Matrix 16: Svět očima vidoucího: Umění, politika, zdraví

17.8.2022 v Matrix 23

Umění
Bioroboti mají rádi zábavu a ti vzdělanější prahnou po tom, čemu říkají „kultura“, v přesvědčení, že jim dodá na vážnosti a zaručí jim v jejich společenských kruzích větší respekt a oblíbenost. Umění se považuje za zboží, zdroj pobavení a povznesení, ale rovněž za něco, oč je třeba usilovat. Mnozí bioroboti umělce obdivují, i když jejich umění ve skutečnosti nechápou. Snaží se být „kreativní“, i když nemají ani tušení, co vlastně chtějí vyjádřit. Kreativita je „cool“. Je dokonce sexy, protože vyjadřuje individuálního, buřičského ducha.Většina biorobotů se však nikdy ke kreativnímu projevu ani nepřiblíží. Za umělce považují rockové hvězdy či filmové herce nebo v krajním případě experimentální filmaře. Umění se v matrixu točí kolem kultu osobnosti. Stačí něco vytvořit, vydělat tím nějaké peníze a člověk se hned považuje za „umělce“. Většinou jen málo záleží na tom, zda má samotné umělecké dílo skutečnou hodnotu, či je něčím zajímavé. Sám fakt, že něco vytvořil, zaručuje humatonovi jakési nadřazené postavení. Stejně tak získá důvěryhodnost kniha, která byla vytištěna a zpráva, kterou odvysílala televize, se považuje za pravdivou. Bioroboti jsou extrémě důvěřiví, většinou právě ve věcech, na které by chtěli být odborníky, ale ve skutečnosti o nich nic nevědí. To je patrné zejména v umění, politice a náboženství.


Bojovník považuje umění za prostředek, nikoli cíl. Umění má potenciál zprostředkovat biorobotům originální myšlenky pramenící mimo matrix a připravovat je na myšlenkové odpojení od systému. Příklad je film Matrix, jehož cílem bylo předat poselství. Zatímco většina biorobotů v tom vidí jen další formu zábavy, ti kteří mají oči které vidí, poselství najdou.

Politika
Pro vidoucího není nic tak zábavné, jako politika. Stejně jako náboženství, jen o něco záludněji, vytváří politika v biorobotech pocit, že mají něco ve svých rukách a to celé někam vede, minimálně alespoň k demokracii. Vláda, parlament, volby, to vše je nezbytné k tomu, aby bioroboti nemuseli převzít odpovědnost za své činy. Dokud mohou ze své špatné situace obvinit zvolené představitele, mohou nadále pasivně setrvávat v nesnesitelných podmínkách.
Bojovník ví, že v uzavřeném systému vládne UI jako imperátor a má vše pod kontrolou. Lidé vybírají z již předem vybraných politiků a celé je to jedno ohromné divadlo, které má působit dojmem svobody, nebo volby.
Bojovníci nechodí k volbám, protože vědí, že vhozením lístku do urny se nezmění vůbec nic, za což jim dobře vycvičení bioroboti rádi nadávají do ignorantů a lenochů. Bioroboti považují tento přístup za nezodpovědný, protože si myslí, že je potřeba aktivně bojovat proti smyšleným nepřátelům, politikům, agentům, tajným společnostem, zkorumpovaným vůdcům a dalším.
Systém jako takový se však nezmění, ne proto že skutečně je zkorumpovaný, ale protože je takto naprogramovaný a nic kromě zcela nového programu ho změnit nemůže. Bojovníci se proto nesnaží zavedený systém měnit, ale zničit ho. Ne přímým odporem, ale odmítáním jeho součástí: politiků, režimů, náboženství, vědeckých teorií.

Program matrixu samozřejmě potřebuje udržovat kontinuitu a stabilitu, aby mohli hráči spát, jinak by se taky mohli vzbouřit. Protože si bioroboti podvědomě uvědomují, že žijí v otroctví, stačí jim málo, aby se začali cítit paranoidně a neklidně. Podle slov agenta Smithe, byl původní první Matrix pro lidi utopií. Selhal proto, že se v něm lidé nudili a začali ho odmítat. To se děje i dnes. Lidé začínají ve velkém program odmítat. Ne proto, že by byl nudný, ale protože je naprosto nesnesitelný. Jak se životní podmínky v matrixu neustále zhoršují, tlak lidského vědomí roste a stále více spáčů se začíná probouzet, když prohlédnou skrze oponu lží, vymývání mozků a manipulace. Stále více lidí proto začíná systém zpochybňovat a to snižuje účinnost programu na jejich životy. Sdílená realita se začíná rozpadat.

Zdraví
Protože jsou lidé v nesouladu a odpojeni od svého přirozeného prostředí, vnímají své tělo jako stálý zdroj nepohodlí. Mnozí své tělo doslova nenávidí, protože je UI takto naprogramovala. Humatony souží pocit tělesna i nereálnosti zároveň.
Existuje spousta sportů a cvičení, kterým se věnují spíše z marnivosti a jen málo z nich si užije účinek. Sex je většinou natolik zoufalým aktem a skutečné emoce jsou natolik blokované, jejich mysli tak neúnavně logické analytické, že jim poskytuje zhruba stejné potěšení, jako dobrá večeře.
Zdravotní problémy, cukrovka, rakovina, schizofrenie, poruchy osobnosti, identity a jiné, jsou v matrixu tak časté, protože humatoni tráví celý svůj život potlačováním pravdy o sobě, což vytváří nesnesitelný tlak. Matrix z nich neustále odčerpává energii, takže jsou apatičtí, slabí a pořád je jim nedobře. Čím více je člověk vyčerpaný a čím méně energie má, tím má menší vůli žít a to pak vytváří  ještě horší bezútěšnější, nepřátelštější a děsivější sdílený svět.

Bojovníci vědí, že je třeba z tohoto začarovaného kruhu vystoupit. Pokud mají zdravotní problémy, vědí, že to je nízkou hladinou jejich energie, protože mají až příliš mnoho odvodních kanálů – příliš mnoho bodů spojení s matrixem. Vědí, že veškeré nemoci nejsou skutečné, ale protože žijí v matrixu, tak se jich samozřejmě týkají. Vědí, že lžička tu není, ale stejně s ní musejí jíst. Musejí trénovat a udržovat své tělo v dobré kondici. Když budou skutečně přesvědčeni o tom, že jsou zdraví, tak budou.

pokračování seriálu zde: Matrix 17: Hlavní prvky matrixu
vrátit se zpět na první díl: Matrix 1: Červená pilulka

© aluska.org 2022Komentáře

Ikona diskutujiciho Astrid 2022-08-17 03:27:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Napadá mě otázka, jakým způsobem se dokáží bojovníci poprat se zvládnutí bolesti. Třeba když někoho ztratí. Jestli třeba díky vysokým osobním vibracím neprožívají bolest mírněji a nepřenesou se snadněji přes silné emoce

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-17 08:22:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Když ti někdo umře jsi z toho hotová, protože jsi člověk. Rozdíl mezi biorobotem a bojovníkem ale je, že biorobot to bude dalších 10-20-50 let nosit v sobě jako své obrovské traumíčko, bude se pořád litovat a bude to používat jako výmluvu. Bojovník to přijme a jde dál. Protože chápe, že nikdo ve skutečnosti neumřel.

Ikona diskutujiciho astrei 2022-08-17 11:12:08
Ikona diskutujiciho
sipka

To je úplně moje babička. Dědeček umřel před 17 lety a ona se stále nemůže podívat na jeho fotky nebo videa, působí to v ní strašný smutek i po tolika letech.

Ikona diskutujiciho hanka 2022-08-17 11:39:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro mě jsou například zesnulí blízcí zdrojem inspirace a poučení, chápu že vlastně neumřeli ale přesto když si na ně soustředěně vzpomenu, i po těch letech se dojímám a pláču. Vím že se na nás dívají a drží palce. Ať už jsou to lidi nebo zvířata 😉 Mimochodem nikdy bych nečekala, že můžu navázat tak blízké a silné pouto se zvířetem, i mnohem silnější než s člověkem.

Nemyslím si že čím je člověk dál v osobním rozvoji, tím mírněji prožívá emoce. To je podle mě velký omyl, který vede mnoho „duchovně hledajících“ k potlačování emocí, kdy si tito lidé myslí, že už by neměli cítit špatné emoce, protože už se posunuli někam dál. Je to sebeklam a není to zdravé. Člověk má být citlivý a má prožívat emoce plně. Co by se ale mělo měnit díky osobnímu rozvoji je naše reakce na naše prožívání. Prožíváme silně, ale neměli bychom se tím nechat strhnout, být hysteričtí, dělat scény. Prostě tím projít.

Jinak tato série je úžasná!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-17 11:53:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Člověk který něco cítí a zakazuje si to prožít aby se cítil víc duchovně se ve skutečnosti pouze přetvařuje. Pokud je někdo tak daleko že ho nerozhodí něco, co by jiné rozhodilo a proto zůstane v klidu, tak nic nepotlačuje. Proto nemá smysl emoce potlačovat. Lidé kteří k sobě nejsou upřímní a potlačují co cítí nejsou duchovní, jsou falešní sami k sobě a poškozují si své psychické zdraví.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-08-18 10:12:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Bojovníci/ ľudia s vysokými osobnými vibráciami nesú veľmi ťažko keď niekoho stratia a nikdy na neho nezabudnú. Ale navonok to nijak nedávajú najavo, nie sú plačenliví.

Ikona diskutujiciho wyklar 2022-08-19 14:41:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Před týdnem odešel otec. Dožil se vyššího věku a pod vlivem rodiny mé sestry byl očkovaný. Matka zemřela tragicky již podstatně dříve. S otcem jsem si toho moc říci nemohl, ale udržovali jsme i kvůli dětem slušnou společenskou komunikaci. Ještě za jeho života jsem vše mezi námi čistil, poděkoval i odpustil. Jeho smrt byla sice očekávaná, ale hluboko v nitru emoce vyvolala. Přijímám, ale netrápím se tím. Jdeme dál.
Mnohem více emocí ve mne vyvolává čerstvě dospělý syn, který je pod vlivem školského systému, televize, you tube a neustále poslouchá lži z MSM. Nechce slyšet nic jiného a já díky mým emocím, které to vyvolává docela trpím a nezvládám s ním láskyplnou komunikaci. Bydlí s námi doma. Měl bych přijmout, pustit, ale je to těžké. Jak těžké to musí být pro matku, jejíž děti neposlechnou dobrou radu a šly se zaočkovat. To se nám podařilo zvládnou. Ani já, ani manželka, ani obě děti nejsme očkovaní a kontaktně testovaní.
Možná jen přidává k destruktivním emocím zoufalství, lítosti a vzteku, které jsem v minulosti v sobě hromadil, když jsem viděl to, jak se všem ubližuje a nemohl s tím nic dělat.
Proto děkuji za to, že bych mohl vyčistit díky tomu, že jsme v matrixu a vše je jen hra.

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-17 12:46:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S těma volbama je to perfektně výstižné, ale to tupcům nikdo nevysvětlí.Jeden známý mi říká, že když nechodim k volbám, tak pak nemám právo nadávat.Hehe.Takže volby jsou zřejmě povolenka k nadávání, to sedí.
Jinak Matrix mě neustále vysává i když mě odkopl.Je mi dáváno nejevo, že energie nedostanu-mám naprosto paralyzovanou osobní vůli.Oni když chtějí, tak člověka zničí jakýmkoliv způsobem i tím racionálně nenápadným.Kdopak kde škrtí kohoutky od energií? Vidět není.Možná jsem už psal, mám tak blokované energie, že jsem naprosto neschopný regresních terapií.V roce 2008 jsem na ní byl, na terapeutce bylo ke konci znát, že je ze mě nervozní, protože nebyl jsem schopný nic vidět, nic prožít, prostě nic.Akrorát, když se na cokoliv zeptala, mi naběhla ztmavená černobílá vize nějakých kamenů někde na pláži či měsíčnim povrchu a jinak nic.Tohle přece není normální, tohle přece není možné!! Ty viníky bych tak zfackoval.
Podle mě to chce udělat boj proti černým mágům, jinak se ničeho nedopracujeme.Když nepomáhají modlitby ani podobné věci, zbývá jedině kontramagie, nedá se nic dělat.Když si vzpomenu na ty příručky „objednávek z vesmíru“ z dob před dvaceti lety tak můžu ze své zkušenosti říct, že to jsou jen lži a lži.Nebo něco se třeba vyplní, ale zase přijde jiná nečekaná rána.

Ikona diskutujiciho marian 2022-08-17 17:10:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Keby voľby dokázali niečo zmeniť dávno by ich zakázali. Hodením hlasu do urny, svoj hlas symbolicky pochováte, preto ten názov urna.

Ikona diskutujiciho pravda 2022-08-17 20:19:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Energii máš v sobě. Nikdy se nespoléhej na vnějšek, to je opět matrix. V duchovním srdci máš tu energii, ta je jen v tobě. Nikde jinde. Požádej si bezpodmínečnou lásku o milost, at tě stále vyplňuje a at tě osvobozuje od programů odčerpávání energie a hned tě vyživuje bezpodmínečnou láskou a i energií lásky i tvou auru. Tohle jediné funguje. Jde to pomaleji, ale jediné to podle mě funguje. UI neví co je bezpodmínečná láska a neví, co s tím.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-08-17 21:00:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďaľšia podobná vec ako sú objednávky z vesmíru je Galaktická Federácia, ktorá všetko vyrieši za nás. My nemusíme pohnúť ani prstom.

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-18 01:29:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi tak.Já se nikdy nespoléhal na vnějšek, až jsem nakonec zkušenosmi zjistil, že moje problémy skutečně z vnějšku přicházejí (vnitřek je energeticky ignorantní a já nevím proč).Klasické poznání, že energie je jen uvnitř nás, alespoň na mě opravdu neplatí.Jsem energeticky (neurologicky) obtěžován ve svém bytě (a nikdo nic nedělá, pořád někam píšu o rady), ve kterém, se cítím hůř (a pokaždé jinak-asi také mimo jiné ozařování mikrovlnami), než kdekoliv jinde (důkaz vnější energie), dělá to nejspíš jeden de-il ze sousedství.Jedna vědma od jednoho známého, slovenka, zjistila „porobenie“ vnější vliv, takto mi to doslova řekla.Porobení, je charakteristické hodně pro Slovensko a částečně Moravu, v Čechách se tolik nevyskytuje.Jeden rodič mé matky skutečně za Slovenka byl.Psal jsem i věřícím a termín „porobení“ spolkli do ztracena jako kdybych se o něm ani nezmínil.Jinak porobení je nábožensky charakterizováno jako zlý duch, co člověku ničí život.Problém se táhne již snad od narození.Možná se musim ptát na Slovensku, v Čechách mi asi nikdo neporadí, jak se zdá.Jak někde napíšu „porobení“ je to jak na potvoru přehlíženo.To důležité se vždy přehlíží.Mám dojem, že by tam mohla být magie či kletba Slovenských Romů na předky.Romská magie může být pěkně nebezpečná, to je bohužel spoustou duchovních bráno na lehkou váhu!!
Leta se soustředim a koncentruju na své nitro a nic se neděje, při koncentraci často usnu.Žádné energie se nezvyšují, spíš klesají.V těle cítím různé polokřeče a polotlaky, všude tma, představivost bílého světla či barevného je temněna, jak když šedé mraky kryjí měsíc.Mám automatické výkyvy nálad (obyčejná náladovost) a vůlí to nejde ovlivnit-když chci změnit náladu na pozitivní, začnu být vyčerpáván a uvnitř tlačen.Když mám zrovna pozitivní mysl, tak pak přijde něco, co mi jakoby v duchu hrozí, že se mi něco zlého stane a že mám být vážný.Kdo tohle nemá, tak to asi nepochopí.Už jsem třeba pozoroval v dětství, že jsem dostal radost a za chvíli se rodiče začali brutálně hádat.Vždycky něco, co mi tu radost ze života muselo totálně zničit.Možná Indiánský či Africký šaman by něco uměl, ale Čeští ezoterici a duchovní typu čajíčky, bylinky, barvičky, sůl do koutů mi asi nepomůžou-to je pro mě fraška.

Ikona diskutujiciho wyklar 2022-08-19 14:25:48
Ikona diskutujiciho
sipka

vap: Věci ti budou „ubližovat“ a odsávat energii více, pokud se tím budeš trápit, tedy tomu budeš věnovat hodně tvé energie. Když ti vyvolává neustále blbé emoce, zkus nebrat osobně a jen řešit. Mikrovlnku např. uzemněním, zastíněním speciální tkaninou. Také si změř měřákem, jak blbé je skutečně. Třeba také zjistíš, že ti je špatně z nízkofrekvenčního záření rozvodů u tebe a ty můžeš ošetřit. Různé formy strachu mohou problém zveličovat. Domluvou se sousedem, nebo se odstěhuj. Vím, není to jednoduché, ale je tvojí volbou jestli a jak dlouho se chceš trápit.
Nechci radit, ale myslím si, že člověk nemusí mít intuici spuštěnou jen přes obrazy. Může slyšet, může vědět. Neřeším myšlenky. Nepovažuji je za důležité. Nepřijmu je za vlastní. Zase odejsou a je jich časem méně. Ale když přijde nějaké uvědomění, u kterého je mi vnitřně nádherně a toto trvá delší dobu, vím, že je to intuice a vyplatilo se mi vždy poslechnout.
Meditaci vnímám více jako aktivní spojení sám se sebou a s přítomným okamžikem. Tedy bez myšlenek a hodnocení se více a více propojuji. A je mi u toho dobře. Neřeším dechová cvičení, ani nemám nějaká očekávání. Ale asi tu budou další, co ti poradí lépe.

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-20 13:12:48
Ikona diskutujiciho
sipka

wyklar: V těch stavech je mi tak mizerně, že si to nikdo, kdo to nezažil, nedovede ani představit.Je to vysloveně nepříjemná energetická/neurologická sabotáž, které mi nedovolí nic, jen trpět a to silně.Dělám něco, co mě baví a nejdnou mě přepadne silná zlost, vyčerpanost, tlak… a já nevim proč-ovšem jenom v mém bytě.Nebo začnu vysloveně mrznout i když mám 23°C.Venku nemrznu ani při 15°C a stejném oblečení.V místnosti mám kolísavé pocitové teploty.Někdy to jde do opačného extrému, že se vařim a jsem přitom vyčerpaný+divné vnímání, něco mě přitom tlačí v hlavě a na krku.V těchto stavech se nedá ani důstojně existovat, natož meditovat či koncentrovat.Mluvit se sousedem? To je směšné.Syčák, co mě chce bud vyhnat z bytu (alespon dle jedné kartářky) či je do něčeho záškodnického namočen se se mnou bavit nebude a když, tak všechno popře, nebo se mi vysměje do očí.Projevuje se jak arogantní buran, má nízké vzdělání a intuitivně mi připadá jak lehce kriminální typ.Jednou jsem slyšel, jak se pohádal s jeho rodinným členem a já normálně těsně potom začal cítít, jak když mě někdo kopnul do břicha.Jak přijdu dneska při těch cenách k jinému bytu+máme tu navíc Ukrajince uprchlíky, to opravdu nevím.A když se přestěhuju, tak bůhví, co bude zase tam? Mě vždycky život už od dětství nadílel nějaké šmejdy, co mi nekřestansky ničili život.
Jinak doporučuju si najít na internetu něco o žácích policejní školy v Sokolově, jak začali hromadně kolabovat, odehrálo se to v červnu 2021.Musela je odvážet záchranka.Byli něčím ovlivněni, zde se něco těžko svede na psychiatrickou diagnozu.

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-20 15:44:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Také docela zajímavé k přečtení:
https://www.matrix-2001.cz/clanek/informatori-stalking-gangu-a-globalni-zlociny-zpravodajskych-sluzeb-12496

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-08-17 19:09:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Uvědomělým čtenářům, kteří chápou o co se tady v současnosti hraje, důrazně doporučuji nastudovat nový seriál, který teď vyšel na stránkách aluska.org s názvem MATRIX. V tomto seriálu se dozvíte podrobně jak matrix funguje a jak se od něj osvobodit. Velmi důležitá data pro tuto dobu. Dalo by se říci, že seriál vyšel za minutu dvanáct. Ano, takto to skutečně funguje.

….. s láskou a úsměvem tomáš marný ….

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-08-18 17:56:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

alu, nemohla by jsi vydat článek něco jako pro a proti neboli plus a minus pro to, aby člověk se mohl nebo nemohl prohlasi za živýho člověka? Občas to zde je v komentářích. Souhlasím s Tebou i s tím mirkem ( rozšířené vědomí), on je živým člověkem. Nebo na fb nebo telegram Česká ovce.

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-08-18 19:22:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zapomněla jsem se zeptat okolo politiky, co taková demonstrace, generální stávka? Jsou lidé, kteří jsou bojovníci a nechodí na demonstrace? Nebo je to zase takový tah, že aby humanoti měli pocit, že si s tím nějak pomohou? 🤔🤔

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-08-18 21:08:47
Ikona diskutujiciho
sipka

žádný bojovník nechodí na demostrace, protože ví, že ti, kterým by křičel pod oknem, jsou jen figurky a nic neovládají… proto to nikdy nemělo žádný efekt

Ikona diskutujiciho vap 2022-08-19 13:09:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Byl jsem nedávno osloven, zda nepodepíšu nějakou podporu kandidáta na prezidenta pana Březinu.To jsem slušně odmítl s tím, že o něm nemám informace atd.Jinak na mě z fotek ani moc dobře nepůsobí.Tyhlety kníratý páníčkové jsou mi často podezřelí od pohledu-a že jich v politických funkcích je.

Ikona diskutujiciho armag 2022-08-19 14:43:35
Ikona diskutujiciho
sipka

alue: Kdyby stálo 10 000 lidí s pochodněmi přímo před oknem některých politiků u jejich vlastních domů, tak by ses divila, co by to s nimi udělalo.
To, když jsou jen na Václaváku nebo jiném podobném místě jim je fuk…

Ikona diskutujiciho mike 2022-08-19 15:06:54
Ikona diskutujiciho
sipka

armag, to je sice pravda, ale aj tak by sa nic nezmenilo, oni si vytvoria dalsieho panaka a takto to pojde dokola. Nehovoriac o vyplytvanej energii a casu tych 10000 ludi. Ak by boli Ti ludia namiesto toho v klude a povedzme robili co ich bavi, tak by vysielali nieco ine, lepsie, a inak by sa pohli lady.

Ikona diskutujiciho ma.ni. 2022-08-26 12:20:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je prý demonstrace 3.9. Moji mamky kolegyně z práce jedou. Já opravdu nevím, je to pořád dokola, kor v našich končinách. Nás národ není horkokrevní, například Italové, Francouzi a balkánský poloostrov. Prostě ten matrix, opakující se všechno dokola, mě nebaví. A ta demonstrace, vím, že se tam sejde plno lidí, ale prostě se tam bude povídat, nebo skandovat. Vypadá to, jako kdybych byla lhostejná, ale prostě, jak to víme, politika, vyhodí a, bude b, ale je to prostě stejný. Politika mě nebaví, opakující kecy pekarový a spol. Vždyť víme, co jsou zač, že se lidem vysmívají. A co taková defenstrace, pomohla by, nebo tam vlezli jiní gauneři?

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek