Matrix 13: Přechod z Biorobota na Bojovníka

11.8.2022 v Matrix 14

Bojovník považuje vesmír za hru, kterou hraje vyšší síla sama se sebou. U toho si pokládá otázku: A existují i jiné hry, než ta na schovávanou?
Odhalování matrixu je otázka vůle. Ochoty se změnit a vidět pravdu. V počátcích své cesty má bojovník většinou pocit, že je tato cesta spojena se sebeobětováním ve smyslu obětování svých tužeb a životních snů, to je však jen iluze.
Průměrný biorobot klopýtá životem bez valné představy o tom, co je pro něj dobré nebo špatné. Některé věci ho potěší, jiné ho ničí a vyčerpávají. Představa toho, že by mohla existovat alternativa – cesta bojovníka – je pro něj nejasná a vzdálená. Možná ji dokonce ani nevidí.S postupem času, je-li humaton chytrý, se však tato myšlenka začne vyjasňovat, přibližovat a humaton si začne uvědomovat, že existují určité vzorce, můžeme jim třeba říkat i karma, které řídí jeho kroky a rozhodují o jeho osudu v matrixu. Některé věci závisí na jeho vůli, jiné ne. Humatoni, kteří aspirují na bojovníky, si začínají uvědomovat, které jsou které. Podle toho, jaké pocity v nich jejich myšlenky a činy vyvolávají a jaké přinášejí výsledky.

Bojovníkova cesta matrixem zpočátku probíhá metodou pokus a omyl. Aspiranti na bojovníky si nikdy nejsou úplně jistí jestli dělají dobře a pokud si náhodou jistí jsou, je pro ně moc těžké poslouchat svůj instinkt a držet se této správné cesty. Je to období přechodu mezi sladkou nevědomostí modré pilulky a bolestným poznáním pilulky červené. Jsou jako batolata, která ještě nejsou schopná chodit po svých, zároveň však už mají plné zuby pohodlí své kolébky. Vědí co musí udělat, ale hrozně s tím zápasí. Dělat správnou věc, ignorovat neustálý šepot matrixu „spi, spi, spi,“ je velmi těžké a namáhavé. Mezi falešným egem a skutečným pravým Já zuří válka.
Toto období stálého utrpení trvá dlouho, zdánlivě nekonečně, a většina humatonů zemře sevřená v soukolí bolesti a touhy. Po jisté době, pokud humaton vytrvá, se však něco začne měnit. Postupně si začíná vychutnávat odměnu bojovníkovy cesty. Návyky, rutina, závislosti, toto vše začíná zcela přirozeně odpadat, až se mu začne zdát snadnější jednat jako bojovník, než zůstat nečinným.
Dochází k vychýlení z rovnováhy, falešná mysl začíná ztrácet kontrolu a skutečné já se začíná vracet na své právoplatné místo. V Království duše je konečně nastolen pořádek a Král přichází. Nakonec se to, co kdysi humaton považoval za utrpení, stává pro bojovníka potěšením. To, co dělat mají, začíná být tím, co dělat chtějí. Jejich bezchybné činy tak začínají být k nerozeznání od jednání spontánního, které je upřímně těší.  Pro většinu humatonů však tento kýžený stav zůstává mlhavým a neurčitým pojmem. Je to proto, že nemají dost energie. Bezchybná cesta bojovníka je jediný způsob, jak nezbytnou energii shromáždit a nakonec uvidět kód a pochopit, k čemu tato cesta slouží.
V raném stádiu je samozřejmě nezbytné přesvědčení, víra, dokonce slepá oddanost neviditelné, hypotetické vyšší moci. Bojovníci musejí věřit, že existuje něco víc, co je pro ně dobré. Věří ve vidoucí z reálného světa, přestože s nimi nemohou komunikovat. Protože je jejich vlastní touhy zavedly ještě více do zmatku a zoufalství, vědí, že svému úsudku nemohou dlouhodobě důvěřovat.
Většinu humatonů žene ven z matrixu čiré zoufalství, které je nutí, aby si vzali červenou pilulku. Aby se stali skutečně vidoucími, nemusejí zaprodat svou duši, ale jen obětovat falešnou mysl, kterou nám dává matrix. Vidoucí přejímají vedení a Já dané matrixem je přemoženo. Pak nastává zapomnění, které je ve skutečnosti rozpomněním, takzvaným osvícením.

Všimněte si v čase 1:44, že má Thomas v ruce knihu s nápisem Simulacra & Simulation. A když knihu otevře, je tam kapitola s názvem „O nihilismu“. (Nihilismus je postoj, který popírá či odmítá platnost všech hodnot, autorit, pravd a podobně. Obvykle se užívá jako hanlivé označení postojů druhých.)
A v čase 1:51 si všimněte, že má Neo pokoj číslo 101 – zrcadlová dualita. Bude přecházet nulou z jednoho světa do druhého. Film je nabušený symbolikou, ale uvidí ji pouze ten, kdo má oči co skutečně vidí.

Na začátku filmu Matrix 1, si Thomas jen matně uvědomuje svůj cíl. Svým způsobem už je kybernetickým bojovníkem s přezdívkou Neo, ale zatím na tu cestu doopravdy nevykročil. Dostává různá znamení, která naznačují charakter jeho úkolu.
Poté dostává zprávu od Trinity: Matrix tě má a Sleduj bílého králíka. Poté hovoří se svým klientem Troyem (trojským koněm?), který mu říká: „Zachránil jsi mě, jsi můj osobní Ježíš.“ Na Thomasovu otázku, jestli má taky někdy problém poznat jestli spí nebo bdí, Troy odpoví, že Thomas potřebuje vypnout, odpojit se.
Biorobot Troy zřejmě neví, že ve skutečnosti předává šifrovanou zprávu, která oslovuje Neovo podvědomí a je otázka, jestli si Neo tato znamení programuje sám, nebo jestli mu je připravují vidoucí ze skutečného světa – Morfeus a jeho skupina.
Troyova přítelkyně, která má na rameni vytetovaného bílého králíka, ho pak nevědomky přivede k Trinity.
Jsou tato znamení důkazem, že Matrix reaguje na Thomasovo podvědomí, nebo si to Thomas programuje sám? A je v tom vůbec rozdíl? Thomas, jakožto aspirant na bojovníka, pravděpodobně posílá vzkazy sám sobě pomocí snových prostředků. Je to rozbřesk vidění, nikoli však ještě probuzení jako takové. Thomas ještě pořád neví, že žije ve světě snů, ale má jisté podezření. Následkem toho začíná nevědomky formovat obsah snu tak, aby se v něm probudil a nakonec se probudil i z něj.

V raném stádiu, kdy bojovníci začínají zpochybňovat realitu svého okolí a důvěryhodnost vlastním vjemů a myšlenek – zpochybňovat program -, jsou s ním stále hůře slučitelní a matrix je začíná vnímat jako viry a odmítat je. Proto se dá říct, že matrix svým způsobem bojovníkům pomáhá, protože by se jich rád zbavil. Sdílí společný cíl, i když jsou to soupeři. Matrix se chce zbavit viru a bojovník se chce odpojit. Díky tomu dochází k iracionálním náhodám a zdá se, jakoby někdo úmyslně vytvářel situace, které slouží k tomu, aby bojovníka zmátly, zmařily jeho úkol, nebo ho odstranily. Bojovníci si začínají díky tomu stále intenzivněji uvědomovat existenci matrixu a matrix si začíná uvědomovat jejich přítomnost.
Tímto způsobem se obyčejný život bojovníka mění v mýtus. Bojovník je nucen přehodnotit celý svůj dosavadní život. Všechno podrobně prohrabává a najednou vidí skryté významy, chyby v kódu, synchronicity. Situace, které mu dřív vůbec nedávaly smysl, najednou smysl dávají.  Tato rekapitulace je zároveň prostředek, kterým bojovník může nabrat sílu potřebnou pro své odpojení ve smyslu uvidění pravdy.
Bojovník pochopí, že každá vzpomínka a přesvědčení které má, jsou bodem připojení k matrixu a proto je začne ničit. Musí odhalit, prozkoumat a pochopit všechny své pocity, dojmy a myšlenky a najít v nich instruktážní data, které obsahují.
Když se bojovník začne dostávat do vidoucího stavu, jeho předchozí život se mění v pouhý sen, vzpomínku na něco, co se nikdy nestalo. Nemá ztrátu paměti, zná minulost a čerpá z ní zkušenosti, vědomosti, moudrost a porozumění, od toho tyto pseudozážitky jsou. Odmítne implantáty, ale podrží si zkušenost a poznání, které v nich jsou.
Bojovníci se pamatují kým byli, ale vědí, že ve skutečnosti to oni nejsou. Oni jsou něco mnohem víc, než se jim matrix pokoušel namluvit.

Čas v matrixu neexistuje, jen se to tak jeví. Protože civilizace, kterou simuluje, nemá budoucnost, UI takovou budoucnost nedokáže zkonstruovat. Humatomstvo zamrznulo v okamžiku hyperaktivity a „miliardy lidí žijí v nevědomosti“.

Bojovník chápe, že pokud je matrix souhrnem povelů, udržovaných určitou falešnou kontinuitou, pak stačí tuto kontinuitu narušit a systém se začne rozpadat. Proto je pro matrix virem a proto pouhá přítomnost Bojovníka v matrixu mění pravidla hry.
Dám vám příklad. Dnes si přečtete tento článek. Pochopíte co je v něm napsáno. Proto se zítra v nějaké situaci rozhodnete jinak, než by to od vás matrix čekal. Ne logicky, ale na základě hlasu své intuice, pocitově. Tím se změní pravidla hry a vy se dostanete do jiného plánu. Pokud vás bude deset, odehraje se na úrovni výpočtů UI velký zmatek.
Pokud je Bojovník už hodně daleko a žije mnoho let mimo plán, už jen samotný jeho pohyb v prostoru narušuje program, protože program s bojovníkem nepočítá a neví co bojovník opět provede, kde co změní.

pokračování seriálu zde: Matrix 14: Svět očima vidoucího: Sex, smrt, drogy
vrátit se zpět na první díl: Matrix 1: Červená pilulka

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Mekky 2022-08-11 17:21:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám pro vás dobrou zprávu! Dnešek je rozhodující den! Bankovní gigant BlackRock (srdce Systému), který zajišťuje investice mnoha centrálním bankám světa a největším firmám, dneska spustil Bitcoin private trust (tyto instituce budou moct skrz něj investovat do BTC)! Takže tohle bude game-changer, současný bankovní systém se tím rozloží zevnitř a to bude i konec Systému. V podstatě finanční systém díky BTC imploduje! Už nebude možný tisk peněz, protože je nikdo nebude chtít! Dnešní den, je den vítězství nad Systémem!

Ikona diskutujiciho Jarka 2022-08-11 21:56:57
Ikona diskutujiciho
sipka

To je úžasné.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-12 09:24:26
Ikona diskutujiciho
sipka

To môže povedať ten, kto nevie čo sa v súčasnosti deje so Slnkom. Očakáva sa udalosť typu Carrington a to znamená dlhý Black-Out. Všetky digitálne meny budú v túto chvíľu a ešte dlho potom na prt. Už nejde o to či sa to stane, ale kedy sa to stane. Zem (a obyvatelie na nej) mala už niekoľko krát na „mále“ v posledných niiekoľkých desiatkach rokov. Niekoľko krát nás táto udalosť tesne minula. Slnečné super búrky – Koniec moderného sveta (už aj pracovníci svetla na to upozorňujú)!
https://www.youtube.com/watch?v=6CMaZZBK2CU

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2022-08-11 21:08:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Další skvělý díl díky!

Ikona diskutujiciho Květa 2022-08-11 21:09:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opravdu velice hluboká série. Moc za tato data děkuji. Každý článek si tisknu a procházím vícekrát.

Ikona diskutujiciho petros 2022-08-11 21:11:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si pamatuju jak jsem si vzal první červenou když jsem se dověděl že svět neřídí politici v televizi. Bylo mi z toho zjištění tak špatně že jsem myslel že se pozvracím. To zjištění že je svět úplně jiný a jede podle dávno napsaného plánu. Úplně mi to vzalo pevnou půdu pod nohama. Ale paradoxně spousta věcí teprve potom začala dávat smysl.

Ikona diskutujiciho Akolita 2022-08-11 21:12:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm, tak proto vždycky když mám hodně energie tak se někdo zvnějšku tu energii snaží za každou cenu ze mne vycucat. Ale já už ji tak snadno nedám. O to spíš ji nedám po přečtení této série. Celé je to o energiích.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-11 22:42:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Člověk se musí naučit přestat bojovat s tím, co nemá smysl a „neovlivní“ (ovlivní to pouze ten postoj k věci). Opět zmiňuju paradox Matrixu..Bojovník se vlastně učí nebojovat, ale dávat enrergii jen tomu, co má smysl. Hodně mi vždy pomáhá si uvědomit, že každý má mít svoji zodpovědnost a nemá věčně tahat kříž druhého. Když někdo vědomě škodí, tak s ním hru přestávám hrát a nikoho vlastně netrestáme, jen můžem čekat, než si uvědomí, že takový postoj není „IN“ a buďto se zase naše cesty spojí, nebo si jde každou svojí cestou a záleží na nás, kdo s tím postojem dojde dál. I na mě se občas sápou agenti a jakmile se člověk brání, hned jsem černá ovce, která si vlastně dovolí mit svůj život a nežije podle druhých. Oni pak dělají Dášu a čekají, že uznám vinu a sklopím hřbet . Proto se člověk musí naučit občas přestat litovat věcí, které řekl a jak jednal. Někdy je lepší říct svůj názor, než ho polknout a nechat to zajít dál, než je zdrávo jen proto, že je to rodina či přátelé. Agenti na nás útočí hlavně přes emoce, jak to bylo řečeno v posledním díle Matrixu. Přes silné pouto k rodině/dětem/partnerce. Proto musíme v sobě najít to, co hledáme v druhých a pak přestaneme být závislí na energii/pocitu, který nám chybí. Až lidé přestanou hledat všechny energetické programy z venčí, ale zevnitř, tak se člověk stává právě tim vyvrhelem/vyvoleným. Pak nepotřebuje chválu, uznání ani lásku, pro kterou postaví barák, koupí auto a dělá ze sebe blbce a žije vlastně život druhých, jen aby měl jejich přízeň. Jen to skutečně chce být na sebe občas sebekritický a pokud podporujeme takové lidi, sami bychom jednali stejně, jako oni.
Vše je zrcadlové.

Ikona diskutujiciho Lucius 2022-08-11 21:14:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ta kniha Simulacra zmíněná v článku opravdu existuje: https://www.goodreads.com/book/show/22613.Simulacra_and_Simulation

Vydání knihy Simulacra et Simulation v roce 1981 znamenalo pro Jeana Baudrillarda první významný krok k teoretickému pojetí postmoderny. Baudrillard se v této knize odklonil od marxisticko-freudovských přístupů, kterými se zabýval dříve, a rozvinul teorii současné kultury, která se opírá o nahrazení ekonomických pojmů kulturní produkce pojmy kulturních výdajů.
Baudrillard používá pojmy simulakra – kopie bez originálu – a simulace. Tyto pojmy jsou pro pochopení postmoderny klíčové do té míry, že se týkají konceptu masové reprodukce a reprodukovatelnosti, který charakterizuje naši elektronickou mediální kulturu.
Baudrillardova kniha představuje jedinečnou a originální snahu o přehodnocení kulturní teorie z perspektivy nového pojetí kulturního materialismu, které radikálně redefinuje postmoderní formulace těla.

Ikona diskutujiciho Kvítek 2022-08-11 21:27:46
Ikona diskutujiciho
sipka

jo ale má nějaký nízký hodnocení

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-08-11 22:52:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Však Neo tu knížku taky nečet.. měl v ní udělanou schovku na cédéčka 😀

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-08-11 22:59:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle toho popisu dost nuda. Zřejmě to tam dali jenom kvůli názvu – škoda kdyby to vypadalo slibně a mělo dobrý hodnocení tak bych se po ní podívala.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-11 23:02:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Třeba v Shawshanku si v bibli schovával geologické kladívko a s tim se dostal pak ven 😀 Jde o to mistifikovat tuctovou knihou ve které se schovává mocný nástroj 😀

Ikona diskutujiciho Bedřich 2022-08-11 21:20:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opravdu tak jsem to i prožil. Čím víc jsem toho odkryl tím víc jsem systému vadil.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek