Jak se chránit před elektromagnetickým zářením

26.3.2019 v Prevence 10

Nejnebezpečnějším znečištěním, kterému jsme v současnosti vystaveni, je neviditelné moře elektromagnetických polí. Ovlivňuje nás po celý den kamkoliv jdeme, a to nejen na veřejných místech, ale i v našich domovech. Většina záření pochází z mobilních telefonů, rozhlasových věží, počítačů, inteligentních měřících přístrojů a Wi-Fi.
Destruktivní vliv těchto elektromagnetických polí (EMP) stále vyvolává polemiku po celém světě. Vzhledem k počtu elektromagnetických polí, v rámci jejichž vlivu se po celý den nacházíme, je nezbytně nutné znát a chápat jejich destruktivní působení na náš organismus. A přestože je prakticky nemožné úplně zabránit jejich dopadům, existují praktické způsoby, jak je alespoň omezit.

Je nám sice tvrzeno, že EMP jsou bezpečná a nejsou pro člověka hrozbou, měli bychom přesto zvážit, že telekomunikační průmysl, odkud tato tvrzení vycházejí, manipuluje se státními regulačními a zdravotními orgány i s jednotlivými odborníky prostřednictvím obrovských sofistikovaných lobby, a tak spotřebitelé zůstávají zmatení a nevědomí si rizika pro zdraví spojená s touto problematikou.
Zvláště pokud trpíte závažným onemocněním, měli byste věnovat svůj čas minimalizaci účinkům EMP. Jakékoli nepříznivé účinky těchto polí na zdraví, které jsou podobné následkům kouření, nemusí být okamžitě citelné, ale velmi pravděpodobně se v průběhu času postupně kumulují. Mobilní telefony jsou ve skutečnosti ekvivalenty cigaret v ohrožení veřejného zdraví v 21. století.
.
Co je EMP?
Podle národního ústavu věd o vlivu životního prostředí na zdraví jsou EMP „neviditelné oblasti energie, které se často nazývají zářením, jež je spojeno s využíváním elektrické energie“. Většinou si lidé uvědomují nebezpečí spojené s ionizujícím zářením jen v případě, když například vidí, že si zubní lékař během rentgenového snímkování obléká olověnou zástěru. Ze stejného důvodu můžete očekávat nepříjemné spálení od slunce, pokud byla holá kůže vystavena slunečnímu UV záření příliš dlouhou dobu.
Předpokládá se, že ionizující záření má dost energie, aby způsobilo prolomení kovalentní vazby v DNA, ale ve skutečnosti k velké části poškození dochází v důsledku oxidačního stresu, což vede k nadbytku volných radikálů.
..

Typ EMP, které vydává váš mobilní telefon, se nachází v rozmezí mikrovln od 2 do 5 GHz. Kromě toho mobilní a bezdrátové telefony, elektronická zařízení, jako jsou baby-chůvičky, bluetooth zařízení, inteligentní termostaty a Wi-Fi, nepřetržitě šíří mikrovlnné záření v objemu, který může poškodit vaše mitochondrie.

.

.
Hladina vápníku uvnitř buněk se pod vlivem EMP zvyšuje
Martin Pall, Ph.D., emeritní profesor biochemie a základních lékařských věd na univerzitě ve Washingtonu, zveřejnil několik článků popisujících molekulární mechanismy, jak EMP mobilních telefonů a bezdrátových technologií poškozují lidi, zvířata i rostliny. Mnoho dalších studií pak ukazuje, že pod vlivem EMP se zvyšuje intracelulární hladina vápníku.
Pall také zveřejnil řadu studií, které ukazují, že nadbytek vápníku v buňce zvyšuje hladinu oxidu dusnatého (NO) a superoxidu. NO má sice řadu vlastností užitečných pro zdraví, jeho masově nadbytečné množství však reaguje s superoxidem za vzniku peroxynitritu, což způsobuje mimořádně silný oxidační stres. Co se týče peroxinitritu, ten se štěpí a tvoří reaktivní volné radikály, jak formy dusíku, tak i kyslíku, včetně hydroxylových, karbonátových a NO2 radikálů – kdy všechny tři způsobují poškození. Je také schopen škodit i sám o sobě.
.
Elektromagnetická pole nepůsobí teplem; „nesmaží“ buňky, jak to někteří uvádějí. Záření však aktivuje VGCC (napěťově chráněný vápníkový kanál) ve vnější buněčné membráně, což způsobuje řetězovou reakci ničivých dějů, které v konečném důsledku:
.
– ničí mitochondriální funkci, buněčné membrány a proteiny;
– způsobují vážné poškození buněk;
– projevují se v poškození DNA;
– radikálně urychlují proces stárnutí;
– vyvolávají zvýšené riziko vzniku chronických onemocnění.
.
Peroxynitrit, mobilní telefony a prudký nárůst výskytu chronických onemocnění v posledních 30 letech
Po svém vzniku peroxynitrit reaguje relativně pomalu s biologickými molekulami, což z něj činí selektivní oxidant. V organismu modifikuje molekuly tyrosinu v proteinech za účelem vytvoření nové látky, nitrotyrosinu, a nitrování strukturálních proteinů. Změny, k nimž dochází vlivem nitrace, jsou viditelné na biopsii ALS (amyotrofická laterální skleróza), ateroskleróze, zánětlivém střevním onemocnění, ischémii myokardu a septickém plicním onemocnění.
Když si uvědomíte, že mobilní telefony mohou přispět k rozvoji těchto závažných chronických onemocnění – a ne pouze k mozkovým nádorům – budete jistě motivováni k omezení jejich dopadu.
.
Navzdory skutečnosti, že kardiovaskulární nemoci, rakovina a infekce jsou i nadále hlavním ohrožením zdraví, je zrychlení tempa růstu následujících onemocnění a poruch překvapivé až šokující. Některé z nich dokonce nebyly známy široké veřejnosti až do 80. let:
.
ADHD – od roku 1990 se počet případů zvýšil o 819 %
Alzheimerova choroba – 299 %
Autismus – 2094 %
Bipolární (maniodepresivní) porucha v mladém věku – 10,833 %
Celiakie – 1111 %
Syndrom chronické únavy – 11027 %
Deprese – 280 %
Diabetes – 305 %
Fibromyalgie – 7727 %
Hypotyreóza (snížená činnost štítné žlázy) – 702 %
Lupus – 787 %
Osteoartróza – 449 %
Spánková apnoe – 430 %
.
Setkali jste se ve svém okolí s některým onemocněním souvisejícím s EMP?
Vzhledem k tomu, že biologické poškození způsobené EMP se spouští při aktivování VGCC, je samozřejmé, že většímu riziku jsou vystaveny tkáně s největší hustotou. Jsou to:
– mozek
– varlata (u mužů)
– nervový systém
– sinusový uzel srdce, který vede k arytmii
– sítnice
.
Když se VGCC aktivují v mozku, uvolňují neurotransmitery a neuroendokrinní hormony. Zvýšené aktivity VGCC v některých částech mozku vyvolávají řadu neuropsychiatrických účinků. Nejčastější účinky chronické expozice EMP na mozek pak jsou:
– Alzheimerova choroba;
– úzkost;
– autismus: Jeden z mých dlouholetých učitelů, Dr. Dietrich Klinghardt, spojil autismus u dětí s nadměrným vystavením EMP v těhotenství;
– deprese.
.
Nejčastějšími problémy se srdcem spojenými s expozicí EMP jsou:
– fibrilace síní / komor;
– bradykardie (pomalý srdeční tep);
– poruchy srdečního rytmu (ve spojení s náhlou srdeční smrtí);
– srdeční bušení;
– tachykardie.
.
EMP negativně ovlivňuje i reprodukční zdraví
Je-li muž vystaven EMP, může to zvýšit riziko jeho neplodnosti, zejména pokud pravidelně nosí mobilní telefon v kapse kalhot poblíž třísla a/nebo pracuje s notebookem položeným na klíně. Studie spojily nízkúrovňové působení elektromagnetického záření z mobilních telefonů s osmiprocentním snížením motility spermatozoid a devítiprocentním snížením životaschopnosti spermií.
Pokud žena pravidelně nosí mobilní telefon poblíž prsou, riziko vzniku rakoviny prsu se zvyšuje. Nejčastějším místem rakoviny prsu je horní vnější kvadrant. Pokud se však nádor vyskytne v horním vnitřním kvadrantu, je pravděpodobné, že jej způsobila radiace z telefonu nošeného v podprsence.
Jak snížit působení EMP
Zde je několik tipů:
.
– Připojte stolní počítač k internetu pomocí kabelového připojení. Měli byste se také vyhnout bezdrátovým variantám klávesnice, trackballs, myši, herní konzole, tiskárny a domácího telefonu. Volte kabelové verze.
– Pokud se nemůžete používaní Wi-Fi vyhnout, vypněte ji, když ji zrovna nepoužíváte, a to zejména v noci, když spíte. V ideálním případě je lepší mít domovní kabel a Wi-Fi se tak vyhnout jednou provždy. Pokud máte notebook bez ethernetových portů, zakupte adaptér USB, který vám umožní připojení k internetu bez bezdrátového připojení.
– Vypínejte na noc v ložnici elektřinu. Zpravidla to pomáhá snižovat elektrická pole z vodičů ve zdi, pokud ovšem není vedle vaší ložnice přilehlá místnost. V takovém případě budete muset použít měřící zařízení, abyste zjistili, zda je nutné vypnout napájení i v sousední místnosti.
– Nepoužívejte hodiny připojené na zdroj energie, v ideálním případě bez podsvícení. Já používám mluvící hodiny, které umožňují zjistit čas pouze stisknutím tlačítka a pak není třeba rozsvěcet.
– Pokud stále ještě používáte mikrovlnnou troubu, vyměňte ji za parní konvekční troubu, která ohřeje jídlo rychleji a mnohem bezpečněji. Po indukční varné desce jsou mikrovlnné trouby pravděpodobně největším znečišťovatelem vašeho domu EMP.
– Nepoužívejte „inteligentní“ spotřebiče a termostaty, které závisí na bezdrátové síti. To platí i pro všechny nové „inteligentní“ televizory. Jsou nazývány inteligentní, protože vyzařují Wi-Fi, ale na rozdíl od počítače je nelze vypnout. Zvažte použití velkého monitoru jako televizoru, pokud ovšem nebude připojen na Wi-Fi.
– Odmítněte inteligentní měřiče nebo je odstiňte obrazovkou, což sníží záření o 98 až 99 procent.
– Zvažte přemístění dětské postýlky do svého pokoje namísto použití baby-chůvičky, nebo ji předělejte na kabelové připojení. V každém případě se vyvarujte bezdrátových radiových chůviček, pokud je možné koupit kabelové.
– Vyměňte fluorescenční lampičky za obyčejné žárovky. V ideálním případě se zbavte všech zářivek v domě. Nejen že vyzařují nezdravé světlo, ale daleko důležitější je, že přenášejí proud do vašeho těla, když jste těsně vedle nich.
– Nenoste mobilní telefon na těle, pokud není v režimu letadlo, a nikdy s ním nespěte v jedné místnosti (a tím spíš ho nenechávejte pod polštářem!). Dokonce i v režimu letadlo může vysílat signály, proto si ho vkládám do Faradayova sáčku.
– Pokud telefonujete mobilním telefonem, zapněte si reproduktor a přístroj držte co nejdál od sebe. Zároveň se snažte minimalizovat čas strávený telefonováním. Mně se to podařilo snížit na 30 minut za měsíc, používám ho většinou jen při cestování. Místo toho si pořiďte VoIP-telefony, které fungují i při připojení k internetu prostřednictvím kabelového připojení.
– Snížit dopady elektrosmogu na lidský organismus pomáhají také Energetické krystaly, středně silné snižují účinek o 50%, extra silné až o 70%. Energetické krystaly jsou decentní a skladné, ideální řešení i na cestách. K zakoupení zde
.
Tělo mohou před poškozením EMP chránit i některé prvky a potraviny.
Moje doporučení:
Hořčík – Jako přírodní blokátor kalciových kanálů může hořčík pomoci snížit účinky EMP na VGCC. Protože mnoho lidí trpí jeho nedostatkem, je užitečné brát 1 – 2 g hořčíku denně.
Molekulární vodík – studie ukázaly, že molekulární vodík může zmírnit přibližně 80% škod způsobených EMP, protože se zaměřuje na volné radikály vznikající v reakci na záření, takové, jako je peroxynitrit. Můžete užívat tablety s molekulárním vodíkem při letu, abyste se chránili před gama-zářením. To je jeden z tipů, které jsem dal v souvislosti s tím, jak minimalizovat jet-lag (pásmová nemoc).
Nrf2 – Zvýšení Nrf2, což je biologický protein, který aktivuje superoxiddismutasu, katalázu a všechny další užitečné mezibuněčné antioxidanty, také snižuje záněty, zlepšuje mitochondriální funkci a stimuluje mitochondriální biogenezi.
Koření – Některá koření mohou pomoci předcházet poškození peroxynitritem nebo urychlit zotavení. Koření bohatá na fenoly – zejména skořice, hřebíček, kořen zázvoru, rozmarýn a kurkuma – vykazují určité ochranné účinky proti poškození způsobenému peroxynitritem.
.
EMP je pro děti daleko nebezpečnější, než pro dospělé
Bohužel většina mladých lidí se stala obětí bezdrátové revoluce a zodpovědností rodičů tedy je naučit své děti vyhýbat se tomuto nebezpečí. Mnohé děti mají mobilní telefony a bezdrátové tablety již v 5 letech i dříve, a dokonce s nimi spí pod polštářem. To pro ně představuje mnohem vážnější ohrožení zdraví, než kouření jejich pradědů v přítomnosti dnešních rodičů, když byli dětmi.
.
Možnost velkého poškození mitochondrií v průběhu času je exponenciálně vyšší u dětí než u dospělých. Mnohé dnes rostou doslova obalené technologiemi. Velmi brzo dostávají mobilní telefony, používají počítače a tablety od raných školních let, tráví spoustu času videohrami na internetu, a to všechno velmi úzce souvisí s mnohdy nevratnými účinky EMP.

.
překlad z ruštiny: Vlabi
korektury: Alue
.

Komentáře

Ikona diskutujiciho kája 2019-03-27 12:29:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dnes je veľmi ťažké sa uchrániť pred elektrosmogom, veľa bytov sa stáva už prakticky neobývateľných – takmer všetky v centrách miest na vysokých poschodiach, veľmi vysoké hodnoty VF elektrosmogu, čo som merala, ak sa napr. byt ocitne vo vyžarovacom pásme antény, bts-základní mobilných operátorov – príp. viacerých, ktoré bývajú umiestňované na strechy činžiakov, ten efekt žiarenia je kumulatívny, tak som ožarovaná 24 hodín denne a nepomôže mi žiadne vypínanie wi-fi, mobilu…Dnes je už prakticky nemožné nájsť „tiché bývanie“, v mestách je bežné, že človek chytí aj 15-20 wi-fi sietí od susedov, ľudia si dávajú na balkóny antény pre mobilný internet, do nových bytov, panelákov montujú inteligentné merače, v nemocniciach, vo vlakoch, kaviarňach je zdarma wi-fi – to sú všetko veci, s ktorými vôbec nič neurobím. Ako najlepšia vec sa mi osvedčil špeciálny baldachýn na spanie, vytvorí sa vlastne s podložkami na zem Faradayova klietka – aby sa telo aspoň počas spánku zregenerovalo, ale ani tento nestačí, ak je byt silne ožiarený. Najlepšie sú podpivničené domy, pod zemou je žiarenie slabé, domy na samote, chalupy v lese – stromy dobre odtieňujú. Inak mobil ako pred ním varujú… ten je pri správnom nastavení úplne minimálnym zdrojom žiarenia – musia sa na ňom zakázať všetky aktualizácie rôznych aplikácií, ktoré sa v pravidelných intervaloch pripájajú na internet, synchronizácia mailov a pod., ak sa toto všetko zakáže v nastaveniach a nepoužíva sa wi-fi, mobilný internet, bluetooth, zrovna netelefonujem, mobil sa iba občas kontrolne pripojí na najbližšiu BTS základňu, inak vôbec nevysiela žiadne vysokofrekvenčné žiarenie – dá sa to overiť meracím prístrojom.V domácnosti najväčší prínos je používanie káblového internetu, veľký pozor si dávať pri kúpe TV, herných konzol, niektoré majú zabudovaný wi-fi modul a nedá sa prakticky vypnúť, na tablety kúpiť usb adaptér, aby sa dali pripojíť na sieťový kábel.

Ikona diskutujiciho Ivan 2019-03-27 12:29:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Cestovali sme autom do pásma so slabým signálom, ale nepovedal som vodičovi, aby si vypol mobil. Akurát sa šofér čudoval, že mu na mobile došla baterka. Chcel by som vidieť, čo robí mobil v aute alebo pri jazde vlakom! Lebo po tej ceste autom sa napriek tomu, že som mal špeciálnu čiapku cítim ešte dnes akoby nejako vo sne, už sú to tri dni, v podstate som na jednej strane mimo, nejako sa vďaka Pánu Bohu pozorujem a je to zaujímavé sledovať svoje myšlienky, pohyby, reč, správanie… Niet pochýb, že som dostal obrovské dávky žiarenia z kamarátovho smartphonu. A mobily a Wi-fi v autobusoch? Pane Bože! Ešte aj na okná do autobusov začali dávať kovové dierkované fólie! Akože vyslovene to robia naschvál, ten autobus je ako pokusné laboratórium na myši! Tá kovová fólia to odráža späť! Človek s mobilom nemá predstavu, čo vlastne prijíma a vysiela, čo keď je dnešný smartphon pokročilé zariadenie na kontrolu myšlienok ušité na mieru používateľa?

Ikona diskutujiciho luke 2019-03-28 08:21:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tímto jsem se začal zabívat právě tet několik dní vyjel mě tvuj blog na google.Já se zabívám problémy které mě sužují běžná medicína nic nezjistí takže hledám a našel jsem že mikrovlné záření wifi o 2,4 Ghz a podobně nemá příliž velké zatížení na tělo elektrosmogem,3G A 4G je masakr ale při delším trávení času mírně klesá magnicita těla 😡 je to postupné strádání následek je vzhledem zamlčovaným pokusum dosti specificky tragický.Ale de o to kdo a jak se tomu vystavuje protože jsou lidi co stahují velké množství dat přes wifi a nic jim to nedělá ale já začínám zjistovat že klasická wifi je svím spusobem plivátko. Nejhorší pekárna bude telefon s připojením 5G jedná se o mozkovou sebevraždu z duvodu rázovích ran od vysokofrekvenčním antén které budou všude na sídlištích takže 5 a 6 Ghz je dosti mini vlna která dokáže svoji zvíšenou energii na 100m2 upíct hlavu o 100 šest. No na netu jsem našel ruzné magnetické náramky a tak ale sám netuším co a jak.Proto se zeptám tebe co za kamen proti unavě a právě té zavratové pocitu vyčerpanosti možná je to s toho co já vím náka kombinace neodimovýho magnetu a kamenu co myslíte ? pls

Ikona diskutujiciho Alue 2019-03-28 08:21:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud se magnety nepohybují nebo nepulzují, tak nefungují.. to je odpověď na ty magnetické náramky… Jinak co používám já na elektrosmog, je napsané v článku. ,,- Snížit dopady elektrosmogu na lidský organismus pomáhají také Energetické krystaly, středně silné snižují účinek o 50%, extra silné až o 70%. Energetické krystaly jsou decentní a skladné, ideální řešení i na cestách. K zakoupení zde“

Ikona diskutujiciho kaja 2019-03-31 10:11:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4] Alue, stretla si sa prosím Ťa s niekým konkrétnym, kto mal veľkú precitlivelosť na elektrosmog a pomohol mu ten energetický kryštál? Lebo ja trpím EHS – elektrosenzitivitou (chelácia ťažkých kovov to už veľmi zmiernila) a jediné, čo mi za tie roky pomohlo, sú skôr tie „exaktné“ metódy, ako materiály, ktoré to žiarenie odtienia, žiadne kartičky, orgonity mi nikdy nepomohli, možno len raz som to cítila trochu, bola som v byte, kde mali nejaký energetický rušič elektrosmogu do zásuvky, ten som trochu cítila, ale na tie hodnoty elektrosmogu to bolo slabučké. Ďakujem za odpoveď.

Ikona diskutujiciho alue 2019-03-31 10:11:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5] Já to proti elektrosmogu používám, i když to neposkytuje plnou ochranu, je to lepší než nic…. jinak by se musely pročíst uveřejněné recenze zákazníků.

Ikona diskutujiciho Ivan 2019-03-31 10:11:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kaja skús zohnať túto čapicu. https://goo.gl/Qnhfwr Som ju nechcel, ale nechal som sa prehovoriť, a ono to fakt funguje. Iba človek musí mať trochu dlhšie vlasy, dievčatá s tým nebudú mať problém (keď je človek úplne nakrátko ostrihaný, hlava z toho bolí príšerne) Ale tá čapica je dobrá vec. Mohlo by Ti pomôcť nejakým spôsobom zvýšiť si vibrácie. Hľadaj a nájdeš. Už som na to prišiel čo pomáha, ale je to dosť ťažké žiť taký životný štýl. U chalanov je to v podstate celibát + minimum alebo úpné vylúčenie alkoholu a drog (káva, nikotín a pod.) + pôst bez jedla na spln a na nov (resp. pôst pred splnom a novom) – potom Ťa nebolí nič, iba zo stredu chrbtice vychádza sila, ktorá dáva všetko doporiadku bleskovo. Miesto ukrutných dlhotrvajúcich bolestí hlavy, očí a kĺbov po ožiarení je cítiť iba takú zvláštnu, ale nie vyslovene nepríjemnú bolesť od stredu chrbtice. Možno že existujú nejaké výskumy, pretože pohlavná sila musí mať za určitých okolností potenciál regenerácie organizmu na úrovni jadrového reaktora. Je to neuveriteľné, keby tak ľudia s tým dokázali vedome pracovať…

Ikona diskutujiciho Kaja 2019-04-08 14:21:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Ivan, ja som takých čiapok, šiltoviek mala za tie roky viac…. aj kukly na spanie, spacák z odtieňovacej tkaniny na spanie, teraz mám baldachýn… ako pomáha to, lebo mozog dostáva najviac zabrať, ale fakt sa mi nechce v lete stále behať s nejakou čiapkou, šiltovkou. Ako silní EHS majú celotelový oblek, do ktorého sa komplet zazipsujú…ale to sú ľudia so senzitivitou, čo musia žiť v obytnom prívese dakde v lese. V Nemecku je človek Ulrich Weiner, ktorý je takýto EHS, kedysi vášnivý rádioamatér… má kopec videí na youtube, dnes robí prednášky na stredných školách o rizikách elektrosmogu.

Ikona diskutujiciho octomaník 2019-04-08 18:23:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Kaja 2019-04-08 14:21:16
A co šungitový přívěšek na krk nebo prsten atlantů?

Ikona diskutujiciho NoName 2021-02-09 09:34:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aaaaa….ve svém živoťe dělám vše špatně pomoc!

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek