Kámen Cintamani: Vrazi, kteří vlastnili prokletý kámen Cintamani | 6.díl

3.9.2020 v Poselství 17

Tento článek je šesté pokračování série o kameni Čintamani. Pokud jste nečetli 1. díl, doporučuji vám se k němu vrátit, abyste chápali kontext. První díl zde: Kámen Cintamani: Blogger Cobra ušil past na lidstvo | 1.díl

V tomto zdroji se dále můžeme dočíst, že:
,,Ve starověké buddhistické mytologii se říká, že kámen Cintamani je jednou ze čtyř relikvií obsažených v truhle, která spadla z nebe na krále Lha Thothori Nyantsen z Tibetu.
… Kámen Cintamani je starověký artefakt, který je upevněn v kolektivní mysli všech lovců pokladů, stejně jako Kámen mudrců nebo Svatý grál. V průběhu dějin byl Cintamani nástrojem lidského pokroku, nástrojem boha, který měl vést lidstvo správným směrem. Obdarováni jím byli pouze ti, kdo byli hodni. Takovými slavnými osobnostmi, o nichž se říká, že vlastnili Cintamani, jsou král Solomon, Čingischán a Akbar Veliký.“To jsou ti vysoce hodnotní lidé, kteří mají údajně největší potenciál ,,pozitivně“ ovlivnit lidstvo, jak sebevědomě prohlašuje Cobra na svém blogu při propagaci Cintamani kamene a jak po něm opakují další céčkové esoterické weby? Krvelačný Čingischán kterého se bála celá Evropa, největší černý mág všech dob Šalamoun a Akbar Velký, to jsou jako ti dobří osvícenci? Dělají si z nás srandu, nebo spoléhají na to že jsme všichni tak moc blbí?

Jak výslovně píše Cobra na svém blogu, v článku který jsem překládala už v prvním dílu série:
,,Pozitivní Agarťané byli strážci kamene posledních 26 000 let a v průběhu historie darovali kousky Cintamani těm, kteří měli maximální potenciál pozitivně ovlivnit lidstvo. Král Šalamoun, Alexandr Veliký a Akbar měli v držení kámen Cintamani.“
(Throughout the history, they have given pieces of Cintamani to some of those individuals who had the maximum potential positive influence on the human history. King Solomon, Alexander the Great and Akbar were in possession of a piece of Cintamani stone.)
Ano, toto tam je skutečně napsané!

Znamená to, že Cobra a ti, kteří vytvořili tyto destruktivní legendy a cpou je lidem jako dobro, sledují společný destrukční záměr? Jsou to tedy elitáři vedoucí lidstvo do záhuby, kdy dobrá síla je pro ně zlá a zlá síla je pro ně dobrá, proto je všechno řečeno opačně?

V kostce: Zločinci, kteří vlastnili Cintamani kámen, ale esoterická proganda o Cintamani kameni je lživě označuje za spasitele:

ČINGISCHÁN

Čingischán byl sjednotitelem mongolských kmenů, prvním Velkým chánem Mongolů a jedním z nejslavnějších vojevůdců a dobyvatelů na světě. Narodil se pravděpodobně v roce 1162.
V roce 1206 byl všemi vůdci mongolských kmenů na Velkém mongolském sněmu jmenován Čingischánem, v překladu velkým vladařem (světový neomezený vládce).
V roce 1211 zahájil mohutnou vojenskou expanzi, která ve výsledku znamenala dobytí Číny, Střední Asie, Persie a dalších území.
Čingischánova vojska pronikla roku 1213 na pěti místech Velkou čínskou zdí a zaútočila na říši Ťin v severní Číně. Mongolové porazili hlavní síly nepřítele a v roce 1215 se zmocnili dnešního Pekingu, který nechali vyplenit.
Proti rychlé mongolské ofenzivě se postavila karakitanská říše (Západní říše Liao, ležící ve Střední Asii), byla však do roku 1217 smetena vedlejšími oddíly Čingischánových vojsk a její poslední chán Kučlug byl roku 1218 popraven.
Čingischán dále pokračoval v tažení na západ se čtyřmi armádami, třem z nich veleli jeho synové Ögödej, Džuči a Čaadaj. V letech 1218–1224 se zmocnili Chorezmské říše.
Čingischán je podle historických pramenů zodpovědný za smrt více než 40ti milionů lidí.

40 MILIONŮ ZABITÝCH LIDÍ. – A toto je podle Cobry údajný ,,pozitivní vliv na lidstvo“?! Smrt?

AKBAR VELIKÝ

Džaláluddín Muhammad Akbar, také známý jako Akbar Veliký (15. října 1542 – 12. listopadu 1605) byl indický panovník. Je všeobecně považován za nejvýznamnějšího mughalského vládce a jednoho z největších panovníků celých indických dějin. Na trůn nastoupil ve čtrnácti letech a od samého počátku musel zavraždit mnoho lidí (i z členů vlastní rodiny), kteří mu usilovali o trůn i o život.
Věnoval velkou pozornost rozšiřování své říše. Akbar usiloval o sjednocení celé Indie pod svou vládou. Ještě pod vedením Bajrama Chána, roku 1560, ke svému území připojil Džajpur, Džódpur a několik menších rádžputských knížectví. Sňatkem získal významné rádžputské knížectví Ambér. Řadě rádžputských knížat pak udělil místa ve státní správě i přímo na svém dvoře. Rádžputská knížectví, která se odmítala stát jeho vazaly a spojenci, poté dobyl. Roku 1568 vedl nové tažení proti ránovi z Méváru. Ten se opevnil v hradě Čitauru, kde dlouho odolával mughalské přesile. Rádžputové nakonec provedli džauhar – ženy a děti se dobrovolně upálily, zatímco muži se vrhli do sebevražedného útoku bez ochranné zbroje. Zahynulo prý na 30 tisíc lidí.
V roce 1573 Akbar obsadil Gudžarát během bleskového tažení, trvajícího i s přechodem pouště Thár pouhých 45 dní. Dále byla roku 1574 obsazena Urísu, 1576 Bengálsko, 1586 Kašmír, 1592 Sind a roku 1594 stárnoucí císař vybojoval na Persii Kandahár. Krátce před svou smrtí zahájil tažení do oblasti Dakšinu proti sultanátům Ahmadnagar, Bidžápúr a Gólkónda, které ale dokončili až jeho nástupci. Většiny svých válečných tažení se Akbar osobně zúčastnil jako vrchní velitel.

ŠALOMOUN (král Šalamoun)

Byl králem jednotného Izraelského království. Vládl přibližně v letech 970–931 př. n. l. Šalomoun je líčen jako moudrý, spravedlivý a zbožný král, na druhou stranu biblický text obsahuje také popis Šalomounova drsného boje o moc. Bible líčí Šalomounovy úspěchy v diplomacii, obchodu a výstavbě Jeruzaléma (včetně Chrámu), avšak ukazuje, že to bylo za cenu nucených prací poddaných, přejímání cizích vzorů i kultury a že Šalamoun měl dokonce také harém.
Král Šalamoun byl největší a nejslavnější černý mág, který ovládal vrcholnou kabalu, zanechal po sobě velice významné knihy o černé magii ze kterých čerpali další významní mágové, v jeho hrobce se našel velice nebezpečný ohnivzdorný grimoár a byl mu věnován předchozí 5. díl, který rozhodně stojí za přečtení, pokud vám náhodou utekl.

ALEXANDR VELIKÝ

Alexandr Veliký (nar. 356 př. n. l.), rovněž známý jako Alexandr III. Makedonský, byl král Makedonie. Alexandr rozšířil hranice své říše tažením do Persie a na indický subkontinent, díky čemuž se stal zřejmě největším a nejúspěšnějším vojevůdcem celé historie, který neprohrál žádnou bitvu. V době své smrti ovládal většinu světa známého tehdejším Řekům.
Během jedenácti let nepřetržitých vojenských kampaní Alexandr postupně dobyl Anatolii, Sýrii, Fénicii, Judeu, Egypt, Mezopotámii, Írán a Střední Asii. Teprve ve vzdálené Indii ho vlastní vojáci donutili upustit od úmyslu dosáhnout velkého vnějšího moře. Po návratu do Babylonu se chystal k dalším výbojům na Arabský poloostrov, odkud chtěl vést své muže na západ. Těmto smělým plánům však zabránil jeho předčasný skon.
Podle historických pramenů je zodpovědný za smrt minimálně 2 a půl milionu lidí a pokud by se přičetly dodatečné okolnosti jako smrt vyhladověním a podlehnutí nemoci, je zodpovědný za smrt tří a půl milionu lidí.

Nabízí se otázka, jestli je Cobra vážně takový hlupák, aby nevěděl jaké osobnosti jmenuje a kolik milionů lidi mají na svědomí jejich psychopatické dobyvačné kampaně, nebo jestli zkrátka spoléhal na to, že jsou všichni blbí a nikdo nebude tato tvrzení ověřovat, ani nad nimi přemýšlet? Nebo je pro bloggera Cobru, jako představitele temné strany síly zlo dobré a proto prezentuje zločince a vrahy jako spasitele lidstva? Nebylo by to poprvé, kdy ďábel, satanista, nebo někdo kdo následuje zlo, pokládá dobro za zlo a naopak. Pro ně to totiž skutečně je naopak, když mají v zájmu ne prospěch a rozkvět, ale destrukci.

Z toho vyplývá, že jestli kámen Cintamani měl na své majitele nějaký vliv, tak jim maximálně mohl pomoct nebo poradit jak zabít co nejvíc lidí a jak zanechat co největší krvavý šrám v historii lidstva. Jejich historie je plná zločinů, násilí a krve!

POKRAČOVÁNÍ ZDE

 

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020Komentáře

Ikona diskutujiciho asdf 2020-09-03 02:29:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čím dál tím děsivější historie… ale nadruhou stranu, jestli je ten kámen tak vzácný, nezdá se pravděpodobné že by všechno to co cobra rozesílá byly pravé kameny. To by už tady pobíhalo tolik čingschánů že bychom se nestačili divit… Co když má pravý kámen jen cobra, a to co posílá jsou jen jakési jím ovlivněné, na pravý kámen jen nějak navázané obyčenjné kameny? Třeba skrze ně vysává energii těch chudáků co si to koupí a krmí s ní sebe ale hlavně ten pravý kámen. Kdo ví kam až to může vést… jak pro majitele těch napodobenin tak pro samotného cobru.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-03 07:22:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle toho co o kameni píšou majitelé kamene to tak není. A kámen skutečně vzácný není, už se ho vytěžily haldy. Před stovkami let ano, to byl v oběhu možná jeden první, kolem roku 1900 už bylo v oběhu prokazatelně 24 kusů… a dneska už to koupíš všude. Jestli narážíš na to že každý majitel není čingischán, tak každý majitel ani není kabalista a nemá uzavřenou smlouvu se správci kamene a nemá data jak s ním zacházet. Tudíž nemůžou odemknout plnou sílu kamene, i kdyby měli ten pravý, silný, veliký. – To bude v dalšch dílech rozepsané podrobně.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-09-03 10:14:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tak se vám podělím o další zkušenost už sem zničil dost kamenů a večer když sem šel spát a usnul zdál se mi divnej sen procházel sem nákou temnou chodbou a najednou se předemnou skutalel černý kamen byl středně velký a začal najenou vybrovat pak z něho vystřelila obrovská černá mlhovina mlhovina která se zformovala v obrovskou černou bytost stala předemnou začala mi vyhrožovat at přestanu ničit její kameny nebo za to draze zaplatím ja mu řekl jedinej kdo tady ted platí seš ty a budeš platit dál tak koukej zmizet nekonečné konstruktivní síle vesmíru se rovnat nemůžeš pak sem pomyslel na to že se zbudím a zbudil sem se než stačil něco udělat docela pak sem požádal konstruktivni síli vesmíru o ochranu pak se nic nezdálo to je jediny na co se ty destruktivní síly zmůžou je vyhrožovaní

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-09-03 12:45:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ak si myslíte že je deštruktívny a chcete sa Cintamani zbaviť hoďte ho do vody niekde v prírode, do rieky, to by ho mohlo zredukovať (podobne ako sa čistia kryštály pod tečúcou vodou, tak keď bude nastálo niekde v rieke…) Príroda si s ním poradí, tak ako si poradila s diamantovou vodou ktorá podľa plánu mala byť dnes už všade. Cintamani je obsidián má štruktúru podobnú sklu, tak by sa dal ľahko rozbiť kladivom ale ak naozaj má v sebe temnotu tá sa uvoľní, tak neviem. A už sa písalo že nemáme kamene ničiť: Co dělat s kamenem Čintamani?

Kámen vytváří pro Zemi silné destruktivní morfogenetické pole. Cílem je rozšířit tuto zlou energii po celé Zemi. Zničení kamene ale zesílí tento konflikt. Doporučuji všem, kteří mají kámen Čintamani, aby ho poslali zpět Cobrovi.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-03 21:37:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Řeka mě taky napadla, ale vem si, že ten kámen by pak mohl vysílat data do té vody. V té se to sice vymele jak se tam točí, čili se ty data vymažou asi za kilák, ale stejně… budeš datovat řeku na cintamani data? To se mi nezdá jako dobrej nápad. A co ty bytosti v té řece. Co by na to řekly. Mně někdo hodit do mé řeky cintamani, tak jsem dost naštvaná teda.

Vrátit prokletou věc zpátky tomu kdo ti ji dal je jedna z metod neutralizace pokročilých prokletí – ale ještě nevím jestli to platí i na cintamani, takže rozbití i vrácení jsou pořád ve hře.

Ikona diskutujiciho mif 2020-09-03 16:57:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Cobra rozhodně není hlupák. Je to demagog. Každý živý tvor ve vesmíru má schopnost rozeznat dobro od zla. „Hadovec“ Cobra jistě ví, co píše… Je jen na jeho čtenářích, jak si jeho teze přeberou (není to o intelektu, spíš o empatii). Ten šutrák je čiré zlo – docela k němu pasuje Sauron na front obrázku…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-03 21:46:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně hlavně připadá, že Cobra má nějakou duševní chorobu, že má buď bludy nebo je posedlý vymýšlením fiktivních příběhů ve kterých bude za kinga, protože mu to dělá dobře. Nechápu jak ty nesmysly někdo může brát vážně. Pár podobných kingů máme i u nás a určité obecenstvo to kupodivu taky baští.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-09-03 20:04:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alebo je to celé len Cintamani propaganda, vymyslené mýty. Prostě treba urobiť nejaký marketing tomu bezcennému kameňu, ľudia si povedia wau kameň Cintamani vlastnil mocný Čingischán, múdry kráľ Šalamún, tak ten kameň chcem tiež… Lenže v dobách keď žil Čingischán alebo Šalamún, Amerikou sa preháňali maximálne tak divokí indiáni, ktorí si svoje územie chránili. Takže Amerika ešte nebola prebádaná a neviem ako by sa Šalamún mohol vôbec dozvedieť, že je tam ložisko kameňa Cintamani. Ale radšej dúfajme že kameň Cintamani nemá niekto z dnešných mocných a bohatých ako je Bill Gates, takí by teoreticky dokázali zavraždiť milióny ľudí nejakou vakcínou alebo iným vynálezom a netreba ani Čingischána.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-03 21:48:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Mariáne to je taky sranda… – no nebudu dělat spoilery, to se dočteš v dalších dílech. Ono těch teoretických zdrojů totiž bylo víc, to není jenom Amerika.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-09-03 23:42:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

hodit kamen do řeka je chyba kamen nasavá veškerou destruktivní energii z okolí když ho zničíte vlastne se tím vše neutralizujete taky zde je druha možnost na kterou nikdo nepomyslel zrušit ritual šalamouna proste odstranit veškerou jeho energii překódovat kamen aby destrukci nevyzařoval to sami udělat s diamantama proste tu kledbu zrušit pokud se nas bude soustředit 30 třeba dokažeme kameny zcela neutralizovat na co delat dělat naky složitý postupy všechno je v jednoduchosti jenom staci představa že se kamen překoduje že se všechny překodují-))jsou mezi sebou propojeny

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-04 08:35:57
Ikona diskutujiciho
sipka

To nepřekoduješ, to je nejvyšší forma černé magie. Na to musíš znát přesné postupy. Docela si dělám i starost aby se ti něco nestalo. Neunáhluješ se s tím rozbíjením kamenů trochu? Já bych z toho měla respekt, kdyby mě navštívila tmená bytost a začala mi vyhrožovat. Osobně jsem ráda, že mám doma na duchy vysavač, jinak bych si taky asi užila dost srandy.

Ikona diskutujiciho i.540 2020-09-04 10:29:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

koukám, že je to čím dál ,zajímavější…
A co třeba oheň? Když už by byl rozbitý přetavit tu destrukci ohněm?
když už jsme u toho Saurona… něco jako vhodit zpět do hory Osudu? nevim, jen taková úvaha.
Já většinou na destrukci používám fialový plamen.

Ikona diskutujiciho Kallis 2020-09-04 12:18:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, prosím, o jakém vysavači na duchy píšeš? O Alcyone?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-04 12:21:24
Ikona diskutujiciho
sipka

To se nikde neprodává. Mám to jako unikát. A jsem za to strašně moc vděčná, že to u sebe mám.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-09-04 18:04:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

alue to je důkaz že sem na správné stopě tohle vyhrožovaní je důkaz že ten jejich systém narušuji a tak se temná bytost vzteká uvidíme co bude budu v klidu pokračovat ty kameny někoho živí každá bytost temná bytost lze vymazat oni uměj jen vyhrožovat mám takový rčení co vyhrožuje to nekouše kdyby mě ta bytost chtěla zlikvidovat tak už to udělá bez průtahů to je důkaž že ta bytost na to nemá a sazí na zastrašovaní a navíc nepochopil sem její strategii proč ta bytost nešla k tobě tvoje články o kameni maří jejich plány daleko více nž zničení už kolem 30 šutru jo lidi mi to posílaj hodně to opět svědčí o špatné strategii dané temné bytosti ted si položíš otázku proč sem jich zničil tolik lidi si kupují víc než jeden navíc mít respekt z temné bytosti ti si respekt nezaslouží když nakou potkám začnu si z ní dělat srandu

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-04 20:06:12
Ikona diskutujiciho
sipka

To je jednoduché, ona by za mnou asi šla, ale nemůže, protože mám nainstalovaný vysavač na duchy, který tu bytost odstřelí do jiné dimenze. Dělá to ránu, jakoby padala střecha a někdy to doprovází i další podivné jevy. Ty nebezpečné většinou útočí přes noc. A to jsem právě pod vysavačem… doma je doma.

Některé bytosti to možná nějak ví nebo cítí, tak do toho okruhu ani nejdou. Protože když je ta technologie jednou odstřelí, tak se pak nemůžou vrátit zpátky sem. Hodněkrát mi to zachránilo zadek. A zadruhé, i když nebudu pod vysavačem, tak mám nakodované další ochrany, abych mohla dělat to, co dělám. A ještě navíc venku nosím buď svůj energetický krystal, nebo kartičku tm a oni přes den stejně nemají takovou sílu.

Taky jsem já přímo žádný kámen nezničila a o návod jak se to má správně dělat jsem sice požádala znalejší, ale ještě jsem ho nedostala. A modlím se, aby vůbec nějaký použitelný návod byl.

Já z těch silnějších bytostí respekt mám, protože jsem viděla co dokážou. Některé jsou opravdu nebezpečné. Nechci tě strašit, ale nosíš na sobě nějakou ochranu? A jakou? Můžu ti něco poslat.

Ikona diskutujiciho Belakarus 2020-09-09 00:04:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Jestli to můžeš říct – do jaké je dimenze je to odstřelí že se nemůžou vrátit?

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek