Mantry – OSTATNÍ I.

12.4.2008 v Nezařazené 0

Alláh’U’Abhá

překlad:

Bůj je nejslavnější.

popis:

Zpívá se jako modlitba, pozdrav nebo ranní píseň.

.

.

BISMI’LLÁHI RAHMÁNI RAHÍM

překlad:

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.

popis:

V islámském světě úsloví přivolávající požehnání. Vhodné pro počátek jakékoliv činnosti.

.

.

Dinga ha dadanga
Ka numa tatanga
Ka numa sej kamaláka
Ka numa sej kama
tatanga
Ka numa sej kamaláka

popis:

píseň z radosti a pro radost

.

.

E physis te physei kratei,
E physis te physei nika,
E physis te physei terpetai.

překlad:

Příroda přírodě vládne, příroda přírodě podléhá, příroda se z přírody raduje.

popis:

Mantra do lesů, vod i strání. Pro obyčejné lidi, nejen pro ekology. Výrok filosofa Othanesa (v řečtině).

.

.

Gloria Gloria
In Excelsis Deo
Gloria Gloria
Haleluja Haleluja

překlad:

Sláva na výsostech Bohu.

popis:

Latinská mantra pro vděčnost a pokoru.

.

.

Haleluja.

překlad:

Budiž chvála.

popis:

Díkuvzdání a oslava.

.

.

HOSANA IN EXCELSIS
ALELUJA IN EXCELSIS

překlad:

Hosana na Výsostech, aleluja na Výsostech.

.

.

Huja huja hujaja

překlad:

radujme se veselme se

.

.

Jabaširu Wali Allah
Jabaširu Wali Allah
Lá Illáha Il Allah
Lá Illáha Il Allah

překlad:

S radostí vnímám Boží přítomnost, není Boha krom Něj.

popis:

K prožívání Boha v jeho stvoření. (arabská)

.

.

Jisus Christos Nika

překlad:

Ježíš Kristus vítězí (řecká mantra).

popis:

Používá se k překonání překážek, při nesnázích a jako ochrana.

.

.

JUBILÁTE DEO OMNIS TÉRA
SERVITÉ DOMINÓ IN LETICIA
/: HALELUJA, HALELUJA IN LETICIA:/

překlad:

Chvalte Pána celá Země, Služte Pánu v radosti.

.

.

KYRIE ELEISON

překlad:

Pane smiluj se nad námi

popis:

Později se z této mantry nějakým záhadným způsobem stalo “Krleš”. Můžeme to nalézt ve staročeské modlidbě “Svatý Václave pomiluj ny”.

.

.

LA ILÁHA ILLÁ’LAH
MUHHAMMADU R-RSÚLU’LLAH

překlad/popis:

Není Boha, kromě Boha, Muhammad je posel Boží. (arabská)

.

.

Mother I Can Feel You
Under My Feet
Mother I Can Feel Your
Heart Beat

překlad:

Matko, cítím tě pod svýma nohama. Matko, slyším bít tvé srdce.

popis:

Pro pocit sounáležitosti s Matkou Zemí.

.

.

SOMEONE SINGING MY LORD – KUMBAYA
SOMEONE LAUGHING MY LORD – KUMBAYA
SOMEONE PRAYING MY LORD – KUMBAYA
SOMEONE LOVING MY LORD – KUMBAYA

popis:

Kumbaya znamená ve svahilštině Jsem tady , přijď ke mně.

.

.

Te Pacem Domine
Te Pacem

překlad:

Tobě mír, Pane.

popis:

Přání klidu a míru (latinsky)..

.

.

Yemaya Assesu Assesu Yemaya
Yemaya Olodo Olodo Yemaya

popis:

Yemaya je bohyně oceánu, je černé pleti a střeží tajemství dávné moudrosti ukrytá na dně moří, vzývá se při rituálech plodnosti a při léčbě ženských nemocí, je štědrou dárkyní života a hojnosti. (africká mantra)

.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek