Původ a techniky při ovládání mysli programem Monarch a MK Ultra

23.6.2022 v Symbolika 23

Programování Monarch je metoda ovládání mysli, kterou používá řada organizací pro tajné účely. Navazuje na starší projekt MK-ULTRA, což je program na ovládání mysli vyvinutý v CIA. Byl testovaný na armádě a civilistech. Metody obou projektů jsou překvapivě kruté, jejich jediným cílem je traumatizovat oběť a výsledky jsou děsivé: Vytvoření otroka s ovládanou myslí, který může být kdykoli aktivován, aby vykonal jakoukoli činnost požadovanou kontrolujícím. Zatímco masmédia tento problém ignorují, více než 2 miliony Američanů údajně prošly hrůzami tohoto programu. Následující článek se zabývá původem Programování Monarch, některými jeho známými metodami a symbolikou.Varování: Tento článek obsahuje znepokojivé prvky a mohl by vyvolat reakci u lidí, kteří programem Monarch prošli.

Programování Monarch je technika ovládání mysli zahrnující prvky satanského rituálního zneužívání (Satanic Ritual Abuse = SRA) a mnohočetné poruchy osobnosti (Multiple Personality Disorder = MPD). Využívá kombinaci psychologie, neurovědy a okultních rituálů, aby v otrocích vytvořila alter ego (rozštěpenou osobnost), kterou mohou manipulátoři spouštět a programovat. Monarch otroky využívá několik organizací spojených se světovou elitou v oblastech, jako je armáda, se*uální otroctví a zábavní průmysl.

Vznik
V průběhu historie bylo zaznamenáno několik zpráv popisujících rituály a praktiky připomínající program na ovládání mysli. Jeden z prvních spisů, který se zmiňuje o využití okultismu k manipulaci s myslí, lze nalézt v Egyptské knize mrtvých. Jedná se o souhrn rituálů, které jsou hojně studovány dnešními tajnými společnostmi a které popisují metody mučení a zastrašování (za účelem vytvoření traumatu), používání lektvarů (drog) a sesílání kouzel (hypnóza), což nakonec vede k úplnému zotročení zasvěcované osoby. Další prvky připisované černé magii, čarodějnictví a posedlosti démonem (kdy je oběť oživena vnější silou) jsou rovněž předky Programu Monarch.

Teprve v průběhu 20. století se však ovládání mysli stalo vědou v moderním slova smyslu, kdy byly systematicky sledovány, dokumentovány a experimentovány tisíce subjektů. Jednu z prvních metodických studií o ovládání mysli na základě traumatu provedl Josef Mengele, krutý „lékař“ působící v koncentračních táborech. Zpočátku dohlížel na výběr přicházejících vězňů a určoval, kdo má být zabit a kdo půjde na nucené práce. Je však znám především tím, že prováděl hrůzné pokusy na lidech, včetně dětí. Mengele měl přezdívku „anděl smrti“.


Nechvalně proslul svými odpornými pokusy na lidech, zejména na dvojčatech, prováděnými na vězních v koncentračních táborech. Málokdy se však mluví o jeho výzkumu ovládání mysli. Velká část jeho výzkumu v této oblasti byla spojenci zabavena a dodnes je utajována.

„Nejvýznamnějším programátorem, možná bychom mu mohli dokonce dát titul otce Monarch programování, byl Joseph Mengele, bývalý lékař koncentračního tábora. Tisíce otroků v programu ovládání mysli Monarch v USA měly za hlavního programátora „doktora Greena“.“ (Fritz Springmeier, The Illuminati Formula to Create a Mind Control Slave)

„Dr. Joseph Mengele byl hlavním tvůrcem strašlivého projektu Monarch a programu CIA na kontrolu mysli MK Ultra. Mengele a přibližně 5 000 dalších vysoce postavených nacistů bylo po druhé světové válce tajně přesunuto do Spojených států a Jižní Ameriky v rámci operace s názvem Paperclip. Nacisté pak pokračovali ve své práci na vývoji technologií pro ovládání mysli a raketové techniky v tajných podzemních vojenských základnách. Jediné, o čem jsme se dozvěděli, byla práce na raketách s těmito zločinci, jako byl Warner Von Braun. Vrazi, mučitelé a mrzačitelé nevinných lidských bytostí byli drženi diskrétně mimo dohled, zaměstnáni v amerických podzemních vojenských zařízeních, která se postupně stala domovem pro tisíce a tisíce unesených amerických dětí ukradených z ulic (asi milion ročně) a umístěných v rámci jejich „výcviku“ do klecí, naskládaných od podlahy ke stropu. Tyto děti sloužily k dalšímu vylepšování Mengeleho technik na ovládání mysli. Některé vybrané děti (alespoň ty, které „výcvik“ přežily) se staly budoucími otroky s ovládanou myslí, kteří by mohli být využíváni k tisícům různých prací, od se*uálního otroctví až po vraždy. Podstatná část těchto dětí, byla záměrně zabíjena před zraky ostatních dětí, za účelem traumatizace k naprosté poddajnosti a poslušnosti“. (Ken Adachi, Mind Control the Ultimate Terror)

Mengeleho výzkum posloužil jako základ pro tajný nelegální program CIA pro výzkum na lidech s názvem MK-ULTRA.

MK-ULTRA
Odtajněný dokument MK-Ultra:

Projekt MK-ULTRA probíhal od počátku padesátých let nejméně do konce šedesátých let a jako testovací subjekty byli využíváni američtí a kanadští občané. Ze zveřejněných důkazů vyplývá, že projekt MK-ULTRA zahrnoval použití mnoha metodik k manipulaci s duševními stavy jednotlivců a ke změně mozkových funkcí, včetně skrytého podávání drog a jiných chemických látek, smyslové deprivace, izolace a slovního a fyzického týrání.
Nejvíce medializované experimenty prováděné v rámci MK-ULTRA zahrnovaly podávání LSD lidským subjektům které o tom neměly ponětí, včetně zaměstnanců CIA, vojenského personálu, lékařů, jiných vládních agentů, prostitutek, duševně nemocných pacientů a členů široké veřejnosti, za účelem studia jejich reakcí.
Rozsah programu MK-ULTRA tím však nekončí. Experimenty zahrnující násilné elektrošoky, fyzické a psychické mučení a zneužívání byly systematicky používány na mnoha subjektech.

Odtajněná fotografie mladého subjektu v programu MK-ULTRA, rok 1961:

Ačkoli přiznaným cílem projektů bylo vyvinout metody mučení a výslechů, které by se používaly na nepřátele země, někteří historici tvrdili, že cílem projektu bylo vytvořit „mandžuské kandidáty“, naprogramované k provádění různých činů, jako jsou atentáty a další tajné mise.
Na MK-ULTRA upozornily různé komise v 70. letech 20. století, včetně Rockefellerovy komise z roku 1975. Ačkoli se tvrdí, že CIA po těchto komisích popsané experimenty zastavila, někteří informátoři vystoupili s tvrzením, že projekt jednoduše přešel „do podzemí“ a Monarch Programování se stalo utajovaným nástupcem MK-ULTRA.
Dosud nejvíc usvědčující prohlášení vládního úředníka o možné existenci projektu Monarch vytáhl Anton Chaitkin, autor publikace The New Federalist, když se bývalého ředitele CIA Williama Colbyho přímo zeptal:
„A co program Monarch?“
Bývalý ředitel odpověděl rozzlobeně a dvojsmyslně: „To jsme zastavili mezi koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let“. (Anton Chaitkin, Franklin Witnesses Implicate FBI and U.S. Elites in Torture and Mu*der of Children, The New Federalist.)

Programování Monarch
Ačkoli existence programování Monarch nebyla nikdy oficiálně přiznána, významní výzkumníci zdokumentovali systematické používání traumat na subjektech pro účely ovládání jejich mysli. Někteří z těch, kteří přežili, se s pomocí oddaných terapeutů dokázali „odprogramovat“ a následně zveřejnit děsivé detaily o svém utrpení.
Monarch otroky využívaly především organizace k provádění operací s využitím obětních beránků vycvičených k plnění konkrétních úkolů, kteří nezpochybňovali rozkazy, nepamatovali si své činy a v případě odhalení automaticky spáchali sebevraždu. Byli to ideální obětní beránci i pro atentáty, prostituci, otroctví a soukromé filmové produkce. Byli dokonalými loutkovými herci pro zábavní průmysl.

„Jaký to má smysl? Můj nejlepší odhad je, že chtějí armádu mandžuských kandidátů, deset tisíc mentálních robotů, kteří budou plnit jejich příkazy. Megalomani nahoře věří, že přes ně postupně vytvoří Satanský řád, který bude vládnout světu.“ (D. Corydon Hammond, Ph.D.)

Programátoři Monarch způsobovali subjektům intenzivní trauma pomocí elektrošoků, mučení, týrání a myšlenkových her, aby je donutili oddělit se od reality – což je u některých lidí přirozená reakce, když čelí nesnesitelné bolesti. Schopnost disociace je hlavním požadavkem u trénovaného subjektu a zřejmě se nejsnáze objevuje u dětí, které pocházejí z problematických rodin po několik generací. Duševní disociace umožňuje manipulátorům vytvořit v psychice subjektu oddělené osobnosti, které pak mohou být naprogramovány a spouštěny podle libosti.

„Programování ovládání mysli založené na traumatu lze definovat jako systematické mučení, které blokuje schopnost oběti vědomě zpracovávat informace (prostřednictvím bolesti, teroru, drog, iluzí, smyslové deprivace, smyslové nadměrné stimulace, nedostatku kyslíku, chladu, tepla, otáčení, stimulace mozku a často i blízkosti smrti), a poté použije sugesci a/nebo klasické a operantní podmiňování (v souladu s dobře zavedenými principy modifikace chování), aby do nevědomé mysli implantoval myšlenky, pokyny a vjemy, často v nově vytvořených traumatem vyvolaných disociovaných identitách, které oběť nutí dělat, cítit, myslet nebo vnímat věci pro účely programátora. Cílem je, aby se oběť řídila pokyny bez svého vědomí, včetně provádění činů, které jsou v jasném rozporu s morálními zásadami, duchovním přesvědčením a vůlí oběti.
Instalace programování pro ovládání mysli se opírá o schopnost oběti disociovat se, což umožňuje vytvoření nových oddělených osobností, které „uchovávají“ a „skrývají“ programování. Již disociované děti jsou hlavními kandidáty na programování“. (Ellen P. Lacter, Ph.D., The Relationship Between Mind Control Programming and Ritual Abuse)

Monarch ovládání mysli bylo skrytě využíváno různými skupinami a organizacemi k různým účelům. Podle Fritze Springmeiera jsou tyto skupiny známé jako „Síť“ a tvoří páteř chystaného Nového světového řádu.

Původ názvu
Název Monarch mind control je odvozen od motýla Monarchy. Hmyzu, který začíná svůj život jako housenka (představující nevyvinutý potenciál) a po období zakuklení (programování) se znovuzrodí jako krásný motýl (otrok Monarch). Některé charakteristiky specifické pro motýla Monarchu se vztahují i na ovládání mysli.

Monarcha stěhovavý (Danaus plexippus) je denní motýl z čeledi babočkovitých.

„Jedním z hlavních důvodů, proč bylo programování ovládání mysli Monarch pojmenováno Monarch programming, byl motýl Monarcha. Motýl Monarcha se učí, kde se narodil (jeho kořeny), a tyto znalosti předává prostřednictvím genetiky svým potomkům (z generace na generaci). Byl to jeden z klíčových živočichů, který vědcům napověděl, že znalosti lze předávat geneticky.
Když člověk prochází traumatem vyvolaným elektrošoky, projevuje se u něj pocit lehké závratě; jako by se vznášel nebo třepotal jako motýl. Existuje také symbolické znázornění vztahující se k proměně či metamorfóze tohoto krásného hmyzu: od housenky přes kokon (spící, nečinný) až po motýla (nové stvoření), který se vrátí do místa svého vzniku. Takový je migrační vzorec, který činí tento druh jedinečným.“ (Ron Patton, Project Monarch)

Metoda
Oběť byla programátorem nazývána „otrok“. Programátor byl zase vnímán jako „pán“ nebo „bůh“. Přibližně 75% obětí tvořily ženy, protože mají vyšší toleranci k bolesti a mají tendenci se snadněji disociovat než muži. Manipulátoři se snažili rozdělit psychiku svého subjektu do několika oddělených alter osobností, přičemž k vyvolání disociace používali trauma.

Program zahrnoval tyto formy mučení:
1. Zneužívání a mučení
2. Uzavírání oběti do krabic, klecí, rakví, nebo pohřbení (s otvorem nebo vzduchovou trubicí pro přívod kyslíku).
3. Omezování svobody pomocí provazů, řetězů, pout atd.
4. Téměř utopení
5. Extrémy horka a chladu, včetně ponoření do ledové vody a hořících chemikálií.
6. Stahování kůže (u obětí, které měly přežít, se odstraňovaly pouze vrchní vrstvy kůže).
7. Otáčení
8. Oslepující světlo
9. Elektrický šok
10. Násilné požití tělesných tekutin a látek, jako je krev, moč, výkaly, maso atd.
11. Věšení v bolestivých polohách nebo hlavou dolů
12. Hlad a žízeň
13. Spánková deprivace
14 Komprese pomocí závaží a zařízení
15. Smyslová deprivace
16. Drogy/léky k navození iluze, zmatenosti a amnézie, často podávané injekčně nebo nitrožilně.
17. Požití nebo intravenózní podání toxických chemických látek k vyvolání bolesti nebo nemoci, včetně chemoterapeutických látek.
18. Vytažení nebo vykloubení končetin
19. Aplikace hadů, pavouků, červů, krys a jiných zvířat k vyvolání strachu a odporu.
20. Zážitky blízké smrti, udušením nebo utopením s okamžitou resuscitací.
22. Nucený výkon nebo svědectví při tý*ání a obě*ování druhých lidí a zvířat, obvykle noži.
23. Nucené otroctví
24. Vynucené otěhotnění; plod byl následně buď potracen, nebo využit pro jejich programy.
25. Duchovní trápení s cílem vyvolat v oběti pocit posedlosti, obtěžování a vnitřního ovládání zlými duchy nebo démony
26. Znesvěcení židovsko-křesťanské víry a forem uctívání; zasvěcení satanovi nebo jiným božstvům.
27. Zneužívání a iluze s cílem přesvědčit oběť, že Bůh je zlý, např. přesvědčování oběti, že ji Bůh zneužívá
28. Chirurgické zákroky s cílem mučit, experimentovat nebo vyvolat vnímání fyzických nebo duchovních bomb či implantátů.
29. Poškozování nebo vyhrožování poškozením rodiny, přátel, blízkých, domácích zvířat a jiných, aby si vynutili podřízenost.
30. Používání iluzí a virtuální reality ke zmatení a vytvoření nedůvěryhodného odhalení (Ellen P. Lacter, Ph.D., Kinds of Torture Endured in Ritual Abuse and Trauma-Based Mind Control)

„Základem úspěchu při programování Monarch je to, že lze vytvořit různé osobnosti nebo části osobnosti zvané alter ega, které se navzájem neznají, ale které mohou v různých časech převzít tělo. Stěny amnézie, které jsou vybudovány traumaty, vytvářejí ochranný štít utajení, který chrání zneužívající před odhalením a zabraňuje předním osobnostem, které ovládají tělo po většinu času, aby věděly, jak je jejich systém rozštěpených osobností využíván. Štít utajení umožňuje členům sekty žít a pracovat mezi ostatními lidmi a zůstat zcela neodhaleni. Přední osobnosti mohou být úžasní křesťané a hlubší alter ega mohou být nejhorším typem satanistického monstra, jaké si lze představit – efekt Dr. Jekylla a pana Hyda. Při udržování utajení zpravodajské agentury nebo okultní skupiny, která otroka ovládá, jde o hodně. Úspěšnost tohoto typu programování je vysoká, ale když selže, jsou neúspěšní otroci zlikvidováni. Každé trauma a mučení má svůj účel. Při zjišťování, co lze a co nelze, bylo provedeno mnoho experimentů a výzkumů. Byly vytvořeny grafy, které ukazují, kolik mučení zvládne určitá tělesná hmotnost v daném věku, aniž by došlo k úmrtí.“ (Springmeier, citace)

„V důsledku těžkého traumatu vyvolaného pomocí ECT, týrání a dalších metod, se mysl odštěpuje od jádra do alternativních osobností. Dříve se to označovalo jako mnohočetná porucha osobnosti, v současnosti je uznáváno jako disociativní porucha identity a je základem pro programování MONARCH. Další podmiňování mysli oběti je posilováno hypnózou, dvojím nátlakem, převracením slasti a bolesti, nedostatkem jídla, vody, spánku a smyslových vjemů, spolu s různými drogami, které mění určité mozkové funkce.“ (Patton, citace)

Disociace se tedy dosahovalo traumatizací subjektu, systematickým zneužíváním a používáním děsivých okultních rituálů. Jakmile dojde k rozštěpení jádra osobnosti, lze vytvořit nový „vnitřní svět“ a naprogramovat alter persony pomocí dalších nástrojů, jako je hudba, filmy (zejména Disneyho produkce) a pohádky. Tyto vizuální a zvukové pomůcky posilují proces programování pomocí obrazů, symbolů, významů a pojmů.
Vytvořené osobnosti lze pak zpřístupnit pomocí spouštěcích slov nebo symbolů, které manipulátor naprogramoval do psychiky subjektu.
Mezi nejčastější vnitřní obrazy, které otroci ovládání mysli vidí, patří stromy, kabalistický Strom života, smyčky nekonečna, starověké symboly a písmena, pavučiny, zrcadla, tříštění skla, masky, hrady, bludiště, démoni, motýli, přesýpací hodiny, hodiny a roboti.
Tyto symboly jsou běžně vkládány do filmů a videí populární kultury ze dvou důvodů: k desenzibilizaci většiny populace pomocí subliminálů, k neurolingvistickému programování a k záměrnému vytvoření specifických spouštěčů a klíčů pro základní programování snadno ovlivnitelných dětí programem Monarch.

Mezi filmy používané při programování MONARCH patří Čaroděj ze země Oz, Alenka v říši divů, Pinocchio a Šípková Růženka.

Film Čaroděj ze země Oz používali manipulátoři Monarch k programování svých otroků. Symboly a významy ve filmu se v mysli otroka stávají spouštěči, které manipulátorovi umožňují snadný přístup do otrokovy mysli.

V populární kultuře se v zastřených narážkách na programování Monarch často používají analogie s Čarodějem ze země Oz a Alenkou v říši divů.

V každém případě je otrokovi podsouvána určitá interpretace děje filmu s cílem posílit programování. Například otrok sledující Čaroděje ze země Oz se učí, že „někde za duhou“ je „šťastné místo“, kam se musí vydat, aby unikl nesnesitelné bolesti, která je mu způsobována. Pomocí tohoto filmu programátoři povzbuzují otroky, aby se vydali „za duhu“ a disociovali se, čímž účinně oddělí jejich mysl od těla.

„Jak již bylo zmíněno, hypnotizér snáze zhypnotizuje děti, pokud ví, jak na ně. Jednou z účinných metod je říci malým dětem: Představte si, že se díváte na oblíbený televizní pořad.
Proto jsou pro programátory tak důležité Disneyho filmy a další pořady. Jsou dokonalým hypnotickým nástrojem, jak přimět dětskou mysl, aby se rozpojila správným směrem. Programátoři používají filmy téměř od prvního dne, aby dětem pomohli naučit se hypnotické scénáře. Pro děti musí být součástí hypnotického procesu. Pokud hypnotizér umožní dítěti, aby si vytvořilo vlastní představy, budou hypnotické sugesce silnější. Místo aby dítěti řekl barvu psa, může se ho programátor zeptat. V tomto případě pomáhají knihy a filmy, které dítěti ukazuje, nasměrovat jeho mysl správným směrem. Pokud hypnotizér k dítěti mluví, musí dbát zvýšené opatrnosti, aby neměnil tón svého hlasu a aby měl plynulé přechody. Většina Disneyho filmů se používá pro účely programování. Některé z nich jsou speciálně navrženy pro ovládání mysli.“ (Springmeier, citace)

Úrovně Monarch programování
Úrovně naprogramování identifikují „funkce“ otroka a jsou pojmenovány podle elektroencefalografických (EEG) mozkových vln, které jsou s nimi spojeny.

Typy mozkových vln v EEG

Programování ALPHA, považované za „obecné“ nebo běžné programování, je v rámci základní řídicí osobnosti. Vyznačuje se mimořádně výrazným zachováním paměti spolu s podstatně zvýšenou fyzickou silou a ostrostí vidění. Programování Alpha se uskutečňuje prostřednictvím záměrného rozdělení osobnosti oběti, které v podstatě způsobí rozdělení mozku na levou a pravou stranu, což umožní použití levé nebo pravé strany mozku prostřednictvím stimulace neuronových drah.

BETA se označuje jako „se*uální“ programování (otroci). Toto programování eliminuje všechna naučená morální přesvědčení a stimuluje primitivní instinkt zbavený zábran. Na této úrovni se mohou objevit „kočičí“ alter ega. Známé „Kočičí programování“ (Beta Kitten Programming) je nejviditelnějším druhem programování, neboť tomuto druhu programování byly podrobeny některé ženské celebrity, modelky, herečky a zpěvačky. V populární kultuře oblečení s kočičím vzorem často označuje Kitten programming.

DELTA je známo jako „zabijácké“ programování a původně bylo vyvinuto pro výcvik speciálních agentů nebo elitních vojáků (např. Delta Force, První pozemní prapor, Mossad atd.) v tajných operacích. Projevuje se zde optimální výdej adrenalinu a řízená agrese. Subjekty jsou zbaveny strachu a velmi systematicky plní svůj úkol. Na této úrovni se vrství i pokyny k sebedestrukci.

THETA je „psychické“ programování. Bylo zjištěno, že Bloodliners (osoby pocházející z vícegeneračních satanských rodin) vykazují větší sklony k telepatickým schopnostem než osoby, které nejsou Bloodliners. Vzhledem k jeho zjevným omezením však byly vyvinuty a zavedeny různé formy elektronických systémů ovládání mysli, konkrétně bio-medicínská zařízení pro telemetrii lidí (mozkové implantáty), lasery s řízenou energií využívající mikrovlny a/nebo elektromagnetiku. Uvádí se, že se používají ve spojení s vysoce pokročilými počítači a sofistikovanými satelitními sledovacími systémy.

Závěr
Při popisu hrůz, které otroci prožívali, je obtížné zůstat objektivní. Extrémní násilí, psychické mučení a zvrácené hry, které obětem způsobovali „vědci“ a vysoce postavení úředníci, dokazují existenci skutečné temné strany síly.
Navzdory odhalením, zveřejněným dokumentům a výpovědím svědků, většina populace tuto problematiku ignoruje, odmítá, nebo se jí zcela vyhýbá.
Od roku 1947 byly takto údajně naprogramovány více než dva miliony Američanů a CIA své projekty na kontrolu mysli veřejně přiznala v roce 1970.
Filmy jako Mandžuský kandidát na toto téma přímo odkazují a dokonce zobrazují skutečné techniky, jako jsou elektrošoky, používání spouštěcích slov a zavádění mikročipů.

Několik veřejně známých osobností, které vídáme na televizních obrazovkách a ve filmech, jsou otroky programu ovládání mysli. Známé osobnosti, jako jsou Candy Jones, Celia Imrie a Sirhan Sirhan, vystoupily na veřejnosti a zveřejnily své zkušenosti s kontrolou mysli… a přesto široká veřejnost tvrdí, že to „nemůže existovat“.

Výzkum a finanční prostředky investované do projektu Monarch se však netýkají pouze otroků ovládání mysli. Mnohé pořady byly koncipovány s využitím nejpokročilejších dat o lidském chování, která kdy byla shromážděna a mnohé poznatky pocházejí z programování Monarch.

překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-06-23 12:32:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc díky za vysvětlení. Mockrát jsem o tom slyšela ale chyběl mi konkrétní popis. Když se nad tím zamyslím tak vlastně většina pop hudby v mainsteamu v nějaké podobě tyto praktiky napodobuje. Třeba tohle a to jsem jenom tak vybrala namátkou, v půlce klipu drží v ruce deku s kočičím vzorem.

Beta Kitten Programming
https://www.youtube.com/watch?v=LguzIK5Fn24

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-23 12:51:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Jestli si začínáš všímat symboliky mk ultra, tak se určitě podívej na tento klip: https://www.youtube.com/watch?v=f5qICl3Fr3w
Jakmile se jednou dozvíš pravdu, tak tyhle věci už nikdy neuvidíš stejnýma očima jako předtím.

Ikona diskutujiciho Diana 2022-06-23 13:03:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Potvrzuji. Poté, co jsem získala jakž takž přehled v symbolice, už se na spoustu seriálů nedokážu dívat. Dokázala bych, ale nechci. Dříve jsem je žrala, dnes mi připadají jako grcka.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-06-23 13:19:11
Ikona diskutujiciho
sipka

No ty vole… v tom klipu je všechno včetně dvojníků.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-23 13:25:27
Ikona diskutujiciho
sipka

jj, úplně jak šablona. Drogy po podpisu, hodiny, labyrint, jedno oko, uvěznění a to zdánlivě nesouvisející sténání odkazuje na zneužívání. Člověk který si projde pár symbolických výkladů co tu byly a zapamatuje si dnešní článek víceméně nepotřebuje výklady hudebních klipů od světových celebrit protože mu to zapadne jako puzzle. Ty motivy se opakují pořád dokola a dokola. Protože upsaní prochází jedním a tím samým. Symbolika ale samozřejmě skýtá víc než jenom tématiku pedowoodu.

Ikona diskutujiciho Katherine 2022-06-30 18:10:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsi skvělá, prosím pokračuj dál ve článcích.
V češtině bohužel málokdy najdeme názorné texty.
Děkuji ❤️

Ikona diskutujiciho petr 2022-06-23 12:33:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za super článek. Celkem jsem věděl o co jde ale odkud vzali slovo monarch mi nebylo jasné. Viděl jsem spoustu fotek umělců kteří měli na sobě zrovna tohoto konkrétního motýla. To je úchylný.

Ikona diskutujiciho Diana 2022-06-23 13:01:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj ahoj, na čtení článku zatím nemám dostatek energie, četla jsem jenom úvod a připomnělo mi to jednu knihu od Ully Fröhling: Byla jsem otrokyní v satanské sektě. Doporučila bych ji každému psychologovi, který pracuje s člověkem s DID, ale i všem těm pseudosatanistům, co si myslí, že ty satanské s*ačky jsou cool.
Je to kniha na více večerů. Sice je celkem krátká a je psána jednoduchým jazykem, ale téma je těžkopádné, těžko stravitelné, ale přesto důležité. 100% ji doporučuji, je to dobrá kniha. Když čtení občas přerušíte. Věřím, že by se v tomto dala srovnat i s tímto článkem. Těžkopádný, k přečtení jen přerušovaně, ale důležitý. Věřím, že nebudu litovat, až ho přečtu, stejně jako jsem nelitovala té knihy.

Ikona diskutujiciho Diana 2022-06-23 13:45:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdyžtak kdybys chtěla, teď tu knihu čtu odznovu. Některé se musí nadvakrát. Takže bych klidně z ní mohla udělat „výtažek,“ referát nebo něco na ten způsob.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-23 21:31:43
Ikona diskutujiciho
sipka

A mohli bysme to sem dát jako článek, to by bylo fajn 🙂

Ikona diskutujiciho kiana 2022-06-28 21:22:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Diana: Děkuji za doporučení knížky, už jsem jí přečetla (musela jsem si dávat pauzy při čtení) a byla vážně zajímavá (jedna z nejlepších knížek o tomto tématu – byla obsáhlá v tom smyslu, že popsala a vysvětlila hodně témat: DID, ince*tní zneužívání, dětská pro*tituce a po*nografie, satanský kult i ovládání mysli). Kniha je napsaná jednoduchým stylem a díky tomu se dobře čte (popisuje přímo zážitky oběti z jejího pohledu, ale je tam i vysvětlení a má to logiku), takže bych jí doporučila. Akorát ty traumatické zkušenosti, které jsou v knize popsané, jsou opravdu hrozné.

Ikona diskutujiciho vap 2022-06-23 14:34:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jeden známý, s kterým se znám od roku 2008.Seznámil jsem se s ním tak, že jsem dal inzerát na internet, snad na lidech do rubriky „hledám kamaráda“.Sdílíme jeden společný zájem v oblasti životního stylu pro jistotu nebudu psát jaký, abych nějakému čtenáři, který mě zná byť jen virtuálně z netu, nebyl moc nápadný.Tento chlap je starý, ženatý a má okolo sebe spoustu mladších kamarádů, co sdílí tentýž životní styl.Jinak už z předtim jsme se virtuálně znali z nějakých diskuzních for o tom životním stylu.Tedka jeho charakteristika, už za komunistů dělal něco v armádě, důchod má takový, že takový plat nemá ani leckterý zaměstnaný člověk, k důchodu si ještě přivydělával někde v IT na živnost, ovšem moc konkrétní nikdy nebyl.Povrchně se zajímá o energie, kdysi o Budhismus, ale na 85 procent u něj převládá racionalismus, zastánce a vnucovalel očkování COVID, pořád mi vnucuje, abych si pořídil chytrý mobil.Prostě mám dojem, že vytáhne vždycky to, co se mu momentálně hodí do vitríny.Píšeme si spolu maily, ovšem mám pocit, že ho moc nezajímá, co píšu, jen hraje, že ho to zajímá.Jakoby vůbec nepřemýšlel nad tím, co píšu (odpovědi mrská jednu za druhou, číslíčka počtu emailů běhají jak vteřinovka).Jak jsem psal, má okolo sebe spoustu kamarádů.S kamarádama chodí bud do čajoven či nějaký na nějaký sport nebo na pivo.Když jsem párkrát navrhl, že se nás může sejít třeba u čaje víc, tak na to přistoupil, ovšem trochu nerad.Seznámil mě postupem času s dvěma kamarády, kteří se po nějaké době odemně začali bezdůvodně vzdalovat, přitom jsme si nic neudělali, jak kdyby je někdo proti mě naočkoval, pak už jeden z nich neodpovídal na maily, důvod neznámý-je to na delší rozepisování, to ted nemínim dělat.On ví, jak jsem téměř sám, má okolo sebe spoustu lidí a neudělá proto nic, abych nebyl sám (už za 14 let??)-mám pocit, že je to jeho schválná manipulace.V posledních letech si na mě udělal čas jen 1x ročně (ale na jiné kamarády daleko více), minulý rok, jelikož jsem ho prokoukl, jsem osobní setkání odmítl.Když jsem navrhoval místa setkání já, pořád děsné problémy, že by musel někde platit za parkování (chudáček s vysokym důchodem) a po nesmyslnym dohadování si vždycky určil místo, které chtěl on.Jak dělal v IT, ví, že k tomu mám blízko a ani žádná snaha mě do toho zasvětit.Jednou se zmínil, že prý někde odhalili padělaný SW, takže to je asi ta jeho IT činnost.Před pár lety jsme někde seděli v čajovně a on si mě bez dovolení vyfotil mobilem a ještě se u toho uhihňával., skoro bych u jednu plácnul do úsměvu.Když jsem mu kolikrát flustrovaně vynadal do sprostých slov, demonstrativně se na tři dny urazil.Když jsem mu řekl, že se na něj vyprdnu, tak mi psal něco ve smyslu, jakože se bez něj neobejdu.Ano ukázal se jako MANIPULANT a né kamarád!!!! Mám dojem, jak si libuje nad tím, že má nademnou jakousi moc a hřeší nad mou samotou.Při sečtení všech okolností mám dojem, že dělá nějaké psychologické výzkumy na lidech, tedy mladších kamarádech.Dělal u armády, dělal v IT, prospěchář za minulého i současného režimu, ženatý chlap, co se kamarádí s mladšíma chlapama (prosim o intimní věci tu vůbec nejde!!), ale o vytvoření party tu nejde, tak z toho lze vyvodit, že tu něco moc smrdí.V čem on je asi namočený? Možná v něčem podobném, o čem píše tento článek!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-23 21:48:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Vape. Nic ve zlým, neznám tě, ale někdy je lepší slyšet pravdu narovinu. Toto nikdy nebyl tvůj kamarád. Naschvály na úrovni ZŠ jsme všichni prožili právě abysme se naučili rozeznávat mezi dobrými a špatnými lidmi. Možná jsi o tu lekci přišel. Špatní a ulhaní falešní kamarádi na základce případně v nácti by tě poučili do života. Je to cenná lekce na které pochopíš několik základních pravidel:
Dobrý kamarád si z tebe neutahuje na tvůj úkor tak aby ses cítil špatně. Říká ti pravdu i tu nepříjemnou a nevrazí ti kudlu do zad. Zapojuje tě do svého života. Sám se ozve a nabízí termín setkání. Je ti s ním dobře a zajímá ho jak se cítíš a jak se máš.

To co popisuješ je známý, který nemá zájem se s tebou ani stýkat. Výmluvy že nemá kde parkovat a není čas znamenají že nemá zájem tě vidět. Buď má hodně práce nebo má příjemnější lidi se kterými chce trávit svůj čas. Neodpovídání na zprávy nebo až za hodně dlouho to samý. A je mu blbý ti to říct narovinu protože tě nechce naštvat nebo urazit. Ze stejných důvodů tě nezapojuje do svého kolektivu – protože ty pro něj kamarád nejsi a nechce tě v tom okruhu mít.
Proč by se měl starat o to abys nebyl sám – to je tvůj úkol, nikoho jiného. Dobrý kamarád by tě zapojit chtěl, problém ale je, že tohle kamarád není.
Neváží si tě. Proto s tebou tak jedná. Kdyby jsi měl zdravou sebeúctu tak by jsi ho poslal do řiti už dávno, ale neudělal jsi to a on to ví, proto s tebou takto jedná.

Proč to tak je ti přesněji neřeknu protože tě neznám. Podle tvého popisu si prostě nesedíte. Tobě se ale divím že si vypisuješ s člověkem u kterého jasně vnímáš že tě vůbec neposlouchá a je mu jedno co píšeš. Kdyby jsi raději šel péct perníčky nebo zasadil pár stromů jak nám lesy sežrali kůrovci tak bys z toho měl určitě větší radost. A tím se zase vracím k otázce tvé sebeúcty. Protože mrhat svým časem na lidi, kterým na tobě nezáleží a ty to dokonce víš, je fakt blbost.

Tvoje situace mi připomíná mladý nezkušený lidi co se někde zabouchnou a pak hledají každou mikrozáminku, ze které dělají příznivý signál. Přesvědčují sami sebe, že protějšek má zájem, když zcela evidentně nemá, ale ty prostě nechceš vidět pravdu, tak se opíjíš rohlíkem a podle toho tě na konci čeká nemilé zklamání.

Na tyhle toxiny hoď bobek. Poohlídni se jinde.

Ikona diskutujiciho vap 2022-06-24 03:23:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Ono je to tak, na škole byli lidi, u kterých bylo hned jasné, že jsou zlí a nebo dobří.I když nějací křiváci tam také byli.
Jenže s tímto člověkem je to jinak.Když pár dní nepíšu, tak se zajímá, co je se mnou.Takže on mě k něčemu potřebuje.
On mi o svých kamarádech často vypráví, ale neseznámí mě s nima.Proč to vůbec dělá? Když jsem mu někdy navrhl, že bychom s nějakým kamarádem se mohli sejít do čajovny, tak měl dopředu jasno, že bych si s ním nerozuměl.A když se to vyjímečně povedlo, tak mě poučoval jak pětiletého parchanta, o čem s ním mám a nemám mluvit apod.Kdyby o mě neměl zájem, tak mi nebude říkat, že se bez něj neobejdu a podobné věci.Nakonec to byl on, co si tehdy (2008) našel můj inzerát.
Najít si vztahy je problém, protože se ze mě vytratil energetický magnetismus (téměř denodení vysávání) a většina lidí nemá o mě zájem.Kamkoliv přijdu, všude egoistický nafrněnci sami pro sebe a tak podobně.Ty mě samozřejmě přehlížejí.Často se ocitám v situaci, že jsem osamocen uprostřed společnosti, takový pátý kolo u vozu, které nikomu nestojí za řeč.Jako semtam se někdo se mnou do řeči dá, ale to nejsou žádný kamarádi, za dveřma podniku už je nezajímám, pak je potkám v tramvaji a dělají, že mě neznaj.To je ta ostrakizace.Jsou tedy dvě skupiny lidí, většinová, jenž mě ignoruje, pak ultra-menšinová, co sice se mnou navazuje řeč i hází křivé sympatie, ale o přátelení jim nejde.Pokud nejsem pro lidi přitažlivý, tak samozřejmě nebudu dolézat, takže zůstat v samotě asi až do smrti a nebo nevim.Takto se vyrábí samotáři.
——————————-
Ještě napíšu o pocitových stavech v bytě.O víkendu zima+zlost, v podnělí a úterý tak napůl, středa v pohodě.Dneska dopoledne zase začala zima+zlostJe jedno, zda venku jsou tropy nebo zima, je to stejné, pocitová zima uměle vyvolaná vůbec nesouvisí s fyzikální měřenou telpotou.19°C=25°C v místnosti-pocitově stejné v době působení negativní energie.
No a to s tím zmíněným známým také probírám.Často mi radí, abych si našel psychologa a podobné kraviny.A když jsem mu řekl, že se odstěhuju, tak začlo, nikam se nestěhuj, realitky tě okradou, jestli na tebe někdo působí, tak to nepřejde.Takže co z toho plyne? Že v tom švindlu je asi namočenej možná s mými sousedy.Jednou jsem se s ním bavil v nějaké souvislosti o jedné učitelce ze základní školy.Pak jsem napsal, kdo ví, co je s ní dneska.Nevím, jak na to přišel, zda jenom plácnul od boku, že je nejspíš v invalidnim důchodu.Učitelku jsem nejmenoval, snad jí ani nemohl znát, v dětství mě neznal, tak jak to může vědět? Učitelka co mě mírně ponížila před celou třídou.Tady opravdu nezbývá než věřit na sehrané psycho-šikanozní divadlo, jenž se se mnou táhne už od dětství a lidi jenž v tom jedou jako herci.Vysloveně, jak jsem narazil na články o zacílených osobách, našel jsem se, až jsem nevěřil, že je to možné.Ten Monarch s tím nějak souviset bude.No a internet je plný článků o šikanách ve školách a různých linek pomoci.Ovšem šikana dospělých se téměř nikde neřeší.Je to taková mazaná korupce lidských práv, dělaná tak, aby pachatelé nebyli vidět.Velkým průšvihem jsou také pomlouvačné kampaně.Problém je v tom, že dotyčný vůbec nemusí tušit, že byl někde pomluven.Vidí pouze výsledek pomluv a neví, co se děje.A jak něco na základě domněnky dávat k soudům? To je přesně ono.

Ikona diskutujiciho kešo 2022-06-23 16:47:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Spomenul som si na dva kultové filmy Kukuričné deti a Trávnikár, ktoré podľa mňa koketujú s témou ovládania mysle.

https://www.csfd.cz/film/17291-kukuricne-deti/prehled/

https://www.csfd.cz/film/11040-travnikar/prehled/

Ikona diskutujiciho Danny 2022-06-23 18:34:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud umíte anglicky, doporučuju web pseudoccultmedia blogspot com. O mk ultra v Hollywoodu.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-06-24 16:35:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tento článek jsem četla už před nějakou dobou v angličtině, ale v čj se četl mnohem lépe (když čtu v aj o těchto tématech, tak to ve mně vyvolává horší reakci než když o tom samém čtu v čj – asi to bude tím, že když jsem se začala učit aj, tak to bylo až na střední, neuměla jsem nic a učila jsem se ztěžka pomalu základy, pak jsem pracovala na brigádě jako uvaděčka v kině, kde jsem se dívala opakovaně na ty samé filmy v aj s českými titulky a po pár měsících jsem najednou zažila skok a místo chabých základů jsem uměla ze dne na den docela dobře anglicky – pak jsem o mnoho let později v dospělosti objevila jednu dětskou anglickou osobnost, tzn. že nerozumí česky, pouze aj). Učitelka na střední mě chválila, že jsem to tak rychle dohnala (to už jsem se aj vůbec doma neučila, s těmi základy „I am, you are atd.“ jsem přestala po pár týdnech asi tak v době, kdy jsem začala chodit na tu brigádu – tedy jsem se anglicky naučila cca za 4 měsíce, ale je pravda, že učitelka na nás mluvila anglicky a učila v hodinách gramatiku atd. a to jsem dávala pozor při výuce, takže v hodinách aj jsem určitě taky něco pochytila) a nakonec jsem z aj i maturovala, jenže při maturitě jsem měla jako první maturitu z němčiny, kterou jsem zvládla dobře, ale byla to jiná část mozku a hned poté byla maturita z aj a mě se to nějak nepřehodilo na angličtinu a neuměla jsem skoro ani slovo anglicky! Takže docela trapas, ale prošla jsem, protože mi učitelka aj mi dala trojku (i když to měla být spíš 5), protože říkala, že ví, že anglicky umím, že jsem byla při hodinách opakovaně dobrá v angličtině, takže to byl asi výpadek ze stresu.. Teď už se mi takový výpadek nikdy neděje, anglicky umím celkem dobře (v jedné části mozku) až dost dobře (v jiné části mozku), ale němčinu jsem vcelku zapomněla (protože jsem jí dlouho nepoužívala a tu jsem se naučila běžným způsobem, ta mi do hlavy sama nenaskočila). Ještě se španělštinou se mi stal podobný výpadek – uměla jsem základy (které jsem se naučila běžným způsobem díky životu v zahraničí, ale asi to umí jenom nějaká osobnost/část mozku) a jednou jsem byla v hospodě s kamarádem, kterému přijel na návštěvu jeho kamarád, který žil ve Španělsku, tak mu řekl ať jde s námi a já tomu jeho kamarádovi říkala, že umím trochu španělsky, ale když na mě začal mluvit šj, tak jsem zrovna k tomu neměla přístup a neuměla jsem nic (tak se divil, proč říkám že trochu umím, když neumím). Jindy (v jiných situacích) jsem ale ty základy uměla.

Když jsem četla ten článek na vigilant citizen v aj, tak mě vyděsilo, že když mi bylo asi 12, tak mi táta (i jeho kamarád) opakovaně říkali, že se ze mě stane motýl (a o tom, že je housenka, která se zakuklí a pak se změní na motýla). Myslela jsem si, že chce podivným způsobem asi mluvit o pubertě, ale stačilo by to říct jednou (slyšela jsem to od nich tak 10x a říkal to s důrazem, že to mělo být asi důležité). To je vzpomínka, kterou si konstantně pamatuju od té doby, co se stala (takže ne nějaká „nově vynořená“, kterou bych si mohla vymyslet). Což mě po přečtení článků o mk-ultra/monarch trochu vyděsilo, puberty se ten rozhovor totiž asi netýkal (jsem se myslím jednou ptala jestli mluví o pubertě a říkal, že ne, ale zároveň ani nevysvětlil, co tím tedy myslí). Nebo mi chtěl opakovaně popisovat životní cyklus motýlů, který jsem ve 12 letech např. ze školy znala..? Tenkrát jsem si myslela, že si myslí, že mám asi dlouhé vedení a nevím, jak probíhá život motýlů, proto mě o tom poučuje a opakuje to, tak jsem na to pak nereagovala (tzn. jsem to odkývala a neřešila jsem to).

Jinak DID jsem měla v dětství (ale neuvědomovala jsem si to), v pubertě moc ne, pak jsem byla v tom zahraničí a po návratu jsem měla dost disociaci a PTSD, pak se to během let zase trochu zlepšilo (to už jsem nebydlela u rodičů) a cca kolem 30 let jsem teprve zjistila, že mám asi DID (tedy minimálně disociaci určitě) a pak se to zhoršilo (jenom tím, že jsem se o to zajímala). S těmi různými osobnostmi jsem to vnímala různě – celý život (tedy už od dětství) jsem si myslela, že mám uvnitř skrytou osobnost/duši, kterou ta osobnost, která je v popředí, chrání. Když jsem ale začala chodit s jedním klukem, který na mě obdivoval odhodlanost, cílevědomost (nějaké takové „pracovní“ vlastnosti), tak jsem mu ukázala tu duši (jakoby vyšla na povrch), která byla emocionální a úplně jiná, než jak mě znal. Ten kluk se divil, tak jsem mu řekla to, co jsem si v té době myslela (že každý člověk v sobě má ukrytou duši, která někdy může vyjít na povrch) a on mi řekl, že to je nějaká blbost a že to takto nikdo nemá.. Ten kluk se docela lekl, a tu mojí druhou osobnost neměl rád, protože se mu líbila ta, se kterou se seznámil. Přitom já jsem považovala jednu (tu emocionální) osobnost za „hlavní“ (a myslela jsem si, že to je duše, což jsem pak zjistila, že to je jen jedna z osobností) a ostatní osobnosti se jí přizpůsobovaly (tzn. řídily se podle ní). Pak po delším čase jsem narazila na videa na youtube o DID a subjektivní dojmy (jak jsem co např. v dětství vnímala) a se tak ze 70% shodovaly s tím, jak svět vnímaly dle svého vyprávění ony (ale každá youtuberka s DID to má trochu jinak, asi nikdo by se nemohl shodovat na 100% když i ony se mezi sebou liší, něco je společné, ale je to i individuální). Když jsem se dívala na různé jiné nemoci / problémy (prošla jsem toho hodně), tak se to, jak vnímaly svět lidé, kteří řešili něco jiného, neshodovalo se mojí zkušeností vůbec a nebo téměř vůbec. V té době jsem tedy začala brát osobnosti rovnocenně a přestala jsem se řídit podle té „nejlepší“ osobnosti. No ale pak mi připadalo, že to nejsou plné osobnosti ale pouze oddělené části/fragmenty celku, a tak nevím, jak to je. Možná napíšu o DID na svůj web článek (proč si myslím, že mám DID – svoje zkušenosti s disociováním a výpadky paměti), ale nyní se mi osobnosti nějak nepřehazují, nemám výpadky paměti a naopak jsem už několik let ostražitější ohledně toho, jestli si všechno konstantně pamatuju (a i např. v pubertě jsem měla několik let pouze jednu osobnost, i když v podvědomí jsem toho měla víc). Žádné trauma z dětství si nepamatuju (pouze pár „podivných“ věcí, ale nic co by bylo jisté, že se stala nějaká traumatická věc) a vynořila se mi jen jedna traumatická vzpomínka (ne z dětství), o které nevím, jestli se skutečně stala a nebo jestli si to podvědomí vymyslelo (např. jako si vymyslí sen), protože pokud se to stalo, tak jsem to zapomněla ihned (=vůbec jsem si to nepamatovala) a pokud se to nestalo, tak to muselo moje podvědomí z dostupných zážitků „vymyslet“.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-06-24 18:26:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě mě napadla jedna věc, kterou jsem nepsala na svůj web a která není pouze domněnkou (do příběhu na webu jsem nepsala o rodině – jelikož věděli, že píšu web, a jelikož jsem přemýšlela o možném traumatu z dětství, tak pokud bych žádné trauma neměla, ale psala bych své domněnky a oni to četli, tak by jim to asi nebylo příjemný). Vím, že jsi psala v první knize myslím o tom, že tvoje máma věděla že odejdeš (nebo něco takového) – tak mně se stalo něco podobného (ale ve špatném). Jednou (když jsem byla ještě dítě) měla máma záchvat zoufalství a říkala, že nás táta prodal nějakým zlým lidem a že jakmile mi bude 18, tak si pro mě přijdou a někam mě odvedou (a sestry možná taky, až budou plnoleté, ale tam to nebylo ještě jisté). Normálně bych to neřešila, protože jsem s mámou neměla dobrý vztah, ale jelikož se pak stalo to, že když mi bylo 18, tak si pro mě sice nikdo nepřišel že by mě odvlekl, ale pozval mě bývalý illum. ať za ním jedu do zahraničí, tak když to hodnotím zpětně, tak je divné, že toto říkala a pak se něco takového stalo (když jsem se chystala jet do zahraničí, tak máma v té době říkala, že to může být nebezpečné a že mě možná zabijou, ale zároveň že to věděla že se toto stane, takže byla smířená). Přitom jsem celé dětství považovala (a stále považuju) mámu za tu zlou, akorát v něčem měla pravdu.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-06-24 19:49:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po přečtení článku jsem si hledala fotky Mengeleho (protože se mi o něm možná někdy zdálo, ale nevím, jestli to byl on) a našla jsem (chtěla jsem to dát na fb, ale ten mi to ihned zablokoval): https://cdn.quotesgram.com/img/82/16/1814336998-quote-the-more-we-do-to-you-the-less-you-seem-to-believe-we-are-doing-it-josef-mengele-252630.jpg

Ikona diskutujiciho Zuzana 2022-06-24 22:59:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Video k Alici a Oz:

https://www.bitchute.com/video/64KgsUOWPoXV/

Ikona diskutujiciho kiana 2022-07-01 16:45:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dneska se koukám na youtube na 20ti minutový gameplay pc hry a když proběhne kolem bedny s nápisem, tak čtu automaticky v duchu „monarch“ – pak se po chvilce zarazím, že cože, vrátím to a ono to tam opravdu je! Udělala jsem print screen:
https://katrininka.rajce.idnes.cz/monarch/1544903935
(hra se jmenuje Call of Duty: Warzone)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-01 18:02:42
Ikona diskutujiciho
sipka

tvl :O takže podprahová data.

Ikona diskutujiciho kiana 2022-07-01 17:03:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aha, tak ono se to přímo jmenuje „Operation Monarch“ a když jsem se koukala na gameplay dál, tak těmi nápisy se to tam hemží (v určité oblasti té hry):
https://www.fmv6.com/wp-content/uploads/2022/04/call-of-duty-warzone-game-reveals-linkage-trailer-operation-monarch-godzilla-will-fight-kong-again-4.webp
Vyhledala jsem si o čem má tato operace být a nic společného s mk-ultra to nemá, akorát tam jsou všude tyto nápisy, takže ten název+symbol „jen“ lidem dávají do podvědomí / povědomí.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek