Jak vzniká závislost na sektě?

12.4.2008 v Zajímavosti 0

Psychický stav obětí sekt a obětí jiných závislostí se nijak neliší. Stejně jako při drogové závislosti začíná všechno i zde fantastickým “šlehem”, báječným zážitkem zcela zvláštního druhu. Všechny problémy se najednou zdají vyřešené, osobní vztahy jsou zase v naprostém pořádku, všechny potíže jsou rázem tytam. Podobně jako po první dávce heroinu si konzument i po první návštěvě ve skupině připadá jako v sedmém nebi. “Je to fantastické! Ti lidé jsou všichni bezvadní! A jak jsou všichni milí!” Obět je fascinované, zmatená, nadšená a přesvědčená že už se drápkem zachytila za cípeček věčné spásy.


Jakých prostředků se užívá k vyvolání závislosti?

K pocitům úžasného štěstí, kterým začíná každá kariéra v sektě, přirozeně nedochází náhodou, tím méně zázrakem. Je to vedením skupiny obratně zinscenovaná událost, při níž se využívá všemožných psychotriků. K oblíbeným rekvizitám patří tvz. bombardování láskou, při níž je obět zahrnována přemírou lásky a porozumnění – komu by se něco takového nelíbilo?

Budoucnost líčí členové sekty svým obětem v těch nejrůžovějších barvách. Jeden přes druhého vyprávějí: Jakmile přijali do svého srdce Ježíše, jejich život se nevysvětlitelným způsobem obrátil k lepšímu, nebo: Od té doby co jsou ve skupně, tak se jim všechno úžasně daří!

K takovému “fantastickému zážitku” dochází vždy až po pečlivé přípravě: Všichni členové skupiny se svěřují se svými prožitky, takže nováček přibližně ví, co “musí” prožít i on. Neustále mu vyprávějí, jak zážitek spasení probíhá, neustále mu o tom čtou knihy a zpívají písně na toto téma. často se “osvícení” odehrává při slavnostních příležitostech sekty. Vedoucí vědí přesně, jaké prostředky davové psychózy musejí použít,aby v lidech vyvolali hysterii: hřímavá kázání, strhující hudbu, stále nová svědectví, až nakonec všichni vyskočí a přijmou Ježíše do svého srdce. Nebo naopak: využívají tajuplného mumlání, voňavých tyčinek a květin, indických nápěvů, extatického pohrožení..

Volba prostředků je rozmanitá, cíl však zůstává stále stejný: Oběť se má stát na tomto pocitu štěstí závislá, má po něm stále toužit. Tak jako drogově závislé osoby visí na svém dealerovi, bude pak viset na své sektě.

Povolnost dostává metodu cukru a biče..

Po okamžicích blaženosti však přicházejí těžké chvíle. Místo očekáváných “šlehnutí” se dostavují nuda, nezáživná práce pro skupinu a nekonečné plahočení. Oběť neslyší nic jiného, než jak je špatná a hříšná .Proto se zvýšenou pílí, disciplínou a oddaností snaží dosáhnout toho, aby ji opět uznali za “hodnou” účasti na vytouženém zážitku.

Jednou k tomu opravdu dojde, neboť kdyby připustili, aby oběť zůstala trvale neuspokojená, velmi rychle by zklamaná sektu opustila. Proto je oběti jendou za čas předhodit malé sousto blaženosti, po němž chňapne jako hladový pes, a pak zase rychle přitáhnou uzdu. Tak se obeť – podobně jako lidé závislí na drogách – zabývá v duchu tím, jak rychle by se dostala k dalšímu “šlehnutí” a je ochotna udělat (nebo snášet) skoro všechno, jen aby mohla znovu prožít takový pocit štěstí jako na začátku.

Nesmíme zapomínat, že vedoucí sekt jsou vyškolení mistři v manipulaci s lidmi. Sekty neponechávají nic náhodě. Náklonost a láska, kritika a tresty mají jediný cíl: připoutat oběť jeětě pevněji ke skupině a ještě pečlivěji ji kontrolovat..

Sekta (latinsky secta, od slovesa sequi, tj. sledovat, následovat) původně neznamenala nic jiného než “škola”, “učení”, “směr”, “příkaz”.

//<![CDATA[ &lt;!– google_ad_client = “pub-7766158119174271”; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; google_ad_format = “468x60_as”; google_ad_type = “text”; google_ad_channel = “9583221120+7862089930”; google_color_border = “FFFFFF”; google_color_bg = “000000”; google_color_link = “999999”; google_color_text = “cccccc”; google_color_url = “999999”; //–&gt; //]]>

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek