1. Black goo: Znovuobjevení geniálního oleje

9.3.2016 v Spiritualita 28

Milí čtenáři, nabízím vám velmi zajímavý a hlavně důležitý článek o nebezpečné černé hmotě jménem Black goo, se kterou jste se dost možná již setkali a vůbec o tom nevíte. Článek zde se liší od toho co vyšlo původně, provedla jsem v něm dost korektur, přídavků a zpřeházela slovosled ve větách aby se to dobře četlo a mělo to nějaký punc, ale základní obsah a sdělení je stejné, do toho jsem nesáhla. Na konci najdete i můj dodatek. V nadpisu je číslo jedna, protože k Black goo mám v záloze ještě další pokračování a ráda bych z toho udělala menší seriál, kde se problematika nadávkuje a vysvětlí podrobněji než zde, aby to s někým naráz nešvihlo. Toto tedy berte jako základní úvod do problematiky, je zde hlavně o původu a objevu Black goo.

(Slovo úvodem od TM) Před pár lety jsem měl přednášku o vysoce nebezpečné inteligenci, která se nachází na naší planetě Zemi. Není to žádná sranda a někteří lidé se snažili černý olej zneužít a nabádali jiné ať to vypijí. S tím že budou mít nadpřirozené schopnosti. Každého před tím varuji. Lahvička s olejem stála 800 dolarů a prodávali ji nějací pochybní pocestní v Praze. Také ti, kteří prodávají drogy!!!! Vzhledem k tomu, že téma o BLACK GOO je opět velice aktuální, přikládám článek z roku 2014.

Důležité věci, které se záměrně lidstvu nesdělují: BLACK GOO

Zhruba před rokem jsem měl přednášku o černém oleji, který je pro lidstvo vysoce nebezpečný. O problému vím asi 14 let. Je to až nepochopitelná záležitost skoro sc- fi obsažené ve sci-fi. Pozor vážení abyste nakonec nebyli s tímto sami konfrontováni.

22 vědců, mělo u společnosti Marcony Electric Limited v 80. letech dělat přísně tajný výzkum na popud anglické královské rodiny. Touto rodinou byl také výzkum financován a nechala olej dovézt z Falklandských ostrovů. Každý z těchto vědců spáchal sebevraždu a jmenovaná společnost zanikla.

Black goo může totiž člověku na krátkou dobu propůjčit nepochopitelné vlastnosti vidění, čtení myšlenek a naučení se jakéhokoliv jazyka přes noc. Je to vetřelec, který když se do vás dostane, prvně vám pomůže, ale potom…..


Black goo padalo letos (únor, rok 2016!) z nebe v Michiganu, ale i na mnoha jiných místech Země, toto zdaleka není jediný případ: https://www.youtube.com/watch?v=f8dspMRF8n8

Tady najdete krátký úryvek z obsáhlého videofilmu s mnoha objasňujícími podrobnostmi: (přednáška o Black goo v němčině)

Das Intelligente Öl (The Black Goo) – Interview mit Bernhard Wimmer

Poznámka Alue: Článek k další fázi komentuje ještě jiné video, které ale youtube zrušil včetně autora a nepodařilo se mi to zpětně dohledat. Odkazy výše jsem našla a nahradila jimi ten původní nefunkční, aby člověk měl představu o čem je řeč a jak to vypadá.

Na videu je vidět jeden z údajně nejméně dvou nebo snad ještě více druhů černého slizu, který má reptiloidní povahu, jakou patrně měli třetihorní ještěři.

To znamená, že ve srovnání například s člověkem mu chybí kvalita srdeční čakry, je to naprosto bezcitné, sebestředné, chladné, kruté, nesoucitné Black goo. Zde se samo vytvarovalo do tvaru zátky od láhve sektu (netuším, proč).

Ten černý sliz je totiž inteligentní a má vědomí sebe sama, je to cosi jako „bytost“, nebo „entita“. Podle některých badatelů je to snad umělá inteligence, a to snad umělá inteligence delikventní, tedy inteligence, která se proviňuje proti Stvořitelovým zákonům našeho vesmíru. Domnívají se, že ve skutečnosti jde o nesčíslné množství jakýchsi do jisté míry „myslících“ nanorobotů, kteří vzájemně „spolupracují“ asi jako nervové buňky v lidském nebo zvířecím mozku.

Třetihorní ještěři byli vývojem na Zemi překonáni a patrně tehdy (téměř?) vymřeli. Tento druh černého slizu údajně pochází z podzemních, třetihorních vrstev planety Země, kde jej snad náhodou, snad na základě nějakého „tipu“ od kohosi/čehosi našli němečtí nacisté. V jejich tajných skrýších tento černý sliz později našli badatelé.

Černý sliz, který přivezla armáda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z jednoho ze skupiny ostrovů nacházejících se v jižní části Atlantského oceánu nedaleko Malvínských/Falklandských ostrovů po takzvané válce o Falklandské ostrovy (ten ostrov se jmenuje South Thule, ostrov Jižní Thule), má údajně našemu věku bližší, vůči lidem snad méně nevstřícnou povahu.

Takzvaná válka o Falklandské/Malvínské ostrovy („Malvínské ostrovy“ je jejich běžný název v mezinárodním společenství, Velká Británie ale toto souostroví svévolně nazývá „Falklandské ostrovy“), vedená údajně mezi Argentinou a Spojeným královstvím, je tedy opět jen jedna z velkých zastíracích lží, jako tolik dalších.

Ve skutečnosti se tam prý vlastně ani neválčilo a už vůbec ne o Malvínské ostrovy, předmětem tehdejší zcela nečekané britské invaze do odlehlé části Atlantského oceánu, byl výše jmenovaný ostrov South Thule, který do souostroví Malvínských ostrovů ani nepatří, je obydlen snad jen tučňáky, nikoli poddanými Jejího veličenstva, a na něm se údajně nacházelo (nachází) ložisko onoho černého slizu.

Zda a k jakému bojovému násilí koho vůči komu nebo čemu tam vlastně došlo, není z běžně dostupných zdrojů informací jasné, každopádně se někde tam prý tehdy potopila nejméně dvě bojová plavidla (po jednom z Argentiny a z V.B.).

Výsledkem této vojenské akce prý každopádně bylo, že tamní Black goo bylo naloženo do ropného tankeru (loď na přepravu ropy, protože Black goo se v běžné situaci prý nejspíš podobá ropě) a v doprovodu válečných plavidel bylo odvezeno do Velké Británie ke zkoumání v armádní laboratoři, co to vlastně je a zda a jak by se to dalo použít ve vojenství.

Ukázalo se, že černý sliz z ostrova South Thule má naprosto jiné „vlastnosti“, než potřebují vojáci a než snad má černý sliz, který údajně nalezli němečtí nacisté, a že toto Black goo naprosto odmítá způsobit někomu nebo něčemu jinému bolest a utrpení a že se také naprosto neústupně a podle okolností i velmi nevybíravě takovému svému použití/zneužití brání.

Vojenské zkoumání tohoto černého slizu bylo proto tehdy údajně zastaveno, protože pro vojenské účely nebylo možné ho použít, a není jasné, co se s ním dál stalo, část prý byla údajně dokonce vypuštěna do kanalizace a přes ni se dostala do životního prostředí, především do okolí vojenských laboratoří kdesi na jihu Velké Británie.

Pokud byste se setkali s něčím, o čem byste se mohli domnívat, že je to Black goo, a potřebovali byste pomoc, ochranu před ním, protože by chtělo okupovat vaše tělo, vaši bytost, máte nahlas nebo v myšlenkách vyslovit žádost o spojení se Zdrojem (Bitte um Verbindung mit der Einen Quelle!! Prosím o spojení se Zdrojem!!) a po navázání spojení se Zdrojem a přes Zdroj s tím černým slizem ten sliz telepaticky požádat, aby jako nežádoucí vetřelec sliz vaše tělo opustil, respektive, aby do vašeho těla nevstupoval.

Objevily se dle údajných svědků v Praze lidé, kteří tento olej prodávají kolem 900 US dolarů a má vám údajně ve všem pomoci. Každého před tím varuji…..

tm: p.s. Pro všechny, kteří by se cítili tímto olejem napadeni, je velice důležité vyslovit v myšlenkách nebo nahlas větu. Rád bych jí od předešlého textu mírně poopravil:

Žádám konstruktivní sílu vesmíru o okamžité spojení se svým vlastním zdrojem.

Tahle věta stačí o zbavení se tohoto vetřelce. Je nesmírně inteligentní a hlavně!!!!! CTÍ VEŠKERÉ ZÁKONY VESMÍRU. Proto je před ním obrana tohoto typu, velice jednoduchá.

Nesmíte se ale po přečtení tohoto článku záměrně nakazit, protože by to tato inteligence brala jako souhlas s jejím bytím ve vás.

Znovu upozorňuji, není to žádné sci-fi, ale tvrdá realita.

zdroj: http://www.prvopodstata.com/2016/02/28/dulezite-veci-se-zamerne-lidstvu-nesdeluji-black-goo/

Dodatek Alue:

V článku spousta podrobností chybí, na jednu z nich bych ráda rovnou upozornila. – Black goo se v minimální koncentraci přidávalo (nevím jestli ještě pořád přidává) do nápoje Cocacola Zero. Každý člověk, který si ho jen trošku cucnul, by měl udělat výše zmíněné protiopatření.

Vůbec ničeho se nebojte, ale doporučuji raději udělat toto přání i kdybyste Cocacola Zero nikdy nepili. Nevím, kde ještě jinde mohlo Black goo být záměrně schované a lidem podsunuté.

Také existovaly – nevím jestli ještě pořád jsou – nějaké kurzy, kde jste si zaplatili několikadenní akci, kde vás prý naučí mimosmyslovému vnímání, paranormálním schopnostem, zkrátka že vám aktivují mozek. A lidé na to chodili a fakt to fungovalo.

Dělal to tady v Česku jeden chlap co dokonce ještě dnes pracuje v likvidační kampani, která má za cíl zničení konstruktivních alternativních zdrojů v ČR (včetně mých stránek). Ta kampaň je primárně zaměřená na pošpiňování konkrétních osob, překrucování do polopravd a vymýšlení nesmyslů, ale už byly snahy i na fyzické úrovni. Je to osoba silně nakažená reptiliánskými entitami včetně Black goo a jsou na to svědci, že se mu mění oko z lidského na hadí. A tento člověk se právě před pár lety k Black goo dostal a na těchto údajných kurzech to lidem podávali. Ostatní věci byly jenom omáčka, důležité bylo to, co se při kurzech konzumovalo.

Black goo vám dá schopnosti, o kterých si myslíte že jsou duchovní, ale ve skutečnosti je to parazit a za darované schopnosti po čase zaplatíte svým mentálním zdravím. Black goo je destruktivní olej, který může při infikování vypadat jako příznak aktuální transformace, ale člověk u toho přijde sám o sebe. – Duši však Black goo člověku nebere.

Mám k Black goo docela rozsáhlé poznámky a mohla bych ještě udělat speciální výcuc k jeho vlastnostem a pár podrobností k tomu. Když bude zájem, můžu nějaké poznámky vybrat a vypsat dodatečně na web, jenom jestli tady zase nepřijde nějaký pitomec a nebude psát o šíření poplašných zpráv, což jsou přesně ty důvody, proč si spoustu věcí nechávám pro sebe… Každopádně před kurzy tohoto druhu vás velice varuji, nechoďte tam, nenechte na sebe nic šplíchat a nic na takových kurzech nekonzumujte, budete nakaženi Black goo a schopnosti které dostanete budou falešné.

Zde ještě přikládám třetí názornější video. Takto nějak Black goo vypadá, je to zkrátka mazlavá černá hmota, která umí vlastní vůlí měnit tvar. Pozor, je infekční i při kontaktu s kůží. Jestli někde potkáte podivnou podivnou černou hmotu, nesahejte na ni. Že to padalo v Michiganu neznamená, že se to nemůže stát i v ČR.

https://www.youtube.com/watch?v=ZPwbEfW10nA

Komentáře

Ikona diskutujiciho Gabby 2016-03-09 06:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja bych o tve poznámky zajem mela, je to zajimave a myslim, ze by to lide měli vědět, dekuji za informaci 🙂

Ikona diskutujiciho Jarek Van Ek 2016-03-09 09:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Něco pro "zábavu": Při čtení článku jsem se zastavil a nahlas vyslovil větu, že žádám konstruktivní sílu vesmíru o okamžité spojení se svým vlastním zdrojem. Okamžitě, opravdu okamžitě, to nebyla ani vteřina, mi začal zvonit mobil a ozval se mužský hlas, který se představil jako Kaplan, že to je omyl, že hledá nějakého jiného člověka??? Dobré, ne?

Ikona diskutujiciho Gray 2016-03-09 09:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je hodně zajímavé, s kapalinou jsem se nesetkala, ale ve snech jsem se jednu dobu potýkala s něčím, čemu říkám "černý smog" a chovalo se to podobně, jako ve článku uvedené. Děkuji za sdílení, už se těším na další pokračování.

Ikona diskutujiciho Milan 2016-03-09 10:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajimavé, mám však z článku rozporuplné pocity, zajednak vím že informace – myšlenka je součást každé hmoty tedy informační pole je obšažena ve hmotě, je to její vlastnost. Za další, video mne spíše připomíná magnetický olej co se používá v tlumičích u aut, to jsem viděl na veletrhnu na vlastní oči jak měnil strukturu v závislosti na magnetické indukci, velmi ale opravdu velmi mi to připomíná právě tento magnetický olej. Takže v závěru nemohu věřit přímé existenci živého oleje leč naopak díky vědění obsažení informačního pole ve hmotě naopak vím že může existivat inteligentní hmota… samosebou mi to nevysvětluje tmavý déšť, jen psanému textu důvěřovat prozatím nemohu. No ale spíše tomu nebudu věřit, zde si z nás nejspíše někdo jen vystřelil, mnoho lidí rádo píše sci-fi povídky a jiní naopak důvěřují popisovanému sci-fi, také jsen docela čuměl na ten zázračný tlumičový olej a dělal přesně to co je na videu, je to olej s magnetickými nanočásticemi (ferro fluid) ale že by měl vlastní myšlení jsem nezpozoroval…

Ikona diskutujiciho Alue 2016-03-09 10:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: Poslední video není přímo black goo, říkám  že ,,takto nějak vypadá".

Ikona diskutujiciho Atrej Ystma 776 2016-03-09 10:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Určitě máme zájem o další Tvé poznámky k Black Goo a "pitomci" se nenechej zastrašit!

Ikona diskutujiciho Miran 2022-01-02 20:21:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobry den a me tu celou pravdu prozradite taky nemam ji jak zneuzit jen me takove veci velice zajimaji a jelikoz je lidstvo naivni stado telat a toakove to informace jsou vzacne rad prozru dalsim faktum predem dekuji s pozdravem Miroslav Junek

Ikona diskutujiciho Solangel 2016-03-09 10:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám z toho husí kůži. Při čtení jsem si vzpomněla na jeden zážitek z dětství, mohlo to být tak před deseti lety. Hrála jsem si venku a najednou kolem mě začaly padat nějaké černé kousky, vypadaly jako polotekutý černý asfalt, který po dopadu tuhnul, vypadaly přesně jako to z Michiganu. Padaly jen v tom místě, kde jsem byla já, v okolí to nikdo nezaznamenal. Lekla jsem se a utekla, ale dodneška nevím, co to bylo. Tak jsem teď preventivně požádala Vesmír o spojení atd., ale dobře mi z toho moc není.

Ikona diskutujiciho lenka f 2016-03-09 11:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle bůhvíodkud pochází. Není to tady určitě náhodou a přijde mi, že to je  na Zemi rozšířeno, aby člověk přišel o svou osobnost a o svou emotivitu. Po čase ta entita člověka určitě zcela ovládne.

Ikona diskutujiciho Mára 2016-03-09 11:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahojky, prosím prosím mohla by jsi napsat jak s tím olejem zacházely Němci, k čemu jim sloužil a tak? Díky je to moc zajímavý, těším se na další články o black goo :)�

Ikona diskutujiciho fluttershine 2016-03-09 15:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Do Cocacoly Zero? No dobrý, tu jsem měla v životě asi tak dvakrát, podruhé to bylo v sobotu :D

Ikona diskutujiciho Raja 2016-03-09 17:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Presne takto vypadal tzv. Brainiac v serial Smallville…byla to cerna inteligentni kapalina, pocitac. Napadla jednoho z hrdinu a dokazala ho ovladat, zcernaly mu u toho myslim oci….jako v klipu Powerfull nebo jak se jmenuje. Zkratka zase nam to nekde museli ukazat, hajzlici…

Ikona diskutujiciho Tatsumi 2016-03-09 20:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zrovna jsem četla o jednom koncentračním táboře a židovka, co přežila pokusy Mengeleho popisovala jak jí píchl injekci " s neznámou černou kapalinou a ona vzhledově nestárla". Tak mě to dost zarazilo, jelikož to bylo asi pět minut o jsem dočetla tento článek :D

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2016-03-09 21:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Nemohli to byť len holuby?

Ikona diskutujiciho Solangel 2016-03-09 22:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: :D ne, holubi to opravdu nebyli. Prostě prudká sprška jakoby asfaltu, cinkalo to i na plechové střeše, co byla hned vedle. Nevím, co to bylo,  ale do hovínek to mělo daleko.

Ikona diskutujiciho Lis 2016-03-10 02:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Akty X

Ikona diskutujiciho Ayeri 2016-03-10 18:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je fakt děsivé. Jsem ráda, že Colu nepiju a nikdy jsem nic takového neviděla 🙂

Ikona diskutujiciho Natália 2016-03-11 17:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podobná hmota napadla spidermana v tretej casti…nahoda alebo zamer, ze na nu odkazuju vo viacerych filmoch??

Ikona diskutujiciho Zerg11 2016-03-11 20:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den,

Ikona diskutujiciho Arwen 2016-03-11 22:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to odporný..Je to i v tomto klipu od skupiny Epica.Pravdu skryjí nejlépe tak,že ji nám dají přímo před oči a donutí nás myslet si,že je to fikce nebo fantasmagorie.

Ikona diskutujiciho Morell 2016-03-22 11:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Určitě mám zájem o tvé poznámky o black Goo, ať tady nebo na mail…

Ikona diskutujiciho Jarka 2016-06-13 15:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den, moc vás prosím, pokud k tomu klihu máte další informace, můžete mi je zaslat na e-mail? Je to hodně důležité a souvisí to s tím, co se děje. Na oplátku vám prozdradím celou situaci. Potřebuji to jako poslední kaminek do mozaiky, abych to mohla lidem vysvětlit. Vím, že je toho hodně na internetu, jen na českých stránkách se toho moc nedozvím a angličtina není zrovna moje silná stránka. OPRAVDU JE TO MOC DŮLEŽITÉ!!! Děkuji a budu čekat na vaši zprávu. [email protected]

Ikona diskutujiciho Michal 2016-08-04 02:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím, celkem jsem tímto překvapen a najdu více o tomto "slizu" mám totiž podezření že je ve mě a má přímou souvislost s bizarní nemocí Morgellony. Tak mě trochu pobavilo že bych to svinstvo v sobě měl o něco žádat. Myslím, to na nějaké mé otázky či příkazy z vysoka víte co. Každopádně zcela vážně souhlasím s tím že je to inteligentní, ovšem víc psát ani nelze jelikož kdo to nezažil nemůže z textu pochopit opravdové chování této věci.

Ikona diskutujiciho acidjoe 2018-10-01 15:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]:Ano, to není "black goo", to je ferro fluid.

Ikona diskutujiciho Adel 2018-10-01 17:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To já to dočetla a někdo mi zazvonil na zvonek když jsem se podívala nikdo tam nebyl?

Ikona diskutujiciho Sith23 2021-01-05 01:07:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, prosím té, mohl bys mi poslat tvé poznámky k Black Goo, strašně rad bych se o Tom dozvěděl něco nového…. jen pro zábavu hledám na Internetu lidi na Black Goo a takzvané “Skokany”… Byl bych ti moc vděčný…
můj E-mail: [email protected]
Předem Děkuji

Ikona diskutujiciho Jirka 2021-11-26 11:37:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, prosím o víc informací o tomto materiálu. Už jsem se s tím potkal před pár lety, píchal jsem do toho klackem. Vydalo to jako jako řidký asfalt nebo mazut. Ale v lese? Bylo mi divné co to tam dělá.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-11-26 12:45:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

U nás v lese toho boli mraky. Dopočul som sa že po vojne keď Američania bombardovali Bratislavu tak zbombardovali nejakú továreň. 30 rokov to asi bolo tak a potom to tam komunisti išli upratovať a nevedeli čo s tým tak to vyviezli do lesa. Pravdepodobne sa nejednalo o Black Goo ale bolo to čierne a i po 50 rokoch to stále ,,pracovalo“ a vyvieralo zo zeme.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek