Zasvěcenec do projektu Looking Glass promluvil: Brzy nastane nevyhnutelná událost

17.11.2023 v Matrix 73

Označení Projekt Looking Glass představuje pokus americké armády nahlédnout do budoucnosti. Byli ale velice překvapeni tím, co uviděli. Některé základní body ze zjištění projektu Looking Glass jsou tyto: Že volby, které děláme, jsou pro celkovou budoucnost lidstva a planety stále méně důležité a nakonec společně dojdou do již známého bodu. Že odborníci už začali zjišťovat, že se skutečně chystá něco velkého. Že všechny možné časové osy vedou ke stejnému základnímu výsledku naší budoucí historie. Že světové elity zjistily, že pro ně nastal konec hry a dál už se světem a budoucností nemohou manipulovat. Časové osy se sjednotí v nevyhnutelný výsledek.Insider projektu Looking Glass říká:

„Informace, o které se chci podělit, souvisí s hvězdnými bránami a Projektem Looking Glass. Konkrétněji s problémem ohledně roku 2012, který souvisí s těmito projekty.
Oblíbený názor na to, co se teď v projketu Looking glass děje zní, že ten projekt byl uzavřen, protože se vyskytl problém, když jsme se blížili k roku 2012.
Slyšel jsem, že Looking glass odhalil několik cest, ale problém je v tom, že ty časové osy se sbíhají v jednotném časovém bodě. Když víte dost o projektech hvězdné brány a projektu Looking Glass, atak víte i také to, jak funguje teorie strun. To, že je zde jedna volba, nemusí nutně znamenat, že druhá volba není.

Jakmile si uvaříte mozek nad tímto zapeklitým tématem, zjistíte, že na konci roku 2012 se naše rozhodnutí stávají méně a méně důsledkovými pro budoucnost a nakonec budeme dotalčeni k jednotnému výsledku. Nastane úzké hrdlo času, kterým všechno projde, bez ohledu na to, jakou volbu teď uděláme.

To je důležité zjištění pro lidi, kteří měli přístup k Projektu Looking Glass, protože to používali s předpokladem, že když dneska udělají nějaké rozhodnutí, vznikne k tomu odpovídající budoucnost.
Velkou chybou bylo začít experimentovat s možnostmi v budoucnosti, kdy jsme začali používat počítač, abychom stanovili: „Když se teď rozhodneme takto, je na 79% možné, že nastane konkrétní scénář a na 23% nenastane a bude něco jiného.“ … Nebo cokoli jiného, co jde vyjádřit pomocí pravděpodobných čísel.

Pokud však půjdete dále  – a svobodná vůle se v této hře stále uplatňuje – tato 79% možnost se někdy velmi rychle změní.

Když se podíváte na situaci v určitém časovém okamžiku, zdá se velmi realistické, že je toto nejvyšší možnost. Naši badatelé pak ale začali zjišťovat, že se chystá něco velkého. Něco, co způsobilo, že všechny možnosti všech budoucích scénářů, jakékoli volby, jakékoli možnosti, které byly zadány a pak pozorovány přes Looking Glass, inherentně skončila ve stejné budoucnosti. A žádné rozhodnutí, žádná možnost, se za určitý bod už potom nezměnila.

To je to velké tajemství, které projekt Looking glass odhalil: Všechny možné časové osy vedou ke stejné budoucnosti. Toto zjištění posílá každého, kdo o tom má všechny informace, do slepé paniky.

Elity světa tak přišly na to, že tohle je vážně konec hry a dál už nelze s ničím manipulovat.

Byl jsem na vojně, zhruba před rokem 1997. Jednou z oblastí, ve které jsem byl úžasně intuitivní, bylo řešení problémů. Změňte naplánování mise, nebo přesněji řečeno, vezmete tuto špatnou misi a napravíte slabiny v jejím plánu.
Znalost toho, jak pracuje teorie strun a scénáře možné budoucnosti, vám umožňuje velmi rychle pracovat na tom, abyste realisticky viděli co přijde, a rozhodli, co je třeba učinit, abyste to změnili pro konkrétní žádaný výsledek.

V určitém okamžiku, poté co badatelé projektu Looking Glass slyšeli, jak jim počítač říká pořád dokola tu samou prognózu, zaměřili se na otázku: Jak to napravíme?
Přivolali mě a požádali, abych vyřešil tento problém. Problém s kontrakcí časové osy.
Provedl jsem veškeré vyšetřování a v podstatě jsem měl jen jednu informaci, a tou bylo potvrzení, že počítač má pravdu: časové osy se sejdou v nějakou nevyhnutelnou věc. Nastane nevyhnutelná událost. Bylo to předpověděno, predikováno.

Elity nám teď předkládají scénáře toho, čemu chtějí, abychom věřili, že se stane. Ale ve skutečnosti nemají kontrolu nad tím, co se stane. Mají pouze kontrolu nad reakcí lidí ale zdá se, že bez ohledu na to, co se pokusí udělat k vyvolání požadované reakce, má to často zcela opačný účinek.

Kdybych to měl pojmenovat, řekl bych, že je to proces probuzení. Je to evoluce vědomí, která přichází bez ohledu na to, jaká rozhodnutí nebo možnosti jsou vloženy do rovnice. Nakonec se stane to, že se všichni dozvíme pravdu a uvědomíme si tuto obrovskou hromadu lží, která byla postavena před našima očima a která nám brání znát obrovské množství informací, které bychom jinak měli mít.

Co se pak skutečně stalo s projektem Looking Glass? Nejenže už nechtěli, aby to lidé používali, protože věděli, že to stejně vyhodí pokaždé to samé, ale zároveň nechtěli, aby kdokoli jiný věděl, co počítač říká.

Jsem si tím jistý, protože je nesmírně zajímalo především to, jak této nevyhnutelnosti zabránit. Nejdřív jsem si myslel, že je to konec tohoto světa. Teď vidím, že jejich hlavní starostí byl konec JEJICH světa.

Chci ještě říct všem lidem tam venku, že to, o čem věříme, že je pravda, se nakonec stane pravdou. Pokud nás někdo přesvědčí, že ve velmi blízké budoucnosti dojde k velké katastrofě, dojde ve velmi blízké budoucnosti k velké katastrofě. Pokud se nepodřídíme tomuto strachu a nepřijmeme fakt, že ve skutečnosti neexistuje nic, co bychom věděli, nic se nestane. Naopak to způsobí přirozené sbližování časových linií. Je to nevyhnutelný závěr. Je to jako nový začátek této reality, začátek něčeho, co ani nemůžeme pochopit na základě úrovně našich současných přesvědčení, ale když se všechny ty informace dostnou na veřejnost, nebude už možné popírat, co je pravda a co je lež, nebo iluze.

V podstatě to, co právě teď zažíváme, je, že dva mistři šachu sedí u šachovnice a jeden z nich se podívá dolů na šachovnici a vidí, že v sedmi tazích dá mat. Podívá se na svého soupeře a ví, že to jeho soupeř vidí taky. Takže se z toho už nedá dostat. Poražený hráč může hru pouze prodloužit. Oba hráči ale vědí, že hra je už u konce.
Je jen otázkou času, kdy to udělá tah, vy budete nuceni do protitahu, on pak bude nucen udělat toto a nakonec vám dá mat.

Zlí hoši už prohráli. Dobří hoši už vyhráli. Ano, na stole ještě zbývají tahy, ale tyto tahy jsou vynuceny hráčem, který vyhraje. Jediný způsob, jak mat nemůže nastat, by byl, že vítěz udělá chybu, ale ze všech informací, které jsem shromáždil –  a všech informací, které mi byly dále poskytnuty – , se zdá zřejmé, že vítěz přesně ví, co je třeba udělat, aby vyhrál. Takže v tomto bodě by už jakákoliv chyba byla téměř nemožná.

Většina lidí, kteří sedí v publiku a sledují šachový zápas mezi dvěma pokročilými šachisty, pochopí, že hra je u konce až dlouho poté, co to vědí oba hráči. Protože nevidí na tabuli a nevidí, že zbývá jen sedm tahů.“

Zlatý věk přijde. Dejte si dohromady všechny ty Mandela efekty, které nám už jasně ukázaly, že dochází ke spojení časových os do shodného okamžiku. Elity už nad tím nemají kontrolu. Nemohou udělat nic, aby změnily nezastavitelný vývoj vědomí lidstva. Mnozí si to ještě neuvědomili, ale už jsme vyhráli.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-17 01:38:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To ale platí, jen pokud se dodržují pravidla hry. Pokud dojde například k převedení něčeho ze hry do jiné dimenze, se kterou zatím není kontakt a proto je neznámá, existence všeho je narušena neexistencí toho něčeho v realitě, což lze vyjádřit jednoduše skutečností padajícího letadla, z jehož paluby dojde k teleportaci několika osob, které potom pokračují ve svém životě a rozmnožují se, takže budoucnost posádky, i když neúplné, pokračuje.

Zažil jsem převod do jiné dimenze, s tím, že údajně tato nynější naše, je už tou poslední, tou cílovou, ve které už se sjednotily všechny mimozemské civilizace ve své snaze o zachování naší lidské existence prostě protože by už nebyla „žádná legrace“ a výuka, jejich vlastní výuka, rozumějte ony jsou námi vyučovány tím, že se snaží na nás působit tak, aby měly úspěch, jde i o soutěž mezi nimi, o to, kdo z nich zvítězí v těch šachách. A začíná se, respektive pokračuje hra, znova,… s těmi, kteří přežili ten pád letadla tou jejich teleportací, tedy tou jejich záchranou. Logicky by to měli být ti nejlepší a to je právě ta tzv. evakuace, o které jsem už psal. Zatím probíhá jen výběr.

Ačkoliv svět jaký známe, může být globálně zničen ať už i z jakéhokoliv důvodu a lidstvo může být vyhlazeno, myslíte, že by bylo správné, aby nějací jeho zástupci nebyli zachráněni? Myslím, že tak nějak to údajně proběhlo i s Noem a jeho lodí plnou zvířat. My lidé nejsme zatím téměř nijak nebezpeční pro vesmír. Je s námi jen sranda, kterou si vývojově vyspělejší vesmírné civilizace doslova užívají. Sloužíme jako odstrašující příklad a krutosti, kterých se na sobě navzájem dopouštíme, děsí vesmír zdravě a perspektivně. My lidé máme za sebou už tolik utrpení, tolik vlastních zkušeností s ním, že ho nebudeme už chtít hodně dlouho a můžeme být tou největší zárukou a stabilitou pro dobro. Za jakou cenu, ale. Je to kruté, ačkoliv faktem zůstává, že je jím vývoj evokován. Nakonec tedy dostihneme vývojově ty, kteří nám ubližovali a předčíme je a situace se asi plně obrátí, ale to myslíme tisíce a tisíce let, které jsou pro Boha jen povzdechnutím. kk.

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-17 11:33:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

…. poté co badatelé projektu Looking Glass slyšeli, jak jim počítač říká pořád dokola tu samou prognózu …
Co je to zařízení Looking Glass? Počítač? Pro armádu USA vidím jako nevyhnutelnou a velkou událost v nejbližší době tak leda asi rozpad USA na menší celky. Evropu i Rusko nakonec asi uchvátí islám a nejspíš také zanikne i sionistický stát Izrael. A když slyším šachové gamibity jedné a druhé strany, tak mi to tedy mluví již za vše. 🙂

Vím, že tady máte rádi prognózy v nějakou pěknou, optimistickou, konstruktivní budoucnost lidstva a neradi vnímáte katastrofické scénáře. Chcete-li poznání ať už poukazuje a vede kamkoliv a k čemukoliv, tak čtěte dále. Jinak si raději běžte přečíst místo dalších odstavců něco jiného. Mohli byste totiž dostat deprese z toho jak vidí ten přesun do 5D asi ty elity zde na Zemi. Na druhou stranu, ale budete moci vidět a posuzovat také, zda-li se tento scénář bude skutečně také časem postupně naplňovat.

Jediné zařízení, o kterém vím a z kterého lze získat možnou budoucnost (slovo možnou bych zvýraznil a podtrhnul) je zařízení nazývané Projektor. O Stargate něco vím také. Ale to je projekt o cestování v čase. Elity se v něm konkrétně pokoušely z budoucnosti změnit minulost, aby vytvořily zcela novou a jinou, svoji línii budoucnosti. Ale v případě surovinových zdrojů Ruska na Sibiři to nefungovalo, jelikož ty jim stále ještě teď neříkají pane a říkají pane teď i nadále někomu jinému a nikoliv jim.

Projektor je zařízení různých typů. Od starých forem, které se již k připojování ani nepoužívají až k novým moderním formám. K Projektoru se lze dokonce připojit i bez zařízení na volno, tzv. na dálku, odblokuje-li člověk proti tomu ochranu ve svém mozku. Ve spánku se tak místo běžného snění připojíte na projektor. Zobrazované projekce se v něm různí. Ale jedna je značně silná. Nevím, co by se muselo přihodit, aby se nenaplnila. Je to ta, ve které tato planeta končí a ve které přejde z hmotného, pevného, skalistého planetárního nosiče třídy G, do jemnějšího plynného skupenství, planetárního nosiče třídy C – planet jako jsou nyní Jupiter, Saturn, Uran a Neptun v naší Sluneční soustavě. Posledně jsem vkládal zde video, kde je planeta přirovnávána k nafukovacímu míči. Vnější slupka Zemského pláště planety se bude postupně ztenčovat a pak se zcela zhroutí a kontinenty se propadnou směrem do zplynovatělého jádra planety a to se již stane ze Země zcela nový plynový obr v této Sluneční planetární soustavě. Podle této projekce bude docházet pod vlivem vnitřního a vnějšího Slunce stále k oteplování. V letech 2040-2050 až 2060 se to bude stále víc a víc stupňovat. Lidem bude ubývat čím dál více vody ve studních. Budou pokusy. Lidé se budou snažit přežívat na vysutých terasách ve velkých nadmořských výškách v Alpách, ale myslím někdy po roce 2070 se celá civilzace přesune již za 50˚ rovnoběžky severní šírky. Pod ní nebude možné už vůbec přežívat. Později bude hromadně odumírat plankton v oceánech. Na planetě bude ubývat kyslík a lidé se začnou na ní dusit (Projekce, kterou vidí jistá Gréta ze Švédska, když usíná). Pak se již oceány zcela vypaří do atmosféry. V podzemí bude možné pak přeživat a prodloužit si pobyt na této planetě asi ještě o celých 2000 let.

Film Matrix vám právě ve skutečnosti také ukazuje to město Sion v podzemí – to jsou přeživší. Sionističtí globalisté ze bankovního Sion London Rothschild City, kteří tam přežili právě tu velkou katastrofu, která se odehrála v minulosti na povrchu, na kterém už lidi přežívat (tehdy v jejich době) nemohou. Nahoře, na povrchu planety se v té době nacházejí a mohou přežívat již jenom a pouze stroje. Jediný unik před tím je pro ně cesta vzhůru, pryč někam daleko do vesmíru, kterou jim razí nyní právě Elon Musk.

Ikona diskutujiciho asdf 2023-11-19 02:20:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám pocit že vyspělé dobré vesmírné civilizace by nečemu tak odpornému a zrůdnému jako je us a globální elita takové hračky nedovolili, natož pak jejich používání k reálnému měnění skutečnosti pro jejich nelidské cíle. Takové artefakty jako se zde popisují totiž do rukou dětem nepatří, a už vůbec ne zlým. Kdo ví co viděli, nejspíš jim jen něco vyššího jemně naznačilo co čeká je samotné… Dobrý Člověk se katastrof bát nemusí, pokud na sobě pracuje. Negativní emoce jsou jen nástroj jak si člověka chce zlo k sobě připoutat aby pak padal do těch jejich peklosvětů s nimi… Čím víc nás straší, tím víc se jim ten matrix ropzadá…

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-19 10:18:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Projektor není nic zrovna až tak světoborného. Syndikát disponuje i lepšími technologiemi. Ale ty svým lidským správcům planety do rukou nedal. Přístup k takovým věcem jim umožní jen někdy, výjímečně pokud se k tomu dožádají. Přes onen projektor Syndikát právě také komunikuje tady svými lidskými správci.

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-19 12:55:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Projektor je zmiňován i v bibli. Ale tam se tomu zařízení říká jinak. Jde o tzv. archu úmluvy.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2024-05-14 16:50:17
Ikona diskutujiciho
sipka

v klidu, kuku 🙂 … nic na tom změnit opravdu nejde – tím vítězným hráčem je sama Tvůrkyně, Zdroj, Bůh (to je jedno, jak jí kdo říká) a ten boj vedla celý epochy sama se sebou … transformovala sama sebe tak, že se vymkla zpod kontroly kohokoli a čehokoli (kde se držela ufixnutá de facto sama sebe) a ta transformace se právě dokončuje … nejde o žádnej souboj civilizací nebo nějakých protistran jedný civilizace … proto se všechny ty trasy sbíhají … ta transformace postupně začala právě v tom roce 2012 a končí v těchhle dnech … a žádnej konec světa ani nic podobnýho se konat nebude … je tam celá hromada změn a všechny vedou k mnohem větší pohodě a svobodě ve všech směrech … takže spíš naopak – konečně bude možný začít doopravdy žít

Ikona diskutujiciho Nirvana 2024-05-14 17:20:35
Ikona diskutujiciho
sipka

kuku, jestli Vás to uklidní, tak nic z toho se konat nebude … Ona lidi miluje a naopak má v plánu na Zemi a v lidským těle zůstat navěky … jak už jsem psala výš – některý úpravy a změny už byly provedeny, některý právě probíhají … jednou poměrně významnou z nich je například zrušení zatracení, úpisů Ďáblu apod., který by stály spoustu lidí zbytečně život pro úplný blbosti … naopak v rámci transformace lidských duší do mnohem jednodušší, smysluplnější a s tělem přímým způsobem provázaný formy (transformuje se každej za pochodu, ani o tom nemusí nic vědět) budou lidem dodány ty potřebný kusy duše, aby měli možnost ty svoje do nevědomí zatracený části znovu posbírat (to doteďka nešlo, šly akorát vytvořit nově, nicméně ze zatracení zpátky dostat nešly), vyčistit svojí duši a propracovat se tím k eternal životu (teda pokud někoho radši nebaví se tady jak u blbejch dokolečka inkarnovat, všecko zapomenout, začínat furt od začátku a zase umírat, protože to taky půjde – bude to každýho zcela osobní volba) … takže fakt v klidu … všechny ty opatření jsou opravdu vedený a cílený z lásky k lidem a Zemi … nikdo nebude s nikým soupeřit (mimochodem byla provedená i obrovská redukce univeza jako takovýho), nikdo nikoho vyvražďovat … naopak – spousta těch mimozemských vědomí jsou ve skutečnosti různý části lidí tady na Zemi (proto taky lidstvo používá jenom tak mrňavou část kapacity svýho mozku – prehistorický dohody, ze kterých jsou nešťastný všechny strany a který dneska už neplatěj) … a budou se s nimi spojovat do celků tak, jak mají být, takže to budou LIDI (pozemšťani), kteří budou tím základem, kterej se bude jimi rozšiřovat a rozvíjet do schopností, který zatím v rámci těch debilních dohod byly rozfrcaný po univerzu … takže fakt klid … i ti, jejichž těla jsou teď aktuálně v týhle inkarnaci díky „covid očkování“ neopravitelný, protože už nejsou lidským tělem, se můžou už v týhle inkarnaci dát kompletně dohromady a příště se narodit rovnou jako eternal … a všechny ty informace se dají v nehmotným prostoru teď už i v pohodě ověřit, protože už je naprosto bezpečnej … i tam byly už provedeny (a už jsou hotový) masivní čistky a je možný se bez problémů a ohrožení připojit přímo ke Zdroji a zeptat se … naopak sám Zdroj, sama Tvůrkyně prostřednictvím poselství přes lidi, kteří s ní dokážou komunikovat tak, aby jí rozuměli verbálně, že se s ní lidi mají spojit a mají s ní komunikovat

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-17 12:07:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že čitatelia tohoto webu vedia čo je to projekt Hviezdna brána (Star Gate). Looking Glass môže byť len projekcia ľudí v projekte Star Gate pristupujúcich na astrálnu rovinu a popisujú to, čo tam videli. Niektorí ovšem opisujú projekt Star Gate ako niečo skutočné a fyzické ako napríklad bývalý agent MI6 James Casbolt: https://projectavalon.net/forum/showthread.php?t=16158&highlight=ibis&page=16 – Pripadá mi to skôr ako projekt Mk-Ultra. Toľko nezmyslov pokope sa nevidí tak často ako sa dá dozvedieť z jeho blogu.

Looking Glass je systém používaný k modifikácii časo-priestoru a k manipulácii s gravitačnými poľami za účelom ohýbania časo-priestoru alebo oteváraniu brán (gateways). Může být použit pro cestování v časo-priestore, pozorování (při vyšším ladění) a v základe ako poštová schránka v čase. Na ostrově Penang v Malajsii existuje zařízení Looking Glass. Byl jsem tam jako dítě v roce 1982. Moje soubory NSA uvádějí, že jsem tam byl v říjnu 1982. Důvodem je, že Looking Glass funguje v tomto měsíci nejefektivněji. 31. října tohoto roku jsem pomohl otevřít hvězdnou bránu. Důležité datum pro jistotu – Halloween, lépe známý pohanům a druidům jako Samhain. Skupina bytostí, kterým jsem pomohl prísť, se připojila k systému A.I. a nebyla příjemná

Mám viac informácií o ET, s ktorými som bol v kontakte. Prvýkrát som videl veliteľa SARION v zariadení Looking Glass v Penangu v roku 1982. Je to vysoký, svalnatý blond nordik, ktorý nosí priliehavý oblek na tele. Jeho veliteľom je jednotlivec menom veliteľ ASHTAR SHERAN, ktorý sídli na satelitnej stanici známej ako SHANCHEA alebo SCHARE. Pokiaľ viem, tak SARION velí hviezdnej lodi CALOPIA (alebo tak nejako) a ASHTAR SHERAN velí hviezdnej lodi EAGLE. Veliteľ ASHTAR SHERAN vstúpil do tejto slnečnej sústavy po prvýkrát 18. júla 1952. Prišiel ako odpoveď na správy, že pozemskí vedci sa pokúšali odpáliť atóm vodíka (ktorý je živým organizmom) a zjavne porušili zákony tribunálu a galaktickej konfederácie. ASHTAR SHERAN nadviazal fyzický kontakt s plukovníkom Georgeom Van Tasselom z americkej armády. ASHTAR mu povedal, že vedci zeme vstupujú do oblasti, na ktorú neboli pripravení a ignorujú to.

ASHTAR SHERAN je bratrancom škandinávskeho humanoidu známeho ako KAMAGOL II a ten bol vodcom skupiny známej ako GIZAH INTELLIGENCE so sídlom v pyramidách v Gíze, ale zomrel 27. decembra 1976. NSA očividne hľadala príslušníkov tejto skupiny v programe IBIS. Spojenia IBIS a bytosťou známou ako THOTH: Skupina Gizah bola známa ako osoby s dlhovekým životom a KAMAGOL mal v roku 1976, keď zomrel, údajne štyri tisíce rokov. THOTH bol tiež „nesmrteľný“. ASHTAR SHERAN je tiež veľmi stará bytosť, ale vyzerá ako muž po štyridsiatke. Plejaran, ktorý nadviazal kontakt s Billy Mierom u neho na vrchu vo Švajčiarsku, informoval Billyho o KAMAGOL II a ASHTAR SHERAN. ASHTAR a KAMAGOL podľa všetkého stratili cestu a v určitom okamihu v minulosti prešli do temnoty (niečo spoločné s A.I.). ASHTAR SHERAN je tiež známy ako EL ES TRON-ANTAR-RA-AN, GABRI-AN a SHERNA. ASHTAR SHERAN, KAMAGOL II a SARION sa prejavili vo forme „ADAM KADMON“ HU-Man, ale sú „vyžarovaním lúčov“ Archanielov MICHAELA a GABRIELA – tvorených kombinovaným zmiešaním ich svetelných kódov. Toto je zjavne bežný spôsob prejavovania individuálnej bytosti v „nebeských svetoch“. ASHTAR, KAMAGOL a SARION začali svoju cestu v „nižších svetoch“ ako „Devic/Angelic“ bytosti z línie POWERS, ktoré sú viacerími dušami (over souled) Archanjelov MICHAELOM a GABRIELOM.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-17 19:58:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle toho, co píšete, dodo, jste cenným diskutérem a chápu, jaké to je, když Vaše informace nikdo přímo neocení. Proto mi dovolte se k Vám připojit potvrzením Vaší informace o existenci bytosti vyšší vibrační sféry Ashtar a především Galaktické konfederace, se kterou se čtenáři moc nesetkávají a údajní kontaktéři stále víc a víc mluví o neexistující galaktické federaci.

Zároveň chci ale upozornit, že nemá nic společného s Archandělem Michaelem a tzv. Galaktickou unií. Také tímto chci potvrdit skutečnost existence bytostí Sol-Tec a Karne (Carne), se kterými jsem se osobně setkal,… a Ashtarem jen „z dálky“, tedy ne z očí do očí. Zdravím. kk.

Ikona diskutujiciho františek 2023-11-17 12:45:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za skvělý překlad. Vím že je z toho i záznam ale nerozuměl jsem protože tam mluvil moc rychle a odborně.

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-11-17 14:28:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hltám každý článek tohoto typu. Díky ✨

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-17 17:24:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

všechny články podobného typu jsou pololži. Každopádně jsou to psychologické operace, které mají manipulovat vědomí.

Důvod je jediný, vždy když používáte nějakou projekční techniku, tak výsledek vždy závisí na tom, kdo ji provozuje. Protož každý člověk má jinou duši. jiný důvod svého zrození a tím pádem jiný osud. A proto vidí budoucnost podle toho, co odpovídá jeho parametrům, kdyby tam přišel někdo jiného původu, tak uvidí něco úplně jiného…

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-11-17 18:32:14
Ikona diskutujiciho
sipka

armagu, jak může někomu zmanipulovat vědomí zpráva o tom, že má přijít Zlatý věk?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-17 19:49:33
Ikona diskutujiciho
sipka

možná chce dál bydlet ve 3d 🙂 některé lidi toto téma i vyloženě vytáčí. ale shodují se na tom prorokové a jasnovidci. kdo to nevidí a nechce vidět, je slepýš. doba se mění a nejde to zastavit.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-17 20:01:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Především žádná jistá budoucnost neexistuje, na to jsme my všichni „příliš malí pindíci“, jak říká jedna žena a stále ještě se mi to líbí. kk.

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-17 21:49:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Zpráva, že má přijít zlatý věk už tu koluje několik tisíc let.
On zlatý věk přijde, ale bude zlatý jen pro velice malou skupinu lidí. Mezi kterou já a ani ty určitě nepatříme.
Ta skupinka, která zažije zlatý věk bude složená z multimiliardářů a několika vyvolených „celebrit“. Všichni ostatní budou označení za zbytečné jedlíky.
Vy čtete zprávy o zlatém věku, ale nedochází vám, že se chystá „totální čipová kontrola“, které se vyhnou jen někteří…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-18 08:56:48
Ikona diskutujiciho
sipka

to je 3d myšlení armagu. zbav se ho, ubližuješ si s ním.

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-18 07:54:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Jen pro upřesnění.
Stále vám ještě nedošlo, že eu schválila elektronické ID, které bude zanedlouho povinné pro všechny. Ostatně přípravy na to jedou v ČR naplno – již je zde několik bank, které nabízejí službu bankovní identita
Od příštího roku má platit smlouva, že WHO bude plně řídit zdravotní systémy na světě v souvislostí s pandemiemi.

Byl zde rok 2020 – 2022, kdy si to plně vyzkoušeli a vám stále ještě nedošlo, že to zkouší, protože chystají ostrou verzi, které prostě neutečete.

Nebude žádný zlatý věk, pokud bude přesun do 5D, tak maximálně to bude možné tím, že zde na zemi zemřete.

Máte obě oči a jiné smysly a stejně vůbec nechápete, co se děje kolem vás a stále věříte bludům o nějakém 5D. Je to jen váš vlhký sen…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-18 08:59:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak nám ho třeba nech, tvou osobní realitu moje vysokovibrační články nijak neohrožují.

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-18 09:11:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Samozřejmě, že ohrožují život běžných lidí.
Protože když člověk žije v iluzi růžových zítřků nedokáže vůbec reagovat na každodenní šeď. A tím pádem ten průser vůbec nemůže ovlivnit, protože očekává sluníčkové 5D.

Je to stejné, jako když někdo chodí s hlavou zahleděnou do mraků a najednou spadne do kanálu, protože se vůbec nedíval na chodník a tím pádem si nevšiml, že někdo ukradl poklop…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-18 09:46:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak si ty články první přečti, abys věděl, o čem jsou.

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-18 09:58:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to hloupost.
Jsou jen 2 možnosti, jak se můžeš dostat do 5D.
1. Zemřeš
2. Může přiletět loď bytostí, které tam žijí a vezmou tě svým dopravním prostředkem tam.

To, že se současný svět změní na 5D je úplný nesmysl, protože 5D tu stále je, jenže běží posunutě proti našemu světu.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-18 10:35:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Nechci nějak zasahovat do vaší diskuse, je zajímavá. Jen chci doplnit nějaké potřebné informace. Pro samu existenci ve vyšší vibrační sféře jsou zapotřebí: Větší množství tělesné i duševní (aura) energie, protože tam je vše energeticky náročnější, ani byste nedokázali strávit jakékoliv jídlo ; Vyšší úroveň ducha, protože jinak byste tam byli jako idioti, kteří by ani nebyli schopni myslet natolik, aby věděli co jíst a co ne, tedy dosáhnout vědomím tzv. vyššího těla ; Vibračně vyšší a tedy adekvátní té vyšší vibrační sféře stav těla, což znamená jeho hmotnou kvalitu umožňující obsahovat větší množství energie a tedy tu vyšší vibraci, jinak by se rozpálilo „do běla“ a shořelo by, jde o prvky, které na Zemi logicky nejsou, co by tu také dělaly ; Vyšší míru poznání, respektive pochopení, protože bez ní byste byli trvale dezorientováni a sama „příroda“ by vás odmítla a to psychicky i přímo energeticky.

Ano, je možné vyšší vibrační sféru navštívit, pomocí velmi náročné techniky, která vás chrání před tou výše uvedenou nekompatibilitou. kk.

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-18 14:05:15
Ikona diskutujiciho
sipka

S tou energetickou náročností bych to neviděl tak složitě.
Klíčové ale je to, že vám tam musí někdo „odemknout dveře“, abyste se tam dostali. Když už tam člověk je tak se postupně tomu prostředí přizpůsobí.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2024-05-18 11:56:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Že vás tady v tý zasvěcený debatě vyrušuju – nějak vám, koukám, v tý vaší lepšovibračně sebezahleděný aroganci úplně ušlo, že od toho zatmění už se do žádnýho 5D nesměřuje a směřovat nebude … zůstává se tady na Zemi a zůstávají tady pouze ti, kteří jsou kompletní duše a kompletně a bezezbytkově milujou sami sebe (což jest ostatně absolutním základem ke schopnosti mít rád jako takový) … Tvůrkyně právě teď mění svoji duši a tím i smysl a pravdu světa … což bude kromě jinýho nově znamenat, že například propojení bude fungovat výhradně přes FUNKČNÍ SRDCE (TĚLO a EMOCE !!!!!!), nikoli přes energii Tvůrce … takže schopných se připojit je aktuálně cca 1% celý lidský populace … zbytek je právě odpojován od Zdroje a už nikdy se na něj nenapojí (čímž skončil, pokud neudělá než zemře určitý opatření a nespojí se skutečnou láskou s někým dalším, a tím nepřipojí do sítě) … nechci vám tady brát vaše iluze, ale do kategorie nově (pře)připojených ke Zdroji tady nepatří ani jeden z vás, takže bych se, být vámi, přestala arogantně ohánět vysokovibračním lepšolidstvím a radši se urychleně věnovala skutečnýmu poznání sebe sama do nejzazších částí duše a těla !!! dřív, než vám ty vaše ignorovaný části budou spolu s drtivou částí vašich životů zabaveny (což přesně bude – v úplný zkratce – po tom odpojení následovat)

Ikona diskutujiciho Iveta 2023-11-17 21:15:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

DĚKUJI
😇 💛 ☀ 🌅

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-18 12:51:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Každý bude mať tú budúcnosť, ktorú si predstavuje, ale nie v hmotnom svete na fyzickej úrovni, preto je dôležité myslieť pozitívne. Niekto sníva o zlatom veku, liečebných posteliach, skvelej práci, bezpečných technológiách, alebo prírode bez technológií, láske, množstve detí, stretávaní a nachádzaní, automatoch, ktoré všetko vyrobia a tak podobne. Všetko sa každému splní, to čo si predstavuje. Mimochodom cirkev robí to isté čo všetky duchovné spolky a to už nejaké dva tisíce rokov. Tak isto pripravujú ľudí na odchod do inéo stavu bytia, len to hovoria inými slovami.

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-18 13:42:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Samozřejmě, že to, co myslíte se nějak projevuje ve vašem okolí. Ale nikdy nesmíte zapomenout, že jste jen drobnou částečkou obrovského celku. Například vůči ČR jen jednou desetimiliontinou, přičemž celá ČR je jen malou jednotkou vzhledem k dalším zemím světa, které jsou zpravidla větší než ČR.

A samozřejmě okolí, které vás obklopuje také ovlivňuje vaše myšlení. I když se budete snažit, tak přijdete na to, že téměř nemožné se zcela odstínit od okolních vlivů…

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-18 20:27:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Ak je tým celkom vesmír, tak tam nebudeme. Odídeme ako biele svetlo. Svetlo je to, čo z tejto dimenzie vesmíru odchádza. Atómy, ktoré sa stávajú hmotou je to, čo prichádza. Čím sa staneme a kam pôjdeme uvidíme v okamžiku keď sa to stane. Hovoriť to dopredu by bolo čistou špekuláciou. Je to môj pohľad, nemusí byť totožný s vašim. Aluška to napísala nedávno skoro rovnako a to, že je jedno aké „Dé“ to bude.

Ikona diskutujiciho asdf 2023-11-19 02:58:23
Ikona diskutujiciho
sipka

viděl bych to rámcově podobně, s tím že budoucnost vzniká kontinuálně, už i tady v hmotném světě. A práve to odstiňování od vnějších vlivů, ač začně obtížné, je právě klíčové. A vůbec to není tak beznadějné jak uvádí armag, skoro mi přijde jako by si přál aby se co nejvíc lídí negativně naladilo na ty zcestné peklosvěty které prý mají jakože nevyhnutelně nastat (možná že ano, ale jak pro koho, že ano… kdo jinému jámu kopá…).
Ono stačí úplně málo – například nekoukat se na televizi, nesledovat stupidní seriály západní provenience – mj. víte jak se polsky řekne západ? 🙂 které vám právě tu bezvýchodnost a ‚jedinou správnou formu‘ tlačí.. proč se asi všichni ve všech scifi seriálech chovají jako blbí američani… a místo toho konat tak jak to má být správně. Vnutila vám banka bankovní identitu? Tak přejděte k jiné, ano jsou takové kde to není povinné, a dokonce je to právě ta jediná česká (nápověda, začíná na f, a končí na o, má to ři písmena a je tam ještě o :). Sice to implicitně tlačí, ale máte volbu to nejen ‚deaktivovat‘, ale v první řadě ani nezakládat. Vadí jídlo v supermarketech které s jídlem nemá moc společného? Tak nakupujte jinde, a ověřujte si odkud ten který výrobek pochází a podporujte lokální výrobce i když je to dražší. Nechcete digitální totalitu digitálních peněz? Plaťte vždy hotovostí a objednávejte si na dobírku. Nechcete být neustále sledováni? Vypněnete občas mobil. Nechte ho doma.. Vypínejte ho před cestou a zapněte až po čase v koncových lokacích… Vždy je možnost dělat něco jinak, lépe aspoň trochu. Myslet globálně, jednat lokálně. Činy jsou to co se počítá nejvíc, stejně jako hluboké myšlenky, zvlášť když jsou systematicky směrem pryč od toho co matrix tlačí… naopak pokud je to někomu jedno a dělá jen to co je ‚nejpohodlnější‘ a ‚nejjednodušší‘, tak se nesmí divit kde pak skončí. A ano, je to individuální, klidně i kdyby na celém světě zůstal jen jeden dobrý člověk, tak on bude mít dobrou budoucnost ale ostatní ne, není to jeden svět, je to nespočetně mnoho libovolně blízkých paralelních světů kterými vědomí stále prochází. Je ale na něm kudy a kam jde. Možná vám tenhle svět nepřijde nic moc, a máte pravdu, ale uvědomte si kolik obdobných světů je (snad již dále) v okolí – orwellowské dystopie, postapokalyptické světy, invaze zlých cizích entit…. např. jaderná válka posledních 75let mohla vypuknout každým okamžikem, a také vypukla, tam někde trochu vedle.. a přesto jsme se tomu vyhnuli. Tak hlavu vzhůru a směřujme k dobru 🙂

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-19 12:07:29
Ikona diskutujiciho
sipka

já popisuju realitu. A jen vás upozorňuju, že ačkoli žijete v přesvědčení toho, že temnota prohrála, tak příští rok začnou platit zákony, které jim dají do rukou obrovskou moc a už nic neuděláte.
Jste jako ti oslíci, před které dá někdo bodlák na tyčku a oni stále jdou za vidinou toho bodláku a vůbec jim nedochází, že je to jen lákadlo.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-19 12:18:48
Ikona diskutujiciho
sipka

My tady máme svůj prostor, kde se zabýváme věcmi, které nás zajímají. Od toho je internet. Pokud má někdo nutkavou potřebu přesvědčovat nás o své pravdě, tak pak je vhodné přehodnotit otázku, kdo je osel. Já taky nelezu do komunity chovatelů hadů, abych jim vysvětlila, že jsou zabíjáci králíků, protože respektuju jejich odlišnou mentalitu. Stejný respekt očekávám od ostatních lidí, že nebudou obtěžovat oni mě s něčím, co mě nezajímá. Bohužel mnoho z nich ještě duševně nedospělo a nezvládají to.

Ikona diskutujiciho Will 2023-11-19 12:21:41
Ikona diskutujiciho
sipka

armagu tak proč sem pořád chodíš a pokoušíš se někoho předvědčovat o své pravdě? určitě najdeš jinde lidi co tě budou plácat po rameni.

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-19 12:29:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Will: Abyste nemohli potom říct, že jste o tom nevěděli.
Mě už totiž strašně štvou lidi, kteří řeknou: ,,Ale já to nevěděl.“
Covid totiž ukázal, že hloupost lidí je skutečně nekonečná…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-19 14:07:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale my všichni ty samé zprávy k dispozici máme. Kdybysme chtěli, tak si to půjdem přečíst sami a sami si to najdeme. „Nevěděl jsem to“ je výmluva pro děti a nesvéprávné.

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-19 14:13:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Vy ty zprávy možná máte, ale zcela je ignorujete. Nasadili jste si růžové 5D brýle a přestali vnímat realitu. Je to jako když si narkoš dá svou dávku – také se potom svět jeví krásnější.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-19 15:47:34
Ikona diskutujiciho
sipka

To je tvůj problém. Zůstaň si ve svém světě když ti očividně vyhovuje a nenarušuj nám naše kruhy.

Ikona diskutujiciho Will 2023-11-19 15:50:29
Ikona diskutujiciho
sipka

My jsme ale svéprávní armagu 😀 Fakt tvoje arogance je úplně neuvěřitelná. Jediný kdo tady někoho přesvědčuje a kdo má problém jsi ty.

Ikona diskutujiciho Sai 2023-11-19 15:51:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Co tu teda ještě děláš armagu? Tobě to nestačí říct pětkrát slušně? Běž na fuckbuk, tam najdeš katastrof dost a můžeš nad nimi depkařit do libosti.

Ikona diskutujiciho Simona 2023-11-19 15:54:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky si odmítám řezat žílu. Radši budu číst články o 5D než zvracet u zpráv. Nechápu k čemu je to dobré. Kdo je masochista, prosím. Ale vyprošuju si, aby tady nějaký anonym slintal na to co mě zajímá nebo těší, jakoby byl lepší než já.

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-19 17:17:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Armagu, trochu nějakou úroveň, prosím. Já rozumím tomu, co ty vidíš, co se v pozadí děje. Pozoruji to celý z okultního hlediska. Tím, že je tady jenom otrávíš, taky nic zrovna nevyřešíš. To, že ty lidi tady moc nechápeš mne nepřekvapuje. S mnoha věcmi ses asi ještě nesetkal a nemáš vlohy vnímat svět tak, jak ho vnímají tady oni. V určitém smyslu jsi se ještě nerozvinul. Neber si to, prosím tě, zle. Méně rozvinutá osoba nechápe a nedokáže pojmout svůj stav, ve kterém se nachází. To dokáží vnímat a posoudit pouze ty rozvinutější, když se s ní někde střetnou, tak to na ní prostě oproti sobě uvidí. Oni ti vytýkají 3D myšlení. Já nevím jak bych to přesně podal. Jsi tupý, ale nejsi hloupý. Tyto stránky jsou specializovány na konstruktivního ducha. Tím, že budeš upozorňovat jenom na destruktivní elementy ve společnosti a ještě takto nekonstruktivním a neatraktivním stylem, měníš jejich náboj jen k ponurejšímu a destruktivnějšímu formátu. Tohle takové lidi na tomto místě ruší, protože kvůli takovým věcem sem zrovna oni zjevně nechodí.

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-20 14:02:20
Ikona diskutujiciho
sipka

*****: Hodnotíš lidi jako tupé a přitom nechápeš, že když žiješ v této realitě, tak pro tebe platí zákony této reality.
Zákony této reality řídí někdo jiný než vysmáté sluníčko s růžovými brýlemi.
To, co zde děláte je přesně to samé, co dělá obchodník, když potřebuje, aby jeho osel šel správným směrem. Dá mu bodlák na tyčku a oslíkovi vůbec není divné, že i když už jde několik hodin, tak ten bodlák je pořád stejně daleko.

Vy tam místo toho bodláku před sebou vidíte rajský svět. Do toho se možná dostanete po smrti, ale určitě ne v tomto světě.

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-20 18:02:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Armagu, vidíš věci jen v omezeném rozměru. Alue to vystihla trefně s tím tvojím 3D myšlením. Ty naopak svojí realitu naprosto nechápeš. Zřejmě jsi viděl věci, které se teď tak publikují jinde na alternativních zpravodajských serverech a jsi z toho vyděšený. Jsi z toho vyděšený, tak moc, protože si nejsi schopen si uvědomovat, že ty věci nemusí nastat a nebo ne v takové podobě, jak o nich nyní zrovna alternativní média píší. Ty neznáš iterační projekce z projektoru. Budoucnost není jasná, je stále neurčitá a otevřená. Já třeba vím o iteraci, kterou bych neoznačoval sice zrovna nějakým rájem na Zemi, ale jeví se mi průchodná v rámci těch nějakých příštích dalších let. Děsíš se toho, co chce podepisovat EU? Děsíš se převodu kompetencí přímo na WHO, které má mít tu možnost vyhlásit kdykoliv nějakou novou pandémii a nařídit povinná očkování v různých místech? Děsíš se toho, že naše vláda má do konce listopadu čas proti tomu podat námitku, aby se to neschvalovalo, ale nic nedělá? A nebo se děsíš všech těch hrozeb, které obnáší digitální identita? Ty nevíš, zda-li to všechno takto v budoucnosti nastane. Tím, že tím vyděsíš zde místní čtenáře naprosto nic taky ani nezměníš. Tak proč to děláš, když to ani nemusí podle těch tvojich děsivých scénářů takto v budoucnosti být? Víš, kolik věcí se může ještě přihodit? Co všechno může budoucnost, do které směřuješ, ještě ovlivnit? Nemáš páru. A já se ti ani nedivím. Na to tvá kapacita toho tvého onoho „3D myšlení“ prostě nestačí. Alue má pravdu. Zbav se toho nějak.

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-20 19:04:45
Ikona diskutujiciho
sipka

česká vláda schválí cokoli, pokud ji to nařídí USA, Brusel nebo Němci, protože slouží jim a ne českým občanům.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-11-18 14:18:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

KUKU, 2023-11-18 v posledním komentáři uvádíš, cituji: …jde o prvky, které na Zemi logicky nejsou. Uveď tedy prosím alespoň jeden chemický prvek (nikoli sloučeninu), který tu na Zemi neexistuje, ale jinde v exoplanetárních systémech ano. Chápu, že nejsi znalec v oboru astrochem. spektrálních analýz.
KUKU uvědom si také, že jsi vstoupil na prestižní webový portál Aluška, který je mj. také technicko – vzdělávací. Je škoda tento web dehonestovat zmatečnými komentáři, které nedávají dost dobrý smysl.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-18 18:49:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Nepochopil jste, že nejde o nějaké prvky, které na Zemi chybí druhově, jde o čistotu prvků, přičemž logicky se těla bytostí lidského druhu vyšší vibrační sféry skládají z totožných. Je to asi jako s umělými vitamíny, vypadají stejně ale nejsou vnitřně strukturálně. Jako dům, který má stejný tvar ale jiný komín a dveře a okna a jinde. kk.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-11-18 21:18:27
Ikona diskutujiciho
sipka

KUKU 18:49. Mýlíte se. Těla bytostí z vyšších dimenzí nejsou složeny z čistějších prvků než těla bytostí z nižších sfér a to z toho důvodů, že VŠECHNY PRVKY V CELÉM VESMÍRU jsou 100 % čisté. Je to axiomaticky dáno jak pro naší Zemi tak pro všechny objekty ve vesmíru, neboť všechny prvky jsou stejně čisté jak v 3D tak i 12D. Je to stejný axiom jako 1+1=2 (platí zde na Zemi i v souhvězdí Plejád, a jinde). Všechny prvky jsou totiž samy o sobě čistá chemická individua s pevně daným protonovým číslem a ostatními specifickými vlastnostmi jako jsou počet jader, elektronové obaly, konfigurace el. hladin, ap. KUKU neměl jste na mysli sloučeniny chemických prvků či jejich izotopy? Promiňte, ale Vaše stylizace je poněkud nečitelná a neplyne to z ní. Jinak jsem osobně rád, že rozvíjíme diskusi na tomto webu, která nejen nás, ale i ostatní debatéry může trochu obohatit. Dle mého skromného úsudku i toto je cesta k 5D.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-19 08:18:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Je mi sympatické prohlášení, že bůh je ve všem. I v h*. do kterého šlápneš. Lidé pak dělí na zlo a dobro.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-18 21:21:58
Ikona diskutujiciho
sipka

+ Já se snažím respektovat Boha a nemohl jsem si nepovšimnout i Vámi zmíněné astrochemické spektr_ální analýzy a Vaší obavy abych tento web nedehonestoval zbytečnými komentáři, které nedávají dost dobrý smysl. Proto si myslím, že by nyní už bylo dobré něco vysvětlit. Zastupuji na Zemi vesmírné civilizace a předávám vám všem vám už potřebné informace. Můj nick kuku nejenže znamená k_něčemu nebo k_někomu, tedy k,k , ale především, jde o označení agenta OO7 z bondovky Spectre z roku 2015. My tedy opravdu neděláme chyby a už vůbec ne v tak nejzákladnějších věcech. „Žádný strach, my to zvládneme.“ . kk.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-19 08:38:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Pořád ještě si nerozumíme Stando, jde o čistotu prvků vzhledem k vyšší vibrační sféře, proto v ní obstojí. Pokud vím, protony určují vlastnost prvku a jaké jsou vnitřně strukturálně ty protony? Tak bychom mohli postupovat hlouběji a hlouběji až třeba k těm nejmenším částicím, pokud to ale někde končí. Opravdu, mám jiné vzdělání a dělá mi problém v této věci znát potřebné výrazy, proto s Vámi nemohu držet krok, ale jde o informace od vesmírných civilizací, přičemž my navzájem šetříme naši vzájemnou důvěru a tedy já píši jen o tom, co chápu a čemu dostatečně rozumím. Takže k tomu už nemohu víc říci. kk.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-11-19 09:27:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue K. Loskotová 2023-11-19 08:18:43
v náboženství je učeno, že bůh je všudepřítomný. Pak musí být i v pekle, jinak není všudepřítomný….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-19 10:30:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Destrukce a temné dimenze jsou ve Vesmíru. Jsou logicky jeho součástí. Je to produkt experimentování temných andělů, podrobně to vysvětluju z knize Anděl strážný.
Vše co je podružným produktem něčeho, co tvoří vesmír, je pořád ten samý vesmír.
To je podobné jako ptát se, jestli když máš zanícený hemoroid, jestli je ten hemoroid pořád ještě součást tvého těla a jestli je tam přítomen tvůj duch… jasně že jo. Je to přece TVŮJ hemoroid 🙂 i když třeba vypadá ošklivě, bolí a je projevem nerovnováhy.
Temné dimenze jsou obrazně řečeno jako vesmírný hemoroid. Jsou pak logicky produktem nerovnováhy. Pokud bychom dál přirovnávali vesmír k tělesnému systému, tak platí, že cílem je návrat do homeostázy – to znamená zaléčit hemoroid a vyřešit nerovnováhu, aby odešel zánět. Pak by hypoteticky konfliktní situace na planetě Zemi mohla být jako projev zánětu a my jsme bílé krvinky, které se snaží o návrat k homeostáze a nastolení harmonie. Temné síly by pak zastupovaly roli patogenu. Někteří lidé, které pohltil patogen, podporují zánět.
Osobně se hodně ztotožňuju s ideou podle které platí stejné principy v malém i velkém měřítku, protože se mi to takto potvrzuje v praxi.

Ikona diskutujiciho Hana 2023-11-19 10:27:13
Ikona diskutujiciho
sipka

K tomu šlápnutí do psího exkrementu…zrovna včera večer se mi to po hodně dlouhé době stalo, když jsem šla večer za tmy venku. Zvláštní, že pár dní zpět jsem to tu u nějakého článku četla v komentářích, že v tomto Matrixu je to vlastně taky určité znamení, což mě celkem zaujalo. A pak se mi to zcela nečekaně stane, zajímavá „shoda náhod“..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-19 10:34:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Někdo říká, že je to štěstí. Ale já spíš pozoruju, že je to smůla. Že se člověk vydává blbým směrem a ho* je upozornění, které ho má zpomalit, nebo zastavit, upozornit.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-19 11:23:36
Ikona diskutujiciho
sipka

@Standa:
A čo prvky, ktoré sú mimo tohoto hmotného vesmíru? Kde ony sú a v akom stave?

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-19 05:23:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moje důležité shrnutí:
Možné časové linie se spojují do jedné události = pravda (to samé jsem viděla i ve své vizi tehdy). Před (kratším) časem jsem na svůj web dala písničku o Auroře, což symbolicky znamenalo, že předpokládám, že až se objeví polární záře tam, kde běžně nebývá, nastane ta událost. Polární záře se neobvykle objevila hned na tu mojí předpověď, ale nyní se hodně nedávno objevila i v Evropě (včetně ČR). V té samé době (=teď) vyšly na Alušce 3 články na toto téma + někdo další vydal předpověď, že nyní nastane událost, a že tou událostí bude zničení/zánik zla. Může to znamenat, že zlo shoří samozápalem nebo že zlé bytosti si Animus odvezou na M51, kde změní prostředí i systém na podobný 3D Zemi. Na to, že by se Země rozdělila a existovala by 3D a 5D Země současně, já osobně nevěřím (ale v jiné možnosti/scénáře věřím). Také ta událost „zánik zla“ může teoreticky znamenat, že dojde k plošnému vypnutí AI. A nebo to může být něco jiného (něco, co mě nenapadlo, co by se mohlo stát/jak by to mohlo proběhnout).
Každopádně do 100-400 let dojde k přepólování Země, což by mělo (dle fyzikálních zákonů) zaplavit většinu světa, k čemuž ale (s největší pravděpodobností, nebo možná s menší/větší pravděpodobností) nedojde (k tomu zaplavení). Stejně tak nedojde k vypuštění toho smrtelného barevného prášku (jak bylo předpovězeno od Irlmaiera) – to jsem sice viděla ve vizi a pořád to hrozilo, ale už se to změnilo=předpověď se zlepšila už cca před 3-4 měsíci. Stále ale asi ještě hrozí katastrofa=výbuch sopky v Yellowstone parku. To je celá moje aktuální předpověď nyní (ze všeho, co se ke mě dostalo).

Ikona diskutujiciho Standa 2023-11-19 12:16:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jeho excelence KUKU/dnes 8:38. Tvrdíš, že zastupuješ rozvinuté mimozemské civilizace, avšak tvé znalosti z technických disciplín (fyzika, chemie) jsou nulové. Hájíš se tím, že máš jiné vzdělání. Ahaaaaa. Tak potom tě tu moc na webu prosíme, prozraď nám, v kterém oboru vynikáš a jaké vysoké vzdělání máš? Ať se konečně od tebe něco přiučíme, pokud jsi ovšem s computerem pod paží neutekl z Bohnic.

Ikona diskutujiciho Will 2023-11-19 12:20:19
Ikona diskutujiciho
sipka

To je schizofrenie podle mě. Nebo trolluje.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-19 17:35:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Naprosto už nemám chuť s Vámi komunikovat. kk.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-11-19 13:48:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

DODO dnes 11:23/ No, touto otázkou jsi mne úplně odrovnal. S politováním tedy přiznávám, že teorie multidimenzionálního, nehmotného vesmíru a existence elementárních částic v něm je pro mne velká neznámá a znalosti v tomto oboru jsou pro mne nedosažitelné. Dodo, avšak nezoufej. Se světlou naději totiž předpokládám, že tuto zapeklitou otázku ti kompetentně zodpoví ten nejpovolanější z nás, slovutný polyhistor a znalec vesmírných dimenzí, jakož i zástupce mimozemských civilizací tu na Zemi – KUKU. Ostatně, nač chodit za kováříčkem, když mohu přímo za kovářem.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-19 15:55:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobre, tak niečo jednoduchšie. Čo si myslíš prečo existujú vo vesmíre izotopy? Defíciu vieme: Je to atóm rovnakého prvku s rovnakým atómovým číslom, ale s inou atómovou hmotnosťou. Izotop je identický vo všetkých fyzikálnych a chemických vlastnostiach. Jediný rozdiel medzi nimi je ich atómová hmotnosť.
Napríklad nikel. Prevažná väčšina niklu má atómovú hmotnosť 58. Prečo by sme mali nájsť malé percento niklu s atómovou hmotnosťou 59 a 63 a stále by to bol nikel? S atómovou hmotnosťou 63 by to mala byť meď; ale prečo je to stále nikel?

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-19 17:36:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Možná, že být slušně vychovaný, někdy není to nejlepší. kk.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-11-19 19:49:42
Ikona diskutujiciho
sipka

DODO dnes 15:55/ Ano, teď už konečně rezonujeme na té správné hladině. Složení bytostí vyšších dimenzí může být tvořeno velmi nestabilními izotopy chemických prvků, vyloučit se to fakticky nedá. A pak následně řízenou jadernou transmutací těchto izotopů se organismus těchto vyšších bytostí může volně adaptovat na různá extrémní prostředí v závislosti na daných fyzikálně chemických podmínkách. Tak tento výklad přežití ve vyšších dimenzích zní nejen dobře, ale i velmi pravděpodobně. Snad výše uvedené úvahy mohou naznačit, proč stabilita chemicky čistých prvků v 3D matrixu, z nichž jsme právě my lidé složeni, tuto možnost přežití v 5D a výš prakticky nenaskýtá. Dodo, blízká budoucnost ukáže…

Ikona diskutujiciho Standa 2023-11-19 20:12:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Kuku dnes 17:36/ Ze srdce se Ti omlouvám. A nyní prosím, chceš-li, odpověz mi přímo na jednu otázku:
V jaké technické disciplíně vynikáš? Děkuji za odpověď.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-20 11:56:35
Ikona diskutujiciho
sipka

@Standa: Ďakujem za vysvetlenie.
Skonštatoval by som asi toto: Aby sme mohli hovoriť o zmenách prvkov, musíme najprv vedieť čo znamená 3D, 4D, 5D a aký je medzi nimi rozdiel. Je to zmena hmoty, alebo zmena frekfenčného pásma vnímania? Na túto otázku neexistuje jednotný názor medzi obcou duchovne sa pripravujúcich. Druhá možnosť by znamenala, že hmota je stále rovnaká, zmení sa len to, ako chápeme okolie a udalosti. Napríklad pri zmenenom vnímaní by sme mohli povedať, že v Izraeli žiadna vojna nie je, začína s tam budovať zlatý vek. Bude to asi tak ako si napísal, budúcnosť ukáže.

Ikona diskutujiciho Šisko 2023-11-20 06:01:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na výletu do Akáši s jednou paní, co mě tam zavedla, jsem položil tamním knihovníkům otázku, jak je to s těmi Novými světovými neřády. Dostalo se mi odpovědi, že už teď prohráli, ale představení se musí dohrát do konce.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-20 08:55:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za přidání zkušenosti 🙂

Ikona diskutujiciho Čtenářka007 2024-05-14 20:19:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano přijdeme k jednomu nevyhnutelnému bodů. Ale to neznamená, že ten bod bude pro lidstvo pozitivní. Zajímavé je, že nikdo se nepodíval za tento bod. Proč? Proto asi nikdo neví jak to bude dál pokračovat. Tím pádem je článek pouze o snaze donutit lidi pozitivně myslet, což je samozřejmě správné.

Ikona diskutujiciho Reny 2024-05-15 13:14:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dnes u tohoto článku je mnoho více či méně hloubavých příspěvků, velmi detailních a rozsáhlých. Je dobře, že lidé jsou zvídaví a pátrají. Já budu stručná – podle mě je to všechno jen hra a někdo se u toho hodně dobře baví. Toto mi „přišlo“ už mnohokrát.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2024-05-18 14:16:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

(to je btw jiná Nirvana, jsme dvě Nirvany tady xd)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-05-19 10:41:19
Ikona diskutujiciho
sipka

… já jsem si říkala O co tady go. 😀 jestli ti něco není… tak tím se všechno vysvětluje.

Ikona diskutujiciho Nirvana540 2024-05-19 12:09:18
Ikona diskutujiciho
sipka

nj neasi, já už jsem musela něco říct xD

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-05-19 13:06:48
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 understandable 😀

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek