Mantry – SANSKRT I.

7.4.2008 v Nezařazené 0

AČJUTAM KÉŠAVAM RÁMANÁRÁJANAM
KRIŠNADÁMÓDARAM VÁSUDÉVAM HARIM
ŠRÍDHARAM MÁDHAVAM GÓPIKÁVALLABHAM
DŽÁNAKINÁJAKAM RÁMAČANDRAM BHADŽE

překlad:

Modlím se k Pánu Krišnovi, Pánu Rámovi, Pánu Nárájanovi. Uctívám manžela Džanakí – Pána Rámu, manžela gópí – Pána Krišnu.

Amba amba džai džagadamba
džai bhuwanešvari
džai džai mukamba

překlad:

Matko, Matko, vítězná vládkyně vesmíru, jež ničíš démony temna a chráníš vyznavače světla.

AUM TAT SAT AUM

překlad:

Znamená om-vesmírný celek

BHADŽA DÍNABANDHU DINÉŠE DÁNAVA DALANA
DUŠTA NIKANDANAM
RAGHUNANDA ÁNANDA KANDA KAUŠALAČANDA
DAŠARATHA NANDANAM

překlad:

Modlím se k Němu, protože On je bratrem všech chudých, je Pánem dne, ničitelem krutých démonů. Přináší radost svým rodičům – Kaušalje a Dašarathovi.

bhadžámi rádhám aravinda-nétram
smarámi rádhám madhura-smitásjám
vadámi rádhám karuna-bharárdrám
tato mamánjásti gatir na kápi

překlad:

Uctívám Šrí Rádhu s očima jako lotos; vzpomínám na Šrí Rádhu, která má ten nejsladší úsměv; oslavuji Šrí Rádhu, která se rozplývá soucitem; kromě Ní nemám v životě žádné jiné cíle.

BHADŽE GÓVINDA
GÓVINDA GÓVINDA BHADŽE
ŠIVA GÓVINDA
GÓVINDA GÓVINDA BHADŽE

překlad:

Oslavme Šivu osvoboditele.

Dhanjavád dhanjavád
dhanjavád ánanda

překlad:

Posvěcené díky, posvěcené díky, posvěcené díky, milost.


DHJAN MULAM GURU MURTI

překlad:

“Základem rozjímání je podoba Gurua”.

DŽAJ DURGA LAKŠMÍ SARASVATÍ
SÁI DŽAGAN MÁTÁ
NÁM PÁHI DŽAGAN MÁTÁ

překlad:

Vítězství Durze, Lakšmí, Sarasvatí, Božské matce Matko Vesmíru, ochraňuj nás.

DŽAJ RÁDHÉ DŽAJ RÁDHÉ
DŽAJ ŠRÍ KRIŠNA BOLO
DŽAJ RÁDHÉ
DŽAJ ŠRÍ KRIŠNA BOLO
DŽAJ RÁDHÉ

překlad:

Ať žije Rádha, ať žije pán Krišna v podobě Rádhy.

DŽAJA DŽAGADAMBE DŽAJA DŽAGADAMBE
DŽAJA GANÉŠA DŽI KI MÁ AMBE

překlad:

Vítězství a sláva Vládkyni Vesmíru Vítězství a sláva Ganéšově Matce

DŽAJA DŽAGADAMBEJ DŽAJA MÁ DURGÁ
MAHÁ KÁLÍ DURGEJ NAMÓ NAMÓ
ÓM NARÁJANÍ ÓM

překlad:

K Matce Džagadambě.

DŽAJA DŽAGADIŠA HARÉ
BHAKTA DŽANÓN KE SANKATA KŠANAMEN DÚRA KARE

DŽO DHÁJAVE PHALA PÁVE DUKHA VINASE MANAKÁ
SUKHA SAMPATI GHARA ÁVE KAŠTHA MITE TANAKÁ.

MÁTÁPITÁ TUMA MERE ŠARANA GRAHUN KISAKI
TUMA BINA AURA NA DÚDŽA ÁŠA KARUN DŽISAKI

TUMA PURANA PARAMÁTMÁ TUMA ANTARAJÁMI
PÁRABREAHMA PARAMEŠVARA TUMA SABAKE SVÁMI

překlad:

Vítězství Pánovi světa, který neustále odstraňuje všechny překážky Svých oddaných. Kdokoli medituje, sklidí plody. Odchází utpení a trápení mysli a těla. Vládne štěstí a rozvoj. Ty, Pane, jsi mým otcem i matkou. Jsi Nejvyšší Duše. Můžeš číst každou mysl. nikdo se Ti nevyrovná. Jsi Nejvyšší Brahma, nejvyšší Bůh, Pán všeho.

Džaja džaja deví mátá namaha

překlad:

Bohyně matko, budiž pozdravena.

DŽAJA GAURÍ ŠANKARA
DŽAJA VIŠWANATH
DŽAJA PÁRVATÍPATI
BHÓLE NATH
BHÓLE NATH BHÓLE NATH
DŽAJA PÁRVATÍPATI
BHÓLE NATH

překlad:

Sláva Gaurí a Šankarovi strážci, sláva manželu Párvatí, velkému dárci.


DŽAJA NARAJANI NAMÓSTUTE
GURU DEVA GURU MATA HARÉ HARÉ
ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ NAMÓ NAMÓ

překlad:

Zpívejme jméno Svaté Matky.

DŽAJA SARASVATÍ DŽAJA SARASVATÍ
DŽAJA SARASVATÍ PÁHI MÁM
ŠRÍ SARASVATÍ ŠRÍ SARASVATÍ
ŠRÍ SARASVATÍ RÁKŠA MÁM

popis:

Ke Šrí Sarasvatí.

DŽÁTA VÉDASE SUNAVÁMA SÓMA
MARÁTI JATÓ NIDAHÁTI VÉDAHA
SA NAH PARŠADATI DURGÁNI VIŠVÁ
NÁVÉVA SINDHUM DURITÁ TJAGNIHI

překlad:

Odevzdávám se Agnimu, Nejvyšší Vůli, která zná všechna zrození kéž mě ochrání od mých vnitřních nepřátel kéž mi pomůže překonat všechny překážky stejně jako loď přepluje oceán.

Džóty džóty džóty svájam
džóty džóty džóty páram
džóty džóty džóty arul
džóty džóty džóty šivam
eka džóty eka džóty
eka džóty džotyjé

překlad:

Ó světlo sebepoznání, absolutna, milosti prozření, světlo Šivovo, dej nám světlo světel.

GANÁNÁM TVÁ GANAPATI GUM HAVÁMAHÉ
KAVIM KAVÍNÁMU PAMAŠRAVASTAMAM
DŽÉŠTHARÁDŽAM BRAHMANÁM BRAHMANASPATA
ÁNAHŠRNVANNUTIBHIH SIDA SÁDANAM
ÓM ŠRÍ MAHÁGANÁDŽIPATAJÉ NAMAHA

popis:

Invokace ke Ganéšovi – odstraňovateli hmotných i duchovních překážek.

GANÉŠA ŠARENAM
ŠARENAM GANÉŠA

překlad:

ke Ganéšovi se obracíme

Gaté gaté paragaté
parasamgaté
bodhi sváhá

překlad:

Tomu, co je za vším, co je mimo vše, a dokonce i za tím, co je za vším, Osvícení věnuji svůj zpěv.


Gopála gopála
devakinanda gopála devakinanda gopála
devakinanda gopála devakinanda gopála

překlad:

Gopál, syn Devaki.

GÓVINDA HARÉ GOPÁLA HARÉ
(HÉ) PRABHU DINADAJÁLA HARÉ

překlad:

Zpívám jména Góvinda, Gopála, Pána, který je soucitný k trpícím.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek