Kámen Cintamani: Využití ve válce | 8.díl

7.9.2020 v Poselství 11

Tento článek je osmé pokračování série o kamenu Čintamani. Pokud jste nečetli 1. díl, doporučuji vám se k němu vrátit, abyste chápali kontext. První díl zde: Kámen Cintamani: Blogger Cobra ušil past na lidstvo | 1.díl

Za zmíňku stojí i to, co jsem se dočetla na ruských webech. Je tam toho o starých legendách mnohem více, než na našem a anglickém netu. Podle těchto legend je cintamani kámen ultimátní nástroj moci, který plní přání svého majitele a v minulosti měl být ukryt v klášteře v Tibetu. Mnoho vládců, vojevůdců a mágů ho hledalo právě z toho důvodu, že v sobě obsahoval moc a plnil přání. To je opravdu velká udička pro někoho, kdo je chorobně posedlý mocí.Dokonce i Hitler vyslal do Šambaly lidi, aby našli pověstný magický kámen, kterému se říkalo ,,Posvátný grál naplněný Ježíšovou krví“. Hitler se totiž dozvěděl o tom, že pokud někdo vlastní kámen Cintamani a jde do války, vezme kámen s sebou do přední linie a Cintamani zařídí vítězství vlastního vojska a porážku nepřítele. Což má pravděpodobně základ v tom, že Cintamani údajně vlastnili významní psychopati a vrazi historie, o kterých byl šestý díl seriálu.
Historicky se jim pravděpodobně osvědčil jako válečná zbraň a je možné, že byl řízeně předáván mezi mocipány při dobyvačných kampaních. To potvrzují i Protokoly sionských mudrů, které jasně tvrdí, že je veškerá historie lidstva naplánovaná, data o ní uměle upravovaná a hlavně, že veškeré války a zlo byly cíleně vyvolané.
Ukazuje se však, že seznam válečníků vyzbrojených cintamani kamenem nebyl kompletní.

Co píšou Rusové
,,Důležitým zdrojem nových znalostí o kameni byly informace poskytnuté Helenou Ivanovnou Roerichovou v Legendách o Kameni, umístěné ve sbírce Kryptogramy východu, jakož i v jejích dopisech a denících. Dozvíme se tady, že ve významných bodech dějin se v určitých zemích objeví posvátný kámen v rukách hrdinů, kteří mohou významně ovlivnit průběh vývoje člověka. Kámen patřil starověkému židovskému králi Solomonovi (o něm byl celý pátý díl), prvnímu čínskému císaři dynastie Qin, Alexandru Velikému, a vůdci lombardských kmenů, které se usadily v Itálii. Chintamani byl ve starověkém Novgorodu v rukou Tamerlana a Akbara Velikého. Kámen byl také poslán v pravý čas Napoleonovi v naději, že jeho talent může posloužit procesu obnovy myšlení Západu a sjednocení evropských národů. Ale Napoleon, spěchající do Ruska, porušil Smlouvu a Kámen mu byl odebrán.“ (zdroj)

NAPOLEON BONAPARTE

Napoleon I. Bonaparte (1769 – 1821) byl francouzský vojevůdce, státník a císař. Během Velké francouzské revoluce udělal závratnou kariéru: ve 24 letech byl generálem, krátce po třicítce prvním mužem ve státě a na vrcholu své moci ovládal většinu západní Evropy. Rychlý byl i jeho pád. Závěr života strávil ve vyhnanství. Napoleon bývá vzorem vojevůdcovských schopností a cílevědomosti, na druhou stranu však projevoval lhostejnost k lidem, v nichž viděl jen prostředky svých cílů. Dokázal národ vybičovat k nesmírnému úsilí, ovšem za cenu obrovských obětí na lidských životech. Jen francouzských občanů během napoleonských válek zahynulo více než milion.
Za svůj život Napoleon svedl okolo šedesáti bitev, tedy více než Alexandr Makedonský, Hannibal, Caesar a Alexandr Suvorov dohromady a po téměř celé další století byla vojenská teorie i praxe posuzována podle jeho pravidel a přizpůsobována jeho pojetí válečnictví.

Rýsuje se jakýsi záměr. Není to podezřelé, že zrovna masoví vrazi jsou všichni spojeni s kamenem Cintamani? Takže Napoleon, možná stejně jako mnoho jiných psychopatických dobyvatelů naší historie, musel uzavřít smlouvu s určitou sílou, která mu předala mocný kámen, který mu měl pomoci vítězit v bitvách.
Ačkoli byl Napoleon Bonaparte nakonec poražen, za dobu svého působení zabil nepředstavitelné množství lidí.
Zatímco počet úmrtí vojáků je v rozmezí 2,5 až 3,5 milionu, počet obětí civilistů se pohybuje od 750 000 do 3 milionů. Odhady celkového počtu mrtvých, vojáků i civilů, se tedy pohybují od 3 250 000 do 6 500 000.
I přes tuto zjevnou hrůzu je stále kámen označován jako ,,poklad světa“ a něco, co ,,patří do dobrých rukou“. To je pro mě absolutně nepochopitelné.

Další jmenovaný majitel kamene byl První čínský císař dynastie Qin:

Čchin Š’-chuang-ti (260 př.n.l. –  210 př. n. l.)

V letech 247–221 př. n. l. byl králem čínského státu Čchin a prvním císařem sjednocené Číny (221–210 př. n. l.).  Provedl celou řadu reforem zemědělství a armády a podařilo se mu potlačit vnitřní povstání. Království Čchin tak v porovnání s ostatními šesti královstvími velmi prosperovalo a král se tedy mohl odvážit bojovat s ostatními státy a sjednotit zemi. Během pouhých deseti let se mu podařilo všechny podrobit a tím ukončit velmi dlouhé období chaosu. V roce 221 př. n. l. byla země poprvé v historii sjednocena pod vládou jediného panovníka. Jeho reformy velmi napomohly rozvoji hospodářství a kulturní výměně během tohoto období. Pro zajištění severní hranice byly tisíce otroků a zločinců poslány vybudovat obrannou zeď, dnes známou jako Velkou čínskou zeď.
V roce 213 př. n. l. se rozhodl utišit kritiku své vlády, zničit dějiny a nechal proto spálit všechny knihy v říši a popravit učence i s rodinami, kteří se odvážili vystoupit proti jeho autokratické vládě. Následující rok nechal císař zazdít zaživa na 460 konfuciánských učenců.
Panoval silně autokraticky. Zavedl tvrdé postihy, přísné tresty a uvalil na obyvatelstvo velmi vysoké daně. Utrpení obyvatelstva bylo dále prodlužováno neustálými vleklými válkami. Císař si také nechal vystavět přehnaně nákladný palác a hrobku, což spolu s jeho pěti velkými cestami po říši a stavbou Velké čínské zdi zemi silně zadlužilo a způsobilo velké strádání poddaných. Toto jistě přispělo ke hněvu obyvatelstva vůči panovníkovi a následnému pádu dynastie Čchin.
Zemřel tak, že vypil falešný ,,lektvar nesmrtelnosti“, ve kterém byla rtuť.

Proč Cintamani nepochází se Siria

Podle Rusů kámen přišel na zemi ze souhvězdí Orion. Zajímavé je, že Sirius, označován bloggerem Cobrou jako zdroj kamene Cintamani, je sice součástí tohoto souhvězdí a data tudíž sedí z obou stran, za zmíňku však stojí i fakt, že obě hvězdy Sirius jsou ve výborné kondici.
Sirius, nebo též Psí hvězda, Aschere nebo Canicula, je nejjasnější hvězda na noční obloze a nejjasnější hvězda souhvězdí Velkého psa. Ve skutečnosti se jedná o dvojhvězdu: Sirius A a Sirius B.


Pokud věříte na dutou Zemi, pak vám to připadá směšné úplně celé, protože žádné hvězdy nevidíme.
Pokud věříte na to, že vidíte z naší planety vnější Vesmír, tak hvězdy Sirius A i Sirius B najdete v souhvězdí Velkého psa. Některé zdroje píšou, že Cintamani vznikl, když se rozprskl přímo Sirius A – což evidentně nebylo, když pořád existuje. Jiné zase (včetně Cobry) píšou, že Cintamani je z planetky, která Sirus A pouze obíhala a není to tedy přímo Sirius. K tomu, jestli se tam kdysi dávno něco opravdu roztříštilo nebo ne, žádné podklady neexistují a dodnes nebyla objevena žádná tělesa, která by obíhala tyto hvězdy.

Pokračuji dál s Ruským zdrojem zmíněným výše. Je v něm další potvrzení, že kámen Cintamani je skutečně historicky spojen s černou magií a židovskou kabalou, jak jsem už psala v pátém dílu:

,,Zajímavý je příběh o kameni, který je zapsán s dopisech Heleny Roerichové. Ta o tom napsala následující: Truhla ke kameni Cintamani byla vyrobena ve 13. století v Německu v Rothenburgu z velmi starého kusu kůže, který patřil králi Šalomounovi. Byla na ní ,,kouzelná znamení” a čtyři písmena M.
Rabín Moses da Leone* byl pověřen Bratrstvím, aby shromáždil základy kabalistického učení. Byl nucen opustit Guadalajaru kvůli pronásledování, které tam začalo. Se skupinou podobně smýšlejících lidí přišel autor kabalistického pojednání „Zohar“ do Německa a uchýlil se tam u své oddané učednice. Tato německá žena ukryla pronásledované na svém zámku. Jako projev vděčnosti za jejich záchranu, obdržela z rukou rabína kámen Cintamani a starověký kus kůže. Truhla z kůže pak byla vyrobena speciálně pro ukládání posvátné relikvie.“

*Moses da Leone

Moses z Leónu, vlastním jménem Moses ben Šem Tov, byl španělský rabín a kabalista, v mládí stoupenec Maimonida a pravděpodobný autor kabalistického spisu Zohar, který se stal nejvýznamnějším dílem židovského mysticismu. Od roku 1292 vedl život potulného učence.

Dále zdroj popisuje látku, do které byl kámen Cintamani zabalen, která je namalovaná na obrazu s názvem ,,Svatá truhla“:

Na plátně, uvnitř kruhu ve slunci, jsou latinská písmena „I.Н.S.“, která znamenají nápis: „In hoc signo victor eris“. To znamená: „Ve znamení tomto budeš vítězem“, nebo „In Has Salus“, což znamená „Tímto budeš zachráněn.“ Toto heslo bylo napsáno i na praporu Konstantina Velikého*, starověkého římského císaře.“

*Flavius Valerius Constantinus

Známý také jako Konstantin Veliký, nebo Konstantin I., východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin, byl od roku 306 římským císařem a od roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Podle pověsti viděl Constantine před bitvou s římským tyranem Maxentiem vizi ohnivého a zářícího znamení kříže na východní straně oblohy a zaslechl hlas anděla, který mu řekl: „Ve znamení tomto budeš vítězem.

Tím se znovu potvrzuje to, co už víme. Tedy že kámen Cintamani byl v minulosti ve válkách vysoce ceněn jako mocný artefakt, který pomáhal svému najiteli porazit nepřítele. Cintamani je totiž spojem s elementem ohně a symbolem ohnivého kříže. (Kříž je silně destruktivní symbol)
Kámen cintamani tedy stojí za miliony obětí těchto válek, ve kterých pomáhal jako mocný kouzelný bojový artefakt.

POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU ZDE

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020

 Komentáře

Ikona diskutujiciho adri 2020-09-07 15:52:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

už douho jsem si říkala, jak to s tím napoleonem vlastně bylo .. mě se totiž ani na první pohled (z obrazů) nezdá nijak zvlášť inteligentní ani hodný spíš takový snadno ovlivnitelný vagabund (ale od současníků se jen dozvídáme, jak byl sečtělý a válečnictví rozuměl) …. nó, spíš jsem si myslela, že jen dostal od iluminátů hodně hodně peněz na to svoje dobývání … francie po franc. revoluci a všech tech popravách … topící se v dluzích, a najednou je tu nový císař, i jehož sluhové nosí zlato a najednou bylo zase všude peněz dost … děkujeme za článek (celou zajímavou serii)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-07 17:37:29
Ikona diskutujiciho
sipka

díky 🙂 – vlastně nikdo sám o sobě evropu dobýt nemůže, vždycky za sebou musí mít velice schopný tým lidí, to znamená i poradců, stratégů a – v jeho případě – mágů.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2020-09-07 21:59:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

alue kdyby se mi podařilo najít ten hlavni kámen a zničit ho rozmlátit ho kladivem kletba by padla jelikož hlavní kámen je zdroj této kledby stacilo by najít hlavní kámen to samy to bude z diamantama stací najít nejprokletější diamant – pravděpodobně hlavní ten taky zničit a ostatní se z jeho vlivu dostanou-)) hlavni proklety diamand je diamand naděje

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-07 22:27:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Ne diamanty byly proklety plošně, aby přinášely užitek pouze určité etnické skupině, která s nimi obchoduje. Nejsou vázané na jeden konkrétní kus. Nemyslím si to ani o Cintamani.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-09-08 13:37:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja som zas počul že Napoleon získal do vlastníctva prekliate drevené kreslo a keď si do něho sadol krátko na to utrpel porážku. Potom ešte zařvalo pár dalších ludí čo si doň sadli. Tak to už bol Napoleonovi zrejme kamen odobratý, inak by ho pred nejakým prekliatym kreslom asi ochránil, ak kamen cintamani vobec niekedy vlastnil…

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-09-08 13:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V rozprávkach Vodníci skladovali duše v nějakých keramických hrnkoch. Keramika je izolace neprepúšta energie. Existujú také keramické hrnčeky kde je i víčko z keramiky prichytené na drôtoch a dá sa to uzavrieť, nedávno som jeden vyhodil lebo mi to pripadalo ako zbytočnosť. Čo tak dať Cintamani do takéhoto uzavretého hrnčeka. To ho oslabí a celé to hodiť do rieky 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-08 13:48:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Počkej… jak může keramika působit jako izolace, když je to jenom upravená hlína? To přece nedává logický smysl. To by byla izolant i hlína venku, ale není.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-09-08 14:04:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to vyskúšané na tzv spinovaní vody. Keď máš niečo v keramickým hrnku tak je to problém naspinovať, keramika neprepúšta energie.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-08 14:14:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Tomu upřímně fakt vůbec nevěřím 🙂 nezlob se.

Ikona diskutujiciho Petra N. 2020-09-08 19:48:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Na té myšlence s izolováním keramickým předmětem něco může být. Hlavní složka keramiky, tedy jíly, mají zcela mimořádné fyzikálně chemické vlastnosti, nic takového nikde jinde v přírodě není. Velikost částic totiž koresponduje s velikostí molekul vody a jíl tím pádem je schopen vodu vázat a postupně ji pomalu uvolňovat. Jíly v půdě s vodou zvláštním způsobem kooperují. Bez toho by půdou voda jen okamžitě protekla do spodních vrstev půdy/podloží anebo by se vypařila, a nebyla by dostupná pro rostliny. Suchozemský život by nebyl možný, vůbec bychom tu nebyli. Kdo chce vědět více, hledejte pod hesly montmorillonit, bentonit, smektit, illit. To je to co dává život napohled „mrtvé“ půdě. Jevy, které tam probíhají, nejsou pořádně prozkoumané, ale jde o velice čilou výměnu iontů (tedy energie), která je svým způsobem analogická fyziologii buněčných nebo organelových membrán živých organismů. Tyto jíly (bahno) jsou také léčivé, vpodstatě všechny (pokud nějakou náhodou zrovna neobsahují např. toxické těžké kovy). Když jsem na tato data před několika desetiletími poprvé narazila, nestačila jsem valit oči. Od té doby mám k půdě obrovskou úctu, kterou bych předtím dokázala mít pouze tzv. k „živé“ přírodě. Není divu, že staré civilizace měly ve zvyku líbat zem. Země je obrovský dar, který nám byl dán. Jeden ze 4 živlů a tedy jakýsi i filozofický prazáklad všeho „jsoucna“. My to nevidíme, protože je to všude kolem nás, půdy jsou hromady, chodíme po tom, kálíme na to, pliveme. Neuvědomujeme si ten zázrak. (a něco podobného by se dalo analogicky říci o vodě, slunci i vzduchu). Z těchto 4 „živlů“ je půda největší popelkou, nejméně si jí všímáme, nejméně se o ní mluví (a dost možná i nejméně ví). Jestli keramika propouští energie, NEVÍM, záleží asi o jaké energie by se jednalo. Každopádně elektřinu keramika nevede. A i tvrdé radioaktivní záření, což je jedna z nejagresivnějších forem energie, zhutněná půda je schopná za určitých okolností docela dobře tlumit. Co se týče kamenů čintamani, tak pokud je to kámen (neviděla jsem a ani neznám nikoho kdo by ho měl), tedy já osobně bych nepředpokládala, že by při „zasazení“ do půdy měl nějak škodit. Vždyť předtím z té samé půdy byl vytěžen. Ani jeho množství na Zemi se tím nijak nemění, jen je část převezena jinam. Půda je symbolem věčného klidu, pohřbívá se do ní.

Ikona diskutujiciho polepšený zablokovaný 😇 2020-09-08 18:12:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Upřímně smekám nad tím, kolik energie věnuješ této sérii, musela jsi vynaložit obrovské úsilí….

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek