Poselství pro služebníky světla

3.2.2010 v Bytosti 0

Hluboko v srdcích a kostech každého služebníka světla je uloženo vědomí časové naléhavosti. To jej pak volá k bezodkladné potřebě pomáhat světu duchovní cestou. Většina služebníků světla se potýká s pocitem odlišnosti. Jsou neobyčejně citliví a právě pro jejich citlivost se jim dostává přídomků “podivní” nebo “šamani”. Zároveň často trpí fyzickými symptomy, jako je třeba občasné zvonění v uchu. Zvonění je udržuje na vyšší vibrační hladině, nežli je ta, jež je typická pro materiálně smýšlející vědomí. Představte si smogový opar nad zemí a dosaďte místo něj shluk nashromážděných negativních myšlenek založených na strachu. Patří sem úzkost uvolňovaná během každodenního dojíždění do práce a klasické nářky nad nedostatkem, ať už jde o peníze, lásku nebo třeba čas. Tyto negativní energie zanášejí ovzduší, svírají vše v dusivém objetí. Víme nač myslíte a máte pravdu: tento škrtící chomout má dopad na každého tvora i na Matku Zemi.

Pokud by služebníci světla měli dýchat “smog”, kterému říkáme “přízemní smýšlení”, upadali by do depresí a nemohli napomáhat při snaze vymítit zlo. Proto nebeští pomocníci služebníků světla-archandělé, mistři léčitelé, učitelé, elementálové a hvězdní lidé-vysílají na Zemi podporu ve formě svazků světelných vln. Vy je pak obyčejně přijímáte jedním uchem jako pronikavé tóny, často dosti hlasité, či dokonce bolestivé. Díky nim se tělesná frekvence dokáže povznést nad přízemní smýšlení a služebník světla dostane injekci energie a odhodlání potřebných k plnění jeho úkolu.

Druhý účel zvonění v uchu je je “stahování informací” a připomíná to zvuk modemu, když se připojuje na internet. Posíláme vám obnovené informace týkající se vašeho poslání. Velký podíl zabírají informace spojené se čtyřdimenzionálním učením, které by nemělo smysl sdělovat klasicky. Místo toho se napojíme přímo na vědomí a srdeční čakru a tam vše pošleme. Témto způsobem se do vašeho denního chování a myšlenek začleňují nové informace.

Služebníci světla se inkarnovali v době významného posunu v chápání lidstva. Pod bdělým dohledem archanděla Michaela vymítáte z povrchu zemského všechen strach a jeho účinky. Pomáháte též snižovat množství strachu a negativní energie uvolňované do atmosféry. Vaše mimořádné poslání služebníků světla spočívá v první řadě v tom, že se zbavíte vlastní závisloati na strachu. Teprve pak totiž můžete učit totéž i ostatní.

Další Víly – ZDE

Z knihy Léčení s vílami od Doreen Virtue Ph.D.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek