Automatické psaní s anděly :)

28.3.2007 v Bytosti 3

Smyslem automatického psaní je, že andělé píší prostřednictvím člověka – přijímače. Příjem může mít podobu ,,diktátu”, kdy slyšíte hlas nebo hlasy, a píšete, co vám diktují. Hlas se může ozývat v hlavě nebo může přicházet zvenčí. Může, ale nemusí, znít jako váš hlas. Je pravděpodobné, že v tomto případě si budete vědomi toho, co píšete.
Jiným typem automatického psaní je forma, kdy andělé fyzicky vedou vaši ruku, ať už s tužkou v ní po papíře, nebo po klávesnici počítače. Většina lidí si není při této metodě vědoma toho, co píše.

Chcete-li vyzkoušet tuto metodu automatického psaní, postupujte následovně:

I. určete si den a přesnou hodinu, kdy budete chtít sdělení andělů přijmout. V duchu své anděly o této schůzce informujte, aby se mohli připravit. Určený čas je nutné dodržet.

II. zvolte si místo, kde nebudete rušeni. Vypněte telefony, na dveře si dejte nápis ,,nerušit”. Veškeré okolní hluky by totiž mohly komunikyci přerušit nebo úplně zastavit. Doporučuji vám, abyste si pustili jako tichou zvukovou clonu vážnou hudbu nebo zvuky přírody, a také abyste provoněli prostor příjemnou vůní, například řerstvými květinami nebo vonnými tyčinkami.

III. pokud budete psát psací potřebou, je třeba si zajistit pohodlné sezení, které vám dovolí držet tužku nad papírem, jenž je umístěn na stabilní podložce, aby vám při psaní neujížděl. V začátcích je nutné, abyste měli při automatickém psaní pohodlí. Proto zavrhněte pozice, které jsou pro vás jindy pohodlné, ale které by byly v případě tohoto typu psaní naprosto nevhodné. Nedoporučuji například psát do bloku v sedu na podlaze, podobně by vám ztížil psaní blok umístěný na kolenou nebo kterákoliv jiná pozice, kde není papír umístěn na stabilní podložce. Někdo k automatickému psaní používá propisku, obyčejná tužka je však vhodnější, protože její stopa nevynechává, ani jí neteče náplň. Před lety se používaly speciální destičky, které tužku pisateli podpíraly. Tyto destičky mají tvar trojúhelníku s kulatým otvorem ve středu. Na spodní straně jsou umístěny pohybující se kuličky, po kterých se destička volně pohybuje kterýmkoliv směrem. Tužka je umístěna v otvoru a duchovní svět ji srkze ruku člověka, přijímacího sdělení, vede po papíru. Je to technika hodně podobná ouiše. Můžete však také použít počítač nebo psací stroj. Tady není potřeba žádného zvláštního uspořádání, stačí se jen pohodlně posadit za psací stůl.

IV. je velmi důležité, abyste se cítili pohodlně. Zvolte pro tuto příležitost volný oděv, najezte se jen zlehka abyste neměli těžký žaludek. Vyhněte se všem stimulantům jako jsou káva, coca-cola, cukr, bylinky, čokoláda, ale i depresorům v podobě těžkého jídla, alkoholu nebo drog.

V. dvakrát nebo třikrát se zhluboka nadechněte. Pomodlete se Otčenáš nebo si řekněte kupříkladu tuto afirmaci: ,,Vidím, jak mě obklopuje bílé světlo a Boží Láska. Cítím se v bezpečí, pod dokonalou ochranou. Cítím se milován/a.” Chcete-li, můžete požádat archanděla Michaela, aby nad vámi a vaším psaním bděl. To je vhodné obvzlášť v začátcích, kdy ještě neumíte rozeznat, zda k vám promlouvá nějaká nižší bytost vázaná k Zemi, nebo anděl. Michael bude v tomto případě vaším strážcem, který nedovolí žádným jiným bytostem, aby se k vám přiblížily.

VI. za chvíli po modlitbě byste měli začít cítit, že se něco děje. Nedejte se tím vylekat. Když jsem poprvé praktikoval automatické psaní já, tužka se mi sama tak rozběhla po papíře, že mě to vyděsilo. Tento úzkostný zážitek nadlouho zablokoval mou schopnost s anděly komunikovat.

Ze začátku bude tužka jen tak čmárat v kruhu. Tyto kruhy vyjadřují obrovskou radost Andělů ze spojení s vámi. Jakmile s ena komunikaci s anděly zvyknete, začne tužka psát i písmena, slova a věty. Obvykle to trvá jeden až tři dny, než zaznamenáte první sdělení.

Můžete také slyšet vnitřní hlas a jakési škubání a nucení, abyste začali psát co slyšíte. Pokud píšete sa klávesnici, můžete mít fyzický pocit, že vás vedou neviditelné ruce podobně jako ruka učitele žáka při hře na klavír. Doslova cítíte, jak vás jakási síla přivádí k odpovídající klávese a nutí váš prst k úhozu. Anebo můžete přijímat silné intuitivní impulsy, které vám říkají, co máte psát. Andělská sdělení k vám mohou přijít také ve formě obrazů – vidění, a dostane se vám pobídky, abyste to, co jste viděli, popsali. Pokud patříte do skupiny lidí, která přijímá z duchovního světa hotové informace a prostě najednou ,,ví”, tak k vám andělská sdělení přijdou tímto způsobem. Budete mít pojednou jistotu, že jste obdrželi tu a tu zprávu, aniž byste věděli, jakou cestou vám ji předali.
Lidé, kteří se při napojení dostávají do transu nebo alespoň do částečného transu, si najsou vědomi, co píší. Člověk tak ztrácí povědomí o svém okolí, dalo by se říci, že pozbývá standardního denního vědomí. Tito lidé své pocity popisují tak, jakoby byli vyzvednuti ze svého těla, zatímco ona duchovní bytost skrze ně promlouvá. Moja přijímání a komunikace s anděly se odehrává v částečném transu, kdy jsem si sice vědoma sama sebe, ale už většinou nevnímám smysl sdělení, která skrze mě přicházejí. Také většinou ztrácím povědomí o místě a o čase. Když napojení skončí, mám pocit, že uběhlo 20minut, a zjistím, že je pryč několik hodin.

Nejdůležitější podmínkou je, aby v sobě člověk nechal volně plynout všechno, ci jím prochází. Sdělenímohou prijít jako obrazy, vidění, slova, náhlé uvědomnění si nějaké informace, nebo jako emocionální či fyzické vjemy. Někdy se může uplatnit kombinace všech výše zmíněných projevů. Nejdůležitější v tomto případě je praxe a trénink. Proto se nenechte odradit, když se několik prvních pokusů nevydaří podle vašich představ. Pokud budete zpočátku dostávat sdělení, která se budou jevit jako nesmyslná a povrchní, i to je možné. Nejdříve je nutné, abyste se soustředili na přirozený proces napojení se. Teprve poté můžete začít dbt na to, abyste z duchovního světa získávali smysluplná sdělení.
Jakmile pocítíte únavu, bolest, budete dezorietováni, okamžitě spojení přeruště. Mnoho lidí zpočátku navozuje spojení jen na hodinu nabo i na kratší dobu. I vy začněte nejdříve s ratšími časovými úseky, a postupně je prodlužujte.
Pokud by s evám někdy stalo, že navážete spojení s přezíravou arogantní bytostí, která vás nutí k něčemu, co by vám nebo někomu jinému způsobilo bolest, přeruště spojení, protože v tu chvíli nekomunikujete s Anděly. Andělé nikdy nepředávají informace, které by způsobily jakoukoliv citovou, fyzickou nebo psychickou bolest. V takovém případě zavolejte na pomoc Archanděla Michaela a požádjte ho, aby od vás tuto nízkou bytost odvedl. Nesnažte se jí zastrašit ani s ní bojovat svým hněvem. Modlete se a představujte si, jak jste obklopeni bílým světlem, než začnete a dalším spojením. Vaším největším pomocníkem bude vaše odhodlání přijímat pouze sdělení prodchnutá Láskou. A nic, co se sestává z Lásky, vám nemůže nikdy ublížit.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Elda Trnimir 2014-02-18 21:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že tohle by mohl být konečně ten způsob, který by mi mohl pomoct spojit se s nehmotnými bytostmi. Myslím opravdu spojit; nejen formou andělských karet, kde člověk komunikuje přes karty, které si často nesprávně interpretuju, jak se znám- a tak jsem to dělal doposud… Moje touha spojit se a vědomě komunikovat s někým konstruktivním z vyšších sfér už je opravdu veliká a evidentně hledá všechny možné způsoby, jak se uskutečnit :). Tolik otázek, tolik myšlenek, tolik souvislostí i spojitostí a tolik domněnek… Zkrátka, potřebuji s tím pomoct :P! Ještě navíc po přečtení knížek Svět za oponou a Svítání- ty to ještě umocnily… Nádhera! Vážně, překrásné knížky :)! Děkuju Ti, Aluško, za tenhle článek, který nabízí pro mě snad onu historicky první techniku, která mi snad konečně umožní vědomě spojit s konstruk. éteríckými entitami a neskutečně moc děkuji za obě knížky, které lidem určitě pomohou otevřít oči i mysl! Jsi úžasná duše :)))

Ikona diskutujiciho Martinka 2014-03-24 16:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Automatické psaní jsem praktikovala. Můj anděl strážný mě učil takto o Bohu. Tyto teorie jsou odlišné než to, co je psáno v Bibli(např.reinkarnace, to v Bibli není, v Bibli je, že žijeme jen jednou a bude boží soud, anděl učil, že žiju 14ctý život).

Ikona diskutujiciho Micachu 2014-05-18 20:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Diabol predsa neexistuje..

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek