Jedenáct čarodějných sil podle knihy z roku 1899

18.10.2019 v Záhady 6

Čarodějné a nadpřirozené síly jsou skutečné. Jejich rozvoj představuje úžasný způsob, jak žít v souladu s naší spiritualitou, rozvíjet se každý den a vést naše životy v posvátné synchronicitě s rytmy Matky přírody. V minulosti existovalo mnoho lidí a skupin, kteří se snažili tyto síly cíleně používat. Stopy po nich se výjimečně dochovaly dodnes, navzdory dlouhodobé snaze o jejich potlačení  a zametení stop. Zajímavá kniha, o které si dnes povíme, je jedna z takových stop, a doslova láká k přečtení.Čarodějné síly podle knihy z roku 1899
I když někteří z nás věří, že nadpřirozené síly jsou velmi závislé na konkrétním jednotlivci, v Itálii kdysi existovaly spolky, které věřily, že následování prastarých náboženství může přinést 11 Darů od Bohyně, které sídlí uvnitř kompletní lidské rasy… a můžeme je sledovat v naší historii. Doslova věřili, že nadpřirozené schopnosti jsou součástí lidské bytosti a lze je cíleně rozvíjet konkrétními postupy.

Aradia
Charles Godfrey Leland v roce 1899 publikoval knihu s názvem Aradia, neboli evangelium čarodějnic, která se považuje za antropologickou studii o rituálech a vírách pohanských čarodějnic Toskánska.

Aradia, neboli evangelium čarodějnic, napsal americký folklorista Charles Godfrey Leland.

Obsahuje překlad dokumentu, o kterém se domníval, že je náboženský text skupiny pohanských čarodějnic v Toskánsku v Itálii. Měl dokumentovat jejich víru a rituály. Ačkoliv různí historici a folkloristé zpochybňovali existenci takové skupiny, ve 20. století byla tato kniha velmi důležitá při vývoji současného pohanského náboženství Wicca.

Text je složený z vícero zdrojů. Něco z toho je Lelandův překlad do angličtiny z původního italského rukopisu, Vangelo (evangelium). Leland uvedl, že obdržel rukopis od své primární informátorky Maddaleny.

Maddalena byla Lelandova hlavní spojka, která mu předala tajné vědění čarodějnického spolku, ke kterému patřila. Byla jedna z posledních vymírajících čarodějnic, které znaly staré řemeslo.

Zbytek materiálu pochází z Lelandova výzkumu italského folklóru a tradic, včetně dalších souvisejících materiálů od Maddaleny. Leland se dozvěděl o existenci rukopisu Vangelo v roce 1886, ale trvalo jedenáct let, než mu Maddalena poskytla kopii. Po překladu a úpravě materiálu trvalo vydání knihy dva roky.

Patnáct kapitol zachycuje původ, víru, rituály a kouzla italské pohanské tradice. Ústřední postavou tohoto náboženství je bohyně Aradia, která přišla na Zem, aby naučila praktikování čarodějnictví rolníky, aby se postavili proti jejich feudálním utlačovatelům a římskokatolické církvi.

V této knize je starobylým jazykem popsaných ,,11 Darů od Aradie“, a dají se shrnout do následujícího seznamu:

Čarodějky:
přinášejí krásu
přinášejí úspěch v záležitostech lásky
znají symboly a rozumí tajným znakům
umí vyvolat duchy
mluví s duchy a rozumí jazyku duchů
znají hlas větru
léčí nemoci
žehnají a osvětlují
ovládají sílu transformace
ovládají schopnosti věštění a umí číst znamení
mají přístup ke skrytým znalostem

 

Aradia byla toskánská lunární bohyně

Aradia je složena z patnácti kapitol, z nichž prvních deset je prezentováno jako Lelandův překlad rukopisu Vangelo, který mu dala Maddalena. Tato část, i když se převážně skládá z kouzel a rituálů, je také zdrojem většiny mýtů a příběhů obsažených v textu. Na konci kapitoly I je text, ve kterém Aradia dává svým stoupencům pokyny, jak praktikovat čarodějnictví.

Leland také psal, že čarodějnice dokonce vytvářejí fragmentární tajnou společnost, či sektu. Říkají tomu ,,Staré náboženství“ a že v Romagně jsou celé vesnice, ve kterých jsou všichni obyvatelé zcela pohanští. Když to Leland zjistil, předpokládal že existence ,,Starého náboženství“ bude mít i dochované písmo a v tomto případě lze snadno připustit, že Evangelium čarodějnic je opravdu velmi staré dílo.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2019Komentáře

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-10-18 08:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hezký a zajímavý
článek,ale už mě
víckrát napadlo proč se těm hodným říká
čarodějnice a ne
čarodějky. Vím,že je
to stejné,ale prostě
já když slyším
čarodějka,tak si
představím krásnou
moudrou ženu
(jedno jestli je mladá nebo stará)
která rozumí přírodě,zná pradávná tajemství
a pomáhá lidem
i zvířatům. Kdežto
při slově čarodějnice si
představím hnusnou babiznu
co dělá černou
magii.Máte to ještě
někdo stejně jako
já? No představte si,že by se to týkalo
Alušky.Myslím,že
bychom jí všichni
říkali čarodějka,už
jen proto že slovo
čarodějnice je podle
mě prostě hnusné.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-10-18 14:23:06
Ikona diskutujiciho
sipka

já jsem s označením ,,čarodějnica“ úplně v poho 🙂

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-10-18 21:20:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže čarodějka Alue jo? tak jo 😁

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-10-18 21:27:07
Ikona diskutujiciho
sipka

No jako nevadí mi to, nevidím na tom slově nic pejorativního… navíc v něm každý vidí něco jiného. Já v tom vidím potrhlou starou bábu, co blbne s bylinkama 😀 což klidně za 80 let můžu být i já, takže… 😀

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-10-18 23:12:57
Ikona diskutujiciho
sipka

anoo, to beru, hlavně tu buď tak dlouho 🤗 osobně čarodějku vidím nejvíc asi jako ženu, která má hluboké vědění, a to i v alternativních směrech, a umí ho využívat ve svůj prospěch 😊

Ikona diskutujiciho Moudravrba 2019-10-23 23:21:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A mě říkají čáryfuk 😁

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek