Přestup do Nové Země 5D: Přiblížení události podle knihy Dolores Cannon

15.11.2023 v Matrix 23

Dolores Cannon (1931-2014) byla světoznámá regresní hypnoterapeutka. Svým klientům poskytovala QHHT  – techniku kvantové léčebné hypnózy. Při této metodě klient zjišťuje, proč má problémy, které ve svém životě zažívá. Po nějaké době začala Dolores získávat informace o Masivní události, která má vzel změnit podobu světa tak jak ho známe a také o mnoha dalších metafyzických konceptech a znalostech, které jsou pro lidstvo cenné. O svých poznatcích a výzkumech napsala 20 knih.Informace, které nashromáždila, přichází ze Zdroje, který nazývá podvědomí, nebo vyšší já, nebo nadduše. Tento zdroj je nesmírně silný, laskavý a má odpovědi na všechno. Je to zdroj veškerého vědění. V některých případech dokonce i umožňuje okamžité uzdravení. Obvykle se objevoval na konci léčebného sezení poté, co byly vyřešeny problémy klienta.

Dolores vydala 19 knih a v roce 2014 bohužel opustila fyzickou rovinu, ale nechala po sobě vysoce konstruktivní dílo, které má obrovský vliv na životní směr a spiritualitu mnoha lidí. Tento článek dále pokračuje úryvkem z její knihy The Convoluted Universe.

Tento článek tématicky navazuje na dva předchozí, které vám vřele doporučuji pročíst, abyste znali všechny souvislosti:
10.000 Osob v hluboké hypnóze popsalo shodné poselství o budoucnosti lidstva a skutečném důvodu, proč jsme tady
Proč většina lidí nepřejde do Zlatého věku

Transformační Událost má být jednou z největších věcí, které se kdy v historii tohoto vesmíru stanou.
Zákulisní aktivity různých civilizací, které k ní mají napomoci, jsou obrovské a neuvěřitelně rozmanité. Celý vesmír sleduje, co se právě teď děje zde na Zemi.
Rozhovor obsahuje kompilaci zápisů z vícero léčebných seancí, kde Dolores pracuje s klienty:

 


Peggy: …Toto je velmi důležité období. Proto je tu tolik lidí. Kvůli tomu, co se bude dít. A ti lidé to chtějí zažít. Takže je tam spěch. Je to velmi vzrušující.

Dolores: Proč tady tito duchové chtějí být, právě v tuto dobu? Co vlastně chtějí zažít?

Peggy: Chtějí zažít posun, který se stane. Až se Země přesune, přesune to celý tento vesmír na lepší místo.

Dolores: Celý vesmír?

Peggy: Ano. Nemysleli byste si, že jedna malá planetka na vzdáleném konci malé galaxie bude mít takový význam. Ale je to tak. Myslím, že je strategicky umístěná. Myslím, že to má co do činění s posvátnou geometrií, ale to je vše, co vím.

Dolores: A to je důvod, proč všichni lidé přicházejí v tuto dobu? Chtějí tu být a zažít to?

Peggy: Ano. Bude to velmi dramatické. Až se to stane, vyšle to energetické vlny do celého vesmíru.

Dolores: Ale také existuje obrovské množství lidí, kteří se v tuto chvíli rozhodnou opustit planetu.

Peggy: Ti, kteří odcházejí, uvolňují místo, aby mohli přijít další. Zažili, co v tomto životě potřebovali. Souhlasili, že přijdou a pomohou hlavně tam, kde dochází k velkým katastrofám. Protože každá velká katastrofa přibližuje Zemi k tomuto posunu.Dolores: Zdá se, že v poslední době pracuji s mnoha lidmi, kteří jsou energetickými pracovníky a duchovními léčiteli.

Tim: Bude jich ještě mnohem víc. Toto se teprve začíná otevírat. A lidé navíc hledají jiné alternativy. Hledají různé způsoby… Většina těchto informací není nová. Pro přítomné lidi je to nové, ale ve skutečnosti je to stará informace. Existuje jen tolik fyzických forem, které jsou k dispozici. A existuje ještě mnoho dalších duchovních forem, které sem také chtějí přijít, že teď není dostatek fyzických forem.

Dolores: Chápu. Ale právě teď, s růstem naší populace, je přece k dispozici mnoho fyzických forem.

Tim: Není jich dost. Také zde máte určité formy, které se snaží ovládat dostupné metafyzické formy.

Dolores: Co tím myslíš?

Tim: Máte tu vůdce, kteří se snaží kontrolovat dostupnost fyzických forem. Nemoci a války.

Dolores: Myslíte, že záměrně eliminují mnoho fyzických forem? Pak ale vlastně existují pouze omezené fyzické formy, do kterých by váš typ ducha mohl vstoupit?

Tim: Ano. To je pravda.


(Poznámka: Na začátku každého sezení, Dolores uvede podvědomí osoby do hlubokého transu, což vysvětluje, proč se jí vyjevují minulé životy, nebo scény z jiných světů. Podvědomí člověka o osobě v hypnóze mluví ve třetí osobě.)


Navštivte spřízněný eshop Alue.cz: Široký výběr skvělých vánočních dárků

Dolores: Celý život měla problém s tím, že se cítila být jiná. Řekla, že se cítí, jako by sem nepatřila.

Francine: To je pravda, proto se tak cítí.

Dolores: Měla někdy nějaké životy, které probíhaly ve fyzickém těle?

Francine: Velmi, velmi dávno. Měla mnoho životů v těle, ale bylo méně husté než tělo, ve kterém je nyní. Stavěli města a žili harmonickým životem.

Dolores: Byla tato těla na Zemi?

Francine: Ne. Daleko.

Dolores: Bylo by jí k něčemu dobré, kdyby tohle věděla, kvůli její zvědavosti?

Francine: Ano. Prošla sérií evolucí, kdy se stávala stále světlejší, až se nakonec stala světelná celá civilizace. Zůstala v tomto světle mnoho, mnoho věků. Postoupili až do bodu, kdy byli vědomím jednoty. Po celou dobu cítili jednotu a nebylo třeba vytvářet fyzická těla, pokud to tak necítili. A pak vytvořili světelná těla. Během svého vývoje překonali většinu výzev a bylo to místo, kde byla harmonie, radost a láska. Bylo to velmi pohodlné místo a také naplňující, úspěšné.
Proto je pro ni velmi těžké, setrvávat v tak nevyvinutém stavu.

Dolores: Co se stalo, že přišla na Zemi?

Francine: V části galaxie, kde se nachází Země, bylo mnoho problémů. S tmou, je totiž nevyvážená. Velká rada se sešla a nastal čas začít infiltrovat tento systém. Inkarnací na této planetě dostaly bytosti světla příležitost dát toto své světlo planetě Zemi, kterou zaplavila temnota.
Přihlásila se do této práce dobrovolně, protože věděla, že to zvládne.

Dolores: Ale je to jiné, když se dostanete sem dolů do těla, že?

Francine: Ano, velmi obtížně se přizpůsobovala. Je velmi těžké přejít z místa, kde je taková mírumilovnost, na tak velmi hustou, pomalou planetu, s takovou bolestí. Lidé jako ona to cítí velmi intenzivně, protože je velmi vnímavá.

Dolores: Jsou to velmi jemní lidé a neměli nastavení jiných životů na Zemi, které by zmírnilo ten náhlý rozdíl.

Francine: Ano. Museli mít velkou odvahu sem jít. A my jsme velmi vděční, že jdou, protože to uskutečňuje plán. A funguje to. Plán funguje.

Dolores: Existuje mnoho dalších, kteří se dobrovolně přihlásili, že?

Francine: Je jich mnoho, mnoho. Tisíce a tisíce. A miliony. A nyní se rodí mnoho dětí, které čekají ve frontě, aby přišly. Proto měla Francine dvojčata, protože chtěli přijít oba dohromady.


Dolores: Proč se Jean rozhodla vrátit zrovna teď? Říkal jsi, že tu byla v jiných klíčových bodech v historii Země?

Jean: Tohle je ten velký. *smích* Tohle je skvělé. To se nyní děje. A mnozí si pamatují, kým skutečně jsou, a jsou kontaktováni. Přinášejí nové děti a ona miluje děti. Pomáhá tedy ostatním vyrovnávat energie. Slouží jako most. 
Ty jsi také most. Samozřejmě, že jsi. někteří z vás tu jsou proto, aby pomohli přinést a přemostit informace. Jsou to velvyslanci.

Dolores: Pomoci těmto lidem probudit se a zjistit, kým jsou?

Jean: Rozhodně. A být v pořádku. Pomoci jim přijmout zkušenosti, které odsunuli stranou. Je to velký čas na vaší planetě, protože tohle je ten zásadní klíčový bod. Tady se jako planeta probouzíte ze snu, kdy jste si mysleli, že jste sami. Že jste vše, co je. Vaše Země se vyvíjí. Všichni se vyvíjíte. Všechny oči jsou právě teď upřeny na Zemi. Tohle je ten velký rozhodující bod. Mnozí bojovali za to, aby tu mohli být. Dokonce i děti, které přicházejí jen na pár hodin.
Ponesete to všichni. Odznak, že jste tady byli.

Dolores: I na pár hodin?

Jean: Rozhodně. Být na této planetě, v době tohoto druhu evoluce, je výsada. Žádná planeta se nikdy předtím nevyvinula tímto způsobem, takto jedinečně. Máte možnost nést identifikaci, že jste byli na planetě, která bude známa po celém multivesmíru, i když  jste tu byli jen několik hodin. Pak můžete říci: „Byl jsem na Zemi, v době její evoluce.“ Proč ne?
Synchronizace k vytvoření tohoto zážitku je mnohem větší, než může v tuto chvíli jakýkoli člověk chápat. Toto je velká orchestrace, která se neděje jen na vaší Zemi, ale za pomoci mnoha. Je jich tolik. A žádné jiné planety to předtím neudělaly.

Dolores: Bylo mi řečeno, že to sleduje celý vesmír.

Jean: Víc, než jen vesmír. Jsou tu dokonce i z jiných vesmírů, kteří se dívají.

Dolores: Protože se nikdy předtím nestalo, že se celá planeta přesune do jiné dimenze?

Jean: Nikdy. Vůbec.


Suzanne se při léčebném sezení přesunula zpět do doby, kdy byla mladým mužem z indiánského kmene, který zažil skupinový posun do vyšší hustoty/dimenze.

Suzanne: Myslím, že v sobě máme vědomí Země, skoro jako bychom už byli v jiné dimenzi. Takže jsme to buď mohli vnímat z místa, kde jsme byli, nebo jsme už kdysi žili na Zemi a pak jsme se odstěhovali.

Dolores: Takže pokud jste se odstěhovali ze Země, vzali jste si toto fyzické místo s sebou?

Suzanne: Skupina lidí, kterou by se dalo pojmenovat slovem „kapela“, protože jich nebylo mnoho, dosáhla bodu změny frekvencí. Pak všichni prošli podobnou zkušeností. Když lidé dělali tyto věci ve skupině, celá společnost byla schopna transcendovat.

Dolores: Bylo to záměrné? Bylo to něco, o čem se mluvilo?

Suzanne: Mluvila a pracovala pro to. Lidé o to společně usilovali.

Dolores: Takže to nedělali všichni, jen určitá skupina vašich lidí?

Suzanne: Tehdy to byli všichni nám známí lidé. Byli jsme indiánský kmen a věděli jsme, že kolem jsou i další kmeny, ale nebyly součástí našeho světa, naší pozemské společnosti. Byli jsme jen my. Zajímalo nás jen to, co se stane nám.

Dolores: Jak jste to dokázali udělat? Byli jste učeni?

Suzanne: Po několik generací byli učitelé, moudří lidé. A učili jsme se meditací. Byli jsme to my všichni. Možná je nás jen pár stovek, ale to byl tehdy celý náš svět. Myslím, že jsme to zažili, než jsme se nastěhovali sem. Chodili jsme a přicházeli jednotlivě, i ve skupinách. Frekvence byla zvýšena, my jsme to prožili a pak se vrátili zpět.

Dolores: A vaši lidé si s sebou při přesunu do vyšší dimenze vzali své fyzické tělo i své okolí? Je to správně?

Suzanne: Tím si nejsem jistá. Myslím, že buď manifestovali podobné prostředí, odkud přišli, nebo se přesunuli do jiné dimenze, která už svou podobu měla. Vidím, že jsme žádáni, abychom se vrátili zpátky. A teď pláču. Jsme žádáni, abychom se vrátili zpátky na Zemi.

Dolores: Celá skupina se má vrátit zpátky?

Suzanne: Jen někteří z nás. Víme totiž o některých věcech, které by lidem pomohly. A máme velký soucit s lidmi.
Jsme věční. Přesunuli jsme se z fyzického místa, kde jsme mohli zemřít, na vyšší místo/frekvenci, kde není nutné umírat. Zvládli jsme přechod dokonce i molekulární struktury našich těl. Myslím, že jsme získali duchovní podstatu.

Dolores: Takže vaše těla změnila svou molekulární strukturu?

Suzanne: Ano, úplně. Myslím, že jsme mohli i zemřít, ale nemohli jsme to udělat masově. Tohle byl jakýsi náš experiment. Bylo to splynutí skupinové mysli z 3D. Byl to předobraz toho, kam teď můžeme přejít.

Dolores: Takže vaše skupina zpočátku jen experimentovala.

Suzanne: Ano. Myslím, že byli lidé, kteří zkoušeli i jiné způsoby. Tohle byla naše cesta.


V této části sezení podvědomí mluvilo prostřednictvím klientky Anne a mluvilo o ní ve třetí osobě. Ukázalo se, že bytost, se kterou Dolores komunikovala, je dobře propojena s operacemi na Zemi, protože měla důvěrné znalosti o Kabale a povrchovém životě.

Anne: Velmi brzy přijde velká turbulence. Je potřeba být velmi uzemněný. Bude kolem toho hodně zmatku. Budete potřebovat stabilitu a všechny, kteří jsou zde, protože lidé budou ztracení, zmatení a budou mít velkou bolest. Rozumíš mi?

Dolores: Turbulencemi máte na mysli katastrofické proměny Země, ke kterým dochází?

Anne: Situace způsobené lidmi a také situace způsobené změnami Země. A příchod nových energií a bytostí, které lidé nejsou zvyklí vidět. To způsobí velký chaos, takže jen ti, kteří chápou co se děje, zachovají klid a budou ujištěním pro zmatené.
Pamatujte si a buďte na to připravení, protože je velmi snadné o tom teoretizovat, dokud situace není projevená ve fyzické rovině. Potom musí být fyzické tělo připraveno zvládnout energetické posuny a šok, který přichází s procesem změny. Jedna věc je rozumět tomu, co se děje. Dalším je být uprostřed chaosu a zachovat si klid, když se to děje.

Dolores: To je pro lidi těžké, že?

Anne: Je to těžké. Ale je to zásadní a praktická oblast, na kterou je třeba se v tuto chvíli zaměřit. Vy pomáháte na fyzické úrovni, jste fyzická stejně jako ona a ostatní bytosti. Takže ve fyzické rovině jste schopné přinášet klid, který bude nezbytný v době chaosu.

Dolores: Ale budou nás lidi vůbec poslouchat?

Anne: Není na vás, abyste to rozhodli. Je na vás, abyste se ujistili, že v sobě máte klid a uzemněnou energii pro ty, kteří vám chtějí naslouchat. To samo o sobě vyžaduje mnoho fyzické práce, abyste udrželi tyto energie na místě, protože to je to, co jste přišli udělat.
Anne je velmi trénovaná, protože její životní zkušenosti od ní vyžadovaly, aby si uprostřed šílenství zachovala klid. (Anne prožila dětství s hrubými a nestabilními rodiči a pak chaotické manželství.)

Anne: Bylo to pro ni dobré cvičiště, takže až přijde čas, nebude pro ni tak těžké udržet si ten fyzický klid. Rozumíš mi?

Dolores: Ano, rozumím. Bylo mi řečeno, že tyto změny způsobí rozdělení na dvě Země. Starou zemi 3D a novou Zemi 5D. Nastane to, jak se vibrace a frekvence postupně zvyšují. Je to správně?

Anne: To je pravda. Existuje jiný svět, ve kterém některé duše zůstanou, nebo se v něm rozhodnou žít po proběhlých změnách.

Dolores: Máš na mysli to, že někdo může zůstat na staré Zemi?

Anne: Ano, mohou zůstat ve světě, který si udržuje tu úroveň vibrací, ve kterých si přejí setrvat. A to bude místo, kde zůstanou, nebo se do něj přestěhují. Nové energie budou použitelné pouze pro ty jedince, kteří vypracovali svou vlastní energii do této vibrace.

Dolores: Ty turbulence, o kterých jsi mluvil, proběhnou na staré Zemi?

Anne: Děje se to teď, zatímco procházíme těmito změnami. Toto je čas transformace, který proběhne v příštích několika letech a výsledek byl mnohými prorokován. Nemám k tomu moc, co bych dodal, kromě toho, že ti, kteří jsou zde nyní, musí mít na paměti svou důležitou roli, kterou hrají ve fyzické rovině, než dojde ke změnám, nebo než dojde ke konečným změnám. Uprostřed procesu je potřeba, aby ti, kteří jsou zde, pomohli. Aby se postavili do fronty, chcete-li, jako by to bylo na vojně. Je čas, aby se ukázali a uvědomili si, že jsou povoláni být velmi přítomní a připravení.
A udržujte si pevnou půdu pod nohama, protože mohou nastat situace, ve kterých se duše nachází v klíčovém bodě, kde by měla a mohla projevit vysokovibrační moudrost. A možná v tu chvíli dokážete něco změnit.

Dolores: Co myslíš tím mohla a měla? Jakože by to nemusela projevit?

Anne: Jejich duchovní růst může být v šedé zóně. Mohou se kvalifikovat k tomu, aby postoupili na vyšší vibraci, pokud mají odvahu skočit. Nebo se mohou rozhodnout, že nepostoupí, a to je jejich volba. Vaše role, pokud si udržíte svou energii, může být pro někoho v takové situaci naprosto klíčová, protože vy můžete být rukou, která se natahuje, aby za ní skočili.

Dolores: Udělat skok do vyšších vibrací.?

Anne: Ano.

Dolores: Ale vyšší vibrace, nová Země, nezažije tuto turbulenci?

Anne: Ne.

Dolores: Zdá se, že právě teď jsme v této fázi turbulence.

Anne: Je to ale pouhý začátek. Začalo to, ale skutečný chaos ještě nenastal. Chaos, šílenství lidí, kteří zmateně pobíhají okolo, protože všechny jejich iluze padly. To bude čas zkoušky vnitřní síly, která bude mířit na ty z vás, kteří jsou zde, abyste v tomto procesu pomohli. Přijde doba, kdy budou lidé zmateně a ve strachu pobíhat po ulicích.

Dolores: To je to, na co jsem myslela, tsunami a hurikány.

Anne: Ale to, že se to celosvětově znásobilo ve většině měst, je velmi odlišný scénář.

Dolores: Budou podobné katastrofy v mnoha městech?

Anne: Některé budou přírodního původu, ale některé budou způsobené těmi, kteří jsou u moci a snaží se udržet věci tak, jak jsou. Jsou si vědomi těchto změn. Odmítají je přijmout. Je to jako dítě, které nechce slyšet pravdu. Odmítají si přiznat, že už nevedou. Takže nadále lpí na starém scénáři a mohou tak způsobit větší zmatek. Mají pocit, že jsou schopni zpomalit proces a udržet nízké vibrace planety tím, že budou lidstvo udržovat ve strachu.

Dolores: Snaží se v lidech vzbudit strach.

Anne: Strach byl v lidech vždy, protože tak fungovala většina, ne-li všechny, společnosti tohoto světa po mnoho let. Strach je jediný způsob, jakým si udrželi moc. Téměř každý člověk na světě má strach. Existují různé úrovně strachu, ale tyto změny a technologie, které umožnily každému svobodně komunikovat, vyvolaly u vládců velké obavy, protože nyní strach mizí. Mnoho věcí, které se dějí, dokonce i katastrofy, působí jako katalyzátor, který vyvolává strach, aby se s ním dál pracovalo. A tak je to svým způsobem očista. Ale ti, kteří jsou u moci, nechtějí, aby k tomuto procesu došlo, a raději udržují vysokou úroveň strachu. Jako zoufalé dítě zkoušejí každou taktiku, která je v tuto chvíli napadne, aby ten strach nenechali klesnout, protože právě to se děje. Strach se nakonec v populaci rozptýlí i navzdory tomu, co se děje na povrchu.

Dolores: Lidé začínají myslet sami za sebe.

Anne: Začínají. Potýkají se se svými vlastními démony, protože život je bere na místa, kde musí prožít věci, se kterými by se nikde jinde nemuseli potýkat. Jejich obavy vyplouvají na povrch. Jde tedy o očistu, která, jak bude pokračovat, je bude více a více osvobozovat. Tento proces se v nich umocní, když si to uvědomí.
Vládci to chtějí zpomalit a myslí si, že by mohl existovat způsob, jak tomu zabránit. Takže budou situaci tlačit do úplného extrému. Mnoho lidí nebude připraveno na tu hranu, na kterou elity tlačí.

Dolores: Je válka jednou z možností?

Anne: Války a také jejich nemoci, se kterými děsí lidi.

Dolores: Ano, lidé to přijímají jako svou realitu.

Anne: Nemoci jsou vykreslovány extrémně nepřiměřeně a nejsou to epidemie, jak se občas líčí. Média a filmy vám ukazují své zoufalství, když předkládají masám informace, které jsou zcela temné a založené na strachu. Témata, jako je vražda, smrt a zrada, útoky a podobně, které udržují vědomí zaměřené na tyto záležitosti.
Záměrně si to vybírají, místo zobrazování naděje a inspirace. Ale přesto je v tuto chvíli dobrých zpráv vysílaných dost, jsou nezadržitelné jako dominový efekt.

Dolores: Dalším strachem, který se vláda snaží podporovat, je terorismus.

Anne: Ano. Je to další nástroj, stejně jako nemoci. Najít výmluvy, jak dát lidem důvod se bát a nesjednocovat se, ale věřit, že vláda jejich problémy vyřeší. Jsou to imaginární problémy a v podvědomí si to spousta lidí uvědomuje. To je důvod, proč se uchylují ke směšným příběhům, kterým věří jen ti, kdo chtějí věřit, protože kdokoli s logickým a rozumným uvažováním by jim věřit nemohl.

Dolores: Ano, každý, kdo myslí sám za sebe.

Anne: Dávají masám možnost výběru, jak tlačí na hranu. A tímto způsobem také slouží svému účelu. Právě tím, že posouvají hranice, takže si každý člověk může vybrat. Protože toto je čas volby. Toto už není doba střední cesty a neutrality.

Dolores: Dříve jsi řekl, že tu budeme pro lidi, když vypukne chaos. Může být způsoben katastrofami?

Anne: Katastrofy a rozpad vládních struktur. Zhroucení záchranné sítě, o které si většina lidí myslí, že je zachrání. Například jejich sociální zabezpečení, jejich výplaty, jejich práce a jejich náboženské přesvědčení. Zvláště pokud se objeví lodě a jiné podobné věci, na to nejsou připraveni. Proto mohou pobíhat v šoku a zmatení, nejistí, co je skutečné a co ne. Struktura vlády se láme a rozpadne se ještě více do bodu chaosu.

Dolores: Ostatní jako já a Anne jsou jedni z těch, kteří jsou tady, aby lidstvu a Zemi pomohli?

Anne: Ti, kteří jsou připraveni vidět tyto změny a nehroutit se strachy, budou pilíři, o které se budou ostatní opírat, když jim už nic nebude dávat smysl. Neznamená to nutně, že jim poskytnete pravdu, znamená to, že nespadnete jako oni.

Dolores: Protože jsem si říkala, co můžeme dělat, když jsou všichni v chaosu?

Anne: Když neztrácíš rozum a jsi v klidu, nezáleží na tom, co děláš.
Lidé to ve vás uvidí a budou to ve vás hledat, protože sami nevědí, co si mají myslet o tom, co vidí. Jako objevující se lodě. Vy budete vědět, budete mít určitý pocit důvěry, že věci jsou a budou v pořádku. Nejste blázni.

Dolores: Ostatní nebudou mít vůbec žádnou přípravu.

Anne: Přesně tak.
Také je to čas, který je pro mnoho duší velmi vzácný, kvůli dostupným lekcím, protože je to neobvyklá doba, kterou tato planeta ještě nezažila. Je to příležitost zažít velmi jedinečnou cestu duše. Pokročit na své úrovni díky zkušenostem, díky výzvám, které to představuje. Proto se mnoho vyspělých duší zajímá o tuto příležitost a chce sem přijít také.

Dolores: Ale v novém světě jsou věci jinak, než ve starém světě. Nebudou tam taky zažívat chaos?

Anne: Ne, chaos je většinou způsoben rozpadem systémů víry. Chaos je způsoben tím, že jsou systémy víry zpochybněny a místo nich nastane prázdno. A to je pro mnohé chaos. Ti, kteří jdou do nového světa, jsou sladěni s novými systémy víry, a proto již nebudou bojovat tak, jak bojují nyní.
Není to tak, že by to byla transformace, kdy se lidé najednou stanou něčím, čím nejsou. Jde jen o změny. Buď se lidé mohou pohnout, nebo ne.

Dolores: Také jsem slyšela, že když dojde k přechodu, bude nám dovoleno vzít si s sebou naše fyzická těla, pokud budeme chtít. Je to správně?

Anne: To je pravda, ale bude to jen na krátkou dobu. Velmi krátce poté dojde k dalšímu přechodu.

Dolores: Co se v té době stane?

Anne: Lidstvo se stane čistou energií.

Dolores: Takovou, která způsobuje vzestup Země?

Anne: To je pravda.

Dolores: Také jsem slyšela, že ne každý přejde.

Anne: Všichni dostanou příležitost. Zda si dokážou udržet vibrace, nebo ne, je na nich individuálně. Nebude nad nimi vynesen žádný soud. Budou prostě schopní udržet energii, nebo nebudou. Ale nikdo nebude zničen, přestože takové názory zaznívají. Budou umístěni ve vhodném prostoru podle vibrace, kterou vydávají.

 

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-15 03:15:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejdříve si vysvětlíme, co je to vesmír. Jde o soustavu několika galaxií, které jsou propojené energeticky stejně jako příslušníci jednoho vlastního národa. Stejně jako tento národ má svého „krále“, tedy někoho, koho uznávají všichni ať už chtějí nebo ne, protože je prostě nejvýše vývojově i kvalitou a duch každého se s ním srovnává, stejně tak má i vesmír svého „Boha“ a je jen otázkou, jakého Boha ten který člověk nebo bytost, jsou schopni vnímat, protože struktur vyšších ale i nižších než vesmír je asi až nekonečně mnoho,… to nikdo neví, samozřejmě. Obecně platí, že každý dokáže dohlédnout jen až tam, kam dokáže.

Proto existují i bytosti na různých úrovních existence a to i druhově, nejen vývojovými úrovněmi ale i formami života. Dolores Cannon evidentně komunikovala pouze se ztroskotanci, které je logicky lépe neslyšet, i protože jde o bytosti méně schopné, nižší a co ty asi tak mohou vědět. -Jejich představy a i jejich důvody inkarnace do nižší sféry planety Země, a je otázkou, !!! zda dobrovolné a ještě navíc, zda !!! vlastním přičiněním, respektive vlastní vůlí se inkarnovali a ještě i jakou částí svého ducha, například mohou jen „polovinou“ aniž by zemřely ve vyšší sféře a existují nyní v obou, -mohou být doslova zcestné, logicky. Na poučování jsou určeni a i vyškoleni učitelé a nikoliv „žáci“. To k té kvalitě, která podle toho, co jsem v článku četl, někdy silně připomíná slaboduchost,… ostatně, asi proto i zde na Zemi ztroskotali a ona je musela začít léčit.

Ale nebuďme zase tak moc přísní, opravdu jde o jiné prostředí a především to zlo a lež zde na Zemi, dělá nově inkarnovaným bytostem zásadní a stěží překonatelný problém. Pamatuji se, že když jsem byl ještě malinké dítě, tvrdil jsem, že se zde nedá existovat, protože přece když tu tak moc každý lže, tak to přece nejde. Tenkrát mi ze shora telepaticky někdo tvrdil, že to přesto jde a nyní se asi směje, protože já už si zvykl a opravdu, jde to, ačkoliv je to na zvracení. Měl tedy pravdu a o tom to je, o tom, že někdo skutečně znalý a informovaný, ví. Na rozdíl od naprosté většiny vyšších bytostí inkarnovaných tady na Zemi, které prostě jen myslí a asi dokonce jen myslí, že ví. Velitel ví. Ministr ví. Archanděl ví, a pod. . Obyčejný pěšák nebo žák, nebo obyčejný občan, skoro nic neví, ačkoliv se účastní,… i protože jednoduše musí. Takže bláboly bychom ani neměli poslouchat a nebo jen ti, kteří si uvědomují právě to, co jsem nyní vysvětlil. Takže „s velkou rezervou.“ Nebo mluvil někdo o nich a asi se bavil (zábava) a z jakéhokoliv důvodu. Třeba jde o vaši přípravu.

Ale k věci: Základem toho všeho, těch všech inkarnací, je snaha o překonání vlivu nižší vibrační sféry planety Země na ducha, tedy na proběhlou inkarnaci, s cílem nepodlehnout, respektive udržet si propojení s vyšší vibrační sférou, ze které bytost inkarnačně, tedy svým duchem, sestoupila na Zem. Když se to nějaké inkarnaci podaří, je tzv. živou inkarnací a zatím to v nynější době dokázaly jen čtyři, tedy pokud víme, protože my vesmírné civilizace, za které mluvím, si samozřejmě neděláme „patent na rozum“, právě protože kdo ví, jaké ještě a třeba až nepředstavitelně vyšší bytosti, než jsme my, se podílejí na práci pro záchranu nejen civilizace planety Země a nejspíše dokazují svou kvalitu a rozum i tím, že o nich ani netušíme ačkoliv vykonávají takové činy, které bychom my nikdy nedokázaly ani myšlenkově pojmout a mimoto i „umřely“ strachy a bolestí. V tomto smyslu se skláníme před těmi vyššími a přejeme jim úspěch i co do „trpělivosti“ s námi.

Když tu tedy je nějaké taková živá inkarnace, je tu „záchytný bod“, protože je zároveň pozemšťanem se všemi jeho pozemskými právy a zároveň i mimozemšťanem se všemi jeho, logicky. Omezení některých práv především podle druhu inkarnace, je ale otázkou pro znalce vesmírného práva a nyní to zde nebudu rozebírat. Nakonec jde o řetězec, nebo o „deku“, která je „vytahována“ tak, že prvním článkem je tato živá inkarnace a za ní další na ni energeticky napojení a další napojení na ty další a klasická pyramida, tedy. Podmínkou je ale už přímá vědomá telepatická oboustranná komunikace, které není schopen každý a jsou s ní problémy, protože ji slyšíte v hlavě stejně jako když telefonujete ale mnohem lépe, všude, i hluboko v Metru a nejenže poskytuje sluchový vjem ale i pocitový, čichový a hmatový a asi jednoduše vjemy všechny a to včetně tzv. optické projekce, která může být později i plynulá (film). Ale nyní uvažuji a říkám si, když mi Alue už nezveřejnila několik mých příspěvků, proč bych se snažil více v tomto jednom, asi už jeho délka stačí. kk.

Ikona diskutujiciho ocotmaník 2023-11-15 06:54:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

zajímavé čtení….
včera jsem seděl u počítače a najednou na monitoru se objevilo černé kolečko do 5 cm s oranžovým okrajem a za 3 vteřiny zmizelo. Principově to bylo, jako když vezmeš papír, škrtneš sirkou a tu hořící sirku dáš pod prostředek toho papíru a papír pozvolna začne hořet….

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-15 07:23:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dnes opravdu velmi zajímavé čtení. Ale hlavně bije do očí už titulní obrázek dnešního článku. Vlevo Earth – jako planeta Země ve současném, pevném skupenství hmoty jako tzv. planeta třídy G. A vedle ní: New Earth, planeta s prstencem. Planety mající prstence jsou planety jemnější plynné konzistence, jako mají být v naší oběžné soustavě Saturn a nebo i Uran, tedy tzv. planety třídy C. C znamená Cyrus. Přechod našeho současného rozepínajícího se (kontinty, které do sebe zapadají a jsou roztaženy od sebe) planetarního hmotného nosiče třídy G do planetárního nosiče plynného skupenství třídy C, je také projekcí Syndikátu. A Elity se toho opravdu moc bojí a chtějí z této planety právě také i před tím uniknout směrem pryč, někam daleko do vesmíru. I podle tohoto se to ono vlastně opravdu děje. A víš, že na pětikoruně, kterou jsem včera našel je most. Ležela právě to onou stranou vzůru a já jsem přemýšlel nad tím významem, jaký by to měl být.

Ikona diskutujiciho Jituš 2023-11-15 15:43:30
Ikona diskutujiciho
sipka

calm down bro. its just a picture.

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-15 18:54:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady je video:

https://archive.org/details/neal-adams-expanding-earth-playlist

Posuďte sami. Je Země jenom nějaká dutá koule a nebo je spíše jako nafukovací balón?

Když stále nafukujete nafukovací balónek, do nekonečna to dělat nelze. Nakonec vám totiž práskne. Stejně tak to bude jednou i se Zemí. Svrchní šlupka Zemského pláště se rozpínáním postupně ztenčuje, až se nakonec, jednoho dne, zhoroutí, úplně celá, dovnitř rozrůstajícího se, zplynovatělého jádra a ze Země se tak stane další plynový obr v planetární soustavě. Přesně takový, jako jsou nyní planety: Jupiter, Saturn a Uran.

Ikona diskutujiciho adri 2023-11-15 08:20:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

krásné, dekuji

Ikona diskutujiciho Miroslav Čižmár 2023-11-15 09:52:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ospravedlňujem sa za to, že na tento portál nirvány vnášam pohľad ľavej hemisféry. Pokiaľ viem, tak tri známe dimenzie priestoru sú dĺžka, šírka a hĺbka. Štvrtou dimenziou priestoru je proporcia. Neviem si predstaviť piatu dimenziu, už so štyrmi mám problém. Mám domnienku, že okrem kladných dimenzií existujú aj záporné, a okrem priestorových aj časové. Čo sa týka jemnohmotných svetov, určitú možnosť na zamyslenie ponúka Verlindeho teória gravitácie. https://m.youtube.com/watch?v=OHqmrCzNR2E&t=18s&pp=ygUjcGV0ciBrdWxow6FuZWsgdmVybGluZGVobyBncmF2aXRhY2U%3D

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-11-15 19:35:32
Ikona diskutujiciho
sipka

5. Dimenzia je len označenie, nejedná sa o počet dimenzií priestoru. Každopádne je to niečo nad naše chápanie, 5D to už je asi to najposlednejšie miesto kam sa ludská duša dostane, konečná stanica, návrat do zdroja. Tam už neexistuje ani ten čas, aspoň ako ho chápeme dnes. No ešte sme len na pochode z 3D do 4.

Ikona diskutujiciho Simona 2023-11-18 01:12:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to si potom určite nájdite informácie od S. Hawkinga. Zaujímavé počteníčko 🙂

Podle M-teorie má prostoročas deset prostorových dimenzí a jednu časovou.
https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/pocatek-casu-a-pocet-dimenzi-vesmiru-6356/

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-15 12:27:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zemi sa niekedy hovorí aj „Matka Zem“. To môže byť preto, lebo môže hostiť nižšie vývojové formy života a to by znamenalo, že bude na vyššej úrovni ako je 5D. Prechádzať zmenou (posunom) samozrejme môže aj ona, ale z časového hladiska bude tá zmena pomalšia. Na dosiahnutie každého ďaľšieho vývojového stupňa bude potrebný dlhší čas. V prípade zeme zrejme aj miliardy rokov. Pre bytosti, ktoré hostí musí vytvárať príslušné podmienky na život. Okrem tých fyzikálnych to bude zrejme aj elektrická vlastnosť, ktorá pôsobí na bytosti psychologicky. Je ňou Schumanova rezoznacia.

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-11-15 19:58:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tato vize pozměňuje můj názor na podobu převibrování, který jsem si vytvořil. Původně jsem si myslel, že jakmile dojde k přechodu do 5D, ti co nebudou mít dostatečné energie, shoří samozápalem. Bytosti promlouvající skrz lidi v hypnóze ale tvrdí, že dojde k odštěpení a bude současně existovat jak 5D, tak 3D. To mi vlastně přijde ještě spravedlivější.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-16 07:44:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Verze se samozápalem je také ve hře. Různé zdroje a jedinci se v podstatě shodují na události jako takové, ale liší se v těchto „detailech“, když to pojmenuju debilně.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-11-16 09:13:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Otázka je ako to tu na Zemi bude vyzerať keď všetci konštruktívni odvibrujú preč a ostanú tu len deštruktívni. Možno to tu nejako zvládnu. Alebo ich chovanie bude smerovať k deštrukcii života na planéte…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-16 09:51:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Někteří lidé se Zlatého věku a změny v uspořádání společnosti bojí. Nechtějí tam, nebo nevěří, že tam patří. Říkají věci typu: „To bude nuda, bez peněz nebude motivace něco dělat, bez zla ale nemůže být ani dobro. Když budu mít nepodmíněný příjem, vykašlu se na všechno a budu se válet.“
Někteří dokonce kritizují i samotnou ideu MedBeds

Toto nízkovibrační myšlení patří kam? Jaká je jeho budoucnost? Co vlastně chtějí tito lidé, kterým vyhovuje svět plný utrpení a nemocí? Co to říká o nich samotných? A má někdo právo brát jim jejich názor? A má vůbec nějaký smysl snažit se je změnit?

Abys mohl sochařit, musíš především začít s vhodným materiálem. Z vyschlé hlíny toho moc neuděláš.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-16 14:38:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikto nebude zničen. Ano to je správne, pretože väčšina z nás bude transformovaná na energetickú podstatu (dušu) a samozrejme to neznamená zničenie. Stále budeme pripútaný k zemi. Pre nás v stave duše to bude tá nová zem. Inkarnačný proces duše je elektromagneticky zviazaný s planétou, kde sa uchováva dosiahnutý stupeň vedomia duše pri opustení fyzického nosiča (tela). Preto existuje aj možnosť komunikácie s dávno zomretými. O katastrofách sa tu píše, že budú a je to tak dobre. Hovorí, že je to očista. V inom materiáli sa píše o tejto očiste ako o triedení zrna od pliev. Ľudia budú zmatene pobehovať po uliciach, všetky vlády spadnú. Ano, to bude v dobe, keď začnú byť na oblohe vidieť znamenia.

Ikona diskutujiciho Aldrovanda 2023-11-16 16:06:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to jsou teda fakt turbulence:-) Nehledě na to, že všechny ty slavné hypnózy jsou nelegální ezoterické praktiky, každý, kdo je provozuje, tak se karmicky zatěžuje. Země je hmotná planeta s pevným přírodním základem a „hard“ evolucí (přírodní výběr, přežívání silných a odolných jedinců a eliminace konkurenčně slabých tvorů) a tak tomu bude i nadále, je to zakódováno přímo v její srdeční čakře. Jsou tu nastavené přísné filtry: co je v rozporu s celkovou životní strategií Země, to jednoduše neprojde přes hrubohmotnou hranici a nezmaterializuje se tady. A to jsou hlavně všechny ty rádoby duchovní koncepce o vzestupu člověka a planety. Pokud je někdo příliš vehementní a snaží se sem naroubovat cizorodou vývojovou matici, je včas odstraněn. Kdyby si někdo dal tu práci a sesbíral a setřídil by všechna ta „duchovní“ proroctví, co se tady (prý) všechno stane od roku 2000, jak to tady bude „duchovnět“, tak by se nakonec ukázalo, že to byly hlavně plané sliby a jalová proroctví. Kam Země opravdu směřuje? Někteří vědí…Bylo to ukázáno i astrálnímu cestovateli Robertu Monroe. Měl možnost spatřit tvář Země v roce 3000 a v úžasu zíral na nádhernou panenskou přírodu bez lidí, která se rozprostírala po celé planetě. Však jsou tady na to celé skupiny skvělých bytostí, které skrytě pomáhají Zemi dospět právě do stadia nespoutané přírodní divočiny a ty tady mají zelenou.

Ikona diskutujiciho Vlasta 2023-11-16 19:32:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Hypnóza je legitimní a uznávaná forma léčby a terapie.

Ikona diskutujiciho Gulliver 2023-11-16 19:33:28
Ikona diskutujiciho
sipka

To že ty zrovna neduchovníš, ani to nepozoruješ ve své sociální bublině, ale není náš problém, že ?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-16 20:09:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Za pomoc druhým lidem, navíc s jejich souhlasem a vědomím, se žádná zátěžová karma netvoří. Naopak.

Ikona diskutujiciho Simona 2023-11-18 01:23:01
Ikona diskutujiciho
sipka

“přírodní výběr, přežívání silných a odolných jedinců” – vážne si myslíte, že to tak momentálne je? Chorí sa udržujú pri živote práškami (ktoré neliečia), neplodní sa umelo oplodňujú… to mi ako spomínaná prírodná selekcia nepríde. Sme v dobe, kde sa nemnožia a nežijú len tí silní a zdraví (na čo potom doplácajú mladé generácie).

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-18 09:46:47
Ikona diskutujiciho
sipka

„Sme v dobe, kde sa nemnožia a nežijú len tí silní a zdraví (na čo potom doplácajú mladé generácie).”

Oni nechtějí silné a zdravé. Oni nestojí totiž o potížisty ve svém zaváděném systému.

„Měl možnost spatřit tvář Země v roce 3000 a v úžasu zíral na nádhernou panenskou přírodu bez lidí, která se rozprostírala po celé planetě. Však jsou tady na to celé skupiny skvělých bytostí, které skrytě pomáhají Zemi dospět právě do stadia nespoutané přírodní divočiny a ty tady mají zelenou.”

Ve zkratce – oni nechtějí lidi.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-19 04:47:10
Ikona diskutujiciho
sipka

„Měl možnost spatřit tvář Země v roce 3000 a v úžasu zíral na nádhernou panenskou přírodu bez lidí, která se rozprostírala po celé planetě. Však jsou tady na to celé skupiny skvělých bytostí, které skrytě pomáhají Zemi dospět právě do stadia nespoutané přírodní divočiny a ty tady mají zelenou.”
Ve zkratce – oni nechtějí lidi.

– „jsou tady na to celé skupiny skvělých bytostí, které s tím pomáhají“: tím myslíš Gatese, Schwaba, DS, Zednáře atd.?

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-19 10:07:54
Ikona diskutujiciho
sipka

To, co spatří astralní cestovatel jako budoucnost je relativní. Nemusí to být zrovna ta budoucnost, která nastane. Mohl být i něčím, někým schválně zmanipulován. Co vím, tak mimozemské bytosti si právě nejvíce váží množštví různorodého genetického materiálu na Zemi. Tolik rozmanitých forem života jako na Zemi se jen tak někde ve vesmíru nevyskytuje. Lidem byla tato planeta v minulosti svěřena do správy. Lidská rasa se však, v poslední době, početně rozrostla natolik, že to ohrožuje ekosystém celé planety. Nemyslím tím teď globální oteplování planety. To předhodili lidem velkou lež, jak jim tohle hážou za vinu – jak Slunce zrovna svítí. Osoby, které jsi zde vyjmenovala plní vůli těchto mimozemských bytostí – Syndikátu. Sydikát je seskupení hvězdných ras, které si Zemi nárokují. Samotný Syndikát však podléhá také vyšším procesům řízení. Vesmír je zkrátka rozsáhlý a hodně komplikovaný ke chápaní. Tedy ano. Z jistého pohledu. Z pohledu Syndikátu napomáhájí Zemi k obnově do jejího původního zeleného stavu. Otázkou je, co bude s planetou ohledně toho jejího nýnějšího oteplovaní. Buď jde už o její absolutní konec (šestý matrix = poslední = konec hry) viz mnou již zde uváděná projekce z Projektoru, která na to sedí perfektně. Buď se jedná opravdu o její konec ve smyslu planetárního nosiče třídy G, který se přemění na planetární nosič třídy C a nebo jde jen o masivní oteplování, které nakonec přejde naopak v zápětí v dobu ledovou a planeta bude ještě v jejím pevném skupenství existovat i nadále. To by možná odpovídalo tomu onomu obrazu iterace, kterou viděl ten onen astrální cestovatel. Každopádně ať už nastane jedno a nebo to druhé, jedna i druhá iterace – lidé jsou už v obou, již někde jinde, někde prostě pryč.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek