Brzy nastane nová fáze lidské evoluce

12.11.2023 v Spiritualita 58

Jak se lidstvo technologicky rozvíjí, čeká ho další evoluční stupeň také v oblasti duchovního rozvoje. Tento globální posun vědomí je na obzoru už nějakou tu dobu a mnohými lidmi je netrpělivě vyhlížen. Mnoho lidí je přesvědčeno o tom, že jsme na pokraji obrovského posunu vědomí, který promění celé naše bytí. Tento posun byl už mnohokrát v minulosti prorokován duchovními vůdci, věštci, starodávnými civilizacemi a teoretiky. Jak se blížíme k této události, je stále zjevnější, že jsme na prahu nové éry lidské evoluce.



Solární záblesk
Podle Davida Wilcocka je solární záblesk masivní a transformační událost, která se má odehrát v blízké budoucnosti. Tato událost má zahrnovat náhlou erupci sluneční energie, která vyšle vlnu intenzivního vysokofrekvenčního světla, která se následně přežene přes Zemi.
Tato vlna sluneční energie je považována za silný katalyzátor duchovního růstu a evoluce, což povede k rychlému rozvoji kolektivního vědomí lidstva.

David Wilcock věří, že tento solární záblesk je součástí většího kosmického cyklu evoluce, ve kterém se naše planeta a náš druh posouvají k vyšší úrovni vědomí a uvědomění. Tvrdí, že tato událost nepovede pouze k zásadnímu posunu v lidském vědomí, ale také ke změně struktury naší reality. Jinými slovy, sluneční záblesk není jen fyzická událost, ale také duchovní a metafyzická událost.

Projekt  Looking Glass
Podle zasvěcených osob, které o tomto projektu promluvily veřejně, se naše rozhodnutí stávají méně vlivnými pro budoucnost, jak se blížíme k této události. Projekt Looking Glass totiž zjistil, že všechny možné časové osy nakonec povedou ke stejnému vývoji naší budoucí historie.

Přečtěte si také:
Insider projektu Looking Glass: „Elity zpanikařily, když uviděly budoucnost“

Elity tohoto světa si uvědomily, že za tímto bodem už nelze s ničím dál manipulovat v jejich prospěch. Tato událost představuje vývoj vědomí a nový začátek pro lidstvo. Podle této technologie, kterou lze nazírat  do budoucnosti, již zlo prohrálo a dobrá strana zvítězila. Zbývající tahy na stole teď vede hráč, který nakonec nevyhnutelně vyhraje.
Jak směřujeme k této události, je důležité zůstat otevření přicházejícím změnám a myslet konstruktivně. Budoucnost může být nejistá, ale jedna věc je jasná: všichni jsme součástí něčeho mnohem většího, než jsme my sami, a musíme věřit vesmíru a jeho nekonečné moudrosti.

Předpověď Dolores Cannon o nové Nové Zemi a přestupu do 5D
Spisy Dolores Cannon, popisující vznik Nové Země, jsou založeny na její práci hypnoterapeutky a jejích interakcích s klienty v hlubokém transu.
Podle Cannonové je Nová Země planetou s vyššími vibracemi, která existuje v jiné dimenzi, než je naše současná realita. Popisuje to jako místo míru, lásky a harmonie, kde lidstvo dosáhlo nové úrovně duchovního vývoje. Cannonová ve svých knihách vysvětluje, že Země v současné době prochází velkým posunem ve vědomí, který vede k oddělení lidstva do dvou odlišných realit.

Ti, kteří se rozhodnou sladit se s vyššími vibracemi Nové Země, přejdou do této nové reality, zatímco ti, kteří se rozhodnou zůstat v nižších vibracích, budou i nadále žít v současné realitě. Cannonová věří, že tento posun je přirozenou součástí evoluce lidského vědomí a že nás nakonec dovede k osvícení.

Přečtěte si také:
10.000 Osob v hluboké hypnóze popsalo shodné poselství o budoucnosti lidstva a skutečném důvodu, proč jsme tady
Proč většina lidí nepřejde do Zlatého věku

Fotonový pás

Myšlenka Fotonového pásu v duchovních a esoterických kruzích získává na popularitě. Někteří lidé věří, že tento pás fotonového záření, rotující kolem Plejád, je vesmírným žolíkem, který má moc zahájit kataklyzmatickou událost nebo duchovní transformaci. Podle této teorie se spustí globální posun lidského vědomí, jakmile Země projde tímto fotonovým pásem. Časové období vedoucí k tomuto posunu je známé jako „urychlení“.
Někteří autoři, jako Virginia Essene a Sheldon Nidle, si myslí, že fotonový pás poskytuje dočasné okno pro duchovní přechod, během kterého mohou lidé dosáhnout „galaktické“ úrovně existence.

Galaktická supervlna
Paul LaViolette věří, že galaktické supervlny by mohly mít transformační účinek na lidstvo a naši planetu. Vlny by mohly způsobit výbuch kosmického záření, který by výrazně zvýšil úroveň ionizace a radiace na Zemi, což by mělo za následek masivní změny v našem klimatu a potenciálně i spuštění genetických změn.
LaViolette také předpokládá, že vlny by mohly mít konstruktivní účinek, iniciovat evoluční skok v lidském vědomí a duchovní růst. Tuto myšlenku podporuje skutečnost, že mnoho starověkých civilizací, jako například Mayové, věřilo, že naše současná doba bude poznamenána obdobím velké transformace a osvícení.

Schumannova rezonance
Jak Schumannova rezonance stále stoupá, představuje vzrušující příležitost pro lidstvo. Mnozí totiž věří, že toto zvýšení frekvence by mohlo vést k transformaci našeho vědomí, odemknutí nových úrovní vědomí a lepšímu vzájemnému porozumění. Když se sladíme s přirozeným rytmem planety, můžeme zjistit, že zažíváme větší pocit propojení a harmonie se světem kolem nás.

A pokud by došlo k převrácení magnetického pólu, což by vyvolalo změnu i ve funkcích naších mozků, mohli bychom být na prahu zcela nové éry lidské evoluce.
Zatímco plný rozsah potenciálu Schumannovy rezonance zůstává neznámý, jedna věc je jistá: žijeme ve vzrušujících časech a budoucnost nabízí nekonečné možnosti pro ty, kteří jsou jim otevření.

Kosmické vlny
Jak pokračujeme ve zkoumání záhad vesmíru, zjišťujeme stále více o dopadu, který tyto vlny mohou mít na naši planetu a naše vědomí. Někteří věří, že vystavení Země kosmickým vlnám může zlepšit naše kognitivní schopnosti, což vede ke zlepšení a posílení kreativity, intuice a dokonce i mimosmyslových schopností.
Když se sladíme s přirozeným rytmem vesmíru, můžeme zjistit, že zažíváme hlubší pocit vzájemného propojení se všemi věcmi.

Závěr
Budoucnost je světlá a možnosti jsou nekonečné pro ty, kteří jsou ochotni přijmout vesmírnou energii, která nás všechny obklopuje. Je nezbytné mít na paměti, že jako duchovní bytosti máme moc spoluvytvářet svou realitu. Naše myšlenky, přesvědčení a činy neustále utvářejí svět kolem nás. Proto je klíčové zaměřit se na konstruktivní záměry a vizualizovat si budoucnost, kterou chceme vidět. Tím můžeme projevit realitu, která je v souladu s naším nejvyšším dobrem.

Jednou z možností je, že můžeme zažít kolektivní probuzení, které povede k významnému posunu globálního vědomí. Jak se stále více lidí probouzí k pravdě o tom, kým jsou, můžeme vidět posun k větší lásce, soucitu a porozumění. Tento posun by potenciálně mohl vést k vytvoření harmoničtějšího a mírumilovnějšího světa.

Další možností je, že můžeme zažít fyzickou transformaci, přechod do reality vyšších – 5D dimenzí. To by se mohlo projevit jako „sluneční záblesk“ nebo jiné energetické jevy zmíněné v tomto článku, které nás dostanou na novou úroveň vědomí. V této nové realitě můžeme zažívat mnohem hlubší spojení se svým božstvím.

Ať už budoucnost přinese cokoli, je klíčové k ní přistupovat s otevřenou myslí a ochotou přijmout změny. Jako duchovní bytosti se neustále vyvíjíme. Zaměřením se na lásku a sílu našich vlastních myšlenek a činů, můžeme vytvořit jasnou a krásnou budoucnost pro sebe i pro celé lidstvo.

© aluska.org 2023



Komentáře

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-12 01:40:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásné. Ale realita je diametrálně odlišná. Logickým základem je vývoj. Bez vývoje není změna k lepšímu, Tečka. Víc k tomu asi není co dodat.

Nějaké záření pozvedne mysl člověka, zařídí jeho nezbytný vývoj a ještě navíc ho převede do vyšší vibrační sféry a hnedka v jeho stávajícím těle, dokonce. Bez práce, beze snahy, bez spravedlnosti a tak Bůh, tedy vesmír, universum, nejenže nefunguje ale ani nesmí, byla by to disfunkce. Zlo by se dostalo výš a mělo by možnost působit na nižší sféru jako nyní tzv. andělé. No, byli by to démoni, jak tvrdí Bible. Bůh by musel zešílet a snažit se si ublížit. Amen.

Účelem vesmíru je pozvednout nižší sféry, nižší vývojové úrovně. Proto se vyšší bytosti inkarnují například do sféry Země. Nikdy nebylo, není a asi ani nikdy nebude správným cílem dostat se fyzicky někam do vyšší vibrační sféry, k tomu slouží inkarnace a dosáhnou toho jen ty vývojově adekvátní. Ty zlé, tedy ty, které ještě dostatečně nepochopily, protože zlo je prostým ještě nepochopením, ty se i propadnou sféricky ještě níže, do tzv. pekla, do prostředí kterému vývojově odpovídají. Bůh je celek a aby nezemřel, musí se snažit „uzdravit“, pokud se to tak dá vyjádřit vzhledem k logické existenci nějakého zla v jeho „těle“ a určitě ne tím, že se bude vyřezávat, své tělo prostě léčí – vyvíjí, jako se i lidé. Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře, aby se naplnily skutečnosti jediné věci. Někdo to vyřezal do smaragdu. Asi mu to připadalo správné a my vesmírné civilizace to tímto potvrzujeme. kk.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-12 11:07:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Povedal by som, že toto je asi najsprávnejší názor, ktorý som doteraz čítal. PaulLaViolet píše o supernove a prežití ľudstva v dobe ľadovej vzhľadom na jeho teóriu galaktickej supervlny. Píše o tom, že je to agent ničenia, biblická potopa. viď publikácia: https://sdu.sk/QrM1 ; tu je k tej publikácii recenzia: https://sdu.sk/wOcDD
Na fyzickej rovine to znamená ničenie. Deje sa tak opakovane približne každých 12000 rokov.
Prechod do 5D závisí na tom ako sa to chápe. Veľa ľudí totiž inú možnosť ani mať nebude. Akákoľvek viera bude v ten jeden deň veľmi prínosná. Prechod do 5D je to isté ako II.príchod Krista, reštart, Veľký reset, bod obratu, bod zlomu, prechod do zlatého veku, slnečný záblesk a podobne. Elity stavajú bunkre prežitia: https://sdu.sk/uImd ; zrejme vedia niečo, čo my nevieme, nám to nepovedali.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-12 11:16:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Možná si staví bunkry, protože si myslí, že když jako podělané krysy zalezou pod zem, tak je nedožene spravedlnost. Lidé se toho bát určitě nemusí, podstatou celé věci i života je pokrok a rozvoj. Některé změny doprovází porodní bolesti. Co funguje v malém, funguje i ve velkém měřítku.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-12 11:33:04
Ikona diskutujiciho
sipka

A elita niesú ľudia? Nie nezastávam sa ich, pre to čo robia, ale ide o to, že keď to nikto neprežije, tak inkarnácia bude pokračovať až za milióny rokov keď znova objaví organizmus do ktorého môže vstúpiť duša. My sme potomkovia tých, ktorí to naposledy prežili, viď. príbeh o Noemovi. Je ale pravda, že duši môže byť vcelku jedno otázka času, trebárs aj keby to bolo za miliardu rokov. Vtedy bude zem vyzerať už úplne inak. Tým chcem povedať, že iba Noe vedel čo je potrebné urobiť aby sa zachránil a život na zemi pokračoval.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-12 11:45:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Mnoho alternativních zdrojů poukazuje na to, že nejsou.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-12 11:48:55
Ikona diskutujiciho
sipka

A prečo my ľudia nemáme ambíciu pokračovať v živote na plané Zem a viac riešime to, ako sa stať dušou?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-12 11:55:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Každý člověk má svůj plán a účel. Neměla jsem nikdy pocit, že by se většina lidí chtěla „stát duší“, naopak se snaží budovat a zlepšit stávající svět. Chodí do práce, pracují na sobě, zakládají rodiny, staví baráky. Pokud máš z lidí pocit jiný, tak asi bude lepší změnit kolektiv, protože to asi nebude moc zdravá sociální bublina a nemyslím si, že takový přístup je k něčemu dobrý.

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-12 11:54:51
Ikona diskutujiciho
sipka

A co je to spravedlnost? Je to tak, jak to vidím já? A nebo je to tak jako to vidíš ty? A nebo je to tak, jak to vidí ty krysy, které se schovávají pod zemí v těch svých kanálech? A nebo je to nějaký průměr toho, jak to vidí každá částice energie, které jsou všechny mezi sebou na vzájem propojené v celém unitárním prostoru? No. Jak je to?

Kuku: pozdravuji vesmírnou civilizaci Kukuků! 🙂 Lidem, které považují něco pozitivního za pro sebe dobré a nebo náboženstvím, zvláště takovým, ve kterém lidé ukončují své modlitby slovem vyjadřujícím pozdrav Satanovi se opravdu jen směji. Přesto kniha Bible obsahuje relevantní informace. Třeba hned již na začátku. Bůh řekl slovo a byl svět – Země, lidé atd. To jeho slovo předcházela jeho myšlenka. A ta myšlenka utvořila hmotu. To jak myšlenka utváří hmotu je základem toho, čemu se dnes tady říká kvantová fyzika.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-12 12:00:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Samozrejme, že sa nechce stať dušou, ale o to pri tejto udalosti prechodu do 5D ide. Či je to možné chápať tak, že na to ešte väčšina neprišla čo je v skutočnosti ten prechod?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-12 12:15:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Možná by bylo fajn oprostit se od katastrofických likvidačních biblických scénářů o spálení světa, potopách a podobných nízkovibračních elitářských keců, které mají za úkol lidstvo udržovat ve strachu a v opozici proti změně. Dát místo toho šanci konstruktivním výkladům budoucnosti. Strach nic neřeší, není v něm rozvoj a nepředstavuje cestu.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-12 12:21:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Tu sa nejedná o mňa. Ja nemám strach zomrieť. Ako sa hovorí, my nikdy nezomierame. Približujem to, čo sa bude diať na fyzickej rovine. Preto niektorí hovoria, že treba vystúpiť na 5D. Tu sa hovorí to isté:
https://prepareforchange.net/2023/02/21/planetary-shift-climate-crisis-what-climate-crisis/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-12 12:52:29
Ikona diskutujiciho
sipka

V minulosti bylo mnoho sekt, které slibovaly něco jako poslední soud, pouze věřící měli přijít do ráje. Končívalo to hromadnými sebevraždami fanatiků, kteří si mysleli, že jejich duše bůh nebo ufoloď k vůdcem stanovenému termínu vyzvednou a odvezou do lepšího světa. Mnohé tyto sekty měly kořeny v New Age. Stejný sektářský princip v sobě nese klasické katolictví, kdy v životě trpíš, ale po smrti přijde ráj, avšak pouze pro bohu poslušné. Ostatní shoří v pekle.

Je to téma k zamyšlení, jestli má ještě v dnešní době smysl následovat nebo podporovat tyto zastaralé koncepty. Čas už jasně ukázal, že z nich nic dobrého nevzejde.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-12 12:55:47
Ikona diskutujiciho
sipka

To, čo píše ten človek v tom odkaze nie je sekta. Prečítajte si to. Prišiel na to isté, čo aj ja, ale hovorí to ezoterickými slovami na ktoré hodne ľudí počúva.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-12 13:04:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Já nekomentuju odkazovaný článek, mluvím obecně o určitém myšlenkovém směru, který v sobě zahrnuje ideu fyzické smrti jako cesty k přesunu do vyššího stavu bytí. Je to nebezpečný směr a já se od něj naprosto distancuji, stejně tak i web Aluska.org a jeho obsah. Mnoha lidem v minulosti vzal život. Lidem, kteří se tak připravili o potenciál, odmítli svůj rozvoj a nečelili svým problémům, ani problémům tohoto světa. Útěk z reality neřeší situaci a nepřispívá ke konstruktivnímu posunu lidského vědomí. Přesun není o smrti, je to cesta vývoje. To bychom si pak nakonec mohli všichni udělat pěknou zemljanku, tam si sednout na bobek, hulit a čekat, protože by už na ničem nezáleželo. A to je sektářství.

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-12 13:47:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Dodo:

Proč vystupovat na 5D? My už tam přeci jsme. Naše já je multidimenzionální. Naše duše je ve vícero rozměrech, dimenzích najednou. Jen tenhle prostor a skafandr – tělesná schránka, ve které tu jsme, to všechno je ta hmota a 3D.

Já jenom nechápu, proč jsem tady lezl? Co tu má být? Čemu se tady má člověk s vymazanou pamětí (předchozí inkarnace) od narození naučit? Prokouknout to? Pojmout to všechno? Zvládat blbečky, kteří zůstanou furt slepí a nebudou to vnímat i když jim budeš svítit třeba přímo do očí? Nějaký smysl tady této pomíjivé a furt dokola (v rámci inkarnací) opakující se existence? Mám si s těmi blbečky tady hrát a být s nimi jeden celek? Mám rozvíjet všechny svoje různé schopnosti než mne doběhne opět nějaká smrt? Nic moc mne fakticky nenapadá, jako člověka, který tady dosáhl zrovna již nějaké úrovně svého rozvoje. Rozhodně se sem už nechci zpátky vinkarnovávat. Chci prostě příště už někam jinam.

Ikona diskutujiciho Fialka 2023-11-12 13:57:40
Ikona diskutujiciho
sipka

To je zřejmě tvůj kořenový problém hvězdo. Říkáš, že máš problémy, ale vůbec se nerozvíjíš. Bez ohledu na to, že jsi k rozvoji tlačený. Osobnost nevzniká pohodlným seděním na gauči. Dokud to nepochopíš a nezačneš se chovat zodpovědně, tvůj život se nezlepší. Přestaň ukazovat prstem na ostatní lidi a zeptej se sebe co budeš dělat. Nebo si nech pomoct od odborníka jestli jsi v těch problémem ztratil svou kompetenci. Nemusí to být nutně psycholog.

Ikona diskutujiciho Martin 2023-11-12 14:03:45
Ikona diskutujiciho
sipka

MÁME PODROBNÉ INFORMACE D. WILCOCKA A C. GOODA. Mikronova alias Sluneční záblesk: Mohutná vlna elektromagnetické plazmatické energie ze Slunce je spojena s předpovídanou duchovní událostí tzv. „vzestupu“, což je něco jako „rozšíření“ resp. zvýšení vibrací vědomí lidské duše. Mikronova je běžnou součástí kosmických cyklů…

JE ALE NUTNO ZDŮRAZNIT ŽE NUTNÁ JE OSOBNÍ AKTIVITA, NEBUDE TO PRO KAŽDÉHO AUTOMATICKY!!

SEBEPOZNÁNÍ JE ZÁKLAD!

https://pruvodce-vzestupem-duse.online/category/lidstvo-a-kosmicke-cykly/

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-12 14:18:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Vyzerá to tak, že nakoniec sa dopracujeme k tomu, že aj Dolores Cannon je sekta, pretože hovorí presne to isté. Čo vy neviete, že v tých prezentáciách hovorí o mape, ktorá ukazuje to na to, že voda zaleje skoro všetky kontinenty?

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-12 14:30:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Fialka:

Já si nestěžuji na život ve smyslu z pohledu tupé matrixové existence a rozhodně ho netrávím na gauči. Částku za dům jsem nezhmotnil způsobem, že bych ji vyťukal na ovladači od TV a přepl jí na nějaký program. Jo. Každý furt hledá odborníky. Ale kdo je to odborník? Kolikrát zjistíte, že je to oproti vám jenom nějaký pako ať už jedná o cokoliv.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-11-12 16:07:37
Ikona diskutujiciho
sipka

***** 2023-11-12 14:30:26
pokud jsi nečetl knihu od van helsinga – rozhovor se smrtí, tak si ji přečti, najdeš tam odpovědi na některé svoje otázky….

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-12 16:40:37
Ikona diskutujiciho
sipka

octomaník:

asi ze dvou zdrojů jsem o tom už něco slyšel, ale nečetl jsem to. Děkuji za tip.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-12 19:12:47
Ikona diskutujiciho
sipka

@Martin: Ďakujem. aj za ostatných. Veľmi dobré info v tom odkaze.

Môžem dať niečo v tejto súvislosti, tenokrát z oblasti vedy. Veľa tých informácií je spoločných.
https://www.youtube.com/watch?v=SdlWS8pnwEE

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-14 01:22:24
Ikona diskutujiciho
sipka

@Alue K. Loskotová: Ešte k tomu posunu ľudského vedomia do vyššieho stavu bytia. Vedomie vnímame pomocou interface, ktorému hovoríme mozog. Ten je súčasťou fyzického hmotného tela a napája sa na všeobjímajúce vedomie jednoho. Rozumiem tomu správne, že konkrétna osoba stráca svoje vedomie pri udalosti smrti? Hovoríš, že väčšina chce budovať a zlepšiť stávajúci svet. To je v poriadku, súhlasím, ale myslím, že to môže tak robiť len v stave fyzickej existencie hmotného sveta pre ktorý platia určité zákonitosti, ako napríklad existencia katastrof. Myslím, že je nemúdre hovoriť, že žiadne katastrofy neexistujú pri ktorých by človek nemohol zomrieť. To by sme len sami seba klamali a to asi nie je moc dobré tak robiť. Pri vedomí toho, že človek vo svojej podstate nikdy nezomiera nemôže mať strach zomrieť, keďže je to len prechod do iného stavu bytia.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-11-12 08:57:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvěle povzbudivý článek. Taky si všímám, že různé zdroje, bez ohledu na jejich stáří, popisují v podstatě stejnou událost, liší se spíš v detailech. Budoucnost je dnes. Děkuji za tvou práci 🌷

Ikona diskutujiciho Květa 2023-11-12 08:58:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den paní Alue. Váš dnešní článek mě velice povzbudil. Mám v sobě naději že se té doby dožiju a že nás nakonec všechny čeká krásný svět. Že se tam vzájemně potkáme a poznáme.

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-11-12 11:49:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Před 3 lety jsem dostal velmi zvláštní a silné znamení ohledně přechodu do Zlatého věku lidstva.

Moje teta našla jakousi malou sošku Vodnáře. (Věk Vodnáře pro mě tehdy symbolizoval Zlatý věk lidstva.) Byl ve zlaté barvě a lil ze džbánu vodu. Nevím, jak jsem na takový nápad přišel, ale napadlo mě k sošce přiložit kompas. No a zjistil jsem, že ve směru, v jakém lil Vodnář vodu ze džbánu, je soška zmagnetizovaná – vychylovala střelku kompasu. Tak jsem se rozhodl tento fenomén vyfotit starým mobilem a čekalo mě další překvapení: Úplně všechny fotky s Vodnářem, které jsem pořídil, měly velikost přesně 144 kB!

Ikona diskutujiciho sm 2023-11-12 13:22:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je to co říkám již dlouho: musí nastat změna vědomí u lidí, jinak se nikdy nemá šanci nic změnit a chyby se budou opakovat neustále dokola – do nekonečna. Dříve jsem si myslel jak je společnost moudrá a chytrá a já hloupý. Dnes to vidím spíše opačně. Ve skutečnosti ale opravdu nevím, co je v praxi pro žití zde lepší. Je velmi zajímavé, že nyní evoluce lidstva kulminuje – dle Calhounova experimentu jsme ve fázi rovnováhy. Za touto fází ale následuje nevyhnutelně vývoj sestupný. Což už tak trošku začínáme všichni vidět. Čím dál více nesmyslných, neefektivních až absurdních příkazů, zákazů a zákonů ve společnosti jdoucích přímo proti přirozenosti života, nesmyslně nákladné základní životní potřeby. Je tedy otázkou, zda přijde sestup a nebo nový level ve formě vzestupu. Mimochodem je zajímavé, jak tento stagnující vývoj mnozí ani nevnímají a skutečně si myslí že se stále pokračuje vzhůru. Velmi dobře je to vidět například v hudbě: ve 20. století vznikla každých 10 let úplně nová hudba. 50, 60, 70.léta atd, kdežto nyní se už nějakých 25 let hraje a skládá stále úplně to stejné a mnohdy ani velcí producenti a muzikanti to nejsou schopní vnímat 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-12 13:38:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak se v poslední době pořád tématicky stáčíme na hudbu. To je zajímavé.

Ikona diskutujiciho Martin 2023-11-12 13:57:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to tak, NUTNÁ JE PŘEDEVŠÍM ZMĚNA NAŠEHO VĚDOMÍ! A SEBEPOZNÁNÍ JE ZÁKLADEM! Naše duše jsou totiž rozpolcené, jsou duálním součtem vědomí Ducha a vědomí těla = podvědomí = emocí = ega! Vězte že toto tvrzení je tak dobře doloženo jako žádné jiné… Důkaz vám nikdo nemůže překroutit, každý to ve svém vědomí může cítit. Ego vnímá naše myšlenky a zpětnou vazbu dostaváme přes své emoce a pocity 💚💛

Zkusme se na to podívat tak, že ego je malá oddělená část Ducha… A ROZDĚLENÉ JE NUTNO SPOJIT. Viz:

https://pruvodce-vzestupem-duse.online/encyklopedie/sebe-laska-a-kristovska-laska-jsou-totez-co-to-v-praxi-znamena-mit-radi-sami-sebe-dejte-pozornost-sami-sobe-aneb-zivot-v-pritomnem-okamziku-poznejte-sami-sebe-a-stanete-se-pany-sve-reality/

Ikona diskutujiciho Veronika 2023-11-12 14:12:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, chtěla bych se zeptat je symbol Jin jang destruktivní?
Předem děkuji.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-12 14:15:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravděpodobně není.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2023-11-12 17:13:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja si teda myslím že už asi dožijeme v tomto svete takom aký je a žiadne velké zmeny nebudú či už k horšiemu alebo lepšiemu. Veď nič nepotrebujeme len zdravie a menej stresu a depresie. Bolo by dobré
1. Zaviesť ,,nové“ zdravotné postupy. Takže ludí nebude liečiť farmakomafia ale skutoční liečitielia a bylinkári plus overené technológie.
2. Zaviesť nepodmienený príjem, ktorý musí byť vo výške aby pokryl základné bývanie a stravu. Takže každý si bude môcť vybrať – či chce byť slobodný a chudobný alebo pracovať a mať viac peňazí (pretože peniaze/platidlo budú vždy, nie že nie, výmenný obchod by bol zbytočne komplikovaný) ale nikto už nebude musieť skapínať od hladu na ulici.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-11-12 18:00:16
Ikona diskutujiciho
sipka

mariankosnac, přečti si všechny díly neználka a všeználka, někteří to nazývají utopie, ale bez peněz se dá žít i bez výměnného obchodu, v jedné z těch knížek to je trochu objasněno…..

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-11-12 18:06:18
Ikona diskutujiciho
sipka

nepodmíněný příjem ani náhodou všichni se musí zapojit povinně do rozvoje společnosti nemůžeme ve společnosti tolerovat lidi kteří budou parazitovat na ostatních pracujicích lidech každý bude mít povinné zaměstnání i kdyby měl zametat chodník a dostane za to dobře zaplaceno nebude se v nové společnosti tolerovat bezdomovectví a chudoba vůbec ne nárok na nepodmíněny přijem budou mít pouze nemocní, kteří nejsou práceschopni

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-12 18:22:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Můj názor je, že by každý člověk měl mít právo na střechu nad hlavou, na nějaké životní minimum. Třeba dostat od státu byteček 1+prd, jenom aby měl kde být. Přidělovat třeba chudým 18+, kteří nedosáhnou na nic po rodičích, třeba na prověřenou žádost. Na co to je, být mladý, nemít na dům za 5 milionů, stát ti nakadí do dlaně a pak ještě čteš články že mileniálové málo rodí a bydlí pořád u rodičů. Pak se generacemi táhne chudoba. Chytří a potenciálně dobří lidé končí v hrozných podmínkách. Tenhle systém je prostě blbě. Viděla jsem dokument o osudech dětí z dětských domovů. Nejenže jsou psychicky úplně zlomení, ale navíc jdou rovnou na ulici. Bylo ti 18, běž… nezajímá nás kam. Mohly by to být klidně i králikárny. Až by si vydělal na lepší, mohl by to beplatně uvolnit jinému. Zrušila bych hned neziskovky a začala za to stavět byty pro chudé.

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-12 19:30:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Systému (ne)záleží na lidech. A já vím moc dobře proč. Čím méně lidí, tím lépe pro ně. Ale psát to sem podrobněji nebudu. Asi by to tu stejně znovu, ačkoliv tentokrát z trochu jiného úhlu pohledu, opět neprošlo. Bylo by to asi až moc temné v té zdejší, světlé zahradě. Jinak neziskovky jsou jejich a slouží k manipulaci s lidmi, právě proti lidem. Vždy, když se také na nějaké z nich sahá je u toho vidět pěkně velký řev v těch jejich médiích. Třeba, když vystěhovali v Maďarsku Soroše s tou jeho univerzitou.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-12 20:36:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Presne tak, pokud existuje volna energie, budou k dispozici i replikatory. Replikator postavi i dum. Pak si kazdy muze zit jak chce (dokud neublizuje druhym) a nemusime nikomu nakazovat co musi delat.. (protoze nic neni potreba) Samozrejme vetsina lidi dela neco pro rozvoj spolecnosti rada, takze se zapoji dobrovolne (kazdy vytvori to, co ho nejvic bavi a co je podle nej nejlepsi udelat).

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-13 08:26:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Tam je ještě jedna věc. Každý pozemek už někomu patří. Ale pořád je lepší řešit povolení/pronájem/odprodej s majitelem, než nemít šanci vůbec.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-12 20:37:34
Ikona diskutujiciho
sipka

No a nez budou replikatory, jako ekvivalent staci zakladni prijem.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-11-12 21:36:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Náš postoj k tomuto tématu nejlépe vystihuje poslední věta tohoto článku. Díky Alue.

Ikona diskutujiciho asdf 2023-11-12 23:59:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ono to probouzení lidstva do nové reality „vyšších vibrací“ ve skutečnosti nemusí být nutně o tom že by se museli probudit všichni… třeba stačí když se probudíte vy konkrétně a pak už následuje systematický vzestup / posuv do paralelních realit které musí více a více odpovídat nové úrovni vědomí. Pak to logicky vypadá že svět se okolo nás rychle a převratně mění ale vlastně jsme to my kdo se rychle a převratně posouvá mezi světy… Tak proč by to nebylo možné… možná stačí dosáhnout určité kritické úrovně sebeuvědomění / vibrační frekvence / odpojení od matrixu a povede se to… A ti co si to „nezaslouží“ se nikam moc posouvat nebudou nebno dokonce můžou být strhnuti proudem někam „dolů“, každý podle své podstaty…
Jinak nejpozději do objevu elektřiny a jaderné energie už opravdu není důvod proto aby lidé žili v takto děsivé realitě strádání, starostí, nevědomosti a nedostatku, samozřejmě pokud by to přesně tak ti co (si myslí že) tu mají moc nechtěli.. ale jejich čas už se krátí… technicky přechodu do harmonického světa nic nebrání, je to blíže než by si člověk myslel…

Ikona diskutujiciho armag 2023-11-13 14:11:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Stále nechápu nad čím se radujete.
Kdyby byl skutečně nějaký mohutný záblesk, tak by na Zemi zcela přestaly fungovat elektrické a elektronické systémy.
Dovedete si vůbec představit, jak by to vypadalo v nějakých velkých městech.

Žádná evoluce směrem nahoru se koná, probíhá zde zcela evidentně devoluce.
To, co vidíte v Izraeli je přípava na 3. světovou válku, aby v souladu s proroctvími mohl tuto planetu zcela plně ovládnout antikrist. A vy se tady radujete.

Používejte vlastní mozek a dívejte se kolem sebe. Když to chvíli budete dělat, tak vám dojde, že připravuje totální digitální kriminál. O covidu si to vyzkoušeli a brzy to budou chtít uvést do plné praxe znovu. Nikdo si tady bez „čipu“ ani neprdne.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-13 19:15:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Ono je otrázne či idú podľa Bible, alebo Biblia predpovedá udalosti, ktoré nastanú. Osobne si myslím, že je to tá druhá možnosť a je ktomu potrebné vedieť ako tie proroctvá vznikli. Neboli robené niečím čo voláme channeling, alebo prorocké videnie, ani spôsob ako to robil Nostradamus, alebo vedma a neboli zapísané ani ako opis prorockého sna.

Ikona diskutujiciho Šisko 2023-11-13 17:50:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Paní Aluško, já vám do toho nechci kecat, ale vnímám tu jakýsi zmatek v pojmech jako 5D nebo „přechod do jiné dimenze“. Rád bych vás odkázal na článek od člověka jménem Antivirus, který zkoumání těchto věcí zasvětil svůj život a upozorňuje na častý omyl. Korektněji by se tomu podle něj mělo říkat „densita“, protože dimenze je něco trochu jiného. A přechod se bude konat do čtvrté, nikoli do páté, poněvadž pátá je místo, kde přebývají duše mezi inkarnacemi, viz třeba film Náš Domov. Zde je článek, který o tom hovoří:
http://antivirus.22web.org/av/230713-sto-sts-&-hyperdimenzionalni-realita.htm
Pokud si článek přečtete a vyjádříte se k němu, budu rád. Děkuji, ať se vám daří 🙂

Ikona diskutujiciho loc 2023-11-13 22:53:30
Ikona diskutujiciho
sipka

4D – svět, ve kterém žijeme. Kde 4. rozměrem je čas, který ovšem je také geometrickým rozměrem – po fyzikálním rozpitvání.
5D je „hustota“?. Především, čím se vyznačuje ten 5D svět? Tehdy, kdy lidé jsou srozuměni, že svět, Vesmír jsou umělé a že se vracíme vždy dočasně do něho. Mnohokrát. Nic to nemá společného s geometrickými rozměry, na které lze poukazovat až do 4D.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-14 19:57:51
Ikona diskutujiciho
sipka

To, že v tom majú ľudia zmatek môže byť tým, že duchovno a ezoterika nie je veda. Na vyslovené múdra neexistuje poučka, pravidlo ani vzorec. Preto aj Antivirus má v tom texte jednu vetu, ktorá sa opakuje vždy a všade v ezo textoch. Každý si to musí prebrať tak ako najlepšie vie. Antivirus tam píše, že je to JEHO pohľad. Inak povedané je to jeho názor a nemusí byť zhodný s názormi iných a je to tak v poriadku. Nemôže mať 8 miliárd ľudí na všetko rovnaký názor. To, čo tam píše a podľa mňa správne je to, že nie je možné preskočiť duchovnú vývojovú úroveň z 3D rovno na 5D. Nikto už ale bohužiaľ neuvádza ako sa od seba odlišújú jednotlivé úrovne, ale hlavne aké vlastnosti musí mať bytosť v 3D, 4D a 5D aby do toho príslušného D patrila.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-14 20:11:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Duchovno je subjektivní. Není vědecké. Je v pořádku a je potřebné, aby měl každý člověk to své co mu dává smysl a co ho těší. Jestli chceš přesnou definici, zde je:
https://aluska.org/co-je-spiritualita/
https://aluska.org/co-je-duchovni-zdravi-a-duvody-proc-byste-ho-meli-rozvijet/

Ezoterika není duchovno. To jsou všelijaké svépomocné a nápomocné praktiky založené na různých nevědeckých alternativních metodách, které by měly vést k hojnosti, zdraví, co kdo shání… Někdy je to na prd, ale někdy jsou v tom fajn věci.

Duchovno je víc o prožití a pocitu. Esoterika je o dělání a získání něčeho.

To máš jedno, kolik je to Dé. Ustálily se časem určité pojmy a ty se používají pro obecnou srozumitelnost.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-14 20:26:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Máš pravdu. Duchovno naozaj nie je ezoterika. S tými ustálenými pojmami som na tom tak, že som si všimol, že to všetci navzájom opisujú s miernymi či väčšími odlišnosťami. Nevysvetľuje sa ako to v skutočnosti je. Čo napríklad telepatia, alebo liečenie. Je to vlastnosť určitého vývojového stupňa?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-15 07:58:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Telepatie a léčitelské schopnosti souvisí s duchovní úrovní člověka, také jestli má zdravou šišinku a vhodný životní styl.
Není to přímo duchovno jako takové, protože duchovno není nijak limitované věcmi, situací, ani ne/schopností něco dělat nebo mít… ale je to propojená nádoba.

Ikona diskutujiciho Monty 2023-11-14 18:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Za tu dlouhatánskou dobu, co se pořád slibují lidstvu nějaké ty duchovní zázraky, a to už před rokem 2000, se ukázala jedna zásadní věc. Ti, co usilují o dobré zajištění, starají se o rodinu, aktivně pracují a snaží se rychle a hlavně sami vyřešit nepříznivé situace, se tu dokáží dobře uplatnit. Ti, co pořád čekají, až přijdou ty lepší časy a sní o duchovní budoucnosti Země, tak jsou v minusu, často trpí pocity frustrace a pak si chodí vylévat své stesky na různé ezoterické weby. A je jim to houby platné, dokud se nepřičiní sami, tak jim pšenka nepokvete.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-14 19:46:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Kolik ti je Monty? Asi moc ne. Život není o tom kolik vyděláš peněz a jakou uděláš kariéru. Život je taky o vztazích, o rodině. Někdo důležitý ti umře, vyhodí tě z nájmu, napadne tě nějaký pošuk, zničí ti zdraví, někdo tě okrade, podvede, pomluví, stalkuje, rozvedeš se, přijdeš o všechno, padneš do dluhů, neuplatíš alimenty, nikdo ti nepomůže, a je z tebe bezdomovec raz dva… to by byl život fááákt moc jednoduchý, kdyby šlo jenom o ty prachy nebo troubleshooting a nic jako nemoc nebo neštěstí a osamění by neexistovalo.

Míň ukazuj prstem na ostatní a občas slez z piedestalu a vyslechni si příběhy lidí se skutečnými problémy. Život není černobílý. Tyhle ezoweby, kam se chodí vylévat ti tvoji údajní ztroskotanci, jsou místa určená k léčení a nalezení cesty. Až něco fakt zažiješ, tak pochopíš jejich neocenitelný význam. Duchovno je jeden ze základních pilířů duševního zdraví. Poskytuje útěchu i v situacích, které jsou naprosto bezůtěšné a bezvýchodné. Zajdi někdy na žlutej kopec v Brně a zeptej se onkologických pacientů jak jim jde kariéra a troubleshooting. Nebo si zajdi do centra asistované reprodukce a zeptej se neplodných žen, jak jim dupou králíci.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-11-14 20:57:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Samozrejme nie je možné preskočiť duchovnú vývojovú úroveň z 3D rovno na 5D. Momentálne sme v 3. dimenzii a máme byť na pochode do 4. Pridávam názor na 4D čo som našiel: Do 4. dimenzie nás nikto nepresunie, nie je to žiadne miesto vo vesmíre, ani nič podobné. Je to stav násho vedomia a presúvame sa do neho sami, prostredníctvom pochopenia zákonu zrkadla. Keď si plnohodnotne uvedomíme zodpovednosť za svoj život, keď pochopíme, že za našu zlú životnú situáciu nie je zodpovedný Fico, ani hospodárska kríza, ani naši rodičia, ani nikto iný okrem nás samých, začíname sa meniť. Keď si človek uvedomí, že všetko vo vesmíre je len myšlienka, ktorá sa dá kedykoľvek zmeniť, začne chápať svoju NEOBMEDZENÚ moc tvoriť! Začne si dávať pozor, či sa do zrkadla usmieva, alebo či sa mračí, lebo zrkadlo nehodnotí naše činy, ani nepočúva naše modlitby, ono proste zrkadlí. Týmto uvedomením (zmenou vedomia o sebe) sa presúvame do 4. dimenzie. Mnohí z nás v nej už jednou nohou sú. Rýchlosť tvorenia (manifestácie našich myšlienok) rastie. To znamená, že naše myšlienky sa formujú už za pár hodín!

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-15 11:46:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Môžem pridať to, čo som našiel vo vedeckých materiáloch a je to kompatibilné s tvojím názorom. Na vyššie stavy vedomia je potrebný interface (mozog), ktorý je spojený s jednotným vedomím. Bez neho to nejde. Naše myslenie sa totiž neodohráva v mozgu.

Bytosť v 5D nemá fyzické telo, preto na ňu nepôsobia udalosti na fyzickej rovine. Takúto bytosť nevidíme ak si to ona sama neželá a žije večne, pretože nemá fyzické telo, ktoré by sa mohlo zhoršiť. Môžu mať schopnosť vytvárať trojrozmerné objekty (napríklad UFO) a nadobudnúť podobu niektorých nižších foriem života. Na prežitie nepotrebujú predmety v nižších úrovniach bytia, alebo vedomia.

Bytosť v 4D má fyzické telo o ktoré sa musí starať a ktoré je spojené s fyzickou rovinou, takže môže zomrieť. Bytosti v 4D sú také, ktoré plne ovládajú parapsychologické javy a ovládajú ich vedomým myslením. Patria tam javy ako: telepatia, paraoptika, psychometria, prútkarenie, jasnovidectvo, vizualizácia, fotografická myseľ, okamžitá matematika, psychokinéza, psychická fotografia, liečenie atď. Bytosti v 4D by boli by schopné vnímať, ovládať a manipulovať svet okolo seba bez nutnosti fyzického kontaktu a boli by schopné komunikovať s ostatnými myšlienkami bez toho, aby fyzicky vytvárali zvuk alebo pohyb.

Bytosť v 3D je v základnom stave vedomia. Má fyzické telo o ktoré sa musí starať a ktoré je spojené s fyzickou rovinou, takže môže zomrieť. Plne, alebo vôbec neovláda parapsychologické javy. Na ich dosiahnutie sa musí dostatočne dlho vyvíjať.

Z tohoto rozdelenia sa dá vydedukovať, že my nie sme ešte ani len na vývojovej úrovni 4D, možno tak 3.5 podaktorí.

Ikona diskutujiciho Anna 2023-11-19 18:34:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odpověď na 2 příspěvky:
Ad dodo 2023-11-12 11:48:55: Ano – my musíme PŘEDEVŠÍM řešit duchovní vzestup, ať se již stane jakoukoli formou, protože my jsme zde na Zemi inkarnováni výhradně k našemu duchovnímu vývoji, tj. k duchovnímu vzestupu. MY jsme ti duchové, a vše hmotné je pomíjivé a sloužící POUZE k našemu vývoji/vzestupu. Tj. jak tělo, tak vše, co vidíme hmotnými prostředky – je jen nástroj k vývoji.
Ad Alue K. Loskotová 2023-11-12 11:55:36: Člověk je duch v těle. Duch pochází z věčné duchovní sféry a tělo a vše hmotné z materiální sféry. Tyto sféry se sice prostupují, ale nemísí. Duch, aby se udržel v této hmotné, tj. jinorodé sféře, musí užívat tělo jako kotvu a nástroj. Lidský duch je zde, aby se naučil žít v míru a lásce s ostatními duchy/lidmi – protože jedině to je vstupenkou na cestu DOMŮ DO DUCHOVNÍ VĚČNÉ ŘÍŠE. Je čas se naučit hlavní věci: Proč je člověk na Zemi a jaký je jeho úkol – Odkud přichází – Kam jde. Stačí si jenom uvědomit tyto 3 věci, aby pochopil, že LPĚT na čemkoli pozemském nemá žádný smysl. Lidské vědomí se musí stát vyšším, aby se před ním otevřela Cesta světla domů.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-19 19:40:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďakujem za vysvetlenie. Mohol by som poprosiť okomentovať môj názor, že my sme inkarnovaní nielen k našemu duchovnému vývoju, ale hlavne pre tých ktorí budú nasledovnou inkarnáciou aby sa mohlo ľudstvo ako civilizácia pozdvihnúť. Domnievam sa, že stav duchovného vývoja sa po opustení fyzického nosiča ukladá ako informácia a je predaná znova ako informácia nasledovnému duchu/duše pri ďaľšej inkarnácii.

Ikona diskutujiciho Anna 2023-11-20 17:36:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odpověď na dodo 2023-11-19 19:40:41:
Když pomineme odlišný režim 1. inkarnace, tak „běžná“ inkarnace je opakováním přítomnosti ducha v materiální úrovni z důvodu jeho další kultivace, protože jen zde je skrze fyzickou schránu a prostředí možno vykonat obrovský a hluboký pokrok ve vlastním vývoji tak, aby nedošlo k narušení duchovní sféry, která je věčná, a proto v ní možnost vývoje ducha z jiskry není. Takže reinkarnovaní duchové v hmotné sféře mají za úkol především vlastní vývoj – jsou to žáci ve škole. A výsledek jejich inkarnování určí na základě Zákonů stvoření, co je pro jejich další vývoj prospěšné – ať je to z našeho pohledu třeba nepochopitelné (např. se příště inkarnuje jako postižený). Takže nelze zde mluvit o informaci ve smyslu, jak ji známe.
Druhý formát inkarnace je sestup vysokých a vyvinutých duchů ku pomoci lidstvu. Je lze přirovnat jako budoucí učitele vlastním příkladem. Toto je úžasné předsevzetí, ale nebezpečná mise, protože na tyto při jejich vysokých schopnostech čekají obrovské svody, protože i tito duchové podléhají automatismu karmických Zákonů. Vysoký duch – bojovník Světla – se zavázal ke službě. Vnímá svět v Zákonech a v pravdě, a má Boha nade vším. Má rozšířené vědomí a věděl, kým je, když se rozhodl ke službě. Bojovník Světla byl připraven se vzdát hmotnosti, protože chápe její podstatu a ví, že z ní zase vykročí do světa jasu, krásy a života věčného. ALE když se inkarnuje – neví o tomto nic jako každý jiný, a svým vnitřním napojením nachází pravdu a vyvstává před ním i pochopení jeho závazku. Všechno má svůj důvod, proto se sem nikdo nerodí ihned zřící, nýbrž ke spadnutí pásky s očí musí dojít sám. A bylo tak i u Ježíše (nejvyššího ducha, co dlel zde na Zemi). A to je i důvod, proč On nemohl slova Pravdy nikdy odvolat…
Co se týká myšlenek, ty odcházejí také a jsou součástí externího informačního pole, kam přecházejí, jakmile jsou vyprodukovány. Tam jsou také i tříděny. Vztahuje se to k individuálnímu vědomí, tak i ke kolektivnímu. A shora viděno – výsledků lze použít různými způsoby. Když se nad tím teď zamýšlím, podobá se to systému: člověk s vědomím – cloudové úložiště – karmické procesy – zpětný vliv na člověka v rámci jeho usměrnění a opravy. A to se týká samozřejmě i celého lidstva, protože i ono si trvale vytváří karmu jako výslednici chtění jednotlivých lidí.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-20 18:53:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďakujem, zase som krôčik bližšie k poznaniu celistvosti. Je zaujímavé ako to pripodobňujete ku cloudu, pretože nie ste ďaleko od toho, ako v skutočnosti funguje funguje celý vesmír. Veľa ľudí dochádza k tomu, že najlepšie sa to dá pripodobniť k niečomu ako počítač. http://www.oazaviery.sk/images/casopis/2018_1/Zijeme-v-naprogramovanej-realite.pdf

Ikona diskutujiciho Anna 2023-11-21 02:51:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Odpověď na dodo 2023-11-20 18:53:54: Píši o tomto tématu už dlouhá léta, zabývám se tím doslova od narození – a to je hodně dávno. Před nedávnem jsem zrušila původní formát a začala psát na FB, ale timeline mi nevyhovuje. Mám hodně textů, co by pomohly mnoha lidem a mám vnitřní pokyn to publikovat, takže teď vytvářím kombinovanou verzi. Prozatím teď píši zde https://www.facebook.com/profile.php?id=100013151503511, tak jestli chcete číst i něco z toho – máte možnost.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek