Psychoelektronické ovládání lidských mozků (1.část)

16.12.2016 v Poselství 9

(Poznámka TM:) O možnosti ovládání vašich mozků bylo napsáno mnoho. To Vás ale asi nebude až tak moc zajímat, i když následující článek je právě o tom. Vše co budete číst, má jednu geniální obranu. Bylo by dobré, kdybyste si udělali následující vysoce funkční pomůcku, bez ní se asi v budoucnu neobejdete.

Pamatujte si, v jednoduchosti je krása a genialita.

Máte-li tedy zájem, můžete si zhotovit skutečně vysoce funkční a jednoduchou aktivní „helmu“. Koupíte si pevnou síťku a o trochu větší dvě čepice na Vaši hlavu. Potom začnete všívat malé kamínky šungitu po celém obvodu čepice. Jakmile uděláte spodní základ, který dobře obšijete, začnete s druhým kruhem o trochu výše. Bylo by dobré, kdybyste jednotlivé kamínky obšili. Takto postupujete až do horního středu čepice, čili na nejvyšší místo, které bude na Vaší hlavě.

Když jste hotovi, převléknete další čepici přes Vámi preparovanou pokrývku hlavy a znovu prošijete. Když si ji umístíte na hlavu, zjistíte, že se Vám hodně uleví a přestanete mít cizí myšlenky. Návod je jednoduchý a vysoce funkční. Byl odzkoušen právě v Novosibirsku, kde podobné přístroje vyráběli a také obranu na tyto nebezpečné psychotronické zbraně. Neváhejte a dejte se hned do práce…..

tm


ps: nechal jsem vyzkoušet na sobě kdysi právě zmiňovanou psycho zbraň. Máte cizí myšlenky, uděláte pomalu to co je Vám naprogramováno a nemáte moc velkou kontrolu nad Vaším rozhodováním. Ale o tom možná až jindy….

Generál KGB Boris Ratnikov o psychotronických zbraních

PSI (психотронное) – působení může probíhat skrze technické prostředky – televizi, rádio, hudbu, určité rytmy a stejně tak čistě prostřednictvím PSI-pole jednoho člověka nebo skupiny na všechny ostatní z mozku do mozku. Speciální služby všech zemí na tom úporně pracují, ale všem ostatním sugerují myšlenku, že se jedná o pseudovědecká tvrzení.

Zvláštní výraz „psychotronní zbraně“ se v médiích objevil před 20 lety. Ale hovořili o nich tehdy jako obvykle vojáci ve výslužbě nebo vědci neuznávaní Akademií věd. V podstatě tehdy mluvili o jakýchsi generátorech, které, přestože se nacházejí i stovky kilometrů od „objektu“, mohou prý způsobit zmatek v jeho mozku, měnit jeho chování, rozhodit psychiku, a dokonce způsobit smrt. Po těchto oznámeních se jako obvykle přihlásily oběti působení PSI-zbraní. Atakovaly redakce žalobami na to, že nějaké hlasy jim šeptají příkazy. Novináři je zdvořile vyslechli a na konci rozhovoru jim poradili, aby se obrátili na psychiatry.

Kolem roku 2000 tok těchto mystických bajek zavánějících psychiatrií nějak vyschl a na PSI-účinky bylo na několik let zapomenuto.
A pak se toto téma objevilo znova. Tentokrát najednou začali mluvit mnohem serioznější lidé – bývalí pracovníci bezpečnostních orgánů země. Nyní se rozhodl říci světu pravdu i generál-major Boris Ratnikov.

Boris Konstantinovič Ratnikov – generál-major Federální bezpečnostní služby RF v záloze. V roce 1984 ukončil vysokou školu KGB SSSR jako specializovaný důstojník KGB s vyšším speciálním vzděláním a se znalostí perštiny. V roce 1980 byl na služební cestě v Afghánistánu jako poradce CHAD (afghánská tajná služba). Zúčastnil se bojů, byl vyznamenán řády a medailemi. V letech 1991 až 1994 byl prvním zástupcem náčelníka Hlavního velení ochrany RF. V květnu 1994 pracoval jako hlavní konzultant v bezpečnostní službě prezidenta Ruska. V letech 1996 – 97 byl jmenován poradcem náčelníka Federální služby ochrany RF. Do roku 2003 byl poradcem předsedy Moskevské regionální Dumy. Nyní je na penzi.

Ratnikov v době služby v Afghánistánu, kde se podle něj testoval jeden z typů PSI-zbraní

Borisi Konstantinoviči, když se voják vaší hodnosti rozhodne dát rozhovor největším novinám Ruska a ještě na takové choulostivé téma, vznikne logická otázka: proč to děláte?

Zaprvé je mi to líto kvůli státu! To, co jsme objevili v Rusku v oblasti PSI-účinků už ve 20. letech minulého století, nyní úspěšně používají dokonce i v Pákistánu a to nemluvím o dalších zemích. Až do poloviny 80. let největší utajená centra pro výzkum psychického působení na člověka se nacházela například v Kyjevě, Petrohradě, Moskvě, Novosibirsku, Minsku, Rostově na Donu, Alma-Atě, Nižném Novgorodu, Permu a Jekatěrinburgu – celkem 20 a všechna pod patronací KGB. Tímto problémem se intenzívně zabývaly tisíce nejlepších vědců. Po rozpadu SSSR všechna tato centra byla zavřena a vědci se rozjeli – někdo zůstal v zemi, někdo odjel za hranice.

A zadruhé je třeba informovat obyvatelstvo i orgány o tom, že hrozba vlivu masového působení je nyní tak velká, jako nikdy předtím. Je to spojeno s objevy nových technologií a rozšířením internetu. A krom toho i s prací Komise pro pseudovědu (obdoba našeho klubu skeptiků Sisyfos) při RAN (Ruské akademii věd). Akademici i nadále trvají na tom, že PSI-účinky jsou šarlatánstvím.

A třetí příčina: v současné době ve světě vypukl zájem o psychotronní zbraně s novou silou. Podle mého názoru budou tyto zbraně během 10 let větší hrozbou než jaderné, protože s jejich pomocí je možné vládnout rozum milionů a udělat z nich zombie.

V naší zemi byl v 80. letech vytvořen systém dobře organizovaných a zakonspirovaných pracovišť na vytváření nových metod a prostředků k řešení mezistátních i vnitřních politických problémů bez použití zastrašování silou a ničivými účinky. Ale s rozpadem SSSR a reorganizací silových ministerstev se koordinace vykonavatelů rozpadla a speciální jednotky v KGB a ministerstvu vnitra přestaly existovat.

Vy sám jste se zúčastnil vytváření PSI-zbraní?

Ne, mým úkolem jako zástupce náčelníka Hlavního řízení ochrany RF bylo sledovat předpokládané hrozby jak vůči prvním osobám státu, tak i vůči obyvatelstvu jako celku. Tak díky naší rozvědce vešlo ve známost provádění takových akcí nejen v Rusku, ale i za hranicemi.

A osudy lidí, kteří se na práci podíleli, znáte?

Mnozí už odešli na onen svět, další odjeli za hranice a další se ztratili v soukromých centrech a klinikách. Vím jen to, že akademik Viktor Kandyb a jeho syn v Pítěru v těchto studiích pokračují. Akademik Vlail Kaznačejev z Novosibirska také na této věci pracuje. Akademička Natalie Bechtěrejeva, i když svůj zájem o tuto tématiku skrývá, dílo svého otce neopustila a studuje především „magii mozku“.

Na čem se v oblasti PSI-působení pracuje ve světě?

V USA se pracuje na myšlence PSI-působení na základě východních psychofyzických systémů, na hypnóze, neurolingvistickém programování (NLP), počítačové psychotechnologii, biorezonanční stimulaci (změna stavu buňky lidského těla). Sleduje se cíl získání možnosti řídit chování člověka.
Izrael klade důraz na výzkum zaměřený na dosažení kvalitativně nových možností člověka prostřednictvím samoregulace, změny vědomí, potenciálu fyzického těla – což je využitelné pro sportovce, „dokonalé“ špiony, diverzní skupiny. Krom toho se vyrábějí tajné technické prostředky programování chování člověka, fungující na základě matematického modelování symboliky Kabaly.
V Akademii národních sil sebeobrany Japonska studují možnosti využití parapsychologických fenoménů, a to i pro využití v rozvědce. Na problémech psychotroniky pracuje také Institut náboženských psychologií.
Bezpečnostní služba a kontrola nad zahraničně politickou činností Severní Koreje experimentuje v oblasti interakce speciálních zářičů na změnu práce orgánů člověka.
V Pákistánu speciální služby rozpracovaly zařízení způsobující poruchu životně důležitých orgánů a fyziologických systémů člověka až k nebezpečí smrti.
Vojenská rozvědka Španělska financuje výzkum působení rozličných fyzických faktorů na orgány člověka a především mozek s cílem vytvoření prostředků k narušení funkce těchto orgánů a změny stavu psychiky.
V Německu se takové výzkumy provádějí na univerzitách v Bonnu a Freiburgu, ve Velké Británii na Londýnské univerzitě a v laboratoři psychologického výzkumu univerzity v Cambridge.

Hlavním cílem těchto výzkumů je nalezení prostředků, způsobů, forem a metod působení na lidskou psychiku, velkých mas lidí a rozšíření možností lidského vědomí. Z řady zemí jsou informace o používání skrytého dálkového ovlivňování jak jednotlivců, tak i velkých kolektivů. Přitom řeč nejde o experimentech, které probíhají už dlouhou dobu, ale o skutečné využívání vypracovaných technologií pro dosažení praktických, nejčastěji politických a vojenských cílů. A tyto technologie jsou s každým dnem stále složitější díky novým možnostem vědy a techniky. Samozřejmě že ještě existují technické otázky v použití těchto zbraní. Ale až budou překonány, pak PSI-zbraně ve svých možnostech předčí všechny ostatní.

Onehdy jsem se zeptal jednoho z předsedů výše zmíněné Komise pro pseudovědu při Ruské akademii věd, laureáta Nobelovy ceny Vitalije Ginzburga, ví-li něco o existenci psychotronních zbraní. Nečekaně na mě vyletěl: „Nic nevím, je to úplný nesmysl!“ A tak jsem zapochyboval – komu se tu dá vůbec věřit?

Nyní budu citovat z jednoho tajného dokumentu nazvaného „Potvrzení ve vztahu potenciálních hrozeb; KGB SSSR, složka pod číslem takovým a takovým…“: „Princip instančního působení na člověka psychotronním generátorem je založen na rezonanci frekvenčních charakteristik lidských orgánů – srdce, ledvin, jater a mozku. Každý lidský orgán má svoji frekvenční charakteristiku. A pokud se na stejné frekvenci na něho působí elektromagnetickým zářením, pak orgán přejde do rezonance, v důsledku čehož se objeví buď silná srdeční nedostatečnost, nebo třeba problém s ledvinami, či neadekvátní chování. Obvykle je zasažen nejslabší, už nemocný orgán. V řadě případů může dojít i k smrti“.

Na tyto výzkumy byly prostřednictvím vojensko-průmyslové komise při Kabinetu ministrů SSSR utraceny miliony rublů. V KGB studovali i „některé otázky distančního medicínsko-biologického působení na vojska a obyvatelstvo speciálním zářením“. A dnes se skutečně podle mých informací používají ty nejmodernější metody mající vliv na stav vědomí člověka. Experimentální vzorky technických zařízení existovaly i na Ministerstvu obrany SSSR. Nicméně s rozpadem bezpečnostních služeb zmizela nejen tato technická vyjádření projektů, ale i samotní pracovníci, kteří po propuštění z těchto institucí přešli pracovat do různých komerčních struktur. A kdo ví, jakým směrem mohou být použity ony ztracené vzorky, jací zabijáci a s jakými programy v mozku chodí nyní po ulicích ruských měst.

Ale když se ponoříte do internetu, můžete najít nemálo článků obecně vyvracejících existenci PSI-zbraní…

Ani já sám jsem ji v rukou nedržel. Jak vypadá? Jako puška nebo knoflík, jakkoli. Ale mám všechny důvody se domnívat, že její technické vytváření je dnes reálné. Veškerý teoretický základ k tomu byl už dávno vytvořen.

Jak tedy může vypadat psychotronní zbraň?

Různě: může vypadat jako dělo, stejně tak jako anténa, dokonce to může být tabletka, nebo zařízení podobné odpuzovači komárů. Ale jak už jsem řekl, nic takového jsem v rukou neměl. (I když… těžko tomu věřit, má přece jen příliš specifické informace).

2.díl ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho Mára 2016-12-16 01:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ta helma mě dostala :D

Ikona diskutujiciho Petrnoušek Miroslav 2016-12-16 07:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den.V návaznosti na nový článek který mne konkrétně zaujal,mám dotaz? Svého času a myslím že stála se prodávají přístroje vynalezené v USA Takzvané Psychovolkmeny.Má jejich používání zásadní vliv na psychický stav člověka.Mohl byste prosím používání těchto přístrojů okomentovat.DĚKUJI.

Ikona diskutujiciho Radomír 2016-12-16 08:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co je myšleno tou pevnou síťkou? A jak ji využít při tvorbě čepice?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-12-16 10:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Psychowalkmany jsou nebezpečné, nahrávají destruktivní data do mozku člověka. Rozhodně nedoporučuji.

Ikona diskutujiciho jirik 2016-12-16 15:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mobilní věže po celých USA vysílají mozkové rezonanční frekvence, aby narušily lidské myšlení, říká bývalý vědec z DARPA – http://vool.cz/h43Ba

Ikona diskutujiciho jirik 2016-12-16 15:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myšlenková kontrola a chemtrails – Harald Kautz Vella

Ikona diskutujiciho Václav 2016-12-17 00:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

podobných a všelijakých ezoterních pomůcek bylo už mnoho a mnoho. lidé jsou hodně nepoučitelní za honbou po něčem, co vždy bude slibovat nenaplněné. a na tom je založen v podstatě byznys. ovládání mysli bychom zase dělali egem(myslí), anebo se opět necháme ovládat myslí někoho, tím jsme se potom dobrovolně nechali zotročit. to mezi, leží uprostřed ve vědomí bez myšlenek. pokud dokážete myšlenky pozorovat, pak již nejsou součástí vašeho subjektu(mysli), ale jsou potom již objektem. a klid mysli je na to lékem

Ikona diskutujiciho Ayeri 2016-12-17 17:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A nestačí obyčejný šungitový kamínek? Ale přijde mi divné, že by někdo v rozhovoru na tak choulostivé téma zveřejnil všechna jména ochotně a vlastně bez vyzvání a nikdo s tím nic nedělal. Obzvlášť v Rusku.

Ikona diskutujiciho áťa 77 2017-04-12 22:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V Severní Korei mění lidem zářičemi funkci orgánů? Možná proto se tam tak dobře udržuje tak zrůdný režim… Rozbrečel mě teď příběh dívky Yeonmi Parkové, která odtamtud uprchla https://www.youtube.com/watch?v=ufhKWfPSQOw .

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek