Zvíře, se kterým se ztotožňujete, vypovídá o vašich vlastnostech. – Nevěříte? Zkuste si to

18.11.2011 v Zajímavosti 53

Každé zvíře má své vlastnosti a symbolický význam. To, co přitahujeme, na tom rezonujeme.

A rezonujeme na tom, co se nám líbí.

Nosíte přívěšek v podobě nějakého zvířete? Ztotožňujete se s nějakým zástupcem zvířecí říše? – Přečtěte si, co to o vás vypovídá.

Neptáme se vás na horoskop, ale na to, v kůži kterého zvířete byste si chtěli prožít život. Kdybyste si mohli vybrat jakékoli z nich, které by to bylo?

To, s jakým zvířetem se identifikujeme, o nás totiž vypovídá víc, než si myslíme.

Domácí zvířata
Reprezentují touhu získat si ve společnosti své pevné místo, spolupracovat, volí si je hlavně lidé, kteří milují pokojný a pohodlný život. Domácí zvíře představuje tu pragmatickou, nejméně dobrodružnou část naší povahy. Rozdíl je mezi domácími mazlíčky a hospodářskými zvířaty.

Zatímco ti, kteří volí mazlíčky, kladou důraz spíš na společenskou stránku, pro hospodářská zvířata je důležitá práce, užitečnost, výsledek. Prvním, koho si vezmeme na paškál, je PES, zvíře člověku nejbližší.


Pes

Ze symbolického hlediska je u psa těžké generalizovat, ten, kdo se identifikuje s pitbullem, má jiné priority než příznivec saluky nebo pudla. Obecně je však psím principem přátelství, věrnost a ochrana, úcta k zákonům a bezproblémové zapojení do společnosti. Ti, kdo si za svého patrona zvolili psa, jsou většinou bezproblémovými spolupracovníky, pravidla jim nečiní problémy a autority respektují bez obtíží. Jsou dobrými kamarády a partnery, ochotní, nápomocní a oblíbení.

Kočka

Možná se mi to jen zdá, ale ‚KOČIČÍ‘ lidé se v poslední době množí. Snad je to reakce na dobu, která nás spoutává, a na technologie, které se vtírají i do těch nejtajnějších koutů našeho života. Kočičím principem je touha po nezávislosti, snaha zachovat si ji za každou cenu. Ti, kteří si za své osobní zvíře vybrali kočku, mají rádi tajemství, pohodlí, své drobné neřesti, vysoko stavějí vzhled a styl. Kocouří muži jsou v mládí pravými proutníky, kocouří ženy milují flirt a luxus, ve chvíli, kdy se osud obrátí zády, však nepropadají zoufalství a dokážou se přizpůsobit.

Prase
Ač se k němu lidé jako k osobnímu zvířeti neradi přiznávají, symbolizuje velkorysost a štěstí. Ti, kteří si toto zvíře zvolí, jsou většinou nejraději, když kolem nich panuje harmonie, v lidech vidí hlavně to dobré a milují své přátele i rodinu. Zpravidla jsou i velmi čestní. Problémem ,prasátek‘ může být nedostatek průbojnosti a neschopnost říci ‚ne‘. Pokud tedy chtějí uspět i v konkurenčním prostředí, měla by si vzít příklad ze svých divokých příbuzných, kteří si své zájmy hájí velmi ostře, ale jen tehdy, když je někdo vysloveně ohrozí.

Koně
Jsou symbolem krásy a nespoutané svobody, ač v reálném koňském životě svobody moc není. Hřebci jsou navíc ztělesněním mužské plodivé síly a půvabu. Pokud je kůň vaším osobním zvířetem, přemýšlejte o cestách, o síle a o svobodě, nezapomínejte však na hlas zdravého rozumu, který musí svobodu i ,hřebčení‘ korigovat. ,Konští‘ lidé jsou často přecitlivělí a občas mohou být i patetičtí a přepjatí. Uvědomte si, že není-li svoboda omezena hranicemi, které vytyčíme my sami, hrozí, že zabloudíme.

Býci
Jsou symbolem statečnosti, fyzické síly a mužské plodnosti. Člověk, který zvolí jako svůj symbol býka, klade velký důraz na fyzické přednosti, které však využívá účelně, ,ozdobný‘ význam krásy pro sebe neuznává. Je sebevědomý, mnoho pro něj znamená práce, ale také klidné zázemí domova. Vyhýbá se výstřednostem, riskuje však, že zpohodlní a bude lpět na konvencích a svých zaběhaných principech víc, než je zdrávo.

Divoká zvěř
Symbolizují nezkrotnou sílu animality, naléhavou touhu a snahu vyvléct se ze společenských konvencí, alespoň na chvíli. V predátorech je tento sklon ještě podtržen, zvířata mírumilovnější si vybírají spíše romantické povahy. Volně žijící zvířata si často volí lidé s uměleckými sklony a nebo ti, kteří ve své profesi silně zapojují invenci.

Vlk
Je symbolem soudržnosti rodinné smečky a splynutí s přírodou i podlé bestie, která vraždí beránky. Ti, kdo si ho vyberou za své osobní zvíře, si zpravidla cení rodiny, byť to nemusí být rodina v tradičním smyslu toho slova, loajality a věrnosti. Vlčí symbolika s sebou nese i jistou fascinaci duchovními otázkami a tajemnem, nepředstavujte si ale nepraktického snílka. ,Vlčí‘ lidé dokážou za svoje cíle bojovat s důrazem predátorů i s obratností těch, kteří vědí, že spolupráce smečky je základem úspěchu.

Medvěd

Toho si jako osobní zvíře volí spíše muži, ženy většinou jen takové, které k tomu přímo předurčuje jejich tělesná schránka. Je to zvíře silné, mocné a absence obličejové mimiky u medvědů navíc způsobuje, že na lidi působí dobrácky, přívětivě. Hlavním medvědím principem je tělesná síla a z ní vyplývající majestát. Mlčenliví a důrazní, takoví bývají ,medvědí‘ lidé. Jejich síla je ovšem zároveň také jejich slabostí, velmi těžko dávají najevo emoce a často trpí nepochopením.

Liška
Je neuvěřitelně populárním zvířetem. Pro Čecha má, pravda, jiné konotace než pro Číňana, jistá erotičnost a chytrost se jí však připisuje všude na světě. Liška je komunikativní a veselý uličník, který vždycky vyvázne se zdravou kůží. ,Liščí‘ lidé jsou veselí, oblíbení a přitažliví, na pohled lehkovážní smíšci, kteří ale umějí své cíle sledovat velmi pragmaticky. Nebezpečí, jež jim hrozí, je nasnadě. Někdy se mohou ve svém lehkovážném pohledu na svět přepočítat.

Lev
Je považován za zvíře zasvěcené slunci, královské, majestátní, ale také zvíře milující pohodlí a úspěch. Není to usilovný dělníček, v případě neúspěchu snadno ztrácí zájem a elán, karamboly snáší jenom těžko. ,Lví‘ lidé jsou štědří, laskaví a veselí, když se daří, rány utržené od života však jejich svatozář někdy pocuchají. Velcí a mocní, ale stále kočky, chtělo by se říct. Pokud je vaším osobním zvířetem lev, snažte se určitě zapracovat na empatii a trpělivosti.

Tygr
Nemá majestát lva, je však mnohem nebezpečnější a ten, kdo si ho vybere, se ani nepokouší svou dravost skrývat. Je náruživý, dobrodružný, oddaný a vášnivý. Do konfliktů jde po hlavě a pak si líže rány a jenom životní zkušenost a zdravý rozum zajistí, aby to nebyla zranění fatální.

Opice

Je inteligentní, komunikativní a učenlivá a spíše než krásy a důstojnosti si cení úspěchu a společenského uplatnění. Ne, že by opice nebyly nebezpečnými protivníky, když přijde na věc, ale preferují jiná řešení než silová. Ve vedení podniků a v politice bude nejspíše mnohem víc opic než tygrů.

Krysa
Roznáší nemoci, působí škody, je však i neuvěřitelně životaschopná, houževnatá a společenská. Principem krysího symbolu je úspěšnost, chytrost, ale i neklid, vitalita a plodnost. Krysa je skromná, ale přežije a není náhoda, že si jí váží zejména Asiaté. Nenápadní vojáci života, takové jsou krysy, a proto uspějí i tam, kde jiní pohoří.

Jelen, laň
Je králem lesa se svou korunou z paroží a laň zase ztělesněním půvabu a mateř-ské lásky. Jelením principem je laskavost, nevinnost a mírnost. Jelena si volí lidé, vyznávající tradiční hodnoty a toužící po pokojném životě, někdy je však potřeba poučit se od lišky, aby mohl být pokojný život zachován.

Ptáci
Vyvolávají v nás pocit harmonie a oproštění od starostí. Na rozdíl od nás mají dar létat, v symbolickém smyslu povznést se nad problém, nahlédnout ho z jiné strany. Ptačí symboly jsou mnohostranné, často si je vybírají lidé, kteří touží opustit svůj současný život, nebo ho alespoň posunout ,o úroveň výš‘.

Orel
Je nejmocnější z ptáků a ti, kteří ho volí, zpravidla neobdivují jen sílu jeho křídel, ale i důstojnost a duchovní osvícení, které symbolizuje. ,Orlí‘ lidé se snaží dosáhnout na své cestě vysokých cílů co nejčistší cestou, vysoce si cení morálky a cti, může jim však chybět sebereflexe.

Havran
Ti, jejichž zvířetem je, jsou tajemní a trochu temní. Vytrvalí a neokázalí, svou sílu havraní lidé nevystavují na odiv, to se spíš chlubí svůdností zakázaného. ,Upgradovanou‘ verzí havrana je krkavec, větší, silnější, děsivější, ale přitom symbolizující stejné vlastnosti. Problémem havraního lidu je pozérství. Za noční romantikou se může skrývat nejistota a komplexy.

Sovy
Byly uctívány dávno před tím, než Harry Potter vyvolal hysterii okolo sovích mazlíčků. Ačkoliv je tradičním symbolem moudrosti, ve skutečnosti sova příliš bystrá není. Má pod patronátem tajemné síly a noc, v sovím principu není místo pro lehkovážnost, povrchnost a frivolní zábavu. To je všechno fajn, ale důležité je i nebýt suchar, milé sovy.

Racek
Je to trochu děsivý pták se svou naléhavou dravostí. Na jedné straně představuje naději, opačnou stranou mince je však záhuba. Je to totiž tulák, drsný, neohrožený a neúnavný lovec. Pokud je vaším osobním zvířetem, snažte se vnést do svého života víc laskavosti, nemusíte protivníkům hned vyklovat oči.

Labuť
Jejím principem je krása a důraz na rodinné hodnoty. Jsou to však také silní a vytrvalí ptáci, kteří zdaleka jen ,nezdobí‘. Když jste si vybrali labuť, dáváte přednost klidnému životu v utěšeném prostředí.

Kohout
Má také své příznivce. Ale slepici si za svého zvířecího patrona vybere asi málokdo. Kohout je symbolem sexuální energie, bojovnosti a temperamentu a volí přímou cestu. ,Kohoutí‘ lidé bývají výstřední, odvážní a nápadní, šíří kolem sebe optimismus. Druhou stranou mince je ovšem přepjaté sebevědomí a jistá ,velkohubost‘.

Papoušek
Ten je dítětem slunce, léta a radosti. Jeho principem je porozumění, papoušci jsou totiž jakýmisi tlumočníky mezi rozdílnými světy. Zdálo by se, že jejich život je zasvěcen zábavě, ale pro papouška hnízdo, kam se vrací, znamená hodně. Pokud je vaším patronem papoušek, občas také zmlkněte, abyste lépe slyšeli ostatní.

Plazi
Jsou pro nás symbolem tajemna. Postrádají mimiku, nemají hebký kožíšek a obvykle nejsou ,roztomilí‘, dokonce ani jako mláďata. Prezentují skrytou, často potlačenou sféru nepřiznaných tužeb a sklonů.

Had
Umí velmi rychle zaútočit a tahle schopnost se nevyhýbá ani lidem, kteří si zvolili za své zvíře hada. Jakmile se jednou rozhodnou ,kousnout‘, jsou rychlí, ostří a přímí, často mají pověst ,zlobivých‘ kluků a holek, ale to je činí přitažlivými. Důležité je nezabloudit na ,temné straně‘ svého já.

Žába
Lidé, kteří si ji vyberou, jsou obecně velmi citliví k emocím druhých a vědí, jak si získat sympatie. Také jsou většinou silně emocionálně připoutáni ke svým rodičům. Žába je symbolem proměny a tvořivých sil. Když se ve vašem životě ozve bizarní žabí píseň, je na čase zamyslet se, jestli nejste příliš hluboko v bahně všednosti.

Želva
Je zvířetem uzavřených, rozvážných lidí, kteří si cení moudrosti a milují klid, tiché filozofování a meditaci. Projeví se, jen když mají pocit, že jsou připraveni, a nesnaží se nic uspěchat. Nebuďte ukvapení, při správném přístupu můžete mít k dispozici více času, než se vám na první pohled zdá.

Hmyz
Je to jakási anonymní skupina, ke které si (kromě Ferdy Mravence) většinou nevytvoříme žádný vztah. Hmyz je ovšem ve svých obrovských společenstvech i silný, až děsivý. Podobná aura obklopuje i pavouky. Takové symboly si často vybírají přemýšliví lidé, kteří mají blízko k filozofii a nejsou fixovaní na prvoplánovou popularitu, například vědci.

Kudlanka nábožná
Tu si asi za své zvíře zvolí málokterý muž, i když právě samečci kudlanky jsou opravdovými fakíry lásky a obětují za ni i život. Kudlanka je ikonou síly klidu, soustředění, meditace. Je dobrým lovcem právě díky své schopnosti znehybnění a varuje nás před zbrklostí a ukvapeností. Pokud je vaším osobním zvířetem kudlanka, všechny žerty stranou.

Mravenci
Jsou odpradávna představiteli disciplíny, pracovitosti, vytrvalosti a kooperace. Jestli je tedy vaším osobním zvířetem mravenec, zaměřte se na rozvoj těchto vlastností a takřka nemůžete na své životní cestě selhat. Učte se od mravenců, jak efektivně použít svou sílu.

Pavouk
Pavoučí lidé jsou skromní, často tvoří v ústraní a teprve světlo pravého okamžiku představí jejich dílo v plné kráse. Mají rádi klid a tajemství, jež si bedlivě střeží. Vodítkem pro vyznavače pavouka může být i fakt, že jejich patron je považován za strážce jazyka a tvůrce prvního písma.

zdroj: www.jenprozeny.cz

Kam dál:

Další obrázky zvířat – Zde

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org/

Komentáře

Ikona diskutujiciho Babe 2011-11-18 07:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Prase nezklamalo :).

Ikona diskutujiciho Realtoltek 2011-11-18 08:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moje oblibene zvirata jsou apos a netopyr 😉 a pak vsechny ostatni.

Ikona diskutujiciho Realtoltek 2011-11-18 08:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Preklep ; Apus. A pak jeste holubice 😛

Ikona diskutujiciho Realtoltek 2011-11-18 08:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejvýše do vzduchu se vznese – rorýs obecný (Apus apus) az do 2000 metrů.A rika se mu pták z ráje a má i své souhvězdí :P.

Ikona diskutujiciho Nasgol 2011-11-18 09:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jůůů já jsem psík a tak trochu tygr. Psíka máme doma, konrétně Westíka :oD :oD.. A ty popisky dobře sedí :o)))…. to čumím :oD

Ikona diskutujiciho all-is-magic 2011-11-18 10:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem zastánce vlka 🙂

Ikona diskutujiciho Adriana 2011-11-18 10:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

…hmm…a prečo tu nie je Delfín ??? 🙂

Ikona diskutujiciho Teiren 2011-11-18 11:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Naprosto souhlasím s popisky :).Na mě i kamarádku dokonale sedí.

Ikona diskutujiciho N. 2011-11-18 11:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vlk a havran. :-)

Ikona diskutujiciho Bo 2011-11-18 12:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

HAF, Vrr, :-)

Ikona diskutujiciho Hi 2011-11-18 12:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Katrin 2011-11-18 12:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

já mám dvě oblíbený – delfín a kočka

Ikona diskutujiciho septik 2011-11-18 12:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Héj, tu není HROCH :-( *zklamán*

Ikona diskutujiciho hegony 2011-11-18 13:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Texty sedí, ale chybí tu delfín…

Ikona diskutujiciho svetlo-)lej 2011-11-18 13:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ahoj všem 🙂

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2011-11-18 13:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tiež tu chýba myš, zajac a hrdlička. Takže asi havran,racek,pavouk,korytnačka a prasa.  Zabudlo sa i na kapra ale s ním sa asi nikto nestotožnuje:)

Ikona diskutujiciho Annelise 2011-11-18 14:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kočka 🙂

Ikona diskutujiciho Vepřík 2011-11-18 15:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kvik, som moc potešené. Vrelá vďaka Aluška. Chroch, ako si na takýto článok prišla? A smiem vedieť s akým tvorom sa stotožňuješ Ty?

Ikona diskutujiciho teresa-xeina 2011-11-18 15:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kočka !

Ikona diskutujiciho Arien 2011-11-18 17:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: já zase koňovlk:-). Kombinace predátora a kořisti. Ale ta směs sedí naprosto přesně:-))

Ikona diskutujiciho Hm 2011-11-18 18:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

… ja som si myslel že len z týchto uvedených zvieratok sa máme hodnotiť.

Ikona diskutujiciho Lin 2011-11-18 21:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

škoda že tam nie je veľryba, tie ma akosi priťahujú

Ikona diskutujiciho Clarté 2011-11-18 22:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdybych si měla vybrat, tak bych byla kočka nebo vlk 🙂

Ikona diskutujiciho Laigo 2011-11-18 22:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Orel 🙂

Ikona diskutujiciho Marpefi 2011-11-18 23:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím,

Ikona diskutujiciho Luz 2011-11-18 23:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám ráda ptactvo a kdybych si měla vybrat, s jakým zvířetem se ztotožňuji, jako první mě napadla labuť a myslím, že charakteristika sedí.

Ikona diskutujiciho Wierush 2011-11-19 09:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

kočka a vsetko kočkovité :D

Ikona diskutujiciho Snowman 2011-11-19 23:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé :-)

Ikona diskutujiciho WaterBender(ka) 2011-11-22 15:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

škoda že tu není motýl :-(

Ikona diskutujiciho Jezzy 2011-11-22 20:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odmala jsem takovej pso-člověk. Jeden mamky kamarád dokonce řekl že je to omyl, že jsem se měla narodit jako pes. :D Ale přitom nesnášim, když mi někdo říká co mám dělat a nesnášim společnost ostatních. Nesnášim nějakou autoritu nade mnou. Ale to že jsem přátelská a věrná je pravda no. xD Po přečtení všech zvířat jsem zjistila, že se podobám tak trochu vlkovi (to jsem čekala :D), havranovi (to vůbec) a tygrovi (to by mě nenapadlo). S plazama a hmyzem si moc podobní zjevně nejsme. :D

Ikona diskutujiciho vestec 2012-01-13 04:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobry clanek, hezky blog, podivas se na muj webik?

Ikona diskutujiciho pavlasek559 2012-04-21 22:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a mě tam nehorázně chybí štír!! 🙂

Ikona diskutujiciho Ev 2012-07-13 20:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A kde je puma,panter,sokol alebo sup? 🙂

Ikona diskutujiciho Christie 2012-11-28 15:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chtěla jsem delfina, ale když tu není tak bych volila laň nebo orla.. tj. když bych si měla vybrat,v těle jakého zvířete bych chtěla prožít život

Ikona diskutujiciho Spyro 2012-12-27 20:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady jsem si ověřila že se vážně ztotožňuji s vlkem.A máš nádherný blog.

Ikona diskutujiciho tarantule* 2012-12-28 11:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pavouk 🙂 a sedí to

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2013-02-25 16:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To já se ztotožňuji s kočkou, vlkem, želvou a pavoukem. A skoro bych řekla, že mi tu chybí netopýr 🙂

Ikona diskutujiciho A-dý 2013-02-26 21:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem se nemohla rozhodnout jsou tu 3 zvířátka s nimiž se ztotožňuji 🙂 Kočka, Vlk a tygr :D prostě jsem šelma no :D

Ikona diskutujiciho kikina 2013-06-07 15:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

mím nejoblíbenějším zvířetem je tygr ale, jeho popis ke mně nesedí 🙁

Ikona diskutujiciho light7 2013-08-19 06:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak já se ztotožňuji s prasátkem, vlkem, lvem a krysou.  I když mám také moc ráda hady, ale popis hada na mně nesedí.

Ikona diskutujiciho Anabell 2013-08-26 19:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proc tu není slon?? 🙂 🙁

Ikona diskutujiciho xya 2014-08-18 14:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vlk, naprosto přesně!! :DD

Ikona diskutujiciho Bogy 2015-04-05 17:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Prvni co me napadlo byl delfin a jelikoz ho tu zminuje vic lidi, tak by me zajimalo co to znamena. Po prolitnuti zviratek co tu jsou, jsem si rekl, ze asi ten vlk. A ono to s tou rodinou a soudrznosti to docela sedi 🙂

Ikona diskutujiciho janel 2015-06-26 19:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Až skoro nezdravě miluju vlky, ale jsem vlkopes

Ikona diskutujiciho Marry 2015-08-20 21:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám ráda hady a tygry a jejich popis na mne dokonale sedí.

Ikona diskutujiciho Barny 2015-09-25 15:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sova, vlk a racek. Ale chybí tu motýl

Ikona diskutujiciho Karolína 2015-11-03 13:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na mě vyšel pes,vlk a liška. Na jiné stránce mi vyšel zase šakal,hyena nebo kojot. Nevím,asi nemám jedno zvíře možná se to bude týkat psovitých a hyenovitých šelem.

Ikona diskutujiciho Karolína 2015-11-03 13:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Někdy když jdu do zoo a dívám se hyeně nebo nějaké psovité šelmě do očí připadám si jako kdybych mezi ně patřila. Už to tak mám od mala.

Ikona diskutujiciho míša 2016-01-23 13:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

nejvíc na mě pasuje ta laň  :-)

Ikona diskutujiciho pupuh 2016-02-10 20:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tygr. 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek