Mantry – SANSKRT III.

7.4.2008 v Nezařazené 0

Óm asatóma sadgamaja
tamasoma džotyrgamaja
mritjórma amritamgamaja

překlad:

Veď nás od nepravdy k pravdě, od temnoty ke světlu, od smrti k nesmrtelnosti.

OM BHUR BHU VAS SVAH TAM TA MIT SUR VA REN JAM BHARGO DEVASJA DHIMAHI DHIJO JONAH PRACO DA YAT

popis:

poměrně silná Hinduistická mantra

ÓM BHUR BHUVAH SVAHA
TAT SAVITUR VARÉNJAM
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
DHJÓ JÓ NAH PRAČÓDAJÁT

překlad:

Meditujeme na nejvyšší Světlo které je zdrojem tohoto vesmíru kéž prozáří naše tělo i mysl.

popis:

Gájatrí mantra je považována za vrcholnou z védických manter a její původ spojován se samotným počátkem Času. Její síla a působnost se promítá v mnoha dimenzích a její univerzální energie byla po tisíciletí majákem a inspirací pro nespočet generací. Tato mantra adresuje aspekt Světla, “Slunce vědomí”, věčného zdroje našeho bytí (Savita). Gájatrí mantra nám pomůže prozářit, harmonizovat a naplnit světlem všechny složky naší bytosti. Pomůže nám otevřít naše srdce i mysl jejich věčnému zářícímu zdroji.

Óm bhúr bhuvah svaha
tat savitur varénjam
bhargó dévasja dhímahi
Dhijó jónah pračódaját

překlad:

Meditujme o ÓM, božském prazvuku, z něhož povstaly tři říše, hrubá zemská, jemnější éterická a nejjemnější nebeská (bhúr bhuvah svaha). Uctívejme (varénjam) nejvyšší nepopsatelné božské Bytí (tat), tvořivou, životadárnou sílu, která se projevuje i ve slunci (savitur). Meditujme (dhímahi) o zářivém (bhargó) světle (dévasja) Božím, které zničí všechnu tmu, všechnu nevědomost a všechny nectnosti. Ó Bože, vroucně tě prosíme (jónah pračódaját), ať Tvé světlo osvítí naši mysl (dhí).

popis:

Gájatrí mantra je mnoho tisíc let stará a velmi silná védská mantra. Slouží k rozpouštění negativní karmy. Ochraňuje, očišťuje (také potravu) a vede k osvícení. Saí Bába radí zpívat ji třikrát nebo lépe devětkrát denně. Gájatrí lze také zpívat s džapamálou (růžencem o 108 korálkách). Lze ji recitovat libovolně často. Důležité je, aby byl počet recitací dělitelný třemi.

ÓM DHYÓ JÓNAHA
PRAČÓDAJAT

překlad:

Ó, kéž se osvítí náš rozum.

ÓM DJAUH SÁNTIH ANTARIKŠAM ŠÁNTIH
PRITHiVÍ ŠÁNTIh ÁPAH ŠÁNTIh
ÓŠHADHAJAH ŠÁNTIH
VANASPATAJAH ŠÁNTIH VIŠVEDAVÁH ŠÁNTIh
BRAHMa ŠÁNTIh SARVa ŠÁNTIh
ŠÁNTIREVa ŠÁNTIH

překlad:

Óm. Ať je mír v nebesích. Ať je mír na nebi. Ať mír zavládne na zemi. Ať je mír ve vodě, v rostlinách a květinách. Ať je mír ve všech bozích světa. Ať je mír v Brahmanu, Nejvyšším. Ať je mír všude. Mír, mír, mír.

Óm dum durgajé namaha
óm krím kalikájé namaha

překlad:

Božské síly, které ochraňujete před zlem, vzýváme vás. Božské síly, které ochraňujete před výčitkami, zlými myšlenkami, tím co nás vyrušuje ve spánku, vzýváme vás.

popis:

Pomáhá překonat negativitu, nemoc a nespavost.


Óm eim hrím klím
čamundajai viči namaha

překlad:

Pozdravení Sarasvatí, Mahalakšmí a Durze, která stíná démony duality.

popis:

Dosažení tvořivé moudrosti, vznešeného bohatství, klidu a míru.

Óm gam ganapatajé namaha
Óm gam ganapatajé namaha
gaurí nandana gadžavadana
Óm gam ganapatajé namaha
gaurí nandana gadžavadana
Óm gam ganapatajé namaha

překlad:

Pozdravení Pánovi všeho života, synovi Gauri se sloní hlavou.

popis:

Pomáhá začínat nové projekty, překonávat překážky a dosáhnout úspěchu.

ÓM GURAVÉ NAMAHA
ÓM GANÉŠÁJA NAMAHA

popis:

Mantra přináší poznání gurua, dává sílu a blaženost poznání a odstraňuje překážky (mantra na čtvrtek).

Óm ham hanumate namaha

překlad:

Zdravíme Tě, Hanumáne.

popis:

Přináší pevné zdraví, posiluje imunitní systém a zvláště dobrá je na plíce a pro komunikaci.

Óm ma kálí kálí ma
durga dévi namo nama

překlad:

Matko Kálí, bohyně Durgo, buď pozdravena.

popis:

Dík matce za život a ochranu.

Óm mangalam bhagaván Višnu
mangalam garudadhvadža
mangalam pundarikákša
mangalájatano harih

překlad:

Pán Višnu je velmi příznivý, má vlajku se znakem orla a oči jako bílý lotos. On Sám je posvátným místem

Om many padme hům

překlad:

Ó klenote v lotosu, ať jest.

popis:

Mantra nekonečného soucitu.

OM MUNI MUNI MAHAAMUNI
SHAKYAMUNI SVAHA

popis:

velebí velikost Buddhy


ÓM NAMA ŠÍVAIA
ÓM NAMA ŠÍVAIA ÓM

překlad:

slává Šivovi, božstvu transformace

ÓM NAMA ŠIVÁJA

popis:

Mantra ničí špatné sklony, hříchy a jejich účinky a dává átmašakti (mantra na pondělí).

Óm namo bhagavaté
vasudévaja

překlad:

Buď pozdraven vše pronikající Pane.

ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA

popis:

Mantra dává světlo, nekonečnou sílu, štěstí a blaženost a osvobozuje od neštěstí (mantra na neděli).

Óm namó narájemi
namastute
guru déva guru máta
hare hare

popis:

Modlitba k svaté energii srdce.

Om namo sarvah Tathágata

překlad:

Ať jsou pozdraveni všichni takto jdoucí.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek