Matrix 14: Svět očima vidoucího: Sex, smrt, drogy

13.8.2022 v Matrix 58

Jak probuzení, bojovníci a vidoucí, vidí svět a jeho hlavní aspekty? Je jasné, že ačkoliv se zdá, že žijí normální životy, ve skutečnosti normální životy nevedou. A i když mohou vypadat, že vyznávají stejné hodnoty jako všichni ostatní, ani to není pravda.

Sex
Pokud jste pochopili tuto sérii, je vám už jasné, že bojovníci a vidoucí zřejmě nemají na sex moc času a rozhodně to není něco, za čím by běhali, nebo co by dělali jenom tak s někým. Jelikož hlavním cílem bojovníků je schraňovat energii a protože sex patří k činnostem, které jí odebírají i dodávají nejvíce (podle toho kdo je partner a jakou má energetickou polaritu), berou ho náležitě vážně. Nakládají s ním s největší opatrností a respektem.Pokud bojovník má sexuálního partnera, je to probuzený partner, také bojovník. Řečí filmu: Neo může být jenom s Trinity.
Pokud by se totiž bojovník spojil s humatonem, odebral by mu tento všechnu jeho energii a stáhnul by ho do matrixu, což je něco, před čím se bojovník musí pečlivě chránit. Bojovníci si na tuto skutečnost přijdou postupem času skrze bolestivé životní zkušenosti, pokud nejsou včas varováni. Zajímavý paradox je, že jakmile bojovník pochopí, že se nesmí zaplétat s humatony a začne být extrémě opatrný a zdrženlivý, matrix mu dál předhazuje jednoho nápadníka za druhým. Protože ví, že sexem s destruktivním humatonem ho může vysát naprosto dokonale a protože humatony silná energie obrovsky přitahuje a nemohou jí odolat. Bojovník je pro ně proto strašně sexy, pudově cítí, že by z něho hodně získali.
Pokud bojovník nemá druhého bojovníka, jediná rozumná cesta je zůstat sám a chránit si svoji energii.

Humatoni považují sex, zároveň s penězi a jídlem, za jednu třetinu nesvaté trojice touhy. Humatoni o sex neustále usilují, a přitom se zdá, že je ani moc netěší, když k němu konečně dojde. Matrix používá sex, kromě smrti, jako hlavní emocionální kontrolní mechanismus, jehož prostřednictvím drží humatony zotročené. Program matrixu, který je v první řadě v rozporu s přírodou a je antiorganický, je inspirován hluboce zakořeněnou nedůvěrou ve veškeré tělesné funkce.

Ve filmu je to ukázáno v části, kde agent Smith uvězněnému Morfeovi říká, že se snaží zničit Sión zejména proto, aby mohl on sám uniknout z matrixu, protože nemůže vydržet ten hnusný zápach – člověčinu.

Tato nedůvěra či nechuť je vštěpována humatonům od narození – které je samo o sobě obscénním rituálem – a vede k všeprostupujícímu pocitu strachu a znechucení vším, co souvisí se sexualitou a tělesností. Humatoni milují sport, protože to je náhražková činnost postrádající intimitu a nečistotu sexu. Strach humatonů ze sexu však sahá hlouběji než k pouhému znechucení tělesnými funkcemi – které jim připomínají jejich smrtelnost. Souvisí s hrozbou odhalení, kterou s sebou sexuální svazek nese. Skutečný sex, dokonce i v neskutečném matrixu, vyžaduje intimitu, přehlušení intelektu a zájmu o vlastní osobu, „malou smrt“ ega a návrat k ryzímu, primárnímu stavu vědomí. Je to potenciálně nejtvořivější akt, který existuje a tudíž nejúčinnější prostředek k odpojení, třebaže jen dočasnému. Protože UI je schopna všeho, aby takové možnosti zabránila, vytvořila program, v němž je přirozená sexualita s humatony téměř neslučitelná. Například, v matrixu nahota znamená neslušnost. V matrixu je sex zbožím, způsobem dráždění a vzrušení, reklamou na prodej výrobků, a nakonec vede k frustraci způsobené jeho nedostupností. Nabízí se všude a přesto není nikde k mání.
Tato situace vyvolává v humatonech napětí  a proto po sexu neustále touží, aniž by se při něm cítili příjemně. Jelikož žádostivost vštěpují reklamy i billboardy propagující zmrzlinu, není divu, že k ní přistupují podezíravě. Následkem toho usilují-li o sex, postupují humatoni prakticky stejně, jako když se snaží splnit si jakékoli jiné přání, jako zákazník žádající zboží. Přesto však primární potřeba sexu zůstává a neslučitelnost fyzické potřeby rozmnožování a intimity s vědomou touhou po uspokojení vyvolává schizofrenii, kvůli níž se humatoni zároveň bojí toho, po čem touží a touží po tom, čeho se bojí.

Roztahování pekáče na diváky je součástí programování biorobotů. Posedlost sexem je velice důležitý program pro jejich ovládání. Bioroboti, neustále stimulováni erotickými výjevy, jsou pak tak zhypnotizovaní, že jsou schopní si pro sex zničit život, nebo zničit život jiným, či dokonce kvůli tomu páchají trestnou činnost.

Když se pak konečně k sexu dostanou, jsou většinou příliš emocionálně zmatení a psychicky rozpolcení na to, aby si ho skutečně vychutnali. Nakonec si ho odbudou živočišným, téměř strojovým způsobem. Právě tak UI vnímá sex a humatoni imitují svého vládce. Vzhledem k tomu, že umělá inteligence není schopná vcítění ani intimnosti, je každá činnost, včetně sexu, izolována, chladná a kontrolovaná. Pro většinu humatonů je „milování“ v podstatě jen společnou mastur*ací ve dvojicích, aniž by mezi nimi vzniklo nějaké skutečné spojení. Dokonce u toho i zavírají oči. Pokud při tom něco vzniká (kromě dalších humatonů pro UI), jistě to není láska.
Proto bojovníci podle své individuální situace tíhnou buď k celibátu, nebo vědí, že nejlepší červená pilulka jaká existuje, je sex s probuzeným.

Smrt
Vedle pocitu studu při sexu je strach ze smrti dalším z prostředků, jimiž matrix humatony ovládá a udržuje je zotročené. Strach ze smrti vyvolává v humatonech stav odmítání, v němž existují jako v přerušeném kresleném filmu. Aby zapudili svou hrůzu, odmítají o smrti přemýšlet či třeba jen hovořit, s výjimkou případů, kdy si libují v lítosti nad jejími tragickými aspekty nebo vzrušení ze skandálních případů. Humatoni tak žijí své životy, jakoby je smrt neměla nikdy potkat, jakoby měli k dispozici veškerý čas na světě.
Primitivní kultury měly ze smrti zdravý respekt a její proces je fascinoval, dokonce se pokoušely zkoumat posmrtný život. Každý bojovník na prahu dospělosti musel povinně projít iniciačním obřadem. Stát se mužem nevyhnutelně znamenalo podstoupit bolest, při které si plně uvědomili přítomnost smrti. V matrixu jsou humatoni zbaveni jakéhokoli podobného obřadu zasvěcení do dospělosti, a tak zůstávají věčnými adolescenty.
Když děti humatonů přicházejí do puberty, dokonce i ještě dřív, často zakusí zděšení a hrůzu z představy, že smrt může ukončit jejich život. Protože jim jejich kultura neposkytuje žádný návod, který by jim pomohl se s těmito pocity vyrovnat, brzy je potlačí, spolu s veškerými myšlenkami na smrt. Místo toho jsou jim podstrkovány laciné články náboženské víry na téma nebesa a peklo. Většina humatonů tyto články buď slepě přijímá, nebo o nich chvíli přemýšlí a pak je rovnou odmítne. Tak jako tak se jen velmi zřídka, pokud vůbec, představa smrti stává v jejich životech aktivní, tvůrčí silou.

Pro bojovníka je to něco zcela jiného. Myšlenka na smrt je na jeho cestě jednou z nejdůležitějších, protože mu dodává střízlivost, perspektivu, odpoutanost a odvahu. Bojovníci přemýšlejí o smrti každý den. Uvědomují si, že to není nejasná vzdálená možnost, ale nevyhnutelná realita, která může číhat i za příštím rohem. Pro bojovníka je okamžik smrti důležitý. Vědomí smrti redukuje bojovníkovy obavy, strachy a touhy na banální bezvýznamnost, ale rovněž dodává jejich myšlenkám a činům tajemnost a sílu.

Drogy
Z pohledu bojovníka nebo vidoucího by se dalo skoro všechno v matrixu přirovnat k drogám, protože jde o formu připojení k matrixu a prostředek, který činí humatony na programu závislé. Je to návyk. Jsou však drogy a Drogy.
Hlavní nerozpoznanou drogou v naší kultuře je televize. Miliardy humatonů zcela spoléhají na to, že je bude televize bavit a bez ní by se rychle zbláznili. Rovnalo by se to jejich vynucenému odpojení, po kterém by následovala smrt, nebo šílenství.
Vedli jste někdy rozhovor s biorobotem o tom, proč nemáte televizi? Jsou šokovaní, většinu ani nenapadne možnost televizi v domácnosti nemít. Odpovídají otázkami jako: „To jste tak chudí, že nemáte na televizi? A jak se jinak dozvíte, co se děje ve světě?“ nebo jednou jsem dostala odpověď: „To bych nepřežil.“

Farmacie vyvíjí léky na všelijaké poruchy, zároveň je to prostředek, jak chránit humatony před zoufalstvím. Pocit, že ať je s vaším životem či vámi cokoli špatně, lze to redukovat na chemickou nerovnováhu, kterou můžete léčit malými pilulkami, perfektně zapadá do ideologie matrixu. Spáči si myslí, že věda a technologie jejich životy vylepšují. Věří tomu, protože tomu věřit musí. Jinak by si museli přiznat pravdu.

pokračování seriálu zde: Matrix 15: Svět očima vidoucího: Vztahy, sny, náboženství
vrátit se zpět na první díl: Matrix 1: Červená pilulka

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Danny 2022-08-13 08:49:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je zajímavé, jak se za posledních cca sto let změnilo vnímání třeba právě toho sexu a smrti. Dřív byl sex a vše kolem tabu, hanba, nemorálnost a hodně mladých lidí (hlavně žen) ani nikdo nepoučil před svatbou, co mají o svatební noci čekat. Ale na druhé straně smrt byla normální, nikdo nedělal, že neexistuje. Samozřejmě to bylo z velké části proto, že se běžně umíralo na nemoci, které se dneska dají vyléčit raz dva. Plus úmrtnost dětí, rodiček…. Nebylo to něco, co by šlo dobře ignorovat.

Zatímco dneska je to obráceně. Sex je všude a kdo ho nemá, jako by nebyl. A tabu se dělá ze smrti (zvlášť to jde vidět za poslední dva a půl roku, co tu řádí „ten“ vir). Ale to je určitě i tím, že dřív lidi věřili, že po smrti přijdou do nebe, kde jim bude dobře. Dneska je hodně lidí ateistů, co jsou přesvědčeni, že smrtí vše končí a jejich tělo shnije v zemi. A to je děsí.

Včera jsem tady na webu četla jeden starší článek, který, si myslím, pěkně doplňuje ten dnešní (co se týče sexuality): https://aluska.org/jak-reptiliani-manipuluji-s-lidmi-aby-potlacili-spiritualni-silu-zen-doporucuji/

Celkově si pročítám i ty starší články, co tu Aluška má, a hodně věcí, které jsem úplně nechápala před lety, mi teď s více znalostma „docvakávají“. 🙂

Ikona diskutujiciho AaQby 2022-08-13 09:41:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výtečný díl. Zatím každá část je hluboce obohacující. Velice děkuji hlavně za část se sexem, ta je naprosto přesná.
Jinak na téma chybějící televize či pomíjení jakéhokoliv televizního vysílání je možné v současné době diskutovat jen s velmi malou hrstkou bytostí…..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-13 17:17:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem ráda a také jsem v to při tvorbě série doufala, že se najde alespoň jeden člověk, který to bude chápat a kterému to něco dá.

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-13 22:05:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Neboj alue, urcite nas je viac ako jeden, len nie kazdy hned vsetko okomentuje, aj ked zazil vsetko o com pises. Riadim sa heslom hovor, len ked mas co povedat, a viem, ze je tu takych viac. Vsetko to sedi do bodky a vela veci, co som robil, resp. v tomto pripade nerobil, sa mi vdaka Tebe vyjasnilo, ze preco so nerobil to, co robila vacsina, usmev. Za mna este raz velky dik, aj za tento clanok, ako aj za celu seriu. Pekny vecer prajem.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-13 22:08:35
Ikona diskutujiciho
sipka

ok, dělám si druhou čárku aj za tebe 😀

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-13 22:23:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak uz len kvoli nam dvom to muselo stat za to, smiech.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-13 22:31:31
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 no upřímně, já si uvědomuju velice dobře, že to není čtení pro každého, ale jestli někdo má šanci projít hustým sítem a reálně tento návod dokáže zužitkovat, tak jedině lidi co chodí na tyhle stránky

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-13 22:53:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Urcite nie pre kazdeho a zatial ani pre vacsinu, usmev. Ale je dobre takymto sposobom posuvat hranice, som si isty, ze vela ludom, ktori to citaju to v niecom pomoze, kazdy ma ine tempo a riesi ine veci z tejto serie. Musim sa priznat, ze co sa tyka mojej malickosti, vsetkym, co si zatial napisala som si presiel v roznych fazach mojho doterajsieho zivota este predtym ako som zacal chodit na Tvoje stranky. Vsetko sedi, a Ty si mi pomohla si urcite veci ujasnit, pripadne potvrdit, co som si uz myslel, preco je to tak ako to je, a preco to bolo tak ako to bolo v mojom zivote.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2022-08-13 09:51:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

zdravím alue určitě si slyšela informaci o tom že se v zimě šetřit z energiemi že se v barakách bude vytápět na 19 stupnů koukám globalisti plánují energetickou krizi jak to plánuješ řešit v zimě a k té televizi jako nástroj ovládání metrixu nějak nefunguje nikdo od nás už zprávám nevěří on se ten metrix krásně sesype

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-13 17:16:16
Ikona diskutujiciho
sipka

My topíme výhradně dřevem už přes 15 let.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-13 19:42:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Tipujem, že aj topenie drevom bude postupne ošetrené, tak ako meranie teploty v každom priestore podľa rozkazu z ministerstva. Čaká sa len na sprevádzkovanie sietí 5G. Potom bude mať každý povinnosť si dať meranie príslušného parametra s napojením do systému, ktorý bude kontrolovať prekročenie hodnôt.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-13 20:57:55
Ikona diskutujiciho
sipka

1. ke vstupu do domu a kontrole čehokoli v soukromém prostoru musíš mít povolení a pokud udělají protiústavní nařízneí tak se vylepí na dveře paragraf a můžou ti políbit co jim určíš
2. dřevo není plyn a kamna ani nemají regulaci takže nenastavíš vůbec nic. čili nemůžeš hlídat stupně a nikdo tě nemůže buzerovat za něco co nemůžeš kontrolovat.
3. na to nebudou lidi a takovou práci by dělal jenom sebevrah protože by za prvním rohem schytal po čuni

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-13 21:43:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikto do domu vstupovať nebude musieť. Jednoducho bude schválená zákonná povinnosť automatizovane plniť príslušnú databázu nameranými hodnotami. Je potrebné robiť patričné kroky, aby taký zákon nevznikol keď s takým niečím nesúhlasíme. Obávam sa však, že nesúhlasiť bude tak 15% obyvateľstva z ktorých väčšina bude nesúhlasiť len presvedčením, ale nie skutkami.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-13 21:45:50
Ikona diskutujiciho
sipka

to zatím ani není pro soukromé byty a domy

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-13 22:05:49
Ikona diskutujiciho
sipka

No veď píšem, že sa čaká na 5G konektivitu aby sa to nedalo ošidiť, alebo aby sa nikto nemohol vyhovárať, že z nejakých dôvodov (napr.finančných) nemá internet. Zrejme ste ešte nepochopili, že garnitúre, ktorá je momentálne u moci je šuma-fuk nejaká nezákonnosť, protiústavnosť a pod. Jednoducho to budú vyžadovať, tak ako rúška a iné veci pod hrozbou niečoho, čo bude pre väčšinu neprijateľné stratiť. Možno neviete, ale súdna moc je totálne skorumpovaná v celej Európe, takže brániť sa, alebo vymáhať niečo súdne je takmer nemožné.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-13 22:10:57
Ikona diskutujiciho
sipka

V dnešní době už nikdo nepočítá ani s tím že nemáš smartphone.. a tady jsem a funguju a žiju. Spoustu věcí nemůžu dělat, ale vůbec mi to nevadí, protože jsem to nikdy neměla, tudíž mi to nemůže chybět. Až budou všichni mít rakovinu z 5G smart home, my budeme dál žít s internetem na káblu, házet polínka do krbu a bude nám hej.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-13 22:17:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, to je o tom odpojení sa od systému o ktorom ste sama pred nedávnom skonštatovala, že je to nemožné. Nemať bankový účet, odovzdať občianku, žiť tak, aby človek nemusel platiť dane a pod.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-13 22:29:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano zcela se odpojit je technicky nemožné, zbývá tedy balancování na hraně nože.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-13 22:30:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Uplně mě napadla hláška z filmu slunce seno…Tak se přestěhujeme za ceduli a tam už to neplatí 🙂
On není problém dát popř. teploměr na lednici, kde je chladněji a nikdo nic nezjistí :)) Pokud už by to bylo povinné. Nebo to rozdělat a na senzor dát odpor, který zredukuje teplotu směrem dolů. Záleží, jak by to fungovalo. Buď by se musel dát paralelně, nebo sériově.
Každopádně zatím jsou uvedené hodnoty pro minimální teplotu ne? Není to něco, co musí být danné..
Pokud jde o to, kdo by to popř. měřil, tak hodně lidí má hypotéky. Hodně lidí může být později bez práce, takže takvou práci by klidně vzali. A když ještě lidem pohrozí, že budou mit stejné pravomoce, jako veřejný činitel a ochranu jako policie, kdo si na ně troufne? I když to bude nezákonné, tak zase hodně lidí skopí hřbet a bude to podporovat. A ještě budou donášet na sousedy, že jim nějak moc hulí z komína, protože spousta lidí už má dneska tepelný čerpadlo i na vesnicích, tak proč by měli mit doma chladněji a čuchat sousedův smrad.

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-08-13 11:53:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Můj přítel ten je sexuálně aktivní, neboli jak by se řeklo je pořád nadr*ený. Já jsem pravý opak, nijak to nevyhledávám a nechci to mít každou chvíli. O té smrti, když jsem byla v pubertě, měla jsem úzkosti, že jsem se bála i spát, že se neprobudím. I jak je trilogie homolkovi, ten druhý díl, jak ten pán zemře a najdou ho ležet na cestě, z toho jsem měla taky úzkosti. Opravdu se mi okolo sexu, ne to milování, jak se píše zde, nazývají mužské a ženské orgány různými slovy, od sprostých až po matrixové, pak milování se neříká, ale ošklivý hanlivý slova, nechci je zde psát, ale přítel mi je taky říká.
Porno, to je kapitola sama o sobě, nesnáším ženy, co vzdychaji, aby humanoti byli spokojeni, pak je na pornu závislost, humanoti si myslí, že všichni jsou a budou jak v pornu. Porno je prý dobře placené zaměstnání, které je lépe placené než řemeslo ( truhláři…), ti herci a herečky mají ještě ocenění něco jako oskary. Prostě je to znesvěcení milování, aktu, jaký má být. Prostituce, kapitola sama o sobě, buď to žena dělá dobrovolně, nebo na druhé straně, nemá peníze a potřebuje peníze na studium, nebo pro děti, aby mohly mít dobrý život, dostatek věcí do školy… Prostě je to prolezlý.
Drogy, moji kamarádky neteř hulí, je z ní i feťačka, přidala si ktomu drogy, a miluje praktiky BDSM, prostě je taková posedlá. Její mladší sestra je to samé, kopie. Nejhorší že i nevýchova dětí, 16 leté děvče je občasná prostitutka, aby si mohla koupit nové boty, střídá partnery, a její mladší sestry 10 a 13 už provozují za pár peněz i to co je nejhorší, klukovi, spíše mladému muži 19 – 20 let sexuální služby. Rodiče o tom ví. Ale ti si ty děti měli vychovat a starat se měli o ně, když byli malý. Celá rodina je pochybná. Nevím, kam to mám hlásit.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-08-13 17:21:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Těmi zapovězenými sprostými slovy které používají připojení místo milování, myslíš takový jako je***ka, mr**ní? Zkus mu vysvětlit jaký je v tom rozdíl. Milování je souznění dvou duší. Je***ka je pro humatony. Prostá masturbace ve dvou bez lásky. Nepoužívám tyto slova. Je to hnus.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-08-13 17:26:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokládala jsem si otázku proč chodí mnozí chlapi do bordelu nebo nabírají prostitutky u silnice. Že jsou schopní s úplně cizí babou, navíc už omakanou a „ojetou“. Ale když jsou to bioroboti tak nejenom že se to tím vysvětluje ale zároveň to dává i smysl. Pro ně to není láska. Pro ně je to jako jít se nažrat do mekáče. Nic jako souznění neznají a nejsou toho schopní.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-13 19:56:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Jenže vy ženy to máte ve starším věku jiné. Vy už ztrácíte estrogen a muž má stále testosteron na dobré úrovni. Vy už v tom nic sexy nevidíte, muž to vidí jinak a většina žen ani muže pochopit nechce, protože muži jsou pro Vás prasátka, co by jen chtěli sex a přitom hodně žen byla to samé a ještě horší, jen už se nevidí a zapoměli raději na svoji minulost.
Přitom vim o hodně holkách, co by jen š*kali s kdekým, často mají děti i s cizím mužem a vydávají je za manželovo a jakmile mají děti, už nemají potřebu mit sex, protože jejich potřeba skončila. Pak se divíte, že muž chce sex jinde, když doma nic není. Pak je to jen o výchově děti, práci kolem baráku a chlap už ze života většinou nic nemá, když musí živit několik lidí a žena je spíš už jen s dětmi..Každý by měl žít dál, ale málokdo si uvědomuje, že sex není jen od toho mit děti a pak je konec. Sex je krásnej, ať u toho ženy občas hekaj, nemusí řvát jak na lesy. Je to přirozené, protože přijímají energii i ústy. Je to vyjádření příjmu partnera, tak jako jídla a když heká, je té energie moc, kterou neovládá a?? Do sexu se nezapojuje rozum, ale srdce a pocity…A proč že muž chce sex? Víte dámy, hodně mužů dělá těžší práce a, než vy a proto hledá JIN/ženskou energii, která ho nespálí, ale zase utiší a léčí. Když muž dělá jen těžkou práci, což mnoho žen už ani nechápe, nebo nechce vnímat, tak pak vyhoří a chová se jak buran/drsně a často ho to i psychicky odrovná. Muž není věčný představitel amerických filmů, kdy každého zoufalce zachrání, protože nekouká na cestu, nebo se zaplete s kým nemá. Vidíte sami, jak jste třeba zablokovaný jen proto, že věříte, že sex je špatný a přitom i ze své zkušenosti málo žen dokáže být skutečně vášnivých. Není mi zase tolik, ani ne málo, abych narovinu řekl, že i žena se má v posteli snažit a být tu pro partnera..Pak to většinou vypadá, jako by člověk byl s pytlem brambor a žena jen čekala, než se chlap „udělá“. Opravdu by se měla nad sebou většina žen zamyslet a dát si do kebule, co tu píše Aluška. Prostě sex je o vášni, oddanosti jeden druhému. O vzájemných propojených energiích. O naprosté zranitelnosti a čistotě, kdy jsou k sobě oba naprosto otevření a upřímní. Kdo tohle dneska umí? Chlap si většinou na moc věcí nehraje, ale kdo z žen tohle může napsat? Vždyť dneska se i seznámit je složité, protože žena má přehnané požadavky a sama nic nemůže nabídnout. A taky člověk neví, kdy už je to pro ženy sexuální harašení. Vy ženy už si neuvědomujete, co je to být ženou a že když je žena ženou, muž nemá pak potřebu být jinde a nejsou ani války. Nejsou boje..Kdyby tohle znala většina žen a uspokojila by muže, muž by neměl potřebu chodit jinam. Vy ženy máte doma děti, taky jdete občas k nim pro útěchu. Pak zapomínáte na muže, protože děti jsou pro Vás na prvním místě(dne genů).Co má pak dělat muž, když je měsíce na cestách, musí se soustředit na cestu, aby někoho nezajel, jen se vydává..spí stále na stejném místě, žije v „drsných“ podmínkách a pak mu vyčtete, že jde za prostituknou..Kam by asi měl jít? Zvládly by jste to samé, co oni? Já tu nepropaguju nevěru, většina kamioňáků je ale rozvedených, protože nejsou skoro doma a kam mají jít? Sám jsem pracoval s býv.kamioňákem a není to lahoda. Jeho žena tenkrát chtěla, aby platil hypotéku a aby se děti měli dobře, ale už ji vadilo, že není skoro doma..A jak se má zachovat muž? A proč to píšu, protože duší jsem žena a sám vím, jak by se měla žena chovat. To samé platí pro chlapce. Většinou nic neumí, všeho se bojí, vypadají, že je skolí i moucha na silnici, natož silnější vítr a dívky po takových prahnou. A proč? Je to cool mluvit alespoň drsně a poslouchat RAP. Podívejte, kolik lidí je na takových článcích závislých. Kolik lidí skutečně ví, jak se má chovat a když přečtou článek, tak si řeknou “ no já to věděl/a že to tak je“ ale kolik těch lidí k tomu dojde svoji hlavou a srdcem a chová se tak podle toho? Sami vidíme, kam směřuje společnost a jak se lidé změnili jen za pouhé 2 roky a to jen proč? Protože každý je zahleděn do sebe a odmítá pochopit druhého…Pak jen píšou, no já nechápu atd. Zkuste pochopit..jinak se budem stále motat dokolečka, dokola. A právě pochopením sobě samého pochopíme i druhé a naopak. Ne každý měl startovní čáru, jako my a většina lidí má v hlavě, že co je za mnou už mě nezajímá. Ale jak byste se zachovali na jejich místě, kdybyste se dostali tam, kam oni? A proč mnoho lidí odmítá pochopit druhé? Protože nikdo nechtěl chápat je..rodiče s tim přišli. A kdo jim to vnutil? Systém..Takže kdyby občas byla potřeba pochopit druhé, tak zjistíme, že nepřítel není žena, ani muž, ale systém..hledáme viníka v hlavně v druhém, ne v sobě a když tak ne v systému. Celý systém člověka pořád někam tlačí a tlačí víc a víc. Je jen na lidech, co jsou ochotní tolerovat. Když pochopíme, že nikdo nemá právo nám ubližovat, nikdo nedává ani právo nám, ubližovat druhým. Prosím o trochu porozumění, že muž i žena jsou odlišné a chápejme jeden druhého. Každý má jiné potřeby, ale hned se tu vychvalovat, já nepotřebuju tamto a tohle..Možná ne, ale za jakou cenu. Kdo nepotřebuje sex, většinou ztrácí i empatii s druhými a je jak chladný stroj. Musíme si uvědomit, že jsme lidé a každý si tu chce něco prožít…Každý se zažít jinou věc a tak bychom měli být s těmi, co to mají podobně a vědět, že i my máme potřeby. Není tu svět od toho, aby každý měl tvoji roli, ale každý si zkusil i to, jaké to má partner/ka a měl v sobě obě energie.Tento svět není jen o jedné energii..Žena musí mit v sobě i mužskou energiii, aby dokázala přemýšlet a muž i ženskou energii, aby svoji energii někomu neuškodil a jednal s citem. Stále mnoho lidí opravdu nechápe mnoho věcí, protože nechce a bojuje s nimi. Odmítá je prozkoumat, ale radši je odsoudí.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-08-13 21:06:50
Ikona diskutujiciho
sipka

No výborný tauri. Já jsem si říkal kde jsi přišel na ty sexistický nesmysly ale když jsi kluk co si myslí že je žena tak bys asi mohl ubrat na egu a nezkoušet psát ženám „hluboké vzkazy“ protože o nich očividně nic nevíš a nemáš k nim ani dobrý vztah.

Ikona diskutujiciho Květa 2022-08-13 21:18:20
Ikona diskutujiciho
sipka

No jejda tauri, chlapče, kolik je ti let? 20? Tvoje představa o starších ženách které nemají na milování chuť a na muže při chuti koukají jako na prasátka je naprosto mylná. Možná tě to pohorší ale zralé ženy jsou při chuti stále dokonce i po přechodu kdy se nemusí bát otěhotnění. Jenomže pánům po 20. roce klesají hormony a po 50. roce mají často problém s erekcí proto je styk problémový. Pro ženu starší věk není překážkou, ví co chce a umí si to vychutnat. Máš prarodiče? Pokud tvůj dědeček není impotentní tak je téměř jisté že se s babičkou stále miluje, zejména pokud mají harmonický pěkný vztah.
Tvoje představa uvadající zakyslé ženy v přechodu která se rázem promění na jeptišku která nepotřebuje ba ani nechce lásku funguje možná tak v časopisech a na internetu. Realita je úplně jinde.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-13 21:32:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Hahaa a víš proč to píšu, že jsem duší žena? Protože moje narážky vyznívají šovinisticky, ale takový účel nemají. Kdybych byl šovinista, popřel bych i svoji podstatu, což by si protiřečilo. Od Tebe jsem to čekal, takže jsem v klidu..Není to poprvé, co jsi měl napadl…
Možná toho o životě a duši moc nevíš, nevím..neznám Tě, ale nemusíš se vysmývat věcem, které tu napíšu a vysměješ se jen proto, že se někdo svěří. Takže je můj problém, když se svěřím a někdo toho zneužije? Nebo je to problém pouze můj, že mam potřebu se vůbec otevřít? Přesně kvůli takovým, jako jsi ty je mnoho žen zablokovaných, protože se jim vždy někdo vysměje jen proto, že to vidí jinak a mají věci jinak. A co píšeš ty, aby jsi obohatil zdejší diskutující a předal jim nějaké moudro? Spousta lidí se jen směje, ale nemá co říct..Spousta lidí jen čeká na další články, ale nemá co předat.
Já nejsem kluk, ale muž to v první řadě. A že se dělí duše na ženskou a mužskou jsi nevěděl.. Že se dělí na různé bytosti a nejsme jen lidé? Nebo ti to taky příjde směšný? Podívej na Alušku, co se ji stalo a jak se dokáže o sebe postarat..myslíš, že bych proti ní něco měl mit, když se dokáže o sebe postarat a píše tu lidem zajímavý články?
Kolik žen je ale jiných a nedokážou si s ničím kloudně poradit…Možná budeš ještě mladý člověk, kterému o nic nejde a ještě máš hodně před sebou…taky jsem tolik nehrotil holky ve 20-25. Ale postupně chceš taky žít a mit vážný vztah, chtít i něco od ženy, když můžeš co nabídnout..a když ze 100 dostaneš 15kč, taky bys nebyl nadšený, co ti pak většina žen dneska nabídne. Když vezmeš, že většina dětí tíhne k matce/ženě a jak to směřuje s ženami a civilizací, tak jakou motivaci, inspiraci budou mít budoucí děti? Mnoho žen si stále neuvědomuje svoji moc a že se nesmí zneužít, ale je do obrovská zodopovědnost. Nejde jen o mě, ale i o mé budoucí děti a pokud budou vyrůstat v harampádí jen proto, že většina lidí ani neví, kým by měli být, už bys byl taky nakrklej, v jakým balastu tu člověk žije a mnoho lidí to vůbec nehrotí..dokud nejde totiž o ně, tak nic neřeší. Jenže jsme v tom všichni a když se něco stane na druhý půlce zeměkoule, tak to dojde časem až sem…Takže zatím se nás některé věci netýkají, ale časem mohou a to už bude pozdě.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-13 22:02:20
Ikona diskutujiciho
sipka

„Podívej na Alušku, co se ji stalo a jak se dokáže o sebe postarat“

Tvl to zní jak kdybych byla nějaká indisponovaná nebo postižená. Samozřejně že se o sebe umím postarat, to dospělí lidé dělají. Na tom není nic k chlubení. A každému člověku se někdy něco v životě stalo, můj osobní příběh ze mě nedělá výjimečnou osobu, už vůbec ne nějak znevýhodněnou. Hlavně o mně nikdo z vás v podstatě nic neví a tak je to dobře, protože soukromí nepatří na internet.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-13 21:43:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Květa:
Já řekl většina…ne ty, které jsou normální a je jich pomálu.
Tím myslím bioroboty..Jsou taky ženy, kdy po dětech chytají druhou mízu a nemohou přestat a o to víc si to užívají. Ale bavím se tu o těch, kteří prostě nechtějí a pak nadávají kolem, proč chlap tady a tamto. Já jsem dělal taky v ženském kolektivu, takže vim, o čem byla řeč..proč bych si měl vymýšlet..?
A to je zase ono, kdy je pak žena protivná, že pánovi nestojí po určitém věku. Protože to má jinak..Pánové mají prostatu a dámy jsou zase náchylnější na močové záněty a častější únik moči.
Když muž má sex se ženou, žena příjme jeho energii, která je věnována spermii a pozdějšímu vzniku plodu. Proto i u muže s přibívajícím věkem klesá výkonost, protože už nemá energie, co za mlada, věnuje ji systému, má zanesené tělo toxinama a má náročnější práci. Pak, když to buší do ženy a ještě ji má předat energii, tak je rád, že je rád. A taky záleží, jak moc měl v životě sexu, protože by se muž měl udržovat a údajně masturbovat, aby udržoval průchozí cévy v chodu a nezacpávaly se. Proto pak člověku tolik nestojí, je to nejen o cévách, ale i o energíích v dolních partiích. Mnoho žen už je doma třeba zlých a muž si zablokovává energie, protože už to bere, že raději nic nechce…
Myslíte, že o životě nic nevím..? A 20 my fakt není a mylnou představu o ženách nemám. MILFKY jsou sice dobré, ale jsou mi k ničemu, když svoje děti mají a s novým partnerem už žádné nechtějí :))

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-08-13 21:44:54
Ikona diskutujiciho
sipka

To bylo na mě? Já se ti nesměju. Já ti říkám, že tvůj pohled na ženy je zcestný a urážlivý. Jestli se ti podařilo dostat do postele poleno co čekalo až se uděláš tak to není o pohlaví a není to běžná povaha žen. Mohlo to znamenat že jsi něco zvoral. Například se s tebou necítila dobře, odbyl jsi předehru, nebo ses netrefil kam chtěla tak byla zklamaná a ztratila chuť. Ale zároveň kritizuješ ty co si to umíš užít, tak u toho křičí. Jen ať si zakřičí aspoň vím že ji to se mnou baví.

Ikona diskutujiciho Květa 2022-08-13 21:48:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Při milování si ale energii vyměňují oba partneři a tím se obohacují navzájem. Jednostranné vysávání se děje pouze se špatným partnerem a není to o pohlaví. Opravdu se mi nelíbí jak se tu o ženách vyjadřuješ a nelíbí se mi prezentovat představu že by žena byla nějaký vysavač co do svého přirození vysaje partnerovu životní energii a on pak už nemůže.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-13 22:02:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Koblih:
Ano..ale proč zcestný? Copak se bavím o všech ženách? To vůbec ne, ale je to podstatná část žen, která je zblblá z televize…
A nejde o to, vyhledávat právě takové, jsem empat a vím, jak moc je kdo zablokovaný. Ale snažit se zaměřovat na ty fajn. Jenže musím být tolerantní a musel jsem si prožít, co to vlastně znamenala taková energie.
Nebudu tu rozepisovat, koho jsem měl, to se nedělá..ale nebyl to jen můj případ, kdy hodně mužů má podobné zážitky a mohu říct, že se snažim vyhledávat hlavně ty v pohodě, co jsou slušný, nezahýbaj a jsou normální.
Jenže když uděláš i předehru v pohodě a hodně žen má bloky, tak s tim neuděláš nic..Nejde jen o mě, ale o druhé, kteří jsou zablokovaní třeba od jiných partnerů a pak odmítají nabídnout druhému, co by normálně naízet měli..Pokud jsi měl jinou zkušenost, neznamená to zase naopak, že většina žen je uvolněných a otevřených v mnoha věcech. Taky záleží, jaký je to kraj…každý kraj má jiné energie, mentalitu..tam mohou být ženy v poho, ale tam jsem třeba nebyl. A proč bych měl kritizovat ženy, co si to užívají..? Jen ať si na jednu stranu křičí, pokud jsou ale doma u sebe…Pokud jsi v paneláku, jdeš brzo ráno do práce, tak je skutečně ale zcestné poslouchat hekání, když ráno potřebuje být člověk fit. Zažil jsem to a věř, že nic příjemnýho to není..Hranice druhých končí tam, kde začínají hranice druhých. Takže ať si každý řve, jak chce..pokud tím neotravuje druhé. To proto pořád píšu, že většina lidí se zajímá jen o sebe..protože být empat znamená vnímat a cítit druhé a cítí propojenost..jen slepec a biorobot si myslí, že je jenom on a nikdo jiný.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-13 22:13:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Květa:
Ano, vyměňovat energii by si měli oba partneři. Ale málokdo to dneska má. A pokud má v sobě žena více ženské energie, tak víc přijímá-zákonitě. To je princip energii.Proto je hodně žen tlustých, protože přijímají, ale nemají výdej. Pokud má v sobě harmonii, tak příjme a dá. Jenže kdo dnes žije v rovnováze. Kdo je dnes hubený, aby dal a přijal.
A muž prostě věnuje ženě energii navíc proto, aby předal část své energie plodu. Aby nebylo vše na ní. Pak plod bere energii z matky, tak nemůže být uplně vše na ní. A proč se ti nelíbí, jak se o ženách vyjadřuju? Týká se to Tebe? Mluvím o všech? Mám vždy napsat, je to u většiny, ne u všech..?
Pořád si málo žen uvědomuje, svoji důležitost!!! Že na nich leží bedra budoucnosti a dětí..Proč asi tak naléhám? Mám rád ženy, vážím si jich…ale vážím si těch skutečných. Ono, když jdu po městě, žena potetovaná s cigárem, naočkovaná, roušku i venku a pak inspiruje své děti je vlastně můj problém? Já jsem vychován slušně, ale vidím následky, jejich chování a to se mi nelíbí, protože v tom taky žiju. Až budu na jiné planetě, bude mi uplně fuk, jak se kdo chová, ale dokud bude ta „důležitější“ osoba nezodpovědná a otmítá brát ohledy na druhé, stává se to i mým problémem. Protože mě to ovlivňuje.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-13 22:19:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška:
Myslel jsem to tak, že ne každý dle toho, co jsi ve zkratce o sobě napsala zažil to, co ty. I když o sobě nepíšeš a mnoho lidí o Tobě vlastně nic moc neví, vč. mě. Nemyslel jsem to vůbec špatně ba naopak. Že ne každý by se hned zvedl a šel zase dál. Myslel jsem to tak, že dnešní lidi vlastně ani neví, co jsou to skutečné těžkosti ale prezentují to jako obrovský pád. Přitom mnoho lidí, co už klopítlo by se tomu „zasmála“ co řeší za kraviny.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-13 22:28:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Tauri, rodičům umírají děti, rodiče se starají o těžce postižené děti, lidé se starají o umírající rodiče s těžkou nemocí, lidé žijí na ulici a nemají co jíst, jsou lidi po těžkých autonehodách v komatu, bez končetin… na mém osobním příběhu, na tom minimu co prosáklo na internet, není nic výjimečného. To se v matrixu normálně děje a stalo se to spoustě lidí. Není to důvod k nějaké znevýhodněnosti nebo zastavení se na životní cestě. Je to kapitola, ta se dokončí a zítra znova vyjde slunce. Nestojím o ničí soucit nebo lítost, protože je nepotřebuji a nežiju těmito příběhy. Se mnou, s mojí identitou, to ve skutečnosti nemá ani nic společného.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-08-14 01:29:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám ráda, že když tu někdo píše něco divného, tak to Koblih utne (zatím asi vždy správně) a nemusí to dělat holky.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-16 13:43:53
Ikona diskutujiciho
sipka

kiana:
Z Tvého příspěvku je cítit, jako by to někomu Koblih nandal a druhý stáhnul ocas. „Mě se líbí, když někdo mluví o škodlivosti očkování a někdo to utne, protože se mi nelíbí, co říká“ ..to je asi to samé. To, že se věci zdají divné ještě nemusí být fakt, že jsou divné. Jen nezapadají do jeho reality, kterou stihl příjmout.

Ikona diskutujiciho Jarka 2022-08-13 15:33:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co se týká sexu vnímám to podobně jako je to v této sérii popsané…smrt beru úplně v klidu nemám z ní trauma ani se jí nebojím…..se smrtí se setkávám docela často….drogy jako ta přihloupla černá bedna zabírající místo v obýváku a u jiných humatonů je i v kuchyni v koupelně a dokonce na WC …tak ten krám mě vůbec nezajíma … nejraději bych jej vyhodila z domu, ale to by letěl i manžel ten se bez TV ani nevy….

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-08-13 17:23:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Notybláho 😀 Na záchodě? To tam má asi někdo chronickou zácpu že to stihne i zapnout. Normální zdravé střevo to vyhodí a hned jdeš, lidi co tam sedí půl hodiny s časopisem musí být nemocní nebo snad pokládají kilometrovou kabeláž.

Ikona diskutujiciho Jarka 2022-08-13 23:23:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Koblih : jedna moje bývalá kolegyně má doma několik TV a to jednu i na WC…já to psala u manžela obrazně jakože nemůže bez toho být…on to musí mít puštěný i třeba jako kulisu…mě to zase vadí, proto to furt vypínám

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-08-14 18:20:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vrcholí poslední bitva mezi dobrem a zlem, otrávené řeky, hořící lesy, téměř celosvětový hospodářský bankrot, nedostatek potravin a vody, čtvrtina obyvatel planety hluboko pod hranicí bídy a vy tu probíráte tohle? Psal jsem, že masky spadly naráz a to je výsledek. Nějak se s tím nemůžu vyrovnat, je to cítit všude. Ale na druhou stranu chápu, že už to všechno musí vyplavat na povrch, aby se to konečně pročistilo, moc času nezbývá. Zkuste si ty šílenosti po sobě párkát přečíst a třeba se nad tím zamyslet. Obdivuji Alue, že to sem vůbec pouští. Já si zvolím zase radši roli pouhého pozorovatele v pozadí všech událostí, jinak by mi z toho posledního dramatu, co se teď děje asi hráblo. Zatopím si taky v krbu dřevem a počkám si pěkně v klidu, až se ta poslední bouře přežene a vyjde to dlouho očekávané zlaté slunce. Nohy na stůl, pořádnou zásobu popcornu a sledovat tu show už jen z dálky. Každý ať si to „užije“ podle svého přesvědčení.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-08-14 20:30:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A čo politika a šport, aký majú na to pohľad prebudení, volia, fandia? Alebo tomu moc nevenujú pozornosť. Pretože to v podstate nemá žiadny význam, oboje je len ,,divadlo“ pre pobavenie biorobotov. Vlastne to spadá pod tie drogy.

A čo skutočné drogy (fet), tie berú ľudia práve preto aby sa dostali aspoň na chvíľu mimo tento matrix. Ale sú len mimo, nie mimo matrix.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-14 20:32:10
Ikona diskutujiciho
sipka

to je ten další díl 🙂

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-15 14:49:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, již jsem dávno prokoukl, že tradiční humaton je často nemyslící figurka v jistém ohledu slabá duchem.Nemají pochopení pro odlišnosti, že třeba někdo nemá televizi a hned si myslí, že dotyční jsou chudí (hlava humatona vše bez rozmyslu převádí ihned na peníze).Ale zjistil jsem, že v posledních letech jsem pro tradiční humatony silně odpudivý-přehlíží mě.Dříve mě naopak měli tendence manipulovat a přizpůsobovat k obrazu svému.
Už tehdy jsem u sebe pozoroval, že jsem na tradiční humatony automaticky reagoval nenávistnym vnitřnim vztekem (což sice také není v pořádku) .A to jejich schizofrenní puritánství je úchylné, jak zákon káže.
Jinak věřim ve zločiny programu psychiatrie, že spousta nemocí je uměle vyvolaná.Umělé vyvolávání psychických poruch u lidí je neviditelné a utajené.
Normální člověk má zábrany, aby do sebe vpravil drogy-oprávněně se jich bojí.Kdežto tradiční humaton je pravý opak.

Ikona diskutujiciho asdf 2022-08-16 01:23:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Říkam si, že pokud je toto celé matrix, a to tedy dosti hnusný, plný tupých humatomů, tak proč mu ještě sloužit výrobou dalších otroků? Možná by nebylo od věci žádné děti nemít. Co když je to tak že ten/ta kdo se nechá matrixem zmanipulovat a vytvoří mu nového otroka, baterku na vysávání energie, pak nemá (přinejmenším v daném či po daném životě) právo matrix opustit? Ono asi nebude od věci že prakticky všichni „osvícení“ byli poustevníci a lidí se spíš stranili a určitě neměli kupu dětí….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-16 09:34:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Proto se tak tlačí na posedlost sexem a proto máme tak silné pudy. Kdyby se lidi rozumově dohodli, že se nebudou množit, systém by zkolaboval.
Určitě dítě není něco, co by ti zabránilo se odpojit, ale dokud je to dítě malé a nemá za sebe odpovědnost samo, je to tvoje uzlina spojení s matrixem, protože jsi ovládaný přes povinnou školní docházku a všechny prdy které s ní souvisí, kroužky, problémy které to dítě potká a vnější vlivy které ho začnou kazit, technologie které ho začnou fascinovat a programovat, povinná očkování která si musíš uhájit, povinností své dítě znormalizovat do biorobotích měřítek jinak budeš poslouchat že je asociální a straní se kolektivu. Místo aby ses zabýval svým rozvojem, nebo rozvojem naší společnosti, mažeš svačiny, děláš úkoly a nonstop dozor druhé lidské bytosti. Pokud jsi někde při výchově blbě ujel, nebo máš prostě smůlu a je to dítě sobecké, rozmazlené a rozjívené nebo hyperaktivní, tak jsi na konci tak zdechlej z toho dozorování, že padneš večer do peřin a na nic jiného už ti nezbyde energie.
Nebudu ti říkat jestli je to dobře nebo blbě, je to prostě životní volba a je potřeba si zvážit co chceš, protože jakmile se na tuhle cestu vydáš, už není cesta zpátky, nezreklamuješ ho a zpátky nenacpeš. Ostatně kdyby si to co ty teď řekla moje máti, tak mě tady nemáte a to byste byli moc smutní 😀 hehe

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2022-08-16 11:56:06
Ikona diskutujiciho
sipka

A to je ono. Protože běžní bioroboti na nic vyššího nemají tak se množí. Protože jinak se nudí a cítí prázdnotu svého života kterou se snaží něčím zaplnit. Dítě tě dokonale zaměstná takže jako výplnění pocitu prázdna perfektně funguje. Zeptej se normálního páru po 5-8mi letech proč mají dítě. Považují to za další krok, za vývoj vztahu, za něco co se od nich přece čeká a ženské se bez dětí prostě nudí. Ty věty typu *teprve až s dítětem dává můj život smysl*. Zároveň tu máme obecné přesvědčení že lidi bez dětí jsou sobci, nuly, asociálové, nebo mají nějakou nemoc. Kdo by přece dobrovolně byl sám nebo bez dětí však to není normální. A skutečně to normální není. Cesta probuzených je všechno jenom ne NORMÁLNÍ.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-08-16 12:00:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Osvícení se straní protože běžní lidi jsou prostě kreténi. A jestli někoho můj koment naštval tak je potrefená husa co se ozvala.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-08-16 12:06:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Velký důvod co jste tu nezmínili je i to že lidi hledají lásku, někoho kdo je bude bezpodmínečně milovat. V podstatě jsou jenom dva druhy bytostí které vám bezpodmínečnou lásku jistě dají. Je to věrný pes nebo malé dítě. Láska malých dětí dává lidem, co jinak bez nich cítí prázdnotu, smysl života. Všichni touží po lásce.

Jiná zvířata vás můžou mít ráda ale není to automatické. Od kočky ani jiného zvířete – a o lidech už vůbec nemluvím – to nemůžete očekávat, není to nikdy jisté.

Ikona diskutujiciho AaQby 2022-08-16 12:20:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Zuzi, asi máte ráda pejsky, což je v pořádku. Od ostatních bytostí se však máte ještě hodně co učit…..

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-08-16 12:26:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslíte od kterých konkrétních bytostí? Vystřídala jsem obrovské spektrum zvířat a opravdu vám můžu říct že každé zvíře je osobnost a nebude vás automaticky bezpodmínečně milovat jenom protože to chcete.

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-16 12:37:46
Ikona diskutujiciho
sipka

zuzi, ja mam inu skusenost, a nebolo ani jedno, ktore nemilovalo bezdpodmienecne. Osobnost ma a malo kazde inu, ale bezpodmienecne miluje a milovalo kazde jedno. To, ze maju osobnost a nerobia to, co od nich ocakavame neznamena ze nemiluju, to je prave prava laska, a to plati aj medzi ludmi.

Ikona diskutujiciho AaQby 2022-08-16 12:49:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Zuzi, v tom případě můžu souhlasit, neboť s absencí automatičnosti to v tomto případě vidím podobně.
Mnohokrát jsem přečetl: ‚ https://aluska.org/laska-laska-laska-autor-tomas-marny/ ‚,
takže případně omluvte můj ne zcela vhodný předchozí komentář.

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-16 13:29:17
Ikona diskutujiciho
sipka

K tomu zakládání rodiny.No, pokud matrix někoho totálně odkopne, viz mě, tak stejně mu není z hůry umožněno mít nějaký vztah-nikdo dotyčného totiž nechce (člověk si připadá jak prašivý), nemá pořádně základní energie včetně té se-uální.To člověk může chodit po všech léčitelích, kartářkách všude se dotazovat jak blb a nic se vlastně od nikoho pořádně nedozví.
Ale to zakládání rodin, no kdyby ty rodiny a děti byly normální, tedy ne-humatoni a méně matrixoví, bylo by to v pohodě.
Jenže v parcích si člověk musí dát pozor zejména na ty matrixové spratky, co jezdí na koloběžkách a dalších věcech, jsou schopný do člověka najet (potencionální ohrožení).Tuhle jsem jednoho lehce seřval, ale byli to cizinci z východu používající azbuku.Když vidim ty rodiče, tak nedovedu posoudit, kdo je na tom rozumově hůř, zda oni, nebo jejich děcka.A správná matrixová rodina má ještě na procházkách navíc psa (inženýr HAF, HAF.. s IQ 520 !!)Jistý lidé by se do množení neměli pouštět, protože to je potom tragédie pro svět.Ale zbytečné rozčilování, neboť s těmi kr-teny stejně nic nesvedem.
Jinak ještě jedno matrixové rčení „chlap, který nemá řidičák, je divnej“ano, takové nějaké téma jsem jednou četl někde na Zpovědnici.Ano, řidičák by správně mělo mít méně chlapů, neboť aut je všude moc a všichni jsou s nimi otravný jak žlutý zimnice.Já chci svobodně přejít ulici a né x minut čuměť na přehlídku křápů!!.Měli by chodit více pěšky a více užívat veřejnou dopravu.Pan Sportovec běhá po parku či volnočasové zóně, dělá něco pro své zdraví OK.Jenže pan Sportovec do místa přijel autem, ano, slyšíte dobře!! Takovéhle sportovce žeru, to jo.Matrixoví komerčáci, no jo, jak jinak také.Sport je dneska snobská komerce.To jeden fakt neví, zda ty sportovci chtějí dělat něco pro své zdraví a nebo se jen předvádět ve značkových dresech a trenýrkách.Jeden jak druhej, jak třetí, jak čtvrtej.Nikdy jsem ještě neviděl běžce v ustřižených teplácích či v trenýrkách za 300,- z hypermarketu.Jak říkám, nikomu to neberu, nejsem netolerantní, jen kritizuji matrix, komerci, snobismus apod.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-16 13:41:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Řidičák je relativní. Záleží na tom kde žiješ a jaký máš životní styl. Pokud jsi z města, veškeré obchody máš pár kilometrů + ti funguje dovoz jídla až domů a jezdí ti kousek od baráku šalina co 5-10min., nemáš důvod mít auto. Dokonce je auto na obtíž, protože ho nemáš kam dát a ještě se rozčiluješ v hustém provozu. Pokud jsi z vesnice a nejbližší potraviny a pošta jsou 10 km, tak se bez auta neobejdeš, protože busy jezdí na některé vesnice 2x denně a někdy ani není zastávka přímo v té vesnici, ale o 5 km dál a cesta bez chodníku podél silnice ve škarpě. Já jsem v Brně taky auto nepotřebovala.

Co se týče těch běžců, ten člověk má za den třeba vyhrazený 1-2 hodiny. Nechce běhat podél silnic a dýchat výfukovej plyn, nebo uhýbat chodcům, takže má kousek dál nějakou bezpečnou oblíbenou trasu kde je lepší vzduch a kde se mu dobře běhá na vhodném povrchu. Proto si tam dojede autem. A hezké hadry se u toho nosí proto, že se sportuje pro dobrý pocit a v hezkých hadrech se cítíš líp tudíž se tvůj dobrý pocit ze sebe zesiluje. Dokonce koupit si hezké slušivé sportovní oblečení je základní rada pro začátečníky, něco co je má psychologicky více motivovat si to na sebe vzít a cvičit. Mám plno sportovních hezkých hader a nelituju koupě… tak bacha kdo tady budete kidat na sportovce, já vám to všechno hned vysvětlím! 😀

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-16 16:48:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, myslel jsem zrovna velkoměsto.U vesnic a maloměst to beru jinak.
Na sport, značkové sportovní oblečení, co se propotí za půl hodiny, nevim.Chápu u profesionálních sportovců, ale u parkových běžců mi to připadá zbytečné a komické.Stejně je to s cyklisty, samý sportovní dres, jinak by se to jejich kolo asi nerozjelo.Ať mi nikdo neříká, že ty jejich uplé dresy jsou nějak pohodlné.A ty jejich nóbl helmy připomínají mandelinky bramborové.Ale podle mě čím víc je člověk mimo matrix, tím méně řeší, zda se ve značkovém či obyčejném cítí lépe nebo hůř.Ve starověké Spartě se oblečení na sport třeba vůbec neřešilo-což v dnešnim modernim matrixu je zcela nepřípustné.Vidíme ten rozdíl různých dob?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-16 16:58:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to rozdíl, jestli tě někde něco dře, škrtí na kouli, vlaje, nebo tlačí, když se snažíš sportovat. To oblečení je ušité tak aby tě neomezovalo, bylo pohodlné a zároveň aby odvádělo pot. Pro baby jsou i speciální podprdy na sport, aby je nebolely když někde poskočí. Helma na kole je must have bezpečnostní prvek, ta tam není na okrasu.

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-17 12:05:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Což cyklistická helma okrasa sice není, ale vypadá komicky.Cyklisté v té celkové ústroji vypadají jak Emani, nemohu si pomoci.
Ale abych pravdu řekl, my jsme v 80/90-tých letech jako děcka jezdili na kolách v teplákové soupravě a bez helem.A nezdá se mi, že by bývalo tolik úrazů.Tehdy byl svět ještě normální, lidé nebyli takoví smolaři jako dnes-POZOR, právě jsem řekl něco, o čem se dnes v této divno-době skoro nesmí mluvit.A proto zamyšlení.Nedělá někdo z průmyslů náhodou černou magii na lidi, aby měli úrazy a byli donuceni si kupovat helmy a další ochrany? Cítím v kostech, že ano.On celý tento divný postmoderní kapitalismus je prorostlý slizskou mafií, manipulacemi a černou magií.
Potom vývoj technické bezpečnosti dveří například u tramvají.Staré tramvaje jezdily bez dveří a lidé nastupovali a skákali i za jízdy.Pak jezdily novější tramvaje, co měly dveře automatické, ale daly se kdykoliv rozrazit-to se ovšem správně nesmělo.Dnes jezdí nové tramvaje s dveřmi plně zamykanými.

Ikona diskutujiciho mirek 2022-09-19 08:56:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, děkuji za vaši práci, kterou děláte. Je obdivuhodné, jaký záběr témat zvládáte. Navíc, ke všemu psanému ty trefné komentáře, které míří vždy do černého pole. Skvělé!!! Vaše stránky a tadesco sleduji a čtu několik let a jsou velkou inspirací. Komentuji zřídka, ale tato série je to nej…., co jsem kdy na internetu četl. Vždy si říkám, zda je možné nějakým tématem překvapit, a ono je vždy. Myslím si, že nemusíte mít obavu z toho, jestli to někomu něco dá. Mnoho lidí nemá potřebu vyjadřování se ke všemu psanému. Sleduji i zde komentáře a některých lidí je mi líto, kteří ještě nepochopili…. Jsme každý na své cestě tam, kde momentálně jsme a tak to je správně. Chci jenom pochválit vynikající práci, popřát a povzbudit do dalších témat než bude stržená opona a bude dnešní vzácná ,,alternativa“, hlavním proudem pravdy. Ještě jednou díky!!!!
mirek

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek