Matrix 15: Svět očima vidoucího: Vztahy, sny, náboženství

15.8.2022 v Matrix 54

Alkohol je jediná známá droga, která si v matrixu drží trvalé postavení. Ostatní rekreační drogy jsou v matrixu společensky přijímány méně, patří však k existenci humatonů stejně neodmyslitelně. Humatoni využijí jakýchkoli prostředků, aby unikli před pravdou o sobě samých, a protože jsou od samého začátku vychováváni a naprogramováni k vnější závislosti – a protože jim matrix nikdy nedovolí dospět -, pouze přesunou svou závislost na cokoli, co je k dispozici.Vztahy
Bioroboti se definují skrze druhé. Jsou naprosto závislí na tom, co si o nich myslí ostatní. Proto jsou v první řadě posedlí vztahy a korunou všech vztahů, vztahem milostným. Humatoni, kteří si neuvědomují vlastní cenu, neznají sami sebe a nemají nic, co by připomínalo pocit identity, hledají útěchu a ujištění – vymezení – mimo sebe, u jiných humatonů. Jejich hlavním cílem je tak najít jiného biorobota, který je bude milovat takové, jací jsou a poskytne jim veškerou ochranu, útěchu, soucit a podporu, které sami sobě poskytnout nedokážou.
Vztahy se v matrixu zakládají na potřebě a žádostivosti. Nejsou založeny na lásce, dokonce ani na smyslnosti (i když smyslnost je faktor který je svede dohromady), ale na zcela sobeckých faktorech. Humatoni usilují o to, aby někdo jiný posílil jejich světonázor, aby tak vytvořili spojenectví a mohli se izolovat od světa, aniž by se cítili osamělí. Toto spojenectví se zakládá stejnou měrou na strachu jako na lásce a jsou pro ně typické podezíravost a nedůvěra.
Tak jako všechno ostatní, co humaton dělá, je láska pouhou simulací, náhražkou za skutečnost, pseudovztahem.
Humatoni se navzájem využívají k posílení svých iluzí a (s pomocí matrixu) vynalezli pojetí „romantické lásky“, aby ospravedlnili svůj bezmocný egoismus, infantilní závislost a zamaskovali je jako něco noblesního, krásného a transcendentálního.

Láska samozřejmě může tohle vše představovat a stejně jako drogy může milostný vztah humatonům ukázat náznak čehosi sahajícího mimo jejich ego, mimo rámec tržiště žádostivosti v matrixu. Avšak, stejně jako u drog, začnou bioroboti cítit akutní potřebu lásky a tudíž na ní začnou být závislí (humatoni vždycky začnou být závislí na všem), již tyto city nevyužívají ke svému osvícení, ale místo toho jsou jimi omámeni a zotročeni. Proto většina milostných vztahů v matrixu, i když měly slibný začátek, končí jako zoufalé, vysilující, duši deprimující poměry. Jsou jako pasti, v nichž humatoni setrvávají jednoduše a prostě ze strachu ze samoty. Narkoman po jisté době nebere drogu proto, že mu udělá dobře, ale protože už bez ní nemůže žít. Stejné je to s humatonem závislým na lásce.

Bojovníci proto často nemají milostné vztahy, rodinu, nebo přátele. Nepěstují běžná přátelství, neudržují vysilující a neplodné vztahy, nechodí nikam ze slušnosti a z pocitu povinnosti. Neřídí se obvyklými společenskými zvyky. Nepřejí k svátkům, narozeninám, k výročím, nejsou na vztazích závislí a nepodřizují se požadavkům, se kterými nesouhlasí a které se jim nelíbí. A to je chování, které v podstatě žádný biorobot nesnese, protože ho to hluboce uráží a nabourává to jeho představu o světě a normalitě.
Protože potřeba vztahů je něco, co vnucuje člověku matrix, bojovník nedovolí, aby ho tyto vztahy ovládaly, nebo obíraly o energii a o čas. Udržuje kontakty pouze s lidmi, kteří jsou v souladu s jeho cestou a jejichž přítomnost bojovníka posiluje a podporuje.

Snění
Humatoni nesní. UI se jejich snů zmocnila, aby z nich utvořila matrix. A protože život průměrného biorobota není o nic víc ani o nic méně než nekonečný kolektivní sen, cítí vrozený odpor a pohrdání vůči snům jako takovým.
Bojovníci naopak vědí, že jejich snění je cesta k realitě. Vědí, že když spí, spí jejich matrixový rozum a v té chvíli může převzít vládu představivost. Sny v matrixu jsou jako okno do jiné reality.

Většina biorobotů sní jen povrchově, o prožitých událostech a skutcích v matrixu, přeskupených do bizarních podob. Pronásledují je jejich frustrace z bdělého života, neodbytné touhy a nezvladatelný strach. Je to jediný svět, který znají.  Pokud by měli hlubší sen, který by je zavedl mimo jejich strachy a tužby do jiných světů, takové sny hned zapomenou, nejsou slučitelné s jejich programem. Mnoho humatonů sny dokonce nemá VŮBEC, jak o sobě sami tvrdí.

Bojovníci naopak svůj spánek trénují, protože vědí, že když usne rozum, může se probudit jejich skutečné já. Snění je pro bojovníka prostředek, jak se dočasně odpojit od matrixu. Jak dosáhnout stavu vidoucího a získat sílu (lucidní snění… pokročilí ovládají umění astrálního cestování a do jiných dimenzí cestují řízeně a vědomě). Pro bojovníky jsou stavy ve spánku často skutečnější, než zážitky z matrixu.

Náboženství
Skutečná víra je pro bojovníka a vidoucího prostředek k opětovnému spojení se svým vyšším já a pravdivou skutečností. Je to podstata jejich životního záměru a cesty. Protože však bojovníci a vidoucí vědí, že se ke skutečné pravdě dostanou pouze zahozením systémových programů, mohou připadat běžným biorobotům jako hluboce nevěřící, ba dokonce kacíři.
Biorobot nechápe náboženství jako cestu k pravdě, je to pro něj způsob, jak o pravdě nemuset přemýšlet. Humatonské náboženství dává odpovědi na předem nachystané otázky a zakazuje klást jakékoli jiné, na které odpovědi nemá. Je to program, který odchyluje bioroboty od jejich instinktivního přirozeného duchovna, od potřeby najít vyšší význam.

Proč bůh posílá nevěřící do pekla, když nás všechny bezpodmínečně miluje? Proč musí křesťan chodit do kostela, když je bůh všudypřítomný? Proč máme prosit o odpuštění hříchu, nebo se hřích bát spáchat, když Ježíš umřel za hříchy všech lidí na světě – ale jenom za ty kteří na něj věří, uctívají ho a jsou pokřtění? … proč? Protože jsou to nesmyslné bláboly pro bioroboty. Nikdy smysl nedávaly.

Podřadná imitace duchovna v podobě matrixových náboženství slouží k uchlácholení spáčů, kteří jsou dost neteční na to, aby jim tyto chabé teorie stačily. Matrix umí oklamat i chytřejší bioroboty, kteří tato pseudonáboženství prohlédnou a odmítnou. Má pro ně připravené nové: New age.
Když různá hnutí začala zasahovat do říše vůle, objevilo se nebezpečí, že se následkem takových myšlenek začnou lidé probouzet a odmítat program. Hodnoty vnucované matrixem by pak nahradilo hledání hodnot skutečných, vnitřních. Vzhledem k tomu, že UI závisí především na systému všeobecného souhlasu, který humatony zotročuje, znamenalo by to konec matrixu.
Filozofie New Age však toto nebezpečí zažehnala. Okleštila toto poselství, když se odvolávala na nejmenší společný jmenovatel, očesala ho o všechno podstatné, co mohlo dodat humatonům sílu, takže z něho zbyly jen slabé, zavádějící úlomky, které nikomu k ničemu nejsou.

Bojovníci a vidoucí věří především sami v sebe, svoji tvůrčí sílu a představivost. Poznali, že je svět kolektivním snem, který vytvářejí svou pozorností. Jediná skutečnost je vnímání a jediný bůh, kterého uznávají, je v nich samých. V jejich potenciálu stát se vidoucím. Otázka víry je pro bojovníka především o reálných činech, ne o sezení v lavici či klanění se něčemu, které nikam nevede. Je rozdíl znát cestu a jít po ní.

pokračování seriálu zde: Matrix 16: Svět očima vidoucího: Umění, politika, zdraví
vrátit se zpět na první díl: Matrix 1: Červená pilulka

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho AaQby 2022-08-15 08:44:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lze jen souznit zcela bez výhrad…..
Mimo mnohé jiné mi dělá velkou radost i to, jak se zde pohlíží na svátky a všelijaká výročí.
Již odmalička je mám za velmi zvrhlé a cítím k nim neskonalý odpor.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 10:05:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Protože chápeš, že slavení svátků narozenin a výročí je způsob, jak lidi ovládat, hnát je do konzumu a brát jim energii.
Když si to sečteš: hlídat kdo má kdy svátek nebo narozeniny, je vysilující. Dejme tomu máš 20 lidí, kteří to vyžadují. Nemáš šanci to uhlídat. Zapíšeš to do kalendáře, stejně nakonec na někoho zapomeneš (ten se samozřejmě urazí) a máš zajištěno, že budeš po celý rok kupovat blbiny, abys uctila ty, kteří vyžadují, abys jim popřála k určitému dni.

Pokud jsi ty někdo, kdo na tohle věří, pak vlastně každý den, kdy je nějaký svátek co s tebou souvisí, máš šanci se výborně urazit, litovat se a přijít tak o energii, buď že ti nikdo nepopřál, nebo ti popřáli málo, nebo jsi nedostala to, co jsi dostat chtěla.

Hlavně přecitlivělé děti, které jsou v tom programu vychované a ještě neprohlédly že je to udička od matrixu, to strašně prožívají. Když rodiče zapomenou na narozeniny, mají z toho traumíčko na 10 let a když jim nikdo nepopřeje k svátku, cítí se ukřivděně klidně na týden a mají pocit, že je rodina nemá dost ráda. Tím se z nich vysává energie a když se dítě ozve, vysaje to energii i z ostatních zúčastněných. Je to udělané tak, aby nakonec vždycky někdo na někoho zapomněl a ten opomenutý měl důvod se urazit a spustit kolotoč kradení energie a sebelítosti.
Ti skutečně mimořádné sebestřední humatoni, co si žijí svůj sen o své velké důležitosti, na tom bazírují po celý život a opovaž se mamince nedonést kytku ke dni žen nebo dni matek, vydědí tě. 😀

Odmalička se mi líbil ten nápad donést babičce nebo mamce kytičku, nebo dát nějaké pěkné překvapení kamarádovi, ale nosila jsem kytky celý rok z lásky a jakmile mi někdo vrazil do ruky nějakou koupenou věc ke svátku a nakázal mi že s tím půjdu povinně popřát babičce, z přirozeného projevení lásky se stala povinnost, celé to začalo být strojené a nepřirozené.

Ikona diskutujiciho Julka 2022-08-15 10:26:08
Ikona diskutujiciho
sipka

S tímhle se taky naprosto ztotožňuju a jsem ráda, že to v článku zaznělo. Vždycky jsem si přišla divně, nepatřičně, že jsou mi všechny ty narozeniny a svátky proti srsti, že je mi nepříjemný někomu nuceně neustále přát, slavit že je někdo o rok starší nebo že je zrovna v kalendáři ten den jeho jméno…a nedej bože kvůli tomu tahat do práce buchtu nebo chlebíčky. Hlavně to muset hlídat a vymýšlet co za blbost koupit..je to jednak dost obtěžující a druhak mi to ani nedává smysl. Sama to nevyžaduju, nepotřebuju to k životu.

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-15 10:58:55
Ikona diskutujiciho
sipka

No ja som nikdy nevedel kedy ma kto narodeniny alebo meniny a dodnes neviem, zase asi intuicne som to nepovazoval za dolezite. A ani od nikoho nechcem aby mi gratuloval a vobec to tak neberiem, ze je to zle ani sa na nikoho nehnevam a ani mi nevadi ked mi nic nikto neda alebo zabudne beriem to normalne, o nic nejde. A presne to som vzdy hovoril alue, ze je jedno kedy si spomenies a prekvapis, ale prikazom to proste nejde. Dodnes si spominam na tie trapne chvile ked som gratuloval a nevedel som, co mam povedat lebo som musel v tej chvili a stale som kazdemu opakoval to iste, smiech. A vzdy som sa pytal sestry az ked som bol postaveny do rady, ze co to ma? Ked to boli narodeniny, tak aj, kolko ma? smiech. A nikdy mi neslo nasilu nieco kupovat vzdy som to riesil tak, ze to za mna kupovala sestra. Viete co to bolo humbuku ked som odmietol ist mame na okruhlu nar. oslavu? A to nie preto, ze ju nemam rad ale som to tak necitil a radsej som povedal, ze ju ked zoberiem niekde na obed, niekde kde este nebola. Nakoniec bolo na mna nahukane zo vsetkych stran a pritom som to aj jej aj sestre vysvetlil v klude, ze to nie je nic osobne, a ze to tak nemozu brat. Nechapali to, vtedy zo mna vytiahli dost energie a to bolo len po telefone. Ked som ju chcel potom zobrat ako som jej slubil tak to zase vytiahla a zacala vysavat, tak som povedal, ze takto nie a ked to nerespektuje a nevie sa so mnou bavit normalne, tak sa nebudeme bavit vobec a zrusil som to. Odvtedy sa so mnou bavia normalne a uz ma tak aj beru. Vzdy som si stal za svojim a preto ma tak aj zacali brat a zacali to brat vazne, a s tym aj suvisi to, ze ked som im neskor zacal vsetko hovorit, co sa deje a preco, tak pocuvali a nie su teraz ani vytreti ani zabodani.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 14:57:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem to vyřešila elegantně. Všichni vědí, že když se nepřipomenou sami, tak nic nedostanou, protože si to nepíšu a je mi to jedno. Čili kdo nic neřekne a čeká že si vzpomenu sama, pak nemůže nic namítat, protože moc dobře ví, že si nevzpomenu 😀 nemám si co vzpomenout, protože vůbec ty datumy ani nevím 😀
Ale když se připomene, tak vím že chce, když vynaložil tu snahu a nečeká ode mě nic automatického, vím že mu to udělá radost. Ráda pak tu radost udělám a nepřipadá mi to ani strojené, navíc mám možnost se narovinu zeptat, jestli chce něco konkrétního, aby ta radost byla větší. Ale protože jsem kvalitní matla, tak samozřejmě hned zapomenu přesný datum pokud mi náhodou bylo sděleno a dovalím dárek nějak od oka kolem toho týdne. 😀 když se trefím do toho měsíce tak taky dobrý 😀

Ikona diskutujiciho marian 2022-08-15 11:12:25
Ikona diskutujiciho
sipka

človek nerád chodí na oslavy a podobne záležitosti, ale ešte jedna, ktorá ich vyvádza z „rovnováhy“ a to keď má človek narodeniny alebo podľa nich nejaký ten sviatok a neusporiada nejakú tú oslavu a nedaj bože má niečo okrúhle, a najhoršia možnosť je keď sa sami nasáčkujú do pozornosti, tzv nečakaná návšteva, alebo sa urazia alebo nás začnú považovať za divných, veď oni chceli len priniesť dar niečo pojesť vypiť a hlavne kecať o nezmysloch

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 15:02:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Počkej tobě lezou lidi do baráku na narozeniny, protože automaticky čekají, že něco pořádáš a jsou zvaní? To bych nepřežila 😀 Zamknout a zalomit klíček.

Ikona diskutujiciho Danny 2022-08-15 12:04:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Já úplně nesnáším slavení vlastních narozenin. Ale třeba u prarodičů vím, že jim to udělá radost, tak jim samozřejmě přát chodím. Co jsem na dostávání dárků na vánoce, narozeniny, atd… nesnášela, bylo to, že jsem dostala hromadu věcí, na které se pak prášilo. Dost svátků (Velikonoce, atd.) se taky zvrhly v to, že se na ně každý těší jen proto, že se při nich může ožrat.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 14:37:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, právě proto vždycky když chci něco dát, tak dávám věci, co se dají sežrat nebo vypatlat. Nebo se prostě zeptám co v baráku chybí.

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-15 15:16:31
Ikona diskutujiciho
sipka

alue, odpoved na Tvoj prispevok 2022-08-15 14:57:02

^Ráda pak tu radost udělám a nepřipadá mi to ani strojené, navíc mám možnost se narovinu zeptat, jestli chce něco konkrétního, …^. Ja som tiez zastancom toho, ze ked uz tak nech si povie, co kto chce, co ho potesi, ale to som nemal lebo je to pre vacsinu pohorsenie, smiech, vies aka vzdy bola odpoved? Ale to uz nie je prekvapenie!!! Smiech. To si vacsina doslova vyzaduje, aby to bolo prekvapenie /pre mna to je prekvapenie nasilu a nevidim v tom ziadnu radost/. A vzdy som bol presvedceny, ze to nie je preto, aby sa potesili, ale bol tp na mna chytak a iniciacia zbytocneho rozhovoru a vysavanie energie. ^Ty ani nevies cloveka prekvapit^, atd. Takze vacsinou som nestretaval niekoho kto si vazi, ze sa opytam, co by si prial. Co sa tyka datumov, naposledy mi mama pripominala sestrine narodky a meniny kedze idu po sebe, aj tak som sa netrafil ani do jedneho datumu, smiech. Ale kedze uz ma beru takeho aky som tak sme sa na tom fajne so sestrou po telefone zasmiali.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 15:37:33
Ikona diskutujiciho
sipka

To je výhoda toho, kdy si necháš ve svém sociálním okruhu jenom lidi, co se nepřetvařují a nepotřebují hrát infantilní hry. Nejsme v mateřské školce. Tyhle typy lidí co popisuješ jsem vykopala už dávno, protože to je potom nonstop válka světů a na to nemám čas.

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-15 15:19:26
Ikona diskutujiciho
sipka

alue, 2022-08-15 14:37:17

Este mi napadlo, ze velakrat som sa stretol s tym, ze niekto kupil druhemu to, na co mal on chut, aby ho hned dotycny po gratulacii ponukol, vacsinou islo o alkohol alebo sladkosti, smiech.

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-15 15:44:43
Ikona diskutujiciho
sipka

alue, 2022-08-15 15:37:33

Nechal som, to sa stalo uz davno, ale prislo mi to vtipne a chcel som to spomenut v reakcii na Tvoj prispevok. Taki ludia uz davno odisli, a radsej som sam ako by som mal toto zase riesit a vobec mi to nevadi, usmev. Nemienim uz viac plytvat svojou energiou na nezmysly.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-08-16 14:22:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue K. Loskotová 2022-08-15 10:05:11
výborný rozbor, přesně takhle to je

Já třeba nemám moc ráda dárky, protože když si chci něco koupit, tak si to nejraději vyberu sama (aby se někdo strefil přesně do mého vkusu, to je malá pravděpodobnost, i když mě dobře zná). Jedině se třeba zeptat, jakou knihu si chce člověk přečíst a tu mu pak darovat, v tom potom nejde udělat chybu. Ale oblečení (kromě barvy a stylu ještě vybrat správně střih a velikost..), doplňky (řetízek, náramky..), kabelku, šminky (vybrat správný barevný odstín), voňavku..to jedině darovat jen tak pro radost s tím, že to obdarovaný bude nosit jenom občas (nebo vůbec).

Ikona diskutujiciho martin ****** 2022-08-16 17:14:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě už to slavení také netáhne, když jsem byl malej tak jo, ale to už je pryč. O štědrý den ani není poznat že je štědrý den. Oslavit narozeniny, to je vlastně oslavit „o rok blíže k hrobu“. Ani nikomu nepřeji dobrou chuť, poněvač nevím jestli tomu člověku bude chutnat. Vánoce mám mnohokrát do roka, hlavně v práci, když dorazí mnou požadovaný materiál, poněvač mi dělají radost věci (drobnosti) ze kterých můžu něco tvořit, vylepšovat, sjednocovat atd.

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-15 09:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

alue, co sa tyka alkoholu, nikdy som nechlastal, aj ked par krat som sa ako pubertak opil /neni sa cim chvalit len chcem na to nadviazat, usmev/, ale co tym chcem povedat je to, ze sa mi nikdy nestalo, ze by som mal okno, vzdy som si pamatal kazdy detail, ani jediny krat sa moja dusa nevzdialila z mojho tela, a nikdy som nechapal ako si mohol niekto nepamatat, co robil. Vzdy som bol ten co kazdeho strazil a snazil sa uhladit kazdy konflikt, aby sa nic zle nestalo, lebo aj napriek tomu som bol vzdy dokonale pri zmysloch. Zatial som nikoho takeho nestretol, kto by nemal vypadok pamati, ale som presvedceny, ze je nas viac. Vies mi na to prosim dat konkretnejsiu odpoved, co je za tym? Je to sila duse, mysle, presvedcenia?

Co sa tyka nabozenstva, ako dieta som bol nasilu dany na nabozenstvo kvoli mojej babke, branil som sa ako sa dalo ale vtedy som samozrejme nemal ziadne slovo a bol som donuteny tam chodit. Po tom ako to skoncilo som do kostola isiel raz aj to na chvilu, a odisiel som necitil som sa tam dobre, aj ked mi to bolo na jedne strane vtipne, co sa tam deje smial som sa na tych vykonoch a vsetci na mna skaredo zazerali ale bolo mi to fuk. Ako som bol starsi moj odpor voci tomu sa len zvysoval a nikdy ma nedonutili verit tym blabolom aj ked sa akokolvek snazili. Vzdy ked sa cela rodina modlila ci uz na oslavach, mnohi aj zo ^slusnosti^ lebo babka tomu verila tak aby ju neurazili, smiech, tak ja som zatal paste oprel som sa o stol a asertivne som na kazdeho pozeral a cakal som kedy mi niekto nieco povie, aby som si mohol povedat svoje, smiech. Nikdy sa nikto neodvazil. Stalo sa mi uz davnejsie, ze pri dverach zaklopali ^veriaci^ a isli na mna obklukou ze predavaju knizky a opytali sa ma ci verim, tak som im rovno povedal, ze ano verim v seba, poprial som im pekny den a zavrel dvere, smiech. Tiez som vzdy hovoril, ze je nezmysel, aby ludia chodili do kostola preto lebo veria. Ved to nema s kostolom nic spolocne, nech si ktochce veri comu chce. Dalsia vec bola ked tam chodili Ti, ktori robili problemy a boli najviac odporni, resp. dochodkyne, ktore hned ako odtial vysli, tak ohovarali poza chrbat, dochodci, ktori to valili rovno do krcmy. Najlepsi boli Ti, ktori sa hadali rovno v kostole, ked im niekto obsadil miesto, ze to je ich, smiech. Cele to je jedna velka parodia, ktoru normalny clovek nepochopi. Aby som nebol zle pochopeny, nech si kto chce veri comu chce, to je na kazdom ako si tym prejde, ale ta nezmyselna sou a podmienky okolo toho je uplne na smiech. Dalsia vec je, ze ten co skutocne niecomu veri, si to necha pre seba, nebude to vsade roztrubovat, aby bol zaujimavy, nebude nikoho vydierat, ani nikoho nutit.

Co sa tyka vztahov alue, u mna zase len zazita pravda. Pre mna bol vzdy sulad a city a pocity a skutocna laska /tak ako som ju co najlepsie v tej dobe citil, samozrejme, ze sa vyvijame a teraz som uplne inde/ na prvom mieste a bez toho by som ani nevedel nic a radsej nic ako hocico, takze som rad, ze som nikdy neurobil ziadnu blbost a neplytval som energiou ani sam sebou po akejkolvek stranke.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 09:50:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Ztráta paměti po alkoholu byla pro mě stejná záhada jako absence snění. Možná, že tyto výpadky mají jenom bioroboti, které určité množství alkoholu jednoduše vypojí a jejich tělo může dočasně obsadit něco jiného, tím by se daly vysvětlit agresivní opice, kdy se člověk opije a pak je schopný zmlátit koho potká, klidně úplně bezdůvodně.
Pokud nemám v této teorii pravdu, tak mi někdo zkuste vysvětlit, proč by mozek měl přestat ukládat vzpomínky, když je ožralý a proč to nemají všichni, pokud je to normální… Pokud to někdo má a někdo nemá, znamená to, že lidé nejsou stejní a neobývá je stejná duše nebo software.

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-15 10:04:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano to som uz cital, ze pri urcitom mnozstve alkoholu sa dusa vzdiali z tela a tym dava priestor ^niecomu inemu^ nie dobremu, preto ten vypadok, agresia. Len som nevedel preco sa to mne nikdy nestalo.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 10:06:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Vysvětluje to i chvilkové spatření reptiliánů v některých lidech. Humatoni jsou zřejmě na tohle přepojování náchylní.

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-15 11:09:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Rozumiem. Co sa tyka tej agresie, tak toho som zazil mnoho /nie z mojej strany samozrejme, usmev/, ako som pisal, vzdy som bol ten, co daval pozor a zehlil, nie vzdy sa to samozrejme podarilo, kedze za druhych zodpovednost nemam a vedel som kedy to uz nepomoze, a ked sa to uz zvrhlo, ostal som vzdy mimo, ziadne potycky ani bitky, nikdy ani raz.
Este jedna vec mi napadla alue. Ked som si v tej dobe vypil tak aj pocas toho ako som pil /musim to takto napisat/, vzdy som si vedel uvedomit, ze uz dalsi poharik by bol posledny, tak som hned prestal a nikto ma uz neprehovoril aj ked som bol v nie dobrom stave.

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-08-15 15:22:23
Ikona diskutujiciho
sipka

A plno důvodů proč pijou. Znám člověka, který pořád machruje, že si koupil tolima tolik piva a že bude pořád pít, zvlášť o víkendu a o svý dovolený. Jeho maminka to nesnáší a přítelkyně, se kterou jsou dlouho prostě bude pít pořád. Jinak je to moc hodný, až moc, takový humanot, který si nevěří, neměl dostatek lásky, sebevědomí, takže pivo mu dělá radost. Ale je to ten typ, který se opije a je veselý.
Můj přítel, ten mívá občas okna, i když jsem ho vedla domů, nepamatoval si ani tu cestu 😁 toho člověka, jak jsem psala jeho bratr je to samý. Opravdu jsou to moc hodní muži, ale prostě žije s humanotkou, která je šíleně žárliva, prostě s ní pořád je i když vztah je úplně zničený.
Bohužel lucidní snění a astrální cestování neumím, musí bojovník a vědomí člověk vědět, že tam jsou taky nástrahy, jaký jsou a kde jsou. Já sním spíš v myšlenkách.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 15:39:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Od toho nám ten alkohol dali, je to umrtvovák. A ještě nás zblbli tak dokonale, abysme se tím chlastem chlubili. No řekni, není to dokonale promyšlený systém?

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-15 16:03:29
Ikona diskutujiciho
sipka

ma.ni. 2022-08-15 15:22:23

^…šíleně žárliva, prostě s ní pořád je i když vztah je úplně zničený.^ Velmi dobre poznam, s tym rozdielom, ze som sa z toho dokazal vymanit a povedat dost aj ked to bolo tazke a z neustalymi vyhrazkami ale tak zit nejde. Je s nou lebo sa boji, co by spravila, keby to skoncil, tak radsej drzi krok, ale riesenie to nie je. To sice moj pripad nebol, ale zazil som co taka domnienka ziarlivej osoby vie spravit uplne z nicoho a vela z toho si ludia nedokazu predstavit. Sranda vyzera inak. Tam ide o to ako si clovek vazi sam seba a ci je ochotny otrocit vo vztahu, a rozmyslat nad tym ci to co povies nahodou nevyvola hadku, alebo chce mat slobodnu mysel. A pri sialene ziarlivom partnerovi nie je nic, co by ste mohli urobit, aby ste sa vyhli konfliktu, tam to prerasta cez hlavu a uz zacina vymyslat scenare uplne z nicoho a nevaha hrabnut aj 20 rokov do minulosti, aby mohol ukradnut energiu. Ale vsetko sa da ked sa chce a malo to zmysel, aby sa clovek posunul dalej a uvedomil si urcite veci.

Ikona diskutujiciho Danny 2022-08-15 18:23:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Třeba mně se chce i jen po troše alkoholu spát. Takže ani bych nebyla schopna se ožrat tak, že bych si nepamatovala, co se mnou bylo, nebo že bych z opilosti nějak moc vyváděla. To bych dřív usla.

Ikona diskutujiciho Diana Catalina 2022-08-15 19:47:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Jeden můj známý, jinak pohodový člověk, nikterak zapálený, spíše takový ten typ, co není úplně biorobot, ale ani nejde cestou bojovníka (nevím, jak to nazvat, průměrný čtenář tohoto blogu, který nejde s mainstreamem), se jednou opil a začal na celé kolo vyřvávat „Já jsem převozník mrtvých duší. JÁ JSEM CHÁRON!“ A taky po tom výpadek paměti jak 🐷

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 19:52:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi do něho něco vlezlo.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-08-15 23:27:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Tiež si občas viac vypijem niekde vonku a niekedy je to fakt akoby do človeka niečo vliezlo. Mám chuť urobiť niečo zlé, občas aj niekde niečo rozbijem prípadne vyhukujem alebo leziem kam nemám. Najhorší je fernet a rum a podobné ,,tmavé“ umelé alkoholy. Raz som pil rum v autobuse a pritom som pozeral do mobilu a zrazu len počujem akýsi hlas a to mi vodič vravel že sme na konečnej a mám vystúpiť. Vôbec som nevnímal že všetci okolo už vystúpili. Ale napadlo ma že by možno bolo dobré naučiť sa to ovládať, proste si vypiť a snažiť sa ovládať.

Ikona diskutujiciho Julka 2022-08-15 10:11:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S těmi sny je to zvláštní, za život jsem několikrát zažila lidi co tvrdili, že se jim nic nezdá a mě to přijde nepochopitelný. Já mám každou noc sny, někdy si jich pamatuju několik za tu noc co se mi zdály, někdy jsou fakt když to tak řeknu hustý, dobrodružný, nechci aby skončily a když se z nich probudím, cítím že jsem ještě napůl jinde, mám takové jiné vnímání okolí a ten pocit přetrvává celý den. Baví mě moje sny, doslova se těším až půjdu spát co za další dobrodružství mě čeká. Samozřejmě se mi někdy zdají hovadiny, slátaniny, nepříjemné sny, ale někdy ty sny jsou strukturované, tajemné, prorocké, mysteriózní…hlavně v nich často létám silou vůle, uvědomuju si že jsem ve snu a že můžu létat. Čas od času mám náznaky samovolného vystupování z těla, takové to jak vám začne pískat v hlavě, vibrovat celé tělo, nemůžete se pohnout, vzbudit, ačkoli vědomě jste zcela vzhůru, víte kde se nacházíte, že je noc, pak stačí pomyslet že chcete ven a z těla a jde to…zatím se mi ale nepodařilo dostat se dál než z pokoje.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 10:36:04
Ikona diskutujiciho
sipka

No výborně, tím je jisté, že nejsi žádný humaton. Tvoje duše v noci létá po vesmíru v jiných dimenzích.

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-15 11:17:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Julka, teraz ked o tom hovoris som si spomenul, ze ked som bol dieta, resp. nastrocny, maval som take sny hlavne som vedel bez problemov preskocit panelak a potom este plachtit na dlhsie vzdialenosti. Dalsie sny boli cisto o lietani, zaujimave, ze mi to vyskocilo prave teraz a spomenul som si na to. Boli aj nocne mory a bolo ich viac ale boli aj pekne sny. Sniva sa mi nieco kazdu noc viacmenej su to neutralne sny, poslednu dobu som mal len jeden zly sen a potom som zistil ze som nevypojil router zo zastrcky, wifi nemam vobec zapnutu ani v noci ani cez den, ale stacilo, ze som neodpojil router a uz som mal hnusny sen, a to ten router nie je v spalni.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-15 10:23:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ako vidoucí vie, že to „vyšší ja“ mu dáva pravdivú odpoveď na otázku?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 10:34:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyšší já je hlas intuice. Vidoucí je ale někdo jiný než bojovník nebo humaton, funguje už mimo matrix a v podstatě se svým druhým / pravým já splynul v jedno. Kdežto bojovník nebo aspirující humaton se s ním pracně spojuje a hledá jeho hlas v záplavě falešných signálů z matrixu.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-15 11:30:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja len, že existujú mnohí tzv.duchovný vodcovia komunikujúci s „vyšším ja“, tak reku, či takí ako Platón, Aristoteles, H.P.Blavatská, E.Cayce splynuli v jedno…. Z tých ďaľších praktikujúcich by som mohol spomenúť „Išu“, ktorá nás pomocou „vyššieho ja“ informovala o Ježišovi Sanandovi. Potom tu máme mnoho iných, ktorí v sebe objavili určité schopnosti komunikovať s „vyšším ja“. Treba sa však pýtať, či to, čo hovoria, že je pravdivé je skutočne pravdivé. Čo keď pravda získavaná pomocou intuície má náhodný charakter? Myslíte si, že sú odpovede 100% pravdivé?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 14:38:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Helena Blavatská byla velmi dobrá černá velekněžka – žádný vidoucí, ale satanistka
Ježíš je matrixový koncept, program pro humatony.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-15 21:09:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Tiež sa to bude týkať aj mnohých prorokov, z poslednej doby napríklad Dolores Cannon. Je dosť dobré sa nespoliehať na predpovede získané metódami, ktoré sú pre mnohých nové, nevyskúšané ako napríklad v rozhovoroch s Nostradamom keď hovorí o posune Zeme. https://www.youtube.com/watch?v=H8eS51582n8
Pri porovnaní s vedeckými poznatkami a zisteniami za posledných niekoľko storočí už vieme, že to bude prebiehať inak.

Ikona diskutujiciho Jarka 2022-08-15 10:40:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano ta věta: „Matrix jim nikdy nedovolí dospět“ naprosto sedí na hodně humatonů co znám. Ohledně těch svatků a narozenin. Už když jsem byla malá, tak jsem to nikdy neřešila jestli mi někdo popřál nebo jestli jsem něco dostala. Jsou tací i v mé blízké rodině když by někdo zapomněl na jejich jmeniny anebo narozeniny, tak trauma budou mít opravdu dlouho. A samozřejmě uražení budou taky, že se na ně zapomnělo. To jsou i různé komerční šaškárny třeba i ten Valentýn a o Vánocích se raději nevyjadřuji.
Alkphol nebo spíše přemíra alkoholu opravdu dokaže změnít člověka. Osobní zkušenost s bývalým manželem. Skvělý hodný pracovitý člověk, ale kdyř se napil, tak byl velmi agresivní i oči se mu změnily. Druhy den nevěděl o ničem.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-15 14:43:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Pamatuju si jak se mamka (ale tohle je fakt strašně stará historka) pohoršovala, když nám došel na návštěvu nějaký známý, kterému táhlo na 40 a zpestřil večer tím, že na mobilu ukazoval „vtipné“ gify a jedním z nich byl namalovaný tancující a zpívající šu*ínek. Smál se tomu tak dvě hodiny a pořád to všem ukazoval – kromě mě, já jsem na to byla malá, tak přede mnou to schovali – a máti to nemohla tak dva měsíce rozchodit. Tu představu, že k nám došel na návštěvu přestárlej pubertálos. Nechápala jak je to možný – kdyby věděla o biorobotech tak by jí to docvaklo ale takhle to pro ni byla strašná záhada. U nás se podobná pokleslá zábava nikdy nepěstovala, takže to byla těžká srážka dvou rozdílných světů 😀

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-08-15 15:24:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odpověď julce:
Já si pamatuju sny i 4 dny, když jsou pro mě velice srdeční. Mám na pamatovani sny štěstí. Dokonce mám pocit, že i cestuji. Měla jsem pocit, že s mým tělem jsem cestovala, byla jsem u kamaráda doma. Pak jsem byla v barevným vesmíru.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-08-16 14:13:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když někomu řeknu, že nepiju alkohol a žiju v celibátu, tak je z toho většinou hotový. Taky když jsem někomu vyprávěla sen, který se mi zrovna zdál, většinou to moc lidí nezajímá. A oni se spíš chlubí tím, že žádné sny nemají (nechápu, co je na tom k chlubení..). Když se mi nezdají sny, tak mi to je většinou líto (i když zase lepší žádný sen než noční můra..).

V celibátu jsem začala žít jen tak, protože jsem neměla vhodného partnera, ale pak už kvůli mRNA vakcíně (i ten, kdo není očkovaný, se mohl nakazit pokud neužívá recept).

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-08-16 14:16:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Když se ti někdo takhle pochlubí, aspoň narovinu víš, že s ním jenom ztrácíš čas, protože je uvnitř dutej.

Ikona diskutujiciho SerpentinaOle 2022-08-26 15:40:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj,můžete mi prosím říct jak se tím můžete nakazit???To snad ne :O.Nenechala jsem se očkovat ani když mě vyhrožovali , že mě vyhodí,pár posledních nás to ustálo a neustoupilo a nakonec to zrušili docela těšně před termínem.Visely jsme vypsaný na nástěnce a ty kecy z okolí byly opravdu šílený. Já k tomu mám od začátku hrozný odpor.:(.Předem děkuji za odpověď. :).

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-08-16 19:21:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neviem čím to je ale v poslednej dobe si už nepamätám sny. VIEM že sa mi niečo snívalo ale neviem čo.

Myslím že všetci majú sny ale buď si to vôbec nepamätajú alebo to majú ako ja že síce vedia že sa im niečo snívalo ale už si to nepamätajú alebo majú sny len útržkovité alebo divné, že sa ani nedajú popísať a preto sa nechcú o snoch baviť tak radšej tvrdia že žiadne sny nemajú.

Ale musím priznať že sny nemám zas nejak extra rád, hlavne nie tie dobré. Lebo je mi to potom ľúto po prebudení keď zistím ze to bol len sen.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-08-16 21:09:58
Ikona diskutujiciho
sipka

mariankosmac:
Hodně z toho dělá stres a špatný spánek. Hodně lidí v pohodě je buď v páru, nebo nevědomých… „Samorosti“ to nemají moc jednoduché poslední dobou.

Ikona diskutujiciho peace 2022-08-17 15:52:16
Ikona diskutujiciho
sipka

mariankosmac: zajímavé, mám poslední dobou úplně to samé. Taky si sny nepamatuju, přitom vím, že se mi něco stalo. Dokonce se probudím v průběhu spánku, pamatuji si to, ještě si říkám tohle si musím zapamatovat, ještě si to i radši v hlavě přehraju a pak zase usnu a když už pak vstanu úplně tak už nevím. Přitom dříve jsem si i několik snů pamatoval klidně celý den a některé sny si pamatuju i celý život (bohužel většinu spíš těch špatných) a někdy ve snu už dané město znám a i vím, že jsem tam už několikrát ve snu byl. Dokonce jsem se ve snu díval na filmy a i si doteď pamatuju děj jednoho filmu.
Jinak stres a horší spánek mám takřka od dětství, tak tím to nebude.

Ikona diskutujiciho peace 2022-08-17 15:43:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Alue moc za tento díl, pro mě tam byla velice zajímavá jedna věta a to ta, že pokud zde v Matrixu spíme, spí i „matrixový“ rozum. Mě právě už od dětství trápí temné myšlenky, které jsou opravdu někdy dost destruktivní, snažil jsem se s tím už dělat ledasco, ale ničím jsem se jich trvale nezbavil. No a právě už i dříve jsem si všiml, že ve snu tyto temné myšlenky vůbec nejsou. Ano, sice ve snu mám také negativní emoce jako třeba strach apod. ale cítím, že jsou moje, zatímco tady ty destruktivní „matrixové“ jakoby nejsou moje a nevím jak se jich zbavit.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-17 16:48:19
Ikona diskutujiciho
sipka

To jsou zřejmě nahraná destruktivní podprahová data, většinou to máš z počítačových her, filmů a z mobilu u hlavy. Ve hrách a filmech je to tam kde je násilí a co je masová produkce.

Ikona diskutujiciho peace 2022-08-18 11:24:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevím, hry nehraju vůbec, max na chytrém mobilu šachy, ale ten zapínám jen občas, jinak u sebe nosím starý „blbý“ mobil a i když volám s tím starým mobilem, tak se ho snažím mít od sebe co nejdál. Na filmy a seriály se dívám, ale snažím se spíš komedie a podobné žánry kde násilí moc není. Zajímavé, že ty myšlenky mám už od dětství, ale v té době jsem se zase hodně díval na televizi (teď televizi ani doma nemám). Ty myšlenky jsou hodně konkrétní, ne nějaké obecné. V podstatě vždy když mi na někom záleží, tak mi ty myšlenky říkají abych mu udělal něco hodně špatnýho i třeba zabít a tak nebo i třeba sám sobě, nebo abych si přál třeba přijít o nějakou mou schopnost apod..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-18 21:18:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Kromě podprahových dat to mohou být i různí duchové, astrální paraziti, kteří podsouvají člověku agresivní myšlenky a nutkání dělat zlé věci. Je potřeba se energeticky vyčistit a těmto myšlenkám plně vzdorovat – ignorovat je a převést myšlení jiným směrem. Je to sebedestrukční, sebesabotážní program.

Ikona diskutujiciho peace 2022-08-17 15:56:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue mohl bych se zeptat v jakém stádiu jsi ty? Pokročilejší bojovník nebo už vidoucí? Pokud nejsi vidoucí, odkud víš jak to vidoucí mají? Dřív jsi psala, že tu jsou v Matrixu i NPC, ale podle toho co píšeš v této sérii, tak tu jsou jen humatoni a probuzení, ale v podstatě každý humaton má duši, jen „spí“. NPC je ale jen UI, jsou tu tedy nějací nebo ne? A dají se nějak poznat? Byly už nějací vidoucí v minulosti? Že jsem ještě nikde o tomhle nikde nic před tvou sérií nečetl.. to nepíšu, že bych nevěřil, už nějakou dobu vím, že žijeme v simulaci, jen se prostě upřímně zvídavě ptám.

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-08-18 08:41:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi zajímavý seriálek, došel jsem v rodinných vazbách k zajímavým zjištěním.

Měl bych dotázečky:
1/ Jak je to s komunitou zvanou ASEXUÁLOVÉ – co se týče Matrixu?
2/ Věnovat se kreativní činnosti – malování, kreslení, sochařství,… je asi pro Matrix trochu „rána do zad“, že?

Co se týče snů mám poslední dobou velmi zajímavé:
třeba pracovně cestovní
***
Měl jsem jeden sen, kdy jsem se setkal s dědou, který jíž nežije. V tom snu mu bylo 20-25 let, vypadal trochu jinak, ale byl to on. Dá se říct, že jsme spolu byli „celou noc“ a nejzajímavější bylo, že pracoval pro „osvoboditele planety. Těsně před tím než jsem se probudil, mě děda chtěl někam vzít (kam netuším), co bylo zajímavé, že se děda vznesl do vzduchu, a když jsme měl „vzletět“ já, tak jsem se probudil.

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-08-18 18:03:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lidi, mě by zajímalo, jak se tu bavíme o alkoholu, jak je to s klasickým kouřením? I když třeba biorobota kuřák má sex s biorobotem nekuřákem? A jak je s mariuhanou? Myslím kouření? Kromě toho, že thc to obsahuje, pak vím, že uživatelé hodně potřebují jist sladké.

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-08-19 08:31:00
Ikona diskutujiciho
sipka

v práci jsme měli jednoho, který kouřil marihuanu, říkali mu „vyhulelenec“…proč asi?!

Ikona diskutujiciho adria 2022-08-20 15:33:03
Ikona diskutujiciho
sipka

tak na to ti odpovím, v pubertě jsem kouřila i hulila trávu … a je to jako každá jiná droga, tedy špatné, špatné!! nekuřák by s kuřákem pravděpodobně jen tak nespal, protože to fakt smrdí … tedy i biorobot včetně … po marihuaně máš „žravku“ … pořád bys něco jedla, jídlo má jinou chuť, taky se hodně směješ … ne vždy chytneš dobrý stav, ale jo, jakoby tě to otupuje.
Nehledě na to, že dlouhodobě tě to … jak to říct – vysává, ubíjí … a jo, s chlastem i marihuanou odumírají mozkové buňky.
tak na to bacha … pokud s někým spíš bez lásky, chápu to tak, že si bez intimity ti dva lidé jen berou energii a vždy toho využijí destruktivní bytosti …

Ikona diskutujiciho wyklar 2022-08-19 11:52:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj alue. Aktuální téma. Levou hemisférou asi pochopit nejde a odevzdává energii. Ale pokud je vše jen snová realita a naše Já se nachází někde mimo a je plně pod kontrolou destruktivních entit, pak by mohli vše určovat “ pouhou změnou sw“. Nemuseli by se snažit skrytě otrávit nám prostředí k životu, hrát hry ds.
Když vezmu pocitem, tak tu jednoznačně nějaký matrix existuje, který znemožňuje být napojen a aktivně žít. Je to jako kdyby nás svázali, zavázali oči a neustále vysílali myšlenky vyvolávající strach. Jak je přijmeme za vlastní, sklízejí energie. Není důležité, jak přesně funguje.
Nic pěkného. Od narození hledám svobodu a nelíbí se mi tu. Hluboko ale je pocit, že je důvod, proč tu být. Možná tu jsou duše vázány i po smrti a nemohou odejít, možná pak ten smysl našeho působení vidíme a jdeme do toho znova.
Ale určitě má matrix vyšší smysl. Není to o boji protikladů, ale o přijetí celku. Prohlédnutí pomíjivosti a nepravdivosti materiálního světa, her, rolí a závislostí. Pochopení, že jsme duchovní bytostí, i když toto zjištění v materiálním světě spíše překáží. Vzdát se všeho, abychom zjistili, že nemusíme nic hledat, páč vše už máme.
Ať tvořil kdokoliv, vytvořil dobře. Není to jednoduché postoupit do dalších úrovní hry. Pastí je spousta. Bezstarostný pasivní život, kde příčiny problémů a řešení vidíme jen mimo sebe. Nechat rozhodovat druhé, nepřevzít odpovědnost. Závislost na chutích, pocitech, prožitcích. Jídlo, sex a drogy. Prožívat pocity nadřazenosti díky nahromaděnému majetku a moci z nějaké funkce. Nebo i jen díky hodnocení a pomluvám druhých. Být závislý na systému díky majetku, penězům, dluhům. Být závislý na doktorech, na církvi, faráři, guruovi, msm, tv… Jak lehce lze do toho sklouznout a jak těžce se jde ven.
Doba covidová vedle destrukce přinesla lidem možnost být sám se sebou. To, co většina lidí nebyla schopna udělat sama od sebe. Kdo byl připraven, zaměřil se na sebe, na svou očistu, na odpuštění od sebe všeho destruktivního. Hodně lidí pochopilo, že u pocitů volí mezi láskou a různými formami strachu. Rozhodli se volit lásku a to stačí na očištění strachů. Staly se prázdnými bublinami a vyprchaly.
Nevím, jak a kdo rozhoduje a narození biorobota. Jsou mezi námi v rodinách, takže se asi zabrání vstupu duše. Číslo je vysoké. Od lidí, tedy spíše od člověka se asi musí odpočítat i zaočkovaní… Radši o tom moc nepřemýšlet, snižuje vibrace a bere energii. Přeji nám všem na našich cestách co nejvíce lásky a pohody. A jelikož tu je většina žen, tak vám děkuji, že tu jste.
S láskou pavel

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek