2. / tomáš marný o kritické hodnotě uvědomění / DOPORUČUJI

6.1.2013 v Poselství 18

_____ 3.díl _____

24.07.2012 21:54 Je důležité…..

….nyní dojít k uvědomění, aby mohlo dojít při kritické hmotě lidstva k eliminaci jejich plánů. Celý systém jsem se snažil vysvětlit ve dvou částech. Proto prosím hovořte o připravených událostech v Londýně, posílejte známým a příbuzným. Je to jediná skutečně levná a konstruktivní cesta. Kdyby se jim plán podařil, pravděpodobně by odstartovali EMP a vrátili nás bez elektřiny, internetu, televize a všech dalších vymožeností do doby kamenné. Tam spěje celá společnost.

Vzpomeňte si někteří, prosím, na film který běžel v českých kinech týden před nárazem letadel do dvojiček. Film byl totožný se skutečností, která se odehrála za týden po uvedení do kin. Tenkrát se jim to povedlo.


Chyběla kritická hodnota uvědomělých lidí. Nikdo by tomu nevěřil. Karty Ilumináti byla přece jenom společenská hra!!!!! Že ano????

Z toho tedy plyne, dát vědět co nejvíce lidem a vyvolat synergetický efekt. Pevně věřím, že se to lidstvu opět podaří…..

P.S. nemluvit o připravovaných skutečnostech je jako strkat hlavu do písku a dělat, že se nás to netýká.

_____ 4.díl _____

31.07.2012 18:54 Dokončení…..

….vysvětlení tří článků postupně na sebe navazujících a co vše s tím je spojeno. Jak jsem postupně popsal v článcích.

Článek 1 (22.07.2012 18:54 Poslední dobou…..)

Článek 2 (23.07.2012 23:55 Vážení čtenáři…..)

Článek 3 (24.07.2012 21:54 Je důležité…..)

Nyní dokončím smysl celého činění dotyčných bytostí, kteří operují s MATRIXEM a zaplétají lidi do nerozpoznatelného. Prosím, bylo by dobré se podívat znovu na českou verzi ARCHITEKTA z MATRIXU.

Při přečtení článků jejich pochopení a následném uvědomění je možné nyní vysvětlit to nejdůležitější. Jestliže jste nečetli první tři články, nemá nyní smysl pokračovat ve čtení. Nebudete správně chápat celé souvislosti!!!!!

Loutkovodiči Matrixu moc dobře vědí, že ke konci časů, aby nepostupovali sami proti zákonům vesmíru, MUSEJÍ LIDEM ŘÍCI (ODHALIT) PRAVDU. V mnoha novinách, časopisech, knihách, školeních ezoteriky a nejmenovaných dalších podobných seminářích se nyní velice dobře ujaly věty typu: nebudeme tomu dávat energii, nebudeme to živit energií, žijte láskou (když pravou lásku zde málokdo poznal), posílejte jenom pozitivní energii, posílejte lásku a mnoho dalších frází, které zde ani neuvádím. Všechny smrdí. Jako za totality slogan „Se SSSR na věčné časy a nikdy jinak“. Není to nic jiného, než odvrácení pozornosti od skutečně odhalených tajemství téhle planety, a konečně, když lidstvu musela být řečena pravda, loutkovodiči vymysleli „geniální tah na branku“. Ptáte se proč????? Ano ONI se bojí, že by lidé mohli přejít v uvědomělý stav a otočit se proti nim. Klidně i myslí. Vědí, že by je to zlikvidovalo. Pro ně je důležité, aby se lidé nevěnovali odhaleným pravdám a nemohlo dojít k odhalení jejich intrik. POLOŽME SI DŮLEŽITOU OTÁZKU. Čeho se tedy vlastně bojí???? Bojí se TAJEMSTVÍ NEHMATATELNÉHO. Tajemství nehmatatelného spadá do energetických sfér, kdy při synergetickém efektu, jinak také řečeno dosažením kritického množství uvědomělých lidí, dojde k řetězové reakci jako při výbuchu atomové bomby. V ten moment už nenávratně prohráli. ONI to vědí a snaží se pro sebe narůstající kritické nebezpečí uvědomělosti lidí zvrátit ve svůj prospěch.

Válku začíná ten, kdo první střílí na hmotné úrovni jakoukoliv zbraní. I slovo může být zbraň a můžete i slovem zabít. Nemá zájem se domluvit.

Na nehmotné úrovni destruktivním myšlením a podpořením o 180% otočených významů slov a jejich neuvědomělým používáním. Pamatujte: NEZNALOST ZÁKONA NIKOHO NEOMLOUVÁ. Tak i neznalost vesmírných zákonů a nesprávných pojmů a jejich používání, nikoho neomlouvá. Je to řešení (problém) každého jedince.

Neutíkejte od nynějších dat do vysněných neexistujících světů. Tak jako kdysi MÁJSKÁ civilizace se dostala uvědoměním do jiných dimenzí, může se již brzy celé lidstvo přenést uvědoměním tam, kde bude lidstvu poskytnut vytoužený azyl.

Záleží na každém jedinci a každé bytosti nacházející se na planetě ZEMI v tuto dobu. Promarníme-li ji, chyby potom nechť každý hledá sám v sobě…..

_____ 5.díl _____

07.12.2012 5:55 Velice důležité…..

….upozornění. Bylo by dobré, kdyby psané se dostalo mezi co nejvíce lidí, a to kvůli uvědomění.

Na danné téma jsem kdysi hovořil na přednáškách a upozorňoval v různých článcích. Řeč bude opět o kritické hodnotě čehokoliv. Začneme tedy u jednoduchých příkladů. Většina z Vás jezdí autem, které je poháněné buď naftou nebo benzínem. Aby se auto dalo do pohybu, potřebujete (například) vstříknout 10 gramů benzínu. Je to tak zvaná kritická hodnota množství, které uvede motor a následně auto do pohybu. Máte-li určité množství obohaceného uranu, a chcete-li navodit řetězovou reakci, nepovede se Vám to, pokud nemáte kritické množství této látky pohromadě.

V případě, že vlastníte kapku vody (a v okolí daleko široko nikde není ), nemůžete se utopit. Teprve při objemu určitého množství vody, třeba větší lžíce plné vody, to už možné je.

Odeberme se ze světa nesmyslné fyziky do tajemství nehmatatelného. Každý lidský mozek vytváří energie a tyto jsou potom zapisovány do morfogenetických polí (dále jenom MF). Záznamy energií každého mozku zde uložené jsou tímto zápisem zde uložené a nesmazatelné.

Vždy na přednáškách jsem upozorňoval na opatrnost při myšlení a vedení myšlenek. Říkal jsem a znovu opakuji: „Vaše myšlenka je silnější než atomová bomba“. Myšlenky způsobují zápisy do MF polí. Jednoduše a pro každého pochopitelně jsem se snažil ukázat mechanismus, jakým fungují i lidské myšlenky s uložením do MF polí.

Lidská společnost na planetě (v hotelu Země) se nachází v určitém energetickém potenciálu. Určitě jste si všimli, že tenhle potenciál je v současné době vysoce destruktivní. Je způsoben zápisem lidských mozků do MF polí sledováním filmů, hraním destruktivních her na počítačích, kdy děti mají hry při kterých zabíjejí na ulici (v počítačové hře) lidi a pomalu nerozeznávají realitu od iluze. Podívejte se jak se lidé dnes chovají vzájemně k sobě, úcta člověka před člověkem, je skoro pro každého cizí slovo. Vytvořili jsme pro lidi iluzorní svět, který podléhá zápisu do MF polí. Ta nerozeznávají iluzi od skutečnosti. Tak jako Váš mozek nerozeznává skutečný běh po cestě nebo vizualizovaný běh při klidném ležení doma v posteli. Dochází k zápisu do MF polí.

Všimli jste si, že bylo poslední dobou mnoho destrukce připraveno a měla být uskutečněna. Díky rozšíření zpráv po internetu třeba o možném výbuchu mini a-bomby v Berlíně při olympiádě nebo následně v Londýně, se tenhle hrůzný čin neodehrál. (Pád eura, občanská válka, třetí světová válka ATD) Byl zastaven zápisem přání lidí, aby se něco takového nestalo a následným uvědoměním. Byla dosažena kritická masa myšlenek lidí, kteří si něco takového nepřáli. Jak tedy vidíte, síla je v lidských mozcích. Bylo by dobré se podívat na film celestýnské proroctví, zde máte o kritické hmotě čehokoliv taky zmínku.

A nyní k tomu nejdůležitějšímu, proč jsem tenhle kratičký článek napsal.

Poslední dobou se objevilo mnoho zcestných zpráv (televize, rádio, noviny, časopisy atd) o konci světa destrukcí a apokalyptickými scénáři. Buďte klidní, nic takového se určitě nestane. Co se tedy bude odehrávat? To je správná otázka. Velice rád Vám na ni odpovím.

Jak už mnoho proroků a hlavně Májská civilizace, ke které vzhlížím s úctou a obdivem, předpověděla, že dojde k posunu lidstva do jiné dimenze a do zlatých 1000 letí vodnáře. Tomuto se ale elity-ještěrky a hlavně roboti snaží zabránit. Proto tolik matoucích vysvětlení. Ano, lidstvo může převibrovat do jiné dimenze pouze díky uvědomění a přání aby se to stalo.

Zeptám se Vás. Vy máte ještě radost a chcete v tomhle zkorumpovaném, podvodném, prohnilém, zločinném světě ještě dále žít. Zde se nacházíte ve špatně organizovaném borde.. . Zločin je podporován a slušní lidé musejí držet „ústa“. Většinou „Nikdy“ u soudu nedostanou zapravdu. Člověk si člověka neváží a úcta před staršími lidmi je minulostí.

Tak jak bylo řečeno v MATRIXU. Buď zvítězí stroje (roboti a bioroboti) nad člověkem nebo člověk nad stroji. Jiná možnost neexistuje. Zvítězí-li oni, máme se na co „těšit“ v NWO.

Dosáhne-li se na planetě zemi kritického množství energie v MF polích s uvědoměním a přáním převibrovat, nastane přesně to co nám májové předpověděli. Tři dny tmy, pro někoho jenom 7 vteřin a hlavně replikace vašeho vědomí a bytosti. V tomto případě vítejte v 5D. Vše opět záleží na lidech a na jejich přání. Jedná se o vysvobození lidstva z drápů NWO a možných následků pro celou civilizaci.

Proto by bylo dobré rozšířit tento článek mezi co nejvíce lidí a posílat mejlíky. Určitě ještě je čas na vítězství.

Moudří lidé vědí mnoho věcí dopředu a snaží se na vše připravit. Chytří lidé se před nebezpečím skryjí a počkají, jenom hlupáci jdou dál a nechají se zabít.

Děkuji za čas, který jste věnovali čtení tohoto článku a přeji Vám nádhernou cestu do 5D, kde se sejdeme.

Pamatujte si!!!!! Záleží na každém z nás, na každé bytosti, která si vědění UVĚDOMÍ!!!!

…..s Láskou a úsměvem tomáš marný….

Kam dál:

Otevřít rubriku ,,Příspěvky čtenářů“ – Zde

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org

• Na Aluška.org najdete také interaktivní chat Vstoupit do Chatu – ZDE

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí“ níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho Farah 2013-01-06 07:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dotaz> smím oba díly o kritické hodnotě uvědomění přeložit do AJ? Ráda bych to pustila do vědomí lidí co nejvíce i mimo ČR. S tím, že jsem viděla všechny díly The Arrivals, kde se hovoří o iluminátech a New World Order (NWO), dalo by se na to i dobře odkazovat, aby se vše vidělo detailně i pro ty, kteří potřebují rozebrat věci pomaleji… děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho Václav 2013-01-06 07:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

…..“Odeberme se ze světa nesmyslné fyziky do tajemství nehmatatelného. Každý lidský mozek vytváří energie a tyto jsou potom zapisovány do morfogenetických polí „ ….

Ikona diskutujiciho Míša 2013-01-06 09:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám dotaz. Za předpokladu, že jsou Illumináti a za předpokladu, že to co je v článcích opravdu platí … jak je možné, že ještě nebyli zničeni, když se zprávy o nich dostaly do povědomí tolika lidí?

Ikona diskutujiciho Lela 2013-01-06 11:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj…asi mám hloupou otázku, ale nechápu proč replikace.Není to potom útěk odsud? Od této reality?

Ikona diskutujiciho Alue 2013-01-06 11:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Farah, na to se musíš zeptat TM, já nejsem autor a nemám právo rozhodovat.

Ikona diskutujiciho Auri 2013-01-06 13:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jen kraticky postreh k tretimu dilu clanku: i letos byl kratce pred jedenadvacatym prosincem uveden do kin !velice! tematicky film Cloud Atlas, kde prave hovorili neustale o propojeni lidskych zivotu, o tom, ze dohromady dokazi lide neuveritelne. Jaka "nahoda" =P

Ikona diskutujiciho Pavel 2013-01-06 14:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi budu jen za hloupého skeptika, ale tak trochu sdílím zklamání (nevím, jak tomu říkat jinak) z 21. 12. a moc už na 5D a přestup nevěřím. Něco se děje, ale když to NĚCO nestalo tehdy, kdy teda? Asi nikdy.

Ikona diskutujiciho Verunka 2013-01-06 16:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky tomu už nevěřím, bylo by to krásné, ale ke všemu se musí dospět postupně, nebo musíme dostat pořádně zavyučenou, abychom se poučili. Myslím, že se nic dít nebude.

Ikona diskutujiciho Venca 2013-01-06 16:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikdo si nepoložil tu podle mne nejdůležitější otázku. Jak se došlo k tomu 21.12.2012 ? Nepodstrčili toto datum právě Ilumináti za účelem aby se lidstvo vyčerpalo marným pokusem o transformaci a většina lidí co neví jestli tomu věřit či nikoli se nakonec dala na stranu "hmotného" světa a jakékoli snahy převibrování vzdala ? Odkud se toto datum vzalo? Teď sjem někde četl datum 14.12.2116

Ikona diskutujiciho Adelaine 2013-01-06 16:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No jasně, a bude to stejně užitečné jako zprávy o třech dnech temna 21.12…

Ikona diskutujiciho namiyo 2013-01-06 19:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: kroť pesimismus a laď konstruktivní energie 🙂

Ikona diskutujiciho Ev 2013-01-06 19:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ALUE PROSÍM ODPOVEDZ 🙂

Ikona diskutujiciho Rom 2013-01-06 19:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Ilumináti? Jenom ti?:D Co třeba Bildebergové, Triální komise atd… 🙂 je jich více.

Ikona diskutujiciho B. 2013-01-06 21:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co když první varování byla zkouška, jestli dokážeme udržet víru.

Ikona diskutujiciho Háta 2013-01-06 22:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pozoruju už hodně dlouhou dobu kolem sebe, jak moc lidem záleží na důkazech. Respektive na hmatatelných důkazech.A ještě smutnější mi připadá, že se do takové míry necháváme ovlivňovat informacemi ze všech stran. Ráno vstaneme s nějakou myšlenkou, během dopoledne se o ni s někým podělíme, v poledne nám ji ten člověk vyvrátí a my si říkáme, jací jsme byli blbci, že jsme si něco takového vůbec připustili. Ve tři hodiny odpoledne najdeme spojence, začneme mít pochybnosti, že jestli jsme vážně neměli ráno pravdu. A než jdeme zase spát, takhle se to otočí ještě třikrát. Zaběhlý způsob myšlení, ne? Většina mladých je odchovaná principy televize (a už dobře víme, jaký je to hnus), starší generace zase zažily bezpočet deziluzí (a ty umí dokonale zničit naše postoje). Mimochodem k těm televizím, já vím, že "je to zakázané", ale myslím si, že jsme každý za svůj život shlédli tolik podprahových signálů, že se vpodstatě nedivím tomu, co se děje kolem (to, že se nendivím, neznamená, že to schvaluju!)

Ikona diskutujiciho Trinity 2013-01-07 14:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:Raději věnuj svou energii do přeložení výborných anglických textů na http://3108.info/ do češtiny. Anglicky mluvicí svět má dost informací, ale malý český člověk žije ve tmě.

Ikona diskutujiciho Peter 2013-01-07 19:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]::"A pak přišlo 21.12. "a nic se nestalo""

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek