Kontakt s andílkem, když potřebuješ pomoct, nebo poradit / NÁVOD NA KOMUNIKACI S ANDĚLEM

29.3.2007 v Bytosti 2

Následující technika nám právě umožňuje takové spojení a andělskými bytostmi, které nám takto můžou pomoct vyřešit naše problémy a potíže a působit blahodárně v jekémkoliv směru.

Posaďte se na židli čelem k severu, páteř mějte rovnou, chodidla rovnoběžně na zemi, tak, aby se vzájemně nedotýkala, dlaně jsou položené na kolenou. Zavřete oči, uvolněte se jak fyzicky, tak psychicky a navoďte si stav hlubokého klidu, zažeňte všechny rušivé myšlenky, snažte se co nejvíce uklidnit.

Sepněte ruce jako při modlitbě a nahlas třikrát s láskou upřímně – láskyplným a upřímným tonem – proneste: ,,Náš Nebeský Otče”. Až skončíte, poproste Boha, aby vám pomohl uzřít anděly, jehož obraz máte před očima.

Otevřete oči a pozorně si prohlédněte andělovu podobu. Soustřeďte se na každý detail a obdivujte jeho krásu. Snažte se vnímat proud pozitivní energie, který pomalu naplňuje vaši bytost. Vyslovte ,,myšlenku mentálního soustředění”, specifickou pro každého anděla.

Až začnete cítit přítomnot anděla, kterého se snažíte uzřít, můžete přistoupit k další fázi.

Opět zavřete oči a soustřeďte se na to, jak jste anděla vnímali. Poproste ho, aby vám pomohl v konkrétní situaci, ve které potřebujete pomoci. Získali jste to, o co jste žádali. Buďte šťastní, protože vše je tak, jak jste si to přáli.

Děkujte Bohu se srdcem plným vděku a děkujte andělu, kterého jste viděli. Pomalu otevřete oči a pokračujte v obvyklých aktivitách.

Vaše modlitby určí, jaké se objeví životní situace a jak budou vypadat a tím vám často pomůžou odpovědět na vaše otázky.

Pokud cítíte, že odpovědi přicházejí již při modlitbě, je dobré si je zapsat. Toto jednoduché cvičení musí být prováděno denně, dokud nedosáhnete toho, co jste chtěli. Anavíc – kromě toho, že jste dosáhli tohoto cíle – můžete počítat a novým úžasným přítelem, který tu bude vždy pro vás…

Komentáře

Ikona diskutujiciho Etellyen 2008-12-11 23:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

na boha mam nazor docela neutralni…. ale moc se mi na tom clanku nelibi napr: – láskyplným a upřímným tonem – proneste: ,,Náš Nebeský Otče"   atd…

Ikona diskutujiciho Alue 2008-12-16 07:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jj, vím, tohle je starý článek, možná bych to mohla promazat :D – ale pamatuj, vše se dá přetvořit k obrazu tvému 🙂 pokud se líbí postup, zvol jiná slova 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek