Proč manželství nefunguje

4.4.2016 v Spiritualita 23

Určitě jste mnozí přemýšleli o tom, proč se tolik manželství rozvádí a proč vstupuje tolik zla do vztahů, které začínaly láskou. Nabízí se odpověď, že je to dobou a jistým trendem. Moje odpověď je o nepochopení lásky, která je ve vztazích často zaměňována se zamilovaností a nepochopení instituce manželství jako takové.

Začne to tak, že se zamilujete, tělem vám prochází proud energie, který je cítit ve všech místech a pakliže je vaše zamilovanost opětována, energie se násobí. Naprosto pozbudete rozumu a necháváte se unášet euforií zamilovanosti, od které očekáváte, že bude trvat věčně. Hoříte, dychtíte, toužíte, berete, odevzdáváte, jste jako smyslů zbavení, ale šťastní, přešťastní…

Proč to nemohlo trvat věčně?

Již zmiňované smyslů zbavení je parafrází věty láska je slepá. A v tom začíná prvotní omyl. Není to láska, kdo je slepý, je to zamilovanost. Není to láska, kdo má protipól nenávist, je to zamilovanost. Ve skutečnosti je láska jedinou jednosměrnou energií v celém universu. A pohádkové věty jako láska je silnější než smrt, nebo láska i hory přenáší, jsou bohužel jedinou pravdou o této energii, o energii tvoření. A s tímto věděním jsme se do této reality narodili.


Přejděme ale k instituci jménem manželství

Tato dávná instituce je církevním vynálezem, který díky ohraničení volného dobrovolně přinutil páry lidí ke vstupu do svazku s názvem manželství. Zároveň s tím se zrodily kodexy, které výjimky začaly odsuzovat.

Možná je pro vás těžké připustit, že manželství bylo implantováno za účelem kontroly nad rodinami, věřím však, že z následujících řádků pochopíte, že v čistém světě bez mocipánů posedlých kontrolou, by tato ohraničená instituce postrádala smysl.

Symbolem manželství je snubní prsten. Kromě toho, že je to pevné a neprostupné ohraničení, které vám ubírá energii, dostávám se konečně k prvopodstatě věty: virtus junxit mors non seperabit.

Napřed se ji dovolím poopravit, její původní opis je převzat ze zednářských prstenů, kde tato věta má mít číselnou – gematrickou hodnotu 3160.

Správně je posledním slovem nikoli seperabit, ale separabit – separovat. Její doslovný výklad je CO MOC SPOJÍ, SMRT NEROZDĚLÍ.

Virtus je zde myšleno jako moc – moc vědění. Virtus je ovšem překládáno též jako ctnost. Tím se ale dostáváme k tomu, jak byl tento atribut použit k ohraničení završeného slibem a rituálním nasazením tohoto symbolického okovu, jenž má zpečetit a ohraničit to, co bylo doposud volné a čisté.

CO BŮH SPOJÍ, SMRT NEROZDĚLÍ. Zde je vidět, jak lze symboliku použít vědoucími, na nic netušící. Nutno ještě dodat, že snubní prsten měl svého předchůdce prsten zásnubní, který měl případnému sokovi ukázat teritorium, kde nemá lovit, stejně jako v přírodě.

Tento prsten ve svém původu nebyl uzavřený kruh, měl mezeru, kterou mohla energie proudit, ač si spousta z vás myslí, že to bylo proto, aby byl flexibilní a dal se přizpůsobit velikosti prstu. Abych uzavřel zednářskou kapitolu, chci ještě dodat, že zednáři jsou a vždy byli pouze muži, kteří se oslovují: ,,bratře“. Není do těchto spolků povolen vstup ženám!!!!!

Manželství bylo tedy implantováno z důvodu kontroly nad rodinou a po dlouhou dobu byla rodina základem státu. Nemusím zdůrazňovat, že po celou řadu let neměly ženy v těchto svazcích žádná práva a že některá zvěrstva na nich páchána pod rouškou těchto bohulibých svazků, nikdy nespatřily světlo světa. A tak se zrodila emancipace. Bylo by bláhové si však myslet, že ve světě, kterému vládnou muži, se něco takového může zrodit samovolně.

Rty, které se dotknou alkoholu, se už nedotknou nás.

Tento obrázek z dob americké prohibice jsem vložil spíše pro odlehčení, je zde vidět, že děvčata na nich mají jiný typ problému, než na který poukazují.

Přichází přelom, Rockefellerova nadace začíná financovat hnutí za zrovnoprávnění žen a těm se konečně dostává jakési satisfakce a pocitu rovnosti, který je ovšem pouhou iluzí. Dodnes nejsou ženy ohodnocovány tak jako muži, bylo by proto dobré odkrýt skutečné pozadí tohoto přelomu.

Do zrovnoprávnění zdaňovali bankéři pouze polovinu obyvatelstva a dalším důvodem byl ten, že děti začaly chodit do školy dříve, aby jim mohl být od útlého věku vštěpován model státu jako hlavní rodiny, tříštící tradiční model rodiny. Manželství tudíž nejede po kolejích, které samo postavilo.

Ženy ve snaze vyrovnat se mužům, začaly přejímat mužské principy a snad kvůli rovnováze muži ženské. Výsledkem toho je, že dnes již není mnoho pravých žen, natož pravých mužů. Symbolicky muž rozděluje a žena spojuje a propletením těchto principů vzniká chaos a jistý druh zmatenosti, kdy lidé často nerozumí sami sobě, natož svému partnerovi.

Teď už se ale dostávám ke vztahům, což je téma na knihu a ne na samostatný článek. Zpět tedy k instituci manželství. Už to slovo samotné man-žel-ství, kde slovo ŽEL představuje jistý smutek z porušení rovnováhy a symbolického uvěznění něčeho, co bylo volné, čisté a nespoutané.

Při vstupu, do tohoto svazku (svazek – svázáno – omezeno) se děje tento rituál

Žena přichází v bílém (čistota, nevinnost), muž většinou v černém (zde nejde o symboliku temna) spolu vytváří symbol duality (černá – bílá, muž – žena, plus – mínus ), spolu předstupují před oltář (oltář – místo kde se přináší dar jako oběť – svoboda, volnost ).

Obřad začíná, na začátku dojde k ujištění, zda jsou partneři obeznámeni se svým zdravotním stavem (bez komentáře), poté začíná úvodní řeč, po které přichází manželský slib.

U slibu se na chvíli zdržím, neboť toto téma je zásadní. Už slib samotný je porušením rovnováhy, když něco slíbíte, rovnováha přichází v momentu, kdy svému slibu dostojíte. Pokud v životě razíte zásadu ,,slibem neurazíš“, nedivte se potom, že se vám štěstí vyhýbá.

U slibu manželského slibujete, až dokud vás smrt nerozdělí, čímž jste porušili rovnováhu na celou dobu vašeho manželství a porušením tohoto slibu ještě víc. Pokud tedy v životě nemusíte, neslibujte.

Manželský slib není obyčejným slibem, energetické zesílení slibu docílíte za pomoci rituálu, kterým manželský obřad jest.

Dále dochází k ujištění o dobrovolnosti (bez komentáře) a přichází otázka na tělo, berete si dobrovolně (znovu přesvědčení o dobrovolnosti) zde přítomného …… Ano!

Zde přítomnou …… Ano!

Přichází výměna prstenů, kdy si nenasadí svůj okov každý sám za sebe, ale jsou vyzváni, aby žena nasadila prsten muži a muž ženě.

Prsten je symbolická odvozenina od saturnova prstence, který obkličuje svoji planetu.

Přichází manželský polibek, který již není polibkem dvou volných milujících se lidí, ale prvním polibkem manželským, rituálně stvrzeným.

Přichází k podpisu smlouvy, kde svým podpisem potvrzujete řádky, které jste mnohdy ani nečetli na rozdíl od jiných smluv, pro slepotu zamilovanosti. Do jisté míry by se dalo říct, že jste v pasti, je zde ale dodateček, že svazek může být do dvacetičtyř hodin anulován.

Dosti ale strašení, nejde mi o to tuto instituci znehodnotit, už kvůli tomu byť malému procentu těch, kterým to vyšlo. Snažím se jen poukázat na nepřirozenost tohoto útvaru, který by se v čistém světě bez potřeby kontroly, sám nezrodil.

Další prvky, které k tomuto aktu patří, jsou různé druhy smluv, jako předmanželská a podobně, kde se vlastně manželé pojišťují (kdyby to náhodou neklaplo), aby nepřišli o majetek. Tyto smlouvy živí a nutno dodat, že velice dobře živí ty nejbezcitnější parazity na těchto institucích – právníky. Je to snad to nejnemorálnější povolání snad krom politiky. Vydělávají na manželstvích, na rozvodech, na neschopnosti lidí se rozumně domluvit.

Tím se dostáváme k majetku, který logicky nemůže být předpokladem šťastného manželství, pouze přísnějšího stanovení pravidel.

Když jsem zmínil potřebu kontroly, chtěl bych vyzdvihnout fakt, že komunita či instituce je vždy lépe pod kontrolou, než jedinec.

Co dodat na závěr? Může vůbec být něco takového jako manželství funkční? Zajisté může, protože vždy záleží na pojetí a na osobním, či společném postoji k čemukoliv. Nefungují pravidla, která byla stvořena někým jiným, pouze pravidla, které jste si utvořili sami. Znáte moment, když jste někde ve společnosti a vstoupí pár. Najednou všichni ztichnou a jen koukají, mělo by snad být něco vidět, ale je tu jen ten pár, jenom je jiný. Najednou ticho prolomí věta: ,,těm to ale sluší“, nebo ,,ti se pro sebe narodili“. Okolo tohoto páru se rozprostírá tajemství, které je nepojmenovatelné. Víte vždy, když mluvíte o někom, jak moc ho milujete, tak vlastně obhajujete to, co obhajobu nepotřebuje a pokud potřebuje, vytrácí se čistota úmyslu. Přeji vám všem, buďte jako ten pár, který vešel.

autor: Jirka Woodman

zdroj: www.prvopodstata.com

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ivet 2016-04-04 07:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já rozhodně nejsem zastáncem nmanželství, sama žiju s přítelem už 8 let bez sňatku a nechápu ženy, které po tom prahnou, přesto chci napsat něco naopak. Myslim, že zmíněné věci se týkají především církevního sňatku, při civilním se nepronáší nic takového: virtus junxit mors non seperabit a slib si můžete poupravit nebo napsat úplně sami podle sebe (kamarádka se nedávno vdávala a psali si sliby sami) je tam jen malá část, která je daná zákonem a to ta část, jestli se berou dobrovolně, zbytek si můžete napsat sami a slíbit si co uznáte za vhodné.

Ikona diskutujiciho Jana 2016-04-04 10:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue děkuji za tento Jirkův článek. Je tak důležité, aby ho četli všichni ti, kdo se rozhodují žít v páru. Nelze absolutně nic vytknout. Je perfektní. Děkuji za tvojí práci blogerky. Jana

Ikona diskutujiciho Sharlotte Sweet 2016-04-04 12:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moji prarodiče spolu zijí už padesát let a pořád jim to funguje.Neber to jako urážku, jenom bys mi to prosím vysvětlila?Moc děkuji

Ikona diskutujiciho Al One 2016-04-04 13:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi pěkný, pravdivý a poučný článek. Mě vždycky bylo divný, proč ti dva chodí se svým vztahem pro nějaké potvrzení k někomu třetímu, koho ani neznají? Ten jim to potvrdí a když se chtějí rozejít, tak si to jdou zas potvrdit jinam, říká se tomu rozvod. Fakt divný, nepřijatelný.

Ikona diskutujiciho FallenAngel 2016-04-04 14:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže se nebrat? Přijde mi ,že manželství z dřívějška byla více spokojená a jsou ještě dnes než když se vezme někdo v dnešní době. Někdo je v manželství ale štastný a nemá žádné problémy.

Ikona diskutujiciho Jirka 2016-04-04 16:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to moc dlouhý na polemiku, určitě je v tom pár dobrých i pár méně dobrých postřehů, ale to stranou.

Ikona diskutujiciho 7Lily7 2016-04-04 18:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No jo, ked som povedala mame a pritelovi, ze by som radsej bez svatby. Tak to bolo bombardovanie aka som sprosta, ze ja budem znevyhodnena, co ak pritel utece (to hovorila samozrejme mama :D akoze :D manzelstvo by mu nezabranilo v uteku, hej?) a ze co ak umre, ja budem s detmi, ziaden majetok, nic nezdedim, problem s uznavanim otca ak sa dite narodi nemanzeske, rozdilne mena rodicu (prej tym dite hrozne moc trpi) no mama teda vypadala ze by ma radsej zabila akoby som mala zit bez svatby a pritel ten je spis racionalni a mysli to v dobrom, ze i pujcky a vsechno je jednodussi a vzdyt je to hezky potvrzeni nasi lasky… asi by ho to velmi sklamalo keby som mu povedala na otazky vezmes si ma? nie, ale vies co ja chcem byt s tebou do konca zivota ale bez svatby :D… no asi by ho to nepotesilo…. a co teraz? da sa nejak pri obradu ochranit?

Ikona diskutujiciho Aťa 2016-04-04 18:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pekne napísané,ďakujem. Myslela som si,že moja teta má ukážkové manželstvo,boli spolu vyše sedemdesiat rokov. Keď som uvažovala o rozvode,povedala mi,aby som sa rozviedla,že keď ma klame,tak ma aj bude klamať.Dodala :"Aj ja som to mala dávno urobiť."

Ikona diskutujiciho Jindra J. 2016-04-04 19:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moje sestra se předloni vdávala a za přibližně půl roku rozváděla… Na začátku taky sliby/chyby. 😉

Ikona diskutujiciho myshoolka 2016-04-04 19:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Svatbu beru jako gesto, kterým si ti dva navzájem vyjádří svou důvěru a taky jako oslavu celého jejich vztahu s rodinou a přáteli. Dají najevo, že to spolu myslí vážně. Mám kamarádku, která tvrdí, že se nechce vdávat, ale také by nechtěla přijít o "ten pěknej den"  :)

Ikona diskutujiciho Morwen 2016-04-04 21:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přijde mi, že dneska manželství je hlavně kvůli ekonomickým důvodům – chlap nebo ženská sice může utéct od toho druhého stejně tak, jako kdyby sezdáni nebyli, nevěře to taky nezabrání, ale při sňatku má ten druhý aspoň právo na část majetku, pokud jsou děti, tak je jasně dané, kdo a jak se má starat apod. A všechno se pak dá vymáhat.

Ikona diskutujiciho Antares 2016-04-04 21:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Církev sňatek nevynalezla, ten je mnohem starší. Svatební právo kodifikovali Římani dávno před křesťanstvím, Římané i Řekové chápali sňatek jako dnes my a starší národy také jisté formy tohoto obřadu měly.

Ikona diskutujiciho Barča 2016-04-04 22:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Určitě zajímavé pojetí článku na svatbu.

Ikona diskutujiciho V 2016-04-06 08:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Cilem dnesni doby je oddelenost jedince a tim jeho snadnejsi kontrola. Manzelsvi je vybudovani harmonickeho celku, ktery kdyz funguje prinasi mnohem vice energie. Nezapominal bych na to, ze vse co delame delame s nejakou energii a je jen na nas jak nechame veci/energie na nas pusobit, nejake smlouvy, umluvy atd. atd. co se pise v clanku. Hezke, ale… Je to jen a jen na nas jak to na nas zapusobi. Za me, manzelsvi je dobra vec, ktera kdyz funguje prinasi ovoce. Dnesni vztahy vedene jako samostatne jednotky, uz ze sveho principu neprinaseji takovy energeticky/jakykoli prinos/vynos protoze jedname sami za sebe, oddelene.

Ikona diskutujiciho Atrej Ystma 776 2016-04-06 08:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A co je tedy opakem Lásky, když ne nenávist? Nicota?

Ikona diskutujiciho Jan 2016-04-06 18:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sem napište komentář

Ikona diskutujiciho Právník 2016-04-07 09:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To jsou laické výmysly :-) Manželství je v současné době forma společného jmění manželů s vyživovací povinností a manželé a děti jsou tak chráněni před případnými rozmary partnera zákonem. Druhové a družky obvykle nic takového nemají a stávají se plačtivé případy že když se láska vypaří a rozejdou se, tak vše připadne jednomu a druhý nemá nic. Manželství je též nutná podmínka pro získání vdovského/vdoveckého důchodu.

Ikona diskutujiciho Sasanka 2016-04-07 13:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravda je,že LÁSKA žádné potvrzení nepotřebuje.Žiji ve městě kde neznám ani jeden jediný spokojený a šťastný manželský pár.Článek říká velký kus pravdy ze života,kéž by byly zkušenosti přenosné a mladí lidé se chtěli těchto doporučení držet. K onomu velkému dni se raději ani vyjadřovat nebudu,větší výživu pro ego jako nafouknutou falešnou bublinu jsem snad ani nepoznala.Stokrát lepší je ony finance investovat do krásné dovolené,nebo zajímavého výletu.

Ikona diskutujiciho sasanka 2016-04-07 13:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě jsem Tě chtěla Aluško pozdravit a vyseknout Ti poklonu za Tvou práci.Né vždy se vším co píšeš souhlasím,ale Tvůj blog je jediný,který navštěvuji pravidelně již několik let.Před měsícem mi u Tebe syn objednal k narozeninám knihu "Svět za oponou",mám ji rozečtenou a je pro mne velkým potěšením ji číst.Mimochodem moje třináctiletá dcera ji "zhltla"ještě dříve,než jsem se do ní pustila.Doma máme i Tvé "Svítání"a už se těším  na Tvou třetí knihu.Krásný den,Alu!

Ikona diskutujiciho Jan 2016-04-07 14:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]: Jenže opět ta záměna, Láska se nevypaří,pouze zamilovanost.

Ikona diskutujiciho Přemek 2016-04-10 20:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Manželství tu byla už před Církví. Třeba u pohanských starověkých Keltů dokonce existovala manželství na zkoušku – na jeden rok. Autor zbytečně mate.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-04-11 11:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]:  Článek se týká církevního obřadu, nevím proč sem pořád někdo plete sňatky předtím, to je přece úplně jiný rituál.

Ikona diskutujiciho Přemek 2016-04-13 22:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[22]: Protože autor to nazval: "Proč manželství nefunguje" a v úvodu se píše: "Určitě jste mnozí přemýšleli o tom, proč se tolik manželství rozvádí a proč vstupuje tolik zla do vztahů, které začínaly láskou. Nabízí se odpověď, že je to dobou a jistým trendem." Tento trend je výrazný hlavně u necírkevních manželství.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek