1. Posedlost: Způsoby, jak může zlý duch posednout člověka

12.6.2022 v Bytosti 12

Většina z nás si pod pojmem „posedlost“ představí duchy, démonické postavy z filmů, nebo si vybaví strašidelné zážitky, které jsme sami zažili. Posedlost démony však může být poměrně složitá problematika, která dalece přesahuje to, co se nám na první pohled zdá.
Démonická posedlost je situace, kdy zlá entita posedne a ovládá mysl člověka tím, že se spojí s jeho vědomím. Démonická entita tak částečně nebo zcela ovládá jednání i myšlení dané osoby. Démonická posedlost se nemusí pokaždé projevovat dramaticky, může být také velmi mírná a chronická.Senzibilové, zabývající se výzkumem problematiky odhadují, že přibližně 30% světové populace je posednuto zlým duchem a 50% populace je zlým duchem v různé formě postiženo, ale je to velmi přibližný odhad, protože hodně záleží na tom, v jakém regionu, jaké zemi a s jakými lidmi jste v kontaktu. Obecně však platí, že míra promořenosti je v běžné populaci velmi vysoká a nevyhýbá se to ani duchovně žijícím lidem.

Démonické energie působí prostřednictvím lidí a využívají jejich osobnostních defektů k vytváření konfliktů a nestability ve světě na úrovni jednotlivce, rodiny, společnosti i národa. Lidé, kteří na sobě nepracují, nemají ochranu, nevšímají si tohoto vlivu a neumí se od toho očistit. Kvůli tomu mohou duchové způsobit v životě těchto lidí spoušť na fyzické, emocionální, intelektuální i duchovní úrovni.

Duchovně bádající lidé si často kladou otázku: „Jak může k posednutí duchem dojít“? Akt posednutí obvykle prochází čtyřmi obecnými fázemi. Tyto kroky mohou proběhnout během několika okamžiků, nebo někdy mohou trvat mnoho měsíců. Tento článek takový proces podrobně vysvětluje.

Analogie
Mechanismus, lépe pochopíme pomocí analogie s napadeným a obléhaným hradem. Obranné systémy hradu zahrnovaly jeho hradby, lučištníky a potraviny, které měl ve svých sýpkách, aby přečkal útok nepřítele. Nepřítel, který obléhal hrad, trpělivě vyčkával před hradem a snažil se ho oslabit vyhladověním, nebo použitím psychologické taktiky. Nepřítel využíval každou příležitost, aby našel skulinu v obranném systému hradu. Celý tento proces mohl trvat dlouho. Jakmile by byla obrana hradu v jednom menším bodě prolomena, nepřítel by se soustředil na rozšíření tohoto průlomu a následné ovládnutí hradu.
Je to v podstatě stejný způsob, jakým duchové posednou člověka a převezmou nad ním kontrolu. Cílová osoba je ve výše uvedené analogii hrad a nepřítel představuje zlého ducha.

Časové vymezení
K aktu posednutí může dojít během několika sekund, nebo i v průběhu několika měsíců. Záleží především na dvou faktorech:
1. Zranitelnost zacílené osoby na fyzické i duševní úrovni.
2. Srovnání síly.

Duchové nemohou napadnout nebo posednout osobu, která má o 10% větší duchovní sílu, než oni sami. Viz článek: „Nakolik člověku poskytuje jeho duchovní úroveň ochranu proti zlým duchům?„. Duchové s vyšší silou mohou naopak snadno posednout osobu s nižší duchovní silou. Duchovní síla se získává prostřednictvím duchovní praxe a ryzího charakteru.

1. Fáze: Oslabení obrany
Duch nejprve upraví okolí osoby, kterou si vytipoval, příznivé pro uskutečnění aktu posednutí. Vytváří nebo využívá situace, které destabilizují její mysl, čímž danou osobu oslabí. Tyto situace mohou být na fyzické, nebo duševní úrovni.

Na fyzické úrovni mohou duchové způsobit nebo využít problémy, jako jsou kožní vyrážky nebo to, že děti celou noc pláčou, takže jejich rodiče trpí nespavostí. Využívají vzniklé zranitelnosti, aby si vytvořili místo pro vstup.

Na psychologické úrovni na nás působí některým z následujících způsobů:
1. Využívají osobnostních defektů, jako je hněv, strach, nestabilní emoční povaha atd.
Tyto osobnostní vady zvyšují zranitelnost. Čím horší jsou naše osobnostní defekty, tím snadněji se nás duch zmocní. Duchové jsou snadno schopni posednout lidi s převahou temné energie s osobnostními vadami, jako je slabomyslnost, nestálost, intenzivní touhy a bázlivost. Duchové rozehrávají naše osobnostní vady zákeřnými myšlenkami, které dále destabilizují náš svět.
2. Vkládají destruktivní myšlenky, vytvářejí pochybnosti o sobě i druhých, podněcují deprese, vyvolávají hádky v domácnosti.
Temné myšlenky, které duch do člověka zasévá, způsobují, že se člověk chová špatně. Osoba se může výrazně odchýlit od svého normálního chování, čímž naruší svou duševní rovnováhu. Příkladem může být svobodná mladá žena, která má intenzivní sexuální myšlenky a jedná podle nich s anonymními muži. To může vést i k jejímu zneužití a zhoršení problému. Dalším příkladem může být ztráta živitele rodiny, nebo zapletení rodiny do skandálu.
Duchové tedy prostřednictvím fyzických, nebo psychických problémů destabilizují duševní rovnováhu člověka, a tím zesilují jeho zranitelnost.

2. Fáze: Vstup
Jakmile se u osoby projeví slabost, duch se vydá na cestu. Níže je uvedeno několik bodů, které duch shledává jako příznivé šance vstup do vědomí zacílené osoby:

Vady osobnosti
Pokud je osobnost posedlé osoby slabá, může ji duch kdykoli posednout. Člověk je velmi zranitelný, když ho přemáhají touhy, vášně, nebo je v emocionálně nevyrovnaném rozpoložení. V tomto okamžiku chybí soudržnost a kontrola mezi jeho jednotlivými těly, tj. mezi jemnohmotným tělem a materiálním tělem. V tomto stavu může nad danou osobou převzít kontrolu jakýkoli duch.

Má-li však zacílená osoba silnou osobnost, musí duch vyčkat na vhodný okamžik. Například zlý duch může ovládnout poctivého člověka pouze tehdy, kdy opustí svůj piedestal a odebere se na chvíli k nepoctivému myšlení.

Slabé spojení mezi jemnohmotným a fyzickým tělem
Duch může někoho posednout i během spánku. Má šanci tehdy, kdy se fyzické tělo oddělí od mentálního těla. Např. ve stavu snění, ve stavu hlubokého zoufalství, v některých případech k tomu může dojít i ve stavu hluboké meditace. Pouze duch vyšší úrovně však může využít toho, že se jemnohmotné tělo během meditace oddělilo od fyzického.

Přechodové časy
Bylo vypozorováno, že duchové jsou nejaktivnější v přechodných obdobích, jako je pásmo soumraku mezi dnem a nocí, den novoluní a den úplňku mezi dorůstající a ubývající fází Měsíce, během zatmění atd. V těchto obdobích je největší pravděpodobnost, že se lidé stanou posedlými.

Denní doba
Nejvíc k tomu dochází během půlnoci, protože duchové jsou nejaktivnější mezi 12.00 a 2.00. V tuto dobu je temná energie v našem prostředí nejvyšší.

3. Fáze: Vytvoření centra
Duch způsobuje ovládnutí a kontrolu zacílené osoby prostřednictvím temné energie. Je to duchovně destruktivní a škodlivý typ energie. Duch se v člověku usadí prostřednictvím něčeho, čemu se říká „centrum“. V tomto „centru“ koncentruje svou temnou energii. Místo, které si zlý duch vybere jako „centrum“, je obvykle nejvíce zranitelné místo v osobě.

Většinou si duch nejprve vytvoří centrum ve fyzickém těle, protože to absorbuje temnou energii nejsnáze. Obvykle je to nějaké místo v těle postižené nemocí, kde dochází k lokálnímu nárůstu destrukce, což má za následek nemoc. Perspektivním místem pro „centrum“ ducha se stává například zanícený kloub, astmatické plíce, porucha osobnosti v podobě vzteklosti atd.
Duch vnáší temnou energii do tělesně nebo duševně zranitelného místa a pevně jej ustanovuje jako své centrum. Vytvoření pořádného stabilního centra může duchovi trvat mnoho let. Prostřednictvím centra pak duch postupně přenáší temnou energii do celého zbytku mysli a těla člověka.

4. Fáze: Převzetí kontroly
Ovládající duch (démon, ďábel, destruktivní energie atd.) pokrývá posedlou osobu svým vlastním mentálním a kauzálním pláštěm. V důsledku toho se mentální a kauzální pláště posedlé osoby stávají nefunkčními. Osoba pak začne mluvit, chodit, myslet a chovat se podle nových mentálních a kauzálních vzorců ducha.

V navazujících článcích si dále popíšeme i symptomy, možnosti řešení problému a další souvislosti.

pokračování série: 2. Posedlost: Jaké jsou symptomy při posednutí zlým duchem 

Poslechnout si článek v audioverzi – zde

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-06-12 09:18:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za skvělý přínosný rozbor který na českém internetu velice chyběl. Musela to být hrozná piplačka dát to dohromady. To samé překlad o EES. Klobouk dolů.

Ikona diskutujiciho petr 2022-06-12 09:19:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dává to smysl. Když má někdo psychické problémy, je oslabený a toho využívají nízké energie kterých je kolem nás plno. A ty znova zhoršují jeho duševní problémy. A to vysvětluje proč se lidé kteří na sobě dlouhodobě nepracují postupem času zhoršují. Prostě se zacyklí v kombinaci svého mindráku a toho co se na nich přiživuje.

Ikona diskutujiciho Theofil 2022-06-12 09:52:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevim, jestli to musi byt tak slozite…staci mit slabou auru a mate hned cernou dusi ve svoji aure…nemusite ani nikam chodit, staci se napojit na internet…jinak sve si muze zaridit i svetla duse…normalne se vam naboura do aury a hned zacne zastirat mysleni, aby ovladla telo…to se potom muzete podivat do blazince, tam takovych pripadu je…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-12 20:12:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, nakazit se destruktivními energiemi se bohužel dá i přes internetovou stránku, pokud ji tvoří černý mág nebo někdo s hodně destruktivní energií, našla jsem jich za dobu co tuhle práci dělám fakt hodně. Nejvíc blogy o magii co dělají ,,čarodějky“, ale i jiné, zdánlivě nenápadné weby. Jde však o energie, parazit se podle mě přes webovou stránku chytit nedá, to spojení je na to slabé, nebo jenom nemám až tak blbou zkušenost. Ale už mi bylo mockrát zle z nějakého webu. Musela jsem si ochránit pracovnu kvůli tomu.

Ikona diskutujiciho infinity mind 2022-06-12 12:40:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jen teoreticky. Mohl by se něčím posednutý jedinec dokázat naladit tak, aby spatřil bytostné? Podle mne, co je k tomu potřeba je navýšit vibrace, být schopen zaostřit vnitřní zrak a mít štěstí, že tam bude někdo z nich, kdo se konkrétně na vás zrovna nevykašle. Mám vícero zážitků, kdy jsem něco z jemnohmotného světa spatřil. Tenhle je můj poslední. Přihodil se letos někdy na počátku března. Stál jsem na balkóně a prováděl jsem Bruntonovu techniku Stillschweigen v kombinaci s pohledem do zapadajícího slunce, se zakloněnou hlavou a s potřebným úhlem na to, abych si tak ostřil svůj vnitřní zrak. Na konci, když jsem přestával jsem v myšlenkách, ještě s pohledem do toho zapadajícího slunce, vyslovil přání, jak bych si přál spatřit vílu. Najednou jsem spatřil jak v dáli, dole z trávníku naší zahrady něco vystartovalo. Byla to jen taková tmavá tečka a překvapilo mě dost, jak ji z takové dálky vůbec registruji. Letělo to zleva nahoru přímo ke mně. Nejdříve jsem si v duchu pomyslel. Hmyz? Co teď na počátku března může tak lítat? Upřel jsem na to svůj zrak a spatřím naproti těm posledním paprskům zapadajícího slunce tmavou siluetu malinkého sotva možná 2 cm velikého tělíčka, které se podobalo tomu lidskému, ale mělo křídla. Viděl jsem odspodu nejdřív dvě nožky, pak výše dvě ruce, křídla a hlavičku. Udělala mi jen krátký přelet před nosem a dělala, že si mne nevšímá a jako mne nevidí. Chtěl jsem zejména její hlavičku vidět a zaostřit líp a spatřit víc než-li jen její siluetu, ale zaletěla mi za zorné pole mého výhledu a já ji ztratil. Pak jsem ji už znovu neviděl. Tak malinká, ale odvážná se ukázat mi byla. Na rozdíl od jiných, větších stvoření.

Ikona diskutujiciho Marcel 2022-06-12 20:00:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška, pýtal som sa v jednom komentári, či nemôžem byť posadnutý a o tom ani nevedieť a zrazu tento článok. No nie som si istý, či mám v sebe ducha, dá sa to nejako overiť? Niekedy mám totižto také situácie, že akoby som to nebol ja a niečo iné konalo prostredníctvom mňa. Našťastie to viem vôľou potlačovať, ale niekedy je to silnejšie. Ako sa to dá overiť?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-12 20:08:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je spíš na řešení mailem. Popsat vývoj situace, symptomy, kdy a kde se to zhoršuje/zlepšuje, kdy to začalo. Jestli by to někdo mohl a měl důvod na tebe poslat.

Ikona diskutujiciho KArlos 2022-06-12 20:37:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Brr až mě zamrazilo .. Jak je odstranit ? a co Alkohol ? prý je alkoholem otupená mysl pozvánka pro duchy.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-12 20:55:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejvíc drogy. Ale kouření a alkohol taky. Odstranění je podle typu/síly ducha, i podle způsobu jak se nabral. Některé stačí jenom vykouřit z pokoje a je klid. Jiní můžou být pořádný oříšek.

Ikona diskutujiciho infinity mind 2022-06-12 21:16:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Stačí si i jenom zívnout a už ho prý v sobě můžete mít. Ale můžete si při zívaní rukou zkoušet zakrývat ústa. Prý to má pomáhat.

Ikona diskutujiciho Zdenka Ch. 2022-06-12 22:07:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím že jsme promoření hodně. Stačí otevřít zprávy a vidíte výsledky jejich práce. Mají volné ruce protože na ně skoro nikdo nevěří a kdo věří neví co s tím má dělat. Snad pomůže i tato série.

Ikona diskutujiciho infinity mind 2022-06-14 07:07:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Všichni absolventi lóží, svobodní zednáři a další, jsou od jistého stupně, úrovně svého zasvěcení posedlí. Entita v jejich těle má na ně dohlížet, aby dělali, co mají. Tyto společnosti tlačí své lidi na velmi důležité, klíčové místa v různých státech světa a výsledky jejich práce pak skutečně vidíte v těch zprávách.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek