Magické symboly

23.4.2007 v Zajímavosti 3

V magii se objevuje celá řada symbolů, proto by bylo užitečné se zmínit o několika z nich.

Kruh

Kruh symbolizuje ducha. Jedná se o nejuniverzálnější symbol magie. Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Horizontálně dělený kruh značí silné protiklady obsažené v magické proměně: nižší stav skrytých schopností vyšší stav vytržení a osvícení. Tři propojené kruhy symbolizující mystickou jednotu muže, ženy a ducha. Čínská magie takto zase označuje triádu země, nebe a lidstva.

Magický kruh je nejdůležitějším symbolem a je znamením nekonečnosti, kde není začátek ani konec. Všechny rituály a magická cvičení se provádějí uvnitř kruhu. ,,Kouzelník“ provádí magii v kruhu podle hermetického zákona ,,jak dole, tak nahoře“. Jestliže je kruh správně umístěn a správně se používá, ochraňuje kouzelníka před zásahem jiných bytostí.

V rituální místnosti se kruh obvykle nakreslí křídou na podlahu nebo se vyznačí práškem z usušených bylin. Pozitivní účinky ochrany vytváří kruh z oleje – vonného, především rozmarýnu.


Čtverec

Čtverec je symbolem hmoty. Představuje stabilitu, řád i konečnost hmotného světa. Postavíme-li ho na jeden hrchol, označujeme tím pomíjivost a přizpůsobivost ducha hmotě. Kruh ve čtverci je znakem osobní celistvosti. Spojení ducha (kruh) a těla (čtverec) je výchozím budem pro magické proměny.Trojúhelník

Trojka je známé magické číslo. Celý vesmír je podle některých mágů postaven na principu tří. Trojúhelník často představuje základní trojice: začátek, střed, konec; zrození, život, smrt; Otce, Syna, Ducha svatého apod. Dva propletené trojúhelníky tvoří tzv. Šlamounovu pečeť. Ta symbolizuje nerozpojitelnou jednotu nebe a země. Často je používána jako ochrana proti ohni. Postavíme-li trojůhelník na jeden vrchol, označujeme Měsíc a ženskou tvůrčí sílu. Je také symbolem pro vodu a introvertní povahy. Stojí-li trojúhelník na základně, představuje Slunce a touhu po nebeském a božském. Znamená také plamen, extrovertní povahu a mužskou tvůrčí sílu (jedná se o falický symbol). Pyramida spojuje v prostorovém vyjádření čtverec a trojůhelník. Pyramidy vytvářejí ideální podmínky pro fyzickou i duchovní regeneraci. Schoďišťovité pyramidy symbolizují vzestupné úrovně vědomí vedoucí k nejvyšším metám.


Kříž

Spojuje dva protiklady, a to jak horizontálně, tak vertikálně: nebe a zemi; život a smrt; světlo a tmu. Někdy se lze setkat s křížem jako znakem stromu života, což souvisí s předkřesťanským uctíváním přírody (zejména stromů). Křesťanský kříž je základním symbolem křesťanů. Symbolizuje Krista, který se obětoval za lidstvo. Je často používán jako magické zaklínadlo.

Labarum kombinuje řecká písmena chí (c) a ró (r), tvořící první část slova ,,chreston“ (dobré znamení).

Ankh je v současnosti velmi populární, zejména mazi mládeží. Tento egyptský znak reprezentoval kříž života. Povšimněte si, že slučuje solární, falický i vaginální symbol. Představuje posvátnou tradici a vědění získané magickým zasvěcením. Má poetické jméno Klíč k Nilu.
Keltský kříž (neboli kříž vepsaný do kola a přesahující jeho obvod) vznikl asi 1500 let př. n. l. Jedná se o stylizované zobrazení loukotí a ráfu. Používá se jako znak slunce a jeho životadárné síly. V podobě amuletu slouží pro usmiřování nadpřirozených sil a ochranu ve válce.

Svastika se hojně používá jako doplněk run. Její původ vystopujeme na Středním východě, jakož i v obou Amerikách. Symbolizuje otáčející se Slunce a vyjadřuje štěstí, zdraví a blahobyt. Oblíbená je zejména v Indii, kde ji malují na prahy, aby zahnala zlé duchy. V dobách, kdy byli křesťané pronásledováni, ji používali jako své tajné znamení. Proto se jí říká Crux dissimulata nebo také Crux gammata (protože je složená ze čtyř písmen L).


Oko

Oko v sobě spojuje znaky vnějšího (materiálního) a vnějšího (duchovního) světa. Vyjadřuje cestu k moudrosti a osvícení. Může však symbolizovat temné síly (např. známé uhranutí). Jedním z běžných magických symbolů je oko prozřetelnosti. To vyvolává božský vhled a nebeskou ochranu. Najdeme je např. na velké pečeti Spojených států. Třetí oko známe především z hinduismu. Bůh Šiva má třetí oko (čakru) na čele. Představuje nejvyšší moudrost a nadpřirozené schopnosti. V Egyptě byl jedním z nejuctívanějších božstev Hór, strážce osudů lidstva. Jeho všudypřítomný a bdělý pohled vyzařoval dobrodiní. Hórovo oko tak bylo nejposvátnější znamení egyptské magie. Islámský amulet, oko moudrosti, vypadá jako kruh vepsaný do mandorly. (protnutí dvou kruhů; tvarem je podobný mandli). Výsledkem je symbol lidského oka.

Pentagram

Znakem, který nejvíce reprezentuje magii, je pentagram. Jedná se o pěticípou nevyplněnou hvězdu, jejíž jednotlivé strany se navzájem prolínají. Symbolizuje ,,pět údů člověka“ (2 ruce, 2 nohy a hlavu). Označuje také mystický pátý element akášu (vedle ohně, země, vzduchu a vody). Pentagram postavený na jeden vrchol je známý jako symbol, který (zne)užívá černá magie; původně ovšem značil vyšší stupeň zasvěcení.

Elementy

Jsou také označovány jako živly.

Oheň je symbolizován červeným trojúhelníkem a představuje ničivý živel. Patří ke znamení Lva a jeho (křesťanským) patronem je sv. Marek.

Vzduch má ve znaku modrý (někdy tmavě žlutý) trojůhelník. Reprezentuje těkavý živel. Spadá pod znamení Vodnáře a patronaci sv. Matouše.

Voda bývá označena modrým, na vrchol postaveným trojúhelníkem. Symbolizuje tekutý živel.
Patří ke Štírovi a sv. Janovi.

Poslední element, Zemi, poznáme dle zeleného trojúhelníku, postaveného na vrchol. Země je zástupcem živlu svátosti. Přísluší jí znamení Býka a jejím patronem je sv. Lukáš.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Janča 2017-09-20 06:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je prosím symbol – květ života – v pořádku? Děkuji :-)

Ikona diskutujiciho Tereza 2018-12-05 14:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A co pěticípá hvězda, která není pentagram, protože je plná? Ta je ok?

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek