Na ruských mapách se objevuje cenzurovaný kontinent, který na Google mapách není. Je to legendární Hyperborea?

10.12.2019 v Zprávy 5

Před pár lety jsem si na mapách Yandex všiml, že Arktida v oblasti Karského moře vypadá neobvykle. V určité výšce nad vodou je vidět, že se z hlubin vynořilo mnoho ostrovů. Nejsou to ledovce, mají tmavé odstíny, ale ledovce se na nich také nacházejí.Při přiblížení nejsou k dispozici žádné údaje, obraz zmizí. A nové země se nacházejí v celých souostrovích. Na mapách Google se nic takového nenachází. Tam je vše čisté, jaké by ,,mělo být“, ale o google je známý tím, že odstraňuje nepohodlné segmenty na mapách. Kartografické služby používají různé satelity. Myslel jsem, že se jednalo o nějakou chybu. Během této doby však nebylo nic odstraněno. A v přiblížení nejsou k dispozici podrobné obrázky.

Navrhuji prostudovat mapy Yandex a porovnat stejná místa s mapami Google:
Odkaz na mapu: https://yandex.ru/maps/-/CGHLUBNP

Vynořená souostroví a ostrovy se na mapách Yandex objevují pouze do určité zeměpisné šířky. Zdá se, že na severu se vynořily obrovské části pevniny. Stejný obrázek lze sledovat na západ od Nové Země – na severu Barentsova moře.


Odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/WSpUf9iYzPhghrAK9

Na mapách Google je vše čisté a v souladu s fyzickými mapami.

Odkaz na mapu: https://yandex.ru/maps/-/CGHLU2pi

Moře laptěvů a východní Sibiřské moře. Mezi nimi jsou Novosibiřské ostrovy. Půda roste nejen v moři, ale i podél pobřeží kontinentu. Na mapách Google nic takového není.

Odkaz na mapu: https://yandex.ru/maps/-/CGHLYG2Y

Čukotské moře. Zde existují ještě větší souostroví.

Na mapách Google opět nic.

Celé toto území, až do severních zeměpisných šířek, kde se nacházejí ostrovy Země Františka Josefa, je kontinentálním šelfem, to znamená zaplavené oblasti kontinentu. Pokud se po roztátí ledovců šelf zvedá, mohou se z moře objevit celé ostrovy. Nebo se přiblíží k povrchu, což je viditelné jako mělká voda. Nejsou viditelné z hladiny vody – pouze z výšky.

Možná je to kvůli procesům uvnitř Země? Zem se rozšiřuje a zvedá pevninu? Nebo satelit nasnímal obrovské oblasti řas podobné Sargasovému moři? Ale tohle jsou severní šířky, studená voda. Řasy by se tu nedokázaly tak rozrůst.


Tato část šelfu se dá srovnat s touto sekcí na mapě Mercatora:


Hyperborea je legendární země, která podle starověkých Řeků ležela na sever od Thrákie, zřejmě až za polárním kruhem. Název Hyperborea v překladu znamená „(země) za severním větrem“, čímž se má na mysli Boreas, bůh severního větru, který měl sídlo v Thrákii. Obyvatelé Hyperboreje se nazývali Hyperborejci. O Hyperborei a jejích obyvatelích se zmiňuje několik autorů, mezi nimi např. Plinius starší a Pindaros.

Podle legend a mýtů byla Hyperborea označována jako země věčného slunečního svitu, tepla, štěstí a hojnosti. Její obyvatelé se dožívali až tisíce let, nikdy nemohli zemřít nebo onemocnět. Umírali většinou až tehdy, kdy se tak rozhodli.
O Hyperborei se tvrdilo, že zde po šest měsíců pobývá bůh Apollón, na rozdíl od ostatních bohů, kteří se jí spíše stranili. Lidé proto Apollónovi posílali dary a oběti do jeho svatyně na Délu. Avšak dívky, které dary přinášely, ztrácely mimo svoji domovinu nesmrtelnost, rychle stárly a nakonec se nedokázaly vrátit živé zpátky. Hyperborejci proto začali obětiny balit do slámy, aby déle vydržely, a ty se takto předávaly od jednoho kmene k druhému, až dosáhly svého cíle.

Jak Hyperborea vypadala, se přesně neví. Na mapách se objevuje od dob Alexandra Velikého, a to buď jako dlouhý ostrov nebo poloostrov. Konec Hyperborey je podobný jako u Atlantidy; po několika katastrofách se prý rozlomila na malé ostrůvky, mezi něž se řadí i Thule.

Na konci 17. století ztotožnil Olaf Rudbeck Hyperboreu s Atlantidou a označil ji za kolébku lidstva. Tuto představu pak v 19. století začlenila madame Blavatská do své nauky o rasách, z níž později čerpali němečtí nacisté. Ti ji označili za původní domov árijských národů, které zničily ostatní rasy.
Kromě Blavatské se Hyperboreou zabývali také René Guénon a Julius Evola.

Možná ve skutečnosti tento úsek pevniny pomalu stoupá.


Odkaz na mapu: https://yandex.ru/maps/-/CGHL443l

Stejný obrázek je pozorován na šelfu nedaleko východního pobřeží Grónska.


V google mapách není opět nic.

Možná to je důvod, proč se zintenzivnila ruská aktivita v Arktidě? Dokonce byly vytvořeny i arktické síly. Vojenské základny byly v Arktidě i v dobách SSSR. Tehdy však existovala jiná geopolitika. Pokud se tam nachází pevnina, je mnohem snazší těžit zdroje, než vrtnými plošinami v moři.

Na druhé straně by však všechny tyto ostrovy měli vidět pravidelní piloti, kteří přes tato území přecházejí z míst severoamerického kontinentu do jihovýchodní Asie. A zvědaví cestující těchto letů musí také něco vidět.

Buď se v těchto oblastech neznámé země objevovaly a mizely, nebo už dávno existují. Nejsme však o tom informováni. Proč? Z pozice současného systému by člověk neměl myslet.


připravila aluška.org
podle zdrojů:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hyperborea
https://www.biosferaklub.info/legendarna-hyperborea-sa-vynara/Komentáře

Ikona diskutujiciho Mikuláš Gera 2019-12-10 10:10:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravda v tomto prípade doslova „stúpa na povrch“.

Ďakujem.

Ikona diskutujiciho Moudravrba 2019-12-10 18:31:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No myslím, že to nic extra není. Arktida taje a tak přirozeně se objevují nové ostrovy.

To, že jsou nesrovnalosti v různých mapách je také normální, protože každý používá jinou měřící techniku a dobu aktualizace.

Například zde se můžete podívat, jak vypadá jezero v Turecku u Google maps:
https://www.google.cz/maps/@36.5506703,32.1434297,14z
A zde to samé jezero na mapy.cz:
https://mapy.cz/zakladni?x=32.1755261&y=36.5516720&z=13&source=osm&id=105992429

U mapy.cz je to samé jezero o poznání větší a myslím, že se mapy.cz více blíží pravdě.

Ale musím přiznat, že ta povídka Hyperboi dodala tomu článku grády.

Ikona diskutujiciho Filosof 2019-12-26 17:28:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Z pohledu skutečně správného myšlení je možné vidět, že podle uvedeného článku se lidé reálně mohli dožívat i tisíce let, pokud je to bavilo žít, (a pak vystoupit z těla jako duchovní energie duše). To, co nám z toho zbylo, je pouhých sto let pozemského života, protože všichni vědí, že člověk může žít jen asi do 120 let a potom šlus. Lidé se naprogramovali sami (mnozí i podle bible) a tento program se jim zrealizoval na nich samých. Pak je to také ta ubohá životospráva každého z nás, pokud si ji vlastními prostředky nevylepšujeme. Dnešní „věda“ je všechno jen ne věda. A když se k ní upneme, tak když slepý slepého vede, oba v jámu (smrti) spadnou. Hyperborejci se opírali o energeticky podložené „myšlení“, a my bychom se divili, kdybychom takové zkušenosti na sobě byli podrobeni. Každý by se kroutil, že se mu to nezdá, až hanba mluvit. Je známo, že dnes se nejvyššího věku dožívají lidé, kteří nejsou uctívači konvenční „vědy“. Jsou to rovněž lidé, co byli podrobeni jisté disciplíně především v myšlení, ale ne toho pseudovědeckého. Člověk dělá na konci života samé kompromisy, namísto, aby nekonvenčně řešil svou nastalou situaci energeticky. Asi přesně nechápete, co tím mám na mysli. Je to „myšlení“ pravou polovinou mozku, a to zcela nekompromisně. Pak se vám začnou otvírat skutečně nové obzory i energie, neboť člověk žije svými představami o budoucnosti, tj. duchovně energeticky. Snad za současné situace v tomto směru vzhledem ke stávajícím podmínkám nedosáhneme kvalit energetického myšlení Hyperborejců (podle energetických zákonů ducha), ale kdo ví, co se sebou jsme nakonec schopni udělat. Árijsko slovanské kmeny na Sibiři (potomci Hyperborejců) doložitelně ještě před asi šesti sty lety se dožívaly 275 let. Viz BATU HAN, Altinordu Devleti 1227 – 1502.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-12-26 19:56:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Filosof: fajn přezdívka.

Ikona diskutujiciho Belakarus 2019-12-29 14:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud hladina světových oceánů klesá, proč tedy Benátky stále více trpí záplavami?
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zaplavy-zasahly-dve-tretiny-benatek/1835685

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek