Jak překonat nepříznivý osud

8.1.2023 v Spiritualita 25

Oblíbený západní názor je, že máme svůj život pod kontrolou a vše, co se nám děje, je výsledkem naší vlastní volby. Naproti tomu oblíbený východní názor je, že věci, které se nám přihodí, nemáme pod kontrolou a nejsme nic jiného než loutky v předem daném plánu. Dá se tedy předpokládat, že pravda bude někde uprostřed těchto dvou názorových systémů.V současné době je 65% našeho života řízeno osudem a 35% naší vědomou volbou. Mějte však na paměti, že jde o obecný příklad a tento podíl se může u jednotlivců lišit. Navíc můžeme překonat 65% část našeho osudu tím, že využijeme 35% část našeho záměrného jednání k provádění nápravných opatření a duchovní praxe.

Co je osud?
Podle duchovních nauk se osudem rozumí situace, kdy nemáme kontrolu nad životními situacemi. Jsou to věci, které se semelou mimo náš vliv a poté náš život zasáhnou, aniž bychom to mohli nějak ovlivnit.
příklad: Nad mořem se zformuje orkán a zasáhne lidská obydlí na pevnině. Tito lidé za orkán nemohou, jsou jím však zasaženi, někdy usmrceni.

Záměrné jednání a možnost vědomé volby je ta část vašeho života, kterou máte pod kontrolou.
příklad: Opilý jedinec má auto v dezolátním stavu a rozhodne se, že sjede ze strmé horské stráně vysokou rychlostí. Pokud by dostal smyk a sjel ze silnice po úbočí hory, čí by to byla vina? Je to úmyslné jednání, protože se mohl rozhodnout, že nebude řídit pod vlivem alkoholu, mohl si spravit auto a mohl jet pomalu.

Naprosto odlišná situace by byla, kdyby střízlivý řidič jel opatrně v horské strání v dobře servisovaném autě a dodržoval veškerá bezpečnostní opatření. Najednou se část silnice propadne v důsledku sesuvu půdy a on se zřítí. Nebo se ze zatáčky vyřítí do protisměru auto, které ho čelně srazí. V tomto případě dotyčný řidič nemohl vzniklý sesuv ovlivnit, nebo nemohl vědět, že na něj vyjede auto v protisměru. Proto se jedná o osudovou událost.

K dalším příkladům osudových situací patří: Rodinné zázemí do kterého jste se narodili. Nemoci, se kterými se odmalička potýkáte vy, nebo člen vaší rodiny. Kolektiv a společnost lidí, s kterými vyrůstáte v místě vašeho rodiště.

Je mnoho věcí, které jsou od počátku dané a se kterými nemůžeme nic udělat. Můžeme však ovlivnit naši reakci na ně a můžeme si vybrat cestu, jak se z jejich vlivu vymanit.

Na zlé osudové předurčení má vliv mnoho faktorů, mohou sahat hluboko do minulosti, nebo mohou souviset s původem a posláním naší duše. Jak už bylo vysvětleno v dřívějších článcích, může jít o zátěž po zemřelých předcích, rodové prokletí, o návrat špatného činu (každá odpornost se člověku jednou v nějaké formě vymstí), nebo o způsob, jak se matrix jednoduše zbavuje lidí, kteří ohrožují jeho uspořádání.
Pokud máte na krku těžký osud, neobviňujte se. Rozhodně však dbejte na čistotu svého charakteru a provádějte duchovní praxi, abyste ho neutralizovali. V následujícím výběru článků se dozvíte více, pokud vám náhodou utekly.

Čtěte také:
Proč jsou vysoce konstruktivní lidé napadáni nízkými energiemi a jak moc jsou světelné bytosti ve skutečnosti vzácné?
Jak se projevují problémy s dušemi předků
Proč by mi moji zesnulí předkové chtěli působit bolest?
Příčiny potíží v našem životě
Překvapivý důvod, proč můžete být prokletí
Jak odstranit rodové prokletí
Nakolik člověku poskytuje jeho duchovní úroveň ochranu proti zlým duchům?
Duchovní úroveň 1. díl: Duchovnost a jak ji měřit

Osud je duchovní povahy a lze jej překonat pouze duchovním lékem
V závislosti na závažnosti předurčeného osudu je třeba k jeho překonání provádět duchovní praxi. Následující tabulka nám ukazuje příklady různých typů osudu a opatření k jeho překonání:

Typy osudu

 OSUD  Lehká zátěž  Střední zátěž  Mimořádně těžký osud
 příklad   běžné nemoci, snaha potřebná k úspěšnému sňatku vyžaduje více úsilí než je běžné  Materiální problémy, finanční ztráty a chudoba, nemožnost mít děti  Vážné nehody s rizikem smrti, nemožnost uzavřít manželství i přes intenzivní snahu
 jak to překonat  středně intenzivní duchovní praxe  intenzivní duchovní praxe  nelze napravit pouze duchovní praxí, potřebuje pomoc shora a zvnějšku

 

Intenzivní duchovní život zvyšuje energetickou ochranu člověka. Přináší mu požehnání a ochranu shora, přináší mu silnější duchovní ochránce, intenzivnější vedení a to dokáže vyrovnat mnoho osudových problémů. Více o kontaktu s vyšším Já a anděly najdete v knize Anděl strážný.

Co je Duchovní praxe
Duchovní praxe znamená obecně spirituální způsob života, čistotu charakteru a dobré úmysly. Člověk vykonává práci prospěšnou pro lidstvo a snaží se rozvíjet své nejlepší kvality.
Spadá sem osobnostní rozvoj a spirituální rozvoj prostřednictvím sebevzdělání, sebepoznání, nápravy svých osobnostních defektů, zbavení se destruktivních mentálních vzorců, poznávání sil přírody, práce s energií, léčitelství.
Léčitelství může velmi pomoci a může zahrnovat spousty disciplín od herbalismu, přes krystaly k muzikoterapii, nebo aromaterapii. Alternativní medicína v člověku rozvíjí duchovní hodnoty a kontakt s přírodou a rozhovor s rostlinami očišťuje ducha i duši člověka. Mimo jiného léčí také tělo a chrání ho před nemocemi.
Do duchovní praxe spadá také dobročinnost jakéhokoli druhu, mohou to být finanční dary potřebným, útulkům, pomoc sousedům, osvětová činnost, dobrovolnická práce v terénu jako je obnova lesů, čištění studánek, odklízení odpadků, provozování záchranné stanice pro opuštěná nebo týraná zvířata.
Obecně jsou to nezištné dobré skutky. Děláte dobro, protože to tak vnitřně cítíte, víte že je to správné.

Intenzivní duchovní praxe v podstatě znamená, že člověk většinu času žije s vědomím toho, že není na světě sám, je třeba pomáhat druhým a společně tvořit lepší svět pro všechny. Tímto čistým způsobem života v sobě pěstuje božské kvality a přibližuje se k dokonalosti. Hlasitěji než slova, mluví fyzické činy.

Co není Duchovní praxe
Kdo dává peníze, protože si myslí, že za ně něco dostane, neprovádí duchovní čin. Kdo ponižuje, odsuzuje, pomlouvá a ničí život druhým lidem, ačkoli může meditovat 10 hodin denně, není duchovní. Kdo daruje peníze s vidinou zvýšení své popularity (darování peněz bezdomovcům na kameru hlavně aby to bylo na youtube a lidi mohli lajkovat), neprovádí duchovní čin.

Ačkoliv duchovní praxe může být (a často je) spojena i s běžnou prací člověka a s výdělkem, pokud jsou peníze jediný motiv proč to daný člověk dělá, opět nejde o duchovní praxi, ale pouhé zajištění materiálních potřeb. Pozor, v rámci svého zaměstnání můžete vykonat mnoho dobra pro lidi, pro společnost a podpořit tak svou duchovní praxi, i když odvětví ve kterém pracujete, není na spirituální rozvoj zaměřeno. Neříkejte, že nemáte příležitost a není čas. Na dobrý skutek, ohleduplnost a pomoc potřebným je vždycky čas.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho astrei 2023-01-08 11:15:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za tento skvělý článek. Osud jako takový mě fascinuje už velmi dlouhou dobu a mám pocit, že se vždy dozvím něco nového.

Ikona diskutujiciho astrei 2023-01-08 11:22:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Mimochodem, můj výklad z palmového listu se nevyplnil ani trochu. Na výkladu jsem byl v roce 2018 a podle věštby můj život měl vypadat absolutně jinak, než vypadá. Nepředpověděl ani můj megakiks v květnu roku 2020 (víš, co myslím). Pohrávám si s myšlenkou, jestli celé palmové listy nejsou podvod.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-08 11:30:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně se taky nic nesplnilo. Velké zklamání i na mé straně.

Ikona diskutujiciho kopretina 2023-01-08 11:17:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Topový článek. Aluska.org je opravdu nejlepší web o duchovním rozvoji. Jak to děláte, že máte pořád tak skvělé články! To je úžasné!

Ikona diskutujiciho Standa 2023-01-09 02:15:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky se ptám sebe, kde paní Aluška bere tyto rozličné vědomosti. Nepřeháním, když řeknu, že takový potenciál s tak širokým záběrem jsem nezaznamenal u žádného člověka. A to už něco pamatuji.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-09 11:17:19
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuji 🙂 snažím se pořád vzdělávat a obsah posouvat výš

Ikona diskutujiciho Fialka 2023-01-08 11:32:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Musím opravdu pochválit komplexitu tohoto webu. Výběr doplňujících článků které souvisí s tématem jsou výborné. Pár mi jich uteklo a jsem ráda že tu jsou vyjmenované.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-08 12:03:06
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho Lily 2023-01-08 11:45:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, kdo se ti zdá jako nejpřijatelnější kandidát na prezidenta?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-08 12:02:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikdo. Jediný člověk, který skutečně vzešel z vůle normálního lidu, byl Zítko. A ten byl ilegálně vyšoupnut. Proto celou věc považuji za podvod. Bez ohledu na hlasování veřejnosti mají zřejmě o výsledku rozhodnuto předem, když si dovolují protiprávně vyhazovat platné kandidáty, kteří sesbírali platné podpisy skutečných občanů a pak zamítat jejich odvolání u soudu. Nevěřím této zaprodané vládě, která nedodržuje zákony ani ústavu, ani jedno slovo. A nevěřím ani jejich řitním alpinistům/„kandidátům“.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-01-08 14:41:16
Ikona diskutujiciho
sipka

aluško taky máš určitě tušení koho si vybrali je to zelený mozek general Petr Pavel a až bude prezidentem začnou se dít věci

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-08 15:06:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Otázka ale je, jestli se tady dá ještě něco dalšího zkazit, nebo jestli se dá ještě něco dalšího vykrást. Protože zatím podělali kompletně vše, co se podělat dalo.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-01-08 16:07:59
Ikona diskutujiciho
sipka

aluško tady nejde o nějaký zlodějiny to už se vše stalo nebo něco pokazit tady se hraje ted jiná liga a tou je mobilizace a zatahnout česko do války proto chtějí tohoto prezidenta Česko,Slovensko,Polsko se tento rok zapojí do války proti Rusku celá vychodní Evropa má být obětovaná.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-09 11:09:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Poslala bych ti tu přednášku co říkají experti o české armádě aby ses uklidnil ale nemůžu to najít. Dávala jsem to na skupinu aluska.org. V kostce, nemají vůbec kapacitu na to aby to zrealizovali. AČR je tunel, nejsou lidi, love, sklady, výbava, chybí výcvik. Kdyby to někdo chtěl dát do funkčního stavu, zabralo by to mnoho let. Leda by to celé organizoval a financoval někdo jiný. A navíc je zákon, kdy z důvodu svědomí můžeš službu odmítnout. https://www.facebook.com/groups/aluska/

Ikona diskutujiciho Marcel 2023-01-08 17:33:57
Ikona diskutujiciho
sipka

u nás na Slovensku spočítavá hlasy (technologicky) firma Eset, ktorá podporuje finančne určitých kandidátov a politické strany. Tak ako môžu byť voľby objektívne, zvlášť keď tu ide o konflikt záujmov? Zvlášť ak bol Eset označený za riadený us tajnou službou (povedali rusi). Čiže, ak to ide cez počítač, tak voľby sú zmanipulované – a zvlášť s takýmto veľkým konfliktom záujmov. A teraz si zoberme odkiaľ išla manipulácia? Od B*dena z US, ďalej Macro – Lepenová, atď. Ja som už prestal veriť na to, že voľby sú hlasom ľudu – nie sú, lebo sú zmanipulované. Bŕŕ ale takéto politické debaty, už budem ticho na politickú nôtu.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-09 11:11:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, Motýl dával teď na naši skupinu Zítkův večerníček ze 7.1.2023 a ten tam přesně popisuje, jakým způsobem to celé probíhá a jaká firma to dělá. Doporučuji se podívat.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-01-08 21:37:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Všichni kandidáti jsou hrozní a jediný přijatelný byl Zítko (souhlasím s Alue, ale to asi každý normální člověk).

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-09 11:16:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Pavel Zítko sice není dokonalý a nevím nakolik by se na tu pozici skutečně hodil (někde jsem ale četla že je vysokoškolsky vzdělaný (mám dojem že inženýr?) a že umí více jazyků, možná by byl i dobrý prezident, těžko říct), ale reálně to je jediný nezaprodaný skutečný kandidát, kterého tam dostali lidi a ne nějaká smradlavá agentura. Utápět hlasy v urně je bez Zítka zbytečná ztráta času a účast na komedii. Od začátku hrají špinavou hru a špinavě ji i dohrají.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-01-09 11:25:52
Ikona diskutujiciho
sipka

FB skupina Aluška.org je skvělá. Jsou tam lidé kteří dávají nezávislé zprávy videa reportáže večerníčky… přidejte se tam kdo chcete mít přehled o tom co se děje. Jasné že Alue si všechna zajímavá videa nezakládá když je jednodušší to sdílet ve skupině. https://www.facebook.com/groups/aluska/

Ikona diskutujiciho Radmil 2023-01-09 11:33:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Já tam taky jsem. I v mnoha jiných protiproudních nebo alternativně laděných skupinách. Ale tím jak tato skupina nemá skoro žádný pravidla a není úzce zaměřená na jedno téma a lidi si tam dávají co chtějí tak se tam fakt dostanou všechny druhy zpráv. Jiní správci by si z toho mohli vzít příklad. Protože jak se to moc omezí a vymezí tak je to nakonec na škodu pestrosti příspěvků a člověk pak sleduje těch skupin víc aby nebyl v takové bublině.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-01-08 14:38:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, mám dotaz ohledně energetického krystalu (extra silný), lze ho použít i jako podpůrnou léčbu při diagnoze deprese?

Ikona diskutujiciho Fialka 2023-01-09 11:23:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám svůj energetický krystal už přes rok. Kamarádka deprese měla, půjčila jsem jí ho tedy a do dvou týdnů se psychicky spravila. Nakonec si koupila vlastní aby mi ho mohla vrátit. Asi tak. Nevím jestli to spraví každého. Myslím si že taky záleží na příčině.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-01-09 12:53:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Každý má niekoľko osudov, povedzme že 20 a svojimi voľbami si medzi týmito osudmi (nevedome) vyberá. Napríklad žena čo si išla skoro ráno vybrať peniaze z bankomatu a dobodal ju mladík, keby sa to ráno rozhodla nepoužiť bankomat zmenila by si osud a žila by (mladíka nezaujímala žena ale peniaze z bankomatu). Alebo keby mala pepřový sprej mohla útočníka obmedziť a tiež prežiť atď. Takže ani k veštkyni sa moc neoplatí ísť lebo vám vyveští len jeden z osudov teda je tu pravdepodobnosť 1:20 že sa vám zrovna tento splní. A to nehovorím o palmových listoch čo je už úplný podvod a mnohé veštice si tiež len vymýšľajú, vedia si človeka odhadnúť a podľa toho tipujú jeho osud.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-09 13:18:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Problém se tím však nevyřešil. Jak řekl Griffin, kde je smrt, tam je vždycky smrt.

Ikona diskutujiciho Silent 2023-01-12 14:48:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Často přemýšlím o problematice osudu a jeho různých variantách a křižovatkách. Myslím, že osud teče jako řeka nejnižší hladinou energie.Pak se všechny ty nejnižší hladiny a vlivy všeho co existuje sčítají a kombinují a vytvářejí nejpravděpodobnější budoucnost. Pokud chceme změnit přirozený tok osudu, musíme vynaložit vůli a energii aby stačila upravit všechny spojené osudové linie kterých se to týká. Čím více lidí i jiných věcí apod se to týká, tím je změna těžší až nemožná. Někdy je ale možná pomoc „shora“..která má moc ty vývojové linie upravit..Když je vaše pole oslabené, začne se nejdřív sypat všechno kolem co s vámi souvisí a nakonec to zasáhne i vaše zdraví. Hodně v tomto hrají roli astrologické astrální síly a tranzity planet. Proto v mnohém určují osud..je to často boj..někdy máte pocit, že se vás všechno kolem snaží zničit. Není to přímo osobní..děje se to jako špatné počasí. Čím má člověk silnější energetický štít, tím je tento vliv menší..ale kdo z nás ho má..pro citlivějšího slabšího jedince je vliv osudových sil zde na Zemi často utrpení..velmi zajímavé knihy na téma vlivu energetického pole na osud člověka napsal Lazarev.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek