Kde sídlí vzpomínky? / DOPORUČUJI

20.6.2013 v Čtenáři 29

Následuje malé rýpnutí na adresu toho pochybného balvanového klubu, který mi tehdy vzkázal ,,No nevíme jak ty Aluško, ale naše mozky, na rozdíl od tvého, v sobě vědomosti mají.“ – Kdo se však směje naposledy, jsem já. Právě teď.

Mozek skutečně data neukládá do sebe, ale přijímá a vysílá. Za touto pravdou, stejně tak jako za vším ostatním, si stojím. Dnes nabízím malé doplnění k tématu, které nám laskavě zaslala čtenářka Thea.


Z dopisu čtenářky

Ahoj Alue,

dívala jsem se na část videa, které jsi natočila jako reakci na kritiku Sisyfa.

A dnes jsem náhodou narazila na dvoudílný článek o vědeckém zkoumání, kde sídlí vzpomínky.

Tady jsou odkazy na obě části:

http://www.velkaepocha.sk/2012041219390/Sidli-pamet-mimo-mozek-cast-1.html

http://www.velkaepocha.sk/2012041519402/Sidli-pamet-mimo-mozek-cast-2.html

Říkala jsem si, že by tě to asi mohlo zajímat coby další podpora pro tvá tvrzení.

Přeji ti pokud možno pěkný den ^.~

S pozdravem

Thea

1. článek

http://www.velkaepocha.sk/2012041219390/Sidli-pamet-mimo-mozek-cast-1.html

Ani po desítkách let výzkumu nejsou vědci schopni vysvětlit, proč neexistuje žádná část mozku, která by měla na starosti ukládání vzpomínek.

Většina lidí předpokládá, že naše vzpomínky musí existovat někde uvnitř hlavy, ale ať už lékařští badatelé zkoumají jak chtějí, nemohou určit, která oblast mozku ukládá to, co si pamatujeme. Je možné, aby naše vzpomínky ve skutečnosti přebývaly v prostoru mimo naši fyzickou konstrukci?

Biolog, publicista a výzkumník Dr. Rupert Sheldrake poznamenává, že hledání mysli se vydalo dvěma různými směry. Zatímco většina vědců hledá uvnitř lebky, on se dívá mimo ni. Podle Sheldraka, jenž napsal řadu vědeckých knih a článků, nesídlí paměť v žádné z geografických oblastí velkého mozku, nýbrž v poli, které mozek obklopuje a prostupuje jím. Samotný mozek pracuje jako dekodér pro příliv informací vytvářených interakcí člověka s jeho okolím.


Ve své studii nazvané „Mysl, paměť a archetypy morfické rezonance a kolektivního nevědomí“ uveřejněné v odborném časopise Psychologické perspektivy Sheldrake přirovnává mozek k televizoru, aby vysvětlil, jak mysl a mozek vzájemně spolupracují.

Když vám poškodím televizor, abyste nemohli přijímat určité kanály anebo televizor přivedu do afázie (porucha chápání a myšlení, pozn. red.) tím, že zničím tu část, která má na starosti tvorbu zvuku, abyste se pořád mohli dívat, ale neslyšeli zvuk, to nedokazuje, že zvuk nebo obraz jsou uloženy uvnitř televizoru. Jen to ukáže, že jsem zasáhl do ladícího systému, abyste nemohli chytit správný signál. Stejně tak ztráta paměti v důsledku poškození mozku nedokazuje, že paměť je uložena uvnitř mozku. Ve skutečnosti je většina ztrát paměti dočasných: například amnézie po otřesu mozku je často dočasná.

Toto opětovné získání paměti se konvenčními teoriemi vysvětluje velmi těžce: pokud jsou vzpomínky zničeny v důsledku zničení paměťové tkáně, pak by se neměly znovu vracet. Přesto se vrací,“ píše vědec.

Sheldrake při vyvracení názoru, že paměť je obsažena v mozku, rovněž hovoří o klíčových pokusech, o kterých se domnívá, že byly špatně vyloženy. Při těchto experimentech si pacienti jasně vybavili scény z minulosti, když se jim elektricky stimulovaly jisté části velkého mozku. Kde vědci došli k závěru, že stimulované oblasti musí logicky obsahovat paměť, Sheldrake nabízí rozdílný pohled za použití televizní analogie: „… kdybych stimuloval ladící obvod vašeho přijímače a on by přeskočil na jiný kanál, nedokázalo by to, že informace byla uložena uvnitř ladícího obvodu,“ píše badatel.

2. článek

http://www.velkaepocha.sk/2012041519402/Sidli-pamet-mimo-mozek-cast-2.html

Většina lidí předpokládá, že naše vzpomínky musí existovat někde uvnitř hlavy.

Pokud ovšem paměť nebydlí v mozku, kde se nachází? Sheldrake má za to, že všechny organizmy patří do vlastního typu tvarové rezonance, což má být pole existující jak kolem organizmu, tak uvnitř něj, které mu dává instrukce a tvar.

Morfogenetický přístup je v biologii alternativou k převažujícímu redukcionizmu a mechanistickému přístupu a vidí organizmy jako úzce spojené se svým odpovídajícím polem a s hromadící se pamětí, kterou živočišné druhy jako celek zažily v minulosti.

Přesto jsou tato pole čím dál víc charakterističtější a utvářejí pole uvnitř polí, kdy každá mysl a dokonce každý orgán mají svou vlastní rezonanci a jedinečnou historii a na základě minulých zážitků stabilizují organizmus.

Klíčovým pojetím morfické rezonance je, že podobné věci ovlivňují zase podobné věci napříč prostorem a časem,“ píše Sheldrake.

Přesto mnozí neurofyzikové stále trvají na ještě hlubším zkoumání velkého mozku, kde pátrají po paměti. Jedním z těch známějších vědců byl Karl Lashley, který demonstroval, že když kryse uřízne padesát procent mozku, zvíře si stále bude pamatovat triky, kterým ji učil. Co je zajímavé, je fakt, že nezáleží na tom, kterou půlku mozku odstraníte. Ať už to byla pravá či levá hemisféra, hlodavci dokázali provádět naučené kousky stejně tak. Následní badatelé přišli ke stejným závěrům i u jiných živočichů.


Představ si to

Holografická teorie zrozená z pokusů, jaké dělal Lashley a jemu podobní, má za to, že paměť nesídlí v žádné konkrétní oblasti velkého mozku, nýbrž v mozku jako celku. Jinými slovy je paměť, stejně jako holografický obraz, uložena po celém mozku.

Neurologové ovšem objevili, že mozek není neměnná entita, ale dynamická, synaptická hmota, která se neustále mění. Všechny chemické a buněčné látky vzájemně reagují a neustále mění pozici. Na rozdíl od počítačového disku, který má stálý, neměnný formát a který vám vždy, jak by se dalo očekávat, vyplivne stejnou informaci nahranou v minulosti, je těžké tvrdit, že paměť se dá v neustále se měnícím mozku někam umístit a zase vyvolat.

S tím, jak věříme, že všechny naše myšlenky jsou ukryty v hlavě, by mohlo být zprvu poněkud matoucí přijít s myšlenkou, že by naše paměť mohla být ovlivněna odněkud zvenčí našeho mozku.

Sheldrake ve svém článku „Pokusy s upřeným pohledem“ píše: „…při čtení této stránky procházejí světelné paprsky ze stránky do vašich očí, kde tvoří obracený obraz na sítnici. Tento obraz je detekován buňkami citlivými na světlo. To způsobuje, že nervové impulzy procházejí do optických nervů a vedou ke složitým elektrochemickým pochodům v mozku. Všechno tohle se detailně zkoumalo technikami neurofyziologie. Ovšem teď přijde ta záhada. Nějak si vybavíte obraz stránky. Zažijete ji mimo sebe, před vlastní tváří. Z hlediska konvenční vědy je tento zážitek iluzorní. Ve skutečnosti by měl být ten obraz ve vašem nitru, stejně jako zbytek vaší duševní činnosti.

Zatímco hledání paměti zpochybňuje tradiční biologické pochopení, badatelé jako Sheldrake se domnívají, že paměť ve skutečnosti sídlí v prostorové dimenzi, kterou nelze pozorovat. Tato myšlenka souhlasí s primárními představami myšlenky, jako je Jungovo „kolektivní nevědomí“ nebo taoistický způsob uvažování, který lidskou mysl a duševno vidí jako odvozeninu z různých zdrojů nacházejících se jak uvnitř těla tak mimo něj, a to včetně energetických vlivů několika různých orgánů (samozřejmě s výjimkou mozku).

Podle tohoto pohledu se mozek nechová jako skladovací jednotka ani jako samotná mysl, ale jako fyzické propojení nutné k přiblížení jedince s jeho morfickým polem.

Závěrem: Haha 🙂

Abychom to shrnuli, ,,jestli mozek ukládá či neukládá vědomosti“, ještě lidstvo spolehlivě neví. Právě kvůli zpátečníkům, který se drží zuby nehty předpotopních nedokázaných teorií a snaží se zesměšňovat a likvidovat ty, kteří přichází s pokrokovými poznatky.


Kam dál:

Otevřít rubriku ,,Příspěvky čtenářů“ – Zde

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí“ níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue


Komentáře

Ikona diskutujiciho Ausila 2013-06-20 07:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

…a je to pro nás důležité vědět?

Ikona diskutujiciho Annamarie 2013-06-20 09:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doporučuji se podívat na tyto stránky, kde je přesně uvedeno, jak náš mozek pracuje. V dolní části je možno si brožurku stáhnout ve formátu Word. Hezké čtení.

Ikona diskutujiciho Alue 2013-06-20 10:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Pro primitivy, kteří se nezajímají o svoji bytost a zajímají je jenom prachy a co do korýtka, to určitě důležité není.

Ikona diskutujiciho Žabák Kvak 2013-06-20 10:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to už hodně desítek let, kdy se vědci "do krve" hádali, zda světlo že hmota nebo vlnění. A nakonec se ukázalo, že foton má SOUČASNĚ charakter hmoty (byť tu je klidová nulová hmotnost)a charakter vlny.

Ikona diskutujiciho Jarka 2013-06-20 11:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, super odpověď :D souhlasím

Ikona diskutujiciho Myšák 2013-06-20 12:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proč asi většina psychologů tvrdí, že Jungova teorie je těžko pochopitelná 🙂

Ikona diskutujiciho Blue 2013-06-20 14:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm, někdo mi na stará kolena ruší příjem signálu ;-)

Ikona diskutujiciho Martin Riedl 2013-06-20 16:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super článek!

Ikona diskutujiciho Auri 2013-06-20 16:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajimave :-) pred nekolika lety jsem videla dokument, kde vedci presne o tomto tematu spekulovali a prisli napr. s teorii velmi malych, neznatelnych cervich der, ktere mohou byt kdekoli v prostoru kolem nas (i v hlave), ne jen ve vesmiru, a tyto cervi diry pry maji pohlcovat spoustu informaci, co za zivot vstrebame, prozijeme, ponevadz si vyzkumnici nedokazali jinak vysvetlit, kde by se to vsechno v tom mozku asi ulozilo :-)

Ikona diskutujiciho Wilford F.L. 2013-06-20 20:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Analogie s televizi je chaba – TV je zarizeni, ktere samo o sobe nema pamet a neuchovava ani obraz, ani zvuk. Jen jej prenasi a reprodukuje, zatimco lidsky mozek si tyto informace dokaze uchovat a pozdeji i zreprodukovat.

Ikona diskutujiciho Ausila 2013-06-20 21:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: Ono hlavně to, co jsem  napsala, ani trochu neznamená, že jsem materialista.

Ikona diskutujiciho AChantall 2013-06-20 23:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Fíha  skúškové učivo.. o tom sme sa učili na škole z predmetu ekologická etika 🙂

Ikona diskutujiciho Sim 2013-06-21 07:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale popritom nikdy nezabúdajte, že VY NIE STE VAŠA MYSEĽ 🙂

Ikona diskutujiciho Jirka 2013-06-21 07:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdyby se všechno ukládalo do mozku a vědci by tam našli data, hromadně by zloději vykrádali hroby a kradli lidem hlavu a tu prodávali vědcům na zkopírování dat z hlavy. Takže díky Bohu se v hlavě nic neukládá a nic se nedá vymazat, jedině potlačit. Jak se říká, ani svědomí navěky nevypneš.

Ikona diskutujiciho Alue 2013-06-21 09:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]: Zajímavá morbidní myšlenka, ale vlastně…. Když by mi umřel někdo velice vzdělaný, taky bych chtěla mít ten jeho datadisk. Někdo takový mi nedávno odešel a vzal si s sebou poznatky tak cenné, že to nikam ani nesměl napsat. Nestihla jsem se toho dost naučit a teď tu není… A spoustu věcí, které jsme nedodělali, nedořekli, zůstaly viset ve vzduchu. Takový mozek by za uložení dat zatraceně hodně stál.

Ikona diskutujiciho David 2013-06-21 10:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je už dávno známe v antropozofii. Pamäť ako aj životné sily u človeka sídlia v jeho éterickom tele. Pocity, vášne, emócie sídlia v astrálnom tele. Jednoduché…Schopnosti logického a pojmového myslenia, analýzy a syntézy sídlia v mentálnom tele, ktoré je vyššou oktávou a prepracovaním síl éterického tela.

Ikona diskutujiciho Firzen 2013-06-21 18:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: Vy jste to asi nějak špatně pochopil. Ta teorie o mozku přijímači-vysílači nemá vůbec nic společného s běžnou teorií o mozku. Proto nelze prokazovat tu teorii na základě té běžné.

Ikona diskutujiciho Adivé 2013-06-21 23:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj

Ikona diskutujiciho Jirka 2013-06-22 00:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Někteří vědci a hlavně, ti kdo se třepou na materiál od nich , aby na něm zbohatli, jsou totiž morbidní. A svět je utvořen tak, aby morbidní lidé měli minimální šanci, aby vůběc svět měl dostatečnu šanci existovat.

Ikona diskutujiciho Jirka 2013-06-22 00:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]:A tak díky, že tu máme Alušku a ta to dotáhne do cíle.

Ikona diskutujiciho Alue 2013-06-22 10:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[20]: Odpusťte mi to výrazivo, ale já do cíle nic moc nedotáhnu, protože všechna data a OBROVSKÁ knihovna je totálně v řiti. Všechny kontakty, dešifrovací klíče, staletí staré knihy, všechno je nenávratně zničeno.

Ikona diskutujiciho svetlolej 2013-06-22 21:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Přijde mi, cítím jakoby nám společně někdo "odešel" moc brzy, či nečekaně, či co si pod tím představit?

Ikona diskutujiciho Tomáš 2013-06-22 21:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Nejde, doufám, o TM?

Ikona diskutujiciho Jirka 2013-06-23 04:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak s tím budeme muset hnout všichni. Nemyslel jsem to tak, že Aluš bude na všechno sama. Nejlepší je, když táhnou "řepu" všichni. Každý jak umí a hlavní je říct si, že chci.

Ikona diskutujiciho Alue 2013-06-23 10:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]: Ne… ten ani nevlastní archivy se staletými knihami a nemá kolem sebe dost idiotů, co by po něm zničili všechno, co zbylo.

Ikona diskutujiciho Tomáš 2013-06-23 16:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[25]: Už jsem se lekl!

Ikona diskutujiciho Alue 2013-06-24 15:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]: Nejenom knihy. Kompl, ve kterém byly kontakty na lidi ( třeba na Rusa, co objevil jazyk, se kterým se domluvíš se zvířaty) rozflákali na maděru a vyhodili. V tom komplu toho bylo taky strašně moc.

Ikona diskutujiciho Rodney 2013-08-02 19:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím, nejednodušší způsob jak podpořit hypotézu, že informace existují i mimo naše mozky by bylo prokázat existenci telepatie. Já doufám, že taková možnost existuje. Spousta lidí jí i věří a testovaly ji hodně i tajné služby. Bohužel jsem nikdy nenašel publikovaný žádný spolehlivější test, takový který by vyloučil klam nebo omyl.  Sám jsem to zkoušel i s několika známými, ale nedařilo se. Nenašel by se se tu náhodou někdo, kdo u sebe pozoruje takové schopnosti? Vím, že většina duchovně vyspělích lidí nemá potřebu nic dokazovat, bohužel já nejsme na takové duchovní úrovni, jsem jenom hrozně zvědavej, jak to teda ve skutečnosti v té přírodě je.

Ikona diskutujiciho Fox 2014-02-04 23:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, pokud jsou informace uložené mimo mozek, v nějakém centrálním nehmotném uložišti, nejde se na ně napojit? Dostat se do nějakého druhu tranzu, nebo něčeho podobného a prostě se připojit a číst si?

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek