Být lepší než ostatní: Past v podobě osobnostního rozvoje

18.12.2020 v Psychologie 7

Lidé mezi sebou vždycky soutěžili. Přání demonstrovat své prvenství v síle, sociálním statusu a jiných schopnostech, člověku vůbec není cizí. Mnozí v tomto nacházejí svou motivaci k seberozvoji. Mají své modly, příklady pro napodobování a různé osobnosti, které by v budoucnu chtěli překonat.Všechno by bylo v pořádku, ale člověk si někdy může vybrat jako objekt své inspirace a motivace někoho, koho nikdy nedokáže překonat, přičemž se takovým objektem může stát i blízký člověk a ne nějaká vzdálená osobnost – může to být váš bratr, kamarád, kolega z práce , ale to není důležité.
Je to o tom, že snaha o překonání kohokoli v nějaké oblasti života, není vždy odsouzena k úspěchu, protože všichni lidé jsou originální osobnosti a každý člověk má silné a slabé stránky.

Pokud se to neotvírá, tak to nejsou tvoje dveře.

Názorně si představte, že ten člověk, který u vás vyvolal přání mu konkurovat, je delfín. Vy jste kočka a umínili jste si překonat toho delfína v umění plavat. Samozřejmě, že delfín plave lépe než kočka, vždyť voda je jeho přirozené prostředí. Takže být kočkou v území delfína, nikdy se vám ho nepodaří překonat, ať už byste vynakládali jakékoliv úsilí.

A když úsilí nenese ovoce, člověk se cítí nepříjemně. Upadá jeho sebehodnocení, ztrácí se jeho motivace dělat něco dál a nakonec, dříve či později, se člověk vzdá.

Mnoho bolesti, se kterou se potýkáme, jsou ve skutečnosti pouze myšlenky.

A proč? Protože se neustále porovnáváš s někým, kdo má v něčem větší úspěch než ty a nevšimneš si svého osobního rozvoje.
A i kdyby sis všiml, nebude pro tebe důležitý. Vždyť tvůj cíl je překonat někoho druhého a ne sebe sama.

Je potřeba také chápat, že pocity závisti vůči druhým lidem, vybízejí člověka cílit na něco, k čemu předtím neměl žádný vztah.
To znamená, že plýtvá vlastním časem na pro něj cizí cíle.

Závist je rušivý faktor, který odvrací pozornost od toho, co ve skutečnosti opravdu chceme. Takže, pokud v něčem překonáte druhého člověka, vůbec nemáte zaručeno, že vám to přinese štěstí.

Takže stačilo už neustálé porovnávání se s druhými lidmi. Soupeřte sami se sebou každý jeden den. Buďte lepší, než vaše včerejší já. Jen tak se můžete sami pro sebe rozhodnout, v jakých směrech byste se měli rozvíjet a v jakých to není třeba. A ne jít za někým jen proto, že jste ho chtěli v něčem překonat.

překlad www.aluska.org 2020 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho hanka 2020-12-18 07:26:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je pravda! Překonávat sebe sama je nejrychlejší cesta k úspěchu, protože člověk staví na tom, pro co má předpoklady, nezdržuje se s blbinama a nenechá se tak demotivovat případnou kritikou a neúspěchem. A navíc buduje svoji originalitu, což pokud kopíruje a překonává někoho jiného, se moc neděje.

Ikona diskutujiciho standa 2020-12-18 13:06:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět jedno z moudrých pojednání paní Alue. Již název tohoto článku je výstižný a oslovující. Děkuji.

Ikona diskutujiciho Míra 2020-12-18 13:22:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Měl bych malou připomínku k nadpisu. Měl být uveden v celé délce, tak, jak je ve zdroji. Protože pouhý „rozvoj osobnosti“ je velice široký pojem. U mě je vnímán spíše negativně. Bývalá přítelkyně – cvičitelka jógy měla v knihovně mraky knih na toto téma. Všechny rozvíjely duchovní oblast, z člověka měla být po jejich přečtení a realizaci uvedených rad bytost zářící kosmickým moudrem a vědomím spojení s nekonečnem. To je samozřejmě v našem pojetí západní konzumní civilizace nerealizovatelné. Takže milá jóginka potlačovala svou přirozenou osobnost, dusila emoce, byla stále „nad věcí“, všem se snažila vyhovět, na všechny byla milá, vše nepříjemné si vysvětlovala tím, že ti okolo ještě nejsou duševně rozvinutí. Výsledek? Deprese, úzkosti, epizodické panické ataky, problémy se zažíváním, střevní choroba. Invalidní důchod. Jenže její cvičenky ji znají jenom z té lepší strany. Takže si vážně myslí, četba knih o duševním rozvoji je návod na šťastný život.
Pokud ovšem chceme rozvíjet svou osobnost v jiných, reálnějších a pozemštějších oblastech, nic proti tomu. Ale přesně tak, jak je uvedeno v článku, je nutné sebekriticky zhodnotit vlastní schopnosti a možnosti. Bez hudebního sluchu nebo talentu se nestanu koncertním umělcem, i kdybych cvičil 24 hodin denně. Musím vědět, co mi jde, v čem jsem dobrý a to posilovat, trénovat a učit se. Jenom lenoch hledá rovnou cestu.
Tož tak…

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-12-18 18:53:00
Ikona diskutujiciho
sipka

to četla dobře je*nuté knihy. skutečný, realistický osobní rozvoj vede k hlubšímu poznání sebe sama coby osobnosti, k urovnání si spousty věcí v hlavě a schopnější práci s vlastními emocemi, ke zboření všemožných, zbytečných psychických bariér, které v sobě člověk nosí a ani o tom kolikrát dlouho neví. jen je potřeba být trochu schopný a vybrat si správnou literaturu. osobní rozvoj NENÍ instantní, je to práce na dlouho, je to postupný, kolikrát to trvá i mnoho let… ale stojí to za to. postupně to totiž vede ke kvalitnějšímu životu a to z mnoha důvodů.

jak poznat, že je nějaká kniha shit? slibuje instantní řešení, povětšinou skrze nějakou „vyšší sílu“, lol. přitom všechno máme v sobě, jsme si bohem sami sobě.

Ikona diskutujiciho Radek Hamršmíd 2020-12-19 12:19:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Perfektní článek! Dodávám: “Jediný boj hodný našeho lidství nespočívá v boji proti sobě navzájem, nýbrž v boji se svým strachem, leností, hloupostí, které nás připravují o naši sílu” -Radek Hamršmíd 2020.

Ikona diskutujiciho oskar 2020-12-20 17:01:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Až budou lidi umět nahradit „být lepší než někdo druhý“ za „být prospěšnější pro společnost“, pak by mohl nastat ten Zlatý věk lidstva. Ale to se zřejmě nikdy nestane, na to zatím lidská povaha nemá a dlouho mít nebude.

Ikona diskutujiciho Vladimír 2021-01-04 12:06:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

soutěživost je záměr „elit“ snížit celkové vibrace…. vše je energie a vibrace (hlavně o to tady jde) pokud budu soutěžit a pokud vyhraju,budu se radovat a navyšuji tím jak své,tak celkové vibrace,ale jak je známo,soutěží více lidí najednou ale jen jeden může vyhrát,takže tím vlastě dává na jevo,že ti ostatní nejsou „tak dobří“ a ta jejich frustrace\zklamání snižuje jejich i celkové vibrace,takže na konci nám to dává negativní vibrační\ emoční výsledek a o to tady jde….je třeba podporovat každého člověka,poněvač každý má něco,co může nabídnou ke prospěchu celku… hezký den všem V.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek