II. Jasnomyšlení – když přijímáte nebeská zdělení v podobě myšlenek

29.3.2007 v Bytosti 0

Možná jste se se svými anděly setkali spíše prostřednictvím nápedů, zjevení nebo myšlenek než skrze své pocity. Mnozí z velkých světových a vynálezců získávají své novátorsk nápady z éteru.

ANO- skutečné setkání s anděly zahrnuje tyto pocity
NE- představy nebo falešné vedení produkuje tyto pocity

ANO- myšlenky jsou vázané a opakují se
NE- myšlenky jsou náhodné a stále se mění

ANO- hlavním tématem myšlenek je šance pomoci vyřešit nějaký problém, nebo pomáhat ostatním
NE- hlavním tématem myšlenek je šance zbohatnout a proslavit se.

ANO- myšlenky pozitivní a povzbuzující
NE- myšlenky urážlivé a pesimistické

ANO- myšlenky vás přesně instruují, jaký krok máte právě teď podniknout, a jakmile jej dokončíte, poradí vám, co dělat dál.
NE- ponoukají vás k přemýšlení o nejhorších možných koncích

ANO- vzrušující nápady, které vás posilují
NE- depresivní nebo ustrašené myšlenky

ANO- nápad příjde zničehonic, je odpovědí na vaše modlitby
NE- nápad příchází pomalu, je odpovědí na vaše obavy

ANO- nápad od vás vyžaduje činy a práci
NE- nápad je návodem na rychlé zbohatnutí

ANO- nápad působí skutečně a dává smysl
NE- nápad působí povrchně a neuvážlivě

ANO- nápad odpovídá vašim přirozeným zájmům, vášním a talentům
NE- nápad nesouvisí s ničím, co jste kdy dělali nebo o co jste s ekdy zajímali

ANO- víte, že některý váš zemřelý bližní je na blízku, i když jej nevidíte
NE- nápad je motivovaný spíše touhou uniknot ze současné situace než přáním pomáhat ostatním.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek