Dochází k zásadním změnám v magnetickém poli zemském. Co to znamená pro lidstvo? / DOPORUČUJI

14.9.2016 v Poselství 68

Jeden z nejdůležitějších článků, které si za poslední roky a možná i za celý život můžete přečíst. Všem velice doporučuji, aby si na něj určitě udělali čas.

Je to téma, o kterém se skoro nehovoří a hlavně je zahaleno do mlhy dezorientace čtenářů v mnoha časopisech a „vědeckých“ pojednáních. Jedná se o magnetické pole zemské. Téma v dnešní době pro mnoho čtenářů nezajímavé, ale může být právě pro všechny lidské bytosti osvobozující a zajímavější, než můžete vůbec tušit. Záleží pouze a jenom na přírodě, jak se rozhodne a jakým směrem se vydá.

Položme si otázku, co se stane, když magnetické pole zemské zkolabuje?

U ptáků, zvířat žijících v moři a mnoha suchozemských zvířat, dojde ke ztrátě orientace. Můžeme vše zmíněné v předešlé větě několik let pozorovat. Při totálním výpadku magnetického pole zemského budou mít zvířata problémy do té doby, než začnou používat orientaci pomocí morfogenetických polí vesmíru. Jedná se o dny až týdny, než se přeorientují. U zvířat to půjde rychle, lidé budou mít problémy.


U člověka už jen oslabení magnetického pole zemského vyvolává deprese, bolesti hlavy, závratě, problémy se stabilitou při chůzi (chodí vrávoravou chůzí a necítí se na nohou jistý), pomatenost, halucinace, schizofrenii a další psychické problémy. Mnoho čtenářů určitě tyto změny zaznamenalo. Sluneční záření a kosmické záření přichází na planetu Zemi zcela nefiltrovaně. Poslední dva roky dochází k závažným změnám oslabení magnetického pole. Změny probíhají 10x rychleji, než vědci předpokládali.

Podívat se můžete na obrázku zde:

esa juni 2014

Na dalším snímku je vidět značné oslabení magnetického pole zemského vyjádřeno modrou barvou.

esa 19. juni 2014

Zdroj obrázků ZDE

Co se tedy může odehrát?

V nejlepším případě může dojít jen k otočení pólů (přeskoku pólů). V tom tragickém, a pro lidstvo nejhorším případě, dojde k přelití oceámů přes pevniny. Nezůstane kámen na kameni stát, včetně masivů hor. Byla by to katastrofa pro celou planetu.

Nezapomeňte, že planeta Země je živá bytost. Lidstvo a zvířata jsou v této bytosti jako bakterie, viry a paraziti.

Jestli bytost – planeta Země – uzná za vhodné nasadit své nejlepší antibiotikum proti nežádaným vetřelcům, kteří se neumějí slušně chovat ke svému hostiteli, použije nejtěžší kalibr a zardousí nás tunami vody. A nejen nás. Když uzná za vhodné nás zde nechat, použije „jenom“ likvidaci magnetického pole zemského, aby lidské bytosti prozřely.

Ale pozor! Při úplné ztrátě magnetického pole zemského se začnou dít věci, o kterých lidé nemají zatím ponětí. Budeme se nacházet na zemi jako Alenka v říši divů. Okamžitě se zhroutí rozvod elektrické energie, přestanou fungovat mobily, počítače, televize, jakékoliv elektrické přístroje, auta, letadla, ponorky, veškeré vymoženosti dnešní šílené doby, do které jsme byli prokleti, lépe řečeno zakleti.

Ano, momentálně spíme ve snu jako šípková růženka. Je to něco podobného, jako EMP.

Nutné v tento moment podotknout, že minulý rok ,,údajné vysazení magnetosféry“ na dobu dvou hodin, byl na lidstvo ze strany ESA neboli NASA udělán podvod. Kulantně řečeno, byla to záměrná dezinformace. Proč, to se brzy dozvíme. Magnetické pole zde bylo, jinak by nastal právě jev, o které jsem psal v odstavci výše.

Je mnohokrát v laboratořích v Novosibirsku dokázán zajímavý jev. Odstíněním magnetického pole zemského od pokusných osob, začaly mít tyto osoby zajímavé vlastnosti. První co bylo, nastartovaly se u nich telepatické schopnosti a mohly mluvit pomocí telepatie s druhými lidmi.

Zmíněnou problematiku řeší už každý týden ve Velké Británii a zasedají ve Westminstru s mnoha členy různých vlád z celého světa. Lidem ale nic neříkají. Děje se tak od poloviny roku 2012. Není otázkou, jestli výpadek magnetického pole zemského nastane. Nastane určitě, otázka je, kdy. Nejpravděpodobnější doba, dle jejich vědeckých podkladů, je stanovena ode dneška, ale nejpozději do 1 roku. Může tedy přijít zítra, za týden, nebo až za jeden rok. Přijde určitě, dle jejich utajených studií. Pro člověka, v tom konstruktivním případě, to bude vysvobození.

Po celém světě se musejí od roku 2008 pravidelně nově orientovat startovací a přistávací dráhy pro letadla, kvůli změnám v magnetickém poli. Tato orientace slouží k tomu, aby piloti věděli, na kterou dráhu jim bylo povoleno přistání, či start. Článek z deníku SPIEGEL-ONLINE:

spiegel-online-magnetické pole zemské

Je mnoho a mnoho dalších důkazů, které napovídají blížící se kataklyzmatickou změnu.

Tentokrát ale – podle vyjádření mnoha dálnovidců a proroků jako Nostradama a Mayské civilizace – může být pro lidstvo právě tím, na co se dlouhou dobu těší a připravuje: Přechodem do zlatého věku a 5 dimenze. Jsem o tom přesvědčen, že se to lidstvu podaří.

Nyní se dozvíte mnoho konstruktivních věcí. Skutečností, které se záměrně lidem tají a nikdo neměl doposud zájem je publikovat. Doposud také nikde publikovány nebyly. Dnes se dozvíte opět potvrzení pravidla, že všemu je úplně jinak.

Jsou a existují o tomto skutečné vědecké zkušenosti, z veškerými důkazy. Vám je ale dokazovat nebudu. Zatím to není možné. Berte, že všemu je tak, jak zde napíši, nechtějte po mně linky a odkazy, protože podle slov lidí, se kterými jsem se setkal, nebyly zatím nikde publikovány. Sami pochopíte proč. Važte si toho, že právě Vy máte možnost se dané skutečnosti dozvědět.

Budu se to následující řádky snažit vysvětlit jednoduše, aby je každý pochopil, i ti, kteří mají k biofyzice a fyzice daleko. V jednoduchosti je krása a genialita.

V jedné laboratoři, v podzemních městech, které se nacházejí pod Novosibirskem, byly dělány výzkumy po celá desetiletí. Výzkumy s dobrovolníky, kteří rozhodně nelitují toho, čeho se zúčastnili. Ba naopak. Nebyly to žádné pokusy „a lá farmacie“.

Jedno z největších tajemství planety Země a celého vesmíru, bylo odhaleno právě zde. Co to asi může být?

Nám bylo vtloukáno do hlavy, že magnetické pole zemské je důležité, protože regeneruje buňky. Bez magnetického pole zemského není možné zachovat zdravý chod všech asi 120 biliónů buněk, které se v lidském těle nacházejí. Otevírá „dveře“ přes membrány buňky živinám, kyslíku a dalším asi 54 látkám, které jsou pro správný chod organismu důležité. Potom způsobuje látkovou přeměnu a výměnu, spalování a opět vylučování zplodin z buněk ven. To je naprosto přesné. Je tomu tak.

Položme si ale otázku: Neexistuje náhodou ještě jiné pole, které nám to stejné může zaručit?

Hned Vám odpovím: Ano, existuje. Jsou to statická pole, ne magnetická.

Moc dobře víte, že vědci nikdy neobjevili, proč vlastně lidská buňka stárne.

Neobjevili, kde je to v buňce zakódováno. Do zhruba 18ti let se obnovuje automaticky a potom určitým způsobem začíná stárnout. Až do té doby, než člověk odchází do jiné dimenze zcela „zeschlý“ „nemocný“ „zničený a neobnovovaný“, no spíše neregenerovaný. Buňky způsobují samodestrukci, která je potom viníkem našeho předčasného odchodu do jiné dimenze.

Vědci nemohli objevit, co stojí za stárnutím buňek, protože hledali ve špatném ,,šuplíku“. Co je vlastně tedy příčinou stárnutí? – Skutečně se kód nenachází v lidské buňce!

Celé tajemství je zakódováno v magnetickém poli zemském.

Ano, Vážení přátelé, zde je právě kód, který způsobuje, po 18. roku věku, rychlé stárnutí a odchod lidí. Není to jenom kód stárnutí, ale právě také špatná funkce imunitního systému a různých druhů nemocí, které jsou špatně vyhodnoceny selhávajícím imunitním systémem.

Ode dneška můžete právě tolik oslavované magnetické pole Zemské nazývat viníkem Vašich chorob a stárnutí. Pojďme se podívat na celou věc ze strany opačné.

Ponecháme stranou magnetosféru, která nás chrání před zářením z vesmíru a ochranou před slunečním zářením atd.

Jak jsem na začátku článku řekl, v podzemních laboratořích v Novosibirsku probíhal zajímavý experiment po mnohá desetiletí. Krátce Vám ho popíši a vysvětlím. Je jednoduchý:

Určitým způsobem byly postaveny místnosti, kde bylo pro pokusné osoby odstraněno 1000% magnetického pole zemského. Naopak byli lidé pro regeneraci buňek vystaveni statickým polím zhruba 700-1000V/m.

Zde se lidé nacházeli celých 7 měsíců. Dle slov odborníků, kteří řízený pokus prováděli, bylo docíleno resetu a restartu veškerých 120 biliónů buněk v těle přímo za chodu. Nějakou dobu (přesněji 3-8 let) po 7 měsíčním pobytu v odstíněných místnostech osoby nestárly, vypadaly stejně a potom nastal zvrat.

Začali se jak vizuálně, tak i biologicky omlazovat. Omlazování probíhá asi do doby, jak vypadali v 23-27 letech jejich podoby, změnila se jejich DNA a hlavně to nejdůležitější, neměli od té doby žádnou nemoc, imunita byla naprosto funkční. Pokusně naočkované nebezpečné choroby neměly na chod jejich organismu vliv! Je nutné zde podotknout, že takto restartované bytosti se dožívají 999 let, bez stárnutí a jakýchkoliv chorob.

První dny po odstínění magnetického pole měli psychické a jiné problémy, které ale po několika dnech zcela vymizely. Všechno bylo ale kompenzováno jinými poznatky. Lidé začali mezi sebou mluvit telepaticky a za několik dní nemuseli používat přirozenou mluvu. Telepatie se u každého objevila dříve nebo později a dokonce rozuměli i zvířatům z jiných dimenzí, na které pomysleli. Byli to jejich mazlíčci, kteří s nimi na planetě Zemi už nebyli. U těchto osob postupně docházelo k aktivaci šišínky mozkové a všeho co je s tím spojeno. Vizualizace, vidění budoucnosti v obrazech, rozpoznání pravých hodnot, napojení na morfická pole a jiné…

Nebudu popisovat veškeré poznatky, kdy mluvili i se svými ,,zemřelými“ rodinými příslušníky a mnoho jiného, mohl bych o tom napsat celou knihu. Nemějte obavu, to všechno nás čeká tentokrát asi přirozenou cestou. Bude záležet jenom na planetě Zemi, jak se rozhodne s námi naložit a jakým způsobem udělá celý restart. Mohou nás zde čekat zlaté časy, tak jak bylo předpovězeno.

Osobně znám člověka, který pochází právě z Novosibirska. Dělal tam výzkum až do položení SSSR. On osobně – je to studnice vědomostí. Je mu dnes 104 let. Když se na něho podíváte, nikdo by ale neřekl, že je starší než 40. Ano, neustále mládne. Je živým důkazem těchto pokusů, což nyní asi očekává veškeré lidstvo na planetě Zemi, pokud se planeta rozhodne jít konstruktivní cestou, bez destrukce. Ptám se ale sám sebe. Všichni ruku na srdce. Zaslouží si lidstvo tuhle cestu? Nebude lepší restart pro celou planetu s novým osazenstvem?

Někteří píšete, že články tm jsou moc destruktivní. Na vyvážení všeho předchozího z minulosti máte dnešní článek, naděje pro veškeré lidstvo.

Přechod do 5. dimenze není nic jiného, než totální zkolabování magnetického pole zemského. Objevení svých božích schopností v každém z nás a cesta konstrukce a očištění planety Země. Proto dávejte už dnes všichni pozor na Vaše myšlenky….

Cesta destrukce byla umožněna zakódováním určitých dat do magnetického pole zemského, kterým jsme každou vteřinu, každou hodinu a den a celou dobu života ovlivňováni. Jestli to udělalo 6 padlých andělů, či kdokoliv jiný, je dnes jedno.

Hned po vysazení tohoto kódovaného pole, kterým je lidstvo drženo v šachu, budete mít nevídanné schopnosti. Je to tak jednoduché. Na to lidé čekali 21.12.2012. Pole ale dle předpovědi Mayské civilizace neskolabovalo, čas byl uměle posunut církví, která dělala machinace s časem v kalendářích. Máme se tedy na co těšit, můžeme mít navzdory všemu co se zde děje, skvělou budoucnost.

Nyní je Vám asi všechno jasné a možná mně odedneška ani nepotřebujete.

Ke konci bych rád dal odkaz na následující článek.

Člověk, který přiznal, že se domlouval telepaticky se svými únosci, se kterými cestoval 24 hodin. Jeho přiznání zde. Ve vesmíru není blokována šišínka mozková, která může pracovat tak, jak byla původně nastavena. Nenachází se tam (blokační) magnetické pole zemské.

použité zdroje:

https://www.prvopodstata.com/2016/09/10/hrozi-nam-daleko-vetsi-nebezpeci-nez-muzete-vubec-domyslet-dil-1/

https://www.prvopodstata.com/2016/09/11/hrozi-nam-daleko-vetsi-nebezpeci-nez-muzete-vubec-domyslet-dil-2/

autor: tm

(Článek prošel rozsáhlými stylistickými úpravami pro účely stránek Aluška.org)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Melisa 2016-09-14 01:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Brrr. 🙁 I když by měl člověk myslet konstruktivně, tohle je teda pěkně děsivý.

Ikona diskutujiciho Mára 2016-09-14 06:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Že zkolabuje magnetické pole země a nastanou výše zmíněné změny k lepšímu moc nevěřím, ale věřím tomu experimentu "7 měsíců bez magnetického pole" celkem rád bych se tam zavřel 🙂

Ikona diskutujiciho Arael 2016-09-14 06:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takové články zbožňuju, vždycky mi zlepší náladu 🙂

Ikona diskutujiciho armag 2016-09-14 07:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zrušení magnetického pole by mělo jeden zásadní a klíčový dopad, přestalo by filtrovat škodlivé záření z vesmíru. Kdyby zmizelo na dlouho, tak by to mělo zničující vliv na rostliny, protože ty v podstatě shořely kvůli "ozáření".

Ikona diskutujiciho Hukvald 2016-09-14 08:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásně zavádějící obrázky. U druhého obrázku ti nějak chybí popisek:

Ikona diskutujiciho Gabby 2016-09-14 08:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Četla jsem na prvopodstatě 🙂 Takže kdy myslíte, že k tomu dojde?? Mě by to zajímalo :D

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-14 08:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: No však jistě… co je na tom zavádějícího?

Ikona diskutujiciho Marek 2016-09-14 09:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ako je to potom s magnetoterapiou?Je liečivá alebo na základe tohto článku škodlivá?

Ikona diskutujiciho BE 2016-09-14 09:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

.. no jasné, preto som počula hlasy : "treba jej opraviť šišinku mozgovú", preto mladnem a krásniem, a nechce sa mi odtiaľ :-D

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-14 09:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: Zemský magnetismus umožňuje látkovou výměnu v buňkách a regeneruje tkáně, ale zároveň je v těm zakodován zub času. Bez zemského magnetismu – podle původních dat – zemřeš na intoxikaci těla vlastními jedy. Takže ano, je velmi léčivá.

Ikona diskutujiciho Kojot 2016-09-14 09:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Egon Bondy napísal poviedku IVALIDNÍ SOUROZENCI. Tož blížili sa masy vôd, panika zachvátila už aj mocnárov :-D

Ikona diskutujiciho Sigil 2016-09-14 11:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Fajn, takže kosmonaauti jsou automaticky telepaté… Že se o tom nezmínil ani jeden?    Když už sem tam povídají i o UFo…

Ikona diskutujiciho Hynek 2016-09-14 12:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]:Krásně vše překrucuješ a vysmíváš se.To je asi to jediné co umíš,že jo. Ani číst pořádně neumíš.  Jak tady kdysi někdo psal. Je zbytečné házet perly sviním.

Ikona diskutujiciho Aneta 2016-09-14 13:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Clankum ktere vydava TM neverim ANI SLOVO, a to z prosteho duvodu, tyhle predpovedi NIKDY nevysly

Ikona diskutujiciho armag 2016-09-14 14:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zub času je zakodován v práci s energií a kyslíkem. Lidé v Asii, kteří se dožili více než sta let, tak většinou trénavali nějaká dýchací cvičení. Pokud chceš žít více než století a zůstat v dobré kondici, tak se musíš naučit správně dýchat, což je problém, protože kyslík má takovou vastnost, že když ho je příliš, tak vlastně spaluje a tkáň ničí.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-14 14:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: Asi tak.  Mohla bych investovat pár minut času a zdlouhavě to znova vysvětlit, ale říkám si, že to nemá smysl, že kdo nechce chápat, ten stejně chápat nebude.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-14 14:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A Jaromíre/Dozaji, můžeš mi tady prosimtě přestat spamovat ty svoje webovky? Tohle není reklamní prostor zdarma.

Ikona diskutujiciho zdeněk 2016-09-14 15:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já bych to viděl takto – pokračovat v životě tak jako za běžných okolností, ale přát si konstruktivní ukončení tohoto vězení. Jednoho dne skončit musí. Co má začátek má i konec.

Ikona diskutujiciho Lizzy 2016-09-14 15:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Fyzické příznaky oslabení magnetického pole na sobě pozoruji už pár let a docela s jistotou cítím, že se něco děje… a když jsem viděla opět to datum, 21. 12. 2012… kombinace dvojek a jedniček mě pronásleduje několik dní, další znamení? Myslím, že tenhle scénář je reálný a jako příčina vzestupu do 5. dimenze asi nejpravděpodobnější. Něco se stát stejně prostě musí…

Ikona diskutujiciho Ayeri 2016-09-14 17:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No jistě, všechno se změní, Země si to s námi vyřídí  (a že na to má právo ), napřed bude EMP, aby se oddělili dobří lidi od špatných, pak se nám změní DNA a bude nám hej. Tak určitě. To už tu bylo tolikrát v různých podobách, že tomu prostě už nevěřím. Obzvlášť když s tím jako první přijde tm, protože prostě ještě nikdy žádná jeho předpověď nevyšla, ale za to má odpověď na všechno. Být tebou tak si jeho články na blog fakt nedávám.

Ikona diskutujiciho tachyon 2016-09-14 17:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bude to na jaře 2020. Mrknete na Chico Xavier data limitě 2019

Ikona diskutujiciho tachyon 2016-09-14 17:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bude to na jaře 2020. Mrkněte na Chico Xavier data limite 2019

Ikona diskutujiciho Lubomir 2016-09-14 18:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pre tých ktorí chcú byť v obraze :

Ikona diskutujiciho Gray 2016-09-14 18:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

vysvětlovalo by to ty depresivní houpačky, kéž to všechno vede ke zdárné budoucnosti… chci tomu věřit

Ikona diskutujiciho Aneta 2016-09-14 18:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: ja vim ze je nepise on, ale kazdy odhad ktery nekde vyhrabal a zverejnil stal za prd

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2016-09-14 19:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, podle těch obrázků to spíš vypadá, jako kdyby magnetické pole zeslabovalo jenom proto, aby se mohlo zesílit na jiných částech planety.

Ikona diskutujiciho Moudrávrba 2016-09-14 20:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak snad se pak bude dát lépe žít na světě.

Ikona diskutujiciho Mára 2016-09-14 20:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho tm 2016-09-14 20:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sem napište komentář

Ikona diskutujiciho Jaroslav 2016-09-14 21:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj.Žijeme nyní ve světě protikladů.Máme materiální a duchovní,kde proti sobě vždy působí 2 síly,proti každé síle působí protisíla.Velmi zajímavá je naše DNA-základ tvoří Aminokyselina-kdy dva protiklady-kyselina(COOH) a Zásada(NH-4)jsou trvale spojené,aniž by se navzájem anihilovaly a vyrušily(normálně kyselina a zásada prudce reaguje ..).Mění se až při spojování do větších celků-při vzniku nové buňky.Vždy a pokaždé,při spojení dvou aminokyselin zákonitě vzniká taky jedna molekula vody(H-2-O) plus uvolnění energie!..á tělo se tak ohřívá..! nikoliv jen cukrem a tukem ze zásob,ale tisíce jednotek uvolněné energie při stavbě Nové,mladé Buňky při regeneraci!! a obnově těla.Takže aminokyselina při spojování a regeneraci Tvoří ten Základní Otopný Systém! těla na fyzické ůrovni.Ale za nesmírně důležité podmínky,že: Tělo vyloučí zbytky a zplodiny ze starých buněk,vyplavením všeho svinstva ven,pryč z těla(zejména močovinu z masa zvířat a všechny ty jedy..)..Ale blíž k věci..Stačí,aby magnetické pole Země bylo vyrušeno na krátkou,omezenou dobu,kdy dvě síly,plus a mínus nefungují. A zůstane naprosto VYROVNANY STAV-statika = statické pole(může trvat hodiny- 3 dny by stačilo plně, víc a déle..raděj nemyslet,co by se dělo…) Duchovně zaměření lidé mluví o nárůstu energií v celé sluneční soustavě.Aluška nás informuje bovisy a grafy..energie rostou zvečnčí,bezesporu..naše těla,všichni lidé ji dostávají…CO SE STANE při statice-náhlé rovnováze,bez magnet.pole? Rovnováha = spojení a vyvážení energetických center-ČAKER,dokonce pravá a levá polovina mozku bude jednotná,sjednotí se obě poloviny..A nová,příchozí energie(bovisy) začne konat,pracovat.–Zatím ale klid,lidé se mění-probouzí,obrací se více k Duchovnu a odvrací od Materialismu,jeho vlády,ůskoků..ap…Ježíš i Marie Magdaléna učili,že až přijde ,,Ten Čas"změn,každý Dostane To,čeho má Nejvíce..( zlý posílí své zlo,dobrý a laskavý bude posílen v lásce a dobru..) Mnozí mi už asi rozumí.Vše tak proběhne poměr.rychle, ve,,Static.poli"–při absenci Magnet.pole.Dovedu si představit,jak lidé,znečistění fyzicky i psychicky negativní energií začnou trpět.Usazené,negativní energie se budou tlačit ven( třetí oko-Epifýza se ve sjednoceném poli otevře a aktivizuje..á Svědomí bude tím Soudcem..protože každý uvidí sebe v tom pravém světle..a PRAVDA se Plně Odhalí) Dobře víme,jak zlo a negativní energie bičují tělo,působí nemoci..tělo se jich často zbavuje nesčetnými záněty na už konečné,materielní ůrovni..i mutací-rakovinou,…ap.A to Bolí..Je mi jen líto těch,co se nedokáží změnit a v osobní volbě zůstanou tvrdými materialisty se vším všudy.Žádné GMO,peníze,bunkry a kryty je nezachrání.Budou rychle umírat a odcházet tak,jak sami zvolili a podle čeho žili a komu sloužili.Jednou to přijde.Stačí ale v klidu a míru,doma,s blízkými a přáteli přečkat Tu Hodinu.Tak to vidím,strachovat se nemusíme,rozhoduje,na čí straně jsme.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-14 22:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: No Země něco chystá, proč by asi od roku 2012 tak rostly Bovisy?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-14 22:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[20]: viz. koment č. 16 – Ty jsi nepochopila, že co se týče předpovědí, šlo VŽDY o překlad ze zahraničních zdrojů??? V každém článku je vždy řečeno, odkud zpráva pochází a pokud tedy chceš na něco plivnout, tak na zdroj a ne na někoho, kdo pro lidi zadarmo nezjištně shání data a předává je dál.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-14 22:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[25]:  Tak s tím určitě nesouhlasím. Vesměs když předpověď nevyjde, nevyjde proto, že nebyl odhadnut dobře čas (ne událost), nebo se něco pro lidstvo změnilo, což bylo většinou dobře.

Ikona diskutujiciho Jáj 2016-09-15 08:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tenhle článek mi přijde spíš tak trochu jako fantasy :DD

Ikona diskutujiciho Sigil 2016-09-15 08:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]:Nevysmívám, snažím se rozporovat zveřejněné. O tom diskuse je, ne? Kde jsem se vysmíval? Zkuste konkretizovat, takto paušlizujete a nikdo neví nač v mém textu narážíte – rád Vám vysvětím to, co jsem napsal, stačí položit otázku.

Ikona diskutujiciho Jana 2016-09-15 08:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Uz by konecne mohlo prist nieco, co by nam otvorilo oci, zmenilo nase priority. Len sa mi zda, ze take lahke nic nie je, bez toho aby sme sa o to my nejak pricinili. Tak napriklad Vladimir Megre/ Anastasia vidi nasu buducnost inak: navrat ludi k prirode, vytvaranie rodovych statkov, nova civilizacia s novymi schopnostami.. Ktovie co bude, ale pride mi to realnejsie, lebo potom naco by tu boli krystalove deti apod. Preto si osobne myslim, ze to nebude tak jednoduche ako je v clanku, ale zaroven by som tomu bola rada.

Ikona diskutujiciho BE 2016-09-15 08:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[33]: Neprikládam zásadný význam predpovediam, prikladám zásadný význam dianiu, tvorbe v širokom kontexte. A tiež viem, že vizionár môže vidieť LEN do určitej "vzdialenosti". Je mu odkryté to, čo je schopný podľa výšky vyspelosti vo svojom vibračnom poli vidieť.

Ikona diskutujiciho Lizzy 2016-09-15 09:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[36]: jednoduché to určitě nebude, nastal by hrozný chaos a asi by ses divila, jak těžké je přežít v úplně změněném světě… navíc bychom stejně museli odčinit to, co jsme tu na Zemi udělali, tomu se nevyhneme. Je to ale relativně rychlá a spolehlivá možnost, jak zvrátit tenhle náš "vývoj" …

Ikona diskutujiciho ginze 2016-09-15 14:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hmm, některé komentáře moc nechápu. Vždyt je přece jasné, že nikdo neví, co se přesně stane, protože záleží především na lidech (to máte to samé jaké to, že nám sem ve velkém cpou "uprchlíky" – my nepotřebujeme proroctví, jak to dopadne, my musíme JEDNAT). Tento článek je prostě další možnost, co by se v budoucnu mohlo stát – a je dobré vědět o různých možnost, než mít hlavu zahrabanou v písku a tvrdit, že jsou to kraviny. I stupidním bulvárem každou chvíli prolítne zpráva o konci světa, o různých prorocích – to lidi berou v pohodě, ale jak se něco podobného objeví na alternativním webu, tak je situace úplně jiná – proč? Spíš by bylo dobré zamyslet se nad tím, že jsou mezi námi lidé, kteří si dávají tu práci zjištovat, jaké změny se nyní dějí na naší planetě a být vděční za to, že máme možnost doma, z pohodlí počítače, zjistit obrovskou spoustu věcí. Jo a hlavně – neberte všechno zase až tak moc vážně :D

Ikona diskutujiciho Lolly 2016-09-15 17:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevím,  nějak se mi tomu nechce věřit. Byla už spousta podobných článku a zatím ani jeden z nich nevysel ( snad az na ne o zvyšování bovisu). Kdyby se článek stal realitou,  nastal by totální chaos a rozhodne ne nějaký zlatý věk, protoze drtiva většina lidi by si bez těch věcí nedovedla představit život. Takže toto rozhodne na 99,9%  nevyjde

Ikona diskutujiciho Sigil 2016-09-15 17:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]: Protože mne Alue dala do jednoho pytle s Anetou, odpovím za sebe, protože jsem také nevěřícím Tomášem. Prvopdstatu i tyto stránky čtu protože mne témata zajímají. Píšete: "Články jsou určeny pro lidi, kteří umějí správně číst a u toho myslet. Nejsou to mé výmysly, ale odborníků a lidí pracujících v branži a těch, které danému tématu rozumí. Jenom píši jejich závěry…", asi je to tak, čtu je také protože se snažím porozumět ale nejde mi to. Pokud mne něco zajímá a nerozumím tomu, snažím se zjistit zdroje a právě zdroje jsou to, co chybí. Prostě vše prezentujete jako dogma.

Ikona diskutujiciho Aneta 2016-09-15 17:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[33]: a je tedy rozumne v tomto pripade delat nejake predpovedi? Alusko, mam rada tvoje clanky, kdybych si chtela cist marneho prispevky z pochybnych zdroju tak jdu jeho stranky. Myslim si ze tento obsah neni na tvuj web vhodny a myslim ze nejsem sama, ale delej jak myslis jsou to tvoje stranky. Priste proste na clanky od tm klikat nebudeme.

Ikona diskutujiciho Jaroslav 2016-09-15 17:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Plný souhlas s Alue.                       Berme Čas s rezervou,protože ten nerozhoduje.Rozhodují události,zejména ty významné.Od každé z nich se odvíjí další( a čas,jaký my známe,není prvotní ,navíc s časem bylo záměrně manipulováno,např.každý ví z dějepisu,jak byl kupříkladu změněn kalendář v Rusku-povinně,pod tlakem Říma se přetnul a musel se začít psát rok 1.700.-není to jediný příklad) Předpovědi jsou JEN předpovědi,berme je jako varování z minulosti,abychom neopakovali ty samé chyby( protože tzv.,,elity"co s lidmi manipulují používají velmi často stejné triky a ůskoky,opakující se dookola po stovky i tisíce let,prakticky od Srí Lanky,Babylonu,Egypta,později Říma, až dodnes,stále opakují své podvody naplno už 5.000 let)..A zafixovat Čas do budoucích událostí je dost těžké a složité.Proto taky staré kultury většinou předvídaly zcela jinak,bez začasování,předávaly se např.jako Legendy stovky let mnoha generacím..á ještě navíc jako jinotaje,kterým každý hned nerozuměl,prostě se takto kodovaly a dovedli je zprávně vyložit jen zasvěcenci! O jedné takové legendě jsem nedávno četl:,,Před novou obnovou Země,přijde několik Znamení časů-přijde událost,kdy z nebe budou na zem padat ohniví ptáci v Egyptě.A pak uběhne ještě víc jak 8 let,kdy se Svět zcela změní.Avšak ještě předtím vyjde znovu slunce nad Ruskem a na trůn nastoupí ten, co získal Sílu(hadí sílu a otevření třetího oka..) a celý svět uvidí,jak bude přísahat Slovanům pod pečetí Šambaly(trojuhelník s okem..častý znak v pravoslavných chrámech,s křídly,..ap..)Slovanský duch pak nabere sílu a znovu se sjednotí v čistotě své a jednotě národů svých." Zdroj: Anastasia Novych v knize Ptáci a Kámen,poprvé vydaná v r.2007 na Ukrajině,taky vloni u nás v ČR,nakl.Ibis.

Ikona diskutujiciho Kojot 2016-09-15 19:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S tím přechodem do 5D – no to je podle fenoménu "sté opice."

Ikona diskutujiciho .lak 2016-09-15 21:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jen by mne zajímalo co bude vychylovat tvrdé záření od slunce když zanikne magnetosféra. http://procproto.cz/veda-a-technika/astronomie/postihne-zemi-osud-marsu/

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-15 22:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[42]: Aneto, podívej se na hodnocení článku. Přes 100 hodnocení na 5 hvězdiček, včerejší čtenost byla 1333 lidí. To znamená, že články TM rozhodně kvalitní a zajímavé jsou.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-15 22:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[41]:  Inu zkrátka po deseti letech neustálého vysvětlování  a opakování člověk změní přístup. Většinou je totiž  lepší nechat lidi ať si myslí co chtějí a zbytečně nepřesvědčovat, protože když někdo něco nechápe, málokdy pochopí, když se mu to začne vysvětlovat. Buď to tam, je, nebo to tam není, nebo je to o čase…. Já taky před deseti lety nechápala věci, které chápu dneska. O tom to je… Ale i tak člověka žere, že se s něčím piplá, nebo něco doveze ze zahraničí pro lidi a málokdo mu poděkuje, naopak poslouchá ,,je to blbost, už to sem nedávej", když má přitom každý na výběr si číst prostě to, co ho zajímá. A ti kterým se článek líbí, mi radši píšou maily, místo aby to řekli tady, protože se bojí, že do nich někdo nespokojený začne rýpat.

Ikona diskutujiciho aneta 2016-09-16 00:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[41]: Děkuji za zastání. Takto reagují manipulátoři, kteří místo toho, aby věc osvětlili, tak se snaží ve vás vyvolat dojem, že jste méněcenní a hloupí. Bohužel to na většinu funguje.

Ikona diskutujiciho BE 2016-09-16 00:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chjo, Jirka z Prvopodstaty vždy hlásal, "všechno si ověřte."

Ikona diskutujiciho Jaromír 2016-09-16 06:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

43: bude to Čech nebo moravák-mladý král Vesmíru usedne na trůn v záři duhy..

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek