Jak se promění váš život, když se stanete ztělesněním vašeho Vyššího Já

15.5.2024 v Spiritualita 5

Když se stanete ztělesněním vašeho Vyššího Já, znamená to, že jste schopni se s touto částí sebe sama spojit intenzivněji a lépe, než dříve. Díky tomu expanduje vaše vědomí i osobní energetická vibrace. Po duchovním probuzení je to jeden z prvních důležitých úkolů, které vás čekají. Vyšší Já představuje nadvědomou vyšší mysl nás samotných: Naši duši, bezpodmínečnou lásku, duchovní moudrost a tvůrčí sílu.
Během duchovního probuzení se rozšiřuje naše osobní vědomí. Můžeme zažít fyzické změny a jiné projevy, jako je zvonění v uších, rostoucí energie, silnější intuice a mohou se měnit i naše psychické schopnosti. Jak zvyšujeme naši energetickou vibraci, duchovně se očišťujeme a tímto způsobem se intenzivněji propojujeme s Vyšším Já, věčný aspektem nás samotných, naší duší a centrem našeho bytí.K plné duchovní realizaci a osvícení dochází, když dosáhneme vědomé zkušenosti spojení se Zdrojem života a celého stvoření. Všechno je jedním a my jsme doma. V dnešním článku si představíme projevy, které doprovázejí proces duchovního zrání a intenzivního spojení s vyšším Já. Článek může posloužit jako nápověda pro vaši jednodušší orientaci na této cestě a k identifikaci některých nových projevů, které jste mohli zaznamenat.

Intenzivnější smyslové vnímání
Vaše intuice není pouze o pocitu a tušení, ale je to širokospektrální kompletní balíček vlastností. Když zesílí vaše intuice, zesílí i vlastnosti, které jsou na ni navázané. Ovlivní to i vaše jasnovidectví, jasnoslyšení, lucidní sny a astrální cestování. Všeho začne být víc, začne to být silnější, častější a intenzivnější. Tyto rozšířené smysly vám umožňují přístup k informacím a moudrosti, které by jinak byly nedostupné.

Znáte svůj účel
Když se vaše vyšší smysly aktivují, je vám křišťálově jasné, jaký je váš účel a vaše hodnota. Nejen, že víte, jaké je vaše poslání zde na zemi, ale toto poslání instinktivně naplňujete tím, že podnikáte aktivní kroky a jdete svou individuální cestou, kterou přímo vycítíte. Neptáte se na názor jiných, ale máte vnitřní radar, který vás tím směrem táhne sám. Naplňujete svou potřebu osobního růstu a přispění společnosti tím, že realizujete své duchovní poslání.

Setkáváte se s rodinou vaší duše
Vaše speciální frekvence vás přitahuje k lidem, se kterými rezonujete. Když se s těmito lidmi setkáte, cítíte silné vnitřní spojení, jako kdybyste se s nimi setkali „už dříve“ (z minulého života). I když tito lidé možná žijí na druhém konci světa, duchovní vazba mezi vámi je tak silná, že ji neoslabí ani čas.

Potkáváte svou spřízněnou duši
 
Spřízněná duše je člověk, který posiluje a rozvíjí vaše nejlepší vlastnosti. Tato osoba vám také dává to, co potřebujete, abyste na sobě pracovali dál. Tento vztah prospívá osobnímu růstu obou dvou. Je plný lásky a harmonie. Tento vztah přitom nemusí být nutně milostný a spřízněnou duši nepotkáváte pouze jednu, může jich být celá řada. Vaší spřízněnou duší může být i nejlepší kamarád. Je to člověk, který vytváří bezpečný, láskyplný, přijímající a podporující prostor, kde se můžete uvolnit, projevit své skutečné já a získat podporu, radu a vedení.

Synchronicita a zrychlená manifestace 
Vaše otázky jsou rychle zodpovězeny prostřednictvím synchronicity a silou vašich vyšších smyslů přicházejí sdělení i přímou cestou. Zprávy a odpovědi nacházíte i v knihách, v přírodě, v náhodných rozhovorech. Uvědomujete si, jak silný a mocný je váš záměr. Cokoli, na co se nyní soustředíte, se projevuje mnohem rychleji, než kdykoli předtím.

Přebíráte odpovědnost za své štěstí
Když ztělesňujete své Vyšší Já, uvědomujete si, jak mocní jste a jak spoluvytváříte realitu prostřednictvím svých myšlenek a emocí. Přebíráte tím odpovědnost za své vlastní štěstí a přestáváte obviňovat ostatní lidi, vládu, nebo jakékoli jiné vnější okolnosti. Přebíráte plnou odpovědnost i za svůj proces léčby a evoluce.

Přijímáte všechny své emoce
Konečně jste překonali duchovní obcházení, nebo program, že některé emoce jsou „špatné“ nebo „nevhodné“. Místo toho přijímáte všechny své emoce. Místo toho, abyste je potlačili, dovolíte jim, aby vámi volně proudily. Emoční jádro člověka je totiž to, kým jste a co vás dělá lidmi. Emoce jsou kořením života a jsou kompasem, který vám říká, co je pro vás dobré a co není dobré.
Na rozdíl od jiných nezralých lidí, kteří obviňují druhé lidi za projevování nepohodlných emocí, nebo kteří sebe sama viní z toho, že mají nepohodlné emoce, vy jste tyto vzorce přerostli. Pochopili jste, že na emocích nic špatného není a nemáte se za co stydět, když je cítíte. Je to další forma řeči vaší duše, která se projevuje skrze tělo. Pokud jsou pro někoho vaše pocity nepohodlné a pokouší se vás z vašich pocitů vinit, vzdalujete se od něj a neinternalizujete si to. Tím si zachováváte svou integritu.

Vnímáte holografickou povahu této reality
Nejste kapkou vody v oceánu, jste celým oceánem v kapce vody. Můžete cítit propojenost všeho a možná tuto propojenost dokážete i prakticky používat. Chápete, že žijeme v multidimenzionální matrici a že máme multidimenzionální anatomii a duchovní těla. V tom, co okolo sebe vidíte, vnímáte souhru a mechanismus s vyšším smyslem a účelem, nikoli náhodný chaos.

Alchymistické a léčivé síly
Ať už jde o léčení těla, duše, nebo jiný typ léčebné modality, ovládli jste způsoby, jak nasměrovat svůj záměr a pracovat s energií, abyste odstranili energetické nebo životní blokády. Umíte se připojit ke svému Vyššímu Já a odvést od sebe nesourodé cizí energie, které brání vašemu duchovnímu vývoji. Pomáháte druhým lidem v jejich procesu léčení a v duchovním vzestupu.

Bezpodmínečná sebeláska
Říká se, že 4. vlákno světelné DNA odpovídá vaší srdeční čakře. Jedním z hlavních projevů aktivace DNA je ztělesnění stavu bezpodmínečné sebelásky. Už nemáte potřebu žebrat o lásku od ostatních lidí,ale vidíte sami sebe jako nekonečný zdroj univerzální lásky, ke kterému se chodíte pravidelně ohřívat a dobíjet. Tento pocit absolutní vnitřní celistvosti způsobuje, že milujete VŠECHNY aspekty sebe sama, včetně svého stínového já i svých slabých stránek. To znamená, že se také přestáváte stydět za to kým jste a přestáváte se světu omlouvat za to, že nejste dokonalí.

Integrace a překonání svého stínového Já
Vaše stínové já tvoří potlačené složky osobnosti, které skrýváte, protože mohou být nepohodlné pro vás, nebo pro vaše okolí. Tvoří ho také archetypy, persony a komplexy jako: Oběť, Zachránce světa, Tyran, nebo Perfekcionista. Jsou zde také ukryté tajné nenaplněné touhy, libůstky a vnitřní temnota, kterou nechcete projevit, nebo které se bojíte. Pokud se stínovým já nepracujete, kumulujete uvnitř sebe temnou stagnující energii, která později způsobuje sebesabotáž a vytváří chaos v životě. Stínové já vzniká a zesiluje tím, že děláte rozhodnutí, která nejsou v souladu s vaším Vyšším Já a projevují se prý dokonce i jako obrácené kódy ve vaší DNA.

Realita se třídí
Jak pokračujete ve zvyšování své osobní frekvence, všímáte si, že někteří lidé začínají vypadávat z vaší holografické reality. Chápete, že vaše frekvence se již zkrátka neshodují. Totéž se může stát i s vaší prací, nebo koníčkem. Najednou se přistihnete, že odcházíte a chcete se oddělit od něčeho, co jste dřív měli rádi, protože vám to najednou připadá primitivní, zbytečné, dětinské, pod úroveň, nebo temné. Uvědomujete si, že do tohoto egregoru již nepatříte a už mu nechcete dávat svou energii a pozornost. Vaše vyšší frekvence vás nově přitahuje k novým lidem, místům a událostem, které jsou v souladu s vaším Vyšším Já.

Upřímné Ano a Ne
Nebojíte se říct „ne“, když vám vaše vnitřní vedení říká, abyste něco nedělali, nebo někam nešli. Nebojíte se už reakcí ostatních lidí a jste věrní především sami sobě. Pokaždé, když souhlasíte s tím, co chcete, nebo svobodně projevíte svou nechuť a odmítnutí, cítíte se silnější, protože dáváte průchod a prostor tomu, kým skutečně jste.

Žádná vina, ani hanba
Stud a vina jsou dvě energetické blokády s nejnižší frekvencí v energetickém poli. Abyste ztělesnili své Vyšší Já, museli jste se se studem a vinou vypořádat a zbavit se jich. Udělali jste to tak, že jste pochopili, že na vás a na vašem lidském jádru nic špatného není a nemáte se za co stydět. Jednalo se o programy, kterými si vás trénoval matrix a zlí sobečtí lidé, kterým více záleželo na vlastním pohodlí, než na vašem psychickém zdraví a na vaší životní pohodě. (Je totiž snažší trpícího člověka obvinit za to jak se cítí, než si přiznat, že je něco špatně, že na tom možná máme podíl a něco s tím udělat.) To možná dělali vaši rodiče, přátelé, sokové, i bývalí milenci. Vy jste však prohlédli tento program a už nemáte důvod nechat se tím ničit.
Místo studu a viny přecházíte na programy radosti a blaženosti. Stali jste se imunní vůči strategiím manipulace uměle vyvolanou vinou, které manipulátoři často používají.

Rozhodujete se v souladu se svým vyšším Já
Namísto rozhodování se na základě strachu, potřeby po spravedlnosti, soutěžení, nebo nedostatku, se nyní rozhodujete v souladu se svým Vyšším Já a podle vůle vašeho duchovního Zdroje. Cítíte tuto vůli jako instinkt, za kterým jdete. Jste si vědomi základních zákonů vesmíru a přirozeně se jimi řídíte. Pro vás platí zákon jednoty, bezpodmínečná láska, spolupráce, evoluce, neustálý pohyb, příčina a následek, nesouzení a svobodná vůle. Podle těchto zákonitostí se orientujete.
I když všichni máme svobodnou vůli a můžeme jít i proti vůli našeho Zdroje, taková rozhodnutí nepřináší dobré výsledky. Proto je vaší snahou jít podle hlasu svého Vyššího já, protože víte, že nic lepšího není.

Vnitřní a vnější hojnost
Nedostatek a omezení jsou minulostí. Ztělesnili jste stav absolutní vnitřní hojnosti, který se odráží i na vaší holografické realitě. Už se nesnažíte získávat lásku, souhlas a uznání od ostatních lidí, když si uvědomíte, že vy jste ultimátním zdrojem všeho. Štěstí je ve vás. Také jste překročili duchovní past, že peníze jsou ‚zlé‘. Vy víte, že peníze jsou energie a prostředek, na který máte stejný nárok jako všichni ostatní. Užíváte si finanční hojnosti a využíváte tuto hojnost k vytvoření harmoničtější reality pro sebe i pro ostatní.

Vaše mysl se odpojuje od Matrixu
Jedním z projevů toho, že se vaše mysl odpojila od matrixu, je, že můžete jasně vidět skrytou agendu těch, kteří touží ovládat tuto planetu. Už nerezonujete na jejich zprávách a jejich oficiálních příbězích. Váš vnitřní detektor pravdy dokáže vycítit, když někdo lže, a vy jste se stali imunní vůči nízkofrekvenčním strategiím a implantátům, které se vám neustále snaží říkat, že „nejste dost“. Bezduchý konzumerismus a stádní mentalita vám už připadají absurdní.

Sbohem všem modlám
Když zjistíte, že máte božskou podstatu, už nestavíte jiné lidi, ani jejich výmysly, na piedestal. Váš vnitřní guru předchází jakéhokoli jiného vnějšího gurua. Vidíte vnější učitele jako odraz vašeho vlastního neomezeného potenciálu. Stali jste se pánem své vlastní reality.

Překypujete vděčností
Vděčnost je váš životní postoj a vaše modlitba. Nemůžete přestat počítat požehnání, kterými vás obdarovalo Vyšší Já. Pocit vděčnosti znásobuje cokoliv, co nyní máte, a přináší vám ještě lepší zážitky. Jste dokonce vděční i za výzvy a neúspěchy, které byly v životě nevyhnutelné. Nemůžete si pomoci, ale vidíte je jako absolvované podněty k růstu.

Neberete se až tak vážně
Život má být zábava a radost. Být extrémně rigidní a disciplinovaný vysává zábavu úplně ze všeho. I když jste neoblomní pokud jde o práci na sobě, dovolujete si dělat chyby. Dělání chyb je ve skutečnosti součástí vašeho procesu učení. Také si dovolujete být spontánní, nedokonalí a přestáváte lpět na perfekcionismu a vyvolávání iluze dokonalosti.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Pavel 2024-05-15 08:23:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět nádherný článek. Děkuji

Ikona diskutujiciho Standa 2024-05-15 11:52:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Otázky spojené s vyšším já jsou vždy aktuální. Jsou k prospěchu člověka pro správná rozhodování v každodenním životě. Výborný námět k přemýšlení s výpovědní hodnotou 100 %. Přečteno, archivováno.

Ikona diskutujiciho Vanda 2024-05-17 10:30:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásná energie, díky za uvědomění.

Ikona diskutujiciho . 2024-05-18 21:30:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

obrázek oduševnělého chameleona
https://t.me/BN4JeyTQ6RVkMTNk/122197

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-05-19 10:42:41
Ikona diskutujiciho
sipka

moc hezký 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek