Jak přivítat své anděly

22.1.2007 v Bytosti 0

Vědomě zvu do svého života strážné anděly.

Vítám své strážné anděly a děkuji jim za jejich láskyplnou péči a podporu.

Prosím své strážné anděly, aby mě bezpečně doprovázeli na mé duchovní cestě.

Kéž se mým strážným andělům dostane požehnání za to, že žehnají mně. Kéž s educhovně rozvíjejí za to, že mi pomáhají v mém vývoji.

Chci se koupat ve větle svých andělských strážců a nechat se inspirovat jejich andělskou láskou.

Děkuju svým ochráncům za to, že na mne dohlížejí v každém okamžiku mého života.

Prosím mě strážné anděly, aby mne i nadále vedli a podporovali, ať jsem kdekoli.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek