela kde se v lidech některé věci berou.

Ikona diskutujiciho Lucius 2023-02-03 10:30:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuju za super článek 🙂

Ikona diskutujiciho nyo 2023-02-03 11:40:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji všem a Alušce za vyčerpávající odpovědi. Nejvíc souzním s tím, že je to všechno tak složité, že univerzální návod a zákonitost není (hned zřejmá).

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek