Zlé oko 1.díl: Původ kletby

13.10.2021 v Návody 16

Mnoho kultur po celém světě věří, že nenávistná myšlenka, nebo závistivý pohled, může dotyčnému ublížit v podobě nemoci, zranění, nebo mu dokonce může přivodit smrt. Kletbě se obvykle říká ,,zlé oko“. V dnešním materialistickém světě má většina lidí osobnostní vady a neřesti, jako je žárlivost, nenávist, touha po publicitě atd. Vibrace vznikající z těchto neřestí na nás mají duchovně zneklidňující vliv.Trápení prožívané v důsledku ovlivnění nebo posednutí špatnými energiemi, může také být symptom Zlého oka. Zlé oko je termín, který se používá k popisu zasažení oběti zhoubnými energiemi od druhé osoby. Druhá osoba nás může zasáhnout zlým okem úmyslně i neúmyslně.
Mnoho lidí považuje zlé oko za pouhou pověru. Za jev, který nemá žádný racionální základ. Avšak se jedná o skutečnou věc, na kterou dokonce existují nápravné rituály a jedinci, na kterých byly tyto rituály prováděny, pocítili okamžitou úlevu od různých problémů, kterými trpěli a které předtím nebylo možné odstranit běžnými prostředky.
Zlé oko může být vrženo na kohokoli nebo na cokoli. Může být zasažen člověk, zvíře, rostlina i neživý předmět. To je třeba případ, kdy vám soused tak závidí vaše nové auto, až ho nakonec někde škrábnete, nebo se s ním vymelete.

Jak může být člověk postižen zlým okem
Vibrace, které v člověku vyvolává touha po jiném člověku, se na něj přenášejí a vrhají na něj Zlé oko. Proud destruktivní energie, přenášený na druhého člověka, napadá jak jeho fyzické tělo, tak i vitální tělo, mentální tělo a kauzální tělo. Tím se kolem jedince vytváří energetický tísnivý obal, v důsledku čehož jedinec prožívá různá trápení.

Spouštěče postižení zlým okem

1. Prostřednictvím toužebných myšlenek
Když lidé někdy vidí usměvavé a zdravé dítě, nevědomky je napadají myšlenky spojené s touhou. Dítě pak může být nepříznivě postiženo, protože jeho jemnohmotné tělo je velmi citlivé.
Dalším příkladem je, když žena nosí vyzývavé oblečení. Jedinci opačného pohlaví na ni mohou mít toužebné myšlenky. Tyto myšlenky pak ovlivňují dotyčnou ženu.

2. Prostřednictvím závistivých myšlenek
V některých situacích se na jedince snese destruktivní energie pocházející z pociťované závisti vůči jeho úspěchu.

Jedné paní se stalo, že se zúčastnila taneční soutěže a vyhrála první místo. Onemocněla a hned druhý den byla upoutána na lůžko. Poté, co její matka provedla rituál na odstranění zlého oka, se paní okamžitě uzdravila. Protože v soutěži dosáhla prvního místa, ostatní soutěžící měli závistivé myšlenky, což na ni mělo zhoubný vliv.

3. Prostřednictvím černé magie
Černá magie je termín, který se používá k popisu rituálu, při němž se používají specifické mantry a nástroje s konkrétním cílem způsobit škodu jinému jedinci. Existují mezi námi žijící lidé i destruktivní éterické entity vyšší úrovně, kteří praktikují černou magii. Činí tak pod vlivem destruktivních energií.

V případě postižení zlým okem jinou formou než prostřednictvím černé magie, může být síla záměru, který stojí za vznikem prokletí do 30 %. Pokud je však zlé oko vrženo v součinnosti s černou magií, pak je síla záměru vyšší než 30%, a to znamená, že je takové prokletí závažnější.

4 Prostřednictvím destruktivních energií
Jedinci, kteří jsou zasaženi destruktivními energiemi prožívají utrpení podobné této kletbě, někteří to označují za jiný druh postižení zlým okem.

Duchovně praktikující, kteří vykonávají duchovní praxi za účelem šíření duchovnosti, jsou v popředí pozornosti destruktivních energií, protože usilují o nastolení dobra ve světě. Destruktivní energie, které chtějí naopak udržet u moci zlo, jednají tak, aby jim způsobily utrpení, nebo je zlikvidovaly úplně. Navzdory útokům destruktivních energií mají duchovně praktikující lidé přístup k ochraně shora a jejich duchovní praxe jim umožňuje překonávat trápení i překážky, které jim destruktivní energie kladou.

Na čem závisí síla Zlého oka
Následující tabulka uvádí srovnání různých zdrojů postižení zlým okem, jejich intenzitu a sílu, která za nimi stojí.

 Zdroj zásahu Zlým okem  Intenziva vlivu Zlého oka  Intenziva vlivu závisí na
 Žádostivé a závistivé myšlenky  Mírnější  Síla vůle osoby, která je původcem Zlého oka
 Černá magie  Silná  Duchovní síla osoby praktikující černou magii
 Destruktivní energie  Nejsilnější  Duchovní síla destruktivní éterické entity

 

Příznaky a význam postižení zlým okem
Mezi příznaky postižení zlým okem patří:

 Fyzické problémy  Závislost, opakující se nemoci, opakované nemoci pokožky, silné migrény, bolesti v uších, palpitace, pokles tělesné teploty, slabost
 Duševní problémy  Přetrvávající napětí a deprese, nadměrný strach, zvýšení úporných myšlenek a pochybností o ostatních lidech
 Problémy se vzděláním  Selhání v důležitém testu navzdory tvrdé práci, zapomínání navzdory dobrému intelektu
 Finanční problémy  Neschopnost si sehnat práci, krachující podnik, opakované finanční ztráty, být podveden
 Manželské a rodinné problémy  Neschopnost se vdát/oženit, manželský svár, neplodnost, potraty, předčasný porod, porod duševně nebo fyzicky postiženého potomka, děti umírají v nízkém věku

 

Příznaky postižení zlým okem jsou velmi podobné jinému duchovnímu problému,  a to jsou problémy způsobené zesnulými předky. Prolaika může být problém tyto dva problémy vzájemně rozlišit. Proto by bylo nejlepší provést nápravu jak problémů způsobených předky, tak i zlého oka, pokud se u vás objevují výše uvedené příznaky.

Zlé oko v dnešní době
V současné době kalijugy, kdy většina lidí neprovádí duchovní praxi, je jejich složka tama (temná energie) velmi vysoká. V mysli převládá destruktivní myšlení, jako je chamtivost, žárlivost, a to znamená, že je mnoho lidí připoutáno ke světským věcem. Všechny tyto špatné myšlenky jsou spojeny s nenaplněnými touhami. Tyto touhy jsou v dnešní společnosti dominantní, a to znamená, že temná energie (tama) tak či onak ovlivňuje každého člověka. Z těchto důvodů je výskyt prokletí zlým okem v dnešní době častý.

pokračování příště

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021

 Komentáře

Ikona diskutujiciho kiko 2021-10-13 10:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ešte som tu nevidel takúto otázku (aspoň myslím), ale aby všetky tie veci o ktorých tu výchádzajú články mohli existovať, nemusia mať základ vo „fyzike“? (alebo aspekte fyziky) tj. musia sa z niečoho skladať, musia za všetkým byť presne stanovené zákony a mechanizmy… bolo by super keby si to mohla trocha rozviesť určite by to bolo veľmi zaujímavé.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-10-13 11:17:33
Ikona diskutujiciho
sipka

tohle je metafyzika

Ikona diskutujiciho kiko 2021-10-13 11:25:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja len že, ak má mať ono „prokletí“ hmotný vplyv tak informácia potrebujem reálne médium pre prenos, nie? Samo o sebe sa nič len tak nestane.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-10-13 11:28:34
Ikona diskutujiciho
sipka

o jakém ,,médiu“ to hovoříš, když je celý vesmír složen z energie? to není dostatečné médium?

Ikona diskutujiciho kiko 2021-10-13 11:29:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Energia ako taká je abstraktný koncept, a ak sa má energia šíriť (vo forme vlny zvyčajne) nepotrebuje médium prostredníctvom ktorého sa šíri? 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-10-13 11:52:37
Ikona diskutujiciho
sipka

? … když je celý vesmír složen z energie? to není dostatečné médium ?

Ikona diskutujiciho kiko 2021-10-13 11:30:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Nič v zlom, tak ma to učili na fyzike…

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-10-13 12:06:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kiko a ako vieš že kliatba nemá základ vo fyzike, len sa o tom nepíše alebo to ani nikto neskúmal. Stačí spomenúť prípad Mariky gombitovej ktorá bola prekliata ruskou čarodejnicou a dopadla bledě. Ale asi nie každý má schopnosť prekliať druhého. Mimochodom ako niekoho prekliať je jedna z najviac vyhledávaných veci na Google.

Ikona diskutujiciho Helena 2021-10-13 14:48:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, platí v případě ,, Prostřednictvím toužebných myšlenek ,, i obdiv a inspirace další osobou, osobami? Myslím to tak, jako touha například umět něco jako daná osoba nebo touha mít pěkné tělo jako daná osoba a díky tomu získat inspiraci ke cvičení nebo lepšímu stravování.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-10-13 20:00:31
Ikona diskutujiciho
sipka

to podle mě ne… to je spíš o chorobném/přehnaném závisení na někom/něčem

Ikona diskutujiciho Jojo 2021-10-13 18:39:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět článek vydaný na mé přání :)…původně jsem ti chtěla psát mail, ale vidím, že vesmír to zařídil lépe… Mám „tyto problémy“ čerstvě v rodině. Bude v dalším díle, jak se ochránit či jak věci napravit do původních kolejí? Tedy aspoň, aby se dala rodina zas dohromady a členové spolu nebojovali a popřípadě i náprava zdraví? děkuji

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-10-13 20:01:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsou tam pak dál návody, ale pokud máš knížku Anděla strážného, tak je to i návod na odstranění prokletí.

Ikona diskutujiciho Jojo 2021-10-13 20:06:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Super, knihu mám a když jsem dopisovala dotaz, tak mi to přišlo – podívej se do knihy :)…tak jdu na to a ještě jednou díky

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-10-13 21:30:07
Ikona diskutujiciho
sipka

to funguje univerzálně, ale samozřejmě v dalšm díle budou taky návody, akorát zase pro dvě osoby

Ikona diskutujiciho marmaris 2021-10-14 20:14:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro kiko
Při vyslání nějakého přání nebo emoce je základním nosičem osoba, která je vysílá formou myšlenky nebo emočního energetického hnutí. Každý člověk vyzařuje energii. V případě, o kterém je řeč, je energie vysílače cíleně směrována na přijímač, tudíž dochází k její koncentraci. V případě samovolného hnutí emocí dojde k přerušení toku energie u přijímače, které může trvat různě dlouho, od několika hodin po několik dní. V důsledku toho může dojít ke změně psychického stavu přijímače nebo i lehčího onemocnění. V případě cíleně vysílané myšlenky záleží na síle, s jakou je energie myšlenky vyslána. Energie myšlenky se posiluje např. obřadem, modlitbou, mantrou, zaříkáváním apod. Tohle je už sofistikovanější forma,která má za cíl změnit nebo přerušit tok energie u přijímače na dlouhou dobu, což znamená snahu změnit osud přijímače buď k horšímu nebo k lepšímu, což je buď černá magie nebo bílá nebo léčitelství. Tohle všechno jasně vnímám a proto velmi nerad chodím mezi lidi. Každý člověk mimoděk pracuje s energií a s tzv. „prázdnotou“ (čili duchem)na různých úrovních, podle stupně duchovního rozvoje, podrobně o tom psal třeba Lao ć. Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Tímto způsobem, tedy prací s energií te a duchem tao si každý vytváří svoji vlastní karmu. Je to jednoduché, ale ve škole se tohle nevyučuje. 😀

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2021-10-15 13:28:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

zlé oko existuje to můžu potvrdit ja sem jednou v zápalu hněvu na někoho asi zlé oko seslal chlap se chlubil novým autem a lezlo mi to nervy musel sem to poslouchat celý den a když sem šel z práce domů viděl sem to jeho auto a říkal sem si v duchu jednou zrezivíš zrezneš povidám uběhl celý rok auto prolezlí to je defacto na odpis ono na tom možná něco bude

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek