Charakteristika mantry podle Wikipedie

7.1.2007 v Nezařazené 1


Mantra
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Je vlastní hinduismu, buddhismu a dalším asijským náboženstvím.

Hinduistická mantra je ,,mystický zvuk” v rozsahu od několika písmen po několik vět (většinou se jedná o boží jméno), které se většinou mnohokrát opakují.

V hinduismu tak existuje přesvědčení o totožnosti jména a toho, co je tím jménem označeno, proto opakování jména něeho zpřítomňuje to označené – ,,neomezená účinnost manter vyplývá z toho, že jsou (nebo s ealespoň správným přednesem mohou stát) ‘předměty’, které představují”. Už v nejstarších indických spisech (Jadžurvéda) se objevuje mantra ÓM (psaná většinou a-u-m), která je ztotožňována s všemi velkými bohy. Dlouhou dobu se mantry netěšily takové populeritě jako dnes a byli používány pouze při rituálech. Ovšem změna byť jediného písmena v mantře by způsobila smrt toho, kdo ji pronáší. Impulzem k nárůstu popularity manter bylo rozšíření tantrismu (od zač. letopočtu), který poukazoval na to, že pomocí mantry lze dosáhnout spásy. (mókšy).

Většina hinduistických manter jsou úryvky z rúzných posvátných textů (většinou Védy nebo Upanišady). Některé vyloženě tantrické manty, ale nemusí dávat vůbec žádný smysl: hrím, hrám, hrúm, phat atd. – je zde hlavní zvuková hodnota. Dokonce existují i názory podle kterých je mantra účinná i když ten, kdo ji opakuje vůbec neví, co znamená. Účelem většiny manter ja dosáhnout vysvobození (mókšy) – ,,Pronášením mantry, která vyžaduje absolutního Boha, povznese adepta k ztotožnění se s ním, čímž se jeho vědomí stane samotnou mantrou.” Ale mimo to často slouží i k získání zdraví, odvrácení nepřátel apod. Podmínkou úspěhu jejen zopakovat mantru dostatečněkrát (většinou v řádu desetitisíců).

V esoteriských směrech tantrismu a jógy se mantra nejdříve musí ,probudit”. Mantra zde používaná většinou neměla žádný smysl, ale v meditaci se mohl její význam vyjevit. Tím se probudila a ten, kdo toho dosáhl získal moc mantry.

Zvláštní podobou manter jsou dhárání – ,,zaříkávání” (tento termín se ale většinou používá dost volně, tekže může také splývat s termínem ,,mantra”). Jedná se většinou o delší úseky, které svým obsahem jasně ukazují svůj magický účel.

V buddhismu je mantra chápána jako zvuková vibrace vztahující se k určitému buddhovi nebo bodhisattvovi. Mantra ukazuje na dokonalé vlastnosti mysli a ten, kdo ji opakuje v meditaci nebo mimo ni postupně dosahuje těchto vlastností.

Je chápána také jako ochranný zvuk který zamezuje tomu, aby se v mysli uchytily negativní dojmy, což by sebou v budoucnu neslo nežádoucí následky.

Užívána je hlavně v nejvyšších Buddhových učeních – v Diamantové cestě, která proto bývá nazývána mantrajánou. V té je velmi důležitou součástí meditací. Opakování manter je možné v duchu i nahlas. U očistných manter je opakování nahlas důležité pro očistu řeči praktikujícího.

Nejznámější je mantra bodhisattvy Avalókitéštavy (Milující oči). Její znění v Tibetu je OM MANI PEME HUNG. Opakování této mantry rozpouští všechny rušivé emoce a má nedozírný význam.

Komentáře

Ikona diskutujiciho all-is-magic 2012-12-22 19:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky Aluško, málem bych si tohoto článku nevšimla 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek