Podoby Saturna (Satana) napříč dějinami a národy | 1.díl

5.4.2021 v Symbolika 12

Skryté odkazy na Saturn jsou schované v symbolice starověkých božstev, která byla uctívána starobylými kulturami po celém světě. Iao je gnostický výraz a je aspektem nebo jménem pro židovského Boha Jahveho, či Jehovu. Je to jeden ze sedmi archontů (vládců) zmíněných v gnostických textech. Archonti jsou božstva, která podle gnostiků stojí mezi člověkem a transcendentním Bohem.Ze vzývání v helénistickém kněžství vyplývá, že Iao je archontický bůh, ve své podstatě podobný Jahvemu, či rovnou s ním totožný: ,,Vyvolávám tě démone démonů, bože bohů, pane duchů, nepotulný Eone, Iao ouei, naslouchej mému hlasu…“
Iao bylo pro Chaldejce a Féničany mysteriózní jméno pro Dionýsa, boha vína, úrody, plodnosti a zábavy.
Starořímský novoplatónsky filozof Macrobius považoval Iao za slunce (Sol) a za boha Dionýsa. Starořecký historik Diodorus ztotožnil v prvním století před Kristem hlavní mysteriózní božstvo Iao s Jehovou.

Podrobnosti o Archontech se dočtete v sérii: Archonti 1.díl: Proč starověké kultury uctívaly hadí bytosti

Dionýsos, neboli Bacchus, je v řecké mytologii synem nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Je bohem vína a nespoutaného veselí.

Iao je egyptské, kaldejské a fénické pojmenování pro božstvo, které je reprezentováno či ztotožňováno se sluncem. Dionýsos je nejvyšší starořecký bůh Zeus, Zeus je slunce, slunce je Iao, Iao je Jehova. Iao reprezentuje slunce či ducha slunce, je to božské slunce; je to Helios Noetos.

Iao, Helios, Zeus, Dionysos, Jahve…. jsou všechno jména označující totéž.

Iao bylo podle Macrobia mysteriózní pojmenování pro slunečního boha jménem Adonis. Adonis, neboli Adonia, je postava z orientální, řecké a římské mytologie, která byla původně považována za boha plodnosti v starověké Sýrii a Fénicii. Adonis byl na Kypru nazýván AO (alfa a omega, představuje začátek a konec). V sumerské mytologii Adonis představoval obdobu božství rostlinstva jménem Dumuzi – Tammuze. Iao je Adonis, Aos, starořecký bůh posmrtného života, vegetace a plodnosti Osiris či Usir. Saturn je archont Iao a důležité starověké božstvo Blízkého východu zvané El. El je semitské slovo znamenající ,,bůh“ či ,,božství“. Je starověkou slabikou reprezentující slunce. Slovo Saturn je také složeno ze slabik reprezentujících slunce. Féničané považovali El – Saturn za své primární božstvo. Křesťanský biskup Eusebios řekl, že El – slovo použito i v Bibli jako jméno ‚Boha‘ – označovalo Saturn. El bylo oblíbeným božstvem Kanaánitů a Izraele, které představovalo starořímského boha času jménem Saturn či Saturnus. El, sluneční bůh Syřanů, Egypťanů a Semitů, je staroegyptský bůh pouště a později bůh zla Sutech, Set či Seth. (Seth = biblický Satan.) El, Seth, Kiyun neboli Chiun představují totéž božství. El souvisí s pojmenováním Izrael či Israel = Is-Ra-El. Is je bohyně Isis, manželka slunečního boha Osirise, Ra (Ré) je egyptský sluneční bůh a El je slunce; slovo Israel (Izrael) odkazuje na Saturn.

Seth je bohem pouště, moře a bouře, případně války, temnoty a rovněž pán chaosu.

El je Elios, starořecký solární bůh Helios a Iahoh. Iahoh je fénický Iao. Fénický Iao byl jediným „synem“ (syn = angl. Son = sun – slunce) Saturna a byl zároveň řeckým bohem světa Kronosem. Jméno Kronos pochází ze slova Krane = ‚creating‘ (tvoření); Kronos byl bohem rozsévání semene, dohlížel na přírodu a zemědělství. Byl ztotožňován s římským bohem úrody Saturnem a byl známý také jako bůh času (Khronos = čas). Saturn jako kosmický objekt je považován za slunce. Množství starověkých i moderních zdrojů ztotožňuje Saturna s Mithraickým sluncem. Mithras byl ve starověku chápán jako bůh slunce a světla, jako vládce univerza.
Astronom Ptolemájos řekl, že obyvatelé regionu nacházejícího se mezi Indií a Středním východem, včetně Babylónu a Asýrie, uctívali Saturna pod jménem Mithras Helios.

Bůh Mithras obětuje býka

Slovo Solomon (Šalamoun) v sobě obsahuje tři slabiky reprezentující slunce, a to Sol, Om, On. Šalamounův chrám měl mít tvar krychle (kostka je symbolem Saturna). Biblický král Šalomoun symbolicky představuje Saturn.

Americký mytolog David Talbott ve své knize zvané The Saturn Myth (saturnský mýtus) píše, že Saturn dnes rozpoznají pouze ti, kteří vědí, kde ho hledat. Říká, že před pár tisíci lety Saturn jako slunce dominoval naší nebeské obloze (před kosmickou katastrofou) a celkově vládl tzv. Zlatému věku. Po kosmické katastrofě se stal ‚Černým sluncem‘, symbolickým vládcem podsvětí.
Podrobnosti se dočtete v sérii v názvem: Zanechaly nám předchozí civilizace odkazy na planetární katastrofu? | 1.díl

Bůh plodnosti Bel (Baal) byl ve starověku považován za Saturna nebo za Sol (slunce). Byl považován za ‚Prince‘ a ‚Pána Země‘. Bel neboli Baal představoval boha Kronose. Baal byl také pohanský Moloch (‚Král‘), jehož uctívání vyžadovalo lidské oběti, zvlášť obětování dětí.

Moloch, Baal = Satan, Saturn

Baal představuje etiopského boha jménem Šiva. S panem času Kronosem úzce souvisí indický bůh času Kala, který bývá ztotožňován s hinduistickým bohem smrti jménem Jáma. Kronos = Kala = Jáma = Saturn.
Arménské texty nazývají Saturna jménem Zurvan. Zurvan byl považován za boha nekonečného času a prostoru a za primordiální božstvo tvoření. Zurvan = Kronos.

Podle Ptolemája obyvatelé Persie a Mezopotámie uctívali Kronose pod jménem Mithras Helios. Adam byl podle knihy Genesis prvním člověkem. Bylo to nejdříve obecné označení, až později se toto slovo začalo používat jako vlastní jméno. Řekové vyslovovali slovo Adam jako Adan. Adan je Adanus. Adanus představoval Kronose či Saturna.

Anglický učenec Theophilus Gale řekl, že učenci označovali Saturna různými jmény jako například Noe, Abraham, Adam a podobně.
Spojitosti mezi Adamem a Saturnem jsou působivé a přesvědčivé. Adam byl nazýván jako „Syn boha“, Saturn byl nazýván jako „Syn nebes“. Adam je známý jako „první člověk“, Saturn jako „první otec“.
Adam byl vytvořen z prachu, hlíny a země, matka Saturna byla nazývána Cybele / Tellus, Země. Adam jako první začal obdělávat půdu, Saturn naučil lidstvo zemědělství a je známý jako bůh zasévání a úrody.
Saturn pohltil své děti, Adam zkazil své potomstvo. Bůh vyhnal Adama z ráje, Saturn byl zbaven své nadvlády.
Adamovo schovávání se před obličejem Boha reprezentuje cizojazyčné slovo ‚SATURE‘, pro Židy slovo ‚Satar‘ znamená ‚schovávat se‘. Pobyt Adama a Evy v ráji symbolicky představuje Zlatý věk pod nadvládou Saturna. Adam je solární bůh Saturn.
Adam, Abraham a Izrael byly jen jiná jména pro Saturn.

pokračování příštěKomentáře

Ikona diskutujiciho NoName 2021-04-05 09:09:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Někdy bych to na první pohled ani neřekla…ale asi máš pravdu, zní to důvěryhodně..

Ikona diskutujiciho anelie 2021-04-05 11:02:16
Ikona diskutujiciho
sipka

NoName: a co Ti na tom příjde důvěryhodné? Je to celé splácané páté přes deváté, bez ladu a skladu. Spojuje to fakta a věci, které se nezakládají na pravdě, jsou to různě přetočené významy. Dosvědčené tam není nic. Jen tak namátkově, ten Šalamoun, Solomon anglicky, který je prý složen ze slov značících Slunce Sol, Om a On. A co takhle si uvědomit, že je to hebrejské jméno שְׁלֹמֹה‎‎ Šelomo značící „Pokoj jeho“. Hebrejské slovo šalom značící mír, pokoj je jistě známé. Slunce se hebrejsky řekne šemeš. Operovat s anglickou variantou hebrejského jména, která vznikla o několik tisíc let později, je k smíchu. Zbytečně ztracená půlhodina čtením…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-04-05 19:25:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady už je potřeba znát předešlé seriály ve kterých jsou základy vysvětleny podrobně. Tento je shrnutí, které ty předešlé spíš doplňuje. Saturn, kdo je ježíš kristus, o satanismu, o archontech… je to všechno v symbolice (rubrika SYMBOLIKA). Kdo je nezná, nemusí tohle pochopit.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2021-04-05 10:33:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

cely starověk středověk po dnešek je pod nadvládou temnoty tyto bytosti drží lidi slušně v šachu, alue kdybychom my dva mohli cestovat v čase nejdřív bychom šli do starověkého egypta a vysvětlili jim že ta božstva jsou temná podělili by jsme se o to jak to se světem vidíme jak vesmír funguje lidi by naslouchali lákalo by je to víc než uctívaní temných bohů

Ikona diskutujiciho izairi 2021-04-05 11:33:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Adonis nebyl bůh, v řecké mytologii to byl syn kyperského krále Kinyra a jeho dcery Myrrhy. Nikdo z lidí ani z bohů se mu nevyrovnal krásou (proto se říká- krásný jako Adonis)
Aluško nevidím nikde zdroj z kterého si čerpala nebo je to přimo tvůj článek?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-04-05 19:23:22
Ikona diskutujiciho
sipka

zdroj uvádím vždycky na konci série – toto je překlad

Ikona diskutujiciho Markét 2021-04-05 13:52:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško, mám dotaz trochu mimo téma, na internetu jsem nenašla rozumné vysvětlení, tak se zkusím zeptat tady.. Jaký mají význam opakované sny o vypadaných zubech? Zdálo se mi to dnes už asi potřetí za tenhle rok, zuby se začaly viklat, a pak mi vypadaly, některé byly černé, a jeden byl průhledný a měl tvar lebky. Jsou to docela nepříjemné sny, zajímalo by mě co to znamená. V osobním životě mam všechno už srovnané, se svou trochu problémovou minulostí jsem se již smířila, v práci taky všechno klape, zdraví v pořádku… Tak nevím zda to není jen znamení že mám jít k zubařce? 😀 Moc děkuji za odpověď.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-04-05 19:29:30
Ikona diskutujiciho
sipka

padající a viklající se černé zuby ve snech obvykle značí ztrátu, nemoc, smůlu, nebo smrt – snáře se různě liší

Ikona diskutujiciho Markét 2021-04-08 19:29:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dekuju za odpověď.. Aha, tak to abych si dala pozor… Ale poslední dobou se mi docela daří, tak nevím..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-04-08 19:38:28
Ikona diskutujiciho
sipka

už jsem taky měla pár snů se zubama tohoto typu, ale nikdy jsem moc nepochopila čeho se to konkrétně týkalo, protože to máš furt něco o různé závažnosti a pořád se s něčím loučíš, nebo něco řešíš, nebo tě někdo otravuje…

Ikona diskutujiciho Markét 2021-04-08 20:38:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak teď mě ještě napadlo že jsem začala zase po roce kouřit, kvůli práci kde už teda nejsem, ale nedaří se mi už přestat, možná to bude mít něco společného s tím..

Ikona diskutujiciho Cestazasvětlem 2021-04-12 14:16:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Adam není/nebyl žádný solární Bůh. Bůh je jenom jeden. Adam a Eva byli první lidé, ale byli vyhození z ráje, protože hřešili a teď je v lidském srdci automatický hřích. Satan byl jednou nejkrásnější anděl v nebesích, který ale rebeloval proti Bohu a byl vyhozen z nebe. Vládne po určitou dobu nyní tomuto světu než bude konec času. Můžeme to vidět často v hudební a filmové industrie, kde zanechává svoje znamení nebo rapeři a celebrity co nosí číslo 666. Není divu jelikož Satan aka padlý anděl byl v nebi kdysi zodpovědný za hudbu. Všechno tohle se dá najít v Bibli, kde je všechno důležité napsané a vysvětlené i o konci času ( dává smysl že 2012 a všechny ostatní konce světa selhaly) a pro nás lidi už dlouho dostupná.

Napsat komentář: pavel-)) Zrušit odpověď na komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek